Akcie

Šk. rok 2018/19

Žabky čistia dvor

V rámci jesenného upratovania sa zapojili do čistenia dvora aj deti z triedy Žabiek. Jedno dopoludnie vzali do rúk hrabličky a poctivo odpratávali napadané lístie. Takáto aktivita sa deťom veľmi páčila a odchádzali do tried s dobrým pocitom z dobre vykonanej práce.

Viac...

Tvorivý deň u Žabiek

Nie nadarmo sa spieva, že: „ Jeseň - pani bohatá...“. Aj tohto roku sa urodilo množstvo krásnych prírodnín, ktoré deti z triedy Žabiek využili vo svojich krásnych ikebanách. Veď posúďte sami...nie je to nádhera?

Viac...

Vychádzka detí k rieke Varínka

V rámci projektu NAPPO ( Národný akčný plán prevencie obezity )  sa deti spolu s pani učiteľkami vybrali jedno dopoludnie na turistickú vychádzku k rieke Varínka. Oboznámili sa počas nej s blízkym okolím našej obce, nadýchali sa čerstvého vzduchu a spokojní a oddýchnutí sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Učíme sa o včielkach

Rovnako ako po minulé roky, aj v tomto roku sme si zopakovali projekt o včielke. Pani učiteľka Dominika Poliaková si pripravila zaujímavú a poučnú prednášku o tomto zvieratku. Deti napäto počúvali a prostredníctvom jej slov nahliadli do tajomstiev úľa a životného cyklu roja včielok. Mali možnosť ochutnať med a pozrieť si rôzne výrobky zo včelieho vosku. Vyskúšali si včelársky klobúk, pozreli si skutočný úľ a dokonca videli aj skutočnú včielku. Prednáška sa deťom veľmi páčila a odniesli si z nej množstvo nových poznatkov.

Viac...

Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v základnej škole

Tento rok sme v spolupráci so základnou školou opäť navštívili nimi zorganizovanú výstavu ovocia a zeleniny. Stôl sa prehýbal rôznymi krásnymi plodmi jesene a naaranžovanými košíkmi z týchto plodov. Za pozvanie žiakom ZŠ veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Viac...

Divadlo Danka a Janka

Opäť nás navštívilo v našej materskej škole divadlo. Tentokrát to bol príbeh o sestrách Danke a Janke Bodkových. Divadielko zožalo veľký úspech. Bolo zaujímavé, veľmi vtipné a hravé. Deti sa do príbehu krásne zapájali a odniesli si z neho veľa pekných zážitkov. Za predstavenie veľmi pekne ďakujeme.

Viac...

Vystúpenie Mravčekov pri príležitosti Dňa úcty k starším

Aj tento rok v spolupráci s obcou vystúpili naši predškoláci na programe pripravenom pri príležitosti Dňa úcty k starším. Deti z triedy Mravčekov pre našich starkých uvili kyticu veršov a tančekov plnú lásky a vďaky.  Aj touto formou sme sa im chceli poďakovať za ich obetavosť a lásku, ktorú nám dávajú. Program bol veľmi pekný a veríme že nejedno oko neostalo suché.

Viac...

Jesenné tvorivé dielne u Sovičiek a Mravčekov

Tak ako po iné roky aj v tomto roku sa v našej materskej škole tvorili jesenné dekorácie. Tentokrát to bolo u detí v triedach Sovičiek a Mravčekov, u ktorých sa jedno popoludnie zišli rodičia a spolu s našimi škôlkarmi tvorili krásne výrobky. A tak sa nám na oknách v triedach ocitli panáčikovia z gaštančekov, rôzne krásne farebné ikebany a iné dekorácie z prírodnín. Za účasť sa rodičom chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie kreatívne popoludnia.

Viac...

<< <  Stránka 2 z 2