Archív 2016/2017

Posledné  školské zvonenie v tomto  školskom  roku  2016/2017   v magickom  mesiaci   júni  odštartovalo 2 najobľúbenejšie  mesiace v živote  školopovinných  detí – júl a august. A nebudeme  sa  ani  my  učitelia prieť, že  to nie je  aj  pre nás  zaslúžená  odmena.

Viac...

Žiaci prvého stupňa sa 28.6.2017 zúčastnili športového dňa. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami postupne absolvovali súťaže na  12 stanoviskách, ktoré pripravili pani učiteľky Líšková a Staňová a s pomocou žiakov 9.A a 9.B, ktorí po výkone každého žiaka odmenili pečiatkou. Všetci žiaci si skúsili všetky tieto disciplíny:

Viac...

Odznak zdatnosti, školské športové olympiády, branné cvičenia, spartakiády !!!

Tí, skôr narodení, si v tejto chvíli s úsmevom zaspomínajú na časy študentské. Časy, kedy iskričky a pionieri boli budúcnosťou našej spoločnosti. Niektorí si povedia, že je to už dávno za nami, že naše deti ,, pripútané,, k tabletom a mobilom, to už našťastie nikdy nezažijú. Nájdu sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že je to na škodu. A práve z tejto skupiny ľudí sa našli takí, ktorí si povedali, že tieto súťaže v novom ,,modernom“ šate budú pre naše deti prospešné a hlavne, že ich budú baviť viac ako výdobytky súčasnej doby.

Viac...

26. júna 2017 sa uskutočnil v škole rozlúčkový večierok deviatakov. Večierok si žiaci pripravili v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Košútovou  a RNDr. Ječmenovou. Žiaci milo privítali všetkých prítomných, predniesli príhovor, prekvapili výborným zábavným programom, vtipnými scénkami, excelentnou hrou na klavíri v podaní Jakuba Šušoliaka i prezentáciou fotografií zo školských i mimoškolských akcií. Žiaci i učitelia sa príjemne zabavili i zasmiali.

Viac...

Šport ako taký je neodmysliteľnou  súčasťou našej školy a práve preto sme sa rozhodli, že našim deťom priblížime hravou formou aj tenis.

Využili sme preto projekt Slovenského tenisového zväzu pod názvom ,,Tenis do škôl,, a získali sme základné vybavenie na výučbu tenisu. Detské rakety a loptičky, plastové malé rakety a penové loptičky deťom postupne ukážu krásu tohto športu.

Viac...

V piatok 23.6. sa triedy 2. A a 4. B zúčastnili exkurzie v Bojniciach. Vyrazili sme krátko pred ôsmou ráno. Deti boli plné očakávaní a radosti. O necelé dve hodinky sme sa dostali do Bojníc. Pri zámku čakali dlhokánske rady, ale my sme sa dostali dnu prednostne. Termín výletu sme si vybrali zámerne – v tento deň nás totiž nečakal obyčajný Bojnický zámok, ale Rozprávkový zámok! Deti už pri vstupe dostali „Rozprávkové hodiny“ a hneď vhupli do deja prvej rozprávky Boženy Němcovej – O múdrej žene.

Viac...

Deti sa počas školského roka zapojili do výtvarných aktivít, v rámci ktorých mohli stvárniť medveďa ľubovoľnou technikou, či vypracovať projekt. Žiacka školská rada, ktorú koordinuje p. učiteľka Kristína Chobotová, vybrala do užšieho výberu 64 výtvarných prác, na ktorých pracovalo spolu 135 žiakov. Práce boli rozdelené do piatich kategórií. Výtvarné práce 1. stupeň, výtvarné práce 2. stupeň, projekty 1.stupeň, projekty 2. stupeň a kolektívne práce. Všetky práce boli krásne a deti sa veľmi usilovali.

Viac...

thumb_English_star_015Žiaci našej školy mali tento školský rok prvý krát možnosť zapojiť sa do medzinárodnej  súťaže v anglickom jazyku. Počet súťažiacich bol pomerne veľký, naši žiaci nielenže ukázali svoj záujem o predmet, ale aj svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Priemerná úspešnosť bola 96,37% , čo je určite skvelý výsledok. Všetkým srdečne gratulujeme.

Viac...

Žiaci piateho ročníka si na hodinách biológie pripravili Konferenciu Bocian biely. Podujatie prebehlo  v rámci celoslovenského ekovýchovného programu Bocian, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Žiaci 5.A a 5.B triedy si najskôr zhromaždili všetky dostupné informácie o bocianovi bielom a následne si zatriedili príspevky. Malí odborníci v oblasti etológie, fyziológie, ornitológie či embryológie zvierat sa predviedli v prvej – teoretickej časti konferencie. Praktická časť konferencie si vyžadovala dlhodobú prípravu. Žiaci dostali za úlohu pozorovať bociana v jeho prirodzenom prostredí a ...

Viac...

