Akcie

2016/17

Posledné zvonenie

Posledné  školské zvonenie v tomto  školskom  roku  2016/2017   v magickom  mesiaci   júni  odštartovalo 2 najobľúbenejšie  mesiace v živote  školopovinných  detí – júl a august. A nebudeme  sa  ani  my  učitelia prieť, že  to nie je  aj  pre nás  zaslúžená  odmena.

Viac...

Deň športu

Žiaci prvého stupňa sa 28.6.2017 zúčastnili športového dňa. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami postupne absolvovali súťaže na  12 stanoviskách, ktoré pripravili pani učiteľky Líšková a Staňová a s pomocou žiakov 9.A a 9.B, ktorí po výkone každého žiaka odmenili pečiatkou. Všetci žiaci si skúsili všetky tieto disciplíny:

Viac...

Belský borec z terchovského regiónu

Odznak zdatnosti, školské športové olympiády, branné cvičenia, spartakiády !!!

Tí, skôr narodení, si v tejto chvíli s úsmevom zaspomínajú na časy študentské. Časy, kedy iskričky a pionieri boli budúcnosťou našej spoločnosti. Niektorí si povedia, že je to už dávno za nami, že naše deti ,, pripútané,, k tabletom a mobilom, to už našťastie nikdy nezažijú. Nájdu sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že je to na škodu. A práve z tejto skupiny ľudí sa našli takí, ktorí si povedali, že tieto súťaže v novom ,,modernom“ šate budú pre naše deti prospešné a hlavne, že ich budú baviť viac ako výdobytky súčasnej doby.

Viac...

Deviatacký večierok

26. júna 2017 sa uskutočnil v škole rozlúčkový večierok deviatakov. Večierok si žiaci pripravili v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Košútovou  a RNDr. Ječmenovou. Žiaci milo privítali všetkých prítomných, predniesli príhovor, prekvapili výborným zábavným programom, vtipnými scénkami, excelentnou hrou na klavíri v podaní Jakuba Šušoliaka i prezentáciou fotografií zo školských i mimoškolských akcií. Žiaci i učitelia sa príjemne zabavili i zasmiali.

Viac...

Tenis do škôl

Šport ako taký je neodmysliteľnou  súčasťou našej školy a práve preto sme sa rozhodli, že našim deťom priblížime hravou formou aj tenis.

Využili sme preto projekt Slovenského tenisového zväzu pod názvom ,,Tenis do škôl,, a získali sme základné vybavenie na výučbu tenisu. Detské rakety a loptičky, plastové malé rakety a penové loptičky deťom postupne ukážu krásu tohto športu.

Viac...

Rozprávkový zámok a ZOO Bojnice

V piatok 23.6. sa triedy 2. A a 4. B zúčastnili exkurzie v Bojniciach. Vyrazili sme krátko pred ôsmou ráno. Deti boli plné očakávaní a radosti. O necelé dve hodinky sme sa dostali do Bojníc. Pri zámku čakali dlhokánske rady, ale my sme sa dostali dnu prednostne. Termín výletu sme si vybrali zámerne – v tento deň nás totiž nečakal obyčajný Bojnický zámok, ale Rozprávkový zámok! Deti už pri vstupe dostali „Rozprávkové hodiny“ a hneď vhupli do deja prvej rozprávky Boženy Němcovej – O múdrej žene.

Viac...

Vyhodnotenie výtvarnej časti programu " Medveď "

Deti sa počas školského roka zapojili do výtvarných aktivít, v rámci ktorých mohli stvárniť medveďa ľubovoľnou technikou, či vypracovať projekt. Žiacka školská rada, ktorú koordinuje p. učiteľka Kristína Chobotová, vybrala do užšieho výberu 64 výtvarných prác, na ktorých pracovalo spolu 135 žiakov. Práce boli rozdelené do piatich kategórií. Výtvarné práce 1. stupeň, výtvarné práce 2. stupeň, projekty 1.stupeň, projekty 2. stupeň a kolektívne práce. Všetky práce boli krásne a deti sa veľmi usilovali.

Viac...

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže English Star

thumb_English_star_015Žiaci našej školy mali tento školský rok prvý krát možnosť zapojiť sa do medzinárodnej  súťaže v anglickom jazyku. Počet súťažiacich bol pomerne veľký, naši žiaci nielenže ukázali svoj záujem o predmet, ale aj svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Priemerná úspešnosť bola 96,37% , čo je určite skvelý výsledok. Všetkým srdečne gratulujeme.

Viac...

Konferencia Bocian biely

Žiaci piateho ročníka si na hodinách biológie pripravili Konferenciu Bocian biely. Podujatie prebehlo  v rámci celoslovenského ekovýchovného programu Bocian, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Žiaci 5.A a 5.B triedy si najskôr zhromaždili všetky dostupné informácie o bocianovi bielom a následne si zatriedili príspevky. Malí odborníci v oblasti etológie, fyziológie, ornitológie či embryológie zvierat sa predviedli v prvej – teoretickej časti konferencie. Praktická časť konferencie si vyžadovala dlhodobú prípravu. Žiaci dostali za úlohu pozorovať bociana v jeho prirodzenom prostredí a ...

Viac...

Výlet 6.A

15.06. 2017 boli žiaci 6.a na školskom výlete na Skautskej chate. Klasické miesto, klasická pohoda. Veľmi sme si to všetci užívali.

Ako dozor sme mali pani asistentku Ivetku M. a ako animátor bol Jakub R.

Celý deň mali deti, ktoré sa rozdelili do 3 skupín, pripravené hry, kde sa snažili získať čo najviac bodov pre svoj tým.

Nikto nezaháľal. Cez obed sme si dali prestávku na opekanie a potom sme ešte hodinku súťažili.

 

Viac...

Pod tieňom Nízkych Tatier – koncoročný výlet siedmeho ročníka

16.jún bol dlho očakávaným dňom pre našich siedmakov. Deň utužovania kolektívu, spoločnej zábavy a zaslúženého odpočinku. Aj keď sa nám počasie spočiatku snažilo prekaziť naše plány, výlet nakoniec dopadol perfektne. Museli sme síce upustiť od pôvodného programu, keďže po daždi nebol terén bezpečný, ale podarilo sa nám vymyslieť dobrý náhradný plán. Zakotvili sme nakoniec v zábavnom parku Tatrapolis, kde sa mohli žiaci do sýtosti vyblázniť J. Aj počasie sa nakoniec umúdrilo a spoza mrakov nám vykuklo slniečko. Žiaci sa spokojní, s úsmevom na tvári vrátili domov.

Viac...

Prvý ročník školského kola v SPELLINGU

Dňa 1. a 14.06.2017 sa naši žiaci zapojili do prvého ročníka súťaže z anglického jazyka v SPELLINGU. Do súťaže sa prihlásilo 47 žiakov, od 4. – 9.ročníka. Súťažilo sa v 3. kategóriách : 4.-5. ročník, 6.-7. ročník a 8.-9.ročník. V každej kategórii mali žiaci príslušný počet slov podľa náročnosti, ktoré sa museli vedieť preložiť a vyhláskovať. Keďže hláskovanie v angličtine vôbec nie je ľahká záležitosť, žiaci sa dôkladne pripravovali. 

Viac...

Výtvarná súťaž - Máme radi šport

Po minuloročnom úspechu výtvarnej súťaže zameranej na olympizmus - „Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016“, do ktorej sa zapojili žiaci našej základnej školy, sme sa aj tento rok rozhodli pokračovať vo výtvarnej súťaži zameranej na športovú tematiku. Tohtoročná výtvarná súťaž vznikla za podpory pána Jána Hodoňa a bola určená pre žiakov našej školy. Cieľom súťaže bolo umeleckou formou pritiahnuť pozornosť deti smerom k športovým hodnotám, podporiť a šíriť myšlienky dôležitosti pohybu na celkové zdravie človeka. Do súťaže sme zapojili okolo 100 prác žiakov I. a II. stupňa. Žiaci pracovali s rôznymi technikami – kresba, maľba, tempera, pastel... V spolupráci s p. Jánom Hodoňom je nainštalovaná z výtvarných prác výstava v priestoroch varínskej cukrárne. Víťazov výtvarnej súťaže osobne vyhlási pán J. Hodoň 30.júna 2017.

Viac...

Výtvarná časť environmentálneho projektu:  Medveď hnedý – kráľ zvierat

 Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa  na našej škole uskutočnil –environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  Súčasťou tohto programu boli aj výtvarné aktivity, kde deti mohli kresliť medveďa vo voľnej prírode, či vypracovať projekt. Výkresy a projekty vyhotovené ľubovoľnou technikou vo formáte A3 a A4 v celkovom počte 80 sme zaniesli do Správy NP Malá Fatra vo Varíne. Všetky práce bude hodnotiť odborná porota a v mesiaci jún bude slávnostné vyhodnotenie prác a ocenenie víťazov našej základnej školy. Najkrajšie výtvarné dielo získa cenu riaditeľa Správy NP Malá Fatra.

Viac...

Každý deň je len raz za život

Koncoročný výlet v sebe nesie záver ďalšieho školského roka a spája sa s oddychom a relaxom po vynaloženej celoročnej práci. Dnes je čoraz ťažšie  „ulahodiť“ žiakom, pretože každý chce vidieť niečo iné. Trieda 8.B navštívila nádhernú časť Slovenska - Liptov. Žiaci si prezreli interiér Demänovskej jaskyne slobody, navštívili kontaktnú ZOO a zábavný park Tatrapolis na brehoch Liptovskej Mary.

Viac...

Literárna exkurzia

Nezískal Nobelovu cenu, ale „pri pohľade na niektorých, ktorí ju dostali, nemá čo ľutovať...“

Významní ľudia by sa nezachovali v našej pamäti, ak by sme nevracali k ich životu a ich myšlienkam a neviedli k tomu ani mladú generáciu. Jedným z takýchto ľudí navždy ostane básnik Milan Rúfus, ktorý sa narodil 10.decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove a tu i sníva svoj večný sen od 11.januára 2009, kedy sa pobral na večnosť.

Viac...

Škola v prírode Jasenská dolina

V dňoch 29.05 až 02.06. 2017 žiaci 4. ročníka našej školy  absolvovali Školu v prírode. Netradičného výletu  sa zúčastnilo 42 žiakov a 3 pedagógovia Mgr. Ľubica Brennerová, Mgr. Anna Novosadová a Mgr. Michaela Machynová. Cieľom tohto týždňového pobytu bolo poznávanie prírodných krás, rastlín, živočíchov v ich autentickom prostredí, ochrana životného prostredia a jeho zveľaďovanie.

Viac...

Praktická časť Dňa Zeme

15.05. 2017 sa uskutočnila praktická časť Projektu Dňa Zeme. Teoretickú časť sme spoločne zvládli už v apríli, keď sme z odpadových materiálov vyrobili krásne predmety, ktoré zdobia vestibul a chodby našej školy. Praktická časť sa musela kvôli nepriaznivému počasiu presunúť. Počasie nám prialo, a tak nám nebránilo nič v tom, aby sme si skrášlili naše okolie.  Vyčistili sme okolie rieky Varínka, okolie Vodného diela – Žilina, upravili sme okolie školy.

Viac...

Environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat

Dňa 18. mája 2017 sa na našej škole v Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne  uskutočnil –environmentálny projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.  

