Archív 2016/2017

Posledné  školské zvonenie v tomto  školskom  roku  2016/2017   v magickom  mesiaci   júni  odštartovalo 2 najobľúbenejšie  mesiace v živote  školopovinných  detí – júl a august. A nebudeme  sa  ani  my  učitelia prieť, že  to nie je  aj  pre nás  zaslúžená  odmena.

Viac...

Žiaci prvého stupňa sa 28.6.2017 zúčastnili športového dňa. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami postupne absolvovali súťaže na  12 stanoviskách, ktoré pripravili pani učiteľky Líšková a Staňová a s pomocou žiakov 9.A a 9.B, ktorí po výkone každého žiaka odmenili pečiatkou. Všetci žiaci si skúsili všetky tieto disciplíny:

Viac...

Odznak zdatnosti, školské športové olympiády, branné cvičenia, spartakiády !!!

Tí, skôr narodení, si v tejto chvíli s úsmevom zaspomínajú na časy študentské. Časy, kedy iskričky a pionieri boli budúcnosťou našej spoločnosti. Niektorí si povedia, že je to už dávno za nami, že naše deti ,, pripútané,, k tabletom a mobilom, to už našťastie nikdy nezažijú. Nájdu sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že je to na škodu. A práve z tejto skupiny ľudí sa našli takí, ktorí si povedali, že tieto súťaže v novom ,,modernom“ šate budú pre naše deti prospešné a hlavne, že ich budú baviť viac ako výdobytky súčasnej doby.

Viac...

26. júna 2017 sa uskutočnil v škole rozlúčkový večierok deviatakov. Večierok si žiaci pripravili v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Košútovou  a RNDr. Ječmenovou. Žiaci milo privítali všetkých prítomných, predniesli príhovor, prekvapili výborným zábavným programom, vtipnými scénkami, excelentnou hrou na klavíri v podaní Jakuba Šušoliaka i prezentáciou fotografií zo školských i mimoškolských akcií. Žiaci i učitelia sa príjemne zabavili i zasmiali.

Viac...

Šport ako taký je neodmysliteľnou  súčasťou našej školy a práve preto sme sa rozhodli, že našim deťom priblížime hravou formou aj tenis.

Využili sme preto projekt Slovenského tenisového zväzu pod názvom ,,Tenis do škôl,, a získali sme základné vybavenie na výučbu tenisu. Detské rakety a loptičky, plastové malé rakety a penové loptičky deťom postupne ukážu krásu tohto športu.

Viac...

V piatok 23.6. sa triedy 2. A a 4. B zúčastnili exkurzie v Bojniciach. Vyrazili sme krátko pred ôsmou ráno. Deti boli plné očakávaní a radosti. O necelé dve hodinky sme sa dostali do Bojníc. Pri zámku čakali dlhokánske rady, ale my sme sa dostali dnu prednostne. Termín výletu sme si vybrali zámerne – v tento deň nás totiž nečakal obyčajný Bojnický zámok, ale Rozprávkový zámok! Deti už pri vstupe dostali „Rozprávkové hodiny“ a hneď vhupli do deja prvej rozprávky Boženy Němcovej – O múdrej žene.

Viac...

Deti sa počas školského roka zapojili do výtvarných aktivít, v rámci ktorých mohli stvárniť medveďa ľubovoľnou technikou, či vypracovať projekt. Žiacka školská rada, ktorú koordinuje p. učiteľka Kristína Chobotová, vybrala do užšieho výberu 64 výtvarných prác, na ktorých pracovalo spolu 135 žiakov. Práce boli rozdelené do piatich kategórií. Výtvarné práce 1. stupeň, výtvarné práce 2. stupeň, projekty 1.stupeň, projekty 2. stupeň a kolektívne práce. Všetky práce boli krásne a deti sa veľmi usilovali.

Viac...

thumb_English_star_015Žiaci našej školy mali tento školský rok prvý krát možnosť zapojiť sa do medzinárodnej  súťaže v anglickom jazyku. Počet súťažiacich bol pomerne veľký, naši žiaci nielenže ukázali svoj záujem o predmet, ale aj svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Priemerná úspešnosť bola 96,37% , čo je určite skvelý výsledok. Všetkým srdečne gratulujeme.

Viac...

Žiaci piateho ročníka si na hodinách biológie pripravili Konferenciu Bocian biely. Podujatie prebehlo  v rámci celoslovenského ekovýchovného programu Bocian, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Žiaci 5.A a 5.B triedy si najskôr zhromaždili všetky dostupné informácie o bocianovi bielom a následne si zatriedili príspevky. Malí odborníci v oblasti etológie, fyziológie, ornitológie či embryológie zvierat sa predviedli v prvej – teoretickej časti konferencie. Praktická časť konferencie si vyžadovala dlhodobú prípravu. Žiaci dostali za úlohu pozorovať bociana v jeho prirodzenom prostredí a ...

Viac...

15.06. 2017 boli žiaci 6.a na školskom výlete na Skautskej chate. Klasické miesto, klasická pohoda. Veľmi sme si to všetci užívali.

Ako dozor sme mali pani asistentku Ivetku M. a ako animátor bol Jakub R.

Celý deň mali deti, ktoré sa rozdelili do 3 skupín, pripravené hry, kde sa snažili získať čo najviac bodov pre svoj tým.

Nikto nezaháľal. Cez obed sme si dali prestávku na opekanie a potom sme ešte hodinku súťažili.

 

Viac...

16.jún bol dlho očakávaným dňom pre našich siedmakov. Deň utužovania kolektívu, spoločnej zábavy a zaslúženého odpočinku. Aj keď sa nám počasie spočiatku snažilo prekaziť naše plány, výlet nakoniec dopadol perfektne. Museli sme síce upustiť od pôvodného programu, keďže po daždi nebol terén bezpečný, ale podarilo sa nám vymyslieť dobrý náhradný plán. Zakotvili sme nakoniec v zábavnom parku Tatrapolis, kde sa mohli žiaci do sýtosti vyblázniť J. Aj počasie sa nakoniec umúdrilo a spoza mrakov nám vykuklo slniečko. Žiaci sa spokojní, s úsmevom na tvári vrátili domov.

Viac...

Dňa 1. a 14.06.2017 sa naši žiaci zapojili do prvého ročníka súťaže z anglického jazyka v SPELLINGU. Do súťaže sa prihlásilo 47 žiakov, od 4. – 9.ročníka. Súťažilo sa v 3. kategóriách : 4.-5. ročník, 6.-7. ročník a 8.-9.ročník. V každej kategórii mali žiaci príslušný počet slov podľa náročnosti, ktoré sa museli vedieť preložiť a vyhláskovať. Keďže hláskovanie v angličtine vôbec nie je ľahká záležitosť, žiaci sa dôkladne pripravovali. 

Viac...

