Zverejňovanie

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

2024 2024 2024
2023 2023 2023
2022 2022 2022
2021 2021 2021
2020 2020 2020
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015  2015  2015 
2014 2014 2014
2013  2013  2013 
2012    
2011    


 

 

Verejný obstarávateľ:  Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku,

 M. R. Štefánika 432,013 03 Varín

email: riaditel@skola-varin.sk                         tel. číslo : 041/5692337 

 Súhrnná správa 1/2014 za zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
  
Predmet zákazky
Dodávateľ
 
IČO dodávateľa
Hodnota zákazky s
 
 
 

DPH v EUR

Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky

Ing. Andrea Rosenbergová, Starohorská 281/17, 013 03 Varín

44276516
4000,- €

LEGO- učebné pomôcky pre materskú školu

EDUXE -P. Cvik, M.C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava

13960962
1694,64 €

Stojan skladací, nástenky

Ján Cyprich, Jána Bottu 466, 013 03 Varín

35411759
650,-€

 

 

Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou od 1000 do 10 000 eur (tovary a služby) a od 1000 do 20 000 eur ( stavebné práce), na základe ktorých boli vybratí úspešní uchádzači a realizovala sa zákazka.

Obdobie : 01-09/2013

 

Č.PT Názov (popis)komodity Hodnota komodity identifikácia úspešného uchádzača  Organizačný útvar PT vykonal
1. Dodávka kancelárskeho materialu, tonerov, prevádzkového materiálu 2608,96 EUR s DPH Marián Šmehy-COPY SERVIS , Snežnica 337, 023 32 Snežnica   Šlesárová
2. Dodávka čistiacich prostriedkov 3505,72 EUR s DPH  Ing.Andrea Rosenbergová, Starohorská 281/17, 013 03 varín    Šlesárová
3. Dodávka tonerov 943,98 EUR s DPH Stanislav Lapšanský MUSIC ART, 1 čsl.armády, 038 61 Vrútky   Šlesárová
4. Bezpočnostý projekt školy  1240 EUR s DPH SOMI Applications , s.r.o. Lazovná 69, 974 01    Šlesárová
5. Sedacia súprava zelená  435,60 EUR s DPH B2B Pertner ,s.r.o.   Šlesárová
6. Police do zemepisného kabinetu 660 EUR s DPH Ján Cyprich , J.Bottu 466, 013 03 Varín    Šlesárová
7. Stenový sejf Wallmatic 110,20 EUR s DPH Kovotyp s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava   Šlesárová