15.06. 2017 boli žiaci 6.a na školskom výlete na Skautskej chate. Klasické miesto, klasická pohoda. Veľmi sme si to všetci užívali.

Ako dozor sme mali pani asistentku Ivetku M. a ako animátor bol Jakub R.

Celý deň mali deti, ktoré sa rozdelili do 3 skupín, pripravené hry, kde sa snažili získať čo najviac bodov pre svoj tým.

Nikto nezaháľal. Cez obed sme si dali prestávku na opekanie a potom sme ešte hodinku súťažili.

 

Viac...

16.jún bol dlho očakávaným dňom pre našich siedmakov. Deň utužovania kolektívu, spoločnej zábavy a zaslúženého odpočinku. Aj keď sa nám počasie spočiatku snažilo prekaziť naše plány, výlet nakoniec dopadol perfektne. Museli sme síce upustiť od pôvodného programu, keďže po daždi nebol terén bezpečný, ale podarilo sa nám vymyslieť dobrý náhradný plán. Zakotvili sme nakoniec v zábavnom parku Tatrapolis, kde sa mohli žiaci do sýtosti vyblázniť J. Aj počasie sa nakoniec umúdrilo a spoza mrakov nám vykuklo slniečko. Žiaci sa spokojní, s úsmevom na tvári vrátili domov.

Viac...

Dňa 1. a 14.06.2017 sa naši žiaci zapojili do prvého ročníka súťaže z anglického jazyka v SPELLINGU. Do súťaže sa prihlásilo 47 žiakov, od 4. – 9.ročníka. Súťažilo sa v 3. kategóriách : 4.-5. ročník, 6.-7. ročník a 8.-9.ročník. V každej kategórii mali žiaci príslušný počet slov podľa náročnosti, ktoré sa museli vedieť preložiť a vyhláskovať. Keďže hláskovanie v angličtine vôbec nie je ľahká záležitosť, žiaci sa dôkladne pripravovali. 

Viac...

Po minuloročnom úspechu výtvarnej súťaže zameranej na olympizmus - „Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016“, do ktorej sa zapojili žiaci našej základnej školy, sme sa aj tento rok rozhodli pokračovať vo výtvarnej súťaži zameranej na športovú tematiku. Tohtoročná výtvarná súťaž vznikla za podpory pána Jána Hodoňa a bola určená pre žiakov našej školy. Cieľom súťaže bolo umeleckou formou pritiahnuť pozornosť deti smerom k športovým hodnotám, podporiť a šíriť myšlienky dôležitosti pohybu na celkové zdravie človeka. Do súťaže sme zapojili okolo 100 prác žiakov I. a II. stupňa. Žiaci pracovali s rôznymi technikami – kresba, maľba, tempera, pastel... V spolupráci s p. Jánom Hodoňom je nainštalovaná z výtvarných prác výstava v priestoroch varínskej cukrárne. Víťazov výtvarnej súťaže osobne vyhlási pán J. Hodoň 30.júna 2017.

Viac...

 Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa  na našej škole uskutočnil –environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  Súčasťou tohto programu boli aj výtvarné aktivity, kde deti mohli kresliť medveďa vo voľnej prírode, či vypracovať projekt. Výkresy a projekty vyhotovené ľubovoľnou technikou vo formáte A3 a A4 v celkovom počte 80 sme zaniesli do Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Všetky práce bude hodnotiť odborná porota a v mesiaci jún bude slávnostné vyhodnotenie prác a ocenenie víťazov našej základnej školy. Najkrajšie výtvarné dielo získa cenu riaditeľa Správy NP Malá Fatra.

Viac...

Koncoročný výlet v sebe nesie záver ďalšieho školského roka a spája sa s oddychom a relaxom po vynaloženej celoročnej práci. Dnes je čoraz ťažšie  „ulahodiť“ žiakom, pretože každý chce vidieť niečo iné. Trieda 8.B navštívila nádhernú časť Slovenska - Liptov. Žiaci si prezreli interiér Demänovskej jaskyne slobody, navštívili kontaktnú ZOO a zábavný park Tatrapolis na brehoch Liptovskej Mary.

Viac...

Nezískal Nobelovu cenu, ale „pri pohľade na niektorých, ktorí ju dostali, nemá čo ľutovať...“

Významní ľudia by sa nezachovali v našej pamäti, ak by sme nevracali k ich životu a ich myšlienkam a neviedli k tomu ani mladú generáciu. Jedným z takýchto ľudí navždy ostane básnik Milan Rúfus, ktorý sa narodil 10.decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove a tu i sníva svoj večný sen od 11.januára 2009, kedy sa pobral na večnosť.

Viac...

V dňoch 29.05 až 02.06. 2017 žiaci 4. ročníka našej školy  absolvovali Školu v prírode. Netradičného výletu  sa zúčastnilo 42 žiakov a 3 pedagógovia Mgr. Ľubica Brennerová, Mgr. Anna Novosadová a Mgr. Michaela Machynová. Cieľom tohto týždňového pobytu bolo poznávanie prírodných krás, rastlín, živočíchov v ich autentickom prostredí, ochrana životného prostredia a jeho zveľaďovanie.

