Reset hesla na office.com Teams

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, môžete postupovať nasledovne:

  1. Ak máte nastavenú mailovú adresu alebo tel. číslo na obnovu hesla prejdite na stránku https://passwordreset.microsoftonline.com/, kde zadáte svoju mailovú adresu(tá je vždy v tvare meno.priezvisko@365.skola-varin.sk) a postupujte podľa pokynov na stránke.
  2. Ak nemáte nastavenú mailovú adresu alebo tel. číslo na obnovu hesla pošlite mailovú správu na adresu spravca@skola-varin.sk. V predmete správy uveďte reset hesla a v tele mailu pre akú mailovú adresu je potrebný reset hesla.