Po minuloročnom úspechu výtvarnej súťaže zameranej na olympizmus - „Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016“, do ktorej sa zapojili žiaci našej základnej školy, sme sa aj tento rok rozhodli pokračovať vo výtvarnej súťaži zameranej na športovú tematiku. Tohtoročná výtvarná súťaž vznikla za podpory pána Jána Hodoňa a bola určená pre žiakov našej školy. Cieľom súťaže bolo umeleckou formou pritiahnuť pozornosť deti smerom k športovým hodnotám, podporiť a šíriť myšlienky dôležitosti pohybu na celkové zdravie človeka. Do súťaže sme zapojili okolo 100 prác žiakov I. a II. stupňa. Žiaci pracovali s rôznymi technikami – kresba, maľba, tempera, pastel... V spolupráci s p. Jánom Hodoňom je nainštalovaná z výtvarných prác výstava v priestoroch varínskej cukrárne. Víťazov výtvarnej súťaže osobne vyhlási pán J. Hodoň 30.júna 2017.

Viac...

 Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa  na našej škole uskutočnil –environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  Súčasťou tohto programu boli aj výtvarné aktivity, kde deti mohli kresliť medveďa vo voľnej prírode, či vypracovať projekt. Výkresy a projekty vyhotovené ľubovoľnou technikou vo formáte A3 a A4 v celkovom počte 80 sme zaniesli do Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Všetky práce bude hodnotiť odborná porota a v mesiaci jún bude slávnostné vyhodnotenie prác a ocenenie víťazov našej základnej školy. Najkrajšie výtvarné dielo získa cenu riaditeľa Správy NP Malá Fatra.

Viac...

Koncoročný výlet v sebe nesie záver ďalšieho školského roka a spája sa s oddychom a relaxom po vynaloženej celoročnej práci. Dnes je čoraz ťažšie  „ulahodiť“ žiakom, pretože každý chce vidieť niečo iné. Trieda 8.B navštívila nádhernú časť Slovenska - Liptov. Žiaci si prezreli interiér Demänovskej jaskyne slobody, navštívili kontaktnú ZOO a zábavný park Tatrapolis na brehoch Liptovskej Mary.

Viac...

Nezískal Nobelovu cenu, ale „pri pohľade na niektorých, ktorí ju dostali, nemá čo ľutovať...“

Významní ľudia by sa nezachovali v našej pamäti, ak by sme nevracali k ich životu a ich myšlienkam a neviedli k tomu ani mladú generáciu. Jedným z takýchto ľudí navždy ostane básnik Milan Rúfus, ktorý sa narodil 10.decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove a tu i sníva svoj večný sen od 11.januára 2009, kedy sa pobral na večnosť.

Viac...

V dňoch 29.05 až 02.06. 2017 žiaci 4. ročníka našej školy  absolvovali Školu v prírode. Netradičného výletu  sa zúčastnilo 42 žiakov a 3 pedagógovia Mgr. Ľubica Brennerová, Mgr. Anna Novosadová a Mgr. Michaela Machynová. Cieľom tohto týždňového pobytu bolo poznávanie prírodných krás, rastlín, živočíchov v ich autentickom prostredí, ochrana životného prostredia a jeho zveľaďovanie.

Viac...

15.05. 2017 sa uskutočnila praktická časť Projektu Dňa Zeme. Teoretickú časť sme spoločne zvládli už v apríli, keď sme z odpadových materiálov vyrobili krásne predmety, ktoré zdobia vestibul a chodby našej školy. Praktická časť sa musela kvôli nepriaznivému počasiu presunúť. Počasie nám prialo, a tak nám nebránilo nič v tom, aby sme si skrášlili naše okolie.  Vyčistili sme okolie rieky Varínka, okolie Vodného diela – Žilina, upravili sme okolie školy.

Viac...

Dňa 18. mája 2017 sa na našej škole v Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne  uskutočnil –environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  

Projekt bol zameraný na našu najväčšiu šelmu Medveďa hnedého, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prírody. Možno sa mnohým z Vás zdá, že takéto aktivity sú zbytočnou stratou času, opak je však pravdou. V rámci osvety je dôležité informovať o jeho živote objektívne. Je to jedna z ciest, ktorá vedie k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.

Viac...

Našou školou správa letí,
že dnes majú sviatok deti.
Na nás čaká veľa hier,
veľký úsmev z našich pier.

   2. jún 2017 strávili deti našej školy spoločne so svojimi učiteľmi na ihrisku vo Varíne, kde  prostredníctvom rôznych športových i nešportových disciplín oslávili Deň detí. Tento deň sa začal stretnutím pred školou. Postupným presunom detí I. a II. stupňa sa futbalové ihrisko vo Varíne zaplnilo žiakmi, ktorí sa prišli zabávať a oslavovať svoj sviatok. Vyučujúci so žiakmi deviateho ročníka pripravili dvanásť súťažných stanovíšť. Žiaci I. a II. stupňa si vyskúšali svoje športové zručnosti v slalome okolo kužeľov pri prenášaní loptičky na lyžici, pri skákaní vo vreci alebo na fitlopte. Žiakov zaujal hod granátom a kriketovou loptičkou na cieľ...

Viac...

Dňa 5.6.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie na Spiš, ktorá bola zameraná na spoznávanie prírodných krás a najmä kultúrno-historických  pamiatok zaradených do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Cieľom našej cesty bol Spišský hrad s podujatím Hradohranie, ktoré spočívalo v netradičnom putovaní hradnými nádvoriami s riešením zábavných, ale aj záludných úloh, ktoré museli všetky skupiny zvládnuť, ak chceli získať certifikát a sladkú odmenu. Okrem prehliadky nádvoria mali žiaci možnosť vidieť vystúpenie sokoliarov, preskúmali aj vnútornú časť hradu, kaplnku, mučiareň, hradnú kuchyňu a absolvovali výstup na hradnú vežu, odkiaľ bol krásny pohľad na Spišskú kapitulu i celé okolie.

 

Viac...

Žiaci sa zúčastnili exkurzie, ktorú sme organizovali s spolupráci s cestovnou kanceláriou Zelnik. Na exkurziu sme vyštartovali od ZŠ Varín o 8 h. Po ceste pani sprievodkyňa rozprávala o pamiatkach a zaujímavos-tiach, ktoré po ceste vidíme. Všetci pozorne počúvali. Po príchode do sta-ničky Tanečník sme doplnili energiu desiatou a trochou pohybu...

Viac...

Žiaci našej školy Ripel Michal, Sušienka Lukáš, Richard Filip, Jakub Šušoliak,Ema Hazdová, Martina Halúzková, Karolína Cvachová, Viktória Synáková, Zuzana Ripelová, Patrik Diasek, Peter Giert, Kristián Cvacho, Šimon Hliník, Lívia Androvičová, Nataly Vanek, Erika Vráblová, Michaela Lovásová, Dávid Bačinský, Ondrej Blaško, Daniel Ťažký, Adam Vrábel,  sa 30 mája 2017 pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej zúčastnili 20 ročníka behu po schodoch na hrad Strečno.

Viac...

Žiaci tretieho ročníka Základnej školy  vo Varíne pripravili pre deti z Materskej školy vo Varíne milé prekvapenie. Pozvali ich do kultúrneho strediska 26. mája  a zahrali im divadelné predstavenie -  rozprávku Koza odratá a jež.

Viac...

Týždeň od 15. mája do 28. mája bol týždňom modrého gombíka. Tento rok bol výnos z tejto akcie venovaný na Ukrajinu na zabezpečenie humanitárnej pomoci predovšetkým pre deti, ktoré sú postihnuté vojnou. Konflikt na Ukrajine vstúpil do štvrtého roka a situácia ostáva aj napriek mierový dohodám neistá. Od februára je možné vidieť novú eskaláciu bojov. Deti prichádzajú o svoje domovy i školy.

Viac...

Dňa 19.05.2017 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa žiakov, od prvého až po ôsmy ročník. Každý súťažil v rámci svojej kategórie. Všetkým prajeme čo najlepšie výsledky, ktoré zverejníme po vyhodnotení súťaže.

Viac...

Raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Týmto výrokom sa riadia naši žiaci na exkurziách, ibaže oni aj pozorne počúvajú.

Vo štvrtok 18. mája 2017 sme pre žiakov 7. ročníka zorganizovali literárnu exkurziu za poznávaním oravského regiónu a po stopách významných predstaviteľov slovenskej literatúry – Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína.

Viac...

17. 5.2017 sa v naša škola opäť rozozvučala  krásnymi ľudovými piesňami. Žiaci sa zapojili do hudobno - speváckej súťaže Slávik.

Do súťaže sa prihlásilo  49 žiakov 1. stupňa  ZŠ. Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriách. Zaspievali  a zahrali prekrásne známe i menej známe ľudové piesne. Boli sme veľmi milo prekvapení spevom a hrou detí na hudobné nástroje.  Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestení súťažiacich a preto udelila viac ocenení.

Viac...

Vedieť zachrániť ľudský život! Kto sa venuje prvej pomoci, je už víťaz, pretože má to najcennejšie: Chuť pomáhať! 

Dňa 12.5.2017 sa uskutočnila súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl v Žiline na Základnej škole V. Javorku. Súťaže sa zúčastnili základné školy z okresov Žilina, Bytča a Rajec. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo, žiaci štvrtého ročníka: Kristína Brežná, Branislav Dominiak, Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová, Bianka Pekarová.

Viac...

Dňa 10. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka regionálnej súťaže v prednese anglickej a nemeckej poézie a prózy pod názvom "Krása umeleckého slova v cudzom jazyku". Našu školu reprezentovali najúspešnejší žiaci, ktorí zvíťazili v školskom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare´s Day: Chytilová Eliška, Dominiak Branislav, Chytilová Júlia, Chobotová Katarína, Mešková Ema, Martina Halúsková a Andrea Zichová...

Viac...

Takto znela téma tohtoročného, už XI. ročníka, školského kola literárnej súťaže. Hlavným poslaním súťaže je podporovať tvorivé písanie našich žiakov , rozvíjať ich kreativitu v oblasti rodného jazyka a umeleckého slova a podnecovať ich fantáziu.

Viac...

V rámci prípravy na vyučovanie deti dostali pracovný list, ktorý s veľkou radosťou vypracovávali. Mali v ňom vypočítať jednoduché príklady, prepísať pár slovíčok na rozvoj jemnej motoriky a ako odmenu si mohli vymaľovať obrázok, ktorý sa nachádzal na tomto pracovnom liste. Po jeho úspešnom dokončení, sme si deťmi vypracovávali domáce úlohy.

Viac...

Prostredníctvom ZMOS – Belá - Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina sa žiaci 3.ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín zúčastnili na veľmi peknom podujatí Děti před oponou 2017. Akcia bola realizovaná v programe cezhraničnej spolupráce škôl Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska.

Viac...

V dňoch 25.4. a 26.4. 2017 sa konal slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka.  Brány našej školy sa otvorili a priestory základnej školy naplnil džavot zvedavých a statočných prváčikov. Už pri vstupe do budovy  upútala najmenších hostí výzdoba, na ktorej sa podieľali pedagógovia, pani vychovávateľky a žiaci z ŠKD. Našim budúcim školákom sa od prvého okamihu venovali žiaci zo Žiackej školskej rady, ktorí boli prezlečení za princezné, kráľa, šaša.  Tieto rozprávkové bytosti ich previedli novým prostredím, zaviedli k pútavej scénke a odprevadili  k pani učiteľkám. Starší žiaci si pripravili divadelné predstavenie, ktoré predškolákom spríjemňovalo chvíle čakania na ich veľký okamih. Nechýbali ani rozprávkové omaľovánky. V spolupráci so školskou jedálňou bolo pre našich malých i veľkých návštevníkov pripravené chutné občerstvenie.

Viac...

Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

Albert Einstein

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania.

Viac...

Dňa 27.4.2017 sa v Krajskej knižnici v Žiline konal už 8.ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy. Súťaž sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti narodenia a úmrtia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeare. Do mestského kola postúpilo celkovo 36 súťažiacich zo základných škôl v Žiline a okolí. Našu školu reprezentovali žiačky: Eliška Chytilová z II.B, Júlia Chytilová z V.B a Martina Halúsková z IX.A. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia.

Viac...

V dňoch 10. – 21. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnila výstava pod názvom Staň sa vedcom a vynálezcom. Žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy sa ponúkol netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami. Najväčší úspech zaznamenali bodné, sečné a úderné zbrane. 

Viac...

„Všetko najlepšie a veľa zdravia!“ Kto z nás ešte nevyslovil túto vetu?! Vyslovujeme ju tak často, až zabúdame na jej pravý obsah.

Hodnotu zdravia si uvedomíme až vtedy, keď sa ho nám alebo našim najbližším nedostáva. Pre niekoho sa stáva „smrteľnou“ chorobou čo i len prechladnutie, pre iného zlomenina, pretože je imobilný na istý čas, pre ďalšieho je to i bolesť hlavy po noci plnej zábavy a veselosti!

Viac...

22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!

Ako vznikol Deň Zeme?

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 -ešte ako Deň Zeme- americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa pripomína od roku 2010. 

Viac...

Dňa 11. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnil  4. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Súťaže sa zúčastnilo spolu 27 žiakov z druhého až deviateho  ročníka.  Žiaci súťažili v troch kategóriach.

Viac...

V dňoch 13. – 19. marca 2017 prebiehala na našej škole aktivita s názvom Týždeň mozgu. V rámci tohto týždňa bola pre žiakov pripravená rozhlasová relácia a tematická nástenka vo vestibule školy. Žiaci siedmeho ročníka sa tejto téme venovali podrobnejšie. Na hodinách anglického jazyka, biológie, výtvarnej a telesnej výchovy sa oboznámili so stavbou a fungovaním mozgu. Riešili hlavolamy, kvízy. Zameriavali sa na to, ako funguje mozog, ako pracuje ľavá a pravá hemisféra. Na záver vytvorili vlastné kresby.

Viac...

Vo štvrtok 6. apríla sa uskutočnil vedomostný Kvíz o zdravej výžive. Určite mnohí poznáte viacero výrokov týkajúcich sa jedla, životosprávy -napríklad:

,,Povedz mi čo ješ, ja ti poviem kto si.” alebo ,,Zjem všetko, čo nezje mňa!” a mnohé ďalšie....

Viac...

V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“ Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

Viac...

V 6.A triede žiaci príjemne prekvapili svoju triednu učiteľku aktivitou, ktorú si sami vymysleli. V triede si vytvorili vlastnú knižnicu, do ktorej si priniesli knižky, ktoré majú doma už prečítané, aby si ich mohli požičať spolužiaci. Vytvorili si databázu, zapisujú si, kto si knihu požičal, kedy ju vrátil, majú tabuľku OTVORENÉ aj ZATVORENÉ.

 

Viac...

Naši žiaci sa v rámci európskeho dňa jazykov zapojili do celoslovenského projektu Môj slovník z reality. Ich úlohou bolo vytvoriť vlastný trojpísmenkový slovník z cudzieho jazyka.

Slovníky žiaci doplnili o vlastné popisy, ilustrácie alebo obrázky. Žiaci mohli  na slovníkoch pracovať takmer pol roka . Výsledky ich úsilia boli skvelé. Projekty boli vyhodnotené najskôr v triednom kole, kde boli vyhodnotené najlepšie práce. Tie postúpili do školského kola. Z nich potom určená komisia vybrala tie najlepšie, ktoré boli zaslané do celoslovenského kola.

Viac...

Prečo si občas nedopriať pohodlie aj v škole? Žiacka školská rada prišla s nápadom obliecť si do školy svoje obľúbené tepláky a jeden deň si tak dopriať komfort, ktorý si bežne užívame doma. Mnohí žiaci a pedagógovia túto príležitosť využili a nohavice, rifle a sukne v piatok 31.3.2017 vymenili za spomínaný pohodlný kus oblečenia. Teplákový deň sa niesol v duchu rovnocennosti. Všetci sme totiž mali obyčajné ale hrejivé tepláky. Vo svojich obľúbených teplákoch sme sa cítili príjemne, o čom sa môžete presvedčiť pri prezretí si našich fotiek vo fotoalbume.

Viac...

2. apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Slovensko sa pripája k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks.

Viac...

„Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“

Pravidelná celoslovenská kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ sa opäť tento rok uskutočnila aj na našej škole. Každý deň na Slovensku zomrie pri umelom potrate 20 detí. Hoci sa o tom bežne nehovorí, týka sa to často ľudí v našom okolí, a preto je potrebné formovať „kultúru života“ už u detí v školskom veku. Mimovládne organizácie združené vo Fóre života ponúkajú viacero možností, ako sa do akcie zapojiť. 

Viac...

Dňa 30. marca 2017 sa v našom školskom klube uskutočnila literárna súťaž. Deti čítali z detského časopisu ,,Vrabček“. Čítali sme veľkonočné básničky a rýmovačky. Na konci sme deťom udelili veľkú pochvalu a aj sladkú odmenu :)

Viac...

Dňa 8.3. 2017 k nám na školu zavítal Michal Figura z Prešova s Kúzelnou  fyzikou – s pásmom experimentov s fyzikálnou podstatou.

Pán Figura nám ukazoval, kde všade sa v dnešnej dobe využíva fyzika. Či už v magnetoch, ktoré máme na chladničke alebo v rýchlovlakoch. Predviedol vodné pieskové a medové hodiny. Vysvetlil nám, ako fungujú magnetické rýchlovlaky v Japonsku ...

Viac...

Ak vládneš nad okamihom, vládneš nad životom.

(Marie von Ebner-Eschenbachová )

Keď sa v jednom rozhovore redaktor spýtal ruského básnika Vladimíra Vysockého, čo by daroval človeku, keby bol všemohúci, odpovedal bez dlhého uvažovania: „ Ešte jeden život.“

Viac...

Dňa 21.marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 7 trojčlenných družstiev zo 7 škôl. Prišli žiaci zo Stráňav, Dolnej Tižiny, Varína, Terchovej, Strečna, Brodna a Belej. Z našej školy nás reprezentovali Tomáš Málik zo 7.B, Lukáš Novák a Soňa Dobroňová z 9.B. Žiaci riešili 6 druhov úloh s rôznou tematikou.
Bolo treba riešiť testovú úlohu – zakrúžkuj správnu odpoveď, rozhodni, či je výrok správny alebo nesprávny, riešiť krížovku, pracovať s obrazmi, bolo potrebné dokončiť SMS – doplniť odosielateľa, prijímateľa a pod. Úlohy boli naozaj náročné. Vyhodnotenie:

Viac...

Knihy. Pre niektorých neoddeliteľná súčasť povinného čítania a učenia sa, pre iných, aj čas oddychu. Aké knihy máš rád?

Niekto knihy veršov, iní obrázkové knihy o zvieratkách, rozprávky, bájky, povesti. Knihy o prírode, či príbehy zo života, Knihy zo sveta vedy a techniky, cestopisy a životopisy, dobrodružné knihy, atlasy či encyklopédie.

Viac...

Keďže je MESIAC KNÍH spolu s deťmi sme si vyrobili vlastnú rozprávkovú knižku. Zahrali sme sa tak na spisovateľov (jednu z rozprávok vymysleli a napísali dievčatká Emka a Vanesska), ilustrátorov, tlačiarov a viazačov. Bola to veľmi veľká zábava. Úlohy sme si spravodlivo rozdelili a vyrobili tak krásnu rozprávkovú knižku, ktorá obsahuje 11 známych rozprávok.

Viac...

Dňa 13.3.2017 sa v ZŠ Belá uskutočnil futsalový turnaj žiakov, za účasti škôl Varín, Belá A, Budatín, Terchová, Belá B, Teplička. Hralo sa systémom dvoch skupín po troch, prvý dvaja postupovali do semifinále, kde sa hralo prvý s druhým, druhý s prvým krížovým pravidlom. Naši chlapci ...

Viac...

V rámci oddychovej činnosti sme s deťmi vymaľovali tulipániky, ktoré sme si potom vystrihli a nalepili na farebný papier. S takýmito krásnymi obrázkami sme si vyzdobili nástenku pred vstupom do triedy.

Viac...

Dňa 14.3. 2017 sme spolu s deťmi počas pobytu v ŠKD navštívili školskú knižnicu. Deti si všímali ako sú knihy uložené, čo taká kniha obsahuje. Prelistovali si rôzne žánre kníh a nakoniec si prečítali nejaké úryvky z rozprávkovej knižky.

Viac...

Pobyt v ŠKD sme si spríjemnili ,,špagetovým tvorením“. Úlohou skupinky ale aj jednotlivcov bolo vytvoriť buď predmet, stavbu, vežu či geometrický tvar pomocou špagiet a plastelíny. Vyžadovalo si to veľa veľa trpezlivosti, lebo niekedy sa nám stavby zrútili tesne pred koncom dotvárania.

Viac...

V stredu 22.02.2017 sa naši žiaci zúčastnili zábavno-vzdelávacieho programu s názvom Chemická show.

Načo je to dobré? Čo to žiakom dá? Možno mnohým z vás prišli na um aj takéto otázky. V prvom rade je potrebné zodpovedať na otázku: „Prečo sa takéto show organizujú?“ Prírodovedné predmety biológia, chémia a fyzika sú u žiakov všeobecne menej obľúbené predmety, ba priam až neobľúbené. Považujú sa za ťažké, pretože sa od žiakov vyžadujú poznatky a ich následná aplikácia v praktickom živote.

Viac...

Dňa 22.2.2017 sa na našej škole konal 2. ročník Olympiády ľudských práv. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, objavuje sa snaha zapájať ľudské práva už aj medzi žiakov na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca.

 

Viac...

Dňa 23.2. 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili ZÁŽITKOVÉHO VYUČOVANIA V BUDATÍNSKOM HRADE.

 Rozdelení na dve skupiny navštívili  výstavnú expozíciu OD FRFAJDY K ALMÁZII , kde sa dozvedeli o živote našich predkoch, drotárskych rodín. Ako žili, čo jedli, ako si zabezpečovali všetko potrebné pre svoje živobytie.

Viac...

Deň 17. február bol dlho očakávaný u detí. Nevedeli sa ho dočkať, pretože vedeli, že v školskom klube detí bude veľká zábava. Väčšina detí sa dokonale pripravala. Deti si priniesli  originálne masky. Mali sme tam princezné, ninja bojovníkov, rytierov, slimáčika, líšku, piráta, policajta a mnoho ďalších. Deti si priniesli aj občerstvenie, na ktorom sme si spoločne pomaškrtili. Veľmi pekne im za to ďakujeme.

Viac...

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne dňa 22.02.2017 pripravila prednášku pre rodičov detí z materskej školy na tému: Školská zrelosť, na ktorú bola pozvaná prednášajúca psychologička p. PhDr. Ľubomíra Halásová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva zo Žiliny. Tejto prednášky sa zúčastnili rodičia predškolákov z dvoch tried materskej školy. Pani psychologička podala rodičom základné informácie o tom, ako by malo byť dieťa pripravené na vstup do 1. ročníka ZŠ, vysvetlila základné pojmy o školskej zrelosti, školskej pripravenosti. Na záver prebehla diskusia, v ktorej mali možnosť rodičia vyjadriť sa k danej téme. Plánujeme i naďalej poskytovať rodičom ďalšie informácie a pomoc.

Viac...

Dňa 10.2.2017 sa žiaci 3., 5. a 6. ročníka našej školy zúčastnili výchovno – vzdelávacieho programu o hviezdach a planétach v mobilnom planetáriu.

Mobilné planetárium je skvelá didaktická pomôcka, ktorá umožňuje sférické premietanie vzdelávacích filmov na planetárnej kupole priamo v našej telocvični.

Viac...

Tradícia oslavy Medzinárodného dňa priateľstva začala v roku 1935 v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobru náladu. Tento deň by sme mali osláviť so svojimi priateľmi, vyjadriť im svoju vďaku, lásku a obdariť ich maličkosťou.

Viac...

Pani učiteľky Mgr. Ľubica Brennerová a Mgr. Michaela Miklová sa zaujímajú o spôsoby a metódy alternatívneho vyučovania, prvky modernej edukácie a preto pripravili pre svojich žiakov v 4. A v stredu 8. 2. 2017 tematický deň. 

Viac...

Vo štvrtok 9.2.2017 v popoludňajších hodinách sa uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov, teda prijatie do cechu žiackeho.

Deviataci sa opäť rozhodli prijať medzi seba najmenších žiakov. Pozvali prváčikov, ich rodičov a príbuzných na Slávnostnú imatrikuláciu do telocvične ZŠ.

Viac...

Dňa 7.2.2017 sa v zasadačke mestského úradu v Žiline uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Cieľom geografickej olympiády, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti, je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody.
Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov:

Viac...

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sme 02.02.2017 s našimi žiakmi navštívili Správu Národného parku Malá Fatra vo Varíne. Zúčastnili sme sa tu výchovno-vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou boli viaceré aktivity pre žiakov. Spolu so žiakmi sme zisťovali odpovede na otázky:

Viac...

Konečne napadol sneh, a tak si deti z 1. stupňa z ŠKD s dievčatami zo žiackej školskej rady mohli užiť zimné radovánky na školskom dvore. Urobili anjelikov v snehu, guľovali sa, šantili dolu vŕškom či robili stopy v snehu. Žiacky parlament vyhlásil súťaž o najkrajšieho snehuliaka a najkrajšiu snehovú sochu. Len snehuliak sa nám z premrznutého snehu nedaril. Dúfame, že táto zima nám ešte sniežik dopraje. Snehuliaka sme síce nepostavili, ale to nám neubralo z radosti z pohybu na čerstvom vzduchu a spoločnej pohybovej aktivite.

Viac...

Dňa 30.1.2017 sa uskutočnilo v 2.B triede  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre 1.stupeň. Zúčastnili sa ho triedy: 2.A, 2.B, 3.A,3.B,4.A,4.B. Žiaci predviedli prednes poézie a prózy. Školského kola sa zúčastnilo 27 detí.

Výhercovia:

Viac...

Do 12. ročníka  celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa prihlásilo 244 školských knižníc v základných školách a stredných školách s celkovým počtom 45 985 účastníkov podujatí. Medzi nimi i školská knižnica v našej škole.

Viac...

V dňoch 7. – 11.11.2016 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Z našej školy sa  prihlásilo 172 žiakov 3. až 9. ročníka, ktorí súťažili v troch kategóriách:

  • Bobríci: 3.-4. ročník ZŠ
  • Benjamíni: 5.-7. ročník ZŠ
  • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ

Viac...

V tomto školskom roku sa žiaci 6.A,B triedy pod vedením p. uč. Rafajdusovej zapojili do projektu E-Twinning, kde spolupracovali so školami s Talianska a Rumunska. Spolu vytvárali prezentácie o vianočných zvykoch na Slovensku a žiaci s partnerských škôl zasa o ich zvykoch.
V aplikácii Padlet vytvorili nástenku vianočných a novoročných vinšov.
Z Rumunska nám prišla pohľadnica.
E-Twinning je o spolupráci, o tom, ako dokážu žiaci spolu komunikovať, čo si dokážu navzájom odovzdať. Bola to ich prvá skúsenosť a veríme, že budeme pokračovať aj naďalej.
Môžete si pozrieť, ako sa nám darilo.

