Oznamy deviatakom

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 6. apríla 2016.

Náhradný termín testovania žiakov 9. ročníka sa uskutoční 19. apríla 2016.

 

V šk. roku 2015/2016 sa po prvýkrát uskutoční aj testovanie pre žiakov 5. ročníka. Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú vzdelávaní formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) sa testovania zúčastnia iba na vybraných školách na vzorke cca 1 000 žiakov so ZZ.