Archív 2017/2018

V júni 2018 sa so školou rozlúčili žiaci deviateho ročníka a od septembra ich naplno pohltil vír stredoškolského života. Radi by sme im i touto cestou zaželali všetko dobré v nových kolektívoch, veľa chuti do učenia a veľa úspechov na pôde nových škôl. Nasledujúce verše sú výsledkom ich vlastnej umeleckej tvorby v poslednom ročníku. Nech im pripomenú to pekné, čo prežili na vyučovacích hodinách a súčasne si uvedomia, že za každým, hoci i malým umeleckým útvarom sa skrýva  kus svedomitej práce, bez ktorej úspech nikdy nepríde. Veľa šťastia!

Viac...

Dňa 27.06.2018 sa uskutočnil 2. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU, v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence, ktorú organizovala Spojená škola Belá. Súťažili osem-členné družstvá v dvoch vekových kategóriách     zo základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová. žiaci prekonávali 13 stanovíšť s prekážkami - prekonávanie preliezok podľa pokynov, prenášanie ťažkých vedier, preplávanie jazera, plazenie v tráve, brodenie po rieke ku zvieratkám, chôdza na chodúľoch, chôdza po balančnom lane, streľba zo vzduchovky, streľba z kuše alebo z plynovej pištole, pavučina, fúrikový beh, skok vo vreci, lavínové vyhľadávanie, na trati dlhej 2 km. 

Viac...

Dňa 17.05.2018 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. Každý súťažil v rámci svojej kategórie.

Viac...

Krahule  11.6.2018 - 15.6.2018

39 žiakov 4.A a 4.B triedy   sa zúčastnilo cesty do Kráľovstva Tramptária. Deti si animátorov hneď obľúbili a rozdelili sa na 3 skupiny Žabáci, Tigrice a Blesky. Postupne sa oboznámili s celým areálom a pravidlami, ktoré v kráľovstve platia. Popoludní sa žiaci venovali učeniu a potom sa vybrali na obhliadku okolia kráľovstva a krásny výhľad z veže nad Kremnicou. Cestou žiaci plnili úlohy, hádanky a poznávali rastliny a stromy. Po návrate, oddychu a večery nasledoval slávnostný ceremoniál korunovácie kráľa a kráľovnej Tramptárie. Večer zavŕšila korunovačná diskotéka, večerná programy aj v ďalších dňoch boli pre žiakov pútavé.

Viac...

V pondelok 18.6.2018 deti z Biologického krúžku získali v rámci programu Bocian biely nezabudnuteľný zážitok. Pozorovali krúžkovanie mláďat bociana bieleho v Mojši, ktoré realizovala Správa NP Malá Fatra  v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a. s. (SSD, a. s.). Mláďatá krúžkoval ornitológ Tomáš Flajs, ktorý má na označovanie operencov špeciálnu licenciu.

Viac...

Šiestaci sa zapojili do projektu Adoptuj si kravičku, ktorý je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli darovať svoje kravičky deťom na adopciu, aby si uvedomili aké sú kravičky výnimočné a užitočné, lebo nám dávajú mlieko. Cieľom projektu je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska ako aj zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka. Žiaci mali za úlohu zaslať do súťaže čiarové kódy 10 slovenských mliečnych výrobkov, za ktoré mali možnosť si vybrať vlastnú kravičku z reálneho družstva. Na základe splnenia podmienok následne žiakovi pošlú základné údaje o kravičke a on má za úlohu jej vybrať meno.

Viac...

31. mája 2018 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Ich prvou zastávkou bolo  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde si najprv pozreli expozíciu známu ako Jánošíkova mučiareň. Okrem zápisníc o vypočúvaní Juraja Jánošíka si žiaci mohli pozrieť i historické mučiarenske nástroje ako dereš, škripec či španielsku čižmu a urobiť si tak predstavu, akými metódami bol vedený súdny proces s Jurajom Jánošíkom  a zároveň si priblížiť dobu, v ktorej žil. V expozícii Kapitoly z histórie mesta sa žiaci oboznámili s vyše sedemstoročnou históriou mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Najviac však ocenili možnosť nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa.

Viac...

1.júna 2018 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov tretieho ročníka.  Deti sa veľmi tešili. Ráno nás privítalo pekné počasie. Počas cesty na hrad sme sa zastavili v Dolnom Kubíne. Navštívili sme Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, v ktorom sme videli Literárnu expozíciu Pavla Országha Hviezdoslava a Čaplovičovu knižnicu. Pani sprievodkyňa nás previedla múzeom a porozprávala nám o živote P. O. Hviezdoslava a V. Čaploviča.

Viac...

Pre našich najmenších pripravili pani učiteľky z materskej školy zábavné doobedie plné hier a súťaží.

Medzinárodný deň detí im pomohli zorganizovať i naši ôsmaci a deviataci, ktorí sa kvôli nim neváhali zmeniť na rozprávkové postavičky.

Veríme, že všetky detičky si tento sviatok užili a dobre sa zabavili.

Tešíme sa opäť o rok!

Viac...

Dňa 31.mája 2018 sa žiaci prvého stupňa spoločne so žiakmi piateho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Cisárove nové šaty v Dome odborov v Žiline. Predstavenie bolo zaujímavé. Žiaci videli a prežili tri rozprávky od dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena: Cisárove nové šaty, Dievčatko so zápalkami a Snehová kráľovná. Deti sa počas divadelného predstavenia smiali, zabávali, v niektorých častiach predstavenia sa stali skutočnými hercami. Všetky deti potešil šťastný koniec rozprávok. 

Viac...

Dňa 23. mája 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili už 2. ročníka regionálnej súťaže v prednese anglickej a nemeckej poézie a prózy pod názvom "Krása umeleckého slova v cudzom jazyku". Našu školu reprezentovali : Chytilová Eliška 3.B, Halečková Martinka 3.A, Chytilová Júlia 6.B, Vojteková Tánička 6.B, Kysela Ladislav 7.B, Málik Tomáš 8.B, Hliník Šimon 8.B, a Ďurana Matúš 9.A.  Súťaž sa konala v Základnej škole v Gbeľanoch. 

Viac...

30.mája 2018 bol v rámci Slovenska oficiálne vyhlásený už desiaty ročník projektu Čítajme si. Jeho cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa vo forme  tzv. čitateľského maratónu. Sú doň každoročne zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Ani tento rok naša škola nechýbala. Podmienkou započítania žiaka do celkového počtu čítajúcich je prečítanie maximálne jednej strany z vybranej knihy.

Viac...

Dňa 17.05.2018 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English Star. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa žiakov, hlavne nižšie ročníky. Každý súťažil v rámci svojej kategórie. Všetkým prajeme čo najlepšie výsledky, ktoré zverejníme po vyhodnotení súťaže.

Viac...

Dňa 25.5.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie do Sv. Antona a Banskej Štiavnice.

Exkurziu sme začali za silného dažďa prehliadkou kaštieľa vo Svätom Antone, ktorý je obklopený anglickým parkom so vzácnymi stromami. Okrem honosných salónov je súčasťou kaštieľa aj poľovnícka expozícia s poľovníckymi zbraňami a trofejami.

Viac...

Kedy vznikol?

Európsky deň národných parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie EUROPARC. V tento deň- 24.mája roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Cieľom tohto dňa je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách.

Viac...

Žiaci Základnej školy vo Varíne sa dňa 18. 5. 2018 zúčastnili prehliadky školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov „Naše talenty 2018“ , ktorú usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej v Žiline

Priestory na uskutočnenie akcie poskytlo Bábkové divadlo Žilina.

 Na prehliadku sa prihlásilo 8 účinkujúcich kolektívov, z toho štyri boli zo Žiliny a ďalšie štyri zo širšieho okolia. Žiaci sa predstavili s pôvodnou umeleckou tvorbou

Viac...

Dňa 22.05.2018 sa na ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne uskutočnil 1.ročník regionálnej súťaže s environmentálnou tematikou ENVIROEXPERT. Túto súťaž si pripravili vyučujúci prírodovedných predmetov. Žiaci v priebehu súťaže navštívili 6 zaujímavých stanovíšť.

