Akcie

Deň narcisov

Na Slovensku je veľa zbierok, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách. Pre ľudí s rakovinou je zbierka Deň narcisov najdôležitejšia.

Liga proti rakovine už tradične organizuje 28.apríla verejnoprospešnú zbierku na pomoc pacientov, ktorí týmto ochorením trpia.

Viac...

Slávik Slovenska (školské kolo)

Dňa 28.4.2022 sa uskutočnila súťaž školského kola "Slávik Slovenska". Súťažilo sa v dvoch disciplínach SPEV a HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ.

Žiaci, ktorí sa umiestnili v nasledovných kategóriách SPEV:

Viac...

Recitačná súťaž v anglickom jazyku SHAKESPEARE DAY

Dňa 25. apríla 2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare Day. Zúčastnilo  sa 28 žiakov, z ročníkov 3. – 9. Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. kategória – Ročníky 3. – 4., 2. kategória – Ročníky 5. – 7., 3. kategória – Ročníky 8. – 9.

Špeciálnu kategóriu tvorili žiaci  ročníka s divadelným predstavením Tri prasiatka.

Viac...

Chemická olympiáda - krajské kolo

Dňa 28. apríla sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D v Liptovskom Mikuláši. Z našej školy do krajského kola postúpil z 1. miesta v okresnom kole Lukáš Cvacho z 8.A triedy. V konkurencii gymnazistov a deviatakov z celého kraja  a z celkového počtu 26 žiakov obsadil Lukáš vynikajúce 1. miesto. Lukášovi gratulujeme k vynikajúcemu výsledku a prajeme veľa úspechov v ďalších olympiádach, najbližšie v medzinárodnej Olympiáde mladých vedcov IJSO a biologickej olympiáde v kategórii E v odbornosti botanika.

Viac...

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

28. apríla 2022 navštívili žiaci 5. ročníka Krajskú knižnicu v Žiline, kde si pre nich pracovníčky knižnice pripravili zaujímavý program. V prvej časti programu sa venovali témam Načo je dobré chodiť do knižnice? Aké knihy nájdete na jednotlivých poschodiach? A ako sa dajú vyhľadať knihy v našom katalógu? Témy boli sprevádzané praktickými ukážkami a komplexnou prehliadkou celej knižnice. Okrem oddelenia Literatúry pre deti a mládež žiakov najviac zaujalo britské centrum, kde im pracovníčky  knižnice ukázali, kde hľadať akú knihu a tiež im poradili ako si najlepšie vybrať knižku pre seba. 

Viac...

EXKURZIA BRATISLAVA

Dňa 21.4.2022 naši žiaci navštívili Slovenské olympijské a športové múzeum v Bratislave, kde našli odpoveď na otázku dobre nastavenej výkonnosti športovcov. Našli tam odpoveď aj na to, akou cestou museli športovci prejsť, aby sa stali svetovo uznávanými a úspešnými športovcami. V prednáške sme sa venovali jednotlivým osobnostiam, víťaznej výstroji, ktorú k svojmu výkonu nevyhnutne potrebovali. Aj maličká nerovnosť alebo chyba môže znamenať koniec snov. Prostredníctvom tejto témy si žiaci poprezerali výstroj a výzbroj športovcov z minulosti, ale aj súčasnosti. 

Viac...

Beseda s MUDr. Katarínou Murajdovou - prvá pomoc

31.marca 2022 sa uskutočnila beseda s pani doktorkou Murajdovou. Absolvovali ju všetky triedy 7. ročníka. Keďže na hodinách biológie sa už dlhší časť venujeme fungovaniu ľudského tela a pani doktorka prijala pozvanie, spojili sme príjemné s užitočným.

Pani doktorka vyberala príklady z bežného života, s ktorými sa bežne žiaci vo svojom okolí môžu stretnúť.

Viac...

Deň počatého dieťaťa

25.marec každoročne slávime ako Deň počatého dieťaťa. Počas tohto týždňa sme sa so žiakmi v rôznych ročníkoch počas hodín náboženstva a biológie viacerými aktivitami zamerali na uvedomenie si ochrany počatého dieťaťa. 

Na hodinách náboženstva sme sa so štvrtákmi a piatakmi zamýšľali nad slovom život, zahrali sme hru Neviditeľný človek,  v ktorej sme zisťovali, čo všetko plod pod srdcom matky dokáže v jednotlivých týždňoch gravidity. 

Viac...

Zdokonaľovací plavecký výcvik 

V týždni od 28.3. do 1.4.2022 naši šiestaci úspešne absolvovali plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni Žilina. Plavecký kurz prebiehal pod vedením inštruktorov z plaveckej školy Nereus. Cieľom kurzu bolo zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jeden plavecký spôsob. Okrem toho vybaviť žiakov základnými zručnosťami plávania, ktoré zaistia bezpečný a efektívny spôsob vo vodnom prostredí. Kurz s nadšením zvládli všetci žiaci. Každý si odniesol nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Viac...

