Akcie

English Star - vyhodnotenie

Dňa 17.05.2018 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. Každý súťažil v rámci svojej kategórie.

Viac...

Vyhodnotenie Školy v prírode Tramptária

Krahule  11.6.2018 - 15.6.2018

39 žiakov 4.A a 4.B triedy   sa zúčastnilo cesty do Kráľovstva Tramptária. Deti si animátorov hneď obľúbili a rozdelili sa na 3 skupiny Žabáci, Tigrice a Blesky. Postupne sa oboznámili s celým areálom a pravidlami, ktoré v kráľovstve platia. Popoludní sa žiaci venovali učeniu a potom sa vybrali na obhliadku okolia kráľovstva a krásny výhľad z veže nad Kremnicou. Cestou žiaci plnili úlohy, hádanky a poznávali rastliny a stromy. Po návrate, oddychu a večery nasledoval slávnostný ceremoniál korunovácie kráľa a kráľovnej Tramptárie. Večer zavŕšila korunovačná diskotéka, večerná programy aj v ďalších dňoch boli pre žiakov pútavé.

Viac...

Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v Mojši

V pondelok 18.6.2018 deti z Biologického krúžku získali v rámci programu Bocian biely nezabudnuteľný zážitok. Pozorovali krúžkovanie mláďat bociana bieleho v Mojši, ktoré realizovala Správa NP Malá Fatra  v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a. s. (SSD, a. s.). Mláďatá krúžkoval ornitológ Tomáš Flajs, ktorý má na označovanie operencov špeciálnu licenciu.

Viac...

Adoptuj si kravičku!

Šiestaci sa zapojili do projektu Adoptuj si kravičku, ktorý je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli darovať svoje kravičky deťom na adopciu, aby si uvedomili aké sú kravičky výnimočné a užitočné, lebo nám dávajú mlieko. Cieľom projektu je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska ako aj zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka. Žiaci mali za úlohu zaslať do súťaže čiarové kódy 10 slovenských mliečnych výrobkov, za ktoré mali možnosť si vybrať vlastnú kravičku z reálneho družstva. Na základe splnenia podmienok následne žiakovi pošlú základné údaje o kravičke a on má za úlohu jej vybrať meno.

Viac...

Literárna exkurzia v Liptovskom Mikuláši

31. mája 2018 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Ich prvou zastávkou bolo  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde si najprv pozreli expozíciu známu ako Jánošíkova mučiareň. Okrem zápisníc o vypočúvaní Juraja Jánošíka si žiaci mohli pozrieť i historické mučiarenske nástroje ako dereš, škripec či španielsku čižmu a urobiť si tak predstavu, akými metódami bol vedený súdny proces s Jurajom Jánošíkom  a zároveň si priblížiť dobu, v ktorej žil. V expozícii Kapitoly z histórie mesta sa žiaci oboznámili s vyše sedemstoročnou históriou mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Najviac však ocenili možnosť nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa.

Viac...

Výlet na Oravský hrad

1.júna 2018 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov tretieho ročníka.  Deti sa veľmi tešili. Ráno nás privítalo pekné počasie. Počas cesty na hrad sme sa zastavili v Dolnom Kubíne. Navštívili sme Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, v ktorom sme videli Literárnu expozíciu Pavla Országha Hviezdoslava a Čaplovičovu knižnicu. Pani sprievodkyňa nás previedla múzeom a porozprávala nám o živote P. O. Hviezdoslava a V. Čaploviča.

Viac...

Deti deťom - MDD

Pre našich najmenších pripravili pani učiteľky z materskej školy zábavné doobedie plné hier a súťaží.

Medzinárodný deň detí im pomohli zorganizovať i naši ôsmaci a deviataci, ktorí sa kvôli nim neváhali zmeniť na rozprávkové postavičky.

Veríme, že všetky detičky si tento sviatok užili a dobre sa zabavili.

Tešíme sa opäť o rok!

Viac...

Cisárove nové šaty

Dňa 31.mája 2018 sa žiaci prvého stupňa spoločne so žiakmi piateho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Cisárove nové šaty v Dome odborov v Žiline. Predstavenie bolo zaujímavé. Žiaci videli a prežili tri rozprávky od dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena: Cisárove nové šaty, Dievčatko so zápalkami a Snehová kráľovná. Deti sa počas divadelného predstavenia smiali, zabávali, v niektorých častiach predstavenia sa stali skutočnými hercami. Všetky deti potešil šťastný koniec rozprávok. 

