Akcie

Skvelý úspech - najlepší chemik v kraji!

Najlepším chemikom v Žilinskom kraji vo svojej kategórii sa stal náš deviatak Ondrej Blaško.   V tvrdej konkurencii prekonal v dištančnom krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii D ťažkých súperov a získal bez dvoch bodov plný počet!  Súpermi mu boli nie len najúspešnejší riešitelia okresného kola v rámci základných škôl, ale i gymnázií. Ondrej tak zvíťazil vo svojej kategórii aj nad gymnazistami zo Žiliny, Martina, Ružomberka a Liptovského Mikuláša.

Viac...

NAPÍŠ POVESŤ

Počas prerušenia vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie žiaci 5. ročníka preberali tematický celok Povesti. Prečítali si niekoľko ľudových i autorských povestí, v ktorých základom je reálna historická osobnosť, miesto alebo historická udalosť. Mnohých žiakov téma zaujala a sami si prečítali niekoľko povestí, ktoré sa týkajú nášho regiónu.

Viac...

ANJ Zdravé a nezdravé jedlo

Žiaci 3.A a 3.B si na hodinách angličtiny preberali tému jedlo a popri tom sa naučili vyjadriť v cudzom jazyku čo majú radi a čo radi nemajú. V projektoch potraviny rozdelili jedlo na zdravé a nezdravé a vo vetách sa aj priznali čo majú radi.

Viac...

Matematický klokan

Tematický deň KORYTNAČKY

22. mája žiaci druhých ročníkov pokračovali v dištančnom vzdelávaní zameranom na ochranu prírody.

Zvolili sme túto tému pretože 23. máj je vyhlásený za Svetový deň korytnačiek organizáciou American Tortoise Rescue /  od roku 2000,  ktorá sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek / a je aj deťom veľmi blízka.

Viac...

Európsky deň národných parkov,

24. máj bol vyhlásený organizáciou EUROPARC za Európsky deň národných parkov, preto sme sa rozhodli v druhom ročníku  vo štvrtok  21 . 5.  2020 počas dištančného vyučovania zamerať  sa na túto tému.   

Aktivity, ktoré sme podnikli či už na čítaní,  alebo  v iných častiach vyučovania v tento deň,  sa niesli v téme  Ako sa treba správať k zvieratám,  rastlinám, k prírode.

Žiaci sa oboznámili so základnými informáciami o národných parkoch:

Viac...

Mamičke k sviatku

Do ruky ti kvietok vkladám,
moja milá mamička.
Skloň sa ku mne, dám ti ešte
horúci bozk na líčka.

Elena Čepčeková

Viac...

Divadielko

Aj počas prerušenia vyučovania sa snažíme zmysluplne vypĺňať čas našich žiakov. Na čítaní sme čítali príbeh Ako si mačky kúpili televízor,  deti si k textu vyrobili bábky a kulisy - obrázky  na dramatizáciu / bolo to dobrovoľné - kto chce/ a potom hrali doma rodičom a súrodencom divadielko.

Viac...

#Challenges#Biology#Chemistry#science#homeschool#pupilsathome#7.A#7.B#

Pokračujeme s výzvami

Žiakov aktivita zrejme zaujala, keďže sa do nej neustále zapájajú, čo ma teší a zároveň motivuje naďalej efektívne a kreatívne pracovať....

Aké ďalšie výzvy už siedmaci splnili?

Viac...

Chemická olympiáda 2019/20

Na našej škole máme už niekoľkoročnú účasť na chemickej olympiáde. Zakaždým sa  veľmi tešíme, keď sa nám podarí získať výborné umiestnenie. Tento rok bola chemická olympiáda niečím výnimočná. Nekonala sa v chemickom laboratóriu. Corona vírus ovplyvnil aj priebeh a realizáciu  predmetových  olympiád. Napriek tomu sa zrealizovala dištančná forma olympiády. Ondrejovi Blaškovi z 9.A triedy sa podarilo získať vynikajúce 2. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády, v kategórii D. Tešíme sa, gratulujeme a samozrejme držíme prsty v krajskom kole. Veľa úspechov!

Viac...

Fenomény sveta Peniaze s Bačom!

