Akcie

Vystúpenie v obci - Fašiangové posedenie seniorov

 Dňa  25. januára sa uskutočnilo v našej obci posedenie seniorov pri príležitosti Fašiangov. Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom. Zarecitovali, zahrali na flaute. Žiaci z ŠKD si nacvičili fašiangové prekáračky, ktoré seniorom pripomenuli aké to bolo v minulosti, keď boli mladí. Spoločne s heligónkou si potom zaspievali ľudové piesne. 

Viac...

Školské kolo HK

Tradične ako každý rok sme v našej škole zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. V stredu 24. januára 2024 súťažili žiaci II. stupňa. 15 najlepší recitátori triednych kôl boli rozdelení do dvoch kategórií určených pre II. stupeň  – II. kategória 5.-6. roč., III. kategória  7.-9. roč. Recitátori svojimi vyrovnanými výkonmi vytvorili krásnu atmosféru a porota v zložení Mgr. Košútová, Mgr. Mikolajová a Mgr. Vojteková nemala ľahké rozhodovanie.

Viac...

Výtvarná súťaž Ekoplagátik 2023

Tento rok sa aj naša škola zapojila do výtvarnej súťaže Ekoplagátik, Témou súťaže bola Ochrana prírody mojimi očami. Ekolagátik je sprievodným podujatím 16. ročníka medzinárodnej súťaže plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát 2023. Do výtvarnej súťaže sa celkovo zapojilo 17 základných škôl a 15 materských škôl, z toho boli tri školy mimo kompetenčného územia NP Malá Fatra – ZŠ Partizánske, Súkromná ZŠ Poprad a MŠ Cédrova Bratislava. Hodnotilo sa z troch kategórií a z 208 prihlásených prác. Krásne 2. miesto v 3. kategórii (žiaci od 11 do 15 rokov) získala žiačka našej školy Lilien Kvačkajová zo 7. B triedy. Lilien gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov. 

Viac...

LUCIE NA NAŠEJ ŠKLOLE 

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc,“ nieslo sa chodbami našej školy vo štvrtok 13.12.2023. Práve tento deň je opradený tradičnými vianočnými zvykmi, o ktorých sa nielen rozpráva, ale rovno sa zažije na vlastnej koži. Deň sv. Lucie je známy ako stridží deň, kedy sa ľudia zbavovali všetkých zlých síl a duchov. Dievčatá, prezlečené za Lucie, chodili od domu k domu, vymetali kúty, aby ho tak očistili od všetkého zla a vniesli do neho dobro a zdravie.

Viac...

Vianoce 2023

V stredu 20.12.2023 sa konal vianočný koncert, ktorý nám spríjemnil predvianočný čas. Odzneli tie najkrajšie vianočné piesne v podaní speváka Jara Gaža. Vianočnú náladu  preniesli aj na našich žiakov, ktorí si spoločne s nimi zo srdca zaspievali. Koncert sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorá nás naplnila radosťou z prichádzajúcich Vianoc

Viac...

Návšteva v Britskom centre

Dňa 12.12.2023 sa 24 vybraných žiakov 7. ročníka zúčastnilo prezentácie o Londýne v Britskom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Pani lektorka, ktorá niekoľko rokov žila v tomto veľkomeste, žiakom v angličtine priblížila najzaujímavejšie historické pamiatky i najkrajšie parky. Tiež sme sa rozprávali o doprave v Londýne, najmä o najstaršom metre na svete a dozvedeli sme sa aj nejaké perličky z kráľovského dvora. Nadobudnuté poznatky si žiaci preverili v kvíze a na záver sme si pozreli ponuku beletrie i odborných učebníc v anglickom jazyku. 

Viac...

Mikuláš v škole

Je len málo dní, na ktorých príchod deti čakajú tak, ako na Mikuláša. Aká by to bola škola, ktorú by Mikuláš obišiel? Aj do našej školy zavítal Mikuláš, čerti a anjeli, bez ktorých by Deň sv. Mikuláša nebol tým, čím je. Mikuláša, anjelov a čertov očakávalo najviac deti na prvom stupni. Radosť striedal strach.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Sociálne siete aj tento rok zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste. Aj naša škola  sa rozhodla spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Viac...

Vyhodnotenie zberu papiera

Najviac vytriedeného papiera na 1.stupni priniesli:

Viac...

CESTA DO NEZNÁMA

Dňa 20.11.2023 sa naši žiaci 1. stupňa zúčastnili zábavno-hudobného predstavenia s názvom CESTA DO NEZNÁMA. Hlavnou témou multimediálneho výchovného koncertu boli krásy a zaujímavosti Slovenska. Skvelí hudobníci pod vedením Borisa Lettricha sa prostredníctvom veselých detských pesničiek snažili podporiť u žiakov kladný vzťah k vlasti a vzbudzovať záujem o jej poznávanie.

Viac...

 Exkurzia Brodzany - Oponice

Žiaci 8. 9. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk, mali možnosť 26.10.2023 navštíviť jediné múzeum v strednej Európe venované životu A. S. Puškina a jeho rodiny – Slovanské múzeum A. S. Puškina, ktoré sa  nachádza v renesančnom kaštieli v Brodzanoch. 

Viac...

Školské majstrovstvá okresu Žilina žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu

Šach je nesmierne krásna hra. Vôbec nie je čiernobiela. Má plno tajuplných zákutí, môže priniesť mnoho krásnych chvíľ.

18. októbra 2023 sa v Centre voľného času uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Žilina žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Z našej školy sa majstrovstiev zúčastnili žiaci 3. – 9. ročníka ZŠ, ktorí 16. októbra 2023 zvíťazili v školskom kole majstrovstiev v šachu:

Viac...

Exkurzia do Jánošíkových dier.

Dňa 12.10. 2023 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Na turistickej trase z Terchovej – Bieleho potoka cez Nové a Dolné diery naspäť k hotelu Diery nás sprevádzala Mgr. Dana Repáňová zo Správy NP Malá Fatra. Dozvedeli sme sa, že v Malej Fatre sa vyskytuje 37 druhov orchideí, ktoré kvitnú v jarnom a letnom období a tiež, že sa tu trvale vyskytujú 3 veľké šelmy: medveď, vlk a rys.

Viac...

Strašidelná noc knižníc

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa pripomína od roku 1999 každoročne štvrtý októbrový pondelok, si pripravili žiaci 9. ročníka zaujímavé podujatie pre svojich spolužiakov 5.-6. ročníka. Cieľom podujatia bola nielen oslava školských knižníc, ich významu a prínosu, ale aj zábava, ktorá sa niesla v strašidelnom duchu.

Viac...

Biologicko-geografická exkurzia Terchová

Vo štvrtok 12. októbra sme absolvovali exkurziu do neďalekej Terchovej so žiakmi piateho ročníka. Navštívili sme Múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej, kde sme sa podozvedali mnoho zaujímavých informácií o živote Juraja Jánošíka aj vďaka dokumentu, ktorý sme mali možnosť vidieť. Expozícia nám tiež bližšie priblížila život na vtedajšej dedine.

Viac...

Literárna exkurzia Po stopách M. Kukučína a P. O. Hviezdoslava

3. októbra 2023 absolvovali žiaci 7. ročníka literárnu exkurziu, ktorej cieľom bolo vydať sa po stopách významných predstaviteľov slovenského literárneho realizmu – Martina Kukučína a  Pavla Országha Hviezdoslava

Viac...

Biela pastelka
EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

V piatok 29. septembra sa uskutočnil festival vedy -Európska noc výskumníkov. Aj tento školský rok sa ho zúčastnili naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Program bol naozaj pútavý, poukázal na fascinujúci svet umelej inteligencie a vody. Žiaci videli rôzne inovatívne experimenty a odhalili fascinujúce princípy, akými sa riadi pohyb tekutín. V priestoroch Mirage Shopping Center boli umiestnené vedecké stánky, kde sa malí aj veľkí mohli tešiť na interaktívne pokusy a prezentácie exponátov. P

Viac...

Európsky deň jazykov

Koniec septembra sa vo viacerých krajinách už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra. 

Cieľom Európskeho dňa jazykov je povzbudiť obyvateľov členských krajín Rady Európy, aby sa učili jazyky, pretože jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho inter-kultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Cudzie jazyky nám otvárajú bránu do sveta. Viacjazyčnosť vedie k lepšiemu porozumeniu a bohatším zážitkom a vedomostiam.

Viac...

Exkurzia do Múzea koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Poľsko

Dňa 22.09.2023 žiaci 9.ročníka absolvovali exkurziu do Múzea koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Poľsku. Žiaci boli oboznámení so životom v tábore smrti, so všetkými hrôzami, ktorými si tu ľudia museli prejsť. Uvedomovali si zverstvá, ktoré boli konané na obyčajných ľuďoch. V prvom tábore -  Auschwitz, sme mohli vidieť príbytky väzňov v pracovnom tábore, plynové komory, oblečenie a fotografie naaranžované v miestnostiach, ktoré nám priblížili život väzňov.

Viac...

Online workshop – Taliančina hrou.

V stredu 27.09. sme sa so žiakmi 9.B prihlásili na workshop Taliančina hrou: hodina talianskeho jazyka pre začiatočníkov  v rámci Európskeho dňa jazykov.

Workshop viedol Michal Kollár z  IIC Istituto italiano di cultura z Bratislavy.  Workshop bol úvodnou ukážkovou hodinou talianskeho jazyka pre začiatočníkov. Bol určený všetkým tým, ktorí chcú ochutnať kúsok z hodín taliančiny, vedených zábavnou a interaktívnou formou.

Viac...

Testovanie pohybových predpokladov 1. 3. ročníka 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2023/2024 sa na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočnilo 13.9. (3. ročník) a 14.9. 2023 (1. ročník).

Viac...

Návšteva bývalých absolventov  školy

Dňa 20. 9. sme mali na škole veľmi milú návštevu. V rámci svojho absolvenského stretnutia po  56  rokoch, na návštevu školy zavítali jej absolventi, ktorí prestali do našej školy chodiť v roku 1967.Nazvali ho Oslava života – Vďaka za život.  Spolu s nimi zavítal k nám aj ich pán učiteľ chémie, Anton Kopernický, ktorý nastúpil na našu školu v r. 1964 a v tomto roku sa dožil krásnych 80 rokov. Všetci boli zvedaví, ako sa naša škola za tie roky zmenila a aj na to, ako sa zmenilo vyučovanie.  Poprezerali si priestory školy, jej vybavenie, navštívili aj riaditeľňu.

Viac...