Archív 2013/2014

Nový rok

8.januára 2014 z každého kúta našej školy zneli tóny ľudovej hudby, spev a novoročné vinše. Krátko po začatí nového kalendárneho roka 2014 privítali svojich učiteľov, spolužiakov a prevádzkových zamestnancov školy vinšovníci týmito slovami:

Dnes na liste v kalendári
ôsmy deň je v januári.
Preto verný starým zvykom...

Viac...

Návšteva škôlkárov v 1.ročníku

 Dňa 16.1.2014 boli škôlkári na návšteve vo prvých ročníkoch. V 1.A mali hodinu slovenského jazyka. Deti pracovali vo dvojiciach a spoločne riešili zadané úlohy – počúvali , priraďovali a dopĺňali písmenká.

V 1.B mali deti hodinu matematiky. Predškoláci najprv pozorovali, čo robia prváci. Potom boli pripravené úlohy aj pre budúcich prvákov. Určovali geometrické tvary, spočítavali guľôčky, priraďovali čísla ,určovali geometrické tvary.

Viac...

Rozprávkové vretienko

Žiaci 2.-4.roč.ZŠ s MŠ Ondreja Štefku dňa14.1.2014 popoludnie strávili s rozprávkou.

V škole sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese rozprávky-Rozprávkové vretienko.Z každej triedy najlepší recitátori porozprávali svoje rozprávky.

Porota v zložení Mgr.Synáková,Mgr.Lišková Mgr.Tropková a Mgr.Smolková po porade určili poradie: 

Viac...

Zber sladkostí

Počas adventu deti nosili sladkosti a školské pomôcky pre deti z centier pre matky s deťmi. Zbierka, ktorá prebiehala v škole a počas detských sv. omší v piatky bola veľmi úspešná, obdarovaným urobila veľkú radosť.

Prvý, cca 7kg balík bol doručený do centra „Áno pre život“ v Rajci. Do krízového centra ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v Považskej Bystrici bol odnesený cca 18kg balík a do zariadenia núdzového bývania Svit boli poštou poslané 2 balíky s váhou 8 a 8,5kg.

Viac...

Odovzdanie Mikulášskych darčekov deťom z detského domova

Dňa 19. 12. 2013 sa vybraní žiaci z 8. B a 6. A triedy zúčastnili odovzdávania darčekov v detskom domove.  Žiaci našej školy sa rozhodli podeliť so svojimi Mikulášskymi balíčkami aj s inými deťmi, a tak zorganizovali zbierku. Hlavným cieľom bolo zoznámiť sa so životom detí, ktoré svoj život žijú mimo vlastnej rodiny, viesť deti k empatii, spolupráci, tolerancii a k schopnosti podeliť sa.

Návšteva detského domova prebehla v prijemnej a vrúcnej atmosfére.

Zoznámili sme sa s deťmi a spoločne zaspievali vianočné koledy. Následne im naši žiaci odovzdali mikulášske balíčky, v ktorých okrem sladkostí boli i hračky, školské potreby a oblečenie.

  Spoločne sme strávili pekné predvianočné chvíle a zo želaním krásnych a pokojných sviatkov sme sa rozlúčili.  

Viac...

Mikulášsky turnaj

Dňa 4.12.2013 sa uskutočnil mikulášsky volejbalový turnaj. Zúčastnili sa vybraní žiaci z každej triedy od 6-tého ročníka po 9-tý. Za každú triedu hrali 3 dievčatá a 3 chlapci. Okrem žiakov sa hry zúčastnili aj učitelia, ktorí hrali mimosúťažne. Žiaci 7.B triedy sa umiestnili na treťom mieste. Žiaci 8.A triedy sa umiestnili na druhom mieste a žiaci z 9.A triedy sa umiestnili na prvom mieste. Žiaci z prvých troch družstiev dostali malé ceny.

 

Viac...

Imatrikulácie

Tohtoročné imatrikulácie žiakov 1. ročníka sa konali dňa 6.decembra 2013 o 15. hodine.

Prváci ako aj deviataci sa veľmi tešili, jednak na Mikuláša a jednak na Šmolkov, ktorí sa o imatrikulácia postarali.

Deviataci sprevádzali prvákov počas imatrikulácii a budú ich ochrancami počas celého tohto roka.

Viac...

Tretiaci na interaktívnej výstave

  12.decembra 2013 tretiaci navštívili interaktívnu výstavu v Dome techniky v Žiline. Hlavným cieľom bolo zoznámiť sa so životom a dielom českého maliara a ilustrátora Zdeňka Buriana. Dozvedeli sa, že ilustroval predovšetkým dobrodružnú literatúru, maľoval  portréty domorodcov v exotických krajinách. Uznanie získal  za rekonštrukciu vyhynutých zvierat a rastlín. Preslávil ho hlavne pravek. Naši žiaci okrem jeho obrazov a ilustrácií poznali ako sa šíri zvuk, overili si hru na mnohých netradičných hudobných aj rytmických nástrojoch, verklíkoch, dorozumievali sa pomocou pohárov, rôznych dutých palíc. Páčila sa im hra na vodou naplnených fľašiach, počúvanie zvukov zvierat, skladanie kostier dinosaurov, puzzlí domorodých obyvateľov, telefonovanie cez lieviky. Každý si pre seba vlastnoručne vyrobil indiánsku čelenku. Za každú splnenú úlohu dostávali do  pracovných zošitov pečiatky. Nakoniec si vytvorili hudobné skupiny s viacerými druhmi nástrojov a spolu s tanečníkmi predviedli svoj kultúrny program. Našim tretiakom sa výstava veľmi páčila, sú obohatení o veľa nových poznatkov z oblasti výtvarného a hudobného umenia.

Viac...

Katarínska diskotéka

Dňa 29. novembra sa uskutočnila v telocvični školy Katarínska diskotéka, ktorú zorganizovali žiaci 9.A a 9.B triedy v spolupráci so žiackou školskou radou. 

Katarínska diskotéka pre 1. – 4. ročník sa konala v čase od 14:00 do 16:30 a pre 5. – 9. ročník od 17:00 do 21:00. 

Žiaci povyhrávali rôzne ceny v tombole, dostatočne si zasúťažili a do sýtosti sa zabavili.

Viac...

Ondrejovský jarmok

Vedenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku týmto veľmi pekne ďakuje všetkým, ktorí nám pomohli pre prezentácii výrobkov našich žiakov na tohtoročnom Ondrejovskom jarmoku.

Srdečne ďakujeme pánovi starostovi, pani Sauerovej, pánu Hodoňovi, ako aj našim pani učiteľkám, ktoré s deťmi vyrábali, piekli, lepili a mrzli na Ondrejovskom jarmoku.

 

Viac...

Beh v Žiline

6.11.2013 sa uskutočnil beh v Žiline. Bežalo sa na lúke pri vysokoškolských internátoch na Vlčincoch. 

Viac...

Záložka do knihy

 Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. 

 Tento projekt považujeme za veľmi dobrý nápad. Naši žiaci "cestujú" Slovenskom a učia sa robiť radosť celkom neznámym rovesníkom. Najväčším očakávaním každý rok je, aká škola nám bude pridelená. Tento rok sme mohli spoznať Základnú školu s materskou školou v Chminianskej Novej Vsi. Východné Slovensko žiaci poznajú veľmi málo, preto nás tento výber veľmi potešil. Organizačne podujatie zabezpečuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Ďakujeme všetkým -žiakom, pedagógom a vedeniu našej školy, ktorí sa podieľali na úspešnej realizácii projektu.

Viac...

Deň knižníc

  28.10.2013 sme sa zapojili do celoslovenského projektu Deň knižníc. Názov podujatia sme zvolili podľa slovenskej ľudovej rozprávky O troch grošoch. Tému Školské knižnice: Brána do života sme zamerali na dôležitosť vzájomných rodinných vzťahov a to, ako sa peniaze podpisujú pod fungovanie života rodiny, jednotlivca a celej spoločnosti, pretože peniaze v rôznych podobách vždy patrili k ľudskej spoločnosti a určovali smer jej vývoja.

Viac...

Jesenné hry v prírode

 Športovo-turistické krúžky Mgr. Smolkovej, a p.Bokovej v sobotu 26.10.2013 pripravili krásnu akciu pre svojich krúžkarov.

Jesenné hry v prírode spojené s opekačkou.

Viac...

Európsky deň jazykov 2013

Dňa 26. septembra sme na našej škole mali projektový deň, ktorým sme si pripomenuli EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV.

Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

 

Viac...

Vystúpenie Hviezdy v prachu

Účinkujúci na príkladoch slávnych ľudí ukázali deťom, že usilovnou prácou, vytrvalosťou, zvládli prekážky a stali sa slávnymi.

 

 

Viac...

Exkurzia Beckov

  27.09.2013 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili vlastivednej exkurzie na hrad Beckov. Spoznali jeho vznik a históriu, povesti, ktoré sa ho týkajú, ale tiež aj zlobu hradného pána Ctibora. Oboznámili sa so zbraňami, ktoré sa na hrade uchovali. Svoju dobrú kondičku si overili  pri výstupe mnohými schodami. Nezabudnuteľným zážitkom zostanú pohľady z rôznych miest na okolitú krajinu. Cestou domov ešte navštívili známe pútnické miesto –Skalka. Vedomosti, ktoré získali, využijú na hodinách vlastivedy a iných vyučovacích predmetoch.

Viac...

Dožinkový jarmok

  Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili v tradičných varínskych krojoch dožinkového sprievodu v obci a predstavili sa spevom ľudových piesní počas dožinkovej slávnosti.

Viac...

Výstava ovocia a zelenony

  Pri príležitosti Dožinkového jarmoku v obci sa pripravila výstava ovocia a zeleniny, ktoré sa podarilo vypestovať v záhradách obyvateľov Varína a niektoré triedy našej školy mohli obdivovať nielen plody usilovnej práce, ale aj šikovné ruky varínskych žien.

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2