Akcie

Fašiangová veselica

Prečo sa pred prázdninami nerozlúčiť vo veselej nálade ? - povedali sme si. A tak  si žiaci  ročníkov  1. – 4.  urobili parádny karnevalovo - fašiangový deň s maskami  a tancom. Starší žiaci zas fašiangový sprievod.

Do každej triedy  na 5. -9. zavítala hudba našich heligonkárov  - a bolo ich tam naozaj veľa, od menších až po starších - a o  spev  a tanec sa postarali  naši štvrtáci a tretiaci,  staršie  dievčatá a masky.

Viac...

Putovanie zvierat bez hraníc

V stredu 27. februára sme sa stali súčasťou interaktívnej hry „Putovanie zvierat bez hraníc“ v Správe NP Malá Fatra. Po krátkom úvode sme sa ocitli priamo v deji príbehu živočíchov putujúcich krajinou medzi Alpami a Karpatmi.  Pomocou interaktívneho 3-D modelu sme pozorovali zmeny krajiny počas dejín ľudstva. Žiaci si uvedomili ako značne človek zmenil krajinu, ako sa to snaží napraviť a čo môže urobiť každý z nás. Hra bola sprevádzaná hovoreným slovom a pútavými ukážkami. Do príbehu sme boli zapojení všetci – každý „bojoval“ o svoju časť zeme, lesa či vodnej plochy. Pozorovali sme reálne zábery z fotopascí na tzv. zelených mostoch, či prechod „kačacej rodinky“ po frekventovanej diaľnici. Za inšpiratívne popoludnie ďakujeme pracovníčkam Správy NP Malá Fatra vo Varíne.

Viac...

Výstava KAMUFLÁŽ

Dňa 4.2.2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili výstavy zvierat pod názvom „Kamufláž“ vo Varíne v budove Správy Národného parku Malá Fatra. Žiaci mali pripravený špeciálny program, v ktorom si preskúšali nielen svoje pozorovacie schopnosti, ale dozvedeli sa aj o tom, prečo je sfarbenie a tvar tela živočíchov veľmi dôležitý ochranný mechanizmus pred nepriateľom. Hlavným cieľom výstavy bolo vzbudiť záujem o jednotlivé živočíšne druhy žijúce v ich bezprostrednom okolí a zmeniť uhol pohľadu na prírodu a jej ochranu.

Viac...

Fašiangový program pre Jubilantov

Mesiace Január a Február sa viažu v duchu fašiangových zábav a tancov. Pri tejto príležitosti organizoval Obecný úrad dňa 30. januára 2019 príjemné posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci z našej školy a deti z MŠ pod vedením p. učiteliek pre nich pripravili veselý program.

Viac...

Fašiangy v DOS Alžbetinum

Dňa 06. februára boli žiaci 3. B, 4. B a 5. A  triedy potešiť a priblížiť fašiangový čas aj v DOS Alžbetinum vo Varíne. Svojimi piesňami, folklórnym, ale aj moderným tancom vyčarili na tvárach úsmev a dobrú náladu babičkám aj dedkom, ktorí si spoločne s nami zaspievali na ľudovú nôtu.

Viac...

Školské kolo geografickej olympiády

Prvý decembrový týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Podobne ako v minulom roku žiaci prejavili veľký záujem a svoje vedomosti preukázali v teoretickej časti a zručnosti v praktickej časti. Všetkým úspešným riešiteľom školského kola ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme a tešíme sa, že budú reprezentovať našu školu v ďalších kolách.

Viac...

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín

7. 2. 2019 sme sa opäť stretli v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova pod kritickým drobnohľadom poroty súťažili v troch kategóriách: 1. kategória – 2. – 4. ročník, 2. kategória – 5. – 6. ročník, 3. kategória – 7. – 9. ročník. Ocenenie získali nasledovní recitátori:

Viac...

Tatranský ľadový dóm a Tricklandia

Cez polročné prázdniny sme sa rozhodli uskutočniť výlet do Vysokých Tatier. Za cieľ cesty sme si zvolili Tatranský ľadový dóm Hrebienok a Tricklandiu – Dom ilúzií v Starom Smokovci. Deti museli veľmi skoro vstávať, aby sme sa už pred obedom dostali na Hrebienok. Niektoré boli v Tatrách po prvýkrát vôbec. Veľhory nás privítali prekrásnym výhľadom a slnečným počasím. Na samotný Hrebienok ku Ľadovému dómu nás vyviezla Pozemná lanovka zo Starého Smokovca. Tento rok umelci vytesali z 225 ton ľadu podobizeň Baziliky sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou.

Viac...

