Akcie 2018/2019

Oznam - odstávka elektrickej energie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamujeme, že dňa 24. júna 2019 (pondelok) bude prevádzka v školskej jedálni a materskej škole PRERUŠENÁ z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Dáme spolu s Mravčekmi gól !

Zelená je tráva, futbal to je hra....tento rok našu materskú školu vo futbalovom turnaji reprezentovali chlapci z triedy Mravčekov pod vedením pána učiteľa Holúbka. A veru, nebola to žiadna hanba. Tvrdé tréningy sa oplatili a naši malí futbalisti naozaj svoje celoročné úsilie úspešne ukázali. Síce veľmi unavení, ale spokojní s medailou a novou skúsenosťou sa mohli vrátiť naspäť do škôlky.

Viac...

Oslavujeme 1. máj

Ako po iné roky, ani v tomto nemohol pred našou materskou školou chýbať tradičný prvý máj. Aj v tomto roku sme sa všetci zišli na škôlkarskom dvore, aby sme tento sviatok patrične oslávili. Každá z tried si pripravila krátke prvomájové pásmo plné piesní a hudby, ktoré odprezentovala  pod vyzdobeným prvým májom. A ako bol vyzdobený ten náš? No predsa prekrásne farebný tak, ako po iné roky. A môže nám celý mesiac robiť radosť...

Viac...

Nielen predškolákom záleží na prírode

Naši škôlkari veľmi dobre vedia, čo do prírody patrí a čo nie. A dokázali to aj počas aktivity v spolupráci s p. Ľubomírom Sečkárom a varínskymi dôchodcami.  Jedno dopoludnie sa deti z tried Sovičiek a Mravčekov vybrali k vodnému dielu, aby spolu s najstaršími občanmi Varína priložili ruku k dielu a pomohli vyčistiť brehy rieky Varínka od odpadkov. A že ich veru nebolo málo. Deti mali z tejto aktivity radosť a celí nadšení doniesli svoje úlovky k stanovišťu, kde ich za aktivitu čakala sladká odmena. Tešíme sa preto na ďalšie príležitosti podobnej spolupráce!

Viac...

O Jankovi Polienkovi

A opäť do našej materskej školy zavítalo divadlo. A veru nie hocaké. Tentokrát nás čakal príbeh o Jankovi Polienkovi. Bola to veľmi zábavná rozprávka, z ktorej mali deti krásny a veselý zážitok. Deti boli do predstavenia veľmi pekne zapojení a plní elánu sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Sadíme rastlinky

Aj v tomto roku si v rámci projektu environmentálnej výchovy deti priniesli do materskej školy semienka rôznych druhov rastlín. S pani učiteľkami ich zasiali a každé dieťa ráno poctivo kontrolovalo zmeny vo svojom kvetináči. Prvé dni boli nekonečné, ale keď sa po pravidelnej starostlivosti z hliny objavili prvé zelené klíčky.... to bolo radosti. Po týždni sa nám už z kvetináčov ťahali mladé hrášky, fazuľky, žerucha ale aj nejaké tie kvietky.  Deti si svoje rastlinky hrdo niesli domov spolu s novými poznatkami o tom, ako sa od semienka k rastlinke dostať.

Viac...

Staráme sa o okolie materskej školy

Jar je už tu a s ňou aj prvé práce  v záhradách. A keďže my záhradu nemáme, upratovali sme si okolie materskej školy. Tak sa v priebehu dopoludní deti všetkých tried stretli na škôlkarskom dvore, dostali do rúk hrabličky a poďho do práce. A veru, nenechali sa zahanbiť a po ich práci bolo hneď okolie škôlky krajšie a pripravené na dlhé pobyty vonku.

Viac...

Ako trávime pobyt vonku

Keďže vo výchovno – vzdelávacom procese máme zahrnutý aj projekt NAPPO – Národný akčný plán prevencie obezity, rozhodli sa deti z triedy Sovičiek v rámci každodenného pobytu vonku absolvovať krátku turistickú vychádzku k rieke Varínka. A tak sa jedno jarné dopoludnie vybrali na pekné také miesto na Kamencoch, s cieľom sa zdržať aj pri rieke a troška sa pohrať v jej okolí. Nápad to bol super a deti mali z toho veľkú radosť. Pekne sa spolu zahrali a vyšantení sa vrátili naspäť do svojej triedy.

Viac...

