Voľné pracovné miesta

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne príjme na zastupovanie počas  PN ekonomickú pracovníčku s nástupom do práce od 01.01.2020. Požiadavky na zamestnanca: minimálne úplné stredné vzdelanie - ekonomické, účtovníctvo, praktické skúsenosti so spracovaním miezd a mzdovej agendy, praktické skúsenosti so spracovaním podvojného účtovníctva a rozpočtovníctva v rozpočtovej organizácii. Vyžaduje sa  zodpovednosť, čestnosť, precíznosť, flexibilita a komunikatívnosť. Prioritnou výhodou sú praktické skúsenosti v požadovanej oblasti v škole alebo školskom zariadení. 

Perspektíva uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú. 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady je potrebné zaslať do 22. novembra 2019 do 15.00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín alebo elektronicky na adresu riaditel@skola-varin.sk.

Každý uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorý spĺňa požadované kritériá, bude telefonicky kontaktovaný a pozvaný na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2019 (pondelok) o 15.00 hod. v riaditeľni školy.