Zapoj sa do Expedície

Fenomény sveta Peniaze

s Bačom!
SLEDUJ VIDEÁ, ZDOLAJ VEDOMOSTNÉ KVÍZY, ZBIERAJ BODY A ZÍSKAJ ZAUJÍMAVÉ CENY,  POMÔŽ SVOJEJ ŠKOLE ZÍSKAŤ 10 000 EUR.

Ako na to? klik na obrázok
 

Viac...

SPOZNAJ ČARO A LIEČIVÉ ÚČINKY JARNÝCH BYLÍN

 (1. až 4. roč., 1. stupeň ZŠ)

Zoznám sa bližšie s prírodou a vychutnaj si jej čaro, vône a silu. Je tu čas, kedy sa svojím školským povinnostiam môžeme venovať z pohodlia domovov či záhrad. Čas, kedy sme sa viac začali zameriavať na oddych či šport v prírode a obmedzili ulice miest, spoločenských  centier či výchovno- umeleckých aktivít. Jar je tu a príroda s ňou ruka v ruke rozbehnutá naplno. Aj stromy, kvety a bylinky sú v plnej sile. Mali by ste to využiť, spoznať ich liečivé účinky a doplniť svoje domáce zásoby. 

Viac...

Angličtina v pohybe
Projektové vyučovanie na diaľku.

Predmet Občianska náuka prispieva k orientácii žiakov v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Žiaci sú už z vyučovacích hodín naučení pracovať na projektoch,  preto som sa rozhodla zadať im „prácu na doma“ – projekt z Občianskej náuky. Cieľom tohto projektového vyučovania bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu aj v tejto mimoriadnej situácii.

Viac...

CHALLENGE pre MUZIKANTOV: Pesnička na diaľku 

Pesnička na diaľku vznikla v období, keď sme ešte nikto z nás netušili, čo všetko sa bude odohrávať v našich životoch nasledujúce mesiace. Je to obdobie, ktoré nám veľa zobralo, ale aj veľa dalo. Čas sa zastavil a každý z nás mal možnosť popremýšľať nad svojim životom. Okrem toho sa mohol a môže venovať veciam, na ktoré doteraz nebolo veľa času. Aj MY – Vaše pani učiteľky sme sa zapojili do celoslovenského projektu Pesnička na diaľku, ktorú Ste už možno počuli v rádiu alebo televízii. Pieseň zožala veľký úspech, z čoho sa nesmierne tešíme a ďakujeme speváčke Dominike Titkovej, že ju pre nás všetkých zložila, aby nám spríjemňovala tieto chvíle. Do projektu sa už zapojilo viac ako 50 umelcov a vyšlo už niekoľko verzií. Túto pieseň si môžete vypočuť po kliknutí na jednotlivé linky. 

Viac...

Tanečné choreografie s názvom Just Dance

Môžeš sa zdokonaliť v tanci, dobre sa zabaviť, pohybom spevniť telo a načerpať lepšiu náladu v pohodlí domova. Pohyb a zábava v jedenom. Tanec pre jednotlivca, páry či skupiny. Nájdete to na www.youtube.com a je to tanečná výuka moderných choreografií s názvom Just Dance. Je tu spracovaných mnoho skladieb z pop music. Sú spracované a častokrát aj zatancované pôvodnými interprétmi či už podľa klipu alebo interaktívne pre zábavu a nápadu tanečníkov.

Viac...

Máj bez mája?  

Keďže nám okolnosti zabránili, aby sme si tento rok pripomenuli tradíciu sadenia májov, tak sme sa rozhodli v rámci hudobnej výchovy v 5.C vyhlásiť súťaž o najkrajšiu kresbu mája s hudobným motívom a tu sú obrázky troch víťazov:

  1. miesto – Adam Štadáni
  2. miesto –  Nela Laurenčíková                
  3. miesto – Eliška Chytilová 

Viac...

Škola priateľská k deťom 2019/2020 – zmena

Tento ročník programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM a celý priebeh školského roka ovplyvnila pandémia COVID-19. Napriek tomu sa v UNICEF rozhodli dočasne zmeniť podmienky programu pre školský rok 2019/2020, aby mohli oceniť našu prácu pre deti a získať titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

Kritéria na splnenie programu na školský rok 2019/2020:

Viac...

