Oznamy

SaganBicykel je zábavný a zdravý spôsob ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie.

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí do projektu pod názvom:

„Do školy na bicykli“

Žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína sa pokúsia v tento deň  prísť do školy na bicykli. /kolobežka či skateboard je zakázaný/

Každý žiak, ktorý príde dňa 19.10.2017 /štvrtok/ do školy na bicykli, získa kartu Petra Sagana.

Viac...

 

Aktivita

Termín

Určené

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Slávnostná omša vo varínskom kostole o 8.00h

04.09.2017 o 9.00h

 

Plenárne a triedne rodičovské združenia

12.09.2017 o 16.00h

 

3. ročník súťaže Bezpečne na bicykli

september 2017

 

Viac...

Plenárne rodičovské združenie
Triedne rodičovské združenia

12.09.2017 o 16.00 h
12.9.2017 o 17.00 h

Triedne rodičovské združenia

23.11.2017 o 15.00 h

Triedne rodičovské združenia

17.01.2018 o 15.00 h

Triedne rodičovské združenia

17.04.2018 o 15.00 h

Viac...

Milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy!

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 9.00h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični a v triedach.

Slávnostná omša vo varínskom Kostole Najsvätejšej Trojice začne o 8.00 h.

Teší sa na vás kolektív Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku

Stravovanie v školskej jedálni je možné od 5. septembra 2017.

Každý žiak sa môže u triedneho učiteľa prihlásiť na stravu a v triede dostane aj prihlášku na stravovanie, ktorú musí vyplniť rodič. Vyplnenú prihlášku je potrebné priniesť triednemu učiteľovi, alebo do školskej jedálne.

Školský klub detí zaháji svoju činnosť od 5. septembra 2017.
(Prihlášky dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.)

Viac...

Vážení rodičia, cestovné je tento rok vyplácané bankovým prevodom na Vaše účty.

Viac...

V mene ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne by sme sa radi čo najsrdečnejšie poďakovali pani Zuzke HodoňovejJánovi Hodoňovi za sladkú a osviežujúcu zmrzlinu, na ktorej si pochutnali nielen žiaci, ale aj pedagógovia z našej školy. Ešte raz Vám ďakujeme!

Kolektív Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

Viac...

<< <  Stránka 8 z 8