Akcie

Špecializiovaný výukový program o ekosystémoch

V sobotu 12.01.2019 sme boli pozvaní na výukový program realizovaný v Správe NP Malá Fatra vo Varíne v spolupráci s lektorkou múzea v Banskej Bystrici. 23 detí si preskúšalo svoje hlavičky aj pozorovaciu schopnosť cez interaktívnu hru.  Ako dobre poznajú naše lúky a lesy? Budú vedieť správne ukryť zvieratá do prostredí, v ktorých žijú? Pani lektorka ich sprevádzala dvomi biotopmi – jedným boli mokrade a druhým listnaté lesy. Deti postupne objavovali, hádali, triedili, určovali a spoznávali rastlinné a živočíšne druhy cez úlohy, ktoré ich celkom pohltili. Každá zo štyroch skupiniek bojovala o body. Vyhral tím, ktorý o prírode najviac vie, ktorý vie, akými zásahmi neničiť, ale naozaj pomáhať.

Viac...

Výstava vianočných pohľadníc

Klasická papierová pohľadnica s ručne napísaným textom, autentickým podpisom odosielateľa a poštovou známkou je dnes už takmer len akousi pripomienkou  starých zašlých čias. Za zlatý vek pohľadnicovej tvorby môžeme považovať obdobie 1895-1905. V roku 1896 svetom prešlo približne 2,5 miliardy pohľadníc, ktorých výzdoba nemala hraníc.

Dnešné vianočné pohľadnice tiež v ničom nezaostávajú za svojimi „predkami“. Odrážajú atmosféru najkrajších sviatkov roka a vnášajú do domácností kúsok nostalgie, romantiky a spomienky.

Viac...

Vyhrajte potvorky pre Vašu školu ŠKD

Žiaci z III. oddelenia v ŠKD sa zapojili do súťaže o tvorivé hračky - ,,potvorky“ pre školu. Ich úlohou bolo dotvoriť potvorky rôznymi technikami – vymaľovať, prišiť, nalepiť, nakresliť, ozdobiť... Každý žiak sa do práce pustil s veľkou chuťou a nasadením. Žiaci museli využiť svoju kreativitu a pracovať s jemnou motorikou.

Dňa 05.01.2019 sme boli vyžrebovaní ako výhercovia v tejto súťaži. Našou cenou sú ďalšie potvorky pre školu v počte 30 ks.

Viac...

Zrkadlo - vianočné číslo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského časopisu ZRKADLO.

Dúfame, že sa Vám zapáči, prajeme Vám príjemné čítanie.

redakčná rada

Vyhodnotenie zberu papiera a plastových vrchnáčikov v 1. kole školského zberu

V prvom kole zberu papiera v školskom roku 2018/2019 sa nám podarilo vyzbierať 1636,7 kg papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že v druhom kole zberu (máj 2019) sa podarí vyzbierať ešte väčšie množstvo vytriedeného papiera a plastových vrchnáčikov. Žiaci, ktorí nazbierali najviac papiera a plastových vrchnáčikov budú odmenení zaujímavými cenami. Trieda, ktorá nazbierala najviac papiera získa poukaz na pizzu pre celú triedu.

Viac...

Súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy

Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy. Spomedzi všetkých tried najviac zabodovala 7.A trieda a právom sa stala jej víťazom, na 2. mieste skončila 1.A trieda a 3. miesto patrí 2.A triede.

Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľali na výzdobe svojich tried ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

Viac...

Vianočný koncert

Predvianočnú atmosféru na našej škole spestril vianočný koncert, ktorý sa konal dňa 18.12.2018 v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte pod názvom Od Mikuláša do Vianoc vystúpila skupina 4EWER so známymi i menej známymi vianočnými piesňami. Na záver zaznela Tichá noc, ktorú si tí najodvážnejší žiaci i učitelia mohli zaspievať so spevákmi priamo na pódiu. Deti si toto hudobné dopoludnie užili a po vynútenom prídavku odchádzali spokojní a vianočne naladení.

Viac...

Vyhodnotenie: Vianočná zbierka UNICEF

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 žiačky 8. ročníka (Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská) zbierkovali v rámci školy. Tento rok sa vyzbieralo 122,89 eur, za čo ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli v predvianočný čas prispieť a pomôcť. Tohtoročná zbierka  putuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Školské kolo Šalianskeho Maťka

Niektoré aktivita sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž má svojím rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. 30 žiaci 2.-7. roč. súťažili ako zvyčajne v troch kategóriách. Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. V silnej konkurencii si nakoniec postup do okresného kola vybojovali Laura Dávidíková, Lukáš Bugáň a Branislav Dominiak. Všetci si zo súťaže okrem diplomov a vecných cien odniesli aj pekné zážitky, nové recitátorské skúsenosti a poznatky.

Viac...

Šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“

Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Tento ročník bol po prvýkrát pripravený v spolupráci s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila.

V úvode všetkých účastníkov workshopu privítala riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, PhD. Pozvanie na workshop prijalo 20 trojčlenných družstiev zo základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v oblasti dopravy zameranej na automobilový priemysel.

Viac...

Mikuláš v škole

Opäť po roku dňa 6. 12. 2018 nás v škole potešila vzácna návšteva – Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertami. Priniesol deťom sladkosti a mandarínky, za ktoré mu poďakovali básničkami a pesničkami. Všetci sme sa tešili a pochutnávali si na dobrotách z mikulášskej nádielky.

Viac...

Black and White párty

V piatok 30. novembra sa zišli vo veľkej telocvični všetci tí, ktorí radi tancujú a zabávajú sa. Naši deviataci sa postarali o organizáciu diskotéky pod názvom Black and White.  O hudbu sa postaral šikovný „DJ “ a svoju úlohu si splnil naozaj zodpovedne. Zábavu spríjemnili svojím   programom deviataci a deviatačky, ktorí sa venovali prítomným žiakom. Okrem hudby a tanca žiakov čakala aj bohatá tombola a súťažné aktivity. Žiakom sa veľmi páčil nápad s fotostenou, kde si urobili veľa vtipných záberov.

Viac...

1.miesto – Ekovýchovný program Bocian

Žiaci z Biologického krúžku sa zapojili do Ekovýchového programu Bocian, ktorý organizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR. Od 6. novembra do 30. novembra 2018 prebehlo celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt, ktorý obsahoval koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky čin pre bociana. 

Viac...

Vianočná zbierka UNICEF 2018

Tento školský rok sa naša škola zapojí do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu budúceho týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 budete môcť prispieť a pomôcť deťom trpiacim podvýživou. Výnos z tohtoročnej zbierky poputuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Viac...

Kampaň Červené stužky 2018

Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do kampane Červené stužky, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 4. septembra 2018 a vyvrcholí 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS. Spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi ochorením AIDS sme sa snažili vyjadriť nosením červených stužiek a taktiež vytvorením „živej“ červenej stužky. 

Viac...

Európsky deň jazykov na našej škole

Deň, 27. november, bol  v našej škole venovaný oslave jazykov. Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe pri príležitosti European Day of Languages.

Viac...

Vystúpenie pre jubilantov

Október je mesiacom úcty k starším. Dňa 21. 11. 2018 si žiaci 1.B a 5.A triedy pripravili krátke popoludňajšie vystúpenie pre seniorov, ktorí oslávili svoje životné jubileum, aby im zaželali veľa krásnych rokov zdravia, šťastia a lásky.

Viac...

Beseda

Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila beseda s MUDr. Katarínou Murajdovou, ktorej sa zúčastnili žiaci siedmeho ročníka. Táto beseda sa realizuje každoročne v rámci kampane Červené stužky, do ktorej sme sa zapojili aj tento školský rok. MUDr. Murajdová  pútavým spôsobom priblížila žiakom problematiku HIV a AIDS. 

