Oznamy

Dňa 06.02.2018 (utorok) o 16:00h sa uskutoční RZ zamerané na informácie o štúdiu na stredných školách.

Pozvali sme zástupcov stredných škôl, ktorí Vám poskytnú informácie o jednotlivých učebných a študijných odboroch, o duálnom vzdelávaní a zodpovedajú na Vaše otázky priamo u nás v škole.

RZ sa môžete zúčastniť aj so svojím deviatakom.

Všetci ste srdečne vítaní!

 

Aktivita
Termín
Určené
Návšteva bábkového divadla (Perinbaba)
13.2.2018
1.a 2. ročník
Cesta slovenskou históriou – Od Sama po Štefana -náučný divadelno-šermiarsky program
05.02.2018
pre žiakov 3.-9.ročníka
Listy pre olympionikov – štvrtáci píšu listy slovenským reprezentantom
február 2018
 
Karneval v ŠKD
február 2018
 
Osadenie hniezda pre bociana bieleho v Mojši
28.02.2018
 

Viac...

Riaditeľstvo Základnej školy a materskou školou Ondreja Štefku oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle §55 ods.10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi Výpis polročného hodnotenia a klasifikácie  31.januára 2018: I. stupeň - na 4. vyučovacej hodine, II. stupeň - na 5. vyučovacej hodine.

Polročné prázdniny budú 2. februára 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 (pondelok).

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame

na triedne rodičovské združenie,

ktoré sa bude konať

17.01.2018 (streda) o 15.00 hod.
v priestoroch našej školy.

Tešíme sa na  Vašu účasť.

 

Aktivita
Termín
Určené
Environmentálna súťaž – Envitalent II., 2. kolo/Strom života – mesačné aktivit
január 2018
 
Domáce kolo olympiády z chémie, kategória D
do 30.01.2018
 
Okresné kolo olympiády z anglického jazyka
16.-17.01.2018
 
Okresné kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko
20.01.2018
 

Viac...

Týmto spôsobom sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom aj žiakom, ktorí pochopili Mikulášsky odkaz a veľmi krásne a nesebecky sa podelili so školskými pomôckami.
Žiaci v rámci Mikulášskej zbierky priniesli množstvo pasteliek, zošitov, fixiek, plastelíny, temperiek, školských aktoviek a iných pomôcok, ktorými potešíme ich kamarátov.

Zvyšné pomôcky pošleme do krízových centier, kde potešia ostatné deti.

Ešte raz všetkým ďakujeme za vašu štedrosť a prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce.

Viac...

Na škole prebieha zber starých, nepotrebných, rozbitých, pokazených mobilov. Nemusíte ich nosiť do Orangu, my to urobíme. Ďakujeme.

Viac...

Aktivita
Termín
Určené
Súťaž – Všetkovedko
01.12.2017
pre prihlásených žiakov
Putovná výstava – Malé vesmírne telesá – spolupráca so Žilinskou hvezdárňou
od 04.12.2017 do 08.12.2017
Mgr. E. Andelová
Netradičná hodina Kinballu
05.12.2017 o 9.35 h (3VH)
 
Mikuláš v škole
06.12.2017
 

Viac...

  1. p. Anna Grenčíková (syn Fedor, 9.B) - materiál a ušitie doplnkov ku kostýmu sv. Mikuláša
  2. p. Ján Hodoň (dcéra Anička,3.A) - knižná búdka- knihobúdka, knihy do knihobúdky a zapožičanie vzduchoviek na prípravu žiakov na športové súťaže
  3. p Stanislav Androvič (syn Stanko, 3.A) - kancelárske a školské pomôcky do ŠKD

Viac...

Svätý Mikuláš, biskup z Myry, je synonymom nezištného darcovstva. Pri príležitosti jeho sviatku sme sa rozhodli, že aj my budeme malými svetielkami pomoci pre iných. Chceš sa pridať? Ak áno, zapoj sa do Mikulášskej zbierky školských pomôcok, ktorá bude prebiehať od 20. novembra až do sviatku svätého Mikuláša, teda 6. decembra. Ak nájdeš doma funkčné školské pomôcky, môžeš ich priniesť svojmu triednemu učiteľovi alebo učiteľke náboženskej výchovy. Zbierame všetky druhy školských potrieb ako pastelky, zošity, perá, tašky, fixky, pravítka, peračníky a všetko, čo ešte školákovi môže byť užitočné. Pomôcky poslúžia Tvojím kamarátom zo sociálne slabších rodín. Zbierka bude anonymná. Veríme, že sa zapojíš aj Ty a spolu nás bude hriať dobrý pocit z nezištného darcovstva.

