Hlavná stránka

Planetárium Žiar nad Hronom


Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom  je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Dňa 8.11. ho navštívili aj naši žiaci 4. A a 4.B triedy. Program bol zameraný hlavne na rozšírenie poznatkov z astronómie, vychádzalo sa  z preberaného učiva a bol prispôsobovaný veku a požiadavkám samotných návštevníkov. Dĺžka programu  trvala  120 minút a skladala sa z pásma v planetáriu, videofilmu  a pozorovania astronomickou technikou. Pozorovania oblohy a Slnka boli spojené s výkladom odborného pracovníka.