Akcie

Nebuď otrok drog

Klikni si na zaujímavé rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré ťa motivujú, povzbudia a vďaka ktorým si rozšíriš svoje obzory.

Opýtaj sa hviezdy:

Mikulášska kapsička

V mesiaci november všetci žiaci prvého stupňa pripravovali 81 sladkých mikulášskych prekvapení pre seniorov, bývajúcich v Domovoch opatrovateľských služieb. Seniori z týchto zariadení sa počas pandémie nemajú povolené stretávať sa s okolitým svetom a preto sme zvolili takúto formu  vyjadrenia  našej spolupatričnosti, úcty a  našej vďaky za všetko čím obohatili náš svet.

Viac...

Školské kolo geografickej olympiády

Dňa 3. decembra 2020 prebehlo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou cez aplikáciu TEAMS. Aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré žiaci v súčasnom období musia zvládať, sa niektorí podujali dobrovoľne stráviť popoludnie pri počítači, aby si otestovali svoje vedomosti z geografie. Test, podobne ako po minulé roky, pozostával z 2 častí: z teoretickej a monotematickej vrátane miestnej krajiny, ako aj z praktickej časti, zameranej na preverenie zručností pri práci s mapou. Žiaci sa s náročnými úlohami vysporiadali veľmi dobre a z 24 súťažiacich bolo až 21 úspešných riešiteľov.

Viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Sociálne siete aj tento rok zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste. Aj naša škola v spolupráci s pani Michaľakovou sa už druhý rok rozhodla spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu : Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

Viac...

Školské kolo dejepisnej olympiády

9. decembra 2020 sa konalo školské kolo 13.ročníka dejepisnej olympiády – online. Žiaci, ktorí prejavili záujem o riešenie dejepisnej olympiády súťažili v štyroch kategóriách (C, D, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v danom ročníkovom učive, monotematickom celku : Život v Stredoveku a regionálnych dejinách, kde si overili aké majú vedomosti o histórii Žilinského kraja. Veľmi nás teší záujem žiakov o Dejepisnú olympiádu. Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za účasť a postupujúcim držíme palce na okresnom kole. 

Viac...

Vyhodnotenie - Zber papiera

Žiaci odovzdali spolu 3407,5 kg. Celkovo sme odovzdali (škola) 3970 kg papiera. Víťazom gratulujeme. Všetkým, ktorí sa zapojili do školského zberu ďakujeme, že triedia odpad a prispievajú tak k zlepšeniu životného prostredia! 

Viac...

Zbierka UNICEF

Aj tento rok máte môžnosť sa zapojiť do celoslovenskej vianočnej zbierky a pomôcť deťom, ktoré to najviac potrebujú!

Tradičné zbierky - MODRÝ GOMBÍK a VIANOČNÁ ZBIERKA, tak ako ich poznáte (zbierkovanie do pokladničiek na uliciach a v školách) sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnia. Ochrana detí je však pre nás prvoradá, preto sme sa rozhodli, že zbieranie finančných prostriedkov pre deti v núdzi, bude prebiehať pod názvom Darujme vzdelanie každému dieťaťu prostredníctvom celoslovenskej Výzvy Anny Karolíny Schmiedlovej (online). Získané finančné príspevky budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza.

Darovať príspevky môžete prostredníctvom nasledujúceho linku:

https://unicefslovensko.darujme.sk/slovenska-nadacia-pre-unicef-28962/

Viac info o zbierke:

https://www.unicef.sk/clanky/462-vyzva-uspesnej-tenistky-anny-karoliny-schmiedlovej/

ĎAKUJEME!

 

Záložka do knihy spája školy

V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 11.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v duchu témy Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze.

Viac...

Jesenné dekorácie

Podobne ako na jar – aj v jesennom období sa žiaci počas dištančného vzdelávania v rámci hodín techniky venovali i praktickej činnosti. Zadanie pre žiakov znelo: vyrobiť nejakú jesennú dekoráciu, ktorou by si zútulnili svoj domov. Žiaci 5.B a 7.B sa tejto úlohy zhostili veľmi dobre a mnohí vytvorili naozaj originálne diela. Okrem jesenných venčekov, ikeban, „svetlonosov“ zaujala aj aktuálna koronová tekvička s rúškom. 

Viac...

Týždeň zdravej výživy

V týždni 19.10 – 23.10 2020 sa uskutočnil týždeň zdravej výživy. Ani situácia okolo korona krízy nás nezastavila a so všetkými triedami šiestakov sme si v stredu 21.10. 2020 urobili na hodinách biológie tematickú hodinu zameranú na zdravú výživu a jej dôležitosť pre náš organizmus.

Viac...

Mesiac úcty k starším

Aj v dnešnej pandemickej situácií, kedy starší ľudia musia zostať v domácej izolácií  sme na našich starých rodičov, spoluobčanov nezabudli.  

V mesiaci október sme niektoré hodiny vyučovania zamerali na rozhovory a činnosti, ktoré žiakom pripomenuli a prehlbovali  úctu a lásku k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie, aby naše ruky zostali hladké.  Úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Viac...

Prečítaný školský rok

   Školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlasuje III. ročník celoročnej súťaže  v čítaní krásnej literatúry pod názvom

Prečítaný školský rok.

Viac...

Schránka dôvery

Milí žiaci !
Ako ste si už určite mnohí všimli, v škole máme schránku dôvery.

Na čo slúži schránka dôvery?
Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.

Kde nájdeš schránku dôvery?
Na stene vo vestibule.

Viac...

Európsky deň jazykov  vo svete a u nás na škole

Európsky deň jazykov  je skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra.

Na našej škole sme si ho pripomenuli v piatok 25.septembra, čiže o deň skôr, aby sme ho mohli „osláviť“ spoločne v škole na hodinách cudzích jazykov.

Viac...

Deň duševného zdravia

Žijeme vo farebnom svete, ľudský organizmus je nepretržite vystavený pôsobeniu farieb. Stále a všade. Doma, na pracovisku, na ulici... Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť.

 

Viac...

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB)

Vzdelanie človeka nikdy nekončí, až do jeho smrti.
– Robert E. Lee

V pondelok a v utorok 28. a 29. septembra som sa zúčastnil exkurzie pre pedagógov, ktorá sa realizovala vo Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine.  Hlavným poslaním ústavu je biologický výskum, a to od molekulovej biológie až po alpínske ekosystémy.

Viac...

Úspech našich žiakov – Ekovýchovný program Bocian

Dovoľujem sa s Vami podeliť o úspech našich žiakov  školy Braňa Dominiaka a Julky Chytilovej (od septembra síce chodí už na gymnázium), ktorí sa ešte v minulom školskom roku počas korony úspešne a s nadšením zapojili do Ekovýchovného programu Bocian.  Julka bola vyžrebovaná a získala druhú cenu. Bližie info v tlačovej správe na webe Štátnej ochrany prírody SR. http://www.sopsr.sk/web/?cl=20704

Teším sa z ich práce a prajeme im veľa úspechu v ich ďalšom snažení!

Chemmasters

Svetlo sveta uzrela naša prvotina – video, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavia: Chemmasters, teda žiaci našej školy – Katka Vojteková a Braňo Dominiak. Videom chceli ukázať, že aj veda môže byť zábavná. Natočili pokus Acetylénová bomba, ktorý bol zároveň odoslaný do súťaže: „Skús pokus 4“. 

Viac...

Zber v šk. roku 2020/2021
Peši do školy

V stredu 23. septembra sme využili krásne jesenné počasie na to, aby sme šli do školy peši a urobili tak niečo pre svoje zdravie i prírodu. Tešíme sa, že máme čoraz viac účastníkov PEŠIBUSU. ĎAKUJEME všetkým zúčastneným: žiakom, rodičom, pedagógom a Škole ochrany prírody vo Varíne za spoluprácu. Tešíme sa opäť nabudúce! 

 

Viac...