Rodičovské združenie

Zoznam triednych dôverníkov

Trieda Triedny dôverník
I.A Mariana Kapasná
I.B PharmDr. Lenka Ticháková
I.C Miroslava Hliníková
II.A Miroslava Androvičová
II.B Barbora Janíčková
II.C Veronika Škrobáková
III.A Ing. Mária Hliníková
III.B Mária Tomašová
IV.A Mária Mikulová
IV.B Zuzana Michaľaková
V.A Ing. Zuzana Bukovinská
V.B Ing. Gabriela Kalašová
V.C Mária Tomašová
VI.A Vladimír Staňo
VI.B Pavol Chabada
VII.A Alexandra Tomová
VII.B JUDr. Zuzana Kucková
VIII.A Mgr. Mariana Bohačiaková
VIII.B Mgr. Jana Chebeňová
IX.A Mgr. Dagmara Vojteková
IX.B Darina Ťažká

Štatút rodičovského združenia


Príjmy a výdaje 2017-2018


Zápisnica RZ 2020 01 28

Zápisnica RZ 2019 10 21

Zápisnica RZ 2019 09 24

Zápisnica RZ 2019 09 11

Zápisnica RZ 2019 02

Zápisnica RZ 2018 10

Zápisnica RZ 2017 11

Zápisnica RZ 2017 09