Marec- mesiac knihy a beseda so spisovateľom Miroslavom Kapustom

Dňa 28. 03. 2022 prijal pozvanie na besedu v našej škole spisovateľ Miroslav Kapusta, ktorého tvorba je zameraná okrem iného aj na detskú literatúru. Na príchod pána spisovateľa sme sa poctivo pripravovali a nesmierne tešili. Literárno - interaktívne stretnutie sa uskutočnilo od 1. do 4. ročníka v priestoroch školskej telocvične. Spisovateľ Miroslav Kapusta priblížil žiakom hravou formou svoju tvorbu poézie a prózy, žiaci mali možnosť 

Viac...

Čitateľský maratón

V marci - Mesiaci  knihy sme sa  na prvom stupni viac  zamerali na aktivity spojené s čítaním. Žiakom sme sa snažili vysvetliť,  aké dôležité je pre človeka vedieť čítať, čo všetko nám čítanie môže priniesť, prečo vznikali knižnice, ako používať knihu a ako s ňou pracovať.

Viac...

Svetový deň vody

Dňa 22. 3. 2022 bol Svetový deň vody. Prvýkrát bol vyhlásený v roku 1993. Každoročne si pripomíname tento deň rôznymi aktivitami. V rámci viacerých predmetov -biológia, chémia, anglický jazyk, výtvarná výchova- realizujeme so žiakmi projekty, vytvárame modely, hráme sa, robíme pokusy, kvízy.  Snažíme sa poukázať na nenahraditeľnosť vody a na to, že napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, ešte stále trpia na svete nedostatkom pitnej vody viac ako dve miliardy ľudí. Na Slovensku máme zatiaľ dostatok pitnej vody, ako aj dostačujúce zdroje pitnej vody. Sú však ohrozené správaním sa človeka. Preto by sme mali naše zdroje pitnej vody viac chrániť.

Viac...

Olympiáda Mladých Vedcov

IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z predmetov: fyzika, chémia a biológia. V roku 2022 sa IJSO koná s podporou Systémového programu pre komplexné vzdelávanie a kritické myslenie, ktorý spoločne realizujú viaceré ústavy SAV s podporou MŠŠVaV. Súťaž je určená žiakom do 16 rokov. Najúspešnejší žiaci budú mať možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v decembri. Do 16.3. 2022 mohli riešitelia vypracovať domáci experiment a 17.3. 2022 prebehol online test.

Z našej školy sa do olympiády zapojil Lukáš Cvacho z 8. A triedy. Z celkového počtu umiestnených žiakov z celého Slovenska, ktorých bolo 225, sa Lukáš umiestnil na vynikajúcom 5. mieste a postupuje na prvé výberové sústredenie. 

Lukášovi gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

Biologická olympiáda – kategória E

Dňa 18. februára sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády online formou. Zúčastnilo sa jej deväť žiakov našej školy.  Žiaci súťažili v troch odbornostiach, a to v zoológii, botanike a geológii. Z každej súťažnej kategórie postupujú dvaja žiaci s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. Všetci zapojení žiaci z našej školy sú úspešnými riešiteľmi biologickej olympiády v kategórii E v jednotlivých odbornostiach. Do okresného kola postupujú žiaci: Ema Bukovinská (7.A , zoológia), Martina Halečková ( 7.A, zoológia), Lukáš Cvacho (8.A, botanika), Lívia Kabatierová (9.B, geológia), Terézia Chrapčíková ( 9. B, geológia). Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme sa účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

Chemická olympiáda – kategória D

Dňa 11. februára sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa jej sedem žiakov ôsmeho ročníka. Najviac bodov dosiahol Lukáš Cvacho z 8. A triedy a Samuel Ponechal z 8. B triedy Do okresného kola postupuje Lukáš Cvacho. Všetkým zúčastneným ďakujeme sa účasť a Lukášovi prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

Viac...

Hudobno-vzdelávací program Živá voda

Dňa 25. 03. 2022 sa naši žiaci 1. – 3. ročníka zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu s názvom Živá voda. Dvaja hudobníci z umeleckej agentúry Amos priblížili žiakom prostredníctvom hudby a video-projekcie význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Počas programu sa žiaci zapájali do kvízu na témy, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Výber piesní, ktoré odohrali hudobníci naživo, sa žiakom aj vyučujúcim veľmi páčil. Hudobníkov sme po každej piesni odmenili potleskom. Z hudobného programu sme si všetci odniesli krásny umelecký zážitok. 

Viac...

