Akcie

Absolventi 2018/2019

V krásne piatkové predpoludnie dňa 28. 6. 2019 sa priestory našej školy zmenili na nepoznanie. Stali sa krajšími, slávnostnejšími, v ktorých sa naši absolventi dôstojne rozlúčili so školou. V tomto roku opúšťajú jej lavice dve  triedy deviatakov, aby vykročili na novú cestu poznávania do škôl, na ktoré boli prijatí. Naši absolventi sa prejavili ako ozajstní, takmer dospelí mladí ľudia, ktorí s dôstojnosťou a vznešenosťou hrdo kráčali pred očami svojich spolužiakov a učiteľov. Bolo ťažké nevyroniť slzičku, pretože všetci sme cítili dojatie, lásku a spomienky nad krásnymi školskými rokmi prežitými v našej škole.

Viac...

Škola priateľská k deťom 2018/2019
English Star 2019 - výsledky

Meno a priezvisko

Rocnik

Pocet bodov

Percenta

Alica Bolčeková

1.

50

100 %

Tamara Chabadová

1.

50

100 %

Rudol Kubík

1.

50

100 %

Viac...

BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU

Dňa 26.06.2019 sa uskutočnil 3. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU, v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence, ktorú organizovala Spojená škola Belá. Z každej školy (Gbeľany, Varín, Belá a Terchová ) súťažili dve zmiešané osemčlenné družstvá (4 chlapci, 4 dievčatá) v dvoch kategóriách: I. kategória: ročníky 5. – 6. , II. kategória: ročníky 7. – 8. 

Viac...

Vyhodnotenie zberu papiera- 2.kolo šk. rok 2018/19

 

 

 

 

kg

1.stupeň:

 

TRIEDA

1.A

279

 

 

TRIEDA

3.B

297,5

 

 

TRIEDA

2.B

244

Viac...

Rozlúčka so štvrtákmi

28. jún 2019


„Začali ste maličkí,
teraz ste už veľkí.
Najviac ste však podrástli
v očiach pani učiteľky...“
Milí naši štvrtáci,

Viac...

Škola v prírode Skalka aréna Kremnica

Začiatkom júna od 03. 06. do 07. 06. 2019 absolvovali naši štvrtáci ozdravný pobyt školy v prírode na krásnom mieste neďaleko geografického stredu Európy, na Skalke aréne pri Kremnici. Tohto netradičného výletu sa zúčastnilo 48 žiakov a 4 pedagógovia Mgr. Natália Martošová, Mgr. Katarína Dominiaková, Mgr. Lenka Martošová a Mgr. Michaela Machynová. Cieľom ozdravného pobytu bolo prírodovedné poznávanie a ochrana životného prostredia, spoznávanie rastlín, živočíchov a turistických chodníkov.

Viac...

Koncoročný výlet štvrtákov

21. júna 2019 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov štvrtého ročníka. Slnečné počasie nás sprevádzalo počas cesty do mesta Martin. Navštívili sme Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, v ktorom sme videli expozíciu Príroda Turca. Lektor žiakom prezentoval časti expozície Neživej a Živej prírody. Žiakov zaujala fauna a flóra z Turca, aktívne reagovali na otázky lektora. Vo vitrínach sme pozorovali špecifické druhy rastlín a živočíchov rôznych biotopov napríklad bukových lesov, borovicových lesov, smrekových lesov.

Viac...

Návšteva pekárne vo Varíne

Dňa 26. júna 2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov štvrtého ročníka. Žiaci navštívili pekáreň vo Varíne. Pán Ľuboslav Moravčík nás sprevádzal pekárňou a popísal nám výrobu pekárenských výrobkov. Deti videli ako sa pripravuje cesto. Všetkých nás zaujala príprava pečiva a postup pri pečení sme si mohli vyskúšať. Zaujímavé boli veľkokapacitné pece. Po prehliadke pekárne sme sa spoločne poďakovali pánovi Ľuboslavovi Moravčíkovi. Z exkurzie sme si priniesli veľa zážitkov a sladkú mafinku.

Viac...

Environmentálny kurz 2019

V dňoch 27. - 31. mája 2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili Environmentálneho kurzu Škola hrou v prírode v Ždiari. Na 5 dní sa stal ich domovom penzión Šafrán, odkiaľ si  41 detí, 4 vyučujúci a pani zdravotníčka vychutnávali prírodu Belianskych Tatier. V pondelok sme absolvovali turistickú vychádzku okolo Štrbského plesa a ubytovali sa v moderne zariadenom penzióne.

