Akcie

Koncoročný výlet 4.A

Dňa 26.6.2020 sme my, žiaci 4.A triedy ukončili naše štyri roky na 1. stupni ZŠ spoločným výletom. V ATC Varín sme si spestrili športové dopoludnie "opekačkou". Zahrali sme sa spoločenské a loptové hry. Po skončení sme sa občerstvili zmrzlinou. Všetkým sa náš rozlúčkový výlet páčil.

Viac...

Koncoročný výlet prvákov

Dňa 29. júna 2020 sme spoločne s prvákmi z triedy 1.A, 1.B, 1.C absolvovali spoločný koncoročný výlet do Lesníckej škôlky Lipovec pod Jedľovinou. Vďaka pani Anny Staňovej, ktorá nás pozvala do lesníckej škôlky, si deti overili svoje vedomosti z prvouky ohľadom poznávania ihličnatých a listnatých stromov, liečivých rastlín. Trasa do lesníckej škôlky bola pre prvákov náročná a zaujímavá, no deti sa veľmi tešili a ako správni turisti zvládli cestu výborne.

Viac...

Koliba – Panoráma (Rozprávkový les)

Žiaci štvrtého ročníka navštívili Rozprávkový les v Nezbudskej Lúčke. Z jednej strany mali výhľad na Hrad Strečno a z druhej mali možnosť sledovať postavičky v Rozprávkovom lese. Z Rozprávkového lesa vyšli von rovno na priestranstvo, kde boli rozložené kolotoče a stánky so suvenírmi a občerstvením. Deťom sa veľmi páčil aj retiazkový kolotoč, z ktorého mali výhľad na okolie. Okrem kolotočov sa v okolí reštaurácie nachádzali trampolíny a chodúle, ktoré im urobili veľkú radosť. Deti si odnášali z výletu nielen dobrý pocit z pohybu, ale hlavne množstvo príjemných zážitkov z čarovného lesa. 

Viac...

Najkrajšia obálka knihy –Bola raz jedna škola, v tej škole bola trieda

Školská knižnica vyhlásila začiatkom nového kalendárneho roka 2020 súťaž pre žiakov, ktorí radi kreslia, pod názvom Najkrajšia obálka knihy –Bola raz jedna škola, v tej škole bola trieda .

Všetky potrebné informácie boli zverejnené na plagátoch v priestoroch našej školy. Na výzvu nezareagovalo veľmi veľa žiakov. O to viac si ceníme práce tých, ktorí sa zapojili a dali priestor svojej fantázii.

Viac...

Prečítaný školský rok

Na základe výzvy školskej knižnice v septembri 2019 mali tí žiaci, ktorí radi čítajú a radi trávia voľný čas s knihou v ruke, príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorú sme nazvali Vráťme život starým knihám v knižnici. Počas celého školského roka zapojení žiaci spolu prečítali neuveriteľných 190 literárnych diel. Čítanie prerušilo nečakané zatvorenie škôl počas pandémie. Pre tých, ktorí knihy milujú, to však nebol problém a čítaniu ostali verní. Víťazka tohtoročného školského roka dokonca prekonala rekord víťazky z minulého školského roka o 12 kníh.

Viac...

SPOZNAJ ČARO A LIEČIVÉ ÚČINKY JARNÝCH BYLÍN

Od začiatku mája do konca júna mali žiaci 1. stupňa možnosť zapojiť sa do dobrovoľnej aktivity -Zberu liečivých bylín z predmetu Prvouka a Prírodoveda.

Počas dištančného vzdelávania bolo našou víziou zamestnať žiakov tak, aby vzdelanie a zdravý životný štýl bol v rovnováhe. Prostredníctvom tejto aktivity žiaci dokázali spojiť príjemné s užitočným. Pohyb na čerstvom vzduchu a vzdelávanie o rastlinách a ich sile v jednom. Výsledkom boli krásne herbáre a fotografie nasušených liečivých bylín do novosezónnej domácej čajovne.

Viac...

VYPESTUJ SI RASTLINKU

Aj počas „korona krízy“ sme sa veľa naučili aj vedomostne, aj o nás samých.  Piataci sa učili učiť sa, postarať sa o seba aj o druhých, naučili sa byť samostatnejší. Keďže boli  ukrátení o praktické aktivity z biológie v škole, skúsili si urobiť jednu domácu a mohli pritom zapojiť aj ďalších členov rodiny. Fantázii sa medze nekládli . Cieľom aktivity bolo vypestovať rastlinku (najlepšie hospodársky významnú, ktorá priniesla  nejakú úrodu).  

Viac...

Envitalent výskumník 2020

Aj tento školský rok bola súčasťou Envitalentu projektová časť Envitalent výskumník, ktorej som sa vďaka pánovi učiteľovi PaedDr. Tomášovi Bublíkovi zúčastnil aj ja. V súťaži som sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste. Názov môjho výskumu je: Skúmanie správania sa myši domovej v rôznych priestoroch.

Viac...

Celoštátne kolo Geografickej olympiády.

Rozšírenie pandémie koronavírusu ovplyvnilo priebeh a realizáciu mnohých predmetových súťaží v školskom roku 2019/2020. Ako čiastočná náhrada za zrušené krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády v kategóriách E a F bola žiakom  ponúknutá možnosť zapojiť sa do Celoštátneho kola GQIQ.

Viac...

Škola priateľská k deťom 2019/2020
Záverečné projekty z dejepisu

To že dejepis bol a stále je obľúbený predmet v škole dokazujú aj žiaci svojimi peknými prácami, ktoré vytvorili na záver školského roka.  V projekte spracovali tému, ktorá sa im ich počas školského roka najviac páčila a najviac ich zaujala. V piatom ročníku sa skutočne v dejepise dozvedia veľa. 