Projekt bol zameraný na našu najväčšiu šelmu Medveďa hnedého, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prírody. Možno sa mnohým z Vás zdá, že takéto aktivity sú zbytočnou stratou času, opak je však pravdou. V rámci osvety je dôležité informovať o jeho živote objektívne. Je to jedna z ciest, ktorá vedie k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.

Viac...

Deň detí

Našou školou správa letí,
že dnes majú sviatok deti.
Na nás čaká veľa hier,
veľký úsmev z našich pier.

   2. jún 2017 strávili deti našej školy spoločne so svojimi učiteľmi na ihrisku vo Varíne, kde  prostredníctvom rôznych športových i nešportových disciplín oslávili Deň detí. Tento deň sa začal stretnutím pred školou. Postupným presunom detí I. a II. stupňa sa futbalové ihrisko vo Varíne zaplnilo žiakmi, ktorí sa prišli zabávať a oslavovať svoj sviatok. Vyučujúci so žiakmi deviateho ročníka pripravili dvanásť súťažných stanovíšť. Žiaci I. a II. stupňa si vyskúšali svoje športové zručnosti v slalome okolo kužeľov pri prenášaní loptičky na lyžici, pri skákaní vo vreci alebo na fitlopte. Žiakov zaujal hod granátom a kriketovou loptičkou na cieľ...

Viac...

Geografická exkurzia na Spiš

Dňa 5.6.2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie na Spiš, ktorá bola zameraná na spoznávanie prírodných krás a najmä kultúrno-historických  pamiatok zaradených do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Cieľom našej cesty bol Spišský hrad s podujatím Hradohranie, ktoré spočívalo v netradičnom putovaní hradnými nádvoriami s riešením zábavných, ale aj záludných úloh, ktoré museli všetky skupiny zvládnuť, ak chceli získať certifikát a sladkú odmenu. Okrem prehliadky nádvoria mali žiaci možnosť vidieť vystúpenie sokoliarov, preskúmali aj vnútornú časť hradu, kaplnku, mučiareň, hradnú kuchyňu a absolvovali výstup na hradnú vežu, odkiaľ bol krásny pohľad na Spišskú kapitulu i celé okolie.

 

Viac...

Exkurzia na Oravskú lesnú železnicu a Vychylovku

Žiaci sa zúčastnili exkurzie, ktorú sme organizovali s spolupráci s cestovnou kanceláriou Zelnik. Na exkurziu sme vyštartovali od ZŠ Varín o 8 h. Po ceste pani sprievodkyňa rozprávala o pamiatkach a zaujímavos-tiach, ktoré po ceste vidíme. Všetci pozorne počúvali. Po príchode do sta-ničky Tanečník sme doplnili energiu desiatou a trochou pohybu...

Viac...

Beh do strečnianskych hradných schodov

Žiaci našej školy Ripel Michal, Sušienka Lukáš, Richard Filip, Jakub Šušoliak,Ema Hazdová, Martina Halúzková, Karolína Cvachová, Viktória Synáková, Zuzana Ripelová, Patrik Diasek, Peter Giert, Kristián Cvacho, Šimon Hliník, Lívia Androvičová, Nataly Vanek, Erika Vráblová, Michaela Lovásová, Dávid Bačinský, Ondrej Blaško, Daniel Ťažký, Adam Vrábel,  sa 30 mája 2017 pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej zúčastnili 20 ročníka behu po schodoch na hrad Strečno.

Viac...

Deti deťom

Žiaci tretieho ročníka Základnej školy  vo Varíne pripravili pre deti z Materskej školy vo Varíne milé prekvapenie. Pozvali ich do kultúrneho strediska 26. mája  a zahrali im divadelné predstavenie -  rozprávku Koza odratá a jež.

Viac...

Týždeň modrého gombíka

Týždeň od 15. mája do 28. mája bol týždňom modrého gombíka. Tento rok bol výnos z tejto akcie venovaný na Ukrajinu na zabezpečenie humanitárnej pomoci predovšetkým pre deti, ktoré sú postihnuté vojnou. Konflikt na Ukrajine vstúpil do štvrtého roka a situácia ostáva aj napriek mierový dohodám neistá. Od februára je možné vidieť novú eskaláciu bojov. Deti prichádzajú o svoje domovy i školy.

Viac...

Stránka 1 z 5  > >>

2015/16

Sokoliari

thumb_sokoliari_034V pondelok, 27.6.2016, sa na našej škole konalo netradičné podujatie. Navštívili nás Sokoliari Kráľa Svätopluka z Banskej Bystrice. Prišli oblečení v dobových stredovekých kostýmoch, čím chceli priblížiť dobu, v ktorej sa sokoliarstvo najviac rozvíjalo. Priniesli so sebou niekoľko vzácnych dravcov (sokolov, krkavcov, orla, sovu) a spoločne s nimi si pripravili atraktívne vystúpenie. Žiaci mali možnosť zblízka vidieť nádherné operence, ktoré väčšinou poznajú len z televíznych obrazoviek. Zároveň sa mohli aktívne zapojiť do programu. Vyskúšali si, aký je to pocit, keď im tesne nad hlavami preletí dravé zviera, alebo im dokonca pristane na ruke. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o spôsobe ich života a ochrane. Vystúpenie si pozreli žiaci prvého až šiesteho ročníka. Deti boli veľmi spokojné a nadšené. Vystúpenie ich zaujalo a sami ho zhodnotili slovami: super, úžasné, perfektné, krásne, geniálne, parádne.

Viac...

„Naša obec – Naša miestna akčná skupina“

Dňa 27.06.2016 sa v Terchovej uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Naša obec – Naša miestna akčná skupina“, ktorú vyhlásilo Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ pre žiakov základných škôl. Z celého regiónu bolo zaslaných viac ako 160 prác. Výtvarnej súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
V kategórii A 1. – 3. ročník sa na 3. mieste umiestnila Vanesska Mestická
V kategórii B 4. – 6. ročník sa na 2.mieste umiestnila Nikolka Trnková
Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších výtvarných súťažiach.

Viac...

Hradná škola

   Dňa 21.6.2016 sa  prváci žúčastnili Hradnej školy na hrade Strečno.

Prehliadka sa začala hrou na archeológov. Najskôr pani archeologička vysvetlila deťom význam slova archeológia, ako toto slovo súvisí s hradom. Deti hľadali pomocou nástrojov časti historických predmetov a pomenovávali nájdené predmety.

Hradom nás sprevádzala pani sprievodkyňa. Žiaci zaujímavými aktivitami spoznávali históriu hradu, remeslá ako kováčstvo, hrnčiarstvo. Súčasťou hradu bola expozícia v Severnom paláci, ktorá ponúkla možnosť vidieť až 22 druhov cicavcov. Autorom  výstavy je RNDr. Ladislav Hlôška, PhD., zoológ , ktorý deťom priblížil život živočíchov, ktoré prváci poznali. Deti videli a počuli zvuky napríklad líšky, lasice, sysľa, hranostaja, jazveca, medveďa v prostredí, v ktorom žijú. Na záver prehliadky prostredníctvom prezentácie deti  spoznali erby majiteľov hradu Strečno. Prváci sa dozvedeli zaujímavé fakty o najznámejšej historickej osobnosti, ktorá na Strečne žila, Žofii Bosniakovej, manželke Františka Vešeléniho. V kaplnke hradu sa nachádza hlinená kópia Žofiinej múmie.

Viac...

Predškoláci v škole

Dňa 13. júna 2016 prváci s pani učiteľkami privítali v našej škole predškolákov s pani učiteľkami z materskej školy. Počas návštevy si predškoláci spoločne s prvákmi zaspievali, zarecitovali. Predškoláci počuli prvákov čítať, videli pekné písanky a práce prvákov. Na pamiatku si dievčatá a chlapci z materskej školy odniesli pracovný list, v ktorom si precvičili písanie číslic, písmen, maľovanie obrázkov. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom z materskej školy za spoločne strávený čas. Budúcim prvákom prajeme pekné prázdniny a tešíme sa, keď sa stretneme v školskom roku 2016/2017.

 

Viac...

Exkurzia prváci - Vychylovka

Dňa 30. mája 2016 prváci spoločne s pani učiteľkami navštívili Skanzen Vychylovka. Cestou do skanzenu sme sa zastavili v obci Radôstka, kde sme videli Kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika. Pokračovali sme smerom Nová Bystrica. V Skanzene Vychylovka nás sprevádzala pani sprievodkyňa. Porozprávala nám o spôsobe života ľudí. Súčasťou prehliadky bol kostol, v ktorom sa modlievali ľudia. Po prehliadke sme sa viezli historickou úvraťovou železnicou. Medzi prehliadkou skanzenu a jazdou po železnici sme si oddýchli, najedli sme sa a zabavili sme sa na hojdačkách a preliezkach, ktoré boli súčasťou skanzenu. Počas cesty domov sme v Starej Bystrici obdivovali Slovenský orloj. Zažili sme deň plný nových zážitkov, domov sme si priniesli krásne suveníry.

Viac...

Envitalent

11. a 12. mája 2016 sa konalo v Trenčianskych Tepliciach celoslovenské stretnutie Envitalentov, ktoré organizovala organizácia Stromu života. Stretnutia sa zúčastnili deti, ktoré sa zapojili do súťaže Envitalent – výskumník a deti, ktoré boli počas školského roka úspešné vo vedomostnej časti súťaže Envitalent. Deti sprevádzali ich pedagógovia.

Zoznámili sme sa s predsedom Rady Stromu života Ing. Jozefom Kahanom PhD., s koordinátormi enviromentálnej výchovy Mgr. Monikou Pjechovou a Mgr. Vladimírom Dobiašom a odborným pracovníkom Mgr. Richardom Weberom.

 

Viac...

Mladý zdravotník

24. mája 2016 sa na Základnej škole V. Javorku v Žiline uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Našu školu reprezentovali za druhý stupeň Mária Gáborová, Simona Hrušková, Andrej Akantis, Samuel Akantis, Šimon Akantis - žiaci deviateho ročníka. Súťaže sa zúčastnilo trinásť základných škôl. Žiaci si preverili testom svoje vedomosti z histórie Červeného kríža a poskytovania prvej pomoci. V praktickej časti ukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri resuscitácii zraneného, pri otvorenej zlomenine, pri poranení elektrickým prúdom, pri epileptickom záchvate, pri poranení hlavy a ruky. Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie. Naše družstvo získalo 3. miesto. Radosť z víťazstva, dobrý pocit zo svojho výkonu sprevádzali žiakov cestou domov. Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Anne Bielkovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže. Ďakujeme organizátorom súťaže za nové vedomosti a praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci zranenému.

Viac...

Slávik školy

Veľké duchovné bohatstvo nášho ľudu sa zachovalo v ľudových piesňach a preto sa 17.5.2016 na našej škole uskutočnila súťaž o titul Slávik školy. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Spievali a hrali na hudobných nástrojoch prekrásne známe i menej známe ľudové piesne. Všetci prítomní zažili nádherný zážitok. Boli veľmi milo prekvapení spevom, hrou, ale i krojovaným oblečením našich detí. Súťažiaci sa veľmi dobre zhostili úlohy spevákov a muzikantov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestení súťažiacich a preto udelila viac ocenení.

Viac...

