Akcie

Active English week

 V dňoch od 8.-12.4.2024 sa na našej škole uskutočnil Active English week. Zúčastnilo sa ho asi 30 žiakov, ktorí boli rozdelení do 2 skupín – 5-6 ročník a 7-8 ročník.  Žiaci mali možnosť stráviť 25 hodín v prítomnosti Anglicky hovoriacich lektorov. Plnili rôzne úlohy, učili sa zaujímavé témy o živote ľudí v Amerike alebo preberali gramatiku, ktorej sa na základnej škole ešte nevenuje toľko času. Žiaci boli odkázaní sami na seba a svoje vedomosti a ak chceli niečo povedať, museli sa vynájsť najlepšie ako vedeli. Veľa z nich si túto príležitosť veľmi užili a v angličtine sa zdokonalili. Už sa tešia na budúci rok, kedy si to budú môcť opäť zopakovať. 

Viac...

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2024

V stredu 13. 3. 2024 sa na našej škole ozývali hlasy talentovaných žiakov. Uskutočnilo sa školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2024. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v speve a v hre na hudobný nástroj. O tom, že o folklór a ľudové piesne je stále veľký záujem nás presvedčila aj tohtoročná účasť. Celkovo sa do súťaže zapojilo 46 žiakov.

Umiestnenia:

Viac...

Svetový deň povedomia o  autizme

 2. apríla - bol Svetový deň povedomia o  autizme - Deň ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Pri tej príležitosti sme žiakov našej školy  vyzvali prostredníctvom rozhlasovej relácie aby k vyjadrili svoje sympatie k týmto ľuďom

Viac...

Pôstne obdobie

Pôstne obdobie je pre kresťanov dôležitým obdobím prípravy na Veľkú noc. Na hodinách náboženstva sme sa so žiakmi  pripravovali poctivo. Keďže deti vyrastajú vyrastajú v" smart "dobe , využili sme materiál poskytnutý diecéznym centrom - SmartPôst. Žiaci každý týždeň dostali novú ikonku (vybíjajúca sa batéria, cloudové úložisko, kôš...), každá symbolizovala úlohu, ktorú mali počas týždňa plniť: zriekali sme sa vecí, ktoré máme radi, odstraňovali sme zlozvyky, ktoré nás samých vyrušujú, modlili sa za blížnych a čítali sv. Písmo.

Viac...

Deň bielej stužky - Deň počatého dieťaťa

Už tradične sa žiaci našej školy zapájajú do aktivít pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, ktorým si pripomíname dôležitosť ľudského života a význam ochrany tých, ktorí sa brániť ešte nedokážu. S heslom pripni bielu stužku a zviditeľni neviditeľného človeka sme odštartovali na začiatku týždňa Kampaň Biela stužka, ktorá každoročne vrcholí 25.marca. Aktivity boli realizované počas hodín náboženskej výchovy a biológie. Žiaci boli informovaní prostredníctvom informačnej nástenky ku kampani a pri vyrábaní bielych stužiek, ktoré si žiaci našej školy mohli počas nasledujúcich dní pripnúť na oblečenie, pomáhali dievčatá zo 7.C.

Viac...

Súťaž v spellingu

Vedieť „spellovať“ je v anglicky hovoriacich krajinách nevyhnutnosťou. V USA sa súťaž v hláskovaní s takmer storočnou tradíciou teší čoraz väčšej popularite a po roku sa v dňoch 13.- 14. marca 2024 uskutočnila aj na našej škole.

Viac...

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

Dekanátne kolo Biblickej olympiády sa konalo na Základnej škole v obci Dolná Tižina.

Viac...

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 12.3.2024 sa na vysokoškolskej menze ŽU v Žiline uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Prvá časť olympiády pozostávala z poznatkov z monotematického celku a miestnej krajiny, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou. 

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov v 3 kategóriách:

Viac...

Návšteva knižnice, čitateľský maratón

Tradične si žiaci našej školy si mesiac marec pripomínajú ako Mesiac knihy a čítania. Každá trieda na 1. stupni ZŠ venovala jeden deň čítaniu. Vybrali si veku primeranú knihu a pri návšteve obecnej alebo školskej knižnice z nej všetci  čítali – čitateľský maratón. 