Viac...

Prvý deň v škole

Prvý jún – MDD sme tento rok strávili v našej škole netradične. Naši žiaci sa po „nútených prázdninách“ na príchod do školy veľmi tešili.

Deti počas ich sviatočného dňa nesúťažili v rôznych disciplínach na školskom dvore, nehrali futbalový, ani volejbalový turnaj. Mali však radosť, že stretli svojich spolužiakov, pani učiteľky, hrali v triede rôzne hry a vyrábali rôzne veci.

Viac...

Tvoríme na diaľku

Technika je predmet založený najmä na praktickej činnosti, pri ktorom žiaci získavajú základné pracovné zručnosti a rozvíjajú tvorivé technické myslenie. 

Viac...

Projekty z geografie a biológie

Aj napriek tomu, že vyučovanie prebieha dištančnou formou, žiaci sa snažia svoju kreativitu a vedomosti získané z internetu, dostupnej literatúry, či učebnice využiť pri tvorbe naozaj zaujímavých projektov. Témy žiakov boli rôznorodé, naši piataci mali možnosť vytvoriť projekty z GEOGRAFIE na tému – BIÓMY...

Viac...

Skvelý úspech - najlepší chemik v kraji!

Najlepším chemikom v Žilinskom kraji vo svojej kategórii sa stal náš deviatak Ondrej Blaško.   V tvrdej konkurencii prekonal v dištančnom krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii D ťažkých súperov a získal bez dvoch bodov plný počet!  Súpermi mu boli nie len najúspešnejší riešitelia okresného kola v rámci základných škôl, ale i gymnázií. Ondrej tak zvíťazil vo svojej kategórii aj nad gymnazistami zo Žiliny, Martina, Ružomberka a Liptovského Mikuláša.

Viac...

NAPÍŠ POVESŤ

Počas prerušenia vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie žiaci 5. ročníka preberali tematický celok Povesti. Prečítali si niekoľko ľudových i autorských povestí, v ktorých základom je reálna historická osobnosť, miesto alebo historická udalosť. Mnohých žiakov téma zaujala a sami si prečítali niekoľko povestí, ktoré sa týkajú nášho regiónu.

Viac...

ANJ Zdravé a nezdravé jedlo

Žiaci 3.A a 3.B si na hodinách angličtiny preberali tému jedlo a popri tom sa naučili vyjadriť v cudzom jazyku čo majú radi a čo radi nemajú. V projektoch potraviny rozdelili jedlo na zdravé a nezdravé a vo vetách sa aj priznali čo majú radi.

Viac...

Matematický klokan

Tematický deň KORYTNAČKY

22. mája žiaci druhých ročníkov pokračovali v dištančnom vzdelávaní zameranom na ochranu prírody.

Zvolili sme túto tému pretože 23. máj je vyhlásený za Svetový deň korytnačiek organizáciou American Tortoise Rescue /  od roku 2000,  ktorá sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek / a je aj deťom veľmi blízka.

Viac...

Európsky deň národných parkov,

24. máj bol vyhlásený organizáciou EUROPARC za Európsky deň národných parkov, preto sme sa rozhodli v druhom ročníku  vo štvrtok  21 . 5.  2020 počas dištančného vyučovania zamerať  sa na túto tému.   

Aktivity, ktoré sme podnikli či už na čítaní,  alebo  v iných častiach vyučovania v tento deň,  sa niesli v téme  Ako sa treba správať k zvieratám,  rastlinám, k prírode.

Žiaci sa oboznámili so základnými informáciami o národných parkoch:

Viac...

Mamičke k sviatku

Do ruky ti kvietok vkladám,
moja milá mamička.
Skloň sa ku mne, dám ti ešte
horúci bozk na líčka.

Elena Čepčeková

Viac...

Divadielko

Aj počas prerušenia vyučovania sa snažíme zmysluplne vypĺňať čas našich žiakov. Na čítaní sme čítali príbeh Ako si mačky kúpili televízor,  deti si k textu vyrobili bábky a kulisy - obrázky  na dramatizáciu / bolo to dobrovoľné - kto chce/ a potom hrali doma rodičom a súrodencom divadielko.

Viac...

#Challenges#Biology#Chemistry#science#homeschool#pupilsathome#7.A#7.B#

Pokračujeme s výzvami

Žiakov aktivita zrejme zaujala, keďže sa do nej neustále zapájajú, čo ma teší a zároveň motivuje naďalej efektívne a kreatívne pracovať....

Aké ďalšie výzvy už siedmaci splnili?

Viac...

Chemická olympiáda 2019/20

Na našej škole máme už niekoľkoročnú účasť na chemickej olympiáde. Zakaždým sa  veľmi tešíme, keď sa nám podarí získať výborné umiestnenie. Tento rok bola chemická olympiáda niečím výnimočná. Nekonala sa v chemickom laboratóriu. Corona vírus ovplyvnil aj priebeh a realizáciu  predmetových  olympiád. Napriek tomu sa zrealizovala dištančná forma olympiády. Ondrejovi Blaškovi z 9.A triedy sa podarilo získať vynikajúce 2. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády, v kategórii D. Tešíme sa, gratulujeme a samozrejme držíme prsty v krajskom kole. Veľa úspechov!

Viac...

Fenomény sveta Peniaze s Bačom!

Zapoj sa do Expedície

Fenomény sveta Peniaze

s Bačom!
SLEDUJ VIDEÁ, ZDOLAJ VEDOMOSTNÉ KVÍZY, ZBIERAJ BODY A ZÍSKAJ ZAUJÍMAVÉ CENY,  POMÔŽ SVOJEJ ŠKOLE ZÍSKAŤ 10 000 EUR.

Ako na to? klik na obrázok
 

Viac...

Stránka 1 z 4  > >>