Akcie

Biela pastelka 2022

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj tento školský rok sme sa ako škola rozhodli opäť podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline. Zbierkovali naši žiaci 9.ročníka v priestoroch našej školy 21.9. 2022(stredu) do pokladničiek. Vyzbieraná suma činí 235,49 eur.

Viac...

Šach

Šach je duševný šport, ktorý rozvíja myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu.

4. októbra 2022 sa v Centre voľného času uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Žilina žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Z našej školy sa majstrovstiev zúčastnili žiaci: Hana Bukovinská 3.A, Martin Obšivan 3.B, Lívia Franeková 4.A, Martin Beniač 5.C a Samuel Hypš 5.C.

Viac...

Európsky deň jazykov

Dňa 26.09.2022 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra.

Naším cieľom bolo upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov. Podporovať bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Vytvoriť si vzťah a podporovať  celoživotné jazykové vzdelávanie v školách i mimo škôl, či už na študijné a pracovné účely, alebo vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Viac...

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

V piatok 30. septembra sa konal 16. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Naši žiaci sa tohto festivalu každoročne zúčastňujú. Majú tak možnosť stretnúť sa s významnými slovenskými inovátormi i vedcami, ktorí populárnou formou odprezentujú ako vyzerá veda v praxi. Mottom tohtoročného festivalu bolo

Viac...

Deň prvej pomoci 8. 9.  Deň ústneho zdravia 12. 9.

Počas prvých dvoch týždňov sa žiaci 1. stupňa sa zapojili do aktivít v rámci svojich tried zameraných na dentálnu hygienu, hygienu ústnej dutiny  a prevencie proti zubným kazom. Rozprávali sa o tom, ako si správne  čistiť zúbky a o  škodlivosti konzumácie sladkého jedla.  

Viac...

Európsky týždeň mobility 2022

V  dňoch 21. a 22. 9. 2022 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Európsky týždeň mobility v troch organizovaných školských aktivitách: Pešo do školy, Do školy na bicykli a v Cyklistických pretekoch pre 3. a 4. ročník. Množstvo žiakov prišlo ráno do školy pešo pod dozorom poverených pani učiteliek z troch stanovíšť. Napriek tomu, že nám počasie neprialo sa ich z 1. stupňa zúčastnilo vyše 50 žiakov.

Viac...

NP MF - Čistenie Varínky - aktualizácia

V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko, organizuje Správa Národného parku Malá Fatra

dňa 23.9.2022 čistenie brehov rieky Varínky v celom jej úseku

od obce Terchová až po obec Varín.

 

Tlačová správa: Čistili sme spoločne Varínku

Viac...

Exkurzia do Múzea koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Poľsku 

Slúchadlá na ušiach a plná sústredenosť na výklad. Ticho, sklonené hlavy, u niektorých  sa zrkadlil v tvári odpor a zhrozenie, u ďalších  ľútosť, dokonca aj slzy, keď kráčali po jednom z najväčších cintorínov na svete po Osvienčime v Poľsku.

Viac...

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uskutočnilo 7.9. a 8.9. 2022.  

Testovalo sa v nasledovných disciplínach:

Viac...

Príbeh hudby - LIVE

<< <  Stránka 4 z 4