Akcie

Beh 17. novembra

Dňa 9.11.2017sa pod záštitou UTV Žilinskej univerzity uskutočnil ,, BEH 17. novembra“.

Naša škola sa pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej tejto vynikajúcej a športovej akcie zúčastnila, s výborným výsledkom Petra Gierta. Obsadil 3. miesto spomedzi 87 bežcov v kategórii chlapcov, r.n.2004 a mladší. Všetkým našim žiakom patrí uznanie za to, že prekonali sami seba a v silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky.

 

Viac...

Anglický spelling mladších žiakov

Dňa 10.11. 2017 sa v ZŠ Dolná Tižina uskutočnila súťaž „Anglický spelling mladších žiakov“. Súťaže sa okrem domácich žiakov zúčastnila tradične aj ZŠ Gbeľany a po prvýkrát aj naša škola. Reprezentovali nás nasledovní žiaci: Majka Beniačová, Martinka Halečková (3.A), Šimon Rafajdus, Miško Samec, Lenka Staníková (3.B), Terezka Bieliková (4.A), Lukáš Cvacho, Annamária Kapasná, Ninka Rolková a Dávid Zelina (4.B).

Viac...

Divadelné predstavenie Anna Franková

Dňa 14. 11. 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Dome odborov v Žiline. Divadelné spracovanie najznámejšieho a najčítanejšieho denníka Denník Anny Frankovej bolo iné, akoby sme očakávali. Tvorcovia zdramatizovaného denníka podali hravými spôsobmi dôverné zákutia a tajomstvá puberty namiesto rekonštrukcie pocitových denníkových zápiskov. Jej príbehy zo života v úkryte bolo dopĺňané vtipnými scénami, preto sa inscenácia nestala sentimentálnou, ale fakticky vernou v hľadaní ľudského tepla paradoxne v čase všeobecnej nenávisti a čoraz neodôvodnenejšej xenofóbii.

Viac...

Návšteva krajskej knižnice v Žiline - Britské centrum

Dňa 8.11. boli žiaci 5., 6. a 7. ročníka na návšteve v krajskej knižnici v Žiline v oddelení Britskej literatúry. Mali prednášku na tému dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Debatovali o tom, prečo sa učia cudzie reči, na čo ich využívajú už dnes – pri hrách, keď chcú rozumieť pesničkám, keď cestujú cez prázdniny a samozrejme v škole.

Viac...

Európsky deň jazykov na našej škole

V mesiaci október bol jeden deň v našej škole venovaný oslave jazykov. Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe pri príležitosti European Day of Languages.

Viac...

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“

Dňa 24. 10. 2017 sme sa zúčastnili vyhodnotenia  4. ročníka výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“, ktoré sa konalo v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 160 žiackych prác z 12 základných škôl nášho mikroregiónu. Posolstvom súťaže bolo prehĺbiť regionálne cítenie a podporiť záujem žiakov o svoju obec. Za našu školu si odniesol diplom s krásnym 3. miestom Branislav Dominiak, ktorý sa zameral na flóru a faunu obce Varín. 

Viac...

Knihobúdka

Dňa 3.11.2017 sme slávnostne otvorili našu školskú knihobúdku.

Žiaci  ju dostali darom od pána J. Hodoňa, ktorý im taktiež venoval prvé knihy na čítanie.

Knihobúdku pomohli otvoriť a prvé knihy do nej vložili naši štvrtáci. Na budúci týždeň ju žiaci ôsmej triedy farebne vyzdobia.

Viac...

Môj malý svet - výchovný koncert

27. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili vo Varíne výchovno- zábavného koncertu detskej populárnej hudby pod názvom Môj malý svet. LETart umelecká spoločnosť  pod vedením troch mladých a talentovaných hudobníkov sa nášmu vnímavému publiku prihovárala prostredníctvom živej hudby a audiovizuálnej projekcie. V nej  sme precestovali  naše krásne Slovensko, pozreli sme si hrady a zámky, najsmelší odvážlivci boli pozvaní aj na pódium k mikrofónu, kde úspešne zodpovedali všetky vedomostné otázky. Pomocou slepej mapy si nás umelci preverili, ako dobre poznáme pamiatky a zákutia slovenskej prírody. Žiaci mali možnosť spoznať nielen rôzne žánre hudby ako najmä hip- hop, rap či pop music, taktiež si hravou a zábavnou formou nazbierali nové zrnká múdrosti a mali možnosť sa aj interaktívne zapájať. 

Viac...

Záložka do knihy spája školy

Naša škola i tento rok prijala účasť v celoslovenskom projekte Záložka do knihy spája slovenské  školy

V dnešnom pretechnizovanom svete je veľký problém, aby deti dobrovoľne siahli po pastelkách a ceruzkách a vytvorili obrázok, ktorý bude mať dušu a osloví niekoho iného v ich veku. Téma  8. ročníka projektu bola jednoduchá a súčasne zložitá -  Tajuplny svet knižnych pribehov. Zložitá hlavne pre to, že svet dnešných detí sa točí hlavne okolo filmu, kniha ostáva častejšie mimo ich záujmu.

