Akcie

Shakespeare´s Day

Dňa 15.marca  2018 sa na našej škole uskutočnil už 5. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj skutočnosť, že  počet súťažiacich každým rokom rastie. Tento rok sa do školského kola zapojilo spolu 36 žiakov z tretieho až deviateho  ročníka. 

Viac...

Beseda  so športovcom v ZŠ

Športové  aktivity patria  bezpochyby k zdravému  životnému štýlu. Zimná olympiáda v Pjongčangu bola inšpiráciou pre  mnohých, ktorým  nie  je  pohyb cudzí. A nielen „biele“ športovanie  ponúka obľúbené disciplíny. Akýkoľvek šport, ktorý  nám prináša radosť a s tým spojenú  cestu  ku zdraviu je tá  správna voľba.

Viac...

Staň sa vedcom a vynálezcom

Od 15.03.2018 si v priestoroch našej školy môžete pozrieť výstavu pod názvom Staň sa vedcom a vynálezcom, ktorá je doplnená panelmi s tematikou holokaust. Výstava žiakom približuje podobu rôznych historických období. Žiakom, učiteľom a rodičom sa naskytne netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami. Cieľom výstavy je tento rok poukázať, čo všetko prináša extrémizmus a radikalizmus. Osloviť mladých ľudí, pre ktorých holokaust predstavuje zle pochopenú kapitolu dejín. Výstava upozorňuje, že práve Židia slúžili nacistom ako pokusné králiky, vyskúšali si na nich hromadné zabíjanie. Dôležitosť spoznávania hrôz 20. storočie je najmä preto, aby sa už neopakovali. Projekty na tému holokaust, kresby, maľby a makety so židovskou tematikou, ktoré sú súčasťou výstavy, sa pokúšajú priviesť k zamysleniu nad týmto temným obdobím dejín. Téma holokaustu je zaradená  aj do osnov vyučovacieho procesu, ale stretnúť sa s touto problematikou mimo učebníc je silnejší zážitok.

 

Viac...

Aj my recyklujeme s recyklohrami!

Aj počas školského roka 2017/2018 sa naša škola zapája do triedenia odpadu. Každý rok sa snažíme zlepšovať efektivitu triedenia, či už edukáciou žiakov o potrebe –ba až nutnosti triediť odpad, či zaobstarávaním nových nádob na triedený odpad (papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad, tonery, batérie,...

Viac...

Deň vody - kvíz

Blíži sa Deň vody a pri tejto príležitosti sme si pre Teba pripravili zaujímavú úlohu.

Chceš 1 za aktivitu navyše z biológie?

Vypracuj odpovede na tieto otázky + splň extra úlohu a odovzdaj učiteľovi biológie do 22. marca.

Viac...

Besiedka k MDŽ

Vo štvrtok 08. 03. 2018 si žiaci z Hudobno- pohybového krúžku pripravili besiedku, ktorou sme si pripomenuli a oslávili Medzinárodný deň žien. Potešili ňou svoje mamičky, babičky, krstné tety a taktiež ostatných divákov, ktorí prijali naše pozvanie. Počas vystúpenia predviedli malú ukážku  pestrej palety  hudobného sveta, v ktorom sa učia spoznávať hudobné a tanečné žánre modernej populárnej hudby.

Viac...

Ďalšie cenné tričko

Ďalšie cenné tričko pre Základnú školu... od olympijskej víťazky Nasti Kuzminovej.

Viac...

Ilustrujeme rozprávky H. CH. Andersena

Vo februári 2018 školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlásila školské kolo súťaže pod názvom Ilustrujeme rozprávky H.CH.Andersena. Cieľom súťaže bolo pritiahnuť žiakov k rozprávkam autora, ktorý položil základy modernej rozprávky pre deti.

Vo svojich výtvarných dielkach mali vyjadriť svoje pocity, náladu a vystihnúť charakter rozprávky. Nakoniec sme mohli vyberať zo 47 prác. Medzi najúspešnejších autorov patrili títo ocenení žiaci.

Viac...

Osadenie hniezda pre bociana v Mojši

Žiakom pracujúcim na tohtoročnom projekte Bocian sa podarila veľká vec. V spolupráci so Správou NP Malá Fatra sa zúčastnili na osádzaní hniezda pre bociana bieleho v obci Mojš. Hniezdo uplietli ešte v decembri minulého roku a netrpezlivo čakali na uskutočnenie plánu. Pri Vodnom diele sú umiestnené tri podložky na samostatných stĺpoch, na ktorých by si eventuálne mohol bocian zahniezdiť, no samotné kovové obruče ho doteraz neprilákali. Naše hniezdo z prírodného materiálu by sa mu potenciálne mohlo zapáčiť. Výber lokality, v ktorej sa podložka nachádza, uskutočnili pracovníci Správy NP podľa zvyklosti bociana hniezdiť v tesnej blízkosti ľudských obydlí. Prvé bociany na Slovensko prilietajú už začiatkom marca. V blízkej dobe sa teda dozvieme, či náš pokus bude úspešný.