Online vyučovanie u nás

V dôsledku mimoriadnej situácie, v ktorej sme sa náhle ocitli my učitelia a rovnako aj žiaci, museli sme sa všetci veľmi rýchlo prispôsobiť zmeneným podmienkam aj nárokom. Nie sme spolu v priamom kontakte, nemôžeme sa spolu  priamo rozprávať, učivo si treba veľa krát doštudovať individuálne. A práve toto býva často krát problém, lebo žiaci ZŠ ešte nie sú schopní učivo naštudovať samy, hoci k nemu majú všetky podklady.

Na našej škole sme začali s realizáciou ONLINE hodín prostredníctvom office TEAMS, čím sa snažíme žiakom zabezpečiť výučbu s priamou komunikáciou s učiteľom. Zapojeným žiakom sa uskutočnené hodiny veľmi páčia, snažia sa komunikovať, odpovedať, majú možnosť sa priamo spýtať na učivo.

Viac...

DETSKÉ PRÁCE

Naši žiaci z prvého stupňa sa snažia využívať čas strávený doma nielen na plnenie si učebných povinností, ale aj na realizáciu projektov, pri ktorých využívajú svoju tvorivosť. Dovoľte nám podeliť sa s Vami s ukážkami niektorých prác súvisiacimi s rôznymi aktivitami našich žiakov.

Viac...

Vráťme život starým knihám v knižnici – školský rok 2019/2020

p>Školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlasuje celoročnú súťaž v čítaní beletrie alebo literatúry faktu pod názvom Vráťme život starým knihám v knižnici.

Viac...

#Challenges#Biology#Chemistry#science#homeschool#pupilsathome#7.A#7.B#

Prečo výzvy?

Na začiatku bola myšlienka vymyslieť niečo, čoho výsledkom bude zabaviť sa a pri tom sa aj niečo naučiť. Výzvy sa týkajú aktuálnych tém v súvislosti s prírodnými vedami. Žiaci nevedia, kedy im bude zadaná challenge. Dokonca nevedia ani to, čoho sa výzva týka. Jednoducho im príde, a oni musia zaujať stanovisko. Buď výzvu príjmu a splnia danú úlohu za stanovený čas, za čo dostanú + (doteraz dostávali 1) za aktivitu z daného predmetu (BIO, CHE), alebo na výzvu nebudú reagovať. 

Viac...

Moje ľudské práva -  Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii.

Kto sú ľudskoprávni hrdinovia pre deti, v čom sú pre nich inšpiráciou a čo dokázali? K týmto otázkam sa cez svoje výtvarné práce mohli vyjadriť žiaci 8. a 9. ročníka v rámci hodín Občianskej náuky a zapojiť sa s nimi do 8. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú vyhlasuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Tento ročník súťaže má tému Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii. Cieľom súťaže je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv, záujem o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie.

Viac...

LYŽIARSKY VÝCVIK 2020 – JASENSKÁ DOLINA

V dňoch 17.2.2020 – 21.2.2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik (LV) žiakov siedmeho ročníka, v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina  pri Martine. LV sa zúčastnilo 40 žiakov - 19 žiakov zo 7. A a 21 žiakov zo 7.B triedy. O plynulý a bezproblémový priebeh lyžiarskeho výcviku sa postarali: vedúca lyžiarskeho výcviku a pedagogický dozor – Mgr. Branislava Babišová, 2 učiteľky – lyžiarske inštruktorky (Mgr. Monika Staňová, Mgr. Natália Martošová) lyžiarsky inštruktor Adam Mahút a zdravotník Andrej Šipka (CK Andromeda). 

Viac...

VESMÍR OČAMI DETÍ

XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
Počas januára a februára 2020 na našej škole prebiehala výtvarná súťaž - Vesmír očami detí, v ktorej naši žiaci nakreslili ako si predstavujú nekonečný vesmír. Práce sme najprv zaradili do školského kola, z ktorých sme vybrali postupujúce práce do okresného kola.  Deti sa posnažili a vznikli veľmi pekné diela. Všetkým blahoželáme a držíme palce, aby ich práce postúpili do celoslovenského kola.

Viac...

Stránka 1 z 4  > >>