Viac...

Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc

Téma: Deň Milana Rastislava Štefánika

 Dnešná doba je orientovaná na individualitu jednotlivca, jeho snahu presadiť sa, vedieť si zariadiť budúcnosť, ktorá ho odbremení od hmotného nedostatku. Učí sa narábať s financiami, vie environmentálne myslieť, ale akosi sa pozabudlo , že sme súčasťou národa, ktorý si písal svoju históriu veľakrát obetou a pokorou obyčajných ľudí, ktorí sa nebáli zriecť svojich osobných záujmov pred záujmami svojej vlasti.

Viac...

Hovorme o jedle

Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do súťaže: „Hovorme o jedle“.   

V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy so zameraním     na potraviny a výživu – témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy. 

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Zdravý životný štýl a zdravá výživa patria čoraz viac medzi priority dnešného človeka. A preto sa aj na našej škole v dňoch 16. - 20.10.2017 realizovala kampaň Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa sme sa snažili poukázať na dôležitosť správneho stravovania sa, na nutnosť pestrej životosprávy či potrebu aktívneho pohybu.  V rámci edukačného procesu sme tak venovali viac času práve výžive. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili ochutnávku nátierok, šalátov, ovocia a zeleniny, ochuteného mlieka a ďalších zdravých dobrôt. Pri príprave nám ochotne pomohli žiačky 8.A a 8.B triedy, pracovníčky školskej jedálne a oslovení pedagógovia, za čo im patrí veľká vďaka. Počas týždňa zdravej výživy sa nám podarilo zrealizovať aj besedu s p. J. Hodoňom. Týmto mu chceme poďakovať za návštevu a ochotu podeliť sa s nami  s vlastnými skúsenosťami v súvislosti so zdravou výživou.

Viac...

DO ŠKOLY NA BICYKLI

V mesiaci september 2017 odštartoval na Slovensku druhý ročník projektu „DO ŠKOLY NA BICYKLI.“  Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa aj naša škola rozhodla zapojiť do celonárodnej kampane  ,,Do školy na bicykli". Jej zámerom je podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň zopár dní použili na prepravu do školy bicykel. V neposlednom rade aj zvýšiť kvalitu a rozsah dopravnej výchovy detí. Kampaň sa koná pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a podujatie podporuje aj slovenský reprezentant a trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan.

Viac...

Futsalový turnaj

Jedenásty október bol venovaný futsalovému turnaju žiakov o pohár riaditeľky školy v Budatíne. Šesť družstiev zo ZŠ Budatín ( 2 družstvá), ZŠ Terchová, ZŠ Belá, ZŠ Teplička a ZŠ Varín vytvorili výbornú futsalovú atmosféru s dobrými výkonmi družstiev a jednotlivcov.

Za najlepšieho hráča celého turnaja bol vyhlásený žiak našej školy Adam Vrábel, ktorý svojím výkonom dopomohol družstvu v zložení: ...

Viac...

Triedny nepriateľ - divadelná hra, ktorú navštívili žiaci 9.ročníka

20.10.2017 žiaci 9.ročníka popri študijných povinnostiach a aktivitách v rámci školy využili ponuku Mestského divadla v Žiline a pozreli si divadelnú adaptáciu hry úspešného filmu slovinských autorov Nejca Gazvodu, Roka Bičeka a Janeza Lapajne Triedny nepriateľ, pod ktorú sa autorsky podpísala dramatička a dramaturgička Michaela Zakuťanská.

Michaela Zakuťanská je predstaviteľkou najmladšej generácie slovenských dramatikov. Mladá autorka napísala vyše 15 divadelných hier, vrátane adaptácií alebo hier pre deti a mládež.

Viac...

Projekt Bocian ukončený

Projekt Bocian, na ktorom šiestaci pracovali už minulý školský rok, sme úspešne ukončili. Našou poslednou úlohou bolo spísať všetky aktivity a spracovať tematickú koláž, ktorá poputuje do Východoslovenského múzea v Košiciach. Za objekt nášho skúmania sme si zvolili bociana hniezdiaceho v Mojši. Názov koláže je „Žiadosť bociana o prechodný pobyt v obci Mojš.“ K projektu sme pripojili nasledovné „doklady“: Výkaz o pobyte bociana – tu sme počas celého roka zaznamenávali informácie o bocianovi ...

Viac...

