Voľné pracovné miesta

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie s nástupom od 26. augusta 2019, požadovaná aprobácia: MAT -(OBN, RUJ, NEJ,VYV,ANJ,...). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín. Kontaktná osoba:PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy, e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/221994