Akcie

Najkrajšia obálka knihy Čaro rozprávkového lesa

V mesiaci marec, ktorý je tradične zameraný na knihu a čítanie, školská knižnica vyhlásila pre žiakov školy výtvarnú súťaž pod názvom Najkrajšia obálka knihy - Čaro rozprávkového lesa. Súťaž mala podnietiť záujem žiakov o knihu ako produkt ľudského snaženia. Tak ako jeme aj očami, tak aj knihy pútajú našu pozornosť svojím obalom, aby podnietili záujem čitateľa a ten po nich siahol. Obal jednoducho v dnešnej dobe predáva. Na tejto skutočnosti sa nič zatiaľ nemení.

Chceli sme sa viac dozvedieť o vkuse detského čitateľa, spoznať jeho predstavivosť , tvorivosť a kreativitu. Veľmi ma mrzí, že na vyhlásenie súťaže reagovalo veľmi málo žiakov. Svet internetových médií je príliš veľkou konkurenciou tradičnému výtvarnému spracovaniu. A nielen jemu. O to viac ma teší, že aspoň niektorí žiaci vymenili obrazovky počítačov a telefónov za maliarske potreby, zapojili sa do súťaže a hlavne jej venovali svoj čas. Žiadne výtvarné, hudobné, literárne alebo sochárske dielo nevzniklo za pár minút. Potrebuje čas, aby dozrelo do krásy. Z tohto dôvodu boli preto ocenené len dve súťažné práce. Obom dievčatám srdečne blahoželáme! Ceny im budú odovzdané po začatí prezenčného vzdelávania v školskej knižnici.

Výsledky:

Umiestnenie

Meno

Trieda

1.miesto

Lilien Kvačkajová

4.B

2.miesto

Aneta Androvičová

3.A

3.miesto

neudelené

-

VEĽKÁ NOC  NA NAŠEJ ŠKOLE

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Tento sviatok zároveň predstavuje znovuzrodenie života v prírode, s ktorým sú spojené rôzne zvyky a tradície. Medzi typické symboly patria: kraslice, baránok, zajačik, korbáč, kuriatka a pod. Žiaci našej školy  si vyzdobili  svoje triedy a chodby svojimi peknými prácami, aby tak navodili príjemnú atmosféru nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. 

Viac...

Deň bielej stužky

25.marec je každoročne vyvrcholením kampane Fóra života ako Deň počatého dieťaťa- Deň bielej stužky. Aj naša škola sa zapojila do aktivít, aj keď boli poznačené epidemiologickou situáciou a prebiehali v obmedzenom režime. Čo nás teší, že sa zapojili nielen žiaci, ktorí sa vyučujú prezenčne, ale aj takí, ktorí sa vzdelávajú dištančne a nie je im ľahostajný život a jeho ochrana, a to aj napriek tomu, že ide o nie veľmi populárne témy v spoločnosti. 

Viac...

Svetový deň Downovho syndrómu

Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, takže ide o trizómiu 21. chromozómu. Jadro zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov usporiadaných v pároch (23 pochádza od otca a 23 od matky). Downov syndróm je vrodený defekt spôsobený prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre, takže namiesto dvoch vzniknú rovno chromozómy tri. 

Viac...

Svetový deň vody

22.marec poznáme ako Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme sa ako škola zapojili do rôznych aktivít poukazujúcich na dôležitosť vody.

Žiaci, ktorí sa na prvom stupni vyučujú prezenčne, si s pani učiteľkami  pozreli prezentáciu na tému VODA. Dozvedeli sa základné informácie o vode, prečo ju nemôžeme znečisťovať, o dôležitosti šetrenia pitnej vody. Zistili, aké vlastnosti má voda. 

Viac...

Časopis Zrkadlo

V súčasnej situácii, kedy nie je veľmi čo robiť, sme sa rozhodli pracovať a tvoriť na našom časopise Zrkadlo – online.  Z pohodlia domova sa spájame prostredníctvom programu Teams na online Redaktorský krúžok. A tu Vám prinášame výsledok...

Medzinárodný deň žien (MDŽ)

8. marca si pripomíname potrebu rovnoprávnosti žien v spoločnosti. K príležitosti tohto sviatku si žiaci 1. stupňa pripravili pre svoje mamičky, staré mamy, tety, sestry drobné prekvapenia v podobe pozdravov a krásnych výrobkov. Všetkým ženám želáme krásny sviatočný deň!

Viac...

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

 Aj počas tohto neľahkého obdobia vyučujúce SJL nezabúdajú na to, aby priviedli žiakov k čítaniu krásnej literatúry a rozvíjali ich čitateľskú gramotnosť. Žiaci 8. B si naposledy prečítali knihu Malý princ. Žiaci po prečítaní knihy dostali online pracovný list, ktorý preveril ich úroveň čítania s porozumením. 

Viac...

Grafický návrh obálky žiackej knižky

V školskom roku 2020/2021 vyhlásila spoločnosť ŠEVT  jubilejný 20. ročník súťaže o grafický návrh obálky žiackej knižky. Do tejto výtvarnej súťaže sa pravidelne zapája aj naša škola. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. 

Žiaci si mohli, tak ako každý rok, vybrať z dvoch konkrétnych tém a jednej ľubovoľnej témy:

Viac...

Najkrajšia obálka knihy – Čaro rozprávkového lesa

Školská knižnica
vyhlasuje pre žiakov školskú výtvarnú súťaž
pod názvom

Najkrajšia obálka knihy – Čaro rozprávkového lesa

Technika prác je ľubovoľná – kresba ceruzkou, kresba pastelkami, maľba

Termín: marec 2021

Viac...

Olympiáda ľudských práv

Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv online pre žiakov 8. ročníka a 9. ročníka. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, považujem za dôležité zapájať žiakov do súťaží na témy ľudských práv už aj na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. V tohtoročnej olympiáde žiaci pracovali s vedomostným testom týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote.

Viac...

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Že je o históriu medzi našimi žiakmi záujem, svedčí aj veľmi slušný počet úspešných riešiteľov na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala dňa 11. februára 2021 online. Našu školu reprezentovali siedmi šikovní dejepisári.

Viac...

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 125 žiakov v 3 kategóriách. Prvá časť olympiády pozostávala z monotematickej a teoretickej časti, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov. 

Online okresné kolo riešilo 8 žiakov našej školy: Ella Mikolajová, Jakub Repáň, Tomáš Zelník (5.A), Aneta Holecová (6.B), Lukáš Cvacho (7.A), Branislav Dominiak, Janka Lemková (8.B) a Veronika Ponechalová(9.A). 

Viac...

Svetový deň mokradí

2. februára bol Svetový deň mokradí. Spoločne sme si ho pripomenuli aj s našimi žiakmi. Ako?  Žiaci vytvárali rôzne projekty, prezentácie, kvízy , tajničky, či dokonca sa hrali hry s danou problematikou. Upustili sme teda uzdu fantázii a aj takýmto spôsobom sme sa naučili, čo sú to mokrade a uvedomili sme si ich obrovský význam a potrebu ich ochrany.

PaedDr. T. Bublík

Viac...

Zimné pozorovanie vtáctva

Pozorovanie vtáctva je veľmi dôležité. Vieme podľa neho určiť nielen druhovú početnosť, ale i rozšírenie konkrétnych druhov vtákov. S piatakmi sme sa na hodinách biológie učili o lesných vtákoch. A tak mali vyskúšať pozorovať druhy vtákov, ktoré navštevujú ich kŕmidlá, alebo tie, ktoré uvidia na prechádzke v lese. Zhodnotili, že to nebolo také jednoduché ako očakávali, no napriek tomu sa mnohým pozorovanie podarilo. Vyskúšali si tak ,aspoň na chvíľu, aké je to byť birdwatcher-om – pozorovateľom vtákov. Ktovie, možno sa raz tomu budú venovať aj profesionálne... a možno budú pozorovať len tak, pre radosť.

PaedDr. T. Bublík

Viac...

Aktivity na snehu

V zdravom tele-zdravý duch. Táto myšlienka je v súčasnosti dôležitejšia ako inokedy, preto na ňu nezabúdajú ani žiaci 1. stupňa ZŠ Varín. Popri dištančnej výučbe a  učení sa z domu si našli chvíľky pre pohyb na čerstvom vzduchu, zimné športy, či radovánky na snehu.

Viac...

