Rodičovské združenie

Zoznam triednych dôverníkov

TRIEDA MENO DOVERNÍKA
I.A Miroslava Androvičová
I.B Barbora Janíčková
I.C Veronika Škrobáková
II.A Mgr. Eva Rovňanová
II.B Mária Tomašova
III.A Mária Mikulová
III.B Mgr. Zuzana Michaľaková
IV.A Zuzana Bukovinská
IV. B Ing. Mária Hliníková
V.A Mariana Kapasná
V.B Pavol Chabada
VI.A Alexandra Tomová
V.B JUDr. Zuzana Kucková
VII.A Mgr. Mariana Bohačiaková
VII.B Mgr. Jana Chebeňová
VIII.A Mgr.Dagmara Vojteková
VIII.B Darina Ťažká
IX.A Bc. Mária Melišová
IX.B Miroslava Hliníková

Štatút rodičovského združenia


Príjmy a výdaje 2017-2018


Zápisnica RZ 2019 02

Zápisnica RZ 2018 10

Zápisnica RZ 2017 11

Zápisnica RZ 2017 09