Naše úspechy

V okresnom kole vybrala porota práce týchto autorov:

I. kategória:

 1. miesto Ladislav Židek- ZŠ Ďurčiná 225, 015 01  Rajec
 2. miesto Ester Birnerová – ZŠ Lichardova 24, 010 01  Žilina
 3. miesto Lenka Staníková- ZŠ a MŠ O.Štefku, M.R.Štefánika 432, 013 03 Varín

II.kategória:

 1. miesto Miriam Hajrová – ZŠ Turie, Školská 394, 013 12 Turie
 2. miesto Emma Tamašiová- SZŠ Oravská cesta 11, 010 01  Žilina
 3. miesto Vanesa Mestická- ZŠ a MŠ O.Štefku, M.R.Štefánika 432, 013 03 Varín

Olympáda ANJ

 • okresné kolo - úspešný riešiteľ - Jakub Šťastný 7.A

Dejepisná olympiáda:

 • okresné kolo - úspešní riešitelia - Šimon Hliník 8.B a Katarína Nemčeková 9.A

Od 6. novembra do 10.novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila online medzinárodná informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Súťaže sa zúčastnilo 192 žiakov 2. až 9. ročníka a súťažilo sa v kategóriách:

Viac...

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát  - „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.“ Do súťaže sa zapojili aj naše deti a v konkurencii kolektívov v celého Slovenska obsadili krásne druhé miesto s počtom hlasov 233. Víťazstvo im „ušlo“ o 7 bodov. Na projekte pracovali dlhodobo a veľa sa naučili. Šiestakom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity, ktorými sa opäť s radosťou zapojíme do ďalšieho ročníka projektu. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali za plagát našich detí!

Viac...

Náš žiak, Maroš Tlacháč úspešne reprezentoval SR na Majstrovstvách Európy v 3D lukostreľbe.

Preteky sa konali v Rakúskom Strass im Attergau v termíne od 11. - 15. júla 2017 a preverili nielen fyzickú ale aj psychickú stránku každého pretekára.

Veľmi nás teší, že náš žiak v konkurencii svetovej špičky 15 krajín vybojoval pre SR zlatú medailu a titul Majstra Európy vo svojej kategórii - HU deti od 12 do 15 rokov.

Urobil tak dobré meno nielen Slovenskej lukostreleckej asociácií, domovskému klubu LK Varín, našej škole ale aj obci.

Viac...

Dňa 9.11.2017sa pod záštitou UTV Žilinskej univerzity uskutočnil ,, BEH 17. novembra“.

Naša škola sa pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej tejto vynikajúcej a športovej akcie zúčastnila, s výborným výsledkom Petra Gierta. Obsadil 3. miesto spomedzi 87 bežcov v kategórii chlapcov, r.n.2004 a mladší. Všetkým našim žiakom patrí uznanie za to, že prekonali sami seba a v silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky.

 

Viac...

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste svojich žiakov prihlásili do 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2017.

Odborná porota v zložení:

 • Katarína Mikolášová - spisovateľka pre deti a mládež
 • Peter Cabadaj - spisovateľ, literárny historik, publicista
 • Peter Vrlík - spisovateľ, rozprávkar

Viac...

Dňa 24. 10. 2017 sme sa zúčastnili vyhodnotenia  4. ročníka výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“, ktoré sa konalo v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 160 žiackych prác z 12 základných škôl nášho mikroregiónu. Posolstvom súťaže bolo prehĺbiť regionálne cítenie a podporiť záujem žiakov o svoju obec. Za našu školu si odniesol diplom s krásnym 3. miestom Branislav Dominiak, ktorý sa zameral na flóru a faunu obce Varín. 

Viac...

Jedenásty október bol venovaný futsalovému turnaju žiakov o pohár riaditeľky školy v Budatíne. Šesť družstiev zo ZŠ Budatín ( 2 družstvá), ZŠ Terchová, ZŠ Belá, ZŠ Teplička a ZŠ Varín vytvorili výbornú futsalovú atmosféru s dobrými výkonmi družstiev a jednotlivcov.

Za najlepšieho hráča celého turnaja bol vyhlásený žiak našej školy Adam Vrábel, ktorý svojím výkonom dopomohol družstvu v zložení: ...

Viac...