Zverejňovanie

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015  2015  2015 
2014 2014 2014
2013  2013  2013 
2012    
2011    


 

 

Verejný obstarávateľ:  Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku,

 M. R. Štefánika 432,013 03 Varín

email: riaditel@skola-varin.sk                         tel. číslo : 041/5692337 

 Súhrnná správa 1/2014 za zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
  
Predmet zákazky
Dodávateľ
 
IČO dodávateľa
Hodnota zákazky s
 
 
 

DPH v EUR

Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky

Ing. Andrea Rosenbergová, Starohorská 281/17, 013 03 Varín

44276516
4000,- €

LEGO- učebné pomôcky pre materskú školu

EDUXE -P. Cvik, M.C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava

13960962
1694,64 €

Stojan skladací, nástenky

Ján Cyprich, Jána Bottu 466, 013 03 Varín

35411759
650,-€

 

 

Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou od 1000 do 10 000 eur (tovary a služby) a od 1000 do 20 000 eur ( stavebné práce), na základe ktorých boli vybratí úspešní uchádzači a realizovala sa zákazka.

Obdobie : 01-09/2013

 

Č.PT Názov (popis)komodity Hodnota komodity identifikácia úspešného uchádzača  Organizačný útvar PT vykonal
1. Dodávka kancelárskeho materialu, tonerov, prevádzkového materiálu 2608,96 EUR s DPH Marián Šmehy-COPY SERVIS , Snežnica 337, 023 32 Snežnica   Šlesárová
2. Dodávka čistiacich prostriedkov 3505,72 EUR s DPH  Ing.Andrea Rosenbergová, Starohorská 281/17, 013 03 varín    Šlesárová
3. Dodávka tonerov 943,98 EUR s DPH Stanislav Lapšanský MUSIC ART, 1 čsl.armády, 038 61 Vrútky   Šlesárová
4. Bezpočnostý projekt školy  1240 EUR s DPH SOMI Applications , s.r.o. Lazovná 69, 974 01    Šlesárová
5. Sedacia súprava zelená  435,60 EUR s DPH B2B Pertner ,s.r.o.   Šlesárová
6. Police do zemepisného kabinetu 660 EUR s DPH Ján Cyprich , J.Bottu 466, 013 03 Varín    Šlesárová
7. Stenový sejf Wallmatic 110,20 EUR s DPH Kovotyp s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava   Šlesárová