Predškoláci vo Varínskej tlačiarni

Opäť je tu marec a s ním aj všetko s knižkou spojené.  Preto aj tento rok sme s deťmi zorganizovali prehliadku našej obecnej tlačiarne. Jedno dopoludnie sme sa do nej vybrali a pod vedením zamestnancov sme boli oboznámení s jej chodom. A že bolo čo pozerať. Deti pekne videli zrod knižky priamo na mieste a bol to pre nich veľký zážitok. Každý odchádzal s novými informáciami a malým darčekom. Vedeniu obecnej tlačiarne sa chceme opäť poďakovať za ich ochotu a nám venovaný čas a tešíme sa nabudúce.

Viac...

Plavecký kurz predškolákov

Ako po minulé roky aj tento rok bol zorganizovaný pre deti z predškolských tried plavecký výcvik. Prebiehal v spolupráci s plaveckou školou Platesa v priestoroch wellness hotela Chateau Gbeľany. Deti sa na plavecký výcvik veľmi tešili. A veru sa aj mali na čo. Inštruktori boli veľmi milí a od prvého momentu bolo vidieť, že to s deťmi naozaj vedia. Deti zažili množstvo zábavy a dokonca aj takí, ktorí mali pred vodou rešpekt, po absolvovaní tohto výcviku odchádzali s tým, že majú z vody radosť. Chceli by sme sa týmto poďakovať plaveckej škole Platesa za krásny priebeh a program a vedeniu wellness hotela za poskytnutie priestorov. Plavecký kurz nám dopadol na výbornú a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Sovičky vystupujú na Fašiangoch

Fašiang je už tu a s ním spojené aj množstvo tradícií a zvykov. Jedným z nich je aj každoročné organizovanie Fašiangového programu pod záštitou našej obce. Aj naši maličkí chceli prispieť svojou šikovnosťou a preto sa na tomto vystúpení zúčastnili s pestrým programom aj deti z triedy Sovičiek. Pre prítomných pozvaných si pripravili ľudové pásmo tancov, piesní a básní, ktoré malo u divákov veľký ohlas.  Ďakujeme obci za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Hurá, je tu karneval!

Po Vianociach snáď nie je ani jedna materská škola, v ktorej by sa nekonal rozprávkový karneval.  Pretože aj v našej škôlke sa jedno dopoludnie deti zmenili na množstvo roztomilých zvieratiek, rozprávkových postáv a akčných hrdinov. Zábava bola naozaj veselá.  Deti sa z karnevalu veľmi tešili a spoločne so svojimi pani učiteľkami aj poriadne zabávali. Už teraz sa tešíme na budúcoročné repete.

Viac...

Vesmír očami Agátky Hliníkovej

Každoročne sa naša materská škola zapája do súťaže „ Vesmír očami detí“, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Žiline. Aj tento rok bolo v našej škôlke deťmi namaľovaných množstvo krásnych vesmírnych prác. Pár z nich bolo do súťaže zaslaných a jedna z nich sa aj umiestnila. Bola to práca Agátky Hliníkovej z triedy Sovičiek, ktorá z krajského kola postúpila do celoslovenského kola. Týmto chceme výherkyni zablahoželať a popriať jej ďalšie takéto podobné úspechy. Blahoželáme!

Viac...

Staráme sa o zvieratká v zime

Tak, ako každý rok, aj túto zimu sa deti z materskej školy postarali o zvieratká v našom okolí. Jedno dopoludnie sa vybrali k Váhu, aby nakŕmili labute a kačky, ktoré každý rok prezimúvajú v týchto vodách. Taktiež sa postarali aj o kŕmidlá v areáli škôlky, aby aj vtáčatká mali do čoho zobnúť.

Viac...

Ako sa chlebík dostane na náš stôl

Že je chlieb pre nás dôležitý, vie už každé dieťa. A aj v tomto mesiaci sme sa o jeho ceste na náš stôl porozprávali. Jedno dopoludnie sa deti zo všetkých tried spoločne stretli a vypočuli si od pani učiteľky Katky, ako to s tým chlebíkom vlastne je. A že to bolo naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie, potvrdí každé z nich. Prednáška spojená s ochutnávkou sa deťom veľmi páčila a obohatené o nové, zaujímavé poznatky sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Posledný dinosaurus