Děti před oponou 2016

 Dňa 29.4. 2016 sa žiaci druhého ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín zúčastnili na veľmi peknom podujatí Děti před oponou 2016, ktoré im bolo sprostredkované prostredníctvom ZMOS – Belá - Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina. Z terchovskej doliny vystúpili i žiaci z obce Dolná Tižina.

 Akcia bola realizovaná v programe cezhraničnej spolupráce škôl Slovenskej a Českej republiky.

 14. ročník kultúrnej akcie prebiehal pod záštitou Základnej školy a Mateřskej školy Třanovice a Obecného úradu Třanovice.  Bola to prehliadka detských dramatických krúžkov, divadelných súborov a hudobno-speváckej skupiny z okolia obce Třanovice a Slovenska. Videli sme zaujímavé výkony detí z Česka . Každé vystúpenie bolo osobité a všetky predstavenia si zaslúžili veľký potlesk. Videli sme rozprávky, scénické čítanie ale aj folklórne hudobno-spevácke pásmo.

Viac...

Plavecký výcvik

V dňoch od 18.04. – 22.04.2015 sa uskutočnil zdokonaľovací výcvik žiakov 5. ročníka v Mestskej plavárni v Žiline . Výcvik bol organizovaný pod vedením kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy NEREUS. Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do 4 skupín. Každú skupinu si podľa plánu viedol pridelený inštruktor, ktorý so žiakmi vykonával rôzne činnosti (ponory, skoky, lovenie predmetov z dna bazéna, detské hry, prípravné cvičenia, plávanie na výdrž...) a snažil sa žiakov čo najviac motivovať k ďalším výkonom. Žiaci boli veľmi disciplinovaní. Tréneri s nimi boli veľmi spokojní, povedali nám, že žiaci boli veľmi dobrí, disciplinovaní, vychovaní ale aj veľmi šikovní.
Žiaci mali z kurzu veľmi dobrý pocit a veľa pekných zážitkov.Na konci kurzu žiaci získali svoje ohodnotenie v podobe „MOKRÉHO VYSVEDČENIA“. Zároveň sme dostali CD s fotkami z výcviku.

Viac...

Shakespeare´s Day

V polovici apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil  už 3. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola sa zapojili žiaci druhého až deviateho ročníka. Väčšina žiakov si ako súťažnú ukážku zvolila báseň.  Súťažilo sa v troch kategóriách:

 

 

 1. žiaci 2.,3.,4. ročníka
 2. žiaci 5., 6., 7. ročníka
 3. žiaci 8., 9. ročníka

Viac...

Pravda o drogách

Drogová situácia na Slovensku sa dramaticky zhoršuje. Na ZŠ má každý piaty žiak skúsenosť s ilegálnou drogou. Pred tromi rokmi to bol "len" každý šiesty. To je nárast o 36%. Pre budúcnosť to znamená zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď si deti vytvárajú životné postoje.

Viac...

Gratulácia p. Bielikovi

V našej obci sa konala milá slávnosť. Pán Jožko Bielik oslavoval 100 rokov. Aj žiaci našej školy sa pripojili k gratulantom.  Básňou, piesňou, gratuláciou pozdravili a malou kytičkou potešili uja Jožka. Do ďalších rokov mu  kolektív ZŠ s MŠ praje veľa zdravia  a nech ho v jeho živote postretne len to najlepšie  a najkrajšie.

Viac...

Marec - Mesiac knihy
 

Marec mesiac knihy je,
každý prvák to už vie.

Do knižnice zavítajú deti radi,
lebo sú s ňou veľkí kamaráti.

Trpaslíci a Snehulienka sú čitateľovi známi,
koho nepozná, s ním sa ešte zoznámi.

Čitateľský preukaz si so sebou nes,
vysnívanú knižku požičaj si dnes.

Viac...

Bezpečne na bicykli

BLAHOŽELANIE

Žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojili do celoslovenskej súťaže , ktorú vyhlásil Wolksvagen  pre žiakov  5.-9. ročníka ZŠ.  Súťaž prebiehala od októbra 2015 do januára 2016.  Do súťaže  bolo zapojených 240 škôl z celého Slovenska. Celkové výsledky nás potešili, pretože podľa počtu zapojených žiakov sme sa umiestnili na 3. mieste. Z našej školy sa zapojilo 91 žiakov. Taktiež podľa počtu odohratých hier získala ZŠ Varín 3. miesto. Náš žiak Šimon Akantis obsadil  9. miesto za 89 401 bodov, čo je veľmi pekný úspech. Aj Samuel Akantis potešil 38 miestom za 85 264 bodov. Obidvom blahoželáme k úspechu.

Koordinátor Dopravnej výchovy

Viac...

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 17. 2. 2016 sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V recitovaní poézie a prózy súťažilo 26 žiakov. V kategórii prednes poézie 3. miesto získala Annamária Kapasná z 2. B, 2. miesto Richard Rybár z 3. B a 1. miesto Katarína Vojteková z 3. B. V kategórii prednes prózy 3. miesto získal Dawid Bohačiak zo 4. B, 2. miesto Júlia Chytilová zo 4. B a 1. miesto Terézia Chrapčíková z 3. B. Víťazi obidvoch kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodovom kole v Žiline.

 

Viac...

Fittcouture

Dňa 15.12.nám prišli fitness tréneri porozprávať o zdravom životnom štýle.Žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka mali možnosť dozvedieť sa viac o vitalite tela a duše. Rozprávali  o vyváženej strave, o pitnom režime, o tom, aký je pravidelný pohyb pre človeka dôležitý. Upozornili žiakov na nezdravé potraviny a škodliviny. Beseda prebiehala formou dialógu, žiaci odpovedali na otázky, rozprávali o svojom dennom režime,stravovaní a pohybe.

Na záver si mohli všetci zasúťažiť. Odmenení boli ovocím a musli tyčinkami.Spätnou väzbou boli postery od štvrtákov, ktorí sa im týmto spôsobom za príjemné a užitočné dopoludnie odmenili.

Viac...

Klára a 12 mesiačikov

Dňa 2.12.2015 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili bábkové divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie Klára a 12 mesiačikov sa deťom veľmi páčilo. Deti spoločne s hlavnou hrdinkou Klárou snívali sen, v ktorom v zasneženej krajine stretli Marušku, 12 mesiačikov, komixových hrdinov Supermana a Batmana. Záujímavé a veselé predstavenie deti ocenili potleskom.

Viac...

Exkurzie do Diagnostického centra

Žiaci ôsmeho ročníka sa 26. novembra zúčastnili exkurzie do Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Exkurzia bola spojená s besedou so špeciálnou pedagogičkou, ktorá pracuje v centre už viac než 10 rokov a naši ôsmaci sa jej mohli opýtať na množstvo informácií o dievčatách, ktoré sú v centre umiestnené, o samotnom fungovaní centra i právnom poriadku pre mladistvých. Dievčatá i chlapci boli veľmi komunikatívni a všetky otázky im boli zodpovedané. Exkurzie tohto zamerania sú od žiakov prijímané veľmi pozitívne, pretože majú možnosť voľne diskutovať a zároveň si pozrieť aj priestory centra a zreálniť tak svoje predstavy o ňom.

Viac...

Výstava ovocia a zeleniny

20.10. 2015  bola nainštalovaná výstava ovocia a zeleniny v miestnom kultúrnom  stredisku vo Varíne. Žiaci našej školy na ňu priniesli najkrajšie ovocie a zeleninu, pripravili jesenné  košíčky  s naaranžovanými darmi prírody, ktoré sa urodili v ich záhradkách. Pozreli si ju seniori z Varína,  žiaci prvého stupňa ZŠ, ale aj  návštevníci knižnice. Na  jej realizácii sa podieľali pani učiteľky Romančíková, Smolková, Synáková, Bieliková.

Viac...

V knižnici

26.10. žiaci ZŠ navštívili knižnicu, v ktorej sa porozprávali s vedúcou knižnice pani Rolkovou na tému Rozprávka – dedičstvo starých rodičov. Dozvedeli sa, ako rozprávka vznikala, ako sa podávala z generáciu na generáciu ústnym podaním, s jej charakteristickými znakmi, o šťastnom konci v každej rozprávke.                                              

Čítali si a vymýšľali nové rozprávky. Dohodli sa, že doma vymyslia rozprávku o Červenej Čiapočke trochu inak. Po týždni odovzdajú tieto rozprávky s ilustráciami triednym  pani učiteľkám a teta v knižnici urobí z nich výstavu. Pani učiteľky  ich práce vyhodnotili, odmenili  a odniesli do knižnice.

Viac...

Návšteva a vystúpenie v Dome opatrovateľskej služby vo Varíne

Dňa 4. 11. 2015 si 28 žiakov prvého a druhého ročníka s pani učiteľkami Dominiakovou a Synákovou navštívilo obyvateľov z  Domu opatrovateľskej služby vo Varíne. Sú to najstarší obyvatelia, ktorých prišli pozdraviť a potešiť programom, ktorí si pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Básňami, piesňami, divadielkom o Červenej Čiapočke,  ale aj želaniami všetkého dobrého v ďalšom živote  ich oživili a rozveselili. Na konci  vystúpenia si spolu zaspievali známe ľudové piesne. Starkí ich vystúpenie  ocenili potleskom. Po vystúpení sa niektoré deti s nimi porozprávali. Deti odchádzali domov s dobrým pocitom a sladkou odmenou od pani riaditeľky Chovancovej. 

Viac...

Imatrikulácia prvákov

Dňa 13.11.2015 sa uskutočnili imatrikulácie našich prvákov. Deviataci symbolicky odovzdali štafetu začiatočníkom, malým prvákom. 

Našich najmenších žiakov prišli podporiť rodičia aj starí rodičia. Riaditeľka školy 53 krát symbolicky položila svoje žezlo na prvácke plecia, čím ich pasovala do stavu žiackeho. Každý si odniesol pasovací dekrét a malý darček, ktorí im pripravili tiež spolužiaci z vyšších ročníkov.

Viac...

Biblia na cestách

Dňa 20. októbra 2015 sa žiaci 5.A, 6.A,B zúčastnili výstavy v Krajskej knižnici v Žiline s názvom Biblia na cestách. Išli sme tam popoludní len so žiakmi, ktorí mali záujem.

V knižnici nás čakal pán, ktorý mal pre nás prichystanú prezentáciu o biblii – knihe kníh. Zaujímavo sa s deťmi rozprával, ukazoval im obrázky, rôzne zaujímavosti. Žiaci sa ukázali ako ľudia, ktorí majú dostatočné vedomosti o Biblii, vedeli reagovať, dokonca pána aj milo prekvapili tým, aké poznatky majú.

Potom sme sa presunuli priamo k výstave biblií, kde si mohli pozrieť rôzne biblie od roku 1722, bol tam výtlačok biblie, ktorej sú len 3 kusy na celom svete, biblia, ktorá sa zmestila na dlaň, biblia, ktorú možno používať pod vodou, biblia, ktorú ilustroval Salvador Dálii, vojenská biblia a množstvo iných.

Viac...