Viac...

Trieda Spolu kg Priemer
1.A 31 1,9
1.B 25 1,6
1.C 76 4,8
2.A 15 0,6
2.B 332 12,8
3.A 265 11,1
3.B 83 3,4
4.A 431 19,6
4.B 135 5,6

Viac...

Dňa 21. decembra sa v našej škole O. Štefku vo Varíne sa pod záštitou pani riaditeľky PaedDr. Moniky Filovej uskutočnil vianočný florbalový turnaj žiačok 5 až 7 ročníka. Privítali sme dve družstvá z Belej a jedno z Terchovej. Turnaj mladších žiačok sa hral systémom dvoch skupín, každý s každým. Súboje play- off sa hrali už o konečné umiestnenie umiestnenie. Turnaj prebehol vo veľmi dobrej športovej atmosfére, žiačky podali výborné výkony ( k čomu im gratulujeme ). Z hľadiska organizačnej stránky bol turnaj výborne zorganizovaný o čo sa postarali pedagógovia : Mgr. Martin Marcinek, Mgr. Jana Milová, Mgr. Martin Oslanec, Mgr. Tomáš Bublík. Veľká vďaka parí hlavne pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej , ktorá celý vianočný turnaj zastrešovala.

Viac...

Dňa 21.12.2016 sme sa s deťmi v rámci prírodovednej činnosti rozprávali o zvieratkách v zime, konkrétne o vtáčikoch, ktoré neodlietajú na zimu do teplých krajín, ale práve naopak, ktoré tu ostávajú aj v tomto chladnom počasí. Vysvitlo, že mnohé z detí majú práve takúto vtáčiu búdku doma v záhradách, na balkónoch, či na oknách. Deti nasypali semiačka do vtáčej búdky, uložili sme si ju na okno v ŠKD a tajne sledovali, či k nám priletí nejaký vtáčik. Všetci sme boli radi, že sme spravili dobrý skutok.

Viac...

V decembri sa najšikovnejší angličtinári našej školy, zúčastnili školského kola olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo vyše päťdesiat žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  1A kategória bola určená pre žiakov 5. – 7. ročníka. Prvé miesto získal Erik Vadžura zo 7.A triedy. V druhej kategórii 1B, ktorá bola určená pre 8. – 9. ročník získala prvé miesto Natália Halečková z 9.A triedy. Víťazi školského kola nás budú reprezentovať na okresnom kole v Žiline. Držíme im palce. Napriek tomu, že víťazi mohli byť len dvaja, všetkým patrí pochvala a uznanie za ich účasť na súťaži, záujem o anglický jazyk a samozrejme za  vedomosti z cudzieho jazyka.

Viac...

Koncom novembra sa naša škola, v rámci programu etwinning, zapojila do medzinárodného projektu. Prostredníctvom tohto programu majú školy možnosť spolupracovať a nadväzovať medzinárodné kontakty so základnými školami z rôznych krajín. Projekt mal názov "Let´s exchange Christmas cards". Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pripravovali vianočné pozdravy pre žiakov z 9 krajín a 15 škôl. Okrem priania žiaci pridali aj opis vianočných tradícií na Slovensku. Opisovali, ako oni trávia tieto najkrajšie sviatky v roku. Všetky pozdravy žiaci rozdelili tak, aby každá jedna škola zapojená v projekte dostala milý pozdrav. Obálky s prianiami putovali deťom do Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Španielska, Rumunska, Fínska, Turecka, Luxemburgu a Francúzska. Okrem toho piataci pridali k pozdravom aj krátke videá. Tešíme sa na listy z partnerských škôl a spoznávanie ich tradícií počas vianočných sviatkov. Prvé obálky k nám už dorazili :).

Viac...

Už niekoľko rokov žiaci našej školy finančne pomáhajú chlapcovi z africkej Kene. Benard Omondi Auma je chlapec, ktorý pochádza z chudobnej rodiny a vzdelanie pre neho nie je samozrejmosťou. Vďaka tejto finančnej pomoci môže navštevovať školu a zabezpečiť si tým lepšiu budúcnosť. Pravidelne nám posiela listy, v ktorých opisuje ako sa mu v škole veľmi páči a zároveň darí zvládať jednotlivé predmety. Nezabudne pridať informácie o tom, aké je tam počasie, ako pomáha pri prácach na poli a je vďačný za pomoc, ktorú dostáva. Žiaci 8. ročníka mu tento rok pred Vianocami napísali listy a vytvorili pozdravy, v ktorých opísali ako sa koniec roka oslavuje u nás. Listy poputujú do Kene a budeme sa tešiť na odpoveď.

Viac...

V Dňoch 25. 10 a 27. 10 2016 sme spolu s deťmi zo školského klubu detí navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne. Pani Kalašová deťom porozprávala o vzťahovaných vtáčikoch. Pripravila si pre nich aj súťaž v podobe pracovného listu, v ktorom priraďovali zvuk z videonahrávky znázornenému vtáčiku. Deťom sa táto súťaž veľmi páčila. Na konci pani Kalašová rozdala deťom omaľovánku, ktorá znázorňovala znak Malej Fatry.

Viac...

V dňoch od 5.12 do 16. 12. 2016 sme v našom školskom klube detí mali praktikantky Natálku a Lenku. S deťmi sa hrali, pomáhali pri domácich úlohách, ale aj tvorili. Vymýšľali nové hry, pravidlá... Deti si ich počas týchto dvoch týždňov veľmi obľúbili. Natálka a Lenka nepomáhali len deťom, ale aj pani  vychovávateľkám. Za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Viac...

S deťmi v ŠKD sme sa venovali dopravným značkám. Je veľmi dôležité, aby si deti osvojili základné dopravné značky, no medzi detičkami sme mali aj odborníkov, ktorí vedeli a poznali aj mnohé náročné a nie moc časté dopravné značenia. Spoločne sme pozerali krátky dokument, v ktorom deti rozprávali o dopravných značkách, neskôr deti dostali omaľovanky, v ktorých mali správne vymaľovať dopravné značky, na pomoc sme mali aj knihu o dopravnej výchove, ktorá nám bola veľkým pomocníkom.

Viac...

V ŠKD sme sa spolu s deťmi snažili navodiť vianočnú atmosféru. Sedeli sme spoločne za jedným veľkým stolom. Prestreli sme si ho sviatočným obrusom položili med, oblátky, jabĺčka. Rozprávali sme sa s deťmi o zvykoch, ktoré majú počas Vianoc. Rozkrojili sme jabĺčko, následne deti dostali s medom krížik na čelo, a aj ochutnali oblátku s medom. V závere sme sa sa snažili pomoc servítky poskladať vianočný stromček. Deťom sa to veľmi páčilo.

Viac...

