Rada školy

Členovia rady školy:

Meno a priezvisko

 

Marek Tabaček

za zriaďovateľa, predseda rady školy

MUDr. Zuzana Bukovinská

za zriaďovateľa

MUDr. Michal Cvacho

za zriaďovateľa

Ing. Michal Staník

za zriaďovateľa

Mgr. Mariana Bohačiaková

za rodičov žiakov ZŠ

Mária Mikulová

za rodičov žiakov ZŠ

Ľubomír Sečkár

za rodičov žiakov ZŠ

Katarína Synáková

za rodičov detí MŠ

PaedDr. Tomáš Bublík

za pedagogických zamestnancov ZŠ

Bc. Katarína Šušoliaková

za pedagogických zamestnancov MŠ

Darina Ťažká

za nepedagogických zamestnancov

Funkčné obdobie: 22.06.2023 – 21.06.2027

Štatút rady školy

Zápisnice: