Archív 2014/2015

Beseda s MUDr. Tavačom

27.2.2015 sa uskutočnila pre žiakov 7.ročníka beseda s MUDr. Miroslavom Tavačom na tému Prenatálny vývin človeka. S použitím panelov a makiet vyvíjajúceho sa plodu, ktoré boli už dlhšie súčasťou našej výstavy, a s osobnými zážitkami pána doktora, bola prednáška vzhľadom na predošlé vedomosti žiakov veľmi obohacujúca a zaujímavá.

Ďakujeme MUDr. Tavačovi, že si našiel čas a prijal naše pozvanie.

 

Viac...

LYŽIARSKY ZJAZDOVÝ VÝCVIK

 V dňoch 09.02. - 13.02.2015 sa uskutočnil lyžiarsky zjazdový výcvik (LZV) žiakov 7. ročníka, v lyžiarskom stredisku Snowland – Valčianska dolina. LZV sa zúčastnilo 33 žiakov (15 žiakov zo 7.A a 18  žiakov zo 7. B triedy), 3 učitelia – lyžiarski inštruktori ( Mgr. Barbora Miková, Mgr. Monika Staňová a Mgr. Monika Mihaliaková). Zdravotník (Ľudmila Porubčanská), spolu 36 osôb.

Ubytovanie bolo zabezpečené v ubytovacom zariadení Hostel u Yetiho - v dvoj ,štvor a päť- lôžkových izbách s prístelkami, spoločenskou miestnosťou,  spoločnými sprchami a WC. Stravovanie bolo zabezpečené v reštaurácii Humno s plnou penziou a celodenným pitným režimom,  ktorá sa nachádza 50 metrov od ubytovacieho zariadenia. Preprava žiakov bola zabezpečená autobusom pána Hodoňa z Varína.

Viac...

Okresné kolo dejepisnej olympiády

 V februári sa naši šikovní ,, dejepisári“ Andrejka Zichová (7.B) a Matej Novosad(8.B) zúčastnili Okresného kola dejepisnej olympiády . To že sú im dejiny blízke a vedia o nich skutočne veľa dokázali na náročnom teste, ktorý zahŕňal nie len svetové dejiny, dejiny Slovenska, ale aj regionálne dejiny. Ich vedomosti museli presahovať rámec vedomostí z učebníc. Maťo Novosad získal 1. miesto a postupuje na obvodné kolo do Martina. 

Viac...

MDŽ

  Dňa 2. marca sa uskutočnilo v našej obci posedenie žien pri príležitosti MDŽ, ktoré usporiadala Miestna organizácia Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti si pripravili program aj žiaci našej školy. S pásmom básní a piesní pozdravili naši prváci svojich drahých, mamy, starké, babky, tety... Podujatie sa prítomným veľmi páčilo a odmenili naše deti veľkým potleskom. 

Viac...

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Po absolvovaní školského kola , najúspešnejší žiaci - Natália Halečková (VII.A, kategória 1A) a René Lacko (VIII. B, kategória 1B )postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v januári v CVČ Vlčince v Žiline. Naši žiaci museli zvládnuť náročný test, po ktorom nasledovala konverzačná časť s native speakrom. Okrem získania nových skúseností a poznatkov, N. Halečková bola aj úspešnou riešiteľkou, umiestnila sa na peknom 9.mieste. 

Viac...

Exkurzia žiakov 4.ročníkov na Žilinskej univerzite

  Dňa 12. 02. 2015 sa žiaci 4.A a 4.B  na pozvanie prodekana EF ŽU pána doc. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. zúčastnili exkurzie na Žilinskej univerzite. Pán prodekan nás osobne prišiel vyzvihnúť na rampe, zaviedol nás bludiskom chodieb a schodov do učebne, kde sme si zložili svoje veci. Oficiálne nás ešte prišiel privítať vedúci katedry prof. Ing. Juraj Altus, PhD. Pod vedením pána Rafajdusa sme sa dostali na úžasné pracovisko železníc, kde si žiakov prevzal Ing. Meško, PhD . Zaujímavou formou vysvetĺoval zložitý chod na železnici. Všetci žiaci si pomocou počítača vyskúšali riadenie vlakov, semaforov, posun rušňa, prehadzovanie výhybky. Pán prodekan ich zaviedol do špeciálnych dielní, kde si mohli prezrieť aj elektromobil.  Doc. Ing. Marek Roch, PhD. v laboratóriu očaril deti výkladom o oblúkovej lampe, o vzniku bleskov, elektrických bleskoch, ktoré si  mohli dokonca chytiť. Táto časť exkurzie bola veľmi poučná, ...

