Akcie

Rozhlasová relácia: Tichá noc u nás a vo svete

V piatok 22. 12. 2017 si naši žiaci zo šiestych a siedmych ročníkov pripravili pre nás rozhlasovú reláciu s názvom Tichá noc u nás a vo svete. Predvianočný čas nám spríjemnili piesňami, ktoré sa naučili v troch jazykoch- Angličtine, Nemčine a Ruštine. Angličtinári a  Nemčinári nám pripomenuli najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc aj ako Silent Night Holy Night, či Stille Nacht, heilige Nacht.

Viac...

Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu

Výsledky:

I. stupeň:

  1. miesto: 1.B
  2. miesto: 4.B
  3. miesto: 1.A

II.stupeň:

  1. miesto: 6.A
  2. miesto: 9.A
  3. miesto: 7.A

Viac...

Zrkadlo

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

v tomto školskom roku 2017/2018 prichádzame s vianočným číslom nášho školského časopisu ZRKADLO.
Máme tu zimu, vianočný čas. Spolu s ním je tu aj nový školský časopis, v ktorom nájdete čo to zo života našej školy, našich aktivít, čo sa udialo, tvorbu našich žiakov
a aj nejakú tu zábavu.

Dúfame, že sa Vám zapáči a prajeme Vám príjemné čítanie

Vianočná pieseň pre našich zahraničných priateľov a samozrejme aj pre VÁS

Naši deviataci v rámci Etwinningu - spolupráca žiakov z rôznych krajín, pripravili pre svojich zahraničných priateľov pekný vianočný pozdrav vo forme vianočnej piesne.
Veríme že tak ako ich, poteší aj Vás.
Krásne požehnané Vianoce prajeme.

 

Viac...

Perinbaba v MŠ

Dňa 19.12.2017 prváci a druháci našej školy prijali pozvanie do MŠ .Naši škôlkari si nacvičili divadelné predstavenie Perinbaba. Malí herci a speváci podali skvelé výkony. V kostýmoch pôsobili presvedčivo a profesionálne. Našich žiakov predstavenie veľmi zaujalo, čo prejavili aj výrazným potleskom a poďakovaním.

Viac...

Chodenie Lucií

Lucia celá v bielom
očistí ťa perom,
nevydá ani hlások...

Medzi najkrajšie sviatky v roku patria Vianoce. Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.

Viac...

Výplet hniezda pre bociana bieleho

Druhé miesto v celoslovenskom hlasovaní motivovalo žiakov z Biologického krúžku k zapojeniu sa do ďalšieho ročníka projektu Bocian. V spolupráci s pracovníkmi Správy NP Malá Fatra vo Varíne sa rozhodli, že pomôžu pri ochranárskom čine pre bociana. Ich snaženie opísala na stránke Správy pani inžinierka Gabriela Kalašová: „Aktivita žiakov neustala, stále sa zaujímajú o život bocianov a vyvíjajú snahu pomôcť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Na stretnutí s pánom starostom z Mojša sa dozvedeli zaujímavú informáciu o existencii neobsadených stĺpov s hniezdnou podložkou, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Mojš.

Viac...

“Podpora technického a jazykového vzdelávania”

Vďaka inovatívnemu projektu Podpora technického a jazykového vzdelávania, ktorý pripravila Nadácia Kia Motors Slovakia dostalo 29 škôl zo žilinského regiónu  nové pomôcky. Pomôcky boli prispôsobené veku a schopnostiam detí a žiakov, od materských škôl až po stredné školy. Do projektu bolo vybraných 7 materských škôl, 8 základných škôl s materskými školami, 12 základných škôl a 2 stredné odborné školy. Sme radi, že sa nám podarilo zapojiť sa do tohto projektu a získať pre naše deti a žiakov nové interaktívne a praktické pomôcky na rozvoj technických a jazykových zručností.

Viac...

Vianočná zbierka UNICEF 2017

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2017 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom, kde vyzbierala vďaka dobrým ľudom krásnych 172 €. Táto čiastka poputuje do krajín, kde deti čelia chudobe, hladu a chorobám, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Viac...

Mikuláš v škole

V stredu 6.12.2017 zavítal sv. Mikuláš aj na našu základnú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Sv. Mikuláš postupne navštívil všetky  triedy. Pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čerti prevtelení do žiakov deviateho ročníka. Po predvedení pekných piesni a básni, boli všetci žiaci sv. Mikulášom patrične odmenení. Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami.

Viac...