Na prvom stanovišti s názvom: „Vyčisti vodu!“- si žiaci precvičili svoju zručnosť i vedomosti v chemickom laboratóriu pri zostavovaní filtračnej aparatúry, ktorú využili pri čistení vody.

Viac...

Byť mamou, je poslanie krásne a náročné zároveň. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája.

Bol to špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Chvíľa, kedy chceme vyjadriť  našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Mama dokáže nahradiť všetkých a všetko. Mamu však  nenahradí nik. Ale rovnako platí, že nikto na svete nás už nebude milovať tak, ako nás milovala  mama.

Viac...

Dňa 11.5.2018 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár 2018 – súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Z  prvého stupňa súťažilo 8 družstiev, z druhého stupňa súťažilo 13 družstiev škôl z okresov Žilina a Bytča. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo, žiaci piateho ročníka: Branislav Dominiak, Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová, Bianka Pekarová, Ema Zavoďančíková. Na začiatku súťaže všetkých súťažiacich privítal PhDr.  Martin Brňak, PhD., riaditeľ  Územného spolku Žilina, vedenie FBI UNIZA, predseda, člen najvyššej rady SČK pán Peter Martinek, ktorí žiakov pozdravili, vysvetlili mladým záchranárom pravidlá súťaže.

Viac...

Naše motto:

„Zem je krásna, Zem je raj,

aj Ty k tomu prispievaj !“

22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!

Ako vznikol Deň Zeme?

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 -ešte ako Deň Zeme- americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa pripomína od roku 2010. (online).

Viac...

Pred obdobím zbierky Týždňa modrého gombíka 2018 (14.05.-18.05.2018) sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať aktivitu zameranú na posilnenie vzdelávacieho rozmeru Týždeň modrého gombíka. Našou snahou bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti všetkým deťom sveta, ktoré svoje detstvo prežívajú v nepriaznivých podmienkach. Naša aktivita – pečenie a predaj waflí v priestoroch školy bola zameraná tak, aby sme vďaka nej dokázali získať finančné prostriedky, ktorými podporíme tohtoročnú zbierku Týždňa modrého gombíka 2018. (výnos sa prirátava k ostatným vyzbieraným financiám). Za pomoc a realizáciu tejto aktivity ďakujeme našim ochotným žiačkam, ktoré celé dopoludnie piekli a predávali sladké wafle.

Viac...

Žiaci z Biologického krúžku sa zúčastnili zaujímavej exkurzie na družstve v Krasňanoch, ktoré je zamerané na chov hovädzieho dobytka, produkciu mlieka a mäsa a pestovanie kukurice. Privítal nás pán inžinier Chovanec, ktorý prešiel s nami celú farmu a pritom ukázal široké vedomosti o chove hovädzieho dobytka a produkcii mlieka. V prvej sekcii sme videli čerstvé teliatka s matkami, v ďalšej kravičky čakajúce na pôrod, potom dojnice v produktívnej fáze a nakoniec teľatá v rôznom veku vývinu. 

Viac...

Je nesúťažná  prehliadka detských dramatických krúžkov, divadelných súborov  z okolia obce Třanovice z Česka, Poľska  a Slovenska.

Tento rok bola zaznamenaná rekordná účasť divadelných súborov.

Žiaci zo Základnej školy  Ondreja Štefku vo Varíne reprezentovali našu školu a Mikroregión  Združenia obcí dvoma vystúpeniami: Otcovská rada a Pod ružovým kríkom.

Viac...

26.apríla 2018 naši žiaci po krátkej prestávke opäť navštívili Slovanské múzeum A.S.Puškina v Brodzanoch.

Sám A.S.Puškin kaštieľ v Brodzanoch nikdy osobne nenavštívil, ale niekoľko rokov tu žila jeho manželka Natália  s ich štyrmi deťmi po jeho smrti. Boli vlastne na návšteve u jej sestry a manžela. Expozícia je z pohľadu návštevníkov jedinečná. Vďaka rodinným zväzkom majiteľov kaštieľa s jedným z najväčších ruských básnikov, má návštevník možnosť nahliadnuť do súkromného života obyvateľov kaštieľa a súčasne sledovať  život a dielo jedinečného  autora . Expozícia rozoberá život a dielo A. S. Puškina a jeho vplyv na slovenskú literatúru, ale prevedie návštevníka i počiatkami slovanstva na našom území.

Viac...

Dňa 26.4. 2018 sa uskutočnila exkurzia žiakov tretieho ročníka. Žiaci navštívili Považské múzeum Juraja Jánošíka v Terchovej. Pani sprievodkyňa deťom premietla audiovizuálnu prezentáciu o Jurajovi Jánošíkovi. Počas prehliadky expozície, ktorá je venovaná Jurajovi Jánošíkovi a jeho rodisku, pani sprievodkyňa porozprávala deťom o živote Juraja Jánošíka, o spôsobe života v období, keď žil. Deti spoznali históriu obce Terchová, významného terchovského rodáka Adama Františka Kollára, ľudovú kultúru obce – domácu textilnú výrobu, pastierstvo a salašníctvo, ľudové staviteľstvo a poľnohospodársku výrobu. 

Viac...

Pri príležitosti Dňa Zeme sa Biologický krúžok zúčastnil na besede s RNDr. Michalom Ďurišom, PhD. venovanej problematike triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kompostovania. Podujatie sa konalo v budove Správy NP Malá Fatra. Pán Ďuriš nám vysvetlil, prečo je dôležité kompostovať a ako môžeme tento proces urýchliť. Na ukážku nám priniesol kalifornské dážďovky a porozprával o ich osožnej činnosti v kompostéri. Pani Kalašová nás oboznámila s bezobalovou drogériou, ku ktorej sme privoniavali. Potom sme sa presunuli do záhrady a tu mohli deti preukázať svoje zručnosti pri výrobe suveníru – malej peňaženky z tatrapaku. V závere sa zahrali hru Bingo, kde spoznávali druhy vtákov na základe spevu. Takto sa hravou formou naučili spoznávať prírodné javy a zmeny v prírode. Správe NP Malá Fatra ďakujeme za možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky a aktivít a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Viac...

Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov.

Viac...

V dňoch  17. - 18. apríla 2018 sa uskutočnil  zápis  prváčikov, ktorí v školskom  roku 2018/2019 zasadnú  do  školských  lavíc.

Dve  slnečné  popoludnia  „prúdili“ slávnostne naladení   a aj  vyobliekaní  roztomilí  škôlkári  do ozajstnej, veľkej  školy, ktorá sa zaodela  do balónikového šatu.  Vítala ich pripravenými  darčekmi, ktoré pre  nich  pripravili  starší  spolužiaci a firma  Lego. Žiačky 9. ročníka, oblečené  za  rozprávkové  postavy, sa  deťom  venovali , kým si  ich  prevzali  pani  učiteľky.  Deti preukázali  pri  zápise  do  školy, akí  sú  zruční , ako  fantasticky  spievajú , recitujú,  počítajú  a kreslia. Dobre sa  orientovali  v rozoznávaní  geometrických  tvarov, porovnávali ich veľkosti a väčšina  z nich už vedela  napísať  aj svoje  meno.

Viac...

Dňa 11. 4. 2018 sa vybrané žiačky 2. stupňa zúčastnili Majstrovstiev okresu vo  volejbale žiačok, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva SR v Bratislave. Volejbalový  turnaj  sa  konal  v Žiline  na  ZŠ Martinská .  Do zápolenia  sa  prihlásili tímy  z mestských  aj  obecných  škôl.  V telocvičniach panovala dobrá  nálada a zápolenia chtivé  „mladé dámy“ sa rozcvičovali, aby  sa  patrične pripravili a podali  čo  najlepší  výkon.

Konkurencia  bola  silná, ale naše „ volejbalistky“ sa snažili hrať najlepšie, ako  vedeli. Ukázali , že  sú  skvelý  tím. S súťaži  sa  síce  neumiestnili na  prvých  troch  miestach, ale  nadobudli  skúsenosti, hrali  s nadšením  a reprezentovali  našu školu.

Viac...

V dňoch 16.04.2018 – 20.04.2018 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku v Žiline na mestskej plavárni. Kurz bol organizovaný plaveckou školou NEREUS, s.r.o. Žilina. Žiaci absolvovali 10 lekcií po dve hodiny  denne. Sumu za plavecký kurz si hradili žiaci  a autobus  poskytol p. Hodoň. Cestovné za autobus bolo hradené z príspevku ZRŠ. Žiaci boli rozdelení do skupín pre pokročilých, mierne pokročilých a začiatočníkov. Každej skupine bol pridelený plavecký inštruktor, ktorý viedol skupinu celý týždeň. Žiaci boli veľmi spokojní, začiatočníci sa naučili plávať a ostatní žiaci sa zdokonalili v plávaní.

Viac...

Liga proti rakovine vznikla pred viac ako 25 rokmi. Organizácia si hneď na začiatku svojej existencie stanovila kto je, a čo je jej úlohou v tejto spoločnosti. Občianske združenie Liga proti rakovine- jej primárnym cieľom je POMÁHAŤ ONKOLOGICKÝM PACIENTOM, ICH RODINÁM I BLÍZKYM.

Viac...

Dňa 14.4.2018  sa v priestoroch Základnej školy konal kurz prvej pomoci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Boli sme oboznámení  s poskytnutím prvej pomoci. Každý z nás mal možnosť vyskúšať si oživovanie na figuríne.
Lektorka kurzu, ktorá pracuje ako záchranárka  nás naučila ako podať prvú pomoc s automatickým externým defibrilátorom/AED/.
Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.

Viac...

Pri príležitosti 90. výročia založenia spevokolu vo Varíne sa dňa 19. 4. 2018 uskutočnilo slávnostné posedenie jeho členov. Žiaci našej školy im prišli zablahoželať a  potešiť ich  kultúrnym programom . Svojimi veršíkmi  vyjadrili obdiv ich krásnej záľube a vyprosovali im ochranu a pomoc do ďalších dní. Potom im  zaspievali ľudové piesne s heligónkami. Speváci so spevokolu sa k nim pridali a tak prispeli ku všeobecnému veseliu a radosti z prežitých okamihov. Za svoje vystúpenie boli odmenení uznaním všetkých prítomných, potleskom a sladkou odmenou.

Viac...

Na našej škole v dňoch 4. – 6. apríla prebehli školské kolá súťaže SUDOKU. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: žiaci 5. -7. ročníka a 8. – 9. ročníka. O súťaž bol veľký záujem o čom svedčí aj účasť žiakov, v prvej kategórii sa zúčastnilo 67 žiakov a v druhej 42 žiakov. Žiaci riešili úlohy sudoku od tých najjednoduchších až po ťažšie a náročnejšie, pri ktorých si mali možnosť precvičiť a potrápiť svoje logické myslenie.

Blahoželáme najúspešnejším žiakom za každú kategóriu:

Viac...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva sa Biologický krúžok zúčastnil na „Vtáčom vítaní jari“ v Žilinskom lesoparku Chrasť. Podujatie zorganizovali Správa NP Malá Fatra a Slovenská ornitologická spoločnosť pre širokú verejnosť už po druhýkrát. Zraz sme mali pri vchode do lesoparku, kde sa postupne nazbieralo veľa nadšencov. Pracovníci Správy nás milo privítali, zapožičali ďalekohľady a následne sme sa presúvali po malom okruhu lesoparku. Pán Tomáš Flajs, zanietený ornitológ, nás postupne zasväcoval do tajov vtáčieho sveta.

Viac...

V stredu 11. apríla 2018 si žiaci 1. aj  2. stupňa našej školy pripomenuli hodnotu nášho kultúrneho dedičstva, ktorou je náš folklór a ľudová hudba. V školskom kole Slávik Slovenska 2018 nám vybraní žiaci zo všetkých triednych speváckych kôl vytvorili príjemné poobedňajšie posedenie pri ľudovej hudbe a speve. V interpretácií  boli rozdelení žiaci do dvoch súťaží, a to spev a hra na hudobný nástroj. O tohtoročnú účasť nebola ani tento rok opäť núdza. Z triednych kôl bolo do školskej súťaže vybraných 71 žiakov. Vyberať spomedzi všetkých súťažiacich mala porota ťažké rozhodnúť a vybrať tých najlepších, pretože naši speváci a muzikanti boli výborne pripravení.

Viac...

Dňa 13. apríla 2018  bola vyhodnotená školská súťaž Jánošík – hrdina, alebo ..., ktorá bola vyhlásená v marci pri príležitosti 305. výročia úmrtia Juraja Jánošíka. Cieľom súťaže bolo podnietiť u detí záujem o históriu nášho terchovského regiónu a zároveň rozvíjať ich tvorivosť, kreativitu, samostatnosť, schopnosť hľadať informácie a následne ich spracovať či už v písanej alebo elektronickej podobe. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do viacerých kategórii, pričom najpočetnejšie zastúpenie mala kategória Som maliar, v rámci ktorej deti maľovali, kreslili portrét Jánošíka, jeho družinu, ale i dobu, v ktorej žil. Veľmi milo nás prekvapili výtvory žiakov v rámci kategórií Som sochár a Som remeselník, v ktorých predviedli nielen svoju zručnosť, ale najmä nápaditosť, kreativitu a originálnosť. 

Viac...

V tomto školskom roku bol v našej škole vyhlásený už XIII.ročník školského kola literárnej súťaže tento raz pod názvom  Moja najkrajšia spomienka.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 56 žiakov školy. Úroveň prác bola rôzna, nedostatky sa prejavili hlavne v slabej práci so slovom a umeleckými jazykovými prostriedkami. Textom chýbal príbeh, jeho dramatizácia, nečakaná pointa, absentovala práca s priamou rečou a autorskou fikciou.

Viac...

Žiaci našej školy,  Branislav Dominiak – 5. ročník, Jakub Staňo – 6. ročník, Vanesa Porubčanská – 7. ročník, Šimon Hliník – 8. ročník a Jakub Kostelný – 9. ročník, sa 26. marca 2018 zúčastnili v Dolnej Tižine jazykovo – literárno – vedomostnej súťaže pod názvom SLOVBOJ. Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov záujem o predmet SJL, podporiť tvorivosť a spoluprácu žiakov hravou formou a podporiť priateľské vzťahy medzi školami z blízkeho okolia. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Dolnej Tižiny, Gbelian, Varína, Belej a Tepličky nad Váhom.

Viac...

Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, objavuje sa snaha zapájať ľudské práva už aj medzi žiakov na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. V tohtoročnej olympiáde žiaci pracovali s vedomostným testom týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote.

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci Karolína Cvachová z 8.A, Lívia Brezániová z 8.B a Matúš Ďurana z 9.A. Ostatným zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti.

Viac...

28.marec 2018 patril v našej škole nielen učiteľom, ktorí mali svoj sviatok, ale hlavne žiakom, ktorí mohli nazrieť do tajov fyziky. Fyzika nepatrí k vyučovacím predmetom, ktoré by patrili k najobľúbenejším, pretože si vyžaduje veľa znalostí a informácií, ale po tomto vzdelávacom programe si dovolíme povedať, že fyzika si rozhodne získala veľké množstvo svojich nových priaznivcov medzi našimi žiakmi.

Viac...

Svetový deň povedomia o autizme, ktorý vyhlásila OSN na 2. apríla, si pripomíname aj na našej Základnej škole Ondreja Štefku. Tento rok sme na hlavnej budove vytvorili MODRÝ STROM – STROM AUTIZMU. Pretože modrá farba je symbolom autizmu. Autizmus je podľa odborníkov duševná porucha, ktorá postihuje deti už od raného detstva. Toto ochorenie sa prejavuje špecifickými príznakmi, dominuje najmä uzavretosť človeka v jeho vlastnom svete, neschopnosť vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy.

Chceli by sme sa s Vami podeliť o video, v ktorom sa viac dozviete o tomto dni.