Knižný Vševedko

Dňa 13.10.2017 sa uskutočnila v Krajskej knižnici v Žiline literárna súťaž Knižný Vševedko. Súťaž bola venovaná žiakom 3. a 4. ročníka základnej školy, ktorí radi čítajú knihy, navštevujú knižnicu a radi súťažia. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo päť dievčat: Eliška Chytilová 3.B, Martina Jelínková 4.A, Lucia Novosadová 4.A, Karin Stehlíková 4.B a Sára Zimenová 4.B.

Viac...

Terchovský polmaratón, nie je len terchovský

Tradične už​ týždeň​ po MMM v Košiciach (Medzinárodný maratón mieru), 7.10. 2017 sa v Terchovej organizoval 3tí ročník „Terchovského polmaratónu“. Na priaznivcov behu čakali pripravené trate v dĺžke 21 km, 10 km a pre najmenších 770 metrový detský beh. Že Terchovský polmaratón nie je len terchovský, potvrdil aj fakt medzinárodnej účasti pretekárov z krajín ako sú Taiwan, USA, Nemecko, Poľsko, Česko, Kosovo, Vietnam, Ukrajina a samozrejme bežci z nášho krásneho Slovenska.

Viac...

Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

V súvislosti so snahou upozorniť na aktuálny nárast extrémizmu a jeho riziká navštívili naši deviataci v piatok 13.10.2017 Múzeum holokaustu v Seredi. Pracovný tábor v Seredi - je jediným zachovaným pracovným táborom na Slovensku, z ktorého boli Židia prepravovaní do koncentračných táborov v Poľsku. Tábor postavili prví Židia, ktorí sem boli deportovaní. 

Viac...

Beseda o extrémizme s pánom Petrom Pollákom

Dnešní mladí ľudia sú konfrontovaní s rôznymi názormi, ktoré sú často vnímané ako extrémistické. Pri ich množstve sa často stáva, že ich sami nevedia správne vyhodnotiť. V dnešnej dobe je dôležité, viac ako kedykoľvek predtým, s nimi diskutovať.

Viac...

Svetový deň duševného zdravia

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa 10. októbra - kedy je Svetový deň duševného zdravia. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Pre každého z nás je predsa dôležité, aby sa cítil v pohode. Dňa 10. 10. 2017, t. j. v utorok, sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. V tento deň sme sa  rozhodli obliecť sa do pozitívnych farieb. Pretože pozitívne farby vplývajú na naše duševné zdravie.  Zelená alebo fialová nás napríklad upokojuje, žltá nám dodáva energiu. Keďže aj mnohí z nás si prešli nejakými problémami či trápeniami, aj toto je spôsob ako naša škola podporuje Deň duševného zdravia. A keďže veríme, že aj malá pomoc má zmysel, určite nezabudneme na túto akciu aj budúci rok.

Viac...

Deň pešej chôdze do školy

Dňa 5.októbra 2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie Deň pešej chôdze do školy. Spoločne s pani učiteľkou Mgr. A. Synákovou a pánom učiteľom Mgr. T. Bublíkom prišlo pešo do školy 90 žiakov. Pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Moniky Filovej prišlo do školy 45 žiakov z Krasnian a Koňhory. Teší nás, že sa naši žiaci rozhodli v tento deň urobiť niečo pre svoje zdravie. Dúfame, že na budúci rok bude počet žiakov a učiteľov ešte vyšší.

Viac...

„Medzinárodný deň pešej chôdze do školy“

Chôdza je tou najprirodzenejšou, najjednoduchšou, a zrejme aj najzdravšou pohybovou aktivitou. Chodiť môže takmer každý, v každom veku, každý deň, takmer všade, takmer za každého počasia, takmer kedykoľvek počas dňa, primerane dlho, aj sám a zadarmo. Chôdza by sa kvôli týmto jasným výhodám v porovnaní s inými pohybovými aktivitami, mala stať u každého, kto môže chodiť, tou základnou každodennou pohybovou aktivitou. Odborníci odporúčajú prejsť peši asi 6-7 kilometrov denne.

Viac...

Noc Výskumníkov 2017

Už 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku

Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutočnila 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice.

Mottom festivalu bolo: “Made by Science – Vytvorené vedou”.

Viac...

Návšteva u pána starostu v Mojši

Šiestaci usilovne pokračujú v práci na projekte Bocian biely. Minulý školský rok úspešne zvládli výzvy v podobe pozorovania bociana, zrealizovaní sociologického prieskumu či organizáciu Konferencie Bocian biely. Tento rok sa projekt blíži do svojho finále. Ďalšou úlohou pri jeho spracovaní bola návšteva pána starostu obce, v ktorej „náš“ bocian hniezdi – obec Mojš. V spolupráci s pani inžinierkou Gabrielou Kalašovou zo Správy NP Malá Fatra sme si dopredu dohodli termín stretnutia a v našom voľnom čase sme sa spoločne vybrali na cestu. Predtým si šiestaci pripravili otázky, ktoré ich v súvislosti s bocianom zaujímali. Pán starosta nás privítal v zasadačke.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>