Voľné pracovné miesta

„Základná škola s materskou školou O. Štefku prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predmetov informatika a technika na zástup počas PN. Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov), zasielajte e-mailom na adresu riaditel@skola-varin.sk.“