Viac...

25. marca sme si pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti dobrovoľníčky z ôsmeho ročníka rozdávali žiakom a učiteľom biele stužky

symbolizujúce nevinnosť a bezbrannosť. Deň počatého dieťaťa je pravidelnou celoslovenskou kampaňou. Život človeka začína počatím, preto je Deň počatého dieťaťa sviatkom každého z nás. Témou aktuálneho ročníka kampane je motto "Ďakujem, že som", teda vyjadrenie vďačnosti za to, že naše mamy povedali "áno" životu a umožnili nám narodiť sa.

Viac...

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku v spolupráci s Biskupským úradom v Žiline usporiadali dňa 22. marca pre školy Varínskeho dekanátu Biblickú olympiádu. Zapojili sa Stráňavy, Teplička nad Váhom, Brodno, Belá, Dolná Tižina a Varín. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. V šiestich kolách si zmerali vedomosti z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Súťažiacich sprevádzali katechéti, ktorí sa stretli zase po roku. Priateľskú atmosféru vytvárala aj návšteva pána kaplána a dekanov z Varína a Dolnej Tižiny.

Viac...

Žiaci 3. ročníka základnej školy absolvovali v dňoch od 19.03. 2018 do 23.03. 2018 základný plavecký kurz v Mestskej krytej plavárni v Žiline. Každý deň počas kurzu sa deti tešili. Inštruktori z plaveckej školy Nereus sa venovali našim žiakom. V prvý deň kurzu boli deti rozdelené do šiestich skupín. Deti sa naučili nové plavecké spôsoby, ponárali sa a lovili predmety, splývali, trénovali opakované výdychy, plávali pomocou plaveckých dosiek. Posledný deň plaveckého kurzu deti získali mokré vysvedčenie s fotografiou, spoločne sa vyhrali s vodou, zabávali sa vo vode, plávali pomocou plaveckých pomôcok, šmýkali sa po šmýkačke, skákali na nohy do vody. Chceli by sme sa poďakovať v mene žiakov tretieho ročníka pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej, pánovi riaditeľovi plavárne Radoslavovi Zimovi, rodičovskému združeniu, pánovi Jánovi Hodoňovi, ktorí nám umožnili zúčastniť sa plaveckého kurzu. Ďakujeme plaveckým inštruktorom za ich starostlivosť o žiakov a plavecké zručnosti, ktoré deti nadobudli.  

Viac...

17. marca 2018 sme si pripomenuli 305. výročie od smrti legendárneho zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka.  Pri tejto príležitosti  pripravil obchodný dom Miragev Žiline v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši unikátnu výstavu Zbojnícka legenda, ktorú sme navštívili s chlapcami zo 6. A. Okrem vystavených dobových zbojníckych odevov a doplnkov zaujali žiakov najviac zbojnícke zbrane a dereš, ktorá je rekvizitou z filmu Jánošík. Expozícia priblížila chlapcom dobu, v ktorej náš ľudový hrdina žil, životné podmienky prostého ľudu a ich tradície. Žiakom sa výstava veľmi páčila, zážitkovou formou sa dozvedeli o historických faktoch zo života Jánošíka a slovenského ľudu.

Viac...

Čas na vypracovanie máte predĺžený do 28. marca 2018.

Blíži sa Deň vody a pri tejto príležitosti sme si pre Teba pripravili zaujímavú úlohu.

Chceš 1 za aktivitu navyše z biológie?

Vypracuj odpovede na tieto otázky + splň extra úlohu a odovzdaj učiteľovi biológie do 22. marca.

Viac...

Naši žiaci sa zapojili do veľkej pravekej súťaže pre školy, ktorú vyhlásilo Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach . Cieľom súťaže je podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta. Úlohou žiakov bolo zistiť informácie a vypracovať projekt na tému :Žil medzi neandertálcami v Bojniciach šaman? Kto to bol praveký šaman? Aké mal úlohy, spoločenské postavenie, čo predstavoval pre svojich súkmeňovcov? Ako mohla byť vyzdobená jeho praveká šamanská jaskynka. Svoje predstavy o pravekom šamanovi žiaci nakreslili na výkresy, ktoré sme pospájali a vzniklo tak jedno úžasné spoločné dielo.

M. Halečková

Viac...

Dňa 15.marca  2018 sa na našej škole uskutočnil už 5. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj skutočnosť, že  počet súťažiacich každým rokom rastie. Tento rok sa do školského kola zapojilo spolu 36 žiakov z tretieho až deviateho  ročníka. 

Viac...

Športové  aktivity patria  bezpochyby k zdravému  životnému štýlu. Zimná olympiáda v Pjongčangu bola inšpiráciou pre  mnohých, ktorým  nie  je  pohyb cudzí. A nielen „biele“ športovanie  ponúka obľúbené disciplíny. Akýkoľvek šport, ktorý  nám prináša radosť a s tým spojenú  cestu  ku zdraviu je tá  správna voľba.

Viac...

Od 15.03.2018 si v priestoroch našej školy môžete pozrieť výstavu pod názvom Staň sa vedcom a vynálezcom, ktorá je doplnená panelmi s tematikou holokaust. Výstava žiakom približuje podobu rôznych historických období. Žiakom, učiteľom a rodičom sa naskytne netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami. Cieľom výstavy je tento rok poukázať, čo všetko prináša extrémizmus a radikalizmus. Osloviť mladých ľudí, pre ktorých holokaust predstavuje zle pochopenú kapitolu dejín. Výstava upozorňuje, že práve Židia slúžili nacistom ako pokusné králiky, vyskúšali si na nich hromadné zabíjanie. Dôležitosť spoznávania hrôz 20. storočie je najmä preto, aby sa už neopakovali. Projekty na tému holokaust, kresby, maľby a makety so židovskou tematikou, ktoré sú súčasťou výstavy, sa pokúšajú priviesť k zamysleniu nad týmto temným obdobím dejín. Téma holokaustu je zaradená  aj do osnov vyučovacieho procesu, ale stretnúť sa s touto problematikou mimo učebníc je silnejší zážitok.

 

Viac...

Aj počas školského roka 2017/2018 sa naša škola zapája do triedenia odpadu. Každý rok sa snažíme zlepšovať efektivitu triedenia, či už edukáciou žiakov o potrebe –ba až nutnosti triediť odpad, či zaobstarávaním nových nádob na triedený odpad (papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpad, tonery, batérie,...

Viac...

Vo štvrtok 08. 03. 2018 si žiaci z Hudobno- pohybového krúžku pripravili besiedku, ktorou sme si pripomenuli a oslávili Medzinárodný deň žien. Potešili ňou svoje mamičky, babičky, krstné tety a taktiež ostatných divákov, ktorí prijali naše pozvanie. Počas vystúpenia predviedli malú ukážku  pestrej palety  hudobného sveta, v ktorom sa učia spoznávať hudobné a tanečné žánre modernej populárnej hudby.

Viac...

Ďalšie cenné tričko pre Základnú školu... od olympijskej víťazky Nasti Kuzminovej.

Viac...

Vo februári 2018 školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlásila školské kolo súťaže pod názvom Ilustrujeme rozprávky H.CH.Andersena. Cieľom súťaže bolo pritiahnuť žiakov k rozprávkam autora, ktorý položil základy modernej rozprávky pre deti.

Vo svojich výtvarných dielkach mali vyjadriť svoje pocity, náladu a vystihnúť charakter rozprávky. Nakoniec sme mohli vyberať zo 47 prác. Medzi najúspešnejších autorov patrili títo ocenení žiaci.

Viac...

Žiakom pracujúcim na tohtoročnom projekte Bocian sa podarila veľká vec. V spolupráci so Správou NP Malá Fatra sa zúčastnili na osádzaní hniezda pre bociana bieleho v obci Mojš. Hniezdo uplietli ešte v decembri minulého roku a netrpezlivo čakali na uskutočnenie plánu. Pri Vodnom diele sú umiestnené tri podložky na samostatných stĺpoch, na ktorých by si eventuálne mohol bocian zahniezdiť, no samotné kovové obruče ho doteraz neprilákali. Naše hniezdo z prírodného materiálu by sa mu potenciálne mohlo zapáčiť. Výber lokality, v ktorej sa podložka nachádza, uskutočnili pracovníci Správy NP podľa zvyklosti bociana hniezdiť v tesnej blízkosti ľudských obydlí. Prvé bociany na Slovensko prilietajú už začiatkom marca. V blízkej dobe sa teda dozvieme, či náš pokus bude úspešný.

