Materská škola

Vedenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamuje, že rozhodnutia o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa do materskej školy k 1. septembru 2019, si rodičia môžu vyzdvihnúť v UTOROK  25. júna 2019 v čase od 09.00 hod do 12.00 hod v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy pre materskú školu.