Zápis detí do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín
pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí sa uskutoční v malej budove ZŠ

dňa 15. apríla 2019 (pondelok) v čase od 13.30 do 16.30 hod
a
dňa 16. apríla 2019 (utorok) v čase od 13.30 do 16.30 hod

 RODIČIA NA ZÁPIS PRINESÚ

 • Žiadosť o prijatie do 1. ročníka (upozorňujeme rodičov, že na žiadosti musia byť podpisy oboch rodičov/zákonných zástupcov)
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Rodný list dieťaťa
 • Vyplnený dotazník (vyzdvihnete si ho v MŠ, alebo na web stránke školy: skola-varin.sk)
 • 15€ na pracovné zošity

 

ŠKOLA PONÚKA:

 • Kvalitné vzdelanie
 • Vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • Kvalitne vybavené jazykové a počítačové učebne
 • Prístup každého žiaka na PC a internet
 • Rozvoj talentu - rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch primeraných veku
 • Možnosť navštevovať ZUŠ v areáli školy
 • Multimediálnu výučbu – interaktívne tabule, využívanie blokového a projektového vyučovania
 • Na našej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca
 • Využívanie školskej knižnice aj v popoludňajších hodinách
 • Pestrý program v školskom klube detí
 • Stravovanie v školskej jedálni, zabezpečenie pitného režimu žiakov prostredníctvom realizácie ŠKOLSKÉHO MLIEČNEHO PROGRAMU
 • Školské výlety a tematické exkurzie po celom Slovensku
 • Environmentálne aktivity