Akcie

Posolstvo šťastia

Vianoce sú už za nami, ale to krásne čaro v nás ostáva po celý život. Prečo si ich nepripomenúť? Šikovní žiaci na druhom stupni nakreslili a namaľovali v rámci výtvarnej výchovy Vianoce, ako ich vnímajú oni sami. Veď pre každého človeka sú Vianoce výnimočné niečím iným, ale jedno máme spoločné, že všetci sa na ne veľmi tešíme. Je to obdobie pokoja, lásky a dobra. Ponechajme si to počas celého roka, nech nám prinesie čokoľvek. 

Viac...

Môj zimný zážitok

Aj v dnešnej pandemickej situácií, keď sa naši štvrtáci vzdelávajú dištančne si našli čas, aby vytvorili veci z dreva, konárikov a korkových zátok. Prejavili pritom svoju šikovnosť a fantáziu.

Aby naši žiaci netrávili čas len pri počítači a učebniciach museli povinne každý deň chodiť aj  na čerstvý vzduch. Svoje najkrajšie zážitky opísali a ilustrovali v slohovej práci: Môj zimný zážitok.

Viac...

Nebuď otrok drog

Klikni si na zaujímavé rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré ťa motivujú, povzbudia a vďaka ktorým si rozšíriš svoje obzory.

Opýtaj sa hviezdy:

Mikulášska kapsička

V mesiaci november všetci žiaci prvého stupňa pripravovali 81 sladkých mikulášskych prekvapení pre seniorov, bývajúcich v Domovoch opatrovateľských služieb. Seniori z týchto zariadení sa počas pandémie nemajú povolené stretávať sa s okolitým svetom a preto sme zvolili takúto formu  vyjadrenia  našej spolupatričnosti, úcty a  našej vďaky za všetko čím obohatili náš svet.

Viac...

Školské kolo geografickej olympiády

Dňa 3. decembra 2020 prebehlo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou cez aplikáciu TEAMS. Aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré žiaci v súčasnom období musia zvládať, sa niektorí podujali dobrovoľne stráviť popoludnie pri počítači, aby si otestovali svoje vedomosti z geografie. Test, podobne ako po minulé roky, pozostával z 2 častí: z teoretickej a monotematickej vrátane miestnej krajiny, ako aj z praktickej časti, zameranej na preverenie zručností pri práci s mapou. Žiaci sa s náročnými úlohami vysporiadali veľmi dobre a z 24 súťažiacich bolo až 21 úspešných riešiteľov.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Sociálne siete aj tento rok zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste. Aj naša škola v spolupráci s pani Michaľakovou sa už druhý rok rozhodla spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

Viac...

Školské kolo dejepisnej olympiády

9. decembra 2020 sa konalo školské kolo 13.ročníka dejepisnej olympiády – online. Žiaci, ktorí prejavili záujem o riešenie dejepisnej olympiády súťažili v štyroch kategóriách (C, D, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v danom ročníkovom učive, monotematickom celku : Život v Stredoveku a regionálnych dejinách, kde si overili aké majú vedomosti o histórii Žilinského kraja. Veľmi nás teší záujem žiakov o Dejepisnú olympiádu. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a postupujúcim držíme palce na okresnom kole. 

Viac...

Vyhodnotenie - Zber papiera

Žiaci odovzdali spolu 3407,5 kg. Celkovo sme odovzdali (škola) 3970 kg papiera. Víťazom gratulujeme. Všetkým, ktorí sa zapojili do školského zberu ďakujeme, že triedia odpad a prispievajú tak k zlepšeniu životného prostredia! 

Viac...

Záložka do knihy spája školy

V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 11.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v duchu témy Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze.

Viac...

Jesenné dekorácie

Podobne ako na jar – aj v jesennom období sa žiaci počas dištančného vzdelávania v rámci hodín techniky venovali i praktickej činnosti. Zadanie pre žiakov znelo: vyrobiť nejakú jesennú dekoráciu, ktorou by si zútulnili svoj domov. Žiaci 5.B a 7.B sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a mnohí vytvorili naozaj originálne diela. Okrem jesenných venčekov, ikeban, „svetlonosov“ zaujala aj aktuálna koronová tekvička s rúškom. 

Viac...

Týždeň zdravej výživy

V týždni 19.10 – 23.10 2020 sa uskutočnil týždeň zdravej výživy. Ani situácia okolo korona krízy nás nezastavila a so všetkými triedami šiestakov sme si v stredu 21.10. 2020 urobili na hodinách biológie tematickú hodinu zameranú na zdravú výživu a jej dôležitosť pre náš organizmus.

Viac...

Mesiac úcty k starším

Aj v dnešnej pandemickej situácií, kedy starší ľudia musia zostať v domácej izolácií  sme na našich starých rodičov, spoluobčanov nezabudli.  

V mesiaci október sme niektoré hodiny vyučovania zamerali na rozhovory a činnosti, ktoré žiakom pripomenuli a prehlbovali  úctu a lásku k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, aby naše ruky zostali hladké.  Úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Viac...

Prečítaný školský rok

   Školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlasuje III. ročník celoročnej súťaže  v čítaní krásnej literatúry pod názvom

Prečítaný školský rok.

Viac...

Schránka dôvery

Milí žiaci !
Ako ste si už určite mnohí všimli, v škole máme schránku dôvery.

Na čo slúži schránka dôvery?
Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.

Kde nájdeš schránku dôvery?
Na stene vo vestibule.

Viac...

Európsky deň jazykov  vo svete a u nás na škole

Európsky deň jazykov  je skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra.

Na našej škole sme si ho pripomenuli v piatok 25.septembra, čiže o deň skôr, aby sme ho mohli „osláviť“ spoločne v škole na hodinách cudzích jazykov.

Viac...

Deň duševného zdravia

Žijeme vo farebnom svete, ľudský organizmus je nepretržite vystavený pôsobeniu farieb. Stále a všade. Doma, na pracovisku, na ulici... Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť.

 

Viac...

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB)

Vzdelanie človeka nikdy nekončí, až do jeho smrti.
– Robert E. Lee

V pondelok a v utorok 28. a 29. septembra som sa zúčastnil exkurzie pre pedagógov, ktorá sa realizovala vo Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine.  Hlavným poslaním ústavu je biologický výskum, a to od molekulovej biológie až po alpínske ekosystémy.

Viac...

Úspech našich žiakov – Ekovýchovný program Bocian

Dovoľujem sa s Vami podeliť o úspech našich žiakov  školy Braňa Dominiaka a Julky Chytilovej (od septembra síce chodí už na gymnázium), ktorí sa ešte v minulom školskom roku počas korony úspešne a s nadšením zapojili do Ekovýchovného programu Bocian.  Julka bola vyžrebovaná a získala druhú cenu. Bližie info v tlačovej správe na webe Štátnej ochrany prírody SR. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20704

Teším sa z ich práce a prajeme im veľa úspechu v ich ďalšom snažení!

Chemmasters

Svetlo sveta uzrela naša prvotina – video, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavia: Chemmasters, teda žiaci našej školy – Katka Vojteková a Braňo Dominiak. Videom chceli ukázať, že aj veda môže byť zábavná. Natočili pokus Acetylénová bomba, ktorý bol zároveň odoslaný do súťaže: „Skús pokus 4“. 

Viac...

Zber v šk. roku 2020/2021
Peši do školy

V stredu 23. septembra sme využili krásne jesenné počasie na to, aby sme šli do školy peši a urobili tak niečo pre svoje zdravie i prírodu. Tešíme sa, že máme čoraz viac účastníkov PEŠIBUSU. ĎAKUJEME všetkým zúčastneným: žiakom, rodičom, pedagógom a Škole ochrany prírody vo Varíne za spoluprácu. Tešíme sa opäť nabudúce! 

 

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2