Viac...

Lyžiarsky výcvik 7.ročník

V dňoch od 26.2. do 2.3.2018 absolvovali  žiaci 7.ročníka lyžiarsky výcvik. Týždeň lyžovačky prežili v lyžiarskom stredisku Vrátna – Paseky, ubytovaní boli na Chate vo Vyhnanej v Štefanovej. Pod vedením našich učiteľov a inštruktorov si osvojili základy lyžovania a tí pokročilejší sa v lyžovaní zdokonalili. Okrem lyžovania bol pre žiakov pripravený i voľnočasový program na chate, zúčastnili sa prednášky horských záchranárov na hornej lanovkovej stanici Vrátna - Chleb. V posledný večer sa konala diskotéka, na ktorej sa všetci dobre zabavili. Záverečná piatková lyžovačka vyvrcholila pretekmi v slalome.

Viac...

Tematický deň – Fašiangy

Keďže Fašiangy sú spojené s hudbou, tancom a tradíciou, tak ani naša škola nebola výnimkou. Všetky vyučovacie hodiny slúžili na priblíženie zvykov a tradícií. V tematickom duchu Fašiang sa žiaci 2.B a 3.B triedy nielen hravo učili, ale aj zabávali. Žiaci sa na tento deň veľmi tešili, pretože sa učili v maskách. Nevedeli sa dočkať, kedy predvedú svoju masku, ktorú si pripravili spolu s rodičmi. V laviciach tak pozorne počúvali, počítali matematické príklady, s porozumením čítali a písali Červená čiapočka, vlk, kovboj, motýľ, šašo, dúha, čert, pirát, indián a iné zaujímavé masky. Súčasťou fašiangového vyučovania bol aj fašiangový sprievod a sladké voňavé pohostenie.

Viac...

Školské kolo Biblickej olympiády

V posledný januárový týždeň si žiaci druhého stupňa porovnali svoje vedomosti z Biblie. Tento rok sa zaoberali vybranými kapitolami z knihy Genezis a Evanjeliom sv. Marka. Na prvom mieste skončila Nina Emília Fáblová z 8.A, druhý bol Jakub Staňo zo 6.B a tretí Ondrej Blaško zo 7.A. Víťazi nás budú reprezentovať na dekanátnom kole, ktoré bude organizovať naša škola už 22. marca. Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Viac...

Cesta slovenskou históriou

Dňa 5.2.2018 sa žiaci 3.-9. ročníka zúčastnili divadelno-šermiarského programu pod názvom Cesta slovenskou históriou – Od Sama po Štefana. Šermiarsko-divadelné predstavenie v spracovaní Via Historica nám ponúklo štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na včasné dejiny Slovenska a Slovákov. V predstavení nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli o historických faktoch a boli interaktívne zapájaní do programu.

Viac...

Imatrikulácia prvákov

Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli najstarší žiaci a členovia žiackeho parlamentu, ktorí v piatok 09.02.2018 pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do školskej telocvične. Slávnostné podujatie obohatil program žiakov, ktorý sa niesol v duchu klasických postavičiek z rozprávok. Okrem rozprávkových postavičiek hlavnú úlohu zohrali práve tí najmenší, prváci. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Slávnostnou imatrikuláciou boli prváci prijatí do veľkej rodiny žiakov našej Základnej školy Ondreja Štefku. Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola nevšedným zážitkom aj pre ich rodičov či najbližších príbuzných, ktorí si tak zo slávnostného podujatia odnášali pocity plné nevšedných dojmov.

Viac...

ŠKD - Karneval

Tak ako každý rok sa v ŠKD uskutočnil karneval pri príležitosti fašiangových slávností. Deťom sa medze nekládli, o čom svedčí aj ich fantázia pri tvorení  karnevalových masiek. Sviatočnú atmosféru sme si vytvorili pomocou rôznych zábavných súťaží, hudby, a výzdoby jednotlivých oddelení ŠKD. Najkrajšou maskou bol úsmev na tvári každého dieťaťa.

Viac...

Poďakovanie za nezištnú pomoc a sponzorstvo rodičom Franekovým

Riaditeľstvo Základnej školy spoločne s deťmi z  3. B  triedy posielajú touto cestou veľké ĎAKUJEM pánovi Stanislavovi Franekovi, ktorý nám venoval  moderné a dizajnové skrinky  z vlastnej domácej dielne. Svojou šikovnosťou  nám pomohol  pri zabezpečení  a modernizácií  materiálneho vybavenia  aj do 1. B triedy, a to sponzorským darom  vstavanej  skrine a nových priestranných regálov. Dňa 07. februára prijal pozvanie od žiakov tretieho ročníka, ktorí mu venovali  vlastnoručne vyrobený ďakovný list.  