V rámci enviromentálnej činnosti sme sa s deťmi venovali téme Vesmír. Táto téma zaujala všetky deti bez rozdielu na to, či to boli chlapci alebo dievčatá. Rozprávali sme sa o živote vo vesmíre, o tom, aké planéty poznáme, čo je pre nich typické. Výsledkom našej práce boli nádherné výkresy, ktoré nám skrášlili naše prostredie v ŠKD.

Viac...

V našej tradičnej slovenskej kultúre majú ľudové zvyky svoje nezastupiteľné miesto. Azda najzaujímavejšie z pohľadu súčasníka sú zvykoslovné tradície spojené s príchodom Vianoc. Dnešné deti a mládež sa o nich dozvedajú len prostredníctvom médií. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli priblížiť im tradíciu chodenia „ Lucií“ naživo.

Viac...

Ruský jazyk sa na našej škole učí už niekoľko rokov, mnohí naši žiaci si ho zvolili ako svoj druhý jazyk aj na stredných odborných školách a gymnáziách.

Ruština patrí do skupiny indoeurópskych jazykov, medzi tzv. slovanské jazyky, presnejšie medzi východoslovanské jazyky. Súčasný ruský spisovný jazyk sa utváral od 18.storočia a je najpoužívanejším slovanským jazykom. Okrem toho je ruština jedným zo šiestich jazykov OSN.

Viac...

Dňa 8.12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povesti v I. kategórii (2., 3. ročník). Súťaže sa zúčastnilo osem žiakov, ktorí porotu zaujali svojím krásnym prednesom povesti.   

  1. miesto  Mária Beniačová 2.A
  2. miesto Marko Gecelovský 3.A
  3. miesto Barbora Mária Chovanová 3.B

Deťom, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, blahoželáme.
Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže v prednese povesti, ďakujeme.

Viac...

Dňa 15. 11. 2016 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil štvrtý ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov privítal Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie v Žiline.

Súťaže sa zúčastnilo 20 základných škôl z regiónu Žilinského kraja.

Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci 9.A triedy Jozef Tichý, Ján Florián Chrapčík a Richard Filip. Svoje zručnosti, vedomosti a znalosti si overili pri plnení zaujímavých úloh:

Viac...

V poslednom období sa o drogových závislostiach, nutnosti účinnej prevencie a liečby popísalo a pohovorilo pomerne veľa. Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch. Masmédiá začínajú dávať tejto problematike čoraz väčší priestor. Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú deti a mladí ľudia. Spoľahlivou „cestou“, ako predísť tomu, aby sa dieťa dostalo do problému s drogou, je venovať dieťaťu čas, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo „akí sme my, také budú naše deti“.

Viac...

Každoročne v októbri  prebieha na Slovensku súťažno-vzdelávacie aktivita s názvom „Hovorme o jedle“. Cieľom tejto aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Viac...

V týždni od 14.11. do 18. 11. sme na škole mali týždeň, kde si deti mali nosiť desiatu bez sladkostí. Akcia sa uskutočnila v rámci týždňa boja proti drogám. Hoci si to často neuvedomujeme, sladkosti sa rovnako môžu stať, a bohužiaľ aj často sú, závislosťou.

Do súťaže sa poctivo zapájali hlavne žiaci prvého stupňa, ktorým sa podarilo aj zvíťaziť. Najmenej sladkostí si tento týždeň priniesli žiaci 2.B. Ako odmenu mávali celý nasledujúci týždeň na desiatu ovocie alebo ovocné pyré. Ovocie nám poskytla školská jedáleň, za čo pani vedúcej veľmi pekne ďakujeme.

Žiaci, ktorí sa nesnažia a nezapoja, sami seba pripravia o možnosť získať zaujímavé odmeny.

Držíme palce v ďalšej súťaži.

Viac...

Dňa 8.11.2016 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili, pod pedagogickým dozorom Mgr.Martina Marcineka a Mgr. Zuzany Synákovej, besedy s pracovníkmi informačného centra EUROPE DIRECT ŽILINA na tému EURÓPSKA ÚNIA. Žiaci sa na prvej hodine besedy dozvedeli informácie o vzniku EU, jej histórii a financovaní jednotlivých členov (krajín) EU, najmä o čerpaní financií pre Slovensko. Nevyhli sme sa ani téme utečencov, prichádzajúcich do eurozóny.
Na druhej hodine sa žiaci zúčastnili spoločného testovania vedomostí o EU ako celku. Formou prezentácie a testov na interaktívnej tabuli, boli žiaci za každú správnu odpoveď odmenení vecnými cenami.Žiaci boli preskúšaní zo všeobecného prehľadu o Európe, či už z dejepisu, geografie, kultúry, vedy, športu a financií.

Viac...

Sychravý a chladný 16.november 2016 vniesol do duší našich žiakov príjemné a povzbudivé slová mladých autorov a interpretov zo Žiliny z umeleckej spoločnosti LETart production, ktorá sa venuje poskytovaniu hudobno-výchovných predstavení s motivačným obsahom. Porozprávali sa s našimi žiakmi o negatívnom vplyve drog na ich mladý organizmus a o tom, ako môžu ovplyvniť ich ďalší život v budúcnosti. Nielen ich, ale i ich rodín, priateľov a blízkych ľudí v ich okolí !

Viac...

Aj tento školský rok sa v ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne uskutočnila jesenná výstava ovocia a zeleniny. Žiaci si mohli pozrieť výstavu 26.-27.10.2016 vo vestibule školy. Výstavu skrášľovali výtvarné dielka našich najmenších žiakov. Počas výstavy sa konali rôzne súťaže, do ktorých sa žiaci aktívne zapojili. Víťazmi v jednotlivých súťažiach sa stali:

Viac...

Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) v r. 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. T.r. to bolo 24. októbra 2016.

Pre tento školský rok bola téma - vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách.

Viac...

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Olympijské heslo bolo hlavnou myšlienkou na detskom behu druhého ročníka terchovského polmaratónu. Deň 8.10.2016 bol dňom, ktorý sa zapíše do histórie tohto behu. Naša škola sa ako prvá škola aktívne zúčastnila detského behu v počte 35 žiakov. Všetci žiaci bravúrne zvládli 770 metrov dlhú trať, za čo im patrí veľký obdiv. Každé dieťa, ktoré dobeho do cieľa, bolo odmenené balíčkom. Sme nesmierne radi, že naše deti majú radi šport a beh obzvlášť.

Viac...

Dňa 16.októbra si pripomíname "Svetový deň výživy", a preto sme sa tejto téme venovali celý týždeň (10.-16.októbra 2016). Počas neho sme sa rozprávali o výžive, potravinám a ich pôvode, pitnom režime. Už od pondelka prebiehala súťaž "Najzdravšia desiata". Môžeme povedať, že počas jej trvania sa v triedach výrazne zvýšil počet potravín prospešných nášmu zdraviu. Víťazom sa stala trieda III.B, ktorá získala diplom a odmenu.

Viac...

