Archív 2014/2015

eTwinning – medzinárodná spolupráca

V školskom roku 2014/2015 sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu v rámci programu eTwinning. Spoluprácu nadviazali so školou z Českej republiky, z mesta Kostelec nad Orlicí. Projekt sme nazvali „Let´s talk together“. Spoločne žiaci vytvorili logo projektu, predstavili sa navzájom, pripravili si a poslali pozdravy k Vianociam, Valentínu, Veľkej noci. Pripravili kvíz a prezentácie o Slovenskej republike, domácich zvieratkách. Nakoniec sme spoločne oslávili 10. výročie programu eTwinning a aktívni žiaci boli odmenení.

Okrem žiakov 6. ročníka sa zapojili aj ôsmaci, ktorí pracovali so školami z Turecka, Poľska, Chorvátska. Ich projekt mal názov „Legends turning to paintings“. Tím z každej krajiny si pripravil krátke video o svojej škole, prezentáciu o krajine. Potom začali pracovať na prezentáciách a kresbách o 3 legendách z každej krajiny. Naši žiaci si vybrali Juraja Jánošíka, Alžbetu Báthoryovú a šaša z hradu Beckov. Vďaka tejto spolupráci mali možnosť vidieť prácu žiakov z iných európskych krajín a vyskúšať si trošku inú výučbu anglického jazyka, keďže celá komunikácia prebehla v angličtine. 

Viac...

Koncoročný výlet žiakov 4.ročníka -HABAKUKY

  Dňa 19. 06. 2015 žiaci 4.A a 4.B boli na koncoročnom výlete v rozprávkovom mestečku Habakuky na Donovaloch. Cestou obdivovali krásnu prírodu Oravy, Liptova a nášho atraktívneho turistického miesta – Donovaly. Po príchode do cieľa boli nadšení architektúrou tohto mestečka . V zmenárni u Veľryby si zmenili euríčka na tamojšie platné peniaze –habakuky. Za ne si nakúpili rôzne originálne pamiatkové  predmety. Prezreli si rozprávkové domy s názvom napríklad  Bača a drak, Kurník šopa, Čierny dom, Hodovňa. V ďalšom  zdobili medovníčky, obdivovali náročnú prácu kováčov. Z ostrova, na ktorom stál rozprávkový hrad, v priezračnom jazierku pozorovali farebné rybky. Videli 3  rozprávky Pavla Dobšinského v modernom divadelnom spracovaní: O dvanástich mesiačikoch, Prorok Rak a Traja zhavranelí bratia. Najviac sa im páčila posledná, lebo miesto hercov v nej vystupovali klasické bábky. Cestou domov  sa zastavili pod svetoznámou dedinou Vlkolínec,  vyšlapali náročnú cestu na začiatok tejto  pamiatky  UNESCO, pokochali sa nádhernou okolitou prírodou  a s predsavzatím, že sa sem ešte vrátia, zišli strmú cestu k autobusu. Z výletu odchádzali s novými zážitkami a poznaním ďalšieho krásneho kúta našej krajiny.

Viac...

Medzinárodný deň detí v našej škole

 Prvého júna, presne na deň detí sme zažili náš ďalší spoločný deň detí. Oslávili sme ho športom, veselými a tvorivými disciplínami. Zatancovali sme si, zasmiali sme sa. Slniečko pálilo, trošku sme sa aj poopaľovali. Po skvelej zábave sme išli na obed a deti dostali k obedu aj malé prekvapenie.

Viac...

Dejepisná exkurzia Osvienčim – Krakow

 V piatok 5.06.2015  žiaci 9.a 8.ročníka navštívili smutný pamätník našich dejín – koncentračný tábor Osvienčim a Brezinka v Poľsku. Po celý čas ich sprevádzala svojím odborným a zaujímavým výkladom pani sprievodkyňa. Žiaci si  pripomenuli  tragické udalosti, ktoré sa tu odohrali počas 2.svetovej vojny, hrôzy ktoré ľuďom spôsobili iní ľudia a zároveň si uvedomili i to, že sa to už nikdy nesmie opakovať.

Ďalším cieľom našej exkurzie bolo mesto Krakow, prehliadka nádvoria kráľovského hradu Wawel a katedrály sv. Stanislava a Václava. Katedrála na Waweli bola miestom korunovania poľských kráľov, ale aj miestom ich posledného odpočinku. Spolu s centrom mesta Krakov je zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Viac...

Dopravná výchova a mladý záchranár

 Dňa 27.05.2015 zažili žiaci  I. stupňa zážitkové vyučovanie – Dopravná výchova a mladý záchranár. Žiaci si spoločne v ročníkoch prezreli prezentáciu Bezpečne na bicykli – Bezpečná cesta do školy. Po prezentácii si žiaci 3. a 4. ročníka zopakovali desať pravidiel pre cyklistov a vymenovali časti príslušenstva bicykla. Absolvovali test – Pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. Žiaci 1. a 2. ročníka vyfarbovali maľovanky, vypracovávali pracovný list – Som cyklista v premávke . Niektorí žiaci prechádzali labyrintom s dopravnými značkami – pracovný list a hľadali cestu do školy. Vedomosti a zručnosti poskytovania prvej pomoci si žiaci vyskúšali spoločne s ôsmakmi, ktorí mladším žiakom predviedli ukážky prvej pomoci pri popálenine predlaktia a odrenine hornej končatiny. Ranenými boli mladší žiaci, ôsmaci poskytovali prvú pomoc. Po ukážke prvej pomoci si mladší žiaci medzi sebou skúšali techniky obväzovania. V skupinách si žiaci pripravili ošetrenie pri poranení kĺbov pri páde z bicykla a pri bodnutí hmyzom. Počas týchto aktivít sa žiaci stali vodičmi osobného auta, spolujazdcami a policajtmi vďaka pánovi inštruktorovi Ing. Samekovi z Autoškoly Samek. Deti získali od pána inštruktora vizitku a sladký cukrík. Všetci sme boli spokojní a odniesli sme si z tohto dňa pekné zážitky.

Viac...

Smer Paríž, Oxford, Londýn a späť

 Na prelome apríla a mája sme sa vybrali na študijný vzdelávací pobyt do Anglicka a Francúzska. V pondelok ráno sme sa stretli pred školou, odkiaľ sme vyrazili na 5-dňové „dobrodružstvo“.  Čakala nás náročná cesta v autobuse /dlhý deň a noc /, ktorú sme zvládli, a ráno sme sa zobudili v Paríži. Najskôr sme sa vybrali k Eiffelovej veži, ktorá je symbolom Paríža. Tá nás lákala najviac. Predtým, ako sme sa k nej dostali, sme si od miestnych predajcov nakúpili prvé malé suveníry pre našich rodičov a kamarátov. Samozrejme, už teraz sme si vyskúšali zjednávanie ceny a precvičili čísla v angličtine J.  Na najvyššie poschodie eiffelovky sme sa vyviezli výťahom, odkiaľ sme mali nádherný výhľad  na celé mesto. Po návšteve veže sme sa loďou plavili po Seine. Počasie bolo nádherné, a tak sme mohli  vidieť všetky krásy mesta. Pozreli sme si katedrálu Notre – Dame, Baziliku Sacré-Coeur, most Pont des Arts, s množstvom zámkov.

Viac...

List „adoptovanému“ spolužiakovi

 Žiaci našej školy už niekoľko rokov podporujú žiaka z Afriky, ktorého si „adoptovali“ na diaľku. Benard Omondi Auma, ktorý chodí do školy v Afrike nám pravidelne posiela listy, v ktorých nám opisuje svoju krajinu, počasie, ako trávi voľný čas, ako pomáha pri prácach na poli, pestovaní plodín. Taktiež nám píše o tom, ako sa mu v škole páči, a ktoré predmety ho bavia viac, ktoré menej. Ku každému listu prikladá hodnotenie svojho prospechu svojimi učiteľmi a riaditeľom školy. Keďže aj my chceme, aby vedel ako sa u nás máme, rozhodli sme sa mu napísať. Žiaci pripravili projekty, pridali sme sprievodný list a vložili do obálky, ktorá smerovala do Kene. Čakáme na odpoveď...

Viac...

Shakespeare´s Day

V apríli sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´ Day. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. – 9. ročníka, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. V prvej kategórii 2. – 4. ročník zvíťazila Vanesska Porubčanská zo IV.A triedy. V kategórii 5. – 7. ročník bola najlepšia Anabela Lacková zo VII.B triedy a v kategórii 8. – 9. ročník si prvé miesto odniesla Lenka Pekarová z VIII.A triedy. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a postúpili do mestského kola v Žiline. Všetci zúčastnení žiaci získali diplom a sladkú odmenu. 

Viac...

Školáci v MŠ

   Predškoláci pozvali na návštevu  do MŠ našich prvákov.  Všetci žiaci prvého ročníka sa veľmi potešili a 14.mája  2015 sa tam aj vybrali. Predškoláci nás srdečne privítali a ukázali nám časť programu, ktorý si pripravili pre svoje mamičky. Zarecitovali, zaspievali a zatancovali prváčikom. Presvedčili sa, že sú predškoláci  šikovní. Potom  si spoločne prezreli fotografie z ich návštevy našej ZŠ. Najviac sa všetci potešili, keď sa mohli spoločne zahrať s hračkami.  Nakoniec si sľúbili, že materskú školu navštívia ešte raz a strávia spoločné chvíle na dvore MŠ.

Viac...

Beseda s pani doktorkou

 Dňa 7. 5. 2015 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda s lekárkou MUDr. K. Murajdovou.  Témou besedy bolo ľudské telo. Pani doktorka deťom zaujímavo a pútavo rozprávala o fungovaní ľudského tela a trpezlivo odpovedala aj na zvedavé otázky. Žiaci počúvali s veľkým záujmom, boli aktívni a dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o svojom tele a o tom, ako si majú chrániť svoje zdravie. Pani doktorke Murajdovej ďakujeme, že si našla čas a prišla žiakom priblížiť tajomstvá fungovania ľudského tela.

 

Viac...

Noc s Bibliou

V dňoch 15. – 16. mája 2015 sme na našej škole po prvý krát organizovali akciu s názvom Noc s Bibliou, ktorá bola orientovaná na Starý zákon určenú pre žiakov 5. a 6. ročníka.

Ako je vidieť už z názvu, akcia sa konala v noci z piatka na sobotu. Začali sme sv. omšou vo farskom kostole. Po príchode do školy sme sa spoločne navečerali – každý si dal to, na čo mal chuť, všetko sme mali spoločné.

Viac...

Kvíz o zdravej výžive

  Dňa 4.5.2015 sa uskutočnil v priestoroch základnej školy kvíz o zdravej výžive, v ktorom si zmerali svoje sily žiaci a žiačky 7.A,7.B,8.A,8.B a 9.B. V štyroch kolách sa snažili naši žiaci pohotovo odpovedať na otázky týkajúce sa zdravej výživy a významu jednotlivých zložiek potravy v živote človeka, no mohlo vyhrať len jedno trojčlenné družstvo. Tento rok sa víťazmi stali tri žiačky 9.b triedy. Gratulujeme.

Viac...

Škôlkári v 1. ročníku

 V piatok 24.4.2015 prišli na návštevu do školy naši predškoláci. Navštívili deti v prvých triedach. Boli zvedaví na to, čo sa v škole deje, čo všetko sa už naši prváci naučili a  čo aj ich samých  od septembra čaká. Prváci ich privítali a ukázali čo vedia. Zaspievali im pieseň, zarecitovali rozprávku O repe a domčeku. Ani predškoláci nezaháľali  a tiež spievali a recitovali.  Potom už spoločne vypracovali pracovný list z matematiky. Prváci predškolákom  napísali meno  na pracovné listy a potom počítali, vyfarbovali. Všetko sa podarilo a deti z MŠ dostali  prvú včeličku a jednotku s hviezdičkou. Veľmi sa im páčilo a už sa tešia do školy. Nakoniec  pozvali našich prváčikov k nim do materskej školy, aby sa spoločne zahrali a zaspomínali si.

Viac...

Týždeň priateľstva

 Na 1. stupni ZŠ sme začali týždeň priateľstva  projektovým dňom  Priatelia. Každá trieda dostala jedno písmeno zo  slova Priatelia  – /symbolická  preliezačka  na ihrisku/.  Na výkresy A1   žiaci a aj  deti z ŠKD kreslili okolo neho hrajúce sa deti na ihrisku. Popri tom bolo vyučovanie v tento deň, ale i počas celého týždňa zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov, vzájomnej  pomoci a na utužovanie triedneho kolektívu. Písali slohy, skladali básne, počítali matematické príklady s témou priateľstvo. Vzniklo tak 10 nádherných veľkých prác, ktoré sme poskladali a urobili z nich výzdobu na chodbu školy.

Viac...

Plavecký výcvik 5. ročníka

 V dňoch od 20.04. – 24.04.2015 sa uskutočnil zdokonaľovací výcvik žiakov 5. ročníka v Mestskej plavárni v Žiline . Výcvik  bol organizovaný pod vedením kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy NEREUS.  Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do 4 skupín. Každú skupinu si podľa plánu viedol pridelený inštruktor, ktorý so žiakmi vykonával rôzne činnosti (ponory, skoky, lovenie predmetov z dna bazéna, detské hry, prípravné cvičenia, plávanie na výdrž...) a snažil sa žiakov čo najviac motivovať k ďalším výkonom. Na konci kurzu žiaci získali svoje ohodnotenie v podobe „MOKRÉHO VYSVEDČENIA“.

Viac...

Deň Zeme 4. ročník

 Tento krásny slnečný deň sme spoločne strávili zberom liečivých rastlín. Presunuli sme sa od školy ku horárni a na lúke žiaci zbierali liečivé rastliny. Niektorí žiaci si vyhľadávali liečivé rastliny v atlasoch. Žiaci zbierali prvosienku jarnú, podbeľ liečivý, pŕhľavu dvojdomú, pľúcnik lekársky. Cesta pokračovala ku Chate u Bohačiakov, kde sa žiaci občerstvili a oddýchli si. Cestou späť sme pozorovali prírodu.

Viac...

Spravme k sebe most

  Školská literárna súťaž, ktorú každoročne organizuje PK SJL, sa v našej škole naplno etabloblovala a v tomto roku sa konalo vyhodnotenie už 10. - jubilejného ročníka, ktorému dominovala téma Spravme k sebe most. Výber témy nebol náhodný. Korešpondoval s výročím, ktorým žije celé Slovensko - 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra - slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga. Inšpirovali sme sa jeho výrokom: „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými."

Viac...

Slávik školy

 16.4.2015 sa v našej škole uskutočnila milá súťaž Slávik školy. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov 1. stupňa  ZŠ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Zaspievali prekrásne známe i menej známe ľudové piesne. Boli sme veľmi milo prekvapené spevom detí, ktoré sa veľmi dobre zhostili úlohy spevákov. Niektoré deti nám aj pri speve zatancovali. Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestení súťažiacich a preto udelila viac ocenení.

Viac...

Slávnostný zápis prvákov do obecnej knižnice vo Varíne

 Pri príležitosti Mesiaca knihy a Týždňa  knižníc sa  26. marca  naši prváci zúčastnili slávnostného zápisu v knižnici. Počas návštevy knižnice sa dozvedeli o obecnej knižnici viac. S pani Sauerovou  si prečítali knihu o písmenkách Abeceda. Navzájom sa dopĺňali, recitovali, spievali a ukázali čo všetko sa v prvej triede už naučili. Potom  deti oboznámila ako to v knižnici funguje.  Pani Evka im potom vysvetlila ako sa požičiavajú knihy a ako sa o  knihy staráme. Po tejto besede ich slávnostne zapísala do knižnice a odovzdala im preukaz čitateľa s malou sladkosťou. A tak si už deti mohli vybrať a požičať  prvú knihu.  Na záver tejto malej slávnosti ich čakalo malé pohostenie.

Viac...

Poznávanie okolia

21.3.2015 prvý jarný deň turistický krúžok spoznával krásy prírody v okolí našej obce. Hneď na sútoku Varínky a Váhu nás privítali krásne labute a divé kačky. Vybrali sme sa popri Varínke smer Mojš zbierať podbeľ. Šťastie nám neprialo, lebo podbeľu bolo ešte málo a my vychystaní nazbierať čo najviac na čajík.

Chlapci našli pierka z čajok a veľmi sa tešili, že si urobia čelenky ako indiáni. Radosť nám urobili aj bahniatka a korbáčiky, ktoré sme si uplietli z vrbového prútia. So zatajeným dychom sme pozorovali pstruhy v rieke. Ostal nám čas aj na hry, lebo počasie nám prialo.

Unavení sme sa vracali domov, ale zasa obohatení o nové zážitky z jarnej prírody.

Viac...

Biele stužky

 Pri príležitosti 25. marca, ako Dňa bielej stužky - Dňa počatého dieťaťa, si žiaci aj zamestnanci našej školy mohli pripnúť bielu stužku, symbol života. Ochotne sa zapojili aj do aktivity s ľudskou stopou, zo všetkých sme vytvorili jednu veľkú stužku. Tento deň nám dal možnosť opäť sa zamyslieť, čo pre nás znamená život. Za tento krásny dar by sme touto cestou chceli poďakovať našim rodičom.

Viac...

Vernisáž Sárka Vesmír očami detí

 Dňa 2. marca 2015  sa v Žiline, v Makovického dome uskutočnila slávnostná vernisáž Výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Z Varína  bola ocenená práca  s názvom   Objavitelia vesmíru, ktorú namaľovala  prváčka Sárka Zimenová. Z materskej školy bola ocenená Henrietka Hliníková. Po krátkom kultúrnom programe boli víťazi odmenení darčekmi. Víťazné práce postúpili  do celoslovenského kola vo Hvezdárni v Hurbanove. Sárke a Henrietke aj my srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov.

Viac...

Farský kostol

 20. marca boli žiaci 5. ročníka na exkurzii vo farskom kostole vo Varíne. Boli sme si pozrieť bohoslužobné predmety, rúcha, liturgické knihy a ďalšie liturgické predmety. Prišiel pán kaplán, ktorý im všetko ukázal, vysvetlil použitie, symboliku, význam. Okrem toho im priniesol ukázať myrhu a veľmi vzácny, krásne voňajúci, olej.

Všetky tieto veci sú obsahom vyučovania NBV v piatom ročníku.

Viac...

Biblická olympiáda

 Dňa 13.marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 10 trojčlenných družstiev z 10 škôl. Prišli žiaci zo Stráňav, Tepličky nad Váhom, Dolnej Tižiny, Varína, Terchovej, Strečna, Gbelian, Diviny, Brodna a Belej. Z našej školy nás reprezentovali Matej Novosad a Martin Cvacho z 8.B a Evka Halúsková z 9.A. Žiaci riešili 5 druhov úloh s rôznou tematikou. 
Bolo treba riešiť testovú úlohu – zakrúžkuj správnu odpoveď, rozhodni, či je výrok správny alebo nesprávny, riešiť krížovku, pracovať s obrazmi a pod. Úlohy boli vskutku náročné. Vyhodnotenie:

Viac...

Hudba - nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce

 Zaujať dnešnú mladú generáciu zaujímavým programom je pomerne ťažké. Hlavne vtedy, keď sa im ma priblížiť téma, ku ktorej nemajú vzťah, príp. o nej vedia len veľmi málo, pretože je mimo predmetu ich záujmu. Preto každý, komu sa to podarí, si zaslúži obdiv. Presne ako dvojica mladých ľudí - profesionálny moderátor, hudobník Radko Pažej a spevák, herec, muzikant, študent pedagogiky Jaro Gažo. Ich profesionalita, zodpovedný prístup k štruktúre programu, kreativita, pochopenie duše dieťaťa priniesli svoje ovocie. V ich podaní bol muzikál nielen príjemným spestrením marcového dňa , ale formou blízkou deťom urobili prierez rôznymi druhmi muzikálu od roku 1927 po súčasnosť, umožnili im vyjadriť svoje pocity, názory a nenásilnou formou im ukázali krásu, čaro a fenomén tohto literárno-hudobného žánru. Náš kraj je poznačený životom Juraja Jánošíka takmer na každom kroku, je preto samozrejmé, že program musel na žiadosť žiakov vrcholiť sólom Juraja Jánošíka z muzikálu Maľované na skle, ktoré naši žiaci navštívili v MD Žilina. Sála kultúrneho domu sa ozývala spevom viac ako sto detí a príjemnú pohodu z koncertu si žiaci odniesli so sebou do školy a veríme, že i do ďalšieho života.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie účinkujúcim a veríme, že našu školu nenavštívili posledný raz. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, pretože čas prežitý v ich spoločnosti nebol stratený, práve naopak - obohatil všetkých prítomných!

Za všetkých na záver slová našich žiakov: 

Mne sa na koncerte páčilo, že speváci boli veselí a milí, chceli nás rozosmiať a veľa naučiť. Hlavne to, že máme rozdávať lásku. (Kristína Ďurčová)

Mne sa veľmi páčili všetky pesničky. Speváci mali zmysel pre humor a dobre som sa zabavila. Naučila som sa, že i pesnička, ktorá je už stará, môže byť stále dobrá! (Ema Gecelovská)

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>