Coca Cola CUP

Dňa 6.10.2015 sa  na miestnom ihrisku TJ Fatran Varín konalo regionálne kolo Coca cola cupu vo futbale na veľkom ihrisku. Stretli sa v ňom domáci - žiaci ZŠ s MŠ  O. Štefku s gymnazistami z Varšavskej ulice  v Žiline.  Po tuhom boji vyhrali domáci 3:2 (1:1).  Nastúpili v zostave : Trnka Pavol, Dančo Erik, Kolibáč Michal, Prieložný Ondrej, Chovanec Rafael, Vrábel Benjamín, Matejčík Michal, Filip Richard, Holec Tomáš, Novák Samuel, Ripel Michal, Ťažký Šimon, Dubovec  Petr, Sušienka Lukáš, a Jakubčík Martin.  Skóre otvoril  Dančo v 12 min. Súper vsietil v 1. polčase gól do šatne Šibíkom. V 3. min 2. polčasu sa domáci ujali vedenia gólom Dubovca, v 5. min. zvyšoval na 3:1 Sušienka. Hostia skorigovali Sanigovým gólom na 3:2, ale domáci si už výsledok postrážili. Žiakov trénuje v škole ich učiteľ PaedDr. Peter Húšťava, PhD.

Touto cestou ďakujeme starostovi obce Ing. Michalovi Cvachovi ,funkcionárom oddielu,  p. Hodoňovi  a rozhodcom za pomoc pri zorganizovaní  1. kola Coca cola cupu vo Varíne.

Autor : PaedDr. Peter Húšťava, PhD.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

2014/15

 

eTwinning – medzinárodná spolupráca

V školskom roku 2014/2015 sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu v rámci programu eTwinning. Spoluprácu nadviazali so školou z Českej republiky, z mesta Kostelec nad Orlicí. Projekt sme nazvali „Let´s talk together“. Spoločne žiaci vytvorili logo projektu, predstavili sa navzájom, pripravili si a poslali pozdravy k Vianociam, Valentínu, Veľkej noci. Pripravili kvíz a prezentácie o Slovenskej republike, domácich zvieratkách. Nakoniec sme spoločne oslávili 10. výročie programu eTwinning a aktívni žiaci boli odmenení.

Okrem žiakov 6. ročníka sa zapojili aj ôsmaci, ktorí pracovali so školami z Turecka, Poľska, Chorvátska. Ich projekt mal názov „Legends turning to paintings“. Tím z každej krajiny si pripravil krátke video o svojej škole, prezentáciu o krajine. Potom začali pracovať na prezentáciách a kresbách o 3 legendách z každej krajiny. Naši žiaci si vybrali Juraja Jánošíka, Alžbetu Báthoryovú a šaša z hradu Beckov. Vďaka tejto spolupráci mali možnosť vidieť prácu žiakov z iných európskych krajín a vyskúšať si trošku inú výučbu anglického jazyka, keďže celá komunikácia prebehla v angličtine. 

Viac...

Koncoročný výlet žiakov 4.ročníka -HABAKUKY

  Dňa 19. 06. 2015 žiaci 4.A a 4.B boli na koncoročnom výlete v rozprávkovom mestečku Habakuky na Donovaloch. Cestou obdivovali krásnu prírodu Oravy, Liptova a nášho atraktívneho turistického miesta – Donovaly. Po príchode do cieľa boli nadšení architektúrou tohto mestečka . V zmenárni u Veľryby si zmenili euríčka na tamojšie platné peniaze –habakuky. Za ne si nakúpili rôzne originálne pamiatkové  predmety. Prezreli si rozprávkové domy s názvom napríklad  Bača a drak, Kurník šopa, Čierny dom, Hodovňa. V ďalšom  zdobili medovníčky, obdivovali náročnú prácu kováčov. Z ostrova, na ktorom stál rozprávkový hrad, v priezračnom jazierku pozorovali farebné rybky. Videli 3  rozprávky Pavla Dobšinského v modernom divadelnom spracovaní: O dvanástich mesiačikoch, Prorok Rak a Traja zhavranelí bratia. Najviac sa im páčila posledná, lebo miesto hercov v nej vystupovali klasické bábky. Cestou domov  sa zastavili pod svetoznámou dedinou Vlkolínec,  vyšlapali náročnú cestu na začiatok tejto  pamiatky  UNESCO, pokochali sa nádhernou okolitou prírodou  a s predsavzatím, že sa sem ešte vrátia, zišli strmú cestu k autobusu. Z výletu odchádzali s novými zážitkami a poznaním ďalšieho krásneho kúta našej krajiny.

Viac...

Medzinárodný deň detí v našej škole

 Prvého júna, presne na deň detí sme zažili náš ďalší spoločný deň detí. Oslávili sme ho športom, veselými a tvorivými disciplínami. Zatancovali sme si, zasmiali sme sa. Slniečko pálilo, trošku sme sa aj poopaľovali. Po skvelej zábave sme išli na obed a deti dostali k obedu aj malé prekvapenie.

Viac...

Dejepisná exkurzia Osvienčim – Krakow

 V piatok 5.06.2015  žiaci 9.a 8.ročníka navštívili smutný pamätník našich dejín – koncentračný tábor Osvienčim a Brezinka v Poľsku. Po celý čas ich sprevádzala svojím odborným a zaujímavým výkladom pani sprievodkyňa. Žiaci si  pripomenuli  tragické udalosti, ktoré sa tu odohrali počas 2.svetovej vojny, hrôzy ktoré ľuďom spôsobili iní ľudia a zároveň si uvedomili i to, že sa to už nikdy nesmie opakovať.

Ďalším cieľom našej exkurzie bolo mesto Krakow, prehliadka nádvoria kráľovského hradu Wawel a katedrály sv. Stanislava a Václava. Katedrála na Waweli bola miestom korunovania poľských kráľov, ale aj miestom ich posledného odpočinku. Spolu s centrom mesta Krakov je zapísaný na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Viac...

Dopravná výchova a mladý záchranár

 Dňa 27.05.2015 zažili žiaci  I. stupňa zážitkové vyučovanie – Dopravná výchova a mladý záchranár. Žiaci si spoločne v ročníkoch prezreli prezentáciu Bezpečne na bicykli – Bezpečná cesta do školy. Po prezentácii si žiaci 3. a 4. ročníka zopakovali desať pravidiel pre cyklistov a vymenovali časti príslušenstva bicykla. Absolvovali test – Pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. Žiaci 1. a 2. ročníka vyfarbovali maľovanky, vypracovávali pracovný list – Som cyklista v premávke . Niektorí žiaci prechádzali labyrintom s dopravnými značkami – pracovný list a hľadali cestu do školy. Vedomosti a zručnosti poskytovania prvej pomoci si žiaci vyskúšali spoločne s ôsmakmi, ktorí mladším žiakom predviedli ukážky prvej pomoci pri popálenine predlaktia a odrenine hornej končatiny. Ranenými boli mladší žiaci, ôsmaci poskytovali prvú pomoc. Po ukážke prvej pomoci si mladší žiaci medzi sebou skúšali techniky obväzovania. V skupinách si žiaci pripravili ošetrenie pri poranení kĺbov pri páde z bicykla a pri bodnutí hmyzom. Počas týchto aktivít sa žiaci stali vodičmi osobného auta, spolujazdcami a policajtmi vďaka pánovi inštruktorovi Ing. Samekovi z Autoškoly Samek. Deti získali od pána inštruktora vizitku a sladký cukrík. Všetci sme boli spokojní a odniesli sme si z tohto dňa pekné zážitky.

Viac...

Smer Paríž, Oxford, Londýn a späť

 Na prelome apríla a mája sme sa vybrali na študijný vzdelávací pobyt do Anglicka a Francúzska. V pondelok ráno sme sa stretli pred školou, odkiaľ sme vyrazili na 5-dňové „dobrodružstvo“.  Čakala nás náročná cesta v autobuse /dlhý deň a noc /, ktorú sme zvládli, a ráno sme sa zobudili v Paríži. Najskôr sme sa vybrali k Eiffelovej veži, ktorá je symbolom Paríža. Tá nás lákala najviac. Predtým, ako sme sa k nej dostali, sme si od miestnych predajcov nakúpili prvé malé suveníry pre našich rodičov a kamarátov. Samozrejme, už teraz sme si vyskúšali zjednávanie ceny a precvičili čísla v angličtine J.  Na najvyššie poschodie eiffelovky sme sa vyviezli výťahom, odkiaľ sme mali nádherný výhľad  na celé mesto. Po návšteve veže sme sa loďou plavili po Seine. Počasie bolo nádherné, a tak sme mohli  vidieť všetky krásy mesta. Pozreli sme si katedrálu Notre – Dame, Baziliku Sacré-Coeur, most Pont des Arts, s množstvom zámkov.

Viac...

List „adoptovanému“ spolužiakovi

 Žiaci našej školy už niekoľko rokov podporujú žiaka z Afriky, ktorého si „adoptovali“ na diaľku. Benard Omondi Auma, ktorý chodí do školy v Afrike nám pravidelne posiela listy, v ktorých nám opisuje svoju krajinu, počasie, ako trávi voľný čas, ako pomáha pri prácach na poli, pestovaní plodín. Taktiež nám píše o tom, ako sa mu v škole páči, a ktoré predmety ho bavia viac, ktoré menej. Ku každému listu prikladá hodnotenie svojho prospechu svojimi učiteľmi a riaditeľom školy. Keďže aj my chceme, aby vedel ako sa u nás máme, rozhodli sme sa mu napísať. Žiaci pripravili projekty, pridali sme sprievodný list a vložili do obálky, ktorá smerovala do Kene. Čakáme na odpoveď...

Viac...

Shakespeare´s Day

V apríli sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´ Day. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. – 9. ročníka, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. V prvej kategórii 2. – 4. ročník zvíťazila Vanesska Porubčanská zo IV.A triedy. V kategórii 5. – 7. ročník bola najlepšia Anabela Lacková zo VII.B triedy a v kategórii 8. – 9. ročník si prvé miesto odniesla Lenka Pekarová z VIII.A triedy. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a postúpili do mestského kola v Žiline. Všetci zúčastnení žiaci získali diplom a sladkú odmenu. 

Viac...

Školáci v MŠ

   Predškoláci pozvali na návštevu  do MŠ našich prvákov.  Všetci žiaci prvého ročníka sa veľmi potešili a 14.mája  2015 sa tam aj vybrali. Predškoláci nás srdečne privítali a ukázali nám časť programu, ktorý si pripravili pre svoje mamičky. Zarecitovali, zaspievali a zatancovali prváčikom. Presvedčili sa, že sú predškoláci  šikovní. Potom  si spoločne prezreli fotografie z ich návštevy našej ZŠ. Najviac sa všetci potešili, keď sa mohli spoločne zahrať s hračkami.  Nakoniec si sľúbili, že materskú školu navštívia ešte raz a strávia spoločné chvíle na dvore MŠ.

Viac...

Beseda s pani doktorkou

 Dňa 7. 5. 2015 sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila beseda s lekárkou MUDr. K. Murajdovou.  Témou besedy bolo ľudské telo. Pani doktorka deťom zaujímavo a pútavo rozprávala o fungovaní ľudského tela a trpezlivo odpovedala aj na zvedavé otázky. Žiaci počúvali s veľkým záujmom, boli aktívni a dozvedeli sa množstvo zaujímavostí o svojom tele a o tom, ako si majú chrániť svoje zdravie. Pani doktorke Murajdovej ďakujeme, že si našla čas a prišla žiakom priblížiť tajomstvá fungovania ľudského tela.

 

Viac...

Noc s Bibliou

V dňoch 15. – 16. mája 2015 sme na našej škole po prvý krát organizovali akciu s názvom Noc s Bibliou, ktorá bola orientovaná na Starý zákon určenú pre žiakov 5. a 6. ročníka.

Ako je vidieť už z názvu, akcia sa konala v noci z piatka na sobotu. Začali sme sv. omšou vo farskom kostole. Po príchode do školy sme sa spoločne navečerali – každý si dal to, na čo mal chuť, všetko sme mali spoločné.

Viac...

Kvíz o zdravej výžive

  Dňa 4.5.2015 sa uskutočnil v priestoroch základnej školy kvíz o zdravej výžive, v ktorom si zmerali svoje sily žiaci a žiačky 7.A,7.B,8.A,8.B a 9.B. V štyroch kolách sa snažili naši žiaci pohotovo odpovedať na otázky týkajúce sa zdravej výživy a významu jednotlivých zložiek potravy v živote človeka, no mohlo vyhrať len jedno trojčlenné družstvo. Tento rok sa víťazmi stali tri žiačky 9.b triedy. Gratulujeme.

Viac...

Škôlkári v 1. ročníku

 V piatok 24.4.2015 prišli na návštevu do školy naši predškoláci. Navštívili deti v prvých triedach. Boli zvedaví na to, čo sa v škole deje, čo všetko sa už naši prváci naučili a  čo aj ich samých  od septembra čaká. Prváci ich privítali a ukázali čo vedia. Zaspievali im pieseň, zarecitovali rozprávku O repe a domčeku. Ani predškoláci nezaháľali  a tiež spievali a recitovali.  Potom už spoločne vypracovali pracovný list z matematiky. Prváci predškolákom  napísali meno  na pracovné listy a potom počítali, vyfarbovali. Všetko sa podarilo a deti z MŠ dostali  prvú včeličku a jednotku s hviezdičkou. Veľmi sa im páčilo a už sa tešia do školy. Nakoniec  pozvali našich prváčikov k nim do materskej školy, aby sa spoločne zahrali a zaspomínali si.

Viac...

Týždeň priateľstva

 Na 1. stupni ZŠ sme začali týždeň priateľstva  projektovým dňom  Priatelia. Každá trieda dostala jedno písmeno zo  slova Priatelia  – /symbolická  preliezačka  na ihrisku/.  Na výkresy A1   žiaci a aj  deti z ŠKD kreslili okolo neho hrajúce sa deti na ihrisku. Popri tom bolo vyučovanie v tento deň, ale i počas celého týždňa zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov, vzájomnej  pomoci a na utužovanie triedneho kolektívu. Písali slohy, skladali básne, počítali matematické príklady s témou priateľstvo. Vzniklo tak 10 nádherných veľkých prác, ktoré sme poskladali a urobili z nich výzdobu na chodbu školy.

Viac...

Plavecký výcvik 5. ročníka

 V dňoch od 20.04. – 24.04.2015 sa uskutočnil zdokonaľovací výcvik žiakov 5. ročníka v Mestskej plavárni v Žiline . Výcvik  bol organizovaný pod vedením kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy NEREUS.  Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do 4 skupín. Každú skupinu si podľa plánu viedol pridelený inštruktor, ktorý so žiakmi vykonával rôzne činnosti (ponory, skoky, lovenie predmetov z dna bazéna, detské hry, prípravné cvičenia, plávanie na výdrž...) a snažil sa žiakov čo najviac motivovať k ďalším výkonom. Na konci kurzu žiaci získali svoje ohodnotenie v podobe „MOKRÉHO VYSVEDČENIA“.

Viac...

Deň Zeme 4. ročník

 Tento krásny slnečný deň sme spoločne strávili zberom liečivých rastlín. Presunuli sme sa od školy ku horárni a na lúke žiaci zbierali liečivé rastliny. Niektorí žiaci si vyhľadávali liečivé rastliny v atlasoch. Žiaci zbierali prvosienku jarnú, podbeľ liečivý, pŕhľavu dvojdomú, pľúcnik lekársky. Cesta pokračovala ku Chate u Bohačiakov, kde sa žiaci občerstvili a oddýchli si. Cestou späť sme pozorovali prírodu.

Viac...

Spravme k sebe most

  Školská literárna súťaž, ktorú každoročne organizuje PK SJL, sa v našej škole naplno etabloblovala a v tomto roku sa konalo vyhodnotenie už 10. - jubilejného ročníka, ktorému dominovala téma Spravme k sebe most. Výber témy nebol náhodný. Korešpondoval s výročím, ktorým žije celé Slovensko - 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra - slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, publicistu, redaktora a pedagóga. Inšpirovali sme sa jeho výrokom: „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými."

Viac...

Slávik školy

 16.4.2015 sa v našej škole uskutočnila milá súťaž Slávik školy. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov 1. stupňa  ZŠ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Zaspievali prekrásne známe i menej známe ľudové piesne. Boli sme veľmi milo prekvapené spevom detí, ktoré sa veľmi dobre zhostili úlohy spevákov. Niektoré deti nám aj pri speve zatancovali. Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestení súťažiacich a preto udelila viac ocenení.

Viac...

Slávnostný zápis prvákov do obecnej knižnice vo Varíne

 Pri príležitosti Mesiaca knihy a Týždňa  knižníc sa  26. marca  naši prváci zúčastnili slávnostného zápisu v knižnici. Počas návštevy knižnice sa dozvedeli o obecnej knižnici viac. S pani Sauerovou  si prečítali knihu o písmenkách Abeceda. Navzájom sa dopĺňali, recitovali, spievali a ukázali čo všetko sa v prvej triede už naučili. Potom  deti oboznámila ako to v knižnici funguje.  Pani Evka im potom vysvetlila ako sa požičiavajú knihy a ako sa o  knihy staráme. Po tejto besede ich slávnostne zapísala do knižnice a odovzdala im preukaz čitateľa s malou sladkosťou. A tak si už deti mohli vybrať a požičať  prvú knihu.  Na záver tejto malej slávnosti ich čakalo malé pohostenie.

Viac...

Poznávanie okolia

21.3.2015 prvý jarný deň turistický krúžok spoznával krásy prírody v okolí našej obce. Hneď na sútoku Varínky a Váhu nás privítali krásne labute a divé kačky. Vybrali sme sa popri Varínke smer Mojš zbierať podbeľ. Šťastie nám neprialo, lebo podbeľu bolo ešte málo a my vychystaní nazbierať čo najviac na čajík.

Chlapci našli pierka z čajok a veľmi sa tešili, že si urobia čelenky ako indiáni. Radosť nám urobili aj bahniatka a korbáčiky, ktoré sme si uplietli z vrbového prútia. So zatajeným dychom sme pozorovali pstruhy v rieke. Ostal nám čas aj na hry, lebo počasie nám prialo.

Unavení sme sa vracali domov, ale zasa obohatení o nové zážitky z jarnej prírody.

Viac...

Biele stužky

 Pri príležitosti 25. marca, ako Dňa bielej stužky - Dňa počatého dieťaťa, si žiaci aj zamestnanci našej školy mohli pripnúť bielu stužku, symbol života. Ochotne sa zapojili aj do aktivity s ľudskou stopou, zo všetkých sme vytvorili jednu veľkú stužku. Tento deň nám dal možnosť opäť sa zamyslieť, čo pre nás znamená život. Za tento krásny dar by sme touto cestou chceli poďakovať našim rodičom.

Viac...

Vernisáž Sárka Vesmír očami detí

 Dňa 2. marca 2015  sa v Žiline, v Makovického dome uskutočnila slávnostná vernisáž Výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Z Varína  bola ocenená práca  s názvom   Objavitelia vesmíru, ktorú namaľovala  prváčka Sárka Zimenová. Z materskej školy bola ocenená Henrietka Hliníková. Po krátkom kultúrnom programe boli víťazi odmenení darčekmi. Víťazné práce postúpili  do celoslovenského kola vo Hvezdárni v Hurbanove. Sárke a Henrietke aj my srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov.

Viac...

Farský kostol

 20. marca boli žiaci 5. ročníka na exkurzii vo farskom kostole vo Varíne. Boli sme si pozrieť bohoslužobné predmety, rúcha, liturgické knihy a ďalšie liturgické predmety. Prišiel pán kaplán, ktorý im všetko ukázal, vysvetlil použitie, symboliku, význam. Okrem toho im priniesol ukázať myrhu a veľmi vzácny, krásne voňajúci, olej.

Všetky tieto veci sú obsahom vyučovania NBV v piatom ročníku.

Viac...

Biblická olympiáda

 Dňa 13.marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 10 trojčlenných družstiev z 10 škôl. Prišli žiaci zo Stráňav, Tepličky nad Váhom, Dolnej Tižiny, Varína, Terchovej, Strečna, Gbelian, Diviny, Brodna a Belej. Z našej školy nás reprezentovali Matej Novosad a Martin Cvacho z 8.B a Evka Halúsková z 9.A. Žiaci riešili 5 druhov úloh s rôznou tematikou. 
Bolo treba riešiť testovú úlohu – zakrúžkuj správnu odpoveď, rozhodni, či je výrok správny alebo nesprávny, riešiť krížovku, pracovať s obrazmi a pod. Úlohy boli vskutku náročné. Vyhodnotenie:

Viac...

Hudba - nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce

 Zaujať dnešnú mladú generáciu zaujímavým programom je pomerne ťažké. Hlavne vtedy, keď sa im ma priblížiť téma, ku ktorej nemajú vzťah, príp. o nej vedia len veľmi málo, pretože je mimo predmetu ich záujmu. Preto každý, komu sa to podarí, si zaslúži obdiv. Presne ako dvojica mladých ľudí - profesionálny moderátor, hudobník Radko Pažej a spevák, herec, muzikant, študent pedagogiky Jaro Gažo. Ich profesionalita, zodpovedný prístup k štruktúre programu, kreativita, pochopenie duše dieťaťa priniesli svoje ovocie. V ich podaní bol muzikál nielen príjemným spestrením marcového dňa , ale formou blízkou deťom urobili prierez rôznymi druhmi muzikálu od roku 1927 po súčasnosť, umožnili im vyjadriť svoje pocity, názory a nenásilnou formou im ukázali krásu, čaro a fenomén tohto literárno-hudobného žánru. Náš kraj je poznačený životom Juraja Jánošíka takmer na každom kroku, je preto samozrejmé, že program musel na žiadosť žiakov vrcholiť sólom Juraja Jánošíka z muzikálu Maľované na skle, ktoré naši žiaci navštívili v MD Žilina. Sála kultúrneho domu sa ozývala spevom viac ako sto detí a príjemnú pohodu z koncertu si žiaci odniesli so sebou do školy a veríme, že i do ďalšieho života.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie účinkujúcim a veríme, že našu školu nenavštívili posledný raz. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, pretože čas prežitý v ich spoločnosti nebol stratený, práve naopak - obohatil všetkých prítomných!

Za všetkých na záver slová našich žiakov: 

Mne sa na koncerte páčilo, že speváci boli veselí a milí, chceli nás rozosmiať a veľa naučiť. Hlavne to, že máme rozdávať lásku. (Kristína Ďurčová)

Mne sa veľmi páčili všetky pesničky. Speváci mali zmysel pre humor a dobre som sa zabavila. Naučila som sa, že i pesnička, ktorá je už stará, môže byť stále dobrá! (Ema Gecelovská)

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>

  

2013/14 

Súťaž grafiti 2013/2014

V mesiaci jún sa na škole uskutočnila výtvarná súťaž v kreslení grafitov. Zapojiť sa mohli všetci žiaci školy. Vymyslený grafit mal obsahovať ich meno. Kreslili na formát A4. Na prvom mieste na prvom stupni sa umiestnila Lucka Ženteková z 3.A triedy. Na prvom mieste druhého stupňa sa umiestnil Erik Dančo zo 7.A triedy. O víťazovi rozhodol školský parlament. Víťazom blahoželáme.  