Viac...

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6.- 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 22. novembra 2017 riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania piatakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, T5-2017.

Viac...

Aj naši žiaci sa zapojili do ekovýchovného programu Bocian. Hlavnou úlohou programu je  vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovujú kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v blízkosti ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

Prácu našich detí môžete všetci podporiť na stránke: www.npmalafatra.sk 

Viac...

 

Aktivita

Termín

Určené

Burza informácií a práce

07.11.2017

pre deviatakov

Súťaž v anglickom spellingu

10.11.2017

pre žiakov 3.a 4. ročníka

Diagnostika žiakov – Proforient

IX.B – 8.11.2017
IX.A – 16.11.2017

IX. ročník

Beh 17. novembra – 51. ročník

09.11.2017

 

Viac...

Vážení športoví priatelia, 

Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu aktívnu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2017.

V tomto roku bolo na Slovensku registrovaných 598 podujatí vo viac než 360 mestách/obciach a zašportovalo si 155 000 detí a dospelých. Na podporu ETŠ prebiehali športové aktivity už od 1.9.do15.10.2017. V danom období sa na 890 akciách zúčastnil rekordný počet účastníkov, vyše 279 000.

Viac...

SaganBicykel je zábavný a zdravý spôsob ako sa deti môžu dopraviť do školy. Má tiež zdravotné výhody – deti majú fyzický pohyb a tiež sú v škole sústredenejšie a produktívnejšie.

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku sa zapojí do projektu pod názvom:

„Do školy na bicykli“

Žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína sa pokúsia v tento deň  prísť do školy na bicykli. /kolobežka či skateboard je zakázaný/

Každý žiak, ktorý príde dňa 19.10.2017 /štvrtok/ do školy na bicykli, získa kartu Petra Sagana.

Viac...

 

Aktivita

Termín

Určené

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
Slávnostná omša vo varínskom kostole o 8.00h

04.09.2017 o 9.00h

 

Plenárne a triedne rodičovské združenia

12.09.2017 o 16.00h

 

3. ročník súťaže Bezpečne na bicykli

september 2017

 

Viac...

Plenárne rodičovské združenie
Triedne rodičovské združenia

12.09.2017 o 16.00 h
12.9.2017 o 17.00 h

Triedne rodičovské združenia

23.11.2017 o 15.00 h

Triedne rodičovské združenia

17.01.2018 o 15.00 h

Triedne rodičovské združenia

17.04.2018 o 15.00 h

Viac...

Milí žiaci, milí rodičia a priatelia školy!

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 9.00h na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični a v triedach.

Slávnostná omša vo varínskom Kostole Najsvätejšej Trojice začne o 8.00 h.

Teší sa na vás kolektív Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku

Stravovanie v školskej jedálni je možné od 5. septembra 2017.

Každý žiak sa môže u triedneho učiteľa prihlásiť na stravu a v triede dostane aj prihlášku na stravovanie, ktorú musí vyplniť rodič. Vyplnenú prihlášku je potrebné priniesť triednemu učiteľovi, alebo do školskej jedálne.

Školský klub detí zaháji svoju činnosť od 5. septembra 2017.
(Prihlášky dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.)

Viac...

Vážení rodičia, cestovné je tento rok vyplácané bankovým prevodom na Vaše účty.

Viac...

V mene ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne by sme sa radi čo najsrdečnejšie poďakovali pani Zuzke HodoňovejJánovi Hodoňovi za sladkú a osviežujúcu zmrzlinu, na ktorej si pochutnali nielen žiaci, ale aj pedagógovia z našej školy. Ešte raz Vám ďakujeme!

Kolektív Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

Viac...

<< <  Stránka 8 z 8