Noc knižníc

Máme tu marec – mesiac kníh. Pri tejto príležitosti si žiaci 9. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov 5. až 8. ročníka zaujímavé podujatie pod názvom Noc knižníc. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Motivovať ich k tomu mali rôznorodé a atraktívne aktivity, ktoré si pre nich pripravili žiaci 9. B: S. Adamčíková, M. Belová, A. Brežný, B. Dominiak, V. Hliníková, M. Huličiar, T. Chrapčíková, L. Kabatierová, J. Lemková, S. Machalíková a D. Mäsiarová  a s ich realizáciou im pomáhali i žiaci 9. A: D. Androvičová, K. Brežná, J. Ďurana, G. Grenčíková, A. Lopušanová, K. Podhorská a E. Zavoďančíková.

Viac...

LABYRINT

Umelecká agentúra Amos ponúkla našim žiakom 7.-9. ročníka  dňa 25.marca 2022 kvalitný moderný výchovný koncert po názvom Labyrint. 

V programe účinkovali profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež, aj ako učitelia hudby a vedúci vlastných hudobných foriem v Banskej Bystrici.

Viac...

21.3. Deň Downovho syndrómu

Aj tento školský rok sme vyjadrovali svoje sympatie s ľuďmi s diagnostikovaným  s Downovým  syndrómom. Prostredníctvom relácie v  školskom rozhlase sme si pripomenuli, že  k nám,  bežným ľuďom patria, obohacujú naše životy a  sú našou neodmysliteľnou súčasťou. Obutím rozdielnych ponožiek žiaci  demonštrovali,  že chápu, že inakosť je normálna,  že ju akceptujú. Mnohí žiaci vlastne dokázali, že ľudia s Downovým syndrómom nie sú nám ľahostajní a  že patria medzi nás.

Viac...

POMOC PRE UKRAJINU: MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ ZBIERKA

V dňoch od 28. februára 2022 do 03. marca 2022 vyhlásila  Žiacka školská rada v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline potravinovú a materiálnu pomoc pre ľudí v núdzi z Ukrajiny. Darované potraviny a produkty na osobnú hygienu putovali do Diecéznej charity v Žiline dňa 15.03.2022. Všetky darované veci sa tak dostali k tým, ktorí ich v dnešnej situácii najviac potrebujú. Prostredníctvom Vás a Vašich detí sa nám podarilo vyzbierať dostatok potravín a drogérie pre núdzne rodiny z Ukrajiny a tak urobiť dobrý skutok. 

Viac...

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády. Prvá časť olympiády pozostávala z monotematickej a teoretickej časti, v ďalšej nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou. 

Online okresné kolo riešilo 9 žiakov našej školy: Nina Šugárová, Marianna Cvachová (5.A), Matúš Hliník (5.B), Jakub Repáň, Tomáš Cingel (6.A), Peter Priputen (6.B), Branislav Dominiak, Terézia Chrapčíková a Janka Lemková (9.B). 

Viac...

Lyžiarsky výcvik 2022

V dňoch od 21. 2. – 25. 2. 2022  absolvovali žiaci 7. ročníka lyžiarsky výcvik. Týždeň lyžovačky prežili v Nízkych Tatrách v lyžiarskom stredisku SKI Tále v katastri obce Horná Lehota. Ubytovaní boli v hoteli Krpáčovo, ktorý sa nachádza pár km od strediska. Pod vedením našich lyžiarskych inštruktorov, pedagogického dozoru a zdravotníčky si žiaci osvojili základnú techniku zjazdového lyžovania. Začiatočníkov neodradili ani prvé pády a už tretí deň sme mali možnosť pozorovať plynulé oblúčiky na svahu.

Viac...

Fašiangy 2022

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. V týždni od 21. februára do 1. marca sa konalo na 1. stupni tematické fašiangové vyučovanie, ktoré prebiehalo v maskách. Výber kostýmov bol pestrý, zavítali k nám rôzne rozprávkové bytosti – ježibaby, víly, princezné, ale aj kovboji, šašovia, draci a mnoho iných masiek s rozžiarenými očkami a dobrou náladou. Snažili sa zaujať nielen farebnosťou, ale aj originalitou.

Viac...

Nenič svoje múdre telo

Vo februári sa v 3. a 4. ročníku na hodinách prírodovedy preberá  učivo o ľudskom tele. 

Vyučujúce pani učiteľky medzi  tieto nové  poznatky začlenili aj preventívne cvičenia a aktivity, ktoré rozvíjali u žiakov poznatky, čo ľudskému telu škodí a čo je preň prospešné. Prostredníctvom krátkych  filmov z internetu si žiaci tieto poznatky utvrdzovali. Štvrtáci  na túto tému vytvorili pekné koláže a  projekty. 

Viac...

Prednáška mokrade

Dňa 21.2.2022 sa uskutočnila pre žiakov 4. ročníka zaujímavá prednáška Mokrade. Viedla ju lektorka pani Alena Badurová. Oboznámila ich s týmto pre človeka  dôležitým biotopom:  spoločenstvom rastlín, živočíchov a vodným prostredím a zároveň ich oboznámila s ich  vzájomnými  vzťahmi a súvislosťami potrebnými na prežitie živých organizmov. 

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>