Akcie 2017/2018

Navštívili sme varínskych hasičov

 Aj tento školský rok sa nám v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vo Varíne podarilo zorganizovať návštevu požiarnej zbrojnice aj pre našich najmenších.  Jedno dopoludnie sa preto deti z tried „Sovičiek, Mravčekov a Včielok“ spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu do hasičskej zbrojnice, kde na nich už čakali naši odvážni hasiči. Pre deti mali pripravenú zaujímavú prednášku, do ktorej sa deti spontánne zapájali a za ich aktivitu boli odmenené prekvapením. V ďalšej časti programu mali deti možnosť  vidieť hasiča oblečeného v plnej hasičskej výstroji, pripraveného na zásah v teréne. 

Viac...

Učíme sa o včielkach

Aj tento rok sme si v rámci environmentálnej výchovy pripomenuli včelárske remeslo. Jedno dopoludnie sa deti z tried „Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Mravčekov a Sovičiek“ zišli v jednej triede, aby sa oboznámili s krásou a tajomstvom tohto pekného remesla. Deti so zatajeným dychom počúvali množstvo zaujímavých informácii. Ochutnávali med a dokonca mali možnosť vyskúšať si včelársky oblek.  Toto dopoludnie sa deťom veľmi páčilo a nadšené a obohatené o nové informácie sa vrátili do svojich tried. Pani učiteľke Dominike Poliakovej, ktorá túto akciu pripravila ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu.  

Viac...

4. november - Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl na Slovensku si každoročne pripomíname 4. novembra. Jeho cieľom je podporiť význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapája do osláv tohto celoslovenského sviatku. Tento školský rok sme ho začali spoločne s deťmi prezentovať rôznymi dopoludňajšími aktivitami, ktoré nám sviatočný deň urobili zaujímavým. Niektoré deti maľovali našu materskú školu tak, ako ju vidia svojimi detskými očami, iné sa pokúšali vytvoriť ju z rôznych druhov stavebníc. 

Viac...

Beseda s tetou policajtkou

Pred policajtami majú rešpekt nielen naši dospelí ale aj naše deti. Ako to vieme? Tak to ste mali vidieť to ticho, keď zavítala teta policajtka do našej materskej školy. Na besede s našou strážkyňou zákona sa zúčastnili naši predškoláci – deti z tried „Sovičiek a Mravčekov“. Teta  policajtka bola milá, veľmi ústretová, deťom všeličo porozprávala a trpezlivo odpovedala na ich otázky. Deťom sa beseda veľmi páčila a plné dojmov a nových informácií, ale hlavne potichu a slušne sa vrátili do svojich tried. Za túto besedu sa chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Zdravá výživa, ovocie a zelenina sú pre nás veľmi dôležité zložky. Vedieme k tomu aj našich najmenších. Preto sa aj naša materská škola, tak ako aj po iné roky, opäť zapojila do projektu týždeň zdravej výživy.  Cieľom tohto projektu je zahrnúť do detského jedálnička čo najviac čerstvého ovocia a zeleniny. Deti celý týždeň nosili z domu množstvo ovocia a zeleniny, kde si ho s pomocou pani učiteľky čistili. Túto akciu majú deti veľmi radi. Jednak preto, že môžu niečo do škôlky priniesť a tým prispieť do niečoho spoločného a jednak preto, že sú mlsné a veľmi radi pochrumkávajú pomimo hlavného chodu. A nič lepšie na mlsný jazýček neexistuje, ako čerstvé ovocie. Týmto sa chceme poďakovať aj rodičom, ktorí svojim deťom pobalili naozaj veľké množstvo týchto čerstvých dobrôt.

Viac...

Zasadili sme strom

Keďže naša materská škola je zapojená v environmentálnom projekte Zasaď strom, jeden nový pribudol aj pod oknami našej materskej školy. Strom – Ľaliovník Tulipánokvetý nám poskytol pán Ľubomír Sečkár, ktorý ho prišiel do našej materskej školy zasadiť.  Deťom sa táto akcia páčila a spoločne nový strom budeme určite pozorovať, ako sa mu u nás darí.  Za akciu a ochotu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stromy, ktoré časom v našom areáli určite pribudnú.

Viac...

Tvorivé dielne so starkými u žabiek

Že tvoria s našimi maličkými v škôlke rodičia, to všetci vieme....Ale keď už príde október, čo tak pozvať do našej materskej školy aj starých rodičov. Takáto akcia sa podarila deťom z triedy Žabiek. Tam si jedno popoludnie zorganizovali tvorivé dielne s ich starými rodičmi. A že to bola vydarená akcia!  Deti aj starí rodičia tvorili a bolo pekné vidieť takúto spoluprácu. Týmto sa chceme poďakovať za ich účasť a tešíme sa na ďalší rok.

Viac...

Starká, starký, máme Vás radi!

Pod strechou tichej chalúpky, tam ukryté sú tvoje majetky. Striebro to otca šediny, zlato to srdce matky...október sa nesie v duchu úcty k starším a vedené sú k tomu aj naši škôlkári. Preto sa aj deti z triedy „ Mravčekov “ zúčastnili na posedení pre našich seniorov, na ktorom prispeli svojim programom k poďakovaniu všetkým starým rodičom za ich lásku a dobrotu. Ďakujeme Vám, že Vás máme!

Viac...

Navštívili sme výstavu v škole

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...a že bola bohatá aj tá tohoročná sme sa presvedčili na návšteve výstavy ovocia a zeleniny vo vestibule našej Základnej školy. Jedno dopoludnie sa deti z tried Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Sovičiek a Mravčekov vybrali na návštevu do školy, aby si túto výstavu pozreli. Pod množstvom ovocia a zeleniny sa ohýbal stôl a nejednému škôlkárovi sa na túto krásu zbiehali slinky. Výstava sa nám páčila a ďakujeme základnej škole za umožnenie jej návštevy.

Viac...

Farebný týždeň u žabiek

Aj týždeň môže byť farebný. Neveríte? Presvedčili nás o tom deti z triedy Žabiek, ktoré si takýto týždeň spravili so svojimi pani učiteľkami. Doma deti horlivo a nedočkavo kombinovali oblečenie, aby mohli každý deň navštíviť svoju materskú školu v inej farbe. Takáto akcia sa im veľmi páčila a určite sa už teraz tešia na jej zopakovanie.

Viac...

O neporiadnej Alici

Mesiac október nám začal návštevou ďalšieho divadla v našej materskej škole. A nie hocijakého...navštívila nás neporiadna Alica.  Predstavenie o Alici bolo veľmi poučné a našim maličkým sa veľmi páčilo. Herci krásne spolupracovali s deťmi a tie sa im za to odvďačili smiechom a potleskom. Za úžasné predstavenie sa chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ich  ďalšiu návštevu v našej materskej škole.

Viac...

O Jankovi a Marienke

Aj tento školský rok sme začali krásnym divadelným predstavením. Jedno dopoludnie k nám zavítalo Žilinské Divadlo zo šuflíka,  s novým predstavením známej rozprávky o Jankovi a Marienke. Deti z tried Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Sovičiek a Mravčekov sa spolu v jedno dopoludnie stretli v jednej triede, aby si túto rozprávku pripomenuli aj takouto dramatickou formou. Divadielko bolo pekne prepracované, postavičky boli zaujímavé a príbeh pre deti známy.

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2