Viac...

V dňoch od 26.2. do 2.3.2018 absolvovali  žiaci 7.ročníka lyžiarsky výcvik. Týždeň lyžovačky prežili v lyžiarskom stredisku Vrátna – Paseky, ubytovaní boli na Chate vo Vyhnanej v Štefanovej. Pod vedením našich učiteľov a inštruktorov si osvojili základy lyžovania a tí pokročilejší sa v lyžovaní zdokonalili. Okrem lyžovania bol pre žiakov pripravený i voľnočasový program na chate, zúčastnili sa prednášky horských záchranárov na hornej lanovkovej stanici Vrátna - Chleb. V posledný večer sa konala diskotéka, na ktorej sa všetci dobre zabavili. Záverečná piatková lyžovačka vyvrcholila pretekmi v slalome.

Viac...

Keďže Fašiangy sú spojené s hudbou, tancom a tradíciou, tak ani naša škola nebola výnimkou. Všetky vyučovacie hodiny slúžili na priblíženie zvykov a tradícií. V tematickom duchu Fašiang sa žiaci 2.B a 3.B triedy nielen hravo učili, ale aj zabávali. Žiaci sa na tento deň veľmi tešili, pretože sa učili v maskách. Nevedeli sa dočkať, kedy predvedú svoju masku, ktorú si pripravili spolu s rodičmi. V laviciach tak pozorne počúvali, počítali matematické príklady, s porozumením čítali a písali Červená čiapočka, vlk, kovboj, motýľ, šašo, dúha, čert, pirát, indián a iné zaujímavé masky. Súčasťou fašiangového vyučovania bol aj fašiangový sprievod a sladké voňavé pohostenie.

Viac...

V posledný januárový týždeň si žiaci druhého stupňa porovnali svoje vedomosti z Biblie. Tento rok sa zaoberali vybranými kapitolami z knihy Genezis a Evanjeliom sv. Marka. Na prvom mieste skončila Nina Emília Fáblová z 8.A, druhý bol Jakub Staňo zo 6.B a tretí Ondrej Blaško zo 7.A. Víťazi nás budú reprezentovať na dekanátnom kole, ktoré bude organizovať naša škola už 22. marca. Všetkým žiakom srdečne ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Viac...

Dňa 5.2.2018 sa žiaci 3.-9. ročníka zúčastnili divadelno-šermiarského programu pod názvom Cesta slovenskou históriou – Od Sama po Štefana. Šermiarsko-divadelné predstavenie v spracovaní Via Historica nám ponúklo štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na včasné dejiny Slovenska a Slovákov. V predstavení nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli o historických faktoch a boli interaktívne zapájaní do programu.

Viac...

Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli najstarší žiaci a členovia žiackeho parlamentu, ktorí v piatok 09.02.2018 pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do školskej telocvične. Slávnostné podujatie obohatil program žiakov, ktorý sa niesol v duchu klasických postavičiek z rozprávok. Okrem rozprávkových postavičiek hlavnú úlohu zohrali práve tí najmenší, prváci. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Slávnostnou imatrikuláciou boli prváci prijatí do veľkej rodiny žiakov našej Základnej školy Ondreja Štefku. Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola nevšedným zážitkom aj pre ich rodičov či najbližších príbuzných, ktorí si tak zo slávnostného podujatia odnášali pocity plné nevšedných dojmov.

Viac...

Tak ako každý rok sa v ŠKD uskutočnil karneval pri príležitosti fašiangových slávností. Deťom sa medze nekládli, o čom svedčí aj ich fantázia pri tvorení  karnevalových masiek. Sviatočnú atmosféru sme si vytvorili pomocou rôznych zábavných súťaží, hudby, a výzdoby jednotlivých oddelení ŠKD. Najkrajšou maskou bol úsmev na tvári každého dieťaťa.

Viac...

Riaditeľstvo Základnej školy spoločne s deťmi z  3. B  triedy posielajú touto cestou veľké ĎAKUJEM pánovi Stanislavovi Franekovi, ktorý nám venoval  moderné a dizajnové skrinky  z vlastnej domácej dielne. Svojou šikovnosťou  nám pomohol  pri zabezpečení  a modernizácií  materiálneho vybavenia  aj do 1. B triedy, a to sponzorským darom  vstavanej  skrine a nových priestranných regálov. Dňa 07. februára prijal pozvanie od žiakov tretieho ročníka, ktorí mu venovali  vlastnoručne vyrobený ďakovný list.  

Viac...

Tak ako každý rok v období Fašiangov, tak aj tento rok žiaci našej školy išli potešiť svojim programom obyvateľov DOS Alžbetinum . Pripravili si pre nich vystúpenie, ktoré im pripomenulo Fašiangy z ich mladosti. Vystúpenie charakterizovala zábava, roztopašnosť a veselosť tohto času. Svojimi prekáračkami, spevom a hrou na heligónku vyvolali na tvárach seniorov úsmev ale aj slzičku šťastia. V druhej časti vystúpenia žiaci svojim vystúpením zobrazili vyvrcholenie fašiangových sviatkov - fašiangový utorok, poslednú muziku spojenú s pochovávaním basy.

Viac...

V kategórii 1A súťažia žiaci ročníkov 4., 5., 6. a 7. Z týchto ročníkov sa zúčastnilo písomného školského kola olympiády v ANJ 41 žiakov. Účasť bola naozaj početná. Testy mali readingovú, listeningovú, gramatickú časť a časť so slovnou zásobou. Do ústeho kola postúpili 5 žiaci s najvyšším počtom bodov z písomnej časti. Boli to Pažický Nikolaj 7.A, Verčík Adam 6.A, Šťastný jakub 7.A, Prekopová Ivona 6.B a Franek Martin 5.B. Po ústnej časti, po zosumarizovaní bodov za obidve kolá, nás do okresného kola olympiády v ANJ išiel reprezentovať Jakub Šťastný zo 7.A triedy.

Viac...

V priebehu 2. januárového týždňa sa konalo školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci II. stupňa súťažili v troch súťažných kategóriách. V kategórii G si zmerali sily žiaci 5. ročníka, v kategórii F svoje vedomosti preukázali žiaci 6. a 7. ročníka a v kategórii E žiaci 8. a 9. ročníka. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 39 žiakov, z ktorých 28 bolo úspešných riešiteľov.

Najúspešnejší v kategórii G :

Viac...

V piatok 22. 12. 2017 si naši žiaci zo šiestych a siedmych ročníkov pripravili pre nás rozhlasovú reláciu s názvom Tichá noc u nás a vo svete. Predvianočný čas nám spríjemnili piesňami, ktoré sa naučili v troch jazykoch- Angličtine, Nemčine a Ruštine. Angličtinári a  Nemčinári nám pripomenuli najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc aj ako Silent Night Holy Night, či Stille Nacht, heilige Nacht.

Viac...

Výsledky:

I. stupeň:

  1. miesto: 1.B
  2. miesto: 4.B
  3. miesto: 1.A

II.stupeň:

  1. miesto: 6.A
  2. miesto: 9.A
  3. miesto: 7.A

Viac...

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

v tomto školskom roku 2017/2018 prichádzame s vianočným číslom nášho školského časopisu ZRKADLO.
Máme tu zimu, vianočný čas. Spolu s ním je tu aj nový školský časopis, v ktorom nájdete čo to zo života našej školy, našich aktivít, čo sa udialo, tvorbu našich žiakov
a aj nejakú tu zábavu.

Dúfame, že sa Vám zapáči a prajeme Vám príjemné čítanie

Naši deviataci v rámci Etwinningu - spolupráca žiakov z rôznych krajín, pripravili pre svojich zahraničných priateľov pekný vianočný pozdrav vo forme vianočnej piesne.
Veríme že tak ako ich, poteší aj Vás.
Krásne požehnané Vianoce prajeme.