Florbalový turnaj o pohár riaditeľky školy

Dňa 27. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník florbalového turnaja o pohár riaditeľky školy  PaedDr. Moniky Filovej. Pozvanie na turnaj prijali školy z Terchovej, Belej, Budatína a Tepličky nad Váhom. Našu školu a školu z Belej reprezentovali dve družstvá (družstvo zo 6. ročníka a družstvo zo 7. ročníka). Týchto sedem tímov bolo rozdelených do dvoch skupín s herným systémom každý s každým. Spolu sa na turnaji odohralo 12 zápasov (každý zápas 2x 6 min). Výsledky turnaja: viď tabuľku.

Viac...

KIN-BALL

Kin-ball je pre mnohých z vás úplne neznáme slovo. To však neplatí pre naše deti, ktoré sa deň pred Mikulášom s týmto, u nás na Slovensku ešte mladým športom (hrá sa 3 roky), zoznámili na hodine TV. Pán Bitter v spolupráci s Martinom Marcinekom priblížili tento kolektívny šport deťom 5. a 7. ročníka. A že je to šport pre deti zaujímavý, dokazuje aj lopta, s ktorou sa hrá. Má 122 cm v priemere a váži len 1 kg. Je jedinou hrou na svete, kde proti sebe hrajú tri družstvá. Síce sa Kinball na Slovensku hrá len 3 roky, naša reprezentácia sa už zúčastnila Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy. Deťom sa prípravné cvičenia (naháňačka lopty v kruhu, koľajnice) veľmi páčili. Verím, že kin-ball na našej škole nebol poslednýkrát a naše deti sa ešte s touto veselou loptou stretnú.

Viac...

ŠALIANSKY MAŤKO

J. C. Hronského

December sa spája okrem iného aj s literárnou súťažou v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Dňa 5. 12. 2017 sme v školskom kole súťažili v troch kategóriách.

 

V 1. kategórii sa umiestnili žiaci nasledovne:

  1. miesto: Eliška Chytilová, 3. B
  2. miesto: Lukáš Bugáň, 3. B
  3. miesto: Mária Beniačová, 3. A

Viac...

Červené stužky 2017

Opäť sme tu mali 1.12., a tak ako každý rok v tento deň, prišli naši žiaci a zamestnanci do školy v červenom oblečení. Okrem toho, že sme v tento deň vytvorili živú červenú stužku, mali sme aj rozhlasovú reláciu a rozdávali sa žiakom červené stužky. Vyučujúci vniesli ducha červených stužiek aj do vyučovacieho procesu. Žiaci vytvárali výtvarné diela, ktoré sme následne umiestnili na nástenku, niektoré z nich sme zaslali do výtvarnej súťaže. Taktiež sme premietali film Anjeli či realizovali besedu o HIV a AIDS a ich prevencii.

Viac...

OSLAVA MAJSTRA EURÓPY

V našej triede - 7.A - máme majstra Európy  v 3D lukostreľbe. V konkurencii svetovej špičky vybojoval pre SR zlatú medailu. sme na neho veľmi hrdí. Pri tejto príležitosti sme si urobili malú oslavu, ktorú mu pripravili jeho spolužiaci.
Bolo to super a tešíme sa, kedy budeme oslavovať Majstra sveta.
Super Maroš.

Viac...

Ondrejovský jarmok v obci

Tradícia  Ondrejovského jarmoku sa v našej obci obnovila po Nežnej revolúcii. Škola v spolupráci s rodičovským združením sa rozhodla tento rok zapojiť do  aktivity.

Žiaci pod vedením učiteľov vyrábali výrobky na jarmok na hodinách výtvarnej, pracovnej výchovy a v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Najviac ich lákalo pečenie medovníkov, ktoré neskôr zdobili, balili a piekli  tzv. ,,Jarmočnô“, balíčky so suchými  koláčikmi. 

Viac...

Moje obľúbené zvieratko

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorých patrónom je svätý František z Assisi, sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Moje zvieratko.“ Do aktivity sa mohli zapojiť všetci žiaci prvého stupňa. Konečný počet zozbieraných prác bol až 61. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – výtvarné práce a tematické koláže. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem detí o zvieratká a posilniť pozitívny vzťah k domácim miláčikom. Ocenení boli nasledovní žiaci:

Viac...

Exkurzia – V požiarnej zbrojnici

Po dohode s veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne sme navštívili požiarnu zbrojnicu. Po prehliadke zbrojnice, zásahovej miestnosti, vybavenia hasičov a  hasičskej techniky sme sa zahrali hru Pevnosť Zbrojnica. Deti v skupinách plnili čiastkové úlohy, za ktorých splnenie získali indície. Na základe indícií museli zistiť heslo, ktoré umožnilo deťom dopátrať sa, aký poklad sa skrýva v hasičskej zbrojnici.(historická pečať a zástava z roku 1876). Ocenenie za odhalenie tajomstva - pokladu bol titul  Hasičský borec.

Viac...

Prípravy na Ondrejovský jarmok

Tento rok sa aj  žiaci našej školy chceli zapojiť do prípravy Ondrejovského jarmoku v obci. Výrobky na jarmok vyrábali na hodinách výtvarnej, pracovnej výchovy a v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Najviac ich lákalo pečenie medovníkov, ktoré neskôr zdobili a balili. Pieklo sa ,,Jarmočnô“. Boli to balíčky so suchými  koláčikmi. Aktivita rozvoňala celú školu a pripomínala všetkým blížiace sa vianočné sviatky. Okrem upečených dobrôt pripravovali maľované kamienky, prívesky, adventné vence, vianočné pohľadnice, svietniky a iné vianočné ozdoby. Veru, bolo sa na čo dívať. A presvedčili nás o tom akí sú šikovní a tvoriví.

Viac...

Vystúpenie pre jubilantov obce

Každý rok starosta obce organizuje pre obyvateľov Varína, ktorí sa v tom roku dožívajú okrúhleho jubilea posedenie spojené s gratuláciami k ich jubileu.  Žiaci našej školy svojim programom dramatizáciou rozprávky Otcovská rada, hrou na heligónky a spevom ľudových piesní  sa pripojili ku gratulantom a zároveň tak chceli  prispieť k spríjemneniu tejto slávnostnej chvíle.

Viac...

Piaty ročník súťaže „Zručnosti pre úspech“

Dňa 15. 11. 2017 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil piaty ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov privítala v priestoroch školských dielní riaditeľka Dopravnej akadémie v Žiline Ing. Mária Vítová, PhD. Svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v trojčlenných družstvách v sprievode svojho pedagóga si prišli zmerať základné školy z rôznych regiónov Žilinského kraja . Študenti Dopravnej akadémie robili tútorov súťažiacim tímom.

Viac...

Beh 17. novembra

Dňa 9.11.2017sa pod záštitou UTV Žilinskej univerzity uskutočnil ,, BEH 17. novembra“.

Naša škola sa pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej tejto vynikajúcej a športovej akcie zúčastnila, s výborným výsledkom Petra Gierta. Obsadil 3. miesto spomedzi 87 bežcov v kategórii chlapcov, r.n.2004 a mladší. Všetkým našim žiakom patrí uznanie za to, že prekonali sami seba a v silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky.

 

Viac...

Anglický spelling mladších žiakov

Dňa 10.11. 2017 sa v ZŠ Dolná Tižina uskutočnila súťaž „Anglický spelling mladších žiakov“. Súťaže sa okrem domácich žiakov zúčastnila tradične aj ZŠ Gbeľany a po prvýkrát aj naša škola. Reprezentovali nás nasledovní žiaci: Majka Beniačová, Martinka Halečková (3.A), Šimon Rafajdus, Miško Samec, Lenka Staníková (3.B), Terezka Bieliková (4.A), Lukáš Cvacho, Annamária Kapasná, Ninka Rolková a Dávid Zelina (4.B).

Viac...

Divadelné predstavenie Anna Franková

Dňa 14. 11. 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Dome odborov v Žiline. Divadelné spracovanie najznámejšieho a najčítanejšieho denníka Denník Anny Frankovej bolo iné, akoby sme očakávali. Tvorcovia zdramatizovaného denníka podali hravými spôsobmi dôverné zákutia a tajomstvá puberty namiesto rekonštrukcie pocitových denníkových zápiskov. Jej príbehy zo života v úkryte bolo dopĺňané vtipnými scénami, preto sa inscenácia nestala sentimentálnou, ale fakticky vernou v hľadaní ľudského tepla paradoxne v čase všeobecnej nenávisti a čoraz neodôvodnenejšej xenofóbii.

Viac...

Návšteva krajskej knižnice v Žiline - Britské centrum

Dňa 8.11. boli žiaci 5., 6. a 7. ročníka na návšteve v krajskej knižnici v Žiline v oddelení Britskej literatúry. Mali prednášku na tému dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Debatovali o tom, prečo sa učia cudzie reči, na čo ich využívajú už dnes – pri hrách, keď chcú rozumieť pesničkám, keď cestujú cez prázdniny a samozrejme v škole.

Viac...

Stránka 1 z 3  > >>