Viac...

Beseda - obchod s ľuďmi

Vo februári – 12.2. – sa uskutočnila beseda žiakov 8.A,B s pani Kriskovou, ktorá pracuje na mestskej polícii v Martine. Témou besedy bolo obchodovanie s ľuďmi, nelegálne obchodovanie, zadržiavanie a pod.

Pani Krisková mala na profesionálnej úrovni pripravenú prezentáciu, kde žiakom vysvetlila riziká, ktoré vyplývajú z toho, ak si ľudia neoveria tých, ktorí ponúkajú prácu v zahraničí, keď nemajú kontaktné údaje, nemajú overené, či daná firma, ktorá im prácu sprostredkúva naozaj existuje a pod.

Rovnako upozornila na riziká, kedy ľudia dôverujú svojim kamarátom a odídu do zahraničia bez toho, aby si boli istí, či tam práca je, nevedia jazyk a sú potom bezbranní. 

Viac...

Zápis do prvého ročníka

 Dňa 21. a 22. januára 2015 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil zápis detí do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016. Učitelia 1. stupňa s radosťou očakávali budúcich školákov. Deti boli veľmi smelé a pri testovaní školskej zrelosti predviedli všetko to, čo ich pani učiteľky v materských školách naučili. Triedou odznelo niekoľko pesničiek, básničiek, rečňovaniek. Odmenou pre deti boli sladkosti, papierové zvieratká, reflexné vesty a pásiky, zošity, omaľovanky a iné darčeky. Každý dostal aj pamätný list, ktorý mu bude pripomínať túto významnú udalosť. Zápisu sa zúčastnilo 55 detí.  

Viac...

Rozprávkové vretienko
Žiaci 2.-4.roč.ZŠ s MŠ Ondreja Štefku dňa 29.1.2015 popoludnie strávili s rozprávkou. V škole sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese rozprávky- Rozprávkové vretienko. Z každej triedy najlepší recitátori porozprávali svoje rozprávky. Porota v zložení Mgr. Synáková, PaedDr.Mihaliaková a Mgr.Smolková po porade určili poradie:
  1. miesto: Marianka Halúsková 3.A
  2. miesto: Dorotka Akantisová 2.A
  3. miesto: Branko Dominiak 2.A 

Snažili sa všetci a sme radi, že sa do tejto súťaže zapojili. Súťažiaci boli odmenení sladkosťami , diplomami a prví traja aj peknými knihami. Chceme, aby deti nezabúdali na krásne rozprávky, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom. Zúčastnilo sa 15 žiakov. Tešíme sa ďalšie stretnutie s rozprávkou.

Viac...

Beseda pre druhákov

28. januára 2015 sa uskutočnila zaujímavá beseda pre našich druhákov s pani doktorkou MUDr. Katkou Murajdovou o ochrane zdravia. 
Druhákov pútavé rozprávanie pani doktorky zaujalo, doplnili si vedomosti o ľudskom tele v súlade s učivom prírodovedy. Naučili sa ako sa správne starať o svoje zdravie v zimnom období, ako bojovať proti vírusom, čo robiť v prípade ochorenia. Ďakujeme pani doktorke, že si v svojom náročnom pracovnom vyťažení našla čas i pre našich žiakov.

Viac...

Olympiáda z anglického jazyka

Koncom decembra sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov 5. - 9. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 1A pre 5. , 6. , 7. ročník a kategórii 1B pre 8. , 9. ročník. Žiaci si testovali svoje vedomosti v gramatike, počúvaní, čítaní s porozumením a rozprávaní. V kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnila Natália Halečková zo VII. A triedy. V kategórii 1B najviac bodov získal René Lacko z VIII. B triedy. Obaja víťazi získali diplom a postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať v januári.

Viac...

Návšteva z Kene

V decembri sme na našej škole mali návštevu z Kene. Prišiel k nám Volker Sospeter, ktorý pracuje ako lektor anglického jazyka v Žiline. Žiakom prišiel porozprávať o svojej krajine, národných zvykoch, jedlách, hlavnom meste, Nairobi, a živote v ňom. Taktiež nezabudol spomenúť národné parky v Afrike, ktoré sa tešia veľkej popularite. Žiaci mali možnosť spýtať sa na všetko, čo ich z tejto témy zaujíma. Musíme povedať, že otázok zo strany detí bolo naozaj dosť. Po skončení besedy sa žiaci pobrali do tried a Volker súhlasil, že povedie hodinu angličtiny v deviatom ročníku. Pracoval s celou triedou a hravou formou si deviataci otestovali svoje vedomosti v praxi. Celá beseda aj hodina prebiehali v anglickom jazyku. 