Viac...

Prečítaný školský rok 2018/2019

Na základe výzvy školskej knižnice v septembri 2018 mali tí žiaci, ktorí radi čítajú a radi trávia voľný čas s knihou v ruke, príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorú sme nazvali Prečítaný školský rok 2018/2019.

Určujúcou skutočnosťou pre realizáciu tohto celoročného projektu bola potreba ponúknuť žiakom alternatívu k moderným IKT technológiám a dať príležitosť vyniknúť tým, pre ktorých je čítanie zmysluplným trávením voľného času. Súčasne prezentovať takýchto žiakov ako rovnocenných partnerov úspešných riešiteľov olympiád, účastníkov rôznych vedomostných, športových súťaží alebo tých, ktorí sa zapájajú do školských a mimoškolských akcií. Čítanie patrí k tým aktivitám, ktoré rozvíjajú ľudský mozog a myslenie človeka a utvára  postoj človeka nielen k svetu, ale i sebe samému.

Viac...

Školský výlet žiakov 7. ročníka

Dňa 12. 06. 2019 sa 48 žiakov 7. A a 7. B zúčastnilo školského výletu. Ich cieľom bola známa atrakcia Chodník korunami stromov Bachledka. Počasie bolo prekrásne, a preto polhodinová túra ku Chodníku korún dostala prednosť pred kabínovou lanovkou. Samotná prechádzka v stromoch nám okrem úchvatného výhľadu na Tatranský národný park ponúkla aj niekoľko adrenalínových zákutí, kde sme si vyskúšali udržanie rovnováhy v miestach, ktoré pod sebou odhaľovali zdanlivo nebezpečné priepasti. Pristavili sme sa aj pri edukačných zastávkach, ktoré nás atraktívnym spôsobom oboznámili s miestnou faunou a flórou.

Viac...

Obrovo

Dňa 17. 06. 2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili školskej exkurzie Obrovo, ktoré sa nachádza v Čutkovskej doline. Uprostred hôr a obrovského rezortu dreveníc sú postavené ihriská a vymyslené animačné programy. Pre žiakov bol najskôr pripravený pútavý a variabilný animačný program, v ktorom si žiaci otestovali pozornosť, pohybové zručnosti a schopnosti, odmerali si svoje sily, šikovnosť, pamäť, vytrvalosť. Našli tam aj trampolínu, preliezačky, priestor vyhradený na lukostreľbu a iné. Po úspešnom zvládnutí všetkých aktivít sme poobedie zakončili prechádzkou do okolia, kde sme sa potešili pohľadom na ovečky, na malé jazierko, v ktorom sme pozorovali pstruhy.

Viac...

Koncoročný výlet – 6.A,B

Trinásteho júna boli naši šiestaci na koncoročnom výlete v Bratislave. Našou prvou zastávkou bola televízia JOJ. Po štúdiách televízie nás ochotne sprevádzala vedúca marketingu, ktorá nám poukazovala zákutia televízie a porozprávala nám veľa zaujímavých kuloárnych informácií. Boli sme v štúdiu spravodajstva, počasia či v štúdiách, kde sa natáčajú väčšie televízne formáty. Za všetky spomeniem štúdium Inkognita, ktoré sa žiakom veľmi páčilo.

Viac...

ENVIROEXPERT

Dňa 10.6.2019 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník regionálnej súťaže s environmentálnou tematikou ENVIROEXPERT. Súťaž bola zameraná na  vedomosti a zručnosti z oblasti geografie, biológie, chémie a fyziky a zúčastnilo sa jej 8 pozvaných škôl: Belá, Gbeľany, Teplička n/Váhom, Dolná Tižina, Strečno, Lutiše, Terchová, Varín.

Žiaci súťažili v 3-členných družstvách, pričom našu školu reprezentovali žiaci: Sára Zimenová (5.A), Branislav Dominiak (6.B) a Šimon Hliník (9.B). Všetky družstvá  postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami a plnili zadané úlohy.

Viac...

Naše talenty 2019

Mestské divadlo Žilina

Vo štvrtok 30. mája 2019 o 10.00 h sa v Mestskom divadle v Žiline konal už 10. jubilejný ročník prehliadky umeleckej tvorivosti žiakov základných škôl „Naše talenty“. Cieľom tejto prehliadky je podnecovanie umeleckej prezentácie, ktorá vychádza zo spracovania prác slovenských literárnych a hudobných autorov, kultúrnych a historických dejinných udalostí, ľudovej kultúry, slovesnosti a tradícií. 

Viac...

Dopravné ihrisko Krasňany

Dňa 10. 06. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v rámci dopravnej výchovy dopravného ihriska v Základnej škole v Krasňanoch. Počas celého dňa si hravou formou opakovali a taktiež priučili pravidlám cestnej dopravy. Na horských bicykloch bolo potrebné prejsť podľa pokynov daný úsek. Keďže bicyklov bolo viac, bolo potrebné sa vzájomne rešpektovať a brať ohľad aj na ostatných členov cestnej dopravy.

Viac...

Zrkadlo - (pred)prázdninové číslo

Milí čitatelia!
Do pozornosti sa Vám dostáva tretie vydanie tohtoročného školského časopisu Zrkadlo - (pred)prázdninové číslo. Pomalým, ale veľmi horúcim krokom sa k nám blíži obľúbené leto a s ním vytúžené dvojmesačné prázdniny spojené s oddychom. Každý jeden z Vás, ktorému sa toto číslo dostane do očí, si tu nájde tú svoju zaujímavú rubriku na čítanie a dúfame, že zostane naším verným čitateľom. V mene všetkých redaktorov Vám prajem slnečné letné prázdniny.

Biologická exkurzia

V piatok 31. mája boli naši šiestaci na Biologickej exkurzii. Navštívili sme niekoľko významných miest, a to nie len z biologického, ale i historického a európskeho významu.

Viac...

Čítajme si 2019

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu zameraného na rozvoj čítania a podporu vzťahu žiakov ku knihe pod názvom Čítajme si... Cieľom projektu je súčasne zatraktívniť knihu pre deti.

Organizátorom podujatia je LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. (LDI) v spolupráci s partnermi a tento rok sa uskutočnil už 12.ročník detského čitateľského maratónu. Krstnou mamou podujatia je už od samého začiatku spisovateľkaOľga Feldeková. Tento rok sa do podujatia zapojilo 32 425 detí z celého Slovenska.

Viac...

SHAKESPEARE´S DAY

Dňa 14.mája 2019 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola postúpili tí, ktorí boli najlepší v triednom kole.

Viac...

Medzníky 2. svetovej vojny a SNP.

Dňa 21.05.2019 sa na ZŠ Martinská v Žiline uskutočnila vedomostná súťaž  Medzníky 2. svetovej vojny a SNP. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 75. výročie SNP a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu. 

Viac...

Zážitkový workshop - Deň, kedy sa mlčalo

V dňoch 27.05. a 28.05. 2019 medzi nás zavítali lektorky z občianskeho združenia Post Bellum SK s workshopom pod názvom Deň, kedy sa mlčalo. Zaujímavým spôsobom predstavili žiakom 9. ročníka premenu slovenskej dediny počas kolektivizácie, ktorá zásadne zmenila štruktúru slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Workshop bol zložený na skutočných príbehoch pamätníkov z archívu Memory of Nations (Pamäť národa). Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku. Žiaci sa dostali do oravskej dediny - Mútne. Zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodovať, či pomáhať ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať.

Viac...

Envitalent

23. a 24. mája 2019 sa konalo v krásnej rekreačnej oblasti Hrabovo pri Ružomberku v Apartmánovom dome Fatrapark celoslovenské stretnutie Envitalentov, ktoré organizovala organizácia Stromu života. Stretnutia sa zúčastnili deti základných škôl, ktoré sa zapojili do biologickej súťaže Envitalent – výskumník – praktickej časti a deti, ktoré boli počas školského roka úspešné vo vedomostnej časti Envitalent.

Viac...

ZBIERKA MODRÝ GOMBÍK

Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Aj na našej škole prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK, kde ste mohli pomôcť aj Vy. Svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníčkam, ktoré ste mohli stretnúť na chodbách našej školy od 21. 5. 2019 do 23. 5. 2019. Výnos tohtoročnej zbierky činí 120 eur, za čo Vám srdečne ďakujeme. Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.

Viac...

Stránka 1 z 5  > >>