Rodičovské združenie

Zoznam triednych dôverníkov

TRIEDA MENO DOVERNÍKA
I.A Miroslava Androvičová
I.B Barbora Janíčková
I.C Veronika Škrobáková
II.A Mgr. Eva Rovňanová
II.B Mária Tomašova
III.A Mária Mikulová
III.B Mgr. Zuzana Michaľaková
IV.A Zuzana Bukovinská
IV. B Ing. Mária Hliníková
V.A Mariana Kapasná
V.B Pavol Chabada
VI.A Alexandra Tomová
V.B JUDr. Zuzana Kucková
VII.A Mgr. Mariana Bohačiaková
VII.B Mgr. Jana Chebeňová
VIII.A Mgr.Dagmara Vojteková
VIII.B Darina Ťažká
IX.A Bc. Mária Melišová
IX.B Miroslava Hliníková

Štatút rodičovského združenia


Príjmy a výdaje 2017-2018

Rozdelenie výdavkov RZ 2017_18

Príjmy a výdaje 2016-2017

Príjmy a výdaje 2015-2016

Príjmy a výdaje 2014-2015

Príjmy a výdaje 2013-2014


Zápisnica RZ 2018 10

Zápisnica RZ 2017 11

Zápisnica RZ 2017 09

Zápisnica RZ 2016 09

Zápisnica  RZ 2015 10

Zápisnica  RZ 2014 10 

Zápisnica  RZ 2014 09 

Zápisnica  RZ 2014 04 

Zápisnica  RZ 2013 11 

Zápisnica  RZ 2013 04