Potom o nej s pani učiteľkami diskutovali a kreslili ilustrácie k prečítanému textu. 

Pán knihovník všetkých oboznámil s možnosťami prihlásenia a vypožičiavania ďalších kníh, o ktoré by mali záujem. Tešil sa, že sa mu do knižnice prihlásili noví čitatelia.

Viac...

Okresné kolo HK

Okresné aj regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024 organizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v dňoch 4. – 6. marca 2024. Okresné kolo súťaže v spolupráci s Mestom Žilina sa konalo v priestoroch Radnice. Aj v tomto ročníku sa súťaže zúčastnila aj naša škola-  5 žiaci, víťazi školského kola.

Viac...

Okresné kolo HK

Okresné aj regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024 organizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v dňoch 4. – 6. marca 2024. Okresné kolo súťaže v spolupráci s Mestom Žilina sa konalo v priestoroch Radnice. Aj v tomto ročníku sa súťaže zúčastnila aj naša škola-  5 žiaci, víťazi školského kola.

Viac...

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 12.2. - 16.2.2024 sa uskutočnil lyžiarsky zjazdový výcvik (LZV) žiakov 7. ročníka, v lyžiarskom stredisku SKI Tále. LZV sa zúčastnilo 54 žiakov . Ubytovanie bolo zabezpečené v ubytovacom zariadení Krpáčovo v Hornej Lehote – v  apartmánových izbách 2+2 lôžka s vlastným sociálnym zariadením , spoločenskou miestnosťou, zasadačkou a športovou herňou. Stravovanie bolo zabezpečené priamo na chate s plnou penziou a celodenným pitným  režimom, v utorok a štvrtok obedom v SKI  Tále. Denný režim bol organizovaný podľa spracovaného denného harmonogramu činností a rámcového programu činností mimo LZV, budíček bol o 07:00 hodine, večierka o 22:00 hodine. V stredu v poobedňajších hodinách žiaci navštívili hotelový wellness a absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho okolia. Vo večerných hodinách sme  žiakom pripravili náučný i zábavný program.

Viac...

Týždeň priateľstva

V dňoch od 7.2. 2024 do 14.2. 2024 sa na našej základnej škole uskutočnil Týždeň priateľstva. 

Žiaci z druhého stupňa v rozhlasovej relácii vyzvali žiakov k aktivitám podporujúcich priateľstvo, ktoré prináša do nášho života pokoj a dobrú náladu.

V tomto týždni boli počas pobytu v škole  začlenené  rôzne aktivity,  ktoré rozvíjali  vzťahy medzi sebou, vzbudzovali vzájomnú  dôveru,  vernosť,  úctu k iným...

 Súčasťou Týždňa priateľstva bolo aj vytváranie  valentínskych pozdravov pre všetkých, ktorých máme radi.  

Viac...

Školské kolo geografickej olympiády 

Dňa 19.januára sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády online formou. Online test, ktorý zostavila Iuventa, pozostával z 2 častí: teoretickej a praktickej. Žiaci sa s náročnými úlohami vysporiadali veľmi dobre – zo 73 bolo úspešných 48 žiakov. 

Výsledky:

Viac...

Vystúpenie v obci - Fašiangové posedenie seniorov

 Dňa  25. januára sa uskutočnilo v našej obci posedenie seniorov pri príležitosti Fašiangov. Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom. Zarecitovali, zahrali na flaute. Žiaci z ŠKD si nacvičili fašiangové prekáračky, ktoré seniorom pripomenuli aké to bolo v minulosti, keď boli mladí. Spoločne s heligónkou si potom zaspievali ľudové piesne. 

Viac...

Školské kolo HK

Tradične ako každý rok sme v našej škole zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. V stredu 24. januára 2024 súťažili žiaci II. stupňa. 15 najlepší recitátori triednych kôl boli rozdelení do dvoch kategórií určených pre II. stupeň  – II. kategória 5.-6. roč., III. kategória  7.-9. roč. Recitátori svojimi vyrovnanými výkonmi vytvorili krásnu atmosféru a porota v zložení Mgr. Košútová, Mgr. Mikolajová a Mgr. Vojteková nemala ľahké rozhodovanie.

Viac...

Výtvarná súťaž Ekoplagátik 2023

Tento rok sa aj naša škola zapojila do výtvarnej súťaže Ekoplagátik, Témou súťaže bola Ochrana prírody mojimi očami. Ekolagátik je sprievodným podujatím 16. ročníka medzinárodnej súťaže plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát 2023. Do výtvarnej súťaže sa celkovo zapojilo 17 základných škôl a 15 materských škôl, z toho boli tri školy mimo kompetenčného územia NP Malá Fatra – ZŠ Partizánske, Súkromná ZŠ Poprad a MŠ Cédrova Bratislava. Hodnotilo sa z troch kategórií a z 208 prihlásených prác. Krásne 2. miesto v 3. kategórii (žiaci od 11 do 15 rokov) získala žiačka našej školy Lilien Kvačkajová zo 7. B triedy. Lilien gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov. 

Viac...

LUCIE NA NAŠEJ ŠKLOLE 

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc,“ nieslo sa chodbami našej školy vo štvrtok 13.12.2023. Práve tento deň je opradený tradičnými vianočnými zvykmi, o ktorých sa nielen rozpráva, ale rovno sa zažije na vlastnej koži. Deň sv. Lucie je známy ako stridží deň, kedy sa ľudia zbavovali všetkých zlých síl a duchov. Dievčatá, prezlečené za Lucie, chodili od domu k domu, vymetali kúty, aby ho tak očistili od všetkého zla a vniesli do neho dobro a zdravie.

Viac...

Vianoce 2023

V stredu 20.12.2023 sa konal vianočný koncert, ktorý nám spríjemnil predvianočný čas. Odzneli tie najkrajšie vianočné piesne v podaní speváka Jara Gaža. Vianočnú náladu  preniesli aj na našich žiakov, ktorí si spoločne s nimi zo srdca zaspievali. Koncert sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorá nás naplnila radosťou z prichádzajúcich Vianoc

Viac...

Návšteva v Britskom centre

Dňa 12.12.2023 sa 24 vybraných žiakov 7. ročníka zúčastnilo prezentácie o Londýne v Britskom centre Krajskej knižnice v Žiline.

Pani lektorka, ktorá niekoľko rokov žila v tomto veľkomeste, žiakom v angličtine priblížila najzaujímavejšie historické pamiatky i najkrajšie parky. Tiež sme sa rozprávali o doprave v Londýne, najmä o najstaršom metre na svete a dozvedeli sme sa aj nejaké perličky z kráľovského dvora. Nadobudnuté poznatky si žiaci preverili v kvíze a na záver sme si pozreli ponuku beletrie i odborných učebníc v anglickom jazyku. 

Viac...

Mikuláš v škole

Je len málo dní, na ktorých príchod deti čakajú tak, ako na Mikuláša. Aká by to bola škola, ktorú by Mikuláš obišiel? Aj do našej školy zavítal Mikuláš, čerti a anjeli, bez ktorých by Deň sv. Mikuláša nebol tým, čím je. Mikuláša, anjelov a čertov očakávalo najviac deti na prvom stupni. Radosť striedal strach.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Sociálne siete aj tento rok zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste. Aj naša škola  sa rozhodla spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Viac...

Vyhodnotenie zberu papiera

Najviac vytriedeného papiera na 1.stupni priniesli:

Viac...

CESTA DO NEZNÁMA

Dňa 20.11.2023 sa naši žiaci 1. stupňa zúčastnili zábavno-hudobného predstavenia s názvom CESTA DO NEZNÁMA. Hlavnou témou multimediálneho výchovného koncertu boli krásy a zaujímavosti Slovenska. Skvelí hudobníci pod vedením Borisa Lettricha sa prostredníctvom veselých detských pesničiek snažili podporiť u žiakov kladný vzťah k vlasti a vzbudzovať záujem o jej poznávanie.

Viac...

 Exkurzia Brodzany - Oponice

Žiaci 8. 9. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk, mali možnosť 26.10.2023 navštíviť jediné múzeum v strednej Európe venované životu A. S. Puškina a jeho rodiny – Slovanské múzeum A. S. Puškina, ktoré sa  nachádza v renesančnom kaštieli v Brodzanoch. 

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>