Akcie

Ako sa zrodí chlebík


Aj v tomto roku, tak ako po iné roky sa všetky deti zúčastnili prezentácie o pečení chlebíka v rámci plnenia cieľov z projektu regionálnej výchovy. Jedno dopoludnie sa preto deti zo všetkých tried spoločne stretli a oboznámili sa s procesom pečenia chleba. Prednáška od pani učiteľky Katky Schmidtovej deti veľmi zaujala, krásne sa do nej zapájali a na záver si chlebík samozrejme aj ochutnali. Za zaujímavú prednášku ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu!