Archív 2021/2022

28. júna 2022 sa uskutočnil deviatacký večierok žiakov 9.A a 9.B triedy.  

Po slávnostnom príhovore deviatakov a pani riaditeľky nasledoval program, v ktorom žiaci spoločne zatancovali belgický tanec, zahrali na hudobných nástrojoch a zaspievali ľudové piesne. Na záver programu odprezentovali žiaci pripravené prezentácie svojich zážitkov a spomienok na školské i mimoškolské akcie počas spoločne strávených krásnych deväť rokov v základnej škole. Prezentácie dopĺňala pieseň Záverečná v podaní deviatakov. Večierok, ktorý si deviataci pripravili v spolupráci s pani triednou učiteľkou Mgr. A. Košútovou a pánom triednym učiteľom PaedDr. T. Bublíkom, sa vydaril. Okrem dobrej nálady a hudby nechýbalo výborné občerstvenie.

Viac...

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Prostredníctvom prezentácií, videí, učebnej pomôcky s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ Kamil a psík zdravotník sa žiaci učili a opakovali si základy prvej pomoci, ktorými sú dýchanie z úst do úst, masáž srdca, pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci.

Viac...

Dňa 17. 05. 2022 sa žiaci 2. B a 4. C rozhodli koncoročný výlet stráviť spoločne a vybrali sa do Martina. Ich prvé kroky smerovali do Múzea Andreja Kmeťa. Je to prírodovedné múzeum, ktoré ponúka expozíciu prírody Turca a je delená na dva celky. Prvá časť expozície je venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec.

Viac...

 Dňa 22.6.2022 žiaci 6.A triedy navštívili naše hlavné mesto, v ktorom si obzreli ZOO, Národnú radu Slovenskej republiky, Bratislavský hrad a Staré Mesto. V ZOO sme videli aj niektoré najvzácnejšie druhy živočíchov. Cestou sme sa zastavili aj pri Národnej rade Slovenskej republiky a Bratislavskom hrade, odkiaľ sme videli krásny výhľad na celé mesto a susedné Rakúsko. V Starom Meste sme si obzreli najznámejšie pamiatky.

Viac...

     Dňa 10. júna sme oslávili 70. výročie založenia školy vo Varíne. Vzhľadom na nepriaznivé obdobie nebolo možné si toto výročie pripomenúť minulý školský rok. O to viac sme sa potešili, že sa nám to podarilo teraz.

     Škola v živote každého človeka niečo znamená. Je spomienkou na krásne prežité roky  mladosti, plné veselých , neopakovateľných, ale i ťažkých študentských chvíľ, na ktoré s odstupom času radi spomíname. Učitelia boli a stále sú tí, ktorí  nám pomohli vyšplhať sa po dlhom rebríku tam, kde sme teraz. Uvedomiť si, že vzdelanie v živote človeka je veľmi dôležité. Presný dátum zriadenia prvej školy na území Varína sa nezachoval. Vieme však, že...

Viac...

Dňa 14. 06. 2022 absolvovali žiaci 2. B triedy exkurziu v pekárni Varín. V pekárni ich už čakal pán Moravčík aj so šikovnými pekárkami, obliekli si biele tričká a biele čiapky. Žiaci  mali možnosť vidieť  proces výroby chlebíkov, sladkých šišiek, rožkov a dokonca si mohli niektorí vyskúšať povaľkať cesto na výrobu sladkých rožtekov.

Viac...

Počas akcií Dňa zeme a Olympijského dňa 13.6.2022 sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať aktivitu zameranú na podporu organizácie UNICEF, ktorá pomáha deťom trpiacim humanitárnou krízou. Našou snahou bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti všetkým deťom sveta, ktoré svoje detstvo prežívajú v nepriaznivých podmienkach. Naša aktivita – pečenie a predaj waflí a muffin v priestoroch školy bola zameraná tak, aby sme vďaka nej dokázali získať finančné prostriedky, ktorými podporíme spomínanú organizáciu,

Viac...

Staň sa vedcov a vynálezcom je školský ročníkový projekt, do ktorého sa môžu zapojiť žiaci od 5. do 9. ročníka v rámci vyučovania dejepisu. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti, z ľubovoľného dejepisného učiva, či obdobia, ktoré ho oslovilo a zaujalo, a chce ho hlbšie spoznať a preskúmať. Ostatným žiakom potom ďalej odovzdá svoje poznatky, fakty a zaujímavosti, ktoré zistil a  ktoré žiaci nenájdu v učebnici. 

Viac...

Dňa 27. 05. 2022 sa naši žiaci 1. – 3. ročníka zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu s názvom HRAVO-ZDRAVO. Hudobníci z umeleckej agentúry LETart v spolupráci s O2 športovou akadémiou Mateja Tótha priblížili žiakom prostredníctvom hudby a video-projekcie, aký dôležitý je zdravý životný štýl, ako sa zdravo stravovať a taktiež aj ako uprednostniť športové aktivity pred mobilom a počítačom. Počas programu sa žiaci zapájali do kvízu, ktorý bol plný zaujímavých otázok o tom, čo je pre naše telo prospešné a čo nie. Skvelé tematické pesničky nás nenechali sedieť na stoličkách. Zaznela aj hymna športovej akadémie Mateja Tótha. Po skončení sme odchádzali obohatení o nové, zaujímavé informácie a hlavne s dobrou náladou. 

Viac...

Tento rok sa Deň vyučovania vonku ( outdoor classroom day), konal na našej škole vo štvrtok 19. mája. V tento deň sa konal nie len na našej škole, nie len na Slovensku, ale na školách po celom svete, ktoré sa do aktivity zapojili.

Ako vznikol Outdoor classroom day?

Viac...

24. mája 2022 absolvovali žiaci 7. ročníka literárnu exkurziu, ktorej cieľom okrem spoznávania oravského regiónu bolo vydať sa po stopách významných predstaviteľov slovenského literárneho realizmu – Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína.

Viac...

Počas mesiaca apríl mali žiaci 5.-9. ročníkov možnosť zapojiť sa do výzvy Báseň pre školu. Ich úlohou bolo napísať  báseň o škole v cudzom jazyku / anglickom, nemeckom, ruskom /. 

Žiaci  pri tvorení básne prejavili  svoj vzťah ku škole, kreativitu a zapojili aj schopnosť pracovať interdisciplinárne.  Básne tvorili individuálne – niektoré  básne sú dielom jedného žiaka, alebo sa spojili ako kolektív a vytvorili báseň ako jeden celok. V individuálnej tvorbe  oceňujem   prácu žiakov 8.B a 7.C.  V kolektívnej tvorbe  možno vyzdvihnúť prácu  žiakov 9. ročníkov.

Viac...

Na Slovensku je veľa zbierok, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. Pre ľudí s rakovinou je zbierka Deň narcisov najdôležitejšia.

Liga proti rakovine už tradične organizuje 28.apríla verejnoprospešnú zbierku na pomoc pacientov, ktorí týmto ochorením trpia.

Viac...

Dňa 28.4.2022 sa uskutočnila súťaž školského kola "Slávik Slovenska". Súťažilo sa v dvoch disciplínach SPEV a HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ.

Žiaci, ktorí sa umiestnili v nasledovných kategóriách SPEV:

Viac...

Dňa 25. apríla 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare Day. Zúčastnilo  sa 28 žiakov, z ročníkov 3. – 9. Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. kategória – Ročníky 3. – 4., 2. kategória – Ročníky 5. – 7., 3. kategória – Ročníky 8. – 9.

Špeciálnu kategóriu tvorili žiaci  ročníka s divadelným predstavením Tri prasiatka.

Viac...

Dňa 28. apríla sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D v Liptovskom Mikuláši. Z našej školy do krajského kola postúpil z 1. miesta v okresnom kole Lukáš Cvacho z 8.A triedy. V konkurencii gymnazistov a deviatakov z celého kraja  a z celkového počtu 26 žiakov obsadil Lukáš vynikajúce 1. miesto. Lukášovi gratulujeme k vynikajúcemu výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalších olympiádach, najbližšie v medzinárodnej Olympiáde mladých vedcov IJSO a biologickej olympiáde v kategórii E v odbornosti botanika.

Viac...

28. apríla 2022 navštívili žiaci 5. ročníka Krajskú knižnicu v Žiline, kde si pre nich pracovníčky knižnice pripravili zaujímavý program. V prvej časti programu sa venovali témam Načo je dobré chodiť do knižnice? Aké knihy nájdete na jednotlivých poschodiach? A ako sa dajú vyhľadať knihy v našom katalógu? Témy boli sprevádzané praktickými ukážkami a komplexnou prehliadkou celej knižnice. Okrem oddelenia Literatúry pre deti a mládež žiakov najviac zaujalo britské centrum, kde im pracovníčky  knižnice ukázali, kde hľadať akú knihu a tiež im poradili ako si najlepšie vybrať knižku pre seba. 

Viac...

Dňa 21.4.2022 naši žiaci navštívili Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave, kde našli odpoveď na otázku dobre nastavenej výkonnosti športovcov. Našli tam odpoveď aj na to, akou cestou museli športovci prejsť, aby sa stali svetovo uznávanými a úspešnými športovcami. V prednáške sme sa venovali jednotlivým osobnostiam, víťaznej výstroji, ktorú k svojmu výkonu nevyhnutne potrebovali. Aj maličká nerovnosť alebo chyba môže znamenať koniec snov. Prostredníctvom tejto témy si žiaci poprezerali výstroj a výzbroj športovcov z minulosti, ale aj súčasnosti. 

Viac...

31.marca 2022 sa uskutočnila beseda s pani doktorkou Murajdovou. Absolvovali ju všetky triedy 7. ročníka. Keďže na hodinách biológie sa už dlhší časť venujeme fungovaniu ľudského tela a pani doktorka prijala pozvanie, spojili sme príjemné s užitočným.

Pani doktorka vyberala príklady z bežného života, s ktorými sa bežne žiaci vo svojom okolí môžu stretnúť.

Viac...

25.marec každoročne slávime ako Deň počatého dieťaťa. Počas tohto týždňa sme sa so žiakmi v rôznych ročníkoch počas hodín náboženstva a biológie viacerými aktivitami zamerali na uvedomenie si ochrany počatého dieťaťa. 

Na hodinách náboženstva sme sa so štvrtákmi a piatakmi zamýšľali nad slovom život, zahrali sme hru Neviditeľný človek,  v ktorej sme zisťovali, čo všetko plod pod srdcom matky dokáže v jednotlivých týždňoch gravidity. 

Viac...

V týždni od 28.3. do 1.4.2022 naši šiestaci úspešne absolvovali plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni Žilina. Plavecký kurz prebiehal pod vedením inštruktorov z plaveckej školy Nereus. Cieľom kurzu bolo zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jeden plavecký spôsob. Okrem toho vybaviť žiakov základnými zručnosťami plávania, ktoré zaistia bezpečný a efektívny spôsob vo vodnom prostredí. Kurz s nadšením zvládli všetci žiaci. Každý si odniesol nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Viac...

Dňa 28. 03. 2022 prijal pozvanie na besedu v našej škole spisovateľ Miroslav Kapusta, ktorého tvorba je zameraná okrem iného aj na detskú literatúru. Na príchod pána spisovateľa sme sa poctivo pripravovali a nesmierne tešili. Literárno - interaktívne stretnutie sa uskutočnilo od 1. do 4. ročníka v priestoroch školskej telocvične. Spisovateľ Miroslav Kapusta priblížil žiakom hravou formou svoju tvorbu poézie a prózy, žiaci mali možnosť 

Viac...

V marci - Mesiaci  knihy sme sa  na prvom stupni viac  zamerali na aktivity spojené s čítaním. Žiakom sme sa snažili vysvetliť,  aké dôležité je pre človeka vedieť čítať, čo všetko nám čítanie môže priniesť, prečo vznikali knižnice, ako používať knihu a ako s ňou pracovať.

Viac...

Dňa 22. 3. 2022 bol Svetový deň vody. Prvýkrát bol vyhlásený v roku 1993. Každoročne si pripomíname tento deň rôznymi aktivitami. V rámci viacerých predmetov -biológia, chémia, anglický jazyk, výtvarná výchova- realizujeme so žiakmi projekty, vytvárame modely, hráme sa, robíme pokusy, kvízy.  Snažíme sa poukázať na nenahraditeľnosť vody a na to, že napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, ešte stále trpia na svete nedostatkom pitnej vody viac ako dve miliardy ľudí. Na Slovensku máme zatiaľ dostatok pitnej vody, ako aj dostačujúce zdroje pitnej vody. Sú však ohrozené správaním sa človeka. Preto by sme mali naše zdroje pitnej vody viac chrániť.

Viac...

IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z predmetov: fyzika, chémia a biológia. V roku 2022 sa IJSO koná s podporou Systémového programu pre komplexné vzdelávanie a kritické myslenie, ktorý spoločne realizujú viaceré ústavy SAV s podporou MŠŠVaV. Súťaž je určená žiakom do 16 rokov. Najúspešnejší žiaci budú mať možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v decembri. Do 16.3. 2022 mohli riešitelia vypracovať domáci experiment a 17.3. 2022 prebehol online test.

Z našej školy sa do olympiády zapojil Lukáš Cvacho z 8. A triedy. Z celkového počtu umiestnených žiakov z celého Slovenska, ktorých bolo 225, sa Lukáš umiestnil na vynikajúcom 5. mieste a postupuje na prvé výberové sústredenie. 

Lukášovi gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

Dňa 18. februára sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády online formou. Zúčastnilo sa jej deväť žiakov našej školy.  Žiaci súťažili v troch odbornostiach, a to v zoológii, botanike a geológii. Z každej súťažnej kategórie postupujú dvaja žiaci s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Všetci zapojení žiaci z našej školy sú úspešnými riešiteľmi biologickej olympiády v kategórii E v jednotlivých odbornostiach. Do okresného kola postupujú žiaci: Ema Bukovinská (7.A , zoológia), Martina Halečková ( 7.A, zoológia), Lukáš Cvacho (8.A, botanika), Lívia Kabatierová (9.B, geológia), Terézia Chrapčíková ( 9. B, geológia). Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme sa účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

Dňa 11. februára sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa jej sedem žiakov ôsmeho ročníka. Najviac bodov dosiahol Lukáš Cvacho z 8. A triedy a Samuel Ponechal z 8. B triedy Do okresného kola postupuje Lukáš Cvacho. Všetkým zúčastneným ďakujeme sa účasť a Lukášovi prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

Viac...

Dňa 25. 03. 2022 sa naši žiaci 1. – 3. ročníka zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu s názvom Živá voda. Dvaja hudobníci z umeleckej agentúry Amos priblížili žiakom prostredníctvom hudby a video-projekcie význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Počas programu sa žiaci zapájali do kvízu na témy, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Výber piesní, ktoré odohrali hudobníci naživo, sa žiakom aj vyučujúcim veľmi páčil. Hudobníkov sme po každej piesni odmenili potleskom. Z hudobného programu sme si všetci odniesli krásny umelecký zážitok. 

Viac...

Máme tu marec – mesiac kníh. Pri tejto príležitosti si žiaci 9. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov 5. až 8. ročníka zaujímavé podujatie pod názvom Noc knižníc. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Motivovať ich k tomu mali rôznorodé a atraktívne aktivity, ktoré si pre nich pripravili žiaci 9. B: S. Adamčíková, M. Belová, A. Brežný, B. Dominiak, V. Hliníková, M. Huličiar, T. Chrapčíková, L. Kabatierová, J. Lemková, S. Machalíková a D. Mäsiarová  a s ich realizáciou im pomáhali i žiaci 9. A: D. Androvičová, K. Brežná, J. Ďurana, G. Grenčíková, A. Lopušanová, K. Podhorská a E. Zavoďančíková.

Viac...

Umelecká agentúra Amos ponúkla našim žiakom 7.-9. ročníka  dňa 25.marca 2022 kvalitný moderný výchovný koncert po názvom Labyrint. 

V programe účinkovali profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež, aj ako učitelia hudby a vedúci vlastných hudobných foriem v Banskej Bystrici.

Viac...

Aj tento školský rok sme vyjadrovali svoje sympatie s ľuďmi s diagnostikovaným  s Downovým  syndrómom. Prostredníctvom relácie v  školskom rozhlase sme si pripomenuli, že  k nám,  bežným ľuďom patria, obohacujú naše životy a  sú našou neodmysliteľnou súčasťou. Obutím rozdielnych ponožiek žiaci  demonštrovali,  že chápu, že inakosť je normálna,  že ju akceptujú. Mnohí žiaci vlastne dokázali, že ľudia s Downovým syndrómom nie sú nám ľahostajní a  že patria medzi nás.

Viac...

V dňoch od 28. februára 2022 do 03. marca 2022 vyhlásila  Žiacka školská rada v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline potravinovú a materiálnu pomoc pre ľudí v núdzi z Ukrajiny. Darované potraviny a produkty na osobnú hygienu putovali do Diecéznej charity v Žiline dňa 15.03.2022. Všetky darované veci sa tak dostali k tým, ktorí ich v dnešnej situácii najviac potrebujú. Prostredníctvom Vás a Vašich detí sa nám podarilo vyzbierať dostatok potravín a drogérie pre núdzne rodiny z Ukrajiny a tak urobiť dobrý skutok. 

Viac...

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády. Prvá časť olympiády pozostávala z monotematickej a teoretickej časti, v ďalšej nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou. 

Online okresné kolo riešilo 9 žiakov našej školy: Nina Šugárová, Marianna Cvachová (5.A), Matúš Hliník (5.B), Jakub Repáň, Tomáš Cingel (6.A), Peter Priputen (6.B), Branislav Dominiak, Terézia Chrapčíková a Janka Lemková (9.B). 

Viac...

V dňoch od 21. 2. – 25. 2. 2022  absolvovali žiaci 7. ročníka lyžiarsky výcvik. Týždeň lyžovačky prežili v Nízkych Tatrách v lyžiarskom stredisku SKI Tále v katastri obce Horná Lehota. Ubytovaní boli v hoteli Krpáčovo, ktorý sa nachádza pár km od strediska. Pod vedením našich lyžiarskych inštruktorov, pedagogického dozoru a zdravotníčky si žiaci osvojili základnú techniku zjazdového lyžovania. Začiatočníkov neodradili ani prvé pády a už tretí deň sme mali možnosť pozorovať plynulé oblúčiky na svahu.

Viac...

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. V týždni od 21. februára do 1. marca sa konalo na 1. stupni tematické fašiangové vyučovanie, ktoré prebiehalo v maskách. Výber kostýmov bol pestrý, zavítali k nám rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, draci a mnoho iných masiek s rozžiarenými očkami a dobrou náladou. Snažili sa zaujať nielen farebnosťou, ale aj originalitou.

Viac...

Vo februári sa v 3. a 4. ročníku na hodinách prírodovedy preberá  učivo o ľudskom tele. 

Vyučujúce pani učiteľky medzi  tieto nové  poznatky začlenili aj preventívne cvičenia a aktivity, ktoré rozvíjali u žiakov poznatky, čo ľudskému telu škodí a čo je preň prospešné. Prostredníctvom krátkych  filmov z internetu si žiaci tieto poznatky utvrdzovali. Štvrtáci  na túto tému vytvorili pekné koláže a  projekty. 

Viac...

Dňa 21.2.2022 sa uskutočnila pre žiakov 4. ročníka zaujímavá prednáška Mokrade. Viedla ju lektorka pani Alena Badurová. Oboznámila ich s týmto pre človeka  dôležitým biotopom:  spoločenstvom rastlín, živočíchov a vodným prostredím a zároveň ich oboznámila s ich  vzájomnými  vzťahmi a súvislosťami potrebnými na prežitie živých organizmov. 

Viac...

Žiaci 3. ročníka základnej školy absolvovali v dňoch od 07.02. 2022 do 11.02. 2022 plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni v Žiline. Každý deň sa deti veľmi tešili na plávanie a aktivity vo vode. Inštruktori z plaveckej školy Nereus sa venovali našim žiakom. V prvý deň kurzu boli deti rozdelené do štyroch skupín. Naučili sa nové plavecké spôsoby, ponárali sa a lovili predmety, splývali, trénovali opakované výdychy, plávali pomocou plaveckých dosiek, robili rôzne zábavné aktivity vo vode...

Viac...

Examino je nový web poskytujúci žiakom možnosť overiť si, do akej miery ovládajú to, čo sa mali v jednotlivých ročníkoch naučiť a zároveň sa doučiť to, v čom ešte majú rezervy. Je určený žiakom 5. - 9. ročníka. Ideálne sa hodí na prípravu na Testovanie 9, na prijímacie či talentové skúšky, ako aj na celoročné priebežné opakovanie a precvičovanie učiva. Všetky informácie nájdete na www.examino.sk.

Dňa 27. januára prebehlo na našej škole  školské kolo v umeleckom prednese v súťaži Hviezdoslavov Kubín pre prvý stupeň. Pri dodržaní protipandemických opatrení si porota vypočula  16  súťažiacich prednášajúcich poéziu a prózu.

 V kategórii Poézia sa umiestnili :

Viac...

V dňoch 17.1. – 20.1. 2022 na našej škole prebiehal Active English week – týždeň intenzívnej výučby angličtiny. Do aktivity sa mohli prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka. Prihlásených bolo 20 žiakov, ktorí mali počas týchto dní 6 hodín angličtiny každý deň. Vyučujúcim bol anglický lektor David Schofield. Žiaci mali možnosť v praxi si overiť svoje vedomosti, ale aj schopnosť porozumieť cudzej reči, keď nie je možnosť, aby mi niekto prekladal. Boli nútení nájsť rôzne spôsoby na dorozumenie sa.

Viac...

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., spolu s organizátormi týždňa HOVORME O JEDLE, pripravilo v závere uplynulého roka slávnostné vyhodnotenie tejto aktivity. Na ňom spolu so zástupcami organizácií, ktoré prevzali nad podujatím záštitu, odbornú garanciu a finančne a vecne ho podporili, poďakovali všetkým pedagógom a žiakom škôl v SR za účasť v podujatí HOVORME O JEDLE a tým najlepším odovzdali ocenenia.

Viac...

V adventnom období sme zamerali naše výchovno – vyučovacie pôsobenie na prejavy vzájomnej úcty, pomoci, prekvapení a radosti. Učili sme žiakov  tešiť sa z maličkostí  a obdarúvania iných. 

  1. Žiaci maľovali  a pracovali  spoločne na prekvapeniach - Mikulášskych darčekoch – škatuľkách,  do ktorých sme vkladali perníčky a posielali ich babičkám a deduškom do Domovov opatrovateľskej služby Auxilíum a Alžbetínum.

Viac...

Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku zbieranie použitých poštových známok pre pomoc misiám. Aj naša škola sa v priebehu mesiaca december zapojila do zbierky poštových známok. Poštové známky žiaci odovzdávali v triede zástupcom a členom Žiackej školskej rady a svojim triednym učiteľkám.  Oni sa už postarali, aby známky boli odovzdané do správnych rúk. Zbierka trvala do 10.12.2021. Bolo vyzbieraných celkovo cca 3915 poštových známok.  Trieda s najväčším počtom odovzdaných známok sa stala 1.A, ktorá odovzdala cca 2947 poštových známok. Poštové známky sa predávajú v zahraničí a získané peniaze slúžia misionárom na podporu misijných činnosti. 

Viac...

V dňoch od 29. novembra 2021 do 03. decembra 2021 vyhlásila Žiacka školská rada zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre rodiny v núdzi. Darované potraviny a produkty na osobnú hygienu putovali do Diecéznej charity v Žiline dňa 15.12. 2021. Všetky potraviny a drogéria sa tak dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú. Napriek nepriaznivej situácii ohľadom korona vírusu sa nám prostredníctvom žiakov a ich rodín podarilo vyzbierať dostatok potravín a drogérie pre núdzne rodiny a tak urobiť dobrý skutok. 

Viac...

Dňa 7. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády netradične – online formou. Žiaci, ktorí prejavili záujem o riešenie  dejepisnej olympiády  v celkovom počte 21, súťažili v štyroch kategóriách (C, D, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v danom ročníkovom učive, monotematickom celku : Pamiatky UNESCO na Slovensku.

Výsledky:

Viac...

ZŠ Varín  sa úspešne zapojila do výzvy VÚC Žilinského kraja z dotačného programu Regionálne dotácie – ,,Športovať nás baví“  a získalo sumu  1100 €, ktorou podporilo školu v ďalšom napredovaní v športových aktivitách. Za podpory pedagogických zamestnancov kolektívnou pohybovou aktivitou chce škola  čo najviac minimalizovať negatívne javy vplývajúce z dnešnej doby.  Aby to docielila, potrebuje na to motivujúce materiálne zabezpečenie . Preto sme  získané financie použili na zakúpenie športového materiálu-futbalové, volejbalové a futsalové lopty, hokejky na hokejbal a brankársky set na florbal.

Viac...

V mesiaci november sme aktivity Výchovy k manželstvu a rodičovstvu uskutočňovali  na hodinách slovenského jazyka, občianskej, výtvarnej a pracovnej výchovy. Zamerali sme sa na rodinu a rasy ľudskej populácie. Rozvíjali sme u detí  multikultúrne vzťahy, budovali sme povedomie rovnosti a  rovnoprávnosti všetkých ľudí bez rozdielu národnej príslušnosti a rasy.  Žiaci sa rozprávali, čítali, tvorili projekty, ilustrované stromy života, rodostromy...Vytvorili  veľmi pekné práce, z ktorých sme vytvorili výstavku vo vestibule školy.

Viac...

V mesiaci október sme nezabudli na našich starkých, babky a dedkov. Vyučovacie  hodiny  triedne  pani učiteľky tematicky zamerali na budovanie povedomia úcty, lásky k starým rodičom. Rozprávali  sa, čítali, kreslili, pripravovali plagáty, maľovali pozdravy s básničkami  a písali poďakovania pre starých rodičov nie len  doma, ale aj pre obyvateľov Domovov opatrovateľskej služby Auxilínium a Alžbetínium. 

Viac...

Dňa 24.novembra sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou. Online test, ktorý zostavila Iuventa, pozostával z 2 častí: teoretickej a praktickej. Napriek tomu, že väčšina tried 2. stupňa bola v tom období v karanténe, žiaci sa zapojili v pomerne veľkom počte. S náročnými úlohami sa vysporiadali veľmi dobre – zo 40 žiakov bolo úspešných až 35 žiakov. 

Viac...

Dňa 22.11. 2021 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov 5. – 7. ročníka, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie:

  1. miesto: Jakub Žiak (7.B)
  2. miesto: Michal Samec (7.B)
  3.  miesto: Peter Murajda (7.A)

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za snahu a najúspešnejším blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Veríme, že víťaz bude našu školu úspešne reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2022.

 

Aby aj oni mali možnosť zažiť krajšie a štedré Vianoce. Každý z nás môže svojou „troškou“ prispieť od 29. novembra 2021 do 03. decembra 2021 a darovať trvanlivé potraviny a drogériu vo svojej triede - do vopred pripravenej krabice.  Darované potraviny a produkty na osobnú hygienu poputujú do Diecéznej charity v Žiline. Všetky darované produkty sa tak dostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú, ako napríklad: rodičom samoživiteľom, viacpočetným rodinám a rodinám s deťmi v núdzi.

Do zbierky je vhodné darovať tieto trvanlivé potraviny a drogériu

 

Viac...

Symbolické platidlo prináša verejnosti Žilinská diecézna charita. Vďaka nemu môžete podporiť ľudí v núdzi s láskou a rozumom. Obdarovaný človek ho na vybraných miestach vymení za teplé jedlo alebo trvanlivé potraviny. Zároveň sa dostane do  kontaktu so sociálnym pracovníkom, ktorý mu krok po kroku pomáha s návratom k slušnému životu.

Viac info: 

https://www.charita.sk/rozsirujeme-hlineny-dukat-ucinny-navod-ako-pomoct-cloveku-bez-domova/

Dňa 8.11. 2021 sa v triedach 9.B a v 7.B   uskutočnil workshop na  tému: „Vyjadrujeme sa bez nenávisti.“ Tému spracovali a odprezentovali dievčatá z gymnázia Hlinská v Žiline – Nikola Rašovcová a Veronika Harvánková , ktoré sa stali školiteľkami projektu podporovaného Ministerstvom školstva, Ministerstvom spravodlivosti a mimovládnou organizáciou SYTEV.

Viac...

18.10. 2021 je každoročne vyhlásený pápežskou nadáciou ako deň, kedy sa čím viac detí modlí jednotne ruženec za pokoj a mier vo svete. 

V priebehu týždňa sme sa na hodinách náboženstva na prvom aj druhom stupni venovali ružencu. Učili sme sa so žiakmi ruženec modliť. 

Viac...

Ku príležitosti Svetového dňa zvierat 4.10. 2021 žiaci na hodinách biológie, anglického jazyka a výtvarnej výchovy realizovali projekty na tému „Moje domáce zvieratko“. Žiaci písali o svojich domácich miláčikoch, opisovali ich výzor, charakterizovali ich vlastnosti a maľovali alebo kreslili svoje domáce zvieratko.

 

Viac...

V utorok 19. októbra sme sa so žiakmi 7.B triedy zapojili do súťaže o ekologické lavičky do areálu školy. V čom spočívala súťaž? V zbieraní a triedení odpadu. Počasie nám prialo, a tak sme si dali rukavice, zobrali vrecia a vybrali sa do areálu školy a okolia rieky Varínka. Samozrejme, zbierali sme odpadky aj po ceste ku Varínke. Vyzbierali sme 4 vrecia odpadu, ktoré sme spoločne aj vytriedili do nádob na triedený odpad.

Viac...

Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do súťaže Hovorme o jedle. V týždni od 11.10. do 15.10. sme upriamovali našu pozornosť a pozornosť žiakov na potraviny, zdravý životný štýl, správnu životosprávu s cieľom zvýšenia povedomia o celkovom význame potravín. Žiaci realizovali viaceré aktivity – písali slohové práce, diskutovali, hrali sa, pracovali v laboratóriu, maľovali a kreslili, zaznamenávali svoj denný príjem potravín a vody, recyklovali tetrapakové obaly, dokonca aj piekli chlieb.

Viac...

V mesiaci október bola zrealizovaná akcia k 12. ročníku česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská pedagogická knižnica ho zorganizovala v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

Viac...

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Viac...

Jednou z prvých olympiád v školskom roku 2021/2022, ktoré sa konajú na našej škole, je Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Po prvýkrát školské kolo pozostávalo z online testu, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou OSJL.

Viac...

Aj tento rok  sa prihlásilo do krúžku veľa šikovných a tvorivých detí. Spoločne sme sa hneď pustili do výroby rôznych zaujímavých vecí, či ozdôb. Tak každú stredu od 13:30 pokračujeme v tvorbe krásnych a jedinečných umeleckých diel .

Viac...

Dňa 8.10.2021 sa pre žiakov 6. ročníka uskutočnila beseda s pánom včelárom Ing. Ľubošom Remetom. 

Pán včelár ukázal žiakom rozdiel medzi včelami, osami, čmeliakom a sršňom. Vysvetlil im, aké majú žihadlá, a čo robiť po uštipnutí. Porozprával im aj o delení včiel a o živote včely medonosnej - najmä o tom, aké majú úlohy pri zakladaní úľu a zbieraní medu. Zdôraznil aj to, že bez včiel by sme nemali zeleninu a ovocie.

Viac...

Aj vám sa zdá, že v autách trávime priveľa času? Nemusíme! Krátka cesta do školy môže byť príjemná pešo či na bicykli. Veď viete, tak ako kedysi. Dňa 08. 10. 2021 sme v hojnom počte podporili kampaň Do školy na bicykli a s ním spojený návrat zdravého pohybu a športu. Neodradilo nás nepriaznivé chladné počasie ani stavebné práce v areáli školy. Medzi nami však máme žiakov a otužilcov, ktorí prichádzajú pešo, na kolobežkách či bicykloch celoročne.

Viac...

30. septembra 2021 sa uskutočnila cesta pešo do školy PEŠIBUS. Ranná cesta do školy bola zdravá, zaujímavá a ekologická. Stretli sme sa s kamarátmi, s ktorými sme trávili čas počas cesty do školy, zopakovali sme si dopravné pravidlá. Zraz zúčastnených bol na dvoch stanovištiach: pri Zbernom dvore a na Námestí sv. Floriána. Z námestia sme išli spoločne popri materskej škole po ulici Antona Bernoláka. Tento školský rok sa do PEŠIBUSU zapojilo 70 žiakov. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zúčastnili PEŠIBUSU.

Viac...

Egon Ditt (prezident Nemeckej šachovej federácie) o „kráľovskej hre“

Šach ako šport fascinuje deti, pretože sú v tomto svete ducha brané vážne a pretože sú nezávisle na svojom veku hodnotené a porovnávané len podľa svojej hry.

Šachy deťom pomáhajú pri vývoji rozmanitých schopností a charakterových vlastností, ktoré sú veľmi dôležité v každodennom živote: logické myslenie, schopnosť robiť správne rozhodnutia, výchova k disciplíne, schopnosť domyslieť veci do konca, zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

 Lívia Franeková, žiačka 3.A triedy našej školy, získala na Majstrovstvách základných škôl 2021 v Žiline v Kategórii dievčatá krásne 2. miesto. Na Majstrovstvách Slovenska mládeže 2021 v Nitre v Kategórii D 8 (dievčatá do 8 rokov) získala Livka nádherné 4. miesto.

Viac...

Tento školský rok sme sa ako škola rozhodli podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline, ktorá nám poskytla potrebné informácie a materiál k zbierke.  Zbierkovali žiaci 9.ročníka v priestoroch našej školy 23.- 24.9. 2021 do pokladničiek. Ten, kto sa rozhodol podporiť túto zbierku a vhodil do pokladničky symbolickú sumu - dostal symbolickú bielu pastelku. Vďaka štedrosti žiakov a ich rodičov sa nám podarilo podporiť zbierku pre nevidiacich a slabozrakých vyzbieranou sumou 340, 08 Eur.  Všetkým srdečne ďakujeme! 

Viac...

Dňa 17.9.2021 sa uskutočnil v triede 4.C enviro-workshop z projektu ŽU v Žiline. Žiaci mohli počas blokového vyučovania získať informácie o územnej ochrane SR a o ochrane jednotlivých druhov rastlín a živočíchov. Pani lektorka Mgr. Alena Vajdová prezentovala žiakom pútavé a prehľadné prezentácie a následne sa mohli deti zapájať do diskusie na tému ochrany prírody. Na záver workshopu sa deti venovali tvorivej práci a vyzdobovali si ekologické látkové tašky i tričká vlastnými vzormi. Touto cestou ďakujeme ŽU v Žiline i pani lektorke za sprostredkovanie zaujímavej a poučnej aktivity.

Viac...

 Obrovské nadšenie a motiváciu si dnes odnášali aj naši žiaci. Nie každý má možnosť sa osobne stretnúť s olympijským víťazom a majstrom sveta v atletike – Matejom Tóthom. Našej škole sa to však podarilo. Dňa 14.9.2021 sme na školskom ihrisku privítali tohto skromného a úžasného človeka a vynikajúceho športovca.

Viac...

Tento školský rok sa rozhodla aj naša škola  podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Zbierkovať budú žiačky 9.ročníka v priestoroch našej školy 23.- 24.9. 2021 (štvrtok a piatok) do pokladničiek.

Viac...