 

Viac...

Dňa 19.12.2017 prváci a druháci našej školy prijali pozvanie do MŠ .Naši škôlkari si nacvičili divadelné predstavenie Perinbaba. Malí herci a speváci podali skvelé výkony. V kostýmoch pôsobili presvedčivo a profesionálne. Našich žiakov predstavenie veľmi zaujalo, čo prejavili aj výrazným potleskom a poďakovaním.

Viac...

Lucia celá v bielom
očistí ťa perom,
nevydá ani hlások...

Medzi najkrajšie sviatky v roku patria Vianoce. Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.

Viac...

Druhé miesto v celoslovenskom hlasovaní motivovalo žiakov z Biologického krúžku k zapojeniu sa do ďalšieho ročníka projektu Bocian. V spolupráci s pracovníkmi Správy NP Malá Fatra vo Varíne sa rozhodli, že pomôžu pri ochranárskom čine pre bociana. Ich snaženie opísala na stránke Správy pani inžinierka Gabriela Kalašová: „Aktivita žiakov neustala, stále sa zaujímajú o život bocianov a vyvíjajú snahu pomôcť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Na stretnutí s pánom starostom z Mojša sa dozvedeli zaujímavú informáciu o existencii neobsadených stĺpov s hniezdnou podložkou, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Mojš.

Viac...

Vďaka inovatívnemu projektu Podpora technického a jazykového vzdelávania, ktorý pripravila Nadácia Kia Motors Slovakia dostalo 29 škôl zo žilinského regiónu  nové pomôcky. Pomôcky boli prispôsobené veku a schopnostiam detí a žiakov, od materských škôl až po stredné školy. Do projektu bolo vybraných 7 materských škôl, 8 základných škôl s materskými školami, 12 základných škôl a 2 stredné odborné školy. Sme radi, že sa nám podarilo zapojiť sa do tohto projektu a získať pre naše deti a žiakov nové interaktívne a praktické pomôcky na rozvoj technických a jazykových zručností.

Viac...

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2017 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom, kde vyzbierala vďaka dobrým ľudom krásnych 172 €. Táto čiastka poputuje do krajín, kde deti čelia chudobe, hladu a chorobám, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Viac...

V stredu 6.12.2017 zavítal sv. Mikuláš aj na našu základnú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Sv. Mikuláš postupne navštívil všetky  triedy. Pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjeli a čerti prevtelení do žiakov deviateho ročníka. Po predvedení pekných piesni a básni, boli všetci žiaci sv. Mikulášom patrične odmenení. Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami.

Viac...

Dňa 27. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník florbalového turnaja o pohár riaditeľky školy  PaedDr. Moniky Filovej. Pozvanie na turnaj prijali školy z Terchovej, Belej, Budatína a Tepličky nad Váhom. Našu školu a školu z Belej reprezentovali dve družstvá (družstvo zo 6. ročníka a družstvo zo 7. ročníka). Týchto sedem tímov bolo rozdelených do dvoch skupín s herným systémom každý s každým. Spolu sa na turnaji odohralo 12 zápasov (každý zápas 2x 6 min). Výsledky turnaja: viď tabuľku.

Viac...

Kin-ball je pre mnohých z vás úplne neznáme slovo. To však neplatí pre naše deti, ktoré sa deň pred Mikulášom s týmto, u nás na Slovensku ešte mladým športom (hrá sa 3 roky), zoznámili na hodine TV. Pán Bitter v spolupráci s Martinom Marcinekom priblížili tento kolektívny šport deťom 5. a 7. ročníka. A že je to šport pre deti zaujímavý, dokazuje aj lopta, s ktorou sa hrá. Má 122 cm v priemere a váži len 1 kg. Je jedinou hrou na svete, kde proti sebe hrajú tri družstvá. Síce sa Kinball na Slovensku hrá len 3 roky, naša reprezentácia sa už zúčastnila Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy. Deťom sa prípravné cvičenia (naháňačka lopty v kruhu, koľajnice) veľmi páčili. Verím, že kin-ball na našej škole nebol poslednýkrát a naše deti sa ešte s touto veselou loptou stretnú.

Viac...

J. C. Hronského

December sa spája okrem iného aj s literárnou súťažou v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Dňa 5. 12. 2017 sme v školskom kole súťažili v troch kategóriách.

 

V 1. kategórii sa umiestnili žiaci nasledovne:

  1. miesto: Eliška Chytilová, 3. B
  2. miesto: Lukáš Bugáň, 3. B
  3. miesto: Mária Beniačová, 3. A

Viac...

Opäť sme tu mali 1.12., a tak ako každý rok v tento deň, prišli naši žiaci a zamestnanci do školy v červenom oblečení. Okrem toho, že sme v tento deň vytvorili živú červenú stužku, mali sme aj rozhlasovú reláciu a rozdávali sa žiakom červené stužky. Vyučujúci vniesli ducha červených stužiek aj do vyučovacieho procesu. Žiaci vytvárali výtvarné diela, ktoré sme následne umiestnili na nástenku, niektoré z nich sme zaslali do výtvarnej súťaže. Taktiež sme premietali film Anjeli či realizovali besedu o HIV a AIDS a ich prevencii.

Viac...

V našej triede - 7.A - máme majstra Európy  v 3D lukostreľbe. V konkurencii svetovej špičky vybojoval pre SR zlatú medailu. sme na neho veľmi hrdí. Pri tejto príležitosti sme si urobili malú oslavu, ktorú mu pripravili jeho spolužiaci.
Bolo to super a tešíme sa, kedy budeme oslavovať Majstra sveta.
Super Maroš.

Viac...

Tradícia  Ondrejovského jarmoku sa v našej obci obnovila po Nežnej revolúcii. Škola v spolupráci s rodičovským združením sa rozhodla tento rok zapojiť do  aktivity.

Žiaci pod vedením učiteľov vyrábali výrobky na jarmok na hodinách výtvarnej, pracovnej výchovy a v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Najviac ich lákalo pečenie medovníkov, ktoré neskôr zdobili, balili a piekli  tzv. ,,Jarmočnô“, balíčky so suchými  koláčikmi. 

Viac...

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorých patrónom je svätý František z Assisi, sa na našej škole uskutočnila výtvarná súťaž „Moje zvieratko.“ Do aktivity sa mohli zapojiť všetci žiaci prvého stupňa. Konečný počet zozbieraných prác bol až 61. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – výtvarné práce a tematické koláže. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem detí o zvieratká a posilniť pozitívny vzťah k domácim miláčikom. Ocenení boli nasledovní žiaci:

Viac...

Po dohode s veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne sme navštívili požiarnu zbrojnicu. Po prehliadke zbrojnice, zásahovej miestnosti, vybavenia hasičov a  hasičskej techniky sme sa zahrali hru Pevnosť Zbrojnica. Deti v skupinách plnili čiastkové úlohy, za ktorých splnenie získali indície. Na základe indícií museli zistiť heslo, ktoré umožnilo deťom dopátrať sa, aký poklad sa skrýva v hasičskej zbrojnici.(historická pečať a zástava z roku 1876). Ocenenie za odhalenie tajomstva - pokladu bol titul  Hasičský borec.

Viac...

Tento rok sa aj  žiaci našej školy chceli zapojiť do prípravy Ondrejovského jarmoku v obci. Výrobky na jarmok vyrábali na hodinách výtvarnej, pracovnej výchovy a v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Najviac ich lákalo pečenie medovníkov, ktoré neskôr zdobili a balili. Pieklo sa ,,Jarmočnô“. Boli to balíčky so suchými  koláčikmi. Aktivita rozvoňala celú školu a pripomínala všetkým blížiace sa vianočné sviatky. Okrem upečených dobrôt pripravovali maľované kamienky, prívesky, adventné vence, vianočné pohľadnice, svietniky a iné vianočné ozdoby. Veru, bolo sa na čo dívať. A presvedčili nás o tom akí sú šikovní a tvoriví.

