Hlavná stránka

Triedenie odpadu


Partnerská organizácia spoločnosti NATUR-PACK- Deti čistej Zeme n.o. pripravila projekt s názvom:

„Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme“,

ktorého cieľom je zvýšiť environmentálne cítenie detí, zvýšiť mieru triedenia odpadu a vytvoriť čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie, v ktorom žijeme. Projekt zavítal aj do našej základnej školy, kde deťom 2. a 4. ročníka ukázal čo všetko patrí do farebných kontajnerov. Deti tiež sprevádzali na ceste lúkou slimáčika Máčika, ktorému pomáhali odstrániť z cesty preňho nebezpečný odpad. Za aktivitu deti dostali záložky, perá a pani učiteľky a pán učiteľ plátené vrecká na pečivo.  

Ďakujeme za názorné prevedenie triedenia odpadu a poukázanie na predchádzanie vzniku odpadu, čím našej Zemi pomôžeme najviac.

PaedDr. T. Bublík