Školské kolo Olympiády z ruského jazyka

Dňa 23.januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka pre žiakov 9.ročníka. Súťaž nemá postupový charakter. Jej zmyslom je, aby si žiaci otestovali svoje vedomosti z ruského jazyka a z ruských reálií. Test má tri časti - test vedomostí, slovná zásoba a práca s textom. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 40.

Viac...

Prikrmovanie vtáctva v zimnom období

Mínusové teploty a snehová prikrývka sťažuje vtáctvu vyhľadávanie potravy. Najmä dlhotrvajúce nepriaznivé obdobie môže pre spevavce znamenať výrazné straty v populácii. Naši žiaci sa preto rozhodli im pomôcť. Vyrobili jednoduché „kŕmidlá“ z pet fliaš, ktoré rozmiestnili v okolí školy a pridali aj tukové guľôčky naplnené rôznymi druhmi semienok. Na nitky navliekli arašidy a do kŕmidiel  nasypali slnečnicu, ktorá bude pre ne výživnou pochúťkou. Vtáčiky na seba nenechali dlho čakať a už počas pondelkového sneženia sme ich na jednom strome pri „našej“ potrave napočítali až pätnásť. Najčastejšími návštevníkmi sú sýkorky, vrabce, pinky, stehlíky a strnádky. Deti vyrobili aj informačný baner o prikrmovaní vtáctva v zimnom období, ktorý umiestnili do vestibulu školy. Veríme, že vtáčiky sa nám na jar odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia nás zbavia škodcov.

Viac...

Antropo-modelári

Úlohou antropo-modelárov– žiakov 7.A triedy, je vymodelovať čo najvernejšiu kópiu vybraného ľudského orgánu. Postupne žiaci modelujú orgány k aktuálne preberanej téme. Touto činnosťou sa hlbšie ponoria do tajov antropológie. Skôr ako sa pustia do práce, musia prebádať zákutia organológie. Doteraz spravili žiaci už pár krásnych modelov, o ktoré sa chcem aspoň trošku podeliť. Žiaci modelujú aj naďalej, ďalšie modely budem postupne pridávať do fotogalérie.

Viac...

Mladí alchymisti

Žiaci ôsmeho ročníka sa aktuálne venujú na hodinách chémie Periodickej sústave prvkov. Pri spoločnej diskusii sme dospeli k tomu, že by bolo zaujímavé zistiť, ako vznikla Periodická sústava prvkov. Kto ju vymyslel? Podľa čoho boli usporiadané prvky? To vymyslel jeden človek? Kedy vznikla chémia? Ako vyzerali tabuľky prvkov v priebehu histórie... Mali sme teda veľa otázok a málo odpovedí. To nás viedlo k tomu, že sme si zadali dlhodobý projekt venujúci sa tejto problematike. Ako vyzerali projekty žiakov? Musím skonštatovať,  že sa témy ujali zodpovedne. Dozvedeli sa množstvo nových informácií,  a to inak ako memorovaním. Mne osobne sa projekty páčili, niektoré z nich som dokonca umiestnil do Odbornej učebne chémie a biológie. Už teraz sa teším na ich ďalšie práce.

Viac...

Zvierací album – anglický a ruský jazyk

Dňa 25. septembra bola vyhlásená súťaž pre žiakov 3. až 9. ročníka The Animal Album, v ktorej za istých podmienok pre danú kategóriu /súťažilo sa v 3 kategóriách / mohli žiaci opísať v anglickom, ruskom alebo nemeckom jazyku zvieratá žijúce na Slovensku, odovzdať obrázkový album zvierat, a tak sa zúčastniť súťaže.

Viac...

„Pôjdeme my Ježiškovi hrať...“

Je tu už čas novoročných predsavzatí, ale ešte stále v nás doznieva čaro Vianoc a jedinečných zázračných okamihov, ktoré so sebou tento magický čas prináša.

Takou milou spomienkou je i vianočný program žiakov našej školy zo dňa 19.decembra 2018, ktorý v sebe niesol myšlienku radosti, veselosti, ale i pokoja, mieru, pokory a úcty k novorodeniatku, ktoré sa stalo spásou pre náš svet.

Viac...

Špecializiovaný výukový program o ekosystémoch

V sobotu 12.01.2019 sme boli pozvaní na výukový program realizovaný v Správe NP Malá Fatra vo Varíne v spolupráci s lektorkou múzea v Banskej Bystrici. 23 detí si preskúšalo svoje hlavičky aj pozorovaciu schopnosť cez interaktívnu hru.  Ako dobre poznajú naše lúky a lesy? Budú vedieť správne ukryť zvieratá do prostredí, v ktorých žijú? Pani lektorka ich sprevádzala dvomi biotopmi – jedným boli mokrade a druhým listnaté lesy. Deti postupne objavovali, hádali, triedili, určovali a spoznávali rastlinné a živočíšne druhy cez úlohy, ktoré ich celkom pohltili. Každá zo štyroch skupiniek bojovala o body. Vyhral tím, ktorý o prírode najviac vie, ktorý vie, akými zásahmi neničiť, ale naozaj pomáhať.

