Rodičovské združenie

Zoznam triednych dôverníkov

Trieda
Meno a priezvisko triedneho dôverníka
I.A
Eva Rovňanová
I.B
Mária Tomašova
I.C
Mgr. Jana Lopušanová do 23.11.2017
Miroslava Boková od 23.11.2017
II.A
Mária Mikulová
II.B
Mgr. Zuzana Michaľaková
III.A
Eva Beniačová
III.B
Mária Hliníková
IV.A
Bc. Katarína Šušoliaková
IV.B
Marianna Kapasná
V.A
Alexandra Tomová
V.B
JUDr. Zuzana Kucková
VI.A
Mgr. Mariana Bohačiaková
VI.B
Mgr. Jana Chebeňová
VII.A
Mgr. Dagmar Vojteková
VII.B
Darina Ťažká
VIII.A
Bc. Mária Melišová
VIII.B
Miroslava Hliníková
IX.A
Jozef Mestický
IX.B
Andrea Prekopová

Štatút rodičovského združenia


Rozdelenie výdavkov RZ 2017_18

Príjmy a výdaje 2016-2017

Príjmy a výdaje 2015-2016

Príjmy a výdaje 2014-2015

Príjmy a výdaje 2013-2014


Zápisnica RZ 2017 11

Zápisnica RZ 2017 09

Zápisnica RZ 2016 09

Zápisnica  RZ 2015 10

Zápisnica  RZ 2014 10 

Zápisnica  RZ 2014 09 

Zápisnica  RZ 2014 04 

Zápisnica  RZ 2013 11 

Zápisnica  RZ 2013 04