Viac...

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V novembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1B - žiaci 8. - 9. ročníka. Žiaci si vyskúšali svoje znalosti v oblasti slovnej zásoby, počúvania s porozumením, čítania ako aj gramatiky.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu zúčastniť sa.

Do okresného kola nás pôjde reprezentovať Erik Vandžura z 9.A triedy. Držíme palce.

Dňa 19.11.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A. Záujem žiakov 5.–7. ročníka bol veľký – súťažilo až 36 žiakov, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie:

Viac...

Súťaž „Moje obľúbené zvieratko“

Žiaci prvého stupňa mali možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže „Moje obľúbené zvieratko.“ Tento rok sme dostali až 63 prác. Prvá kategória patrila ročníkom 1.a 2. a druhá kategória žiakom 3. a 4. ročníka.  Deti nakreslili zvieratká z celého sveta – medveďa, rysa, pandu, surikatu, slona, ježka, žirafu či obľúbeného psíka. Niektoré pridali i zaujímavý popis a fotografie. Všetky práce si zaslúžia pochvalu a poďakovanie za zapojenie sa do súťaže! Ocenení v prvej kategórii sú nasledovní žiaci:

Viac...

Súťaž v anglickom spellingu mladších žiakov

Podobne ako vlani – aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže v spellingu mladších žiakov. Zo školského kola vzišli dve 4-členné družstvá tretiakov a štvrtákov v zložení: Veronika Ovečková (3.A), Dominika Kapasná (3.B), Lujza Zimenová (3.A), Kristián Groma (3.A), Martinka Halečková (4.A), Stefanie Liptáková (4.A), Michal Samec (4.B) a Eliška Chytilová (4.B). Títo žiaci nás reprezentovali na súťaži v Dolnej Tižine, kde si zmerali sily s rovesníkmi z Gbelian a usporiadateľskej školy.

Viac...

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ

Dňa 22. 11. 2018 sa na našej škole konali Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Naši štvrtáci si zmerali sily so žiakmi ZŠ Gbeľany a ZŠ Dolný Hričov. Turnaj slávnostne otvorila aj ukončila pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, ktorá odovzdala diplomy a poháre kapitánom jednotlivých družstiev. Veľké ďakujem patrí žiakom 4. A (Bukovinská E., Halečková M., Liptáková S., Melová R., Samcová M., Svoboda A., Franek P., Daniš M.) a 4. B (Chytilová E., Kubalová Z., Staníková L., Žiak J.) za ich obrovskú vytrvalosť a úžasný výkon, ktorí podali počas turnaja proti silným súperom. Víťazom držíme palce v regionálnom kole.

Viac...

Náboj Junior

Náboj Junior – je  medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh zameraných nielen na znalosti z matematiky a fyziky, ale aj na schopnosť  pristupovať k úlohám inovatívne a s dôvtipom.

Viac...

Gvoboj

Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci našej školy, zúčastnili študentskej matematickej súťaže GVOBOJ, ktorú každoročne pripravujú študenti Gymnázia Veľká Okružná v Žiline pod záštitou pani profesorky Sadloňovej. V tomto školskom roku súťažilo 35 družstiev z celého žilinského okresu. Naši žiaci súťažili s plným nasadením a umiestnili sa na 10. mieste. Súťažiaci: Tomáš Malik - IX.B, Nina Emília Fáblová - IX.A, Šimon Hliník -IX.B a Ondrej Blažko z VII.A Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme!

Viac...

Výsledky súťaže, počas Jesennej výstavy ovocia a zeleniny

Počas jesennej výstavy ovocia a zeleniny prebiehala súťaž. Bolo náročné vybrať tie najkrajšie a najzaujímavejšie výtvory – všetky boli krásne a nápadité. Všetkým, ktorí prispeli do výstavy svojím dielom patrí poďakovanie – žiaci dostali pochvalu vo forme nálepky do žiackej knižky. Víťazmi súťaže sa stali:

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>