Viac...

Výstava vianočných pohľadníc

Klasická papierová pohľadnica s ručne napísaným textom, autentickým podpisom odosielateľa a poštovou známkou je dnes už takmer len akousi pripomienkou  starých zašlých čias. Za zlatý vek pohľadnicovej tvorby môžeme považovať obdobie 1895-1905. V roku 1896 svetom prešlo približne 2,5 miliardy pohľadníc, ktorých výzdoba nemala hraníc.

Dnešné vianočné pohľadnice tiež v ničom nezaostávajú za svojimi „predkami“. Odrážajú atmosféru najkrajších sviatkov roka a vnášajú do domácností kúsok nostalgie, romantiky a spomienky.

Viac...

Vyhrajte potvorky pre Vašu školu ŠKD

Žiaci z III. oddelenia v ŠKD sa zapojili do súťaže o tvorivé hračky - ,,potvorky“ pre školu. Ich úlohou bolo dotvoriť potvorky rôznymi technikami – vymaľovať, prišiť, nalepiť, nakresliť, ozdobiť... Každý žiak sa do práce pustil s veľkou chuťou a nasadením. Žiaci museli využiť svoju kreativitu a pracovať s jemnou motorikou.

Dňa 05.01.2019 sme boli vyžrebovaní ako výhercovia v tejto súťaži. Našou cenou sú ďalšie potvorky pre školu v počte 30 ks.

Viac...

Zrkadlo - vianočné číslo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského časopisu ZRKADLO.

Dúfame, že sa Vám zapáči, prajeme Vám príjemné čítanie.

redakčná rada

Vyhodnotenie zberu papiera a plastových vrchnáčikov v 1. kole školského zberu

V prvom kole zberu papiera v školskom roku 2018/2019 sa nám podarilo vyzbierať 1636,7 kg papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že v druhom kole zberu (máj 2019) sa podarí vyzbierať ešte väčšie množstvo vytriedeného papiera a plastových vrchnáčikov. Žiaci, ktorí nazbierali najviac papiera a plastových vrchnáčikov budú odmenení zaujímavými cenami. Trieda, ktorá nazbierala najviac papiera získa poukaz na pizzu pre celú triedu.

Viac...

Súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy

Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy. Spomedzi všetkých tried najviac zabodovala 7.A trieda a právom sa stala jej víťazom, na 2. mieste skončila 1.A trieda a 3. miesto patrí 2.A triede.

Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľali na výzdobe svojich tried ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

Viac...

Vianočný koncert

Predvianočnú atmosféru na našej škole spestril vianočný koncert, ktorý sa konal dňa 18.12.2018 v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte pod názvom Od Mikuláša do Vianoc vystúpila skupina 4EWER so známymi i menej známymi vianočnými piesňami. Na záver zaznela Tichá noc, ktorú si tí najodvážnejší žiaci i učitelia mohli zaspievať so spevákmi priamo na pódiu. Deti si toto hudobné dopoludnie užili a po vynútenom prídavku odchádzali spokojní a vianočne naladení.

Viac...

Vyhodnotenie: Vianočná zbierka UNICEF

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 žiačky 8. ročníka (Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská) zbierkovali v rámci školy. Tento rok sa vyzbieralo 122,89 eur, za čo ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli v predvianočný čas prispieť a pomôcť. Tohtoročná zbierka  putuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Školské kolo Šalianskeho Maťka

Niektoré aktivita sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž má svojím rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. 30 žiaci 2.-7. roč. súťažili ako zvyčajne v troch kategóriách. Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. V silnej konkurencii si nakoniec postup do okresného kola vybojovali Laura Dávidíková, Lukáš Bugáň a Branislav Dominiak. Všetci si zo súťaže okrem diplomov a vecných cien odniesli aj pekné zážitky, nové recitátorské skúsenosti a poznatky.

Viac...

Šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“

Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Tento ročník bol po prvýkrát pripravený v spolupráci s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila.

V úvode všetkých účastníkov workshopu privítala riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, PhD. Pozvanie na workshop prijalo 20 trojčlenných družstiev zo základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v oblasti dopravy zameranej na automobilový priemysel.

Viac...

Mikuláš v škole

Opäť po roku dňa 6. 12. 2018 nás v škole potešila vzácna návšteva – Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertami. Priniesol deťom sladkosti a mandarínky, za ktoré mu poďakovali básničkami a pesničkami. Všetci sme sa tešili a pochutnávali si na dobrotách z mikulášskej nádielky.

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>