Viac...

Krása umeleckého slova v cudzom jazyku – recitačná súťaž v Gbeľanoch

Dňa 23. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili už 2. ročníka regionálnej súťaže v prednese anglickej a nemeckej poézie a prózy pod názvom "Krása umeleckého slova v cudzom jazyku". Našu školu reprezentovali : Chytilová Eliška 3.B, Halečková Martinka 3.A, Chytilová Júlia 6.B, Vojteková Tánička 6.B, Kysela Ladislav 7.B, Málik Tomáš 8.B, Hliník Šimon 8.B, a Ďurana Matúš 9.A.  Súťaž sa konala v Základnej škole v Gbeľanoch. 

Viac...

Čítajme si

30.mája 2018 bol v rámci Slovenska oficiálne vyhlásený už desiaty ročník projektu Čítajme si. Jeho cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa vo forme  tzv. čitateľského maratónu. Sú doň každoročne zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Ani tento rok naša škola nechýbala. Podmienkou započítania žiaka do celkového počtu čítajúcich je prečítanie maximálne jednej strany z vybranej knihy.

Viac...

English Star

Dňa 17.05.2018 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa žiakov, hlavne nižšie ročníky. Každý súťažil v rámci svojej kategórie. Všetkým prajeme čo najlepšie výsledky, ktoré zverejníme po vyhodnotení súťaže.

Viac...

Exkurzia - Banská Štiavnica

Dňa 25.5.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie do Sv. Antona a Banskej Štiavnice.

Exkurziu sme začali za silného dažďa prehliadkou kaštieľa vo Svätom Antone, ktorý je obklopený anglickým parkom so vzácnymi stromami. Okrem honosných salónov je súčasťou kaštieľa aj poľovnícka expozícia s poľovníckymi zbraňami a trofejami.

Viac...

Európsky deň národných parkov - 24. máj

Kedy vznikol?

Európsky deň národných parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie EUROPARC. V tento deň- 24.mája roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Cieľom tohto dňa je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách.

Viac...

Ochrancovia Zeme
NAŠE TALENTY 2018

Žiaci Základnej školy vo Varíne sa dňa 18. 5. 2018 zúčastnili prehliadky školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov „Naše talenty 2018“ , ktorú usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej v Žiline

Priestory na uskutočnenie akcie poskytlo Bábkové divadlo Žilina.

 Na prehliadku sa prihlásilo 8 účinkujúcich kolektívov, z toho štyri boli zo Žiliny a ďalšie štyri zo širšieho okolia. Žiaci sa predstavili s pôvodnou umeleckou tvorbou

Viac...

ENVIROEXPERT

Dňa 22.05.2018 sa na ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne uskutočnil 1.ročník regionálnej súťaže s environmentálnou tematikou ENVIROEXPERT. Túto súťaž si pripravili vyučujúci prírodovedných predmetov. Žiaci v priebehu súťaže navštívili 6 zaujímavých stanovíšť.

Na prvom stanovišti s názvom: „Vyčisti vodu!“- si žiaci precvičili svoju zručnosť i vedomosti v chemickom laboratóriu pri zostavovaní filtračnej aparatúry, ktorú využili pri čistení vody.

Viac...

Deň matiek vo Varíne

Byť mamou, je poslanie krásne a náročné zároveň. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája.

Bol to špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Chvíľa, kedy chceme vyjadriť  našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Mama dokáže nahradiť všetkých a všetko. Mamu však  nenahradí nik. Ale rovnako platí, že nikto na svete nás už nebude milovať tak, ako nás milovala  mama.

Viac...

Súťaž Mladý záchranár 2018

Dňa 11.5.2018 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár 2018 – súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Z  prvého stupňa súťažilo 8 družstiev, z druhého stupňa súťažilo 13 družstiev škôl z okresov Žilina a Bytča. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo, žiaci piateho ročníka: Branislav Dominiak, Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová, Bianka Pekarová, Ema Zavoďančíková. Na začiatku súťaže všetkých súťažiacich privítal PhDr.  Martin Brňak, PhD., riaditeľ  Územného spolku Žilina, vedenie FBI UNIZA, predseda, člen najvyššej rady SČK pán Peter Martinek, ktorí žiakov pozdravili, vysvetlili mladým záchranárom pravidlá súťaže.