Spoznávať svoju krajinu a pamätné miesta, ktoré sú späté s našou národnou históriou si už dlhé roky kladú za cieľ svojej práce vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Byť hrdý na svoju minulosť by malo patriť k základnému poznávaciemu znameniu každého Slováka, nielen žiakov našej základne školy.

Viac...

Dňa 5.októbra 2016 sa žiaci 6.- 9. ročníka zúčastnili vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, ktorý sa konal na Mestskom úrade v Žiline. Cestovatelia Ivan Panák a  Martin Hríb nás prostredníctvom videoprojekcie zaviedli do krajiny nádherných hôr a tajomných miest, domova legendárneho Machu Picchu, krajiny nevysvetliteľných záhad a fantastických kamenných stavieb - do Peru, ktoré starí Inkovia nazývali Tawantinsuyo, čiže Štyri stany sveta. Priblížili nám túto zaujímavú krajinu krížom-krážom od vyprahnutých púští tichomorského pobrežia až k vlhkým dažďovým pralesom Amazónie, od slávneho jazera Titicaca až po hrebene Ánd.

Viac...

V dnešnej dobe je prírodovedné vzdelávanie všeobecne neobľúbené. Vzdelávanie je prostriedkom získavania explicitných vedomostí, ktoré následne zabezpečujú erudovanosť spoločnosti, ktorá súvisí s rastom ekonomiky, rastom jej konkurencieschopnosti, ktorá má vplyv na trh práce.

O vzdelávanie v oblasti prírodných vied, ktoré je základom pokroku v oblasti techniky a základom rastu ekonomiky, je čím ďalej, tým menší záujem. Túto skutočnosť musia riešiť viaceré krajiny OECD, nie iba Slovensko. Dokazujú to výsledky medzinárodného merania PISA. Výsledky týchto meraní ukazujú radikálne zhoršenie výsledkov slovenských žiakov. Je preto nevyhnutné, aby sme zatraktívnili aj výučbu prírodovedných predmetov.

Viac...

Dňa 30.9.2016 sa štyridsaťsedem žiakov 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnilo dejepisnej exkurzie v poľskom koncentračnom tábore Osvienčim. So záujmom si prezreli expozície múzea, prešli bránou Auschwitzu aj Birkenau a snažili sa vcítiť do nezávideniahodnej situácie väzňov v tomto tábore počas druhej svetovej vojny.

Všeobecne známy nápis nad hlavnou bránou tábora „Arbeit macht frei“ zmrazil aj posledné úsmevy. Prechádzali sme expozíciami v chladných tehlových barakoch, v sklenených vitrínach  boli za sklom umiestnené stovky kufrov s menami väzňov, topánky, hrnce, detské oblečenie, hygienické potreby i haldy ostrihaných ľudských vlasov. Smútok a zdesenie sa dali priam krájať.

Viac...

Do Európskeho roka jazykov 2001, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou úniou, sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie.

Čo je cieľom Európskeho dňa jazykov ?

  • Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia;
  • Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať;
  • Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Viac...

Vo štvrtok 22.9.2016 naši žiaci odštartovali prvý ročník kampane Do školy na bicykli. Každý žiak, ktorý v tento deň prišiel do školy na bicykli, dostal kartičku Petra Sagana, ktorú môžu použiť na odmietnutie jednej známky z ľubovoľného predmetu. 

S radosťou konštatujeme, že do výzvy sa zapojilo viac ako 140 žiakov, ktorí svojimi dvojkolesovými tátošmi zaplnili areál školy a tak dokázali sebe a aj svojim spolužiakom, že do školy sa dá dostať aj inak než autom, a navyše to môže byť aj zábavné a výhodné.  Ostatní žiaci kvôli bezpečnosti kreslili a vypracovali projekt o Petrovi Saganovi.

Viac...

Dňa 16. 09. 2016 sa konala na našej škole beseda s RNDr. Michalom Ďurišom PhD. na tému: Ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana vtáctva a hniezdenie. Besedy sa zúčastnili žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa v rámci nej dozvedeli mnoho o živote vtáčika dážďovníka tmavého a jedného z druhov netopierov raniaka hrdzavého. Tieto dva druhy začínajú byť na Slovensku ohrozené, za posledných 10 rokov ich početnosť klesla až o polovicu. Žiaci sa ...

Viac...

Aj keď už škola dávno začala a vyučovanie už fičí na plné obrátky, predsa sa ešte stále radi vraciame k času letných prázdnin a oddychu. Spomíname na krásne strávené chvíle v medzinárodnom  letnom tábore v Maďarsku.

Vďaka  Mikroregiónu Terchovská dolina  a Mgr. O. Jaroštiakovej, ktorá nám sprostredkovala  túto ponuku,  sa mohli aj žiaci našej školy zúčastniť na tomto medzinárodnom  tábore.

,,Dni naplnené hrami a smiechom, nové priateľstvá a skvelé zážitky, perfektne strávený čas „ ... sú slová ktorými vám odpovedia, keď sa ich opýtate ako sa mali.

Viac...

Obyčajná chôdza predstavuje veľmi jednoduchú, ale pritom úžasnú formu pohybovej aktivity. Chôdza sa od útleho detstva podieľa na vývoji a funkcii chrbtice, svalstva, na funkcii srdcovocievneho systému, zrýchľuje metabolizmus, stimuluje krvný obeh, udržuje celkovú fyzickú kondíciu.

Prvý ročník Dňa pešej chôdze do školy sa nám podaril. Do akcie sa zapojilo 46 žiakov z Krasnian, ktorí kvôli bezpečnosti odštartovali pešiu chôdzu do školy zo zastávky pred Obecným úradom vo Varíne.

Viac...

Športom a športovou činnosťou si deti zvyšujú obranyschopnosť organizmu, otužilosť, ich pohybová aktivita má blahodarný vplyv na psychiku, je spôsobom prevencie pred kriminalitou, drogovou závislosťou a celou škálou problémov, pomáha im vyvíjať väčšiu sústredenosť na mentálnu prácu, ich cieľavedomosť. Učí ich popasovať sa s problémami, nevzdávať sa a vzájomne si pomáhať.

Toto boli hlavné dôvody, kvôli ktorým sa naša škola zapojila do projektu Rozhýb svoje telo. V pondelok 12.septembra 2016 celá škola žila športom a športovou tematikou.

Viac...

Slnečné prázdninové dni vystriedalo zmáčané septembrové ráno a s ním skončilo aj príjemné dovolenkové  leňošenie.

Slávnostné otvorenie školského  roka bolo v  niečom jedinečné, no zároveň každoročne sa v istom opakujúce. Jedinečné v tom , že začína nový školský rok pre niektorých prvý, pre  žiakov deviateho ročníka posledný v základnej škole.

Prvé septembrové dni sú vždy  náročné pre  žiakov, rodičov  i učiteľov.  Musíme si znovu zvyknúť na každodenný kolobeh školských dní.

Viac...