Viac...

Bobrík strachu

  V jeden júnový podvečer pred víkendom sme sa tí najodvážnejší vybrali do školy nocovať. Išli sme  plniť Bobríka strachu. Boli sme vyzbrojení karimatkami, jedlom, sladkosťami a rôznymi strašidelnými rekvizitami. Mali sme si overiť, či sme smelí a ničoho sa nebojíme. Behali sme okolo školy, výskali, lebo z kríkov na nás vyskakovali „rôzne strašidlá“.

Viac...

Vyhodnotenie súťaží

 Dňa 13.6. sa v kinosále OC Mirage v Žiline uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl vedomostných olympiád. Najúspešnejší žiaci našej školy

 • Nikolaj Pažický - 3.A (1. miesto - Šaliansky Maťko)
 • Dušan Kokosík - 6.B (3. miesto - geografická olympiáda).... 

Viac...

Koncoročný výlet tretiakov

  Žiaci tretích ročníkov v rámci koncoročného výletu navštívili Múzeum  kysuckej dediny vo Vychylovke. Zaujali ich obydlia, v ktorých kedysi žili naši predkovia, ich interiér s figurínami v dobových odevoch. Obdivovali prekrásnu okolitú kysuckú prírodu s lúkami plných pestrofarebných kvetov. Najväčším zážitkom bola jazda vláčikom po jedinečnej úvraťovej železnici, ktorou sa v minulosti prevážalo drevo z Kysúc na Oravu. Cestou domov sa zastavili vo vynovenej Starej Bystrici s unikátnym orlojom. Z výletu sa vracali s novými poznatkami a zaujímavými zážitkami.

Viac...

Čitateľský maratón

Naši tretiaci navštívili Obecnú knižnicu vo Varíne s cieľom spoločne si prečítať niektoré rozprávky. Privítala ich pani Ing.Sauerová, ktorá  ich oboznámila so zámerom tejto akcie - čítať rozprávky po častiach. Čítať začala pani Rolková, postupne si overovali svoje čitateľské schopnosti viacerí tretiaci. Takto spolu prečítali 3 rozprávky a na domácu úlohu mali   nakresliť ilustráciu z tej, ktorá sa im najviac páčila. Žiaci v knižnici dostali občerstvenie a ako pozornosť záložky do knihy.

Viac...

Beh na Strečno

  Dňa 29.5 sa konal beh po schodoch na hrad Strečno. Behu sa zúčastnilo 28 detí. Pretek organizovala Žilinská univerzita. Za mladšie dievčatá bola na prvom mieste Karolína Cvachová a na treťom mieste Eva Ďuranová. Zo starších dievčat sa na treťom mieste umiestnila Lucia Matejčíková. Chlapcom sa nepodarilo umiestniť.

Viac...

Bezpečne na bicykli

Dňa22.5.2014 sa na školskom ihrisku ZŠ s MŠ ONDREJA ŠTEFKU VARÍN si žiaci vyskúšali ako ovládajú svoj bicykel. Absolvovali jazdu zručnosti. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z 4.-5.roč.

Kategória dievčat:
 1. miesto: Ďuranová Eva 4.A
 2. miesto: Cvachová Karolína 4.A
 3. miesto: Škulcová Dorotka 4.B
Kategória chlapci: 

Viac...

DETI PRED OPONOU

Posledný aprílový deň bol pre žiakov našej školy výnimočný. Reprezentovali totiž našu školu v zahraničí, na veľmi peknej medzištátnej akcii – DETI PRED OPONOU.  Išlo o prehliadku  detských divadelných súborov v Třanovicích v ČR.

Naši žiaci vystúpili s divadelným predstavením v anglickom jazyku - Alica v krajine zázrakov. Okrem veľmi podnetných divadelných výkonoch detí z Česka, Poľska a Slovenska si žiaci mali možnosť pozrieť ako sa učia žiaci v ZŠ Třanovice. Bol to skutočne veľmi zaujímavý a nezabudnuteľný zážitok.

Viac...

Veselé zdravé zúbky

 Dňa 15.5.2014 bola v 1.A a v 1.B triede sestrička Janka Huličiarová, ktorá predviedla žiakom, ako sa správne starať o zúbky.Žiaci si priniesli zubné kefky a prakticky si vyskúšali ako sa čistia zúbky.

Súčasťou bola aj beseda o zdravej strave a pesnička na CD - Zdravá strava. Žiaci vypracovali pracovné listy, kde si overili svoje vedomosti. Odmenení boli peknými zúbkami, ktoré si hrdo pripli na trička. Dostali aj čistiaci kalendár, ktorý ich bude motivovať k tomu, aby nezabúdali na svoje zúbky každý deň. 

tr. uč. J.Smolková , M. Solárová

Viac...

Bojník

 Dňa 13. 5. 2014  sa  na našej škole, v telocvični uskutočnilo vystúpenie historickej skupiny Bojník z Bojníc, v rámci otvorenej hodiny dejepisu. Vystúpenie a sprievodné slovo zaviedlo žiakov do obdobia križiackych výprav. Účinkujúci žiakom ukázali zbrane, akými sa v tom období bojovalo. Vysvetlili im rozdiely medzi mečmi rímskymi a slovanskými, ukázali im turecké šable a nechýbali ani ukážky rytierskeho výstroja a dobového oblečenia.

Viac...

Výsledky zberu papiera

                                                                                                                                                                                            

Viac...

Návšteva Britského centra

V apríli, žiaci 7.A triedy a vybraní žiaci šiesteho ročníka, navštívili Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline. Pracovníčka knižnice im porozprávala o histórii Britskej rady, podujatiach, ktoré organizujú a predstavila jednotlivé časti oddelenia. Žiaci si popozerali anglické učebnice, odbornú literatúru a časopisy.  

Viac...

Shakespeare´s Day

Dňa 15.4. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespeare´s Day.

Žiaci súťažili v recitovaní anglickej poézie a prózy. V kategórii 5., 6. a 7. ročník zvíťazila Lenka Pekarová. V kategórii 8. a 9. ročník sa na prvom mieste umiestnila Katarína Cáderová. Obe postúpili do mestského kola v Žiline. 

Viac...

Dejepisný projekt a výstava SLOVENSKÍ VEDCI A VYNÁLEZCOVIA

  V mesiaci apríl sa žiaci 5.-9. ročníka zapojili v rámci dejepisu do projektu  SLOVENSKÍ VEDCI A VYNÁLEZCOVIA. Cieľom tejto akcie bolo prehĺbenie poznatkov našich žiakov v oblasti vedy,  a spoznať nielen svetových vynálezcov, ale aj významné slovenské osobnosti  ktoré sa prácou preslávili po celom svete a reprezentovali našu krajinu doma i v zahraničí . Pri svojej práci žiaci zistili nielen mnoho zaujímavých poznatkov, nadobudli mnoho vedomostí , ale presvedčili sa o tom,  že i Slováci majú veľa osobností  v oblasti vedy a výskumu na ktoré môžu byť  hrdí.

Viac...

PÍŠEME PRIATEĽOVI

  Žiaci  našej školy  vypracovali v mesiaci apríl projekt – Píšeme priateľovi. Na hodinách anglického jazyka žiaci písali list nášmu adoptovanému africkému chlapcovi Benardovi  do Kenye, ktorému svojím  každoročným príspevkom umožňujú študovať.  Takýmto spôsobom ho chceli lepšie spoznať, tiež sa mu predstaviť, porozprávať mu o svojich záľubách, či rodine. Tiež si veľmi dobre  takto precvičili a otestovali svoje vedomosti  a zručnosti z anglického jazyka.

Viac...

Jazykový kvet 2013/14

  Aj tento školský rok reprezentovali našu školu žiaci v tejto zaujímavej a inšpiratívnej akcii, zameranej na podporu učenia sa cudzích jazykov a prezentáciu jazykových zručností.

Šiestačky –Maťka Androvičová, Maťka Halúsková, Natálka Halečková, Aďka  Zichová a dvaja siedmaci – Dianka Vráblová a Andrej Akantis si pripravili divadelné predstavenie v anglickom Jazyku : Alica v krajine zázrakov – Alice in Wonderland.

Viac...

Zdravotnícka príprava žiakov 3.A

Koncom apríla zavítala do 3.A triedy zdravotná sestra - pani Mária Nováková, aby žiakom ukázala základy obväzovej techniky. Najprv ich oboznámila s rôznymi úrazmi a ako pri nich deti môžu pomôcť. Vybrala si jedného žiaka, na ktorom ukázala správnu manipuláciu s obväzom a zároveň postup pri obväzovaní ruky. Deti ju pozorne sledovali a vzápätí si navzájom ruky tiež obväzovali. Pani Nováková im pomáhala, usmerňovala pri ich činnosti. Podobným spôsobom obväzovali aj nohy a najväčším zážitkom pre nich bolo obväzovanie hlavy. Priebeh celej inštruktáže sa im veľmi páčil. Pani Nováková ich pochválila za šikovnosť, s akou zvládli všetky úlohy.  

Viac...

Návšteva Emy a Ivana

Žiaci 3.A a 3.B napísali v rámci projektu „List priateľovi“ list Eme z USA a Ivanovi z Kolumbie. Nakoľko obidvaja v súčasnosti chodia do školy v Žiline, prišli nás pozrieť. Návšteva to bola neformálna, všetci prítomní sa dobre bavili. Ema žiakom ukázala krátku prezentáciu o krajine, odkiaľ pochádza a podobne aj Ivan. Tretiaci si v praxi vyskúšali svoje znalosti z angličtiny a boli naozaj celkom dobrí.

Viac...

SLÁVIK ŠKOLY 2014

  Dňa 10. 04. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik školy 2014. Do tohto kola postúpili najlepší speváci z ročníkov 1 – 4, ktorých bolo 32. Boli rozdelení do 2 kategórií: I. – 1. a 2. ročníky, II. - 3. a 4. ročníky. Okrem nich ešte vystúpili aj žiaci, ktorí nám zahrali na rôznych hudobných nástrojoch: Branko Dominiak a Ondrík Blaško– flauta, Miško Paško, Matúško Bobáň, Félix Grenčík  a Samko Paško– akordeón, Livinka Kabatierová, Timejka Jedličáková, Martinka Lopušanová, Miška Lovásová – klavír, Ivonka Prekopová a Lacko Kysela – gitara. Ich hra všetkých zaujala a veľmi sa im páčila. Speváci sa tiež nedali zahanbiť a ich sólové vystúpenia boli tiež veľmi pekné. Porota mala ťažkú práca vybrať tých najlepších, ale po dlhšej porade urobila nasledovne:

Viac...

Mažoretky

Dňa 5.4.2014 sa mažoretky Varín zúčastnili súťaže amatérskych skupín v českom meste Litovel. Medzi českými súbormi sa nestratili,  vynikli eleganciou a tanečnými choreografiami a ako jediný zahraničný súbor si v silnej konkurencii vybojovali tieto ocenenia:

Deti Baton: 1. miesto
Junior Baton 2. miesto
Senior baton 2. miesto

Viac...

