Akcie 2018/2019

Návšteva Matice slovenskej

Aj keď sú škôlkari ešte maličkí, zaujímajú sa aj o históriu našej obce. Preto sa jedno letné dopoludnie spolu s pani učiteľkami vybrali na malú exkurziu do Matice slovenskej v našej obci. Tam ich už čakala pripravená prednáška o histórii obce a o živote našich občanov.  Deti tieto informácie zaujali a plné nových poznatkov sa vrátili do materskej školy. Za pekne pripravenú prednášku sa chceme poďakovať pánovi Ľubomírovi Sečkárovi a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Viac...

Zvieratká ako naši záchranári

Medzi ďalšie naše každoročné akcie v závere roka patrí aj návšteva psovodov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Aj táto akcia sa teší u detí veľkej obľube. Veď akékoľvek zvieratká v areáli našej materskej školy deti vždy potešia. Vtáčiky, zatúlané mačiatko...ale aj psíky? Dokonca také, ktoré všeličo dokážu a ktoré si môžu aj pohladkať? Tak to je pre našich drobcov najviac. Za túto možnosť sa našim psovodom záchranárom chceme veľmi poďakovať. Ďakujeme, že neúnavne a každoročne sú ochotní navštíviť našu materskú školu a majú pre nás pripravený krásny program.

Viac...

Lúčime sa s našimi predškolákmi

Aj v tomto roku sa s našou škôlkou lúčia dva ročníky predškolákov. Brány materskej školy sa zatvoria a otvoria sa im brány základnej školy s novými zážitkami ale aj povinnosťami. Aj tento rok majú predškoláci svoje tablo, ktoré jedno dopoludnie šli osobne umiestniť do výkladu obecnej predajne aby všetci ľudia videli, kto z nich do tej školy vlastne odchádza. Taktiež im bolo odovzdané osvedčenie s malou pamiatkou na našu škôlku. A potom sa osobne a so spevom  išli rozlúčiť s celou materskou školou – ostatnými škôlkarmi, pani upratovačkami, pani kuchárkami. Tento moment je ako pre predškolákov tak aj pre ich pani učiteľky veľmi silný.  Predsa len im odchádzajú aj „ich“ deti. Z tých malých plačúcich detičiek za pár rôčkov vypiplali hrdých školákov, ktorých čaká veľký svet. Pani učiteľkám za ich obetavú prácu ďakujeme a našim malým – veľkým škôlkarom? Tak tým prajeme veľa, veľa úspechov  do ich niekoľkoročného študentského života.

Viac...

Výlet pod Jedľovinou

V rámci turistickej vychádzky deti z predškolských tried každoročne absolvujú výlet pod Jedľovinou na chate Rozbehov. Nebolo to inak ani v tomto roku. Taktiež aj táto akcia je u detí veľmi obľúbená a každoročne ju veľmi radi absolvujú. Pobyt v prírode a na slnkom zaliatej čistine pred chatou spojený so súťažami a dobrým teplým obedom je pre každé detské srdiečko osviežením. A pre pani učiteľky je radosť vidieť ich radostné detské očká.

Viac...

Výlet predškolákov na Orave

So záverom školského roka sú spojené aj rôzne zájazdy a výlety. A nebolo to inak ani v našej škôlke. Tohtoroční predškoláci – keďže už brány MŠ opúšťajú, absolvovali so svojim pani učiteľkami koncoročný výlet. V tomto roku to  bol výlet na Oravskú priehradu spojený s plavbou na lodi a návštevou na Slanickom ostrove. Zábava sa začala už pri nastúpení pred materskou školou do autobusu, keďže už aj jazda autobusom je pre mnohé deti dnes zážitok. Pokračovala plavba loďou. Pamiatky Slanického ostrova a najmä mapa so zaplavenými dedinami pod priehradou, mnohým škôlkarom nedovolila počas výkladu ani dýchať, čo tak zaujato počúvali.  Výlet sa nám vydaril, deti čo dostali aj popapali a nadšené a s novými zážitkami a informáciami sa vrátili do materskej školy. 

Viac...

Škaredé káčatko a Zvedavý sloník

Keďže nás po celý rok navštevujú rôzne divadielka, vždy ku koncu roku cestujeme my za divadelným predstavením do bábkového divadla v Žiline. Ani v tomto roku sme túto tradíciu nevynechali a bábkové divadlo sme navštívili. Mladšie ročníky sa zúčastnili na predstavení „Zvedavý sloník“, ktoré bolo veľmi milé a poučné a oboznámilo nás, prečo majú vlastne slony taký dlhý chobot. 

Viac...

Sovičky a Mravčeky u hasičov

Aj v tomto roku v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vo Varíne nám bolo umožnené navštíviť miestnu požiarnu zbrojnicu. Táto akcia sa teší v kruhoch škôlkarov veľkej obľube a neúnavne s radosťou každoročne absolvujú krásne dopoludnie v spoločnosti hasičov. My sa im aj takouto formou chceme poďakovať za ich ochotu a čas, ktorý nám venujú. Pre nejedného škôlkara sú veľkým vzorom.

Viac...

Knihobúdky

Tento rok sme sa s našimi škôlkarmi zamerali na knihobúdky rozmiestnené po našej obci. Nakoľko sú knihobúdky celkovo novinka, deti sa v tomto roku s ich funkciou oboznámili v rámci projektu ranej jazykovej gramotnosti po prvý krát. Bola to pre nich celkom zaujímavá skúsenosť a aj my sme prispeli nejakými klenotmi v podobe knižiek do týchto knihobúdiek. Sme radi, že aj naša obec ponúka túto možnosť podeliť sa s knihou s niekým iným  touto formou. Veríme, že sa tieto knihobúdky osvedčia a už aj naši malí škôlkari vedia, na čo nám všetkým slúžia.

Viac...

Športový deň detí

Medzinárodný deň detí oslavujú snáď všetky inštitúcie. Najmä tie, ktoré sú na prácu s deťmi zamerané.  Inak to nebolo ani v našej materskej škole. Jedno krásne slnečné  popoludnie sa areál našej materskej školy zmenil na rozprávkovú krajinu. Boli na ňom rozmiestnené rôzne zábavné stanovištia s rozprávkovými postavami a zábavnými úlohami pre našich škôlkarov. Akcia to bola krásna, deti sa bavili, súťažili smiali a nakoniec všetci spolu tancovali pri záverečnej diskotéke. Za spoluprácu ďakujeme žiakom zo základnej školy, tiež za ich kreativitu a nadšenie a hlavne za to, že spríjemnili tento krásny sviatok našim najmenším.

Viac...

Deň matiek

Je už tradíciou, že každoročný deň matiek oslavujú deti v materskej škole besiedkami. Nebolo to inak ani v tomto roku. Deti poctivo niekoľko týždňov nacvičovali pásma básničiek, pesničiek, divadielok i tančekov,  aby počas veľkého dňa videli radosť v očiach svojich najdrahších. A inak to nebolo ani v tomto roku kde - tu sa zaleskla v očiach aj nejaká tá slzička. Touto cestou  ďakujeme rodičom za ich účasť a pani učiteľkám za nekonečnú trpezlivosť pri prípravách na takýto hlavne pre deti veľký deň. 

Viac...

Oznam - odstávka elektrickej energie

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamujeme, že dňa 24. júna 2019 (pondelok) bude prevádzka v školskej jedálni a materskej škole PRERUŠENÁ z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Dáme spolu s Mravčekmi gól !

Zelená je tráva, futbal to je hra....tento rok našu materskú školu vo futbalovom turnaji reprezentovali chlapci z triedy Mravčekov pod vedením pána učiteľa Holúbka. A veru, nebola to žiadna hanba. Tvrdé tréningy sa oplatili a naši malí futbalisti naozaj svoje celoročné úsilie úspešne ukázali. Síce veľmi unavení, ale spokojní s medailou a novou skúsenosťou sa mohli vrátiť naspäť do škôlky.

Viac...

Oslavujeme 1. máj

Ako po iné roky, ani v tomto nemohol pred našou materskou školou chýbať tradičný prvý máj. Aj v tomto roku sme sa všetci zišli na škôlkarskom dvore, aby sme tento sviatok patrične oslávili. Každá z tried si pripravila krátke prvomájové pásmo plné piesní a hudby, ktoré odprezentovala  pod vyzdobeným prvým májom. A ako bol vyzdobený ten náš? No predsa prekrásne farebný tak, ako po iné roky. A môže nám celý mesiac robiť radosť...

Viac...

Nielen predškolákom záleží na prírode

Naši škôlkari veľmi dobre vedia, čo do prírody patrí a čo nie. A dokázali to aj počas aktivity v spolupráci s p. Ľubomírom Sečkárom a varínskymi dôchodcami.  Jedno dopoludnie sa deti z tried Sovičiek a Mravčekov vybrali k vodnému dielu, aby spolu s najstaršími občanmi Varína priložili ruku k dielu a pomohli vyčistiť brehy rieky Varínka od odpadkov. A že ich veru nebolo málo. Deti mali z tejto aktivity radosť a celí nadšení doniesli svoje úlovky k stanovišťu, kde ich za aktivitu čakala sladká odmena. Tešíme sa preto na ďalšie príležitosti podobnej spolupráce!

Viac...

O Jankovi Polienkovi

A opäť do našej materskej školy zavítalo divadlo. A veru nie hocaké. Tentokrát nás čakal príbeh o Jankovi Polienkovi. Bola to veľmi zábavná rozprávka, z ktorej mali deti krásny a veselý zážitok. Deti boli do predstavenia veľmi pekne zapojení a plní elánu sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Sadíme rastlinky

Aj v tomto roku si v rámci projektu environmentálnej výchovy deti priniesli do materskej školy semienka rôznych druhov rastlín. S pani učiteľkami ich zasiali a každé dieťa ráno poctivo kontrolovalo zmeny vo svojom kvetináči. Prvé dni boli nekonečné, ale keď sa po pravidelnej starostlivosti z hliny objavili prvé zelené klíčky.... to bolo radosti. Po týždni sa nám už z kvetináčov ťahali mladé hrášky, fazuľky, žerucha ale aj nejaké tie kvietky.  Deti si svoje rastlinky hrdo niesli domov spolu s novými poznatkami o tom, ako sa od semienka k rastlinke dostať.

Viac...

Staráme sa o okolie materskej školy

Jar je už tu a s ňou aj prvé práce  v záhradách. A keďže my záhradu nemáme, upratovali sme si okolie materskej školy. Tak sa v priebehu dopoludní deti všetkých tried stretli na škôlkarskom dvore, dostali do rúk hrabličky a poďho do práce. A veru, nenechali sa zahanbiť a po ich práci bolo hneď okolie škôlky krajšie a pripravené na dlhé pobyty vonku.

Viac...

Ako trávime pobyt vonku

Keďže vo výchovno – vzdelávacom procese máme zahrnutý aj projekt NAPPO – Národný akčný plán prevencie obezity, rozhodli sa deti z triedy Sovičiek v rámci každodenného pobytu vonku absolvovať krátku turistickú vychádzku k rieke Varínka. A tak sa jedno jarné dopoludnie vybrali na pekné také miesto na Kamencoch, s cieľom sa zdržať aj pri rieke a troška sa pohrať v jej okolí. Nápad to bol super a deti mali z toho veľkú radosť. Pekne sa spolu zahrali a vyšantení sa vrátili naspäť do svojej triedy.

Viac...

Predškoláci vo Varínskej tlačiarni

Opäť je tu marec a s ním aj všetko s knižkou spojené.  Preto aj tento rok sme s deťmi zorganizovali prehliadku našej obecnej tlačiarne. Jedno dopoludnie sme sa do nej vybrali a pod vedením zamestnancov sme boli oboznámení s jej chodom. A že bolo čo pozerať. Deti pekne videli zrod knižky priamo na mieste a bol to pre nich veľký zážitok. Každý odchádzal s novými informáciami a malým darčekom. Vedeniu obecnej tlačiarne sa chceme opäť poďakovať za ich ochotu a nám venovaný čas a tešíme sa nabudúce.

Viac...

Plavecký kurz predškolákov

Ako po minulé roky aj tento rok bol zorganizovaný pre deti z predškolských tried plavecký výcvik. Prebiehal v spolupráci s plaveckou školou Platesa v priestoroch wellness hotela Chateau Gbeľany. Deti sa na plavecký výcvik veľmi tešili. A veru sa aj mali na čo. Inštruktori boli veľmi milí a od prvého momentu bolo vidieť, že to s deťmi naozaj vedia. Deti zažili množstvo zábavy a dokonca aj takí, ktorí mali pred vodou rešpekt, po absolvovaní tohto výcviku odchádzali s tým, že majú z vody radosť. Chceli by sme sa týmto poďakovať plaveckej škole Platesa za krásny priebeh a program a vedeniu wellness hotela za poskytnutie priestorov. Plavecký kurz nám dopadol na výbornú a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Sovičky vystupujú na Fašiangoch

Fašiang je už tu a s ním spojené aj množstvo tradícií a zvykov. Jedným z nich je aj každoročné organizovanie Fašiangového programu pod záštitou našej obce. Aj naši maličkí chceli prispieť svojou šikovnosťou a preto sa na tomto vystúpení zúčastnili s pestrým programom aj deti z triedy Sovičiek. Pre prítomných pozvaných si pripravili ľudové pásmo tancov, piesní a básní, ktoré malo u divákov veľký ohlas.  Ďakujeme obci za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Hurá, je tu karneval!

Po Vianociach snáď nie je ani jedna materská škola, v ktorej by sa nekonal rozprávkový karneval.  Pretože aj v našej škôlke sa jedno dopoludnie deti zmenili na množstvo roztomilých zvieratiek, rozprávkových postáv a akčných hrdinov. Zábava bola naozaj veselá.  Deti sa z karnevalu veľmi tešili a spoločne so svojimi pani učiteľkami aj poriadne zabávali. Už teraz sa tešíme na budúcoročné repete.

Viac...

Vesmír očami Agátky Hliníkovej

Každoročne sa naša materská škola zapája do súťaže „ Vesmír očami detí“, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Žiline. Aj tento rok bolo v našej škôlke deťmi namaľovaných množstvo krásnych vesmírnych prác. Pár z nich bolo do súťaže zaslaných a jedna z nich sa aj umiestnila. Bola to práca Agátky Hliníkovej z triedy Sovičiek, ktorá z krajského kola postúpila do celoslovenského kola. Týmto chceme výherkyni zablahoželať a popriať jej ďalšie takéto podobné úspechy. Blahoželáme!

Viac...

Staráme sa o zvieratká v zime

Tak, ako každý rok, aj túto zimu sa deti z materskej školy postarali o zvieratká v našom okolí. Jedno dopoludnie sa vybrali k Váhu, aby nakŕmili labute a kačky, ktoré každý rok prezimúvajú v týchto vodách. Taktiež sa postarali aj o kŕmidlá v areáli škôlky, aby aj vtáčatká mali do čoho zobnúť.

Viac...

Ako sa chlebík dostane na náš stôl

Že je chlieb pre nás dôležitý, vie už každé dieťa. A aj v tomto mesiaci sme sa o jeho ceste na náš stôl porozprávali. Jedno dopoludnie sa deti zo všetkých tried spoločne stretli a vypočuli si od pani učiteľky Katky, ako to s tým chlebíkom vlastne je. A že to bolo naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie, potvrdí každé z nich. Prednáška spojená s ochutnávkou sa deťom veľmi páčila a obohatené o nové, zaujímavé poznatky sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>