Viac...

Každý rok starosta obce organizuje pre obyvateľov Varína, ktorí sa v tom roku dožívajú okrúhleho jubilea posedenie spojené s gratuláciami k ich jubileu.  Žiaci našej školy svojim programom dramatizáciou rozprávky Otcovská rada, hrou na heligónky a spevom ľudových piesní  sa pripojili ku gratulantom a zároveň tak chceli  prispieť k spríjemneniu tejto slávnostnej chvíle.

Viac...

Dňa 15. 11. 2017 sa v Školských dielňach, Košická 2, Žilina uskutočnil piaty ročník akcie „Zručnosti pre úspech“. Účastníkov privítala v priestoroch školských dielní riaditeľka Dopravnej akadémie v Žiline Ing. Mária Vítová, PhD. Svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v trojčlenných družstvách v sprievode svojho pedagóga si prišli zmerať základné školy z rôznych regiónov Žilinského kraja . Študenti Dopravnej akadémie robili tútorov súťažiacim tímom.

Viac...

Dňa 9.11.2017sa pod záštitou UTV Žilinskej univerzity uskutočnil ,, BEH 17. novembra“.

Naša škola sa pod vedením Mgr. Martina Marcineka a Ivety Grichovej tejto vynikajúcej a športovej akcie zúčastnila, s výborným výsledkom Petra Gierta. Obsadil 3. miesto spomedzi 87 bežcov v kategórii chlapcov, r.n.2004 a mladší. Všetkým našim žiakom patrí uznanie za to, že prekonali sami seba a v silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky.

 

Viac...

Dňa 10.11. 2017 sa v ZŠ Dolná Tižina uskutočnila súťaž „Anglický spelling mladších žiakov“. Súťaže sa okrem domácich žiakov zúčastnila tradične aj ZŠ Gbeľany a po prvýkrát aj naša škola. Reprezentovali nás nasledovní žiaci: Majka Beniačová, Martinka Halečková (3.A), Šimon Rafajdus, Miško Samec, Lenka Staníková (3.B), Terezka Bieliková (4.A), Lukáš Cvacho, Annamária Kapasná, Ninka Rolková a Dávid Zelina (4.B).

Viac...

Dňa 14. 11. 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Dome odborov v Žiline. Divadelné spracovanie najznámejšieho a najčítanejšieho denníka Denník Anny Frankovej bolo iné, akoby sme očakávali. Tvorcovia zdramatizovaného denníka podali hravými spôsobmi dôverné zákutia a tajomstvá puberty namiesto rekonštrukcie pocitových denníkových zápiskov. Jej príbehy zo života v úkryte bolo dopĺňané vtipnými scénami, preto sa inscenácia nestala sentimentálnou, ale fakticky vernou v hľadaní ľudského tepla paradoxne v čase všeobecnej nenávisti a čoraz neodôvodnenejšej xenofóbii.

Viac...

Dňa 8.11. boli žiaci 5., 6. a 7. ročníka na návšteve v krajskej knižnici v Žiline v oddelení Britskej literatúry. Mali prednášku na tému dôležitosti učenia sa cudzích jazykov. Debatovali o tom, prečo sa učia cudzie reči, na čo ich využívajú už dnes – pri hrách, keď chcú rozumieť pesničkám, keď cestujú cez prázdniny a samozrejme v škole.

Viac...

V mesiaci október bol jeden deň v našej škole venovaný oslave jazykov. Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe pri príležitosti European Day of Languages.

Viac...

Dňa 24. 10. 2017 sme sa zúčastnili vyhodnotenia  4. ročníka výtvarnej súťaže “Naša obec – Naša MAS“, ktoré sa konalo v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 160 žiackych prác z 12 základných škôl nášho mikroregiónu. Posolstvom súťaže bolo prehĺbiť regionálne cítenie a podporiť záujem žiakov o svoju obec. Za našu školu si odniesol diplom s krásnym 3. miestom Branislav Dominiak, ktorý sa zameral na flóru a faunu obce Varín. 

Viac...

Dňa 3.11.2017 sme slávnostne otvorili našu školskú knihobúdku.

Žiaci  ju dostali darom od pána J. Hodoňa, ktorý im taktiež venoval prvé knihy na čítanie.

Knihobúdku pomohli otvoriť a prvé knihy do nej vložili naši štvrtáci. Na budúci týždeň ju žiaci ôsmej triedy farebne vyzdobia.

Viac...

27. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnili vo Varíne výchovno- zábavného koncertu detskej populárnej hudby pod názvom Môj malý svet. LETart umelecká spoločnosť  pod vedením troch mladých a talentovaných hudobníkov sa nášmu vnímavému publiku prihovárala prostredníctvom živej hudby a audiovizuálnej projekcie. V nej  sme precestovali  naše krásne Slovensko, pozreli sme si hrady a zámky, najsmelší odvážlivci boli pozvaní aj na pódium k mikrofónu, kde úspešne zodpovedali všetky vedomostné otázky. Pomocou slepej mapy si nás umelci preverili, ako dobre poznáme pamiatky a zákutia slovenskej prírody. Žiaci mali možnosť spoznať nielen rôzne žánre hudby ako najmä hip- hop, rap či pop music, taktiež si hravou a zábavnou formou nazbierali nové zrnká múdrosti a mali možnosť sa aj interaktívne zapájať. 

Viac...

Naša škola i tento rok prijala účasť v celoslovenskom projekte Záložka do knihy spája slovenské  školy

V dnešnom pretechnizovanom svete je veľký problém, aby deti dobrovoľne siahli po pastelkách a ceruzkách a vytvorili obrázok, ktorý bude mať dušu a osloví niekoho iného v ich veku. Téma  8. ročníka projektu bola jednoduchá a súčasne zložitá -  Tajuplny svet knižnych pribehov. Zložitá hlavne pre to, že svet dnešných detí sa točí hlavne okolo filmu, kniha ostáva častejšie mimo ich záujmu.

Viac...

Téma: Deň Milana Rastislava Štefánika

 Dnešná doba je orientovaná na individualitu jednotlivca, jeho snahu presadiť sa, vedieť si zariadiť budúcnosť, ktorá ho odbremení od hmotného nedostatku. Učí sa narábať s financiami, vie environmentálne myslieť, ale akosi sa pozabudlo , že sme súčasťou národa, ktorý si písal svoju históriu veľakrát obetou a pokorou obyčajných ľudí, ktorí sa nebáli zriecť svojich osobných záujmov pred záujmami svojej vlasti.

Viac...

Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do súťaže: „Hovorme o jedle“.   

V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy so zameraním     na potraviny a výživu – témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy. 

Viac...

Zdravý životný štýl a zdravá výživa patria čoraz viac medzi priority dnešného človeka. A preto sa aj na našej škole v dňoch 16. - 20.10.2017 realizovala kampaň Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa sme sa snažili poukázať na dôležitosť správneho stravovania sa, na nutnosť pestrej životosprávy či potrebu aktívneho pohybu.  V rámci edukačného procesu sme tak venovali viac času práve výžive. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili ochutnávku nátierok, šalátov, ovocia a zeleniny, ochuteného mlieka a ďalších zdravých dobrôt. Pri príprave nám ochotne pomohli žiačky 8.A a 8.B triedy, pracovníčky školskej jedálne a oslovení pedagógovia, za čo im patrí veľká vďaka. Počas týždňa zdravej výživy sa nám podarilo zrealizovať aj besedu s p. J. Hodoňom. Týmto mu chceme poďakovať za návštevu a ochotu podeliť sa s nami  s vlastnými skúsenosťami v súvislosti so zdravou výživou.

Viac...

V mesiaci september 2017 odštartoval na Slovensku druhý ročník projektu „DO ŠKOLY NA BICYKLI.“  Jeho cieľom je zistiť záujem o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní do školy. Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa aj naša škola rozhodla zapojiť do celonárodnej kampane  ,,Do školy na bicykli". Jej zámerom je podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň zopár dní použili na prepravu do školy bicykel. V neposlednom rade aj zvýšiť kvalitu a rozsah dopravnej výchovy detí. Kampaň sa koná pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a podujatie podporuje aj slovenský reprezentant a trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan.