Vianoce v našej škole

Stalo sa peknou tradíciou, že koniec kalendárneho roka je v našej škole spojený s činnosťami, ktoré sú  príjemné a súčasne nesú v sebe dôležité hodnoty, posolstvá i charitatívny rozmer. Adventné obdobie sa u nás spája nielen s krásnou vianočnou výzdobou vestibulu, tried a ďalších školských priestorov, ale aj s výrobou vianočných pozdravov a drobných darčekov pre spolužiakov a rodičov. V tohtoročnej neľahkej situácii naše deti nezabudli ani na starších občanov z Domovov pre seniorov, ktorým vyčarili na tvári darčekové krabičky a detské priania v podobe betlehemských pozdravov. 

Viac...

Tie dvere som nemal otvoriť

Žiaci siedmeho ročníka využili príležitosť počas dištančného vzdelávania a zapojili sa do ročníkovej súťaže v rámci slovenského jazyka a literatúry pod názvom Tie dvere som nemal/a otvoriť. Popustili uzdu svojej fantázii  a vytvorili mimoriadne zaujímavé príbehy, v ktorých sami zohrali hlavnú úlohu a navštívili svet mimo našej reality. Dištančné vzdelávanie sa tak stalo príjemnejším. Situácia, v ktorej sme sa v súčasnosti ako spoločnosť ocitli, nie je príjemná a človek často podlieha pesimizmu.

Viac...

POZDRAVY

Žiaci prvého stupňa sa  na jazykovej výchove  – SJL, ANJ snažili tvoriť pozdravy pre kamarátov do nového roku. Aktivita tesne súvisela a prepájala sa aj s vianočnými  prianiami. Čítali si už klasické, obligátne pozdravy z pohľadníc. Niektorí žiaci vyhľadávali a prepisovali pozdravy pre svojich blízkych. Tí slovne  zdatnejší – tretiaci, štvrtáci  už vymýšľali,  tvorili a aj písali svojim kamarátom. 

Viac...

Posolstvo šťastia

Vianoce sú už za nami, ale to krásne čaro v nás ostáva po celý život. Prečo si ich nepripomenúť? Šikovní žiaci na druhom stupni nakreslili a namaľovali v rámci výtvarnej výchovy Vianoce, ako ich vnímajú oni sami. Veď pre každého človeka sú Vianoce výnimočné niečím iným, ale jedno máme spoločné, že všetci sa na ne veľmi tešíme. Je to obdobie pokoja, lásky a dobra. Ponechajme si to počas celého roka, nech nám prinesie čokoľvek. 

Viac...

Môj zimný zážitok

Aj v dnešnej pandemickej situácií, keď sa naši štvrtáci vzdelávajú dištančne si našli čas, aby vytvorili veci z dreva, konárikov a korkových zátok. Prejavili pritom svoju šikovnosť a fantáziu.

Aby naši žiaci netrávili čas len pri počítači a učebniciach museli povinne každý deň chodiť aj  na čerstvý vzduch. Svoje najkrajšie zážitky opísali a ilustrovali v slohovej práci: Môj zimný zážitok.

Viac...

Nebuď otrok drog

Klikni si na zaujímavé rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré ťa motivujú, povzbudia a vďaka ktorým si rozšíriš svoje obzory.

Opýtaj sa hviezdy:

Mikulášska kapsička

V mesiaci november všetci žiaci prvého stupňa pripravovali 81 sladkých mikulášskych prekvapení pre seniorov, bývajúcich v Domovoch opatrovateľských služieb. Seniori z týchto zariadení sa počas pandémie nemajú povolené stretávať sa s okolitým svetom a preto sme zvolili takúto formu  vyjadrenia  našej spolupatričnosti, úcty a  našej vďaky za všetko čím obohatili náš svet.

Viac...

Školské kolo geografickej olympiády

Dňa 3. decembra 2020 prebehlo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou cez aplikáciu TEAMS. Aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré žiaci v súčasnom období musia zvládať, sa niektorí podujali dobrovoľne stráviť popoludnie pri počítači, aby si otestovali svoje vedomosti z geografie. Test, podobne ako po minulé roky, pozostával z 2 častí: z teoretickej a monotematickej vrátane miestnej krajiny, ako aj z praktickej časti, zameranej na preverenie zručností pri práci s mapou. Žiaci sa s náročnými úlohami vysporiadali veľmi dobre a z 24 súťažiacich bolo až 21 úspešných riešiteľov.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Sociálne siete aj tento rok zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste. Aj naša škola v spolupráci s pani Michaľakovou sa už druhý rok rozhodla spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>