Viac...

Týždeň modrého gombíka
Svetový deň Zeme

Naše motto:

„Zem je krásna, Zem je raj,

aj Ty k tomu prispievaj !“

22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!

Ako vznikol Deň Zeme?

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 -ešte ako Deň Zeme- americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa pripomína od roku 2010. (online).

Viac...

„Deti deťom“

Pred obdobím zbierky Týždňa modrého gombíka 2018 (14.05.-18.05.2018) sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať aktivitu zameranú na posilnenie vzdelávacieho rozmeru Týždeň modrého gombíka. Našou snahou bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti všetkým deťom sveta, ktoré svoje detstvo prežívajú v nepriaznivých podmienkach. Naša aktivita – pečenie a predaj waflí v priestoroch školy bola zameraná tak, aby sme vďaka nej dokázali získať finančné prostriedky, ktorými podporíme tohtoročnú zbierku Týždňa modrého gombíka 2018. (výnos sa prirátava k ostatným vyzbieraným financiám). Za pomoc a realizáciu tejto aktivity ďakujeme našim ochotným žiačkam, ktoré celé dopoludnie piekli a predávali sladké wafle.

Viac...

Exkurzia na Roľnícke družstvo Krasňany

Žiaci z Biologického krúžku sa zúčastnili zaujímavej exkurzie na družstve v Krasňanoch, ktoré je zamerané na chov hovädzieho dobytka, produkciu mlieka a mäsa a pestovanie kukurice. Privítal nás pán inžinier Chovanec, ktorý prešiel s nami celú farmu a pritom ukázal široké vedomosti o chove hovädzieho dobytka a produkcii mlieka. V prvej sekcii sme videli čerstvé teliatka s matkami, v ďalšej kravičky čakajúce na pôrod, potom dojnice v produktívnej fáze a nakoniec teľatá v rôznom veku vývinu. 

Viac...

Děti před oponou 2018“  27. 4. 2018

Je nesúťažná  prehliadka detských dramatických krúžkov, divadelných súborov  z okolia obce Třanovice z Česka, Poľska  a Slovenska.

Tento rok bola zaznamenaná rekordná účasť divadelných súborov.

Žiaci zo Základnej školy  Ondreja Štefku vo Varíne reprezentovali našu školu a Mikroregión  Združenia obcí dvoma vystúpeniami: Otcovská rada a Pod ružovým kríkom.

Viac...

Exkurzia do Brodzian

26.apríla 2018 naši žiaci po krátkej prestávke opäť navštívili Slovanské múzeum A.S.Puškina v Brodzanoch.

Sám A.S.Puškin kaštieľ v Brodzanoch nikdy osobne nenavštívil, ale niekoľko rokov tu žila jeho manželka Natália  s ich štyrmi deťmi po jeho smrti. Boli vlastne na návšteve u jej sestry a manžela. Expozícia je z pohľadu návštevníkov jedinečná. Vďaka rodinným zväzkom majiteľov kaštieľa s jedným z najväčších ruských básnikov, má návštevník možnosť nahliadnuť do súkromného života obyvateľov kaštieľa a súčasne sledovať  život a dielo jedinečného  autora . Expozícia rozoberá život a dielo A. S. Puškina a jeho vplyv na slovenskú literatúru, ale prevedie návštevníka i počiatkami slovanstva na našom území.

Viac...

Návšteva Považského múzea Žilina Jánošík a Terchová

Dňa 26.4. 2018 sa uskutočnila exkurzia žiakov tretieho ročníka. Žiaci navštívili Považské múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej. Pani sprievodkyňa deťom premietla audiovizuálnu prezentáciu o Jurajovi Jánošíkovi. Počas prehliadky expozície, ktorá je venovaná Jurajovi Jánošíkovi a jeho rodisku, pani sprievodkyňa porozprávala deťom o živote Juraja Jánošíka, o spôsobe života v období, keď žil. Deti spoznali históriu obce Terchová, významného terchovského rodáka Adama Františka Kollára, ľudovú kultúru obce – domácu textilnú výrobu, pastierstvo a salašníctvo, ľudové staviteľstvo a poľnohospodársku výrobu. 

Viac...

Stránka 1 z 5  > >>