Viac...

15.05. 2017 sa uskutočnila praktická časť Projektu Dňa Zeme. Teoretickú časť sme spoločne zvládli už v apríli, keď sme z odpadových materiálov vyrobili krásne predmety, ktoré zdobia vestibul a chodby našej školy. Praktická časť sa musela kvôli nepriaznivému počasiu presunúť. Počasie nám prialo, a tak nám nebránilo nič v tom, aby sme si skrášlili naše okolie.  Vyčistili sme okolie rieky Varínka, okolie Vodného diela – Žilina, upravili sme okolie školy.

Viac...

Dňa 18. mája 2017 sa na našej škole v Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne  uskutočnil –environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  

Projekt bol zameraný na našu najväčšiu šelmu Medveďa hnedého, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prírody. Možno sa mnohým z Vás zdá, že takéto aktivity sú zbytočnou stratou času, opak je však pravdou. V rámci osvety je dôležité informovať o jeho živote objektívne. Je to jedna z ciest, ktorá vedie k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.

Viac...

Našou školou správa letí,
že dnes majú sviatok deti.
Na nás čaká veľa hier,
veľký úsmev z našich pier.

   2. jún 2017 strávili deti našej školy spoločne so svojimi učiteľmi na ihrisku vo Varíne, kde  prostredníctvom rôznych športových i nešportových disciplín oslávili Deň detí. Tento deň sa začal stretnutím pred školou. Postupným presunom detí I. a II. stupňa sa futbalové ihrisko vo Varíne zaplnilo žiakmi, ktorí sa prišli zabávať a oslavovať svoj sviatok. Vyučujúci so žiakmi deviateho ročníka pripravili dvanásť súťažných stanovíšť. Žiaci I. a II. stupňa si vyskúšali svoje športové zručnosti v slalome okolo kužeľov pri prenášaní loptičky na lyžici, pri skákaní vo vreci alebo na fitlopte. Žiakov zaujal hod granátom a kriketovou loptičkou na cieľ...

Viac...

Dňa 5.6.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie na Spiš, ktorá bola zameraná na spoznávanie prírodných krás a najmä kultúrno-historických  pamiatok zaradených do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Cieľom našej cesty bol Spišský hrad s podujatím Hradohranie, ktoré spočívalo v netradičnom putovaní hradnými nádvoriami s riešením zábavných, ale aj záludných úloh, ktoré museli všetky skupiny zvládnuť, ak chceli získať certifikát a sladkú odmenu. Okrem prehliadky nádvoria mali žiaci možnosť vidieť vystúpenie sokoliarov, preskúmali aj vnútornú časť hradu, kaplnku, mučiareň, hradnú kuchyňu a absolvovali výstup na hradnú vežu, odkiaľ bol krásny pohľad na Spišskú kapitulu i celé okolie.

 

Viac...

Žiaci sa zúčastnili exkurzie, ktorú sme organizovali s spolupráci s cestovnou kanceláriou Zelnik. Na exkurziu sme vyštartovali od ZŠ Varín o 8 h. Po ceste pani sprievodkyňa rozprávala o pamiatkach a zaujímavos-tiach, ktoré po ceste vidíme. Všetci pozorne počúvali. Po príchode do sta-ničky Tanečník sme doplnili energiu desiatou a trochou pohybu...

Viac...

Žiaci našej školy Ripel Michal, Sušienka Lukáš, Richard Filip, Jakub Šušoliak,Ema Hazdová, Martina Halúzková, Karolína Cvachová, Viktória Synáková, Zuzana Ripelová, Patrik Diasek, Peter Giert, Kristián Cvacho, Šimon Hliník, Lívia Androvičová, Nataly Vanek, Erika Vráblová, Michaela Lovásová, Dávid Bačinský, Ondrej Blaško, Daniel Ťažký, Adam Vrábel,  sa 30 mája 2017 pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej zúčastnili 20 ročníka behu po schodoch na hrad Strečno.

Viac...

Žiaci tretieho ročníka Základnej školy  vo Varíne pripravili pre deti z Materskej školy vo Varíne milé prekvapenie. Pozvali ich do kultúrneho strediska 26. mája  a zahrali im divadelné predstavenie -  rozprávku Koza odratá a jež.

Viac...

Týždeň od 15. mája do 28. mája bol týždňom modrého gombíka. Tento rok bol výnos z tejto akcie venovaný na Ukrajinu na zabezpečenie humanitárnej pomoci predovšetkým pre deti, ktoré sú postihnuté vojnou. Konflikt na Ukrajine vstúpil do štvrtého roka a situácia ostáva aj napriek mierový dohodám neistá. Od februára je možné vidieť novú eskaláciu bojov. Deti prichádzajú o svoje domovy i školy.

Viac...

Zobraziť všetky zrealizované akcie...