Výsledky „TEPLÁKOVÉHO DŇA“

 V tabuľke si môžete pozrieť percentuálne výsledky toho, ako ste sa ako trieda zapojili do nášho Teplákového dňa.

Dvom triedam, ktoré sa ako kolektív spojili a prišli v plnom počte vrátane triednych učiteliek, srdečne gratulujeme a ako odmenu získali pizzu pre celú triedu.

Viac...

LYŽIARSKY ZJAZDOVÝ VÝCVIK

V dňoch 10.02. - 14.02.2014 sa uskutočnil lyžiarsky zjazdový výcvik (LZV) žiakov 7. ročníka, v lyžiarskom stredisku Snowland – Valčianska dolina. LZV sa zúčastnilo 28 žiakov ( 9 žiakov zo 7.A a 18  žiakov zo 7. B triedy a 1 žiak z 8.A), 3 učitelia – lyžiarski inštruktori ( Mgr. Barbora Miková, Mgr. Monika Staňová a Mgr. Miroslav Pravdík). Zdravotník (MUDr. Janka Kapitulčinová Milová), spolu 32 osôb. 

Viac...

Plavecký výcvik

V čase od 24. 03. – 28. 03. 2014 naši tretiaci absolvovali týždenný plavecký kurz pod vedením profesionálnych trénerov v Mestskej plavárni v Žiline . Hneď prvý deň si ich otestovali a podľa výsledkov ich rozdelili do 5 skupín. Ku každému žiakovi pristupovali podľa jeho schopností. Motivovali ich neustálym striedaním činností, zaujímavými pomôckami, nešetrili pochvalou.  

Viac...

Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 12.2. 2014 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 1. – 9. ročníka súťažili medzi sebou, kto najkrajšie zarecituje poéziu a prózu. Mali sme tak možnosť počuť diela slovenských autorov, ale hlavne prednes, do ktorého dali žiaci celú svoju dušu.   Porota mala preto veľmi ťažkú úlohu v určovaní prvenstva.  Všetci zúčastnení si zo súťaže odniesli pamätný list, sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Víťazi každej kategórie majú  možnosť reprezentovať našu školu v obvodnom kole tejto súťaže. Držíme im palce, aby obstáli čo najlepšie!

Z ročníkov I. – III. sa do tejto súťaže zapojilo 14 žiakov.

Viac...

Cirkus JACKO

Našu školu opakovane navštívil ukrajinský cirkus Jacko. Tak ako minule, predviedli sa skvelými trikmi a kúskami. Najväčší úspech malo žonglovanie, ale nezaostávali ani fakírske čísla, ako ležanie na klincovom lôžku či chôdza po rozbitom skle. 

Zábavní boli aj klaun a kúzelníčka, ktorí si vybrali pomocníkov z našich žiakov. Celé vystúpenie okrášľovali tance krásnych tanečníc, ktoré pripomínali veľké farebné motýle. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo.   

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

 

2013/14 

 

Envirodeň

V dňoch 24. – 25.6.2013 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili environmentálneho dňa v spolupráci so ZŠ Krasňany. Počas týchto 2 dní boli pre deti pripravené rôzne environmentálne aktivity, súťaže, filmy, no určite najväčším zážitkom bola návšteva Ekocentra v Zázrivej. 

Viac...

Ekofoto „Láska v zelenom“

V tomto školskom roku sa uskutočnil 1. ročník fotografickej súťaž Ekofoto na tému „Láska v zelenom“. Cieľom súťaže bolo preukázať svoj pozitívny vzťah k prírode. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov z I. a II. stupňa. Víťazné fotografie sú vystavené v priestoroch školy a na internetovej stránke školy. Na 1. mieste sa umiestnila fotografia žiačky Tatiany Surovcovej z 9.B.  

Viac...

Liga proti rakovine - Žltý narcis

 12. apríla 2013 sme sa zapojili do akcie Žltý narcis, ktorú vyhlasuje Liga proti rakovine. Žiačky 9.B Kristína Solárová a Tatiana Surovcová ponúkali narcisy –symboly nádeje a spolupatričnosti pre ľudí chorých na rakovinu. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec aspoň symbolickou sumou patrí veľké poďakovanie.

Viac...

Kvíz: Čo mám vedieť o správnej výžive

23. apríla 2013 si vyskúšali svoje vedomosti o zdravom stravovaní 3 –členné družstvá 7.- 9. ročníka. Žiačky preukázali bohaté vedomosti z biológie a chémie. Na 1. mieste sa umiestnili zástupcovia 9.A, na 2. mieste zástupcovia 9.B a na 3. mieste zástupcovia 7.A. Víťazi boli odmenení diplomami a cenami, ktoré zodpovedali zásadám zdravej výživy.

 

Viac...

Štúrov Zvolen 2013

24.apríla 2013 sa naša žiačka 9.ročníka Lenka Rišová zúčastnila regionálneho kola v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen. Získala krásne 3.miesto(viď výsledková listina) a potešila nás všetkých. Víťazke srdečne blahoželáme!  

Viac...

VIII. ročník školského kola literárnej súťaže

  26.apríla 2013 bol vyhodnotený už VIII. ročník školského kola literárnej súťaže, ktorej témou bol rozhovor, komunikácia s ľuďmi a mapovanie života rodičov, starých rodičov v minulosti a zmysluplné využívanie voľného času. Preto aj téma Keď ešte televízia nemala stovky programov a facebook ešte nebol na svete podčiarkovala túto myšlienku. Žiaci sa náročnej témy zhostili pomerne dobre, o čom svedčia i rôzne kategórie, do ktorých sa žiaci zapojili. Výsledky súťaže sú zhrnuté vo výsledkovej listine.

Viac...

Jazykový kvet

 V marci sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo celoslovenskej súťaže v cudzích jazykoch -Jazykový kvet .

Našu školu reprezentovali 2 skupiny s pripravenými divadelnými predstaveniami v anglickom jazyku.

1.skupinu tvorili žiačky 5.roč. :

Viac...

Florbal

 Dňa 18.3.2013 sa konal Orionflorbal cup 2013 starších žiakov v Žiline na ZŠ Lichardovej a ZŠ R. Zaymusa. Zúčastnilo sa spolu 14 družstiev preto sa hralo na dvoch školách súčasne. Naši žiaci hrali na ZŠ Lichardovej a v skupine sme mali okrem nás ešte tri družstvá. Po odohratí zápasov v skupine sme postúpili do semifinále pretože žiaci vyhrali všetky tri zápasy.  

Viac...

SLÁVIK ŠKOLY 2013

  14.3.2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní žiakov 1. a 4. ročníka .Zúčastnilo sa jej 30 detí. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. 1.kat. – ročníky 1-2, 2.kat. – ročníky 3-4. Všetci speváci sa na svoje vystúpenie vzorne pripravili. Niektorí sa trošku popasovali aj s trémou, ale nakoniec ju prekonali a svoju pieseň zaspievali veľmi pekne. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších, lebo všetci boli výborní.

Viac...

Imatrikulácie

 Dňa 8. februára 2013 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníka. Žiaci 9. ročníka odovzdali svoju symbolickú štafetu začiatočníkom – malým prváčikom.

 Udalosti sa zúčastnilo mnoho rodičov, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť našich prvákov pri ich vstupe medzi veľkých žiakov. 

Viac...

Rozprávkové vretienko

 Žiaci 2.-4.roč.ZŠ s MŠ Ondreja Štefku dňa 23.1.2013 popoludnie strávili s rozprávkou.

V škole sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže v prednese rozprávky-Rozprávkové vretienko.Z každej triedy najlepší recitátori porozprávali svoje rozprávky.

Porota v zložení Mgr.Synáková,Mgr.Lišková a Mgr.Smolková po porade určila poradie:

Viac...

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Dňa 16.01.2013 a 17.01.2013 sa uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka základnej školy. Pani učiteľky a školská špeciálna pedagogička spoznali budúcich prváčikov. Zápisu sa zúčastnilo 47 predškolákov. Chlapci a dievčatá s radosťou ukázali, čo dokážu. Kreslili, písali, počítali, tvorili obrázky z geometrických tvarov. Za spoluprácu a krásne práce boli odmenení  darčekmi.

Viac...

ŠKOLSKÉ KOLO ŠALIANSKEHO MAŤKA

 Dňa 6. decembra 2012 sa konalo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko, kde žiaci súťažili v prednese povestí. Postupu žiakov do školského kola predchádzalo triedne kolo, z ktorého postúpili dvaja súťažiaci. Žiaci súťažili v troch kategóriách:

 • 2. – 3. ročník,
 • 4. – 5. ročník,
 • 6. – 7- ročník.

Viac...

Lucie 2012
„Od Lucie do Vianoc 
každá noc má svoju moc!“
 

Týmito slovami vchádzali dievčatá 9.ročníka do jednotlivých tried ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, tried materskej školy a do školskej jedálne dňa 13.decembra 2012 za hudobného sprievodu svojich dvoch spolužiakov.

V krátkom kultúrnom programe pripomenuli tradičné zvykoslovné tradície Chodenia Lucií. Program oživili spevom, vinšami a vianočnými piesňami.

Viac...

Katarínska diskotéka

  Dňa 23. novembra sa uskutočnila v telocvični školy Katarínska diskotéka, ktorú zorganizoval žiacky parlament, ale predovšetkým žiaci 9.A a 9.B triedy. 

 Katarínska diskotéka pre 1. – 4. ročník sa konala v čase od 14:00 do 16:30 a pre 5. – 9. ročník od 17:00 do 21:00.

Viac...

Červené stužky

 V tomto školskom roku sa naša škola ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne po šiesty raz zapojila do kampane zameranej na boj proti AIDS. Zapojili sme sa nasledovnými aktivitami:

 

 1. Na začiatku novembra sme zhotovili nástenku na 1. poschodí školy. Obsahom nástenky boli propagačné materiály súvisiace s myšlienkou kampane a veľká červená stužka.
 2. Už v septembri žiaci na hodine výtvarnej výchovy, ale aj doma zhotovovali návrhy pohľadníc, kde rôznou technikou graficky vyjadrili zameranie kampane. Celkovo sme mali 28 pohľadníc. Tri najlepšie práce sme následne zaslali do súťaže.
 3. ...

 

Viac...

Myslím, teda som

 22.októbra 2012 sme sa zapojili do 8.ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc, tento rok zameranú na tému Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Súťaž sa konala pod osobnou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Viac...

Dopravné ihrisko

 V mesiaci október sme využili priaznivé počasie na precvičovanie dopravných predpisov pre chodcov a cyklistov so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka. Turistická vychádzka na ZŠ s MŠ v Krasňanoch, kde majú dopravné ihrisko nám poslúžilo na upevnenie vedomostí a zručností z dopravnej výchovy. Po ceste označení reflexnými vestami sme dodržiavali bezpečnostné predpisy pre chodcov. Na ihrisku zasa jazdu na bicykli a kolobežke. Semafor riadil križovatku, takže všetci museli rešpektovať jeho funkciu.

Viac...

Šarkaniáda

Jeseň v mesiaci október ukázala svoje čaro.  Slnečné, aj keď trochu veterné dni sme so žiakmi 1.-4. ročníka využili na šarkaniádu. Kedže listy na stromoch sa dlho nechceli rozžiariť jesennými farbami, tak sme vyfarbili jesenné nebo farebnými šarkanmi.  

