Akcie 2018/2019

Návšteva Matice slovenskej


Aj keď sú škôlkari ešte maličkí, zaujímajú sa aj o históriu našej obce. Preto sa jedno letné dopoludnie spolu s pani učiteľkami vybrali na malú exkurziu do Matice slovenskej v našej obci. Tam ich už čakala pripravená prednáška o histórii obce a o živote našich občanov.  Deti tieto informácie zaujali a plné nových poznatkov sa vrátili do materskej školy. Za pekne pripravenú prednášku sa chceme poďakovať pánovi Ľubomírovi Sečkárovi a tešíme sa na ďalšiu návštevu.