Akcie

Beh 17. novembra

Žiaci 7. a 9. ročníka sa zúčastnili 52. ročníka Behu 17. novembra, ktorého termín pripadol na štvrtok 8. novembra 2018. Za nádherného jesenného počasia si naši žiaci zmerali sily v cezpoľnom behu na trati s dĺžkou 800 m. Z celkových 11. kategórií naši žiaci súťažili v prvých štyroch kategóriách:

 

Viac...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Aj v tomto školskom roku talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry si porovnali štyria žiaci 8. ročníka a jedenásti žiaci 9. ročníka. Takmer všetci súťažiaci preukázali výborné vedomosti pri teste z gramatiky, pravopisu a literatúry, preto sa rozhodujúcimi činiteľmi pre víťazstvo stali  zručnosti práce pri transformácii textu.

Viac...

Terchovský polmaratón

Dňa 13.10. 2018 sa žiaci našej školy v rámci zemepisno – turistického a športového krúžku zúčastnili štvrtého ročníka Terchovského polmaratónu. Žiaci bežali ulicami Terchovej v dĺžke 770 m. Po odovzdaní cien a malom občerstvení absolvovali aj výstup náučným chodníkom k vyhliadkovej veži, z ktorej mohli obdivovať najmä samotnú Terchovú a jej okolie. Žiaci si okrem dobrého pocitu z odbehnutej trate odnášali aj neopakovateľný zážitok.

Viac...

Návšteva Správy NP Malá Fatra

Dňa 05.11.2018 realizovala Správa NP Malá Fatra „Deň otvorených dverí“, pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. Počas tohto dňa sa uskutočnilo viacero prednášok, ktorých sa zúčastnilo viacero škôl s takmer 200 žiakmi. Nechýbala ani naša škola. Spolu s našimi žiakmi 5. ročníka sme boli na prednáške o lesoch v Malej Fatre, ktorú si pripravil Peter Cáder, ktorý žiakom priblížil vegetačné stupne na území Malej Fatry. V priebehu prednášky poukázal najmä na zmeny vegetácie v našich lesoch, kde prevládajúcou drevinou je v súčasnosti smrek.

Viac...

Záložka do knihy spája školy

Už po deviatykrát sme sa ako škola zapojili do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája školy. Tento rok na tému  Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

Viac...

Deň úcty k starším

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkol, aby urobili šťastnejšími nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. Október je „Mesiacom úcty k starším“ a naši žiaci 1. B, 4. B a 5. A na to ani tento rok nezabudli. Svojim starkým prejavujú lásku denne, ale aj napriek tomu sa rozhodli spríjemniť im popoludňajšie chvíle krátkym programom pri oslavách tohto sviatku. Najprv 24. 10.2018 vystúpením v Kultúrnom dome vo Varíne pre jubilujúcich oslávencov a 25. 10. 2018  v Zariadení pre seniorov  Alžbetínum.. „Dedkovi a babičke z lásky“ uvili kytice piesní, básní a svojou dobrou náladou im spríjemnili popoludňajšie chvíle. Slzičky aj smiech sa miešali s hrdými pohľadmi a priam hereckými výkonmi detí. Ešte darček na rozlúčku, sladká pusa od starkých a v mysliach sa opakujúca melódia piesne s vinšovaním: „…nech je dedko, zdravý, nech je babka zdravá, spievame Vám všetci spolu, sláva, sláva, sláva…“

Viac...

Regionálne vyhodnotenie programu Bocian

V stredu 24.10.2018 sme sa zúčastnili Regionálneho vyhodnotenia celoslovenského ekovýchovného programu Bocian. Podujatie sa konalo za účasti verejnosti v Krajskej knižnici v Žiline. Svoju účasť prisľúbil aj samotný autor programu, pán RNDr. Miroslav Fulín, CSc. - významný ornitológ, ktorý pricestoval z ďalekých Košíc. Privítali nás pracovníci knižnice a po krátkom úvode pani Kalašovej zo Správy NP Malá Fatra sa dostal k slovu pán Fulín, ktorý nás previedol bocianím svetom. Vďaka celoživotnému výskumu bocianov nám prezradil, čo všetko sa našlo v bociaňom hniezde, či kde všade sú bociany schopné zahniezdiť. Podelil sa aj o skúsenosti s ochranou bocianov a naučil nás ako zo zeme rozoznáme, či je hniezdo obsadené.

Viac...

Na hasičskej stanici

Dňa 22. októbra 2018 sa žiaci 4.A a 29. októbra 2018 žiaci 4.B zúčastnili exkurzie na Hasičskej stanici – Krajské riaditeľstvo HaZZ na Námestí požiarnikov v Žiline. Po privítaní sme sa presunuli do miestnosti, v ktorej mohli deti vidieť ukážky techniky a vybavenie hasičov. Spoločne s pánom hasičom z kolektívu tretej zmeny pod vedením veliteľa Ľuboša Bucka sme si povedali, kedy privolať hasičov, ako privolať hasičov číslom 112 alebo 150, ako postupovať pri hlásení požiaru a hasení požiaru. Žiaci si vyskúšali záchranu a presun spolužiaka na bezpečné miesto pomocou vybavenia hasičov. Deti zaujali ukážky techniky – hasičské autá a ich vybavenie.

Viac...

Najzaujímavejšie podujatie ku Dňu knižníc

Aj tento rok  sme sa pridali k stovkám iných škôl na Slovensku, aby sme prostredníctvom tvorivých aktivít zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Téma tohtoročného podujatia znela  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Viac...

Hovorme o jedle

Ako každý rok, opäť sme sa zapojili do súťaže: „Hovorme o jedle“.  Počas jedného týždňa boli vyhlásené denné témy zamerané na potraviny a výživu. Ide o kreatívne a inovatívne zachytenie problematiky stanovenej dennej témy, s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod potravín. Keďže ide o širokú problematiku, spomeniem aspoň niektoré aktivity, ktorým sme sa venovali. Naše deti sa spolu s pedagógmi pozreli na niektoré základné potraviny, na ich zloženie, vlastnosti či výrobu. Skúmali mlieko, zisťovali o ňom zaujímavé informácie, naučili sa z neho vyrábať chutný syr, skvelé korbáčiky či zúžitkovali smotanu a vyrobili si tak čerstvé maslo. Taktiež skúmali chlieb, snažili sa ho roztriediť podľa určitých kategórií.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Zdravý životný štýl a zdravá výživa patria čoraz viac medzi priority dnešného človeka. V dňoch 15. - 19.10.2018 sa v našej škole opäť realizovala kampaň Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa sme sa snažili poukázať na dôležitosť správneho stravovania sa, nutnosť pestrej životosprávy či potrebu aktívneho pohybu. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili Ochutnávku zdravých jedál - nátierok, šalátov, ovocia a zeleniny, ochuteného mlieka či ďalších zdravých dobrôt. Žiaci navštívili Ochutnávku, v priestoroch školskej jedálne, počas vyhradeného času podľa harmonogramu. Pri príprave nám ochotne pomohli žiaci 9.A a 9.B triedy, pracovníčky školskej jedálne a oslovení pedagógovia, za čo im patrí veľká vďaka.

Viac...

Pešibus

Dňa 18. októbra 2018 sa uskutočnila v rámci týždňa zdravej výživy aktivita týkajúca sa zdravého životného štýlu Pešibus. Stretli sme sa pred mostom pri rieke Varínka, na Námestí sv. Floriána, na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dubenec. Po ulici Antona Bernoláka sme spoločne išli do školy peši. Pešibusu sa zúčastnilo okolo 100 žiakov s pani učiteľkami a pani Kalašovou. Pešibus bol zdravý a zaujímavý, pretože počas rannej cesty do školy sme sa porozprávali so svojimi kamarátmi a bezpečne sme sa pohybovali v cestnej premávke. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Pešibusu a tešíme sa, že budúci Pešibus zažijeme spoločne všetci.

Viac...

Do školy na bicykli

Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venujeme.  Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy je ochrana zdravia a života detí. Štatistiky nehôd a zranení cyklistov a najmä chodcov – predovšetkým školopovinných detí – potvrdzujú, že v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy, z čoho plynie pre našu základnú školu povinnosť skvalitniť výučbu dopravnej výchovy, aby základné návyky získali deti už v rannom veku. Od začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky.

Viac...

„Bocianí plagát“ odovzdaný

Tohtoročné obdobie hniezdenia bociana na Slovensku skončilo a my sme opäť analyzovali, čo sme za ten čas prežili s bocianom. Vypletanie hniezdnej podložky, osadenie na stĺp v Mojši, krúžkovanie mláďat a veľa iných zážitkov z Ekovýchovného projektu Bocian sme aj tento rok spracovali do tematickej koláže. Pani inžinierka Kalašová zo Správy NP Malá Fatra si prišla plagát prevziať osobne a nešetrila slovami chvály za našu prácu. Plagát bude aj tento rok zaradený do ...

Viac...

Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia si 10. októbra pripomína skoro celý svet a inak tomu nebolo ani na našej základnej škole. Každá trieda mala možnosť sa obliecť do jednej pozitívnej a výraznej farby. Samozrejme išlo o to, aby sme aj my nejakým spôsobom prispeli k tomuto dňu.

Viac...

Exkurzia Osvienčim – Pština

Slúchadlá na ušiach a plná sústredenosť na výklad. Ticho, sklonené hlavy, u niektorých  sa zrkadlil v tvári odpor a zhrozenie, u ďalších  ľútosť, dokonca aj slzy, keď kráčali po jednom z najväčších cintorínov na svete po Osvienčime v Poľsku.

Aj takto by sme mohli charakterizovať exkurziu, ktorú absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka 02.10.2018.  Žiaci mohli naplno prežiť tábor smrti  so všetkými hrôzami, chvalabohu, len vo výklade. 

Viac...

Recyklohry
Exkurzia Terchová

V piatok 21. septembra sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do Terchovej. Navštívili sme Múzeum Juraja Jánošíka, kde sme si pozreli krátky dokument o živote  Juraja Jánošíka a pozreli sme si expozíciu, ktorá nám priblížila život na dedine v dobe nášho terchovského hrdinu.

Viac...

Európska Noc Výskumníkov 2018

Motto tohtoročného festivalu:  „Výskumníci v nás“. 

Snahou organizátorov bolo pripomenúť si, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

V piatok 28. septembra 2018 sa konal 12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku a to v  Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 000 návštevníkov.

Viac...

Športový deň 1. stupeň

Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý je na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2018. Aj na našej škole sa dňa 27. 9. 2018 areál školského dvora zmenil na veľké športové mravenisko. Zber zemiakov, plnenie vedra loptičkami, nafukovanie balónov, let bosoriek. To je len časť netradičných disciplín, ktoré museli žiaci I. stupňa zvládnuť. Na úvod športového dňa sa starostlivo rozcvičili a pod vedením svojich pani učiteliek sa rozišli k jednotlivým súťažným stanovištiam.

Viac...

Exkurzia Diery

Dňa 21.9.2018 sa žiaci 9. ročníka pod vedením p. zástupkyne Andelovej a p. učiteľky Ječmenovej zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Diery predstavujú sústavu kaňonov a tiesňav v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec v Krivánskej časti Malej Fatry. Na turistickej trase zo Štefanovej cez Nové a Dolné diery do Bieleho Potoka nás sprevádzala p. Badurová zo Správy NP Malá Fatra, ktorá si okrem odborného výkladu pri informačných tabuliach pripravila pre žiakov aj ďalšie aktivity (napr. poznávačku listov a stromov).

Viac...

Priateľský florbalový turnaj

Dňa 11.09.2018 sa na našej škole odohral priateľský florbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy medzi žiačkami Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432 Varín, Spojenou školou, Oslobodenia 165, Belá a Základnou školou s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová. Tento projekt sa začal už minulý školský rok, počas ktorého sa žiačky pripravovali a trénovali v školských kolách medzi triedami. Vyvrcholením bol ,, Priateľský zápas“ medzi školami. Zúčastnilo sa 5 družstiev dievčat. 

Viac...

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

V pondelok sa otvorili školské brány pre všetkých žiakov a študentov. Po zaslúženom dvojmesačnom oddychu aj naša škola privítala  vyše 450 žiakov. Školský rok 2018/2019 sa začal sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Po skončení sv. omše sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia presunuli na školský dvor, kde ich čakal slávnostný príhovor pani riaditeľky, pána starostu a pána dekana. Otvorenie školského roka bolo spríjemnené kultúrnym programom...

Viac...