Viac...

Vystúpenie pre Dom opatrovateľskej služby Alžbetinum

Tak ako každý rok v období Fašiangov, tak aj tento rok žiaci našej školy išli potešiť svojim programom obyvateľov DOS Alžbetinum . Pripravili si pre nich vystúpenie, ktoré im pripomenulo Fašiangy z ich mladosti. Vystúpenie charakterizovala zábava, roztopašnosť a veselosť tohto času. Svojimi prekáračkami, spevom a hrou na heligónku vyvolali na tvárach seniorov úsmev ale aj slzičku šťastia. V druhej časti vystúpenia žiaci svojim vystúpením zobrazili vyvrcholenie fašiangových sviatkov - fašiangový utorok, poslednú muziku spojenú s pochovávaním basy.

Viac...

Vyhodnotenie olympiády z anglického jazyka v šk. rok 2017/18 15.novembra

V kategórii 1A súťažia žiaci ročníkov 4., 5., 6. a 7. Z týchto ročníkov sa zúčastnilo písomného školského kola olympiády v ANJ 41 žiakov. Účasť bola naozaj početná. Testy mali readingovú, listeningovú, gramatickú časť a časť so slovnou zásobou. Do ústeho kola postúpili 5 žiaci s najvyšším počtom bodov z písomnej časti. Boli to Pažický Nikolaj 7.A, Verčík Adam 6.A, Šťastný jakub 7.A, Prekopová Ivona 6.B a Franek Martin 5.B. Po ústnej časti, po zosumarizovaní bodov za obidve kolá, nás do okresného kola olympiády v ANJ išiel reprezentovať Jakub Šťastný zo 7.A triedy.

Viac...

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V priebehu 2. januárového týždňa sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci II. stupňa súťažili v troch súťažných kategóriách. V kategórii G si zmerali sily žiaci 5. ročníka, v kategórii F svoje vedomosti preukázali žiaci 6. a 7. ročníka a v kategórii E žiaci 8. a 9. ročníka. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 39 žiakov, z ktorých 28 bolo úspešných riešiteľov.

Najúspešnejší v kategórii G :

Viac...

Rozhlasová relácia: Tichá noc u nás a vo svete

V piatok 22. 12. 2017 si naši žiaci zo šiestych a siedmych ročníkov pripravili pre nás rozhlasovú reláciu s názvom Tichá noc u nás a vo svete. Predvianočný čas nám spríjemnili piesňami, ktoré sa naučili v troch jazykoch- Angličtine, Nemčine a Ruštine. Angličtinári a  Nemčinári nám pripomenuli najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc aj ako Silent Night Holy Night, či Stille Nacht, heilige Nacht.

Viac...

Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu

Výsledky:

I. stupeň:

  1. miesto: 1.B
  2. miesto: 4.B
  3. miesto: 1.A

II.stupeň:

  1. miesto: 6.A
  2. miesto: 9.A
  3. miesto: 7.A

Viac...

Zrkadlo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

v tomto školskom roku 2017/2018 prichádzame s vianočným číslom nášho školského časopisu ZRKADLO.
Máme tu zimu, vianočný čas. Spolu s ním je tu aj nový školský časopis, v ktorom nájdete čo to zo života našej školy, našich aktivít, čo sa udialo, tvorbu našich žiakov
a aj nejakú tu zábavu.

Dúfame, že sa Vám zapáči a prajeme Vám príjemné čítanie

Vianočná pieseň pre našich zahraničných priateľov a samozrejme aj pre VÁS

Naši deviataci v rámci Etwinningu - spolupráca žiakov z rôznych krajín, pripravili pre svojich zahraničných priateľov pekný vianočný pozdrav vo forme vianočnej piesne.
Veríme že tak ako ich, poteší aj Vás.
Krásne požehnané Vianoce prajeme.

 

Viac...

Perinbaba v MŠ

Dňa 19.12.2017 prváci a druháci našej školy prijali pozvanie do MŠ .Naši škôlkari si nacvičili divadelné predstavenie Perinbaba. Malí herci a speváci podali skvelé výkony. V kostýmoch pôsobili presvedčivo a profesionálne. Našich žiakov predstavenie veľmi zaujalo, čo prejavili aj výrazným potleskom a poďakovaním.

Viac...

Chodenie Lucií

Lucia celá v bielom
očistí ťa perom,
nevydá ani hlások...

Medzi najkrajšie sviatky v roku patria Vianoce. Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>