Opäť k nám zavítala rozprávka. V tejto sme sa oboznámili  s posledným Dinosaurom. Bol to naozaj krásny a milý príbeh. Takéto dopoludnia majú naši škôlkari najradšej. Hercom za tento príbeh ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Vianočné trhy

Ako každý rok aj v tomto roku sme v priestoroch materskej školy v období besiedok  v spolupráci s rodičmi a deťmi zorganizovali vianočné trhy. Aj tentokrát boli stoly plné krásnych vianočných výrobkov a dopĺňali vianočnú atmosféru. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou kreativitou a šikovnosťou prispeli krásnymi výrobkami a všetkým, ktorí našu MŠ podporili a výrobky im tak dotvárali vianočnú atmosféru v ich domovoch počas čarokrásnych Vianoc.

Viac...

Zdobíme vianočné stromčeky

Deti Vianoce milujú a tiež sa na ne aj poriadne pripravujú. Preto so svojimi pani učiteľkami horlivo vyrábali vianočné ozdoby, ktorými každoročne vyzdobujú všetky vianočné stromčeky, ktoré zdobia priestory našej MŠ. Aj tohtoročné stromčeky sa krásne zaligotali a za ich sviatočné šaty ďakujú našim maličkým.

Viac...

Vitaj opäť Mikuláš!

Na Mikuláša sa teší snáď každé dieťa. Ani tento rok našu MŠ Mikuláš nemohol obísť. V jedno dopoludnie sa deti zhromaždili v triede a napäto očakávali jeho príchod. A on veru prišiel s množstvom balíčkov a aj so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom. Bolo že to v triede radosti. Deti recitovali, spievali a ďakovali. Každé z nich odchádzalo z MŠ v tento deň odmenené a spokojné.

Viac...

Pečenie vianočných oblátok

A opäť je tu vianočný čas popretkávaný rôznymi tradíciami. Aby naši najmenší nezabudli na tie najstaršie z nich spojené práve s vianočným obdobím, opäť im ho naša pani učiteľka Katka priblížila. Aj tento rok v predvianočnom období sa našou MŠ šírila vôňa čerstvo upečených vianočných oblátok. Deti všetko počúvali, zvedavo pozerali a s chuťou ochutnávali. Pani učiteľke za tento prínosný výklad s prezentáciou ďakujeme  a tešíme sa aj nabudúce.

Viac...

Tvorivé dielne u Zajačikov

Predvianočné čakanie si krátili tvorením aj rodičia s ich detičkami z triedy Zajačikov. Cez ich tvorivé dielne im spod rúk vychádzali krásne výrobky, z ktorých mali radosť nielen samotní rodičia ale najmä ich ratolesti, ktoré mohli takto stráviť príjemné popoludnie so svojimi najbližšími. Za účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie takéto tvorivé stretnutia.

Viac...

Vianočné besiedky

A je tu predvianočný čas. Pre našu materskú školu je charakteristický nielen výzdobou ale hlavne nacvičovaním vianočných besiedok. To je darček od našich najmenších pre ich rodičov a aj tento rok boli tieto ich dary venované zo srdca previazané stuhami básničiek a pesničiek. Detičky sa veľmi snažili a výsledok  poctivej práce bolo na samotných besiedkach vidieť. Rodičia boli nadšení a o nič menej neboli nadšení samotní účinkujúci, ktorí si svoje predstavenia mimoriadne užívali.

Viac...

Prišli k nám Lucie

V rámci spolupráce so Základnou školou nás aj tento rok navštívili Lucie. Pásmo, ktoré mali žiaci ZŠ pripravené bolo veľmi pútavé a zaujalo aj našich maličkých. Takto sme si mohli opäť pripomenúť ďalší zvyk z mnohých, ktoré sa už stáročia udržiavajú v našej spoločnosti. Za tento program žiakom ZŠ a pani učiteľke Mgr. Margite Vojtekovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

2% MŠ

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní
Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne
(SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných materskou školou.

Viac...

Deň Materských škôl

Už sa stala v našej MŠ tradícia osláviť Deň materských škôl spolu s rodičmi a inak to nebolo ani v tomto roku. Jedno popoludnie navštívili naše triedy rodičia a spolu so svojimi ratolesťami sa vrátili do svojich vlastných škôlkarských čias. Spolu sa hrali, kreslili, skladali, skrátka strávili veľmi pekné plnohodnotné popoludnie so svojimi detičkami. Týmto zúčastneným rodičom ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie podobne strávené chvíle s nimi.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>