Viac...

Zber sladkostí a školským pomôcok počas ADVENTU

  Od novembra do decembra prebiehal zber sladkostí a školských pomôcok pre deti z krízových centier. Akciu sme robili v spolupráci s misijným klubom vo Varíne už druhý rok. Aj tento rok sa ukázalo, že ľudia vo Varíne majú dobré srdcia a dokážu myslieť aj na druhých. Deti do školy, na detské sväté omše, ale aj ostatní ľudia do misijného klubu poprinášali toľko vecí, že sme mohli poslať balíky do Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši, do Útulku vo Svite, do krízového centra Čakanka v Považskej Bystrici, do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a podporili sme aj niektoré sociálne slabé rodiny vo Varíne. Priblížim Vám aspoň niektoré odpovede, ktoré sme dostali:

Viac...

Vyhodnotenie najkrajšej vianočnej výzdoby triedy

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

 

I. stupeň

 

 

Trieda

Počet bodov

1. miesto

IV.A

184

2. miesto

I.A

168

3. miesto

II.B

166

II. stupeň

 

 

Trieda

Počet bodov

1. miesto

VI.B

177

2. miesto

VI.A

144

3. miesto

VIII.A

136

 

Víťazom srdečne blahoželáme! Sladkú odmenu si zástupcovia tried vyzdvihnú u pani riaditeľky po vianočných prázdninách – 12. januára 2015.

Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za krásnu vianočnú výzdobu tried.

Viac...

Pozdravy

Minulý školský rok k nám prišli na návštevu - Ivan z Kolumbie a Ema z USA. Veľmi sa im u nás páčilo a deťom sa ich návšteva ozaj rátala.Hoci chodia len do 4. ročníka, debatovali s nimi jedna radosť. (Ema aj Ivan sa už niečo po slovensky naučili, takže to nebolo až také ťažké).

"Máme pozdrav od Ivana. Napísal nám, že dostal naše pozdravy a že to bol jeho najkrajší darček, aký tento rok dostal"

Tento rok sme im pripravili vianočné pozdravy, ktoré sme im poslali domov. A teraz čakáme, aká bude odpoveď. 

Viac...

Lucie

V piatok 12.decembra 2014 dievčatá a chlapci našej školy pripomenuli žiakom tradíciu chodenia Lucií, ktoré sa spája s 13.decembrom. Deň Lucie bol vždy považovaný za najvýznamnejší zo stridžích dní. Tradovalo sa, že Lucia bola najznámejšia bosorka zo všetkých, pretože, keď ju hodili do plameňov aby ju upálili ako strigu, údajne nezhorela, ale žila ďalej.

Ľudia si odpradávna vyrábali ochranné predmety, ktoré ich mali chrániť proti zlým silám. Dievčatá sa v tento deň prezliekali za „Lucie“. Celé v bielom, so šatkou stiahnutou do múkou zaprášenej tváre, chodili po jednotlivých domoch a husím krídlom symbolicky vymetali z príbytkov zlých duchov a choroby. 

Viac...

Zručnosti pre úspech

Dňa 19. novembra 2014 sa naši traja žiaci deviateho ročníka Lukáš Cvacho, Bohuš Androvič a Rastislav Trnka (9.B) zúčastnili Dňa otvorených dielní v rámci projektu Zručnosti pre úspech. Odbornú technickú súťaž pripravila Dopravná akadémia v Žiline vo svojom stredisku odbornej praxe. Zábavnou a súťažnou formou sa otestovali v zábavnom kvíze a logickej hre „Cuts“ a svoje manuálne zručnosti si vyskúšali pri montáži a demontáži obalu prevodovky, pri výmene pneumatiky, v slalome s pneumatikou, v rezaní dreva, pri montáži a demontáži skrutkových spojov a pomocou airbrush pištolí maľovali osobný automobil. Škola za účasť získala účastnícky list.

Viac...

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko

 

Dňa 24. novembra 2014 sa uskutočnilo školského kolo súťaže Šaliansky Maťko, v ktorej žiaci súťažili v prednese povestí. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V každej kategórii žiaci získali I., II. a III. miesto, no iba prví z každej kategórie postúpili do obvodového kola súťaže. Žiaci na prvých troch priečkach získali hodnotné ceny (knihy, pexeso, omaľovánku , reflexný pásik) a diplomy. Naprázdno neodišli ani žiaci, ktorým sa tento rok nepodarilo umiestniť na medailových priečkach. Domov si odniesli krásny diplom a omaľovánku.

Súťažné kategórie a umiestnenie žiakov: 

 

Viac...

Červené stužky

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, zameranej na boj proti HIV/AIDS. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity.

Na začiatku novembra žiačky 9. ročníka na 1. poschodí školy zhotovili nástenku s témou boja proti HIV/AIDS a s témou Svetového dňa boja proti HIV/AIDS. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Spolu bolo nakreslených 12 pohľadníc. Do súťaže sme poslali tri najlepšie, ktoré nakreslili žiačky 8. A triedy: Andrea Boková, Anna Krajčíková a Lívia Lesková.

Viac...

Školský tím – Coca-Cola Cup

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku sa zaregistrovala do celoslovenského futbalového turnaja s názvom Coca-Cola Cup a pri tejto príležitosti vytvorila tím žiakov 9. a 8. ročníka, ktorí by nás mohli na turnaji reprezentovať. Coca-Cola Cup je postupová súťaž, v ktorej hrajú veľmi kvalitné futbalové družstvá z celého Slovenska. Nášmu tímu sa zatiaľ podarilo dosiahnuť výborný výsledok, pretože postúpili už do 2. kola súťaže.  Hráči museli najprv zdolať v kvalifikačnom zápase ZŠ Gbeľany, čo sa im podarilo v pomere 3:2, čím si zabezpečili postup do 1. kola súťaže, v ktorom si hráči merali sily s tromi ďalšími školami.

Výsledky 1. kola:

 

Viac...

Beseda so spisovateľkou

  03. 12. 2014 žiaci 2.B, 4.A a 4.B navštívili  Miestnu ľudovú knižnicu vo Varíne, aby sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Martou Pažickou o jej novej knihe pre deti Príbehy babky bylinkárky. Pani spisovateľka najprv deťom porozprávala, ako kniha vznikla, čo ju viedlo k jej napísaniu. Prečítala z nej 2 rozprávky o zvieratkách a  do čítania zapojila aj niektoré deti. Tie dostali oblečenie typické pre zvieratko, ktoré znázorňovali. Pretože pani spisovateľka je aj učiteľkou hudby na ZUŠ-ke, medzi čítaním nám zahrala a zaspievala niekoľko pesničiek, ktoré sama zložila. V závere ešte odpovedala na niektoré zvedavé otázky . Deti jej za prezentáciu knihy poďakovali kyticou a srdečným potleskom.  

Viac...

Týždeň boja proti drogám

V čase od 18. – 21. novembra prebiehal na našej škole týždeň boja proti drogám a iným závislostiam. Na hodinách etiky, náboženstva, informatiky, hudobnej výchovy, výchovy umením, občianskej náuky a na triednických hodinách sme sa so žiakmi vo väčšej miere zaoberali problémami drogovej závislosti, fajčenia, alkoholizmu, ale aj ostatných druhov závislosti – predovšetkým závislosti od počítačov, hier, facebooku.  

Viac...

Medzinárodný deň školských knižníc

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila v tomto školskom roku 10. ročníkceloslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 27. októbra 2014 na tému Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia (Strength throught community – collegiality, diversity, vision).  

Viac...

Poznávame naše okolie

  Športovo-turistický krúžok v sobotu 15.11.2014 uskutočnil peknú turistickú vychádzku k prameňu Félix. . Deti pozorovali krásy jesennej prírody a spoznávali zmeny, ktoré sa dejú okolo nás. Počasie nám prialo ,tak okrem turistiky sme sa aj mohli zahrať rôzne hry. Videli sme aj zaujímavé prírodne úkazy napr. kvitnúce jahody, čo je na toto ročné obdobie nezvyčajný jav. Nazbierali si prírodný materiál, ktorý im bude pripomínať kúsok prírody a tento užitočne prežitý deň. Plný zážitkov a plánmi, kde pôjdeme nabudúce sme sa šťastne vrátili domov.

Viac...

Záložky

V tomto školskom  roku sa naša škola piatykrát zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Záložky sme si vymenili so Základnou školou v Myjave. Našim žiakom je Myjava a myjavský kraj veľmi známy, pretože navštívili Múzeum NR, pamätník M.R.Štefánika na Bradle a jeho rodný dom v Košariskách. Tento prekrásny kút Slovenska priam dýcha históriou, ktorú písali naši národní buditelia v meruôsmom roku a je súčasťou našej národnej identity dodnes. 
Ďakujeme touto cestou všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa do projektu zapojili a venovali kúsok svojho času výrobe záložky, ktorá bude malým poslom priateľstva medzi našimi žiakmi a žiakmi v Myjave.  

Viac...

<< <  Stránka 2 z 3  > >>