Viac...

Jedenásty október bol venovaný futsalovému turnaju žiakov o pohár riaditeľky školy v Budatíne. Šesť družstiev zo ZŠ Budatín ( 2 družstvá), ZŠ Terchová, ZŠ Belá, ZŠ Teplička a ZŠ Varín vytvorili výbornú futsalovú atmosféru s dobrými výkonmi družstiev a jednotlivcov.

Za najlepšieho hráča celého turnaja bol vyhlásený žiak našej školy Adam Vrábel, ktorý svojím výkonom dopomohol družstvu v zložení: ...

Viac...

20.10.2017 žiaci 9.ročníka popri študijných povinnostiach a aktivitách v rámci školy využili ponuku Mestského divadla v Žiline a pozreli si divadelnú adaptáciu hry úspešného filmu slovinských autorov Nejca Gazvodu, Roka Bičeka a Janeza Lapajne Triedny nepriateľ, pod ktorú sa autorsky podpísala dramatička a dramaturgička Michaela Zakuťanská.

Michaela Zakuťanská je predstaviteľkou najmladšej generácie slovenských dramatikov. Mladá autorka napísala vyše 15 divadelných hier, vrátane adaptácií alebo hier pre deti a mládež.

Viac...

Projekt Bocian, na ktorom šiestaci pracovali už minulý školský rok, sme úspešne ukončili. Našou poslednou úlohou bolo spísať všetky aktivity a spracovať tematickú koláž, ktorá poputuje do Východoslovenského múzea v Košiciach. Za objekt nášho skúmania sme si zvolili bociana hniezdiaceho v Mojši. Názov koláže je „Žiadosť bociana o prechodný pobyt v obci Mojš.“ K projektu sme pripojili nasledovné „doklady“: Výkaz o pobyte bociana – tu sme počas celého roka zaznamenávali informácie o bocianovi ...

Viac...

Dňa 13.10.2017 sa uskutočnila v Krajskej knižnici v Žiline literárna súťaž Knižný Vševedko. Súťaž bola venovaná žiakom 3. a 4. ročníka základnej školy, ktorí radi čítajú knihy, navštevujú knižnicu a radi súťažia. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo päť dievčat: Eliška Chytilová 3.B, Martina Jelínková 4.A, Lucia Novosadová 4.A, Karin Stehlíková 4.B a Sára Zimenová 4.B.

Viac...

Tradične už​ týždeň​ po MMM v Košiciach (Medzinárodný maratón mieru), 7.10. 2017 sa v Terchovej organizoval 3tí ročník „Terchovského polmaratónu“. Na priaznivcov behu čakali pripravené trate v dĺžke 21 km, 10 km a pre najmenších 770 metrový detský beh. Že Terchovský polmaratón nie je len terchovský, potvrdil aj fakt medzinárodnej účasti pretekárov z krajín ako sú Taiwan, USA, Nemecko, Poľsko, Česko, Kosovo, Vietnam, Ukrajina a samozrejme bežci z nášho krásneho Slovenska.

Viac...

V súvislosti so snahou upozorniť na aktuálny nárast extrémizmu a jeho riziká navštívili naši deviataci v piatok 13.10.2017 Múzeum holokaustu v Seredi. Pracovný tábor v Seredi - je jediným zachovaným pracovným táborom na Slovensku, z ktorého boli Židia prepravovaní do koncentračných táborov v Poľsku. Tábor postavili prví Židia, ktorí sem boli deportovaní. 

Viac...

Dnešní mladí ľudia sú konfrontovaní s rôznymi názormi, ktoré sú často vnímané ako extrémistické. Pri ich množstve sa často stáva, že ich sami nevedia správne vyhodnotiť. V dnešnej dobe je dôležité, viac ako kedykoľvek predtým, s nimi diskutovať.

Viac...

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa 10. októbra - kedy je Svetový deň duševného zdravia. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Pre každého z nás je predsa dôležité, aby sa cítil v pohode. Dňa 10. 10. 2017, t. j. v utorok, sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. V tento deň sme sa  rozhodli obliecť sa do pozitívnych farieb. Pretože pozitívne farby vplývajú na naše duševné zdravie.  Zelená alebo fialová nás napríklad upokojuje, žltá nám dodáva energiu. Keďže aj mnohí z nás si prešli nejakými problémami či trápeniami, aj toto je spôsob ako naša škola podporuje Deň duševného zdravia. A keďže veríme, že aj malá pomoc má zmysel, určite nezabudneme na túto akciu aj budúci rok.

Viac...

Dňa 5.októbra 2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie Deň pešej chôdze do školy. Spoločne s pani učiteľkou Mgr. A. Synákovou a pánom učiteľom Mgr. T. Bublíkom prišlo pešo do školy 90 žiakov. Pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Moniky Filovej prišlo do školy 45 žiakov z Krasnian a Koňhory. Teší nás, že sa naši žiaci rozhodli v tento deň urobiť niečo pre svoje zdravie. Dúfame, že na budúci rok bude počet žiakov a učiteľov ešte vyšší.

Viac...

Chôdza je tou najprirodzenejšou, najjednoduchšou, a zrejme aj najzdravšou pohybovou aktivitou. Chodiť môže takmer každý, v každom veku, každý deň, takmer všade, takmer za každého počasia, takmer kedykoľvek počas dňa, primerane dlho, aj sám a zadarmo. Chôdza by sa kvôli týmto jasným výhodám v porovnaní s inými pohybovými aktivitami, mala stať u každého, kto môže chodiť, tou základnou každodennou pohybovou aktivitou. Odborníci odporúčajú prejsť peši asi 6-7 kilometrov denne.

Viac...

Už 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku

Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutočnila 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice.

Mottom festivalu bolo: “Made by Science – Vytvorené vedou”.

Viac...

Šiestaci usilovne pokračujú v práci na projekte Bocian biely. Minulý školský rok úspešne zvládli výzvy v podobe pozorovania bociana, zrealizovaní sociologického prieskumu či organizáciu Konferencie Bocian biely. Tento rok sa projekt blíži do svojho finále. Ďalšou úlohou pri jeho spracovaní bola návšteva pána starostu obce, v ktorej „náš“ bocian hniezdi – obec Mojš. V spolupráci s pani inžinierkou Gabrielou Kalašovou zo Správy NP Malá Fatra sme si dopredu dohodli termín stretnutia a v našom voľnom čase sme sa spoločne vybrali na cestu. Predtým si šiestaci pripravili otázky, ktoré ich v súvislosti s bocianom zaujímali. Pán starosta nás privítal v zasadačke.

Viac...

Žiaci 9. a 7. ročníka sa zapojili do medzinárodného projektu POSTCARDS FOR EDL 2017. Navzájom si písali pohľadnice o tom, čo majú radi, prečo sa učia angličtinu, prečo je to pre nich dôležité, ako aj pár informácii o svojej krajine. Pohľadnice si vymenili medzi Slovenskom, Poľskom a Francúzskom. Každý žiak dostal dve pohľadnice, každú z jednej krajiny.
Mnohí si našli aj facebookové či snapchatové adresy, aby mohli v písaní pokračovať. Možno si nájdu nových priateľov, zistia niečo o ľuďoch zo sveta.

Viac...

Tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu Animal sounds in EDL. Žiaci rôzneho veku, z rozličných krajín svety robili projekty, ktoré sa týkali zvierat a zvukov, aké tieto vydávajú v rôznych jazykoch sveta.
Zapojili sa deti z Chorvátska, Poľska a Slovenska - teda z našej školy.
Môžete si pozrieť, ako sa nám darilo a čo sme spolu vytvorili.

Viac...

Vo vlaňajšom zbere papiera trieda 7.A získala jednoznačné prvenstvo na 2. stupni. Počas celého roka zbierali papier, nosili ho do školy a spoločne sa im podarilo zachrániť 70 stromov. Za odmenu si boli posedieť v Galérii na výbornú pizzu.
Ich hrdá triedna učiteľka im gratuluje, teