Akcie 2015/2016

Vianočné tvorivé dielne v triede Mravčekov, Zajačikov, Včielok a Sovičiek

Aj v tento predvianočný čas sa v triedach Mravčekov, Zajačikov, Včielok a Sovičiek konali vianočné tvorivé dielne. Deti netrpezlivo čakali jedno popoludnie svojich rodičov a príbuzných, s ktorými vyrábali rôzne ozdoby a vianočné aranžmá, ktorými boli potom vyzdobené triedy. Za hojnú účasť a spoluprácu všetkým rodičom ďakujeme!

Viac...

Prišli aj Lucie

Rôzne tradície a zvyky sa zachovávajú aj v našej škôlke dodnes. K jednej z takejto tradície patrí aj návšteva Lucií v domácnostiach. Aj našu materskú školu navštívili v jedno dopoludnie žiačky základnej školy, ktoré boli prezlečené za Lucie. Zapriali nám krásne vianočné vinše a všetky deti poometali pierkami, aby boli zdravé po celý rok. Zaspievali tiež veselé piesne v doprovode harmoniky. Naše deti odchádzali z tejto milej návštevy obohatené o ďalší zaujímavý zážitok.

Viac...

Prišiel k nám Mikuláš

Ako každý rok, tak aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Deti z tried Mravčekov, Sovičiek, Včielok, Žabiek, Zajačikov a Lienok sa zišli v triedach a netrpezlivo čakali na vzácnu návštevu. Mikulášovi odrecitovali množstvo krásnych básničiek a pesničiek, za čo si každé dieťa vyslúžilo odmenu vo forme sladkého balíčka. Štedrému Mikulášovi ďakujeme za návštevu i balíčky a tešíme sa na ďalšiu návštevu!

Viac...

Mravčeky pečú medovníčky

Vianočný čas pripomína aj vôňa medovníčkov. Deti z triedy mravčekov sa rozhodli, že si tento rok vyrobia prekvapenie pre svojich rodičov vo forme vlastnoručne upečených medovníkov. V jedno dopoludnie sa v triede Mravčekov šírila vôňa medovníkového cesta. Deti spolu s pani učiteľkami pracovali s cestom a vykrajovali krásne vianočné koláčiky. Tie potom odovzdali ako darček svojim rodičom počas vianočnej besiedky.

Viac...

Zdobíme si stromček

Vianoce sa pomaly a isto blížia. Tak ako si zdobíme naše príbytky aj škôlka sa dostáva do slávnostného šatu. Naši škôlkári to vedia. Deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Zajačikov, Včielok, Lienok a Žabiek spolu so svojimi pani učiteľkami vyrábajú vianočné ozdoby. Tie potom po triedach zavesia na škôlkársky vianočný stromček, ktorý zdobí našu škôlku počas celých sviatkov. Vianoce už pomaly môžu prísť.

 

Viac...

Kráska a zviera

Do našej MŠ opäť zavítalo divadlo. Tentokrát  v podaní divadelníčiek zo Žilinského divadla „Na hojdačke“ , bolo pre deti pripravené predstavenie známej rozprávky „Kráska a zviera“. Deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok, Lienok, Žabiek a Zajačikov sa zišli v jednej triede, aby si túto krásnu rozprávku pozreli.  Pripravené predstavenie s veľkými bábkami sa im veľmi páčilo a nadšené a plné zážitkov sa vrátili do svojich tried, kde si spomínanú rozprávku spoločne nakreslili.

Viac...

Návšteva u ochranárov - výstava zvierat

Zvieratká treba chrániť a pomáhať im. Ako? To sa deti z tried Mravčekov, Lienok, Sovičiek a Včielok dozvedeli v jedno dopoludnie na výstave zvierat v priestoroch Správy národného parku Malá Fatra vo Varíne. Pre deti bola pripravená prednáška a výstava o tom, ako sa o zranené zvieratká treba starať, kde ich môžeme nájsť, prípadne koho pri takomto náleze kontaktovať. Prednáška a obrazové materiály boli veľmi zaujímavé. Deti sa krásne zapájali do aktivít a takto pestro strávené dopoludnie bolo pre ne veľkým prínosom. Obohatení o nové informácie a zážitky sa vrátili do MŠ.

Viac...

Jesenné tvorivé dielne v triede Mravčekov

Jeseň je tu a s ňou aj množstvo darov našej matky prírody. Deti z triedy Mravčekov sa v jedno popoludnie rozhodli využiť túto jesennú krásu a spolu s rodičmi sa zúčastnili na tvorivých dielňach vo svojej triede. Z vopred nazbieraných, ale aj z domu prinesených listov, gaštanov, kvetov, tekvíc    a tráv vznikali pod ich rukami farebné aranžmá, ktoré zdobili triedu a chodbu materskej školy. Z tvorivých dielní mali radosť nielen deti a pani učiteľky, ale aj rodičia,  ktorí takto príjemne strávili popoludnie so svojimi najmenšími.

Viac...

Predškoláci pri rieke Váh spoznávajú okolie

Vo Varíne je množstvo zaujímavých miest. Aj predškoláci sa oboznamujú s jeho okolím. Jedno pekné dopoludnie sa deti z tried Sovičiek a Mravčekov vybrali so svojimi pani učiteľkami na vychádzku k rieke Varínka. Tam sa od pani učiteľky dozvedeli o tom, kde rieka vyviera, kam sa vlieva a množstvo iných zaujímavých informácií. Výlet sa predškolákom páčil a s novými informáciami sa vrátili späť do školy.

Viac...

Úcta k starším – trieda Sovičiek vystupuje v obci

Práve mesiac október, je mesiacom úcty k starším. Vedia to aj naši predškoláci. 

Aj tento rok naši „ najstarší“ z „našich“ najmenších potešili seniorov našej obce pásmom pesničiek, básničiek a dramatizácie. Predškoláci z triedy Sovičiek sa zúčastnili na podujatí našej obce venovanom našim najstarším občanom. Starí rodičia pri ich vystúpení pookriali a v nejednom oku sa zaligotala slza šťastia. 

 

Viac...

Staráme sa o zúbky - predškoláci

„V ústach máme kamienky, čo sa rady smejú…”  tak sa spieva v jednej piesni a že si máme zúbky umývať, všetci vieme. Ale ako? To naučila našich predškolákov dentálna hygienička, ktorá navštívila našu školu. Mala pre deti z tried Sovičiek a Mravčekov pripravené rôzne aktivity, ktoré deti zaujali a zároveň sa o svojich zúbkoch aj veľa naučili.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Aj naša škola sa zapojila do projektu „Týždeň zdravej výživy“. Všetky triedy každý deň rozvoniavali jabĺčkami, hruškami, pomarančmi a všakovakými dobrotami z radov ovocia aj zeleniny a to aj vďaka dobrej spolupráci s rodičmi, ktorí umožnili túto pestrú vitamínovú hostinu uskutočniť tým, že pre svoje deti zabezpečili rôzne druhy ovocia a zeleniny. Ku koncu týždňa aj slabší jedáci motivovaní svojimi kamarátmi hryzkali za stolom surovú mrkvičku aj kaleráb. Tento projekt sa v našich triedach osvedčil a určite ho budeme realizovať čo najčastejšie. 

Viac...

Alibaba

V jedno dopoludnie do našej materskej školy zavítalo opäť divadlo. Naši najmenší sa ponorili do príbehu o Alibabovi a 40 lúpežníkoch. O tom, že ich príbeh úplne pohltil, svedčili rozžiarené očká detí z tried Sovičiek, Mravčekov, Žabiek, Lienok, Zajačikov aj Včielok. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a ocenili ho jasotom a potleskom.

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2