Viac...

Myslím, teda som

  Názov podujatia sme zvolili podľa výroku René Descartesa. Chceli sme priviesť žiakov k pochopeniu sveta - ukázať im, že všetko so všetkým súvisí. Prinútiť ich zamyslieť sa a pochopiť, že kľúčom k histórii, prítomnosti i budúcnosti je vždy ČLOVEK.

Kľúčom k minulosti sú tí, ktorí už niečo prežili a môžu nám o tom porozprávať, prípadne sa o tom môžeme dočítať;  súčasnosť máme spoločnú  - mali by sme dokázať, že vieme spolu nažívať, pomáhať si, rozprávať sa, využívať výdobytky modernej doby a kľúčom k našej budúcnosti je vzdelanie, ktoré nás posúva ďalej - nielen ako spoločnosť, ale každého jedného z nás.

Viac...

Záložky

  Tento rok sme v rámci celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave,  dostali ako partnerskú školu ZŠ s MŠ v Bojniciach. Veľmi nás to všetkých potešilo, pretože návšteva mesta Bojnice patrí medzi našimi žiakmi k najobľúbenejším výletom. Vyrobili sme pre nich 360 kusov záložiek,ktoré mali urobiť radosť všetkým žiakom ich školy. Žiaci pripravovali záložky priebežne na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy, výchovy umením a vo svojom vlastnom voľnom čase.Práca ich tešila. Aj preto, že záložky vyrábali už tretí rok a vždy sa tešia na prekvapenie v podobe záložiek z inej partnerskej školy.

Viac...

Európsky deň jazykov.

 

V októbri sa naša škola zapojila do aktivít spojených s Európskym dňom  jazykov. Žiaci jednotlivých ročníkov mali rozdelené témy a to nasledovným spôsobom: 

 • 5.a 6. ročník - rozprávkový deň v anglickom jazyku
 • 7. ročník - tvorba anglických básní, rýmovačiek a anekdot, frazeologizmy
 • 8. a 9. ročník - tvorba projektov o Európe

Žiaci 5. a 6. ročníka mali prísť oblečení v kostýmoch svojich obľúbených rozprávkových postavičiek a ich názvy  sme sa pokúsili aj preložiť do anglického jazyka. Potom si vymaľovali rpzprávkové postavičky v pracovnom ...

 

Viac...

Svetový deň zdravej výživy

16. októbra 2012 sa na našej škole uskutočnil Svetový deň zdravej výživy. Počas troch vyučovacích hodín žiaci pracovali na rôznych aktivitách, ktoré si vybrali. Výsledky ich práce sme  vystavili na prvom poschodí budovy školy. Všetci  žiaci pracovali usilovne a vytvorili  krásne plagáty, makety ovocia z plastelíny, naaranžované ovocie a zeleninu, jedálne lístky, veselé básničky a príbehy na tému zdravá výživa. Súčasťou tohto dňa bola aj výstava ovocia a zeleniny, ktorú so žiakmi pripravila Mgr. Tavačová a Mgr. Tichá. Žiaci naaranžovali košíky s ovocím a zeleninou, priniesli tekvice a vytvorili tak zeleninovo – ovocnú záhradu.

Viac...

Expedícia na Budatínskom hrade

  26.9.2012 sa žiaci  3. a 4. ročníka zúčastnili zážitkového vyučovania  pod  názvom Expedícia hradná škola na Budatínskom hrade . Vyučovanie bolo zamerané na históriu okolia Žiliny a dopĺňalo učivo prírodovedy,  vlastivedy, regionálnej výchovy.  Triedy sa striedali postupne, podľa pripraveného rozpisu programu, aby navštívili všetky stanovištia.

Viac...

Výstava ovocia a zeleniny

Žiaci I. stupňa sa 24.9.2012 zúčastnili obecnej výstavy ovocia a zeleniny v kultúrnom dome vo Varíne.  Deti zaujali veľké tekvice , obrovské jablko i netradičné druhy plodov , ktoré bežne v záhradkách nevidíme a to boli citrusy i liečivé plody goji, no i ďalšie čudá J. Potešili sme s prácami našich škôlkarov, ktoré krásne dotvorili veselú jesennú náladu.  Pri tom si žiaci opakovali ako sa volajú jednotlivé druhy plodov a spojili svoje  vedomosti s názornými ukážkami. Určite sa radi pozrú na podobnú výstavu opäť.  

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

 

 2011/13  

Začiatok školského roka 2012/2013

Vážení pedagógovia, zamestnanci školy, vážený pán starosta, vážený pán dekan, milí rodičia, žiaci,

 akoby to bolo len včera, keď sme sa rozchádzali na prázdniny, a už sa opäť roztáča kolotoč školského roka. Dva mesiace letných prázdnin ubehli a je tu september so svojou slávnostnou atmosférou. Dúfam, že ste si počas prázdnin a dovoleniek dobre oddýchli, a načerpali veľa síl, elánu a optimizmu do nového školského roka. 

Viac...

SUPER STAR 5

  Koncom mája sa na našej škole uskutočnila prehliadka speváckych talentov  z ročníkov 1 -4. Boli to víťazi triednych kôl a výberového – semifinálového kola. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

 

 

Viac...

Staň sa odborníkom

  Staň sa odborníkom – tak sa nazýva dejepisný projekt, do ktorého sa zapojili žiaci našej školy. Vybrali tému ktorá ich počas roka zaujala najviac, tej sa potom podrobne venovali a spracovali. Svoje vedomosti a práce potom odprezentovali pred celou triedou, ako veľkí odborníci. Na záver sme pre všetkých žiakov pripravili výstavku.

Viac...

Čitateľský maratón

  Dňa 31. mája 2012 sa žiaci ZŠ s MŠ  Ondreja Štefku zapojili do projektu „Čítajme si“, ktorého  organizátorom je Linka detskej istoty  - UNICEF.  Cieľom projektu je zatraktívniť knihu v detských očiach, pretože v konkurencii počítačov, televízie a iných podnetov moderného sveta popularita čítania klesá.

Viac...

Plavecký výcvik žiakov 3.A a 3.B triedy

 

V dňoch od 14.05. – 18.05. 2012 sa žiaci ZŠ sMš Ondreja Štefku vo Varíne zúčastnili plaveckého výcviku. Plavecký výcvik prebiehal v Relaxačno – informačnom centre Terchovec v Terchovej pod vedením inštruktorov Mgr. Juraja Kadlica a Štefana Bajusa. Formou hier sa žiaci oboznámili s vodou a naučili sa základy plávania. Žiaci boli rozdelení do 2 skupín, ktoré sa striedali v bazéne a v herni. Kde trávili čas svojimi obľúbenými hrami. Kurz deti absolvovali v príjemnej atmosfére a každý žiak na záver bol za svoj výkon odmenený pekným diplomom.  

Viac...

Beseda so zahraničným lektorom v anglickom jazyku.

  Dňa 23.4.2012  sa žiaci šiestych až deviatych ročníkov zúčastnili na prezentáciách  so zahraničným lektorom Alessandrom Valmontem, ktorý  im predstavil Filipíny  ako krajinu, z ktorej pochádza.  Počas prezentácie  mali žiaci nielen  možnosť spoznať novú krajinu, ale si aj vyskúšať  svoje  komunikačné spôsobilosti.  

Viac...

Návšteva krajskej knižnice a Britského centra

    V piatok dňa 20.4.2012 sa časť žiakov  7.B /A  a 8.B zúčastnili návštevy Krajskej knižnice v  Žiline, ktorej  súčasťou  je aj Britské centrum. Počas návštevy Britského centra si žiaci  vyskúšali svoje vedomosti  v interaktívnych  úlohách  z oblasti  geografie  v  anglickom  jazyku. Žiaci pracovali v zmiešaných skupinách a zadaná aktivita sa im páčila.

Viac...

Čo mi rozprávala naša škola.

  Školské kolo literárnej súťaže sa uskutočnilo v školskom roku 2011/ 2O12 po siedmykrát. Súťaž bola určená žiakom  druhého až deviateho ročníka. Literárne práce písali žiaci na tému Čo mi rozprávala naša škola.

 

Viac...

Svet za čarovným zrkadlom

  Žiaci dňa 24. október 2011 vstúpili do sveta rozprávok, prísloví, hádaniek, porekadiel, povestí, ľudových piesní, balád prostredníctvom knižky Čarovné zrkadlo . Chceli sme evokovať  prepojenie sveta minulosti s tým dnešným, ktorý má s tým v Čarovnom zrkadle veľmi veľa spoločného. Jeden bez druhého by sme neboli nikým a ničím.

 

Podujatie v našej škole začalo rozhlasovou reláciou, ktorá stručne  mapovala slovenské ľudové tradície a ich odkaz pre dnešnú generáciu mladých ľudí.

Po jej skončení sa žiaci pustili do výroby záložiek pre žiakov z partnerskej školy v Holíči. Tematicky boli obrázky na záložkách venované svetu ....

 

Viac...

Imatrikulácie prvákov

 

Slávnostná imatrikulácia prvákov sa konala 30. januára v telocvični našej školy. Za účasti vedenia školy, pána starostu, starších žiakov, rodičov, starých rodičov a kamarátov nastúpilo 41 prvákov, aby všetkým prítomným dokázali, že sú naozajstnými žiakmi našej školy.

Deviataci predstavili prítomných prvákov a stali sa ich školskými krstnými rodičmi.

Pani riaditeľka Mgr. Bielková, po predstavení každého prváka, ich veľkou ceruzou pasovala za člena cechu žiackeho. Prváci v pásme pesničiek a riekaniek predviedli prítomným, čo sa v škole naučili.

Veľká vďaka patrí ich triednym učiteľkám Mgr. Tropkovej a Mgr. Dominiakovej.

Milí prváci, prajeme vám veľa šťastia, zdravia a úsmevov. S radosťou navštevujte našu školu.

Viac...

Zápis do prvého ročníka

 Zápis do 1. ročníka sa na našej škole uskotočnil v dňoch 18. a 19. januára 2012. Zapísali sme 50 detí. Všetky boli zaškolené v predškolskom zariadení. Evidujeme 3 žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky.

 

Viac...

Rozprávkové vretienko

Dňa 17. Januára 2O12 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ. Svojim prednesom nás zaviedli do čarovného sveta rozprávky, kde dobro víťazí nad zlom. Tam, kde múdrosť a vtip prekabátia hlúposť a lenivosť. 
 

Viac...

Škôlkári u prvákov

Dňa 17. 1. 2012 sa vybrali naši malí škôlkari na návštevu medzi prvákov. Prváci ich už netrpezlivo čakali, lebo tam mali viacerí svojich kamarátov. V škole sa zoznámili s prostredím a videli, čo všetko sa už stihli prváci naučiť. Zarecitovali si básničky, zaspievali známe pesničky a spoločne vypracovali pripravené pracovné listy. Prváci ukázali škôlkarom svoje Šlabikáre a niečo im z nich aj prečítali. Nedali sa zahanbiť ani škôlkari a tí najsmelší sa podpísali a niečo nakreslili na tabuľu. Vyskúšali si sadnúť do lavice. Ťažko sa im zo školy odchádzalo a už teraz sa všetci tešia, že od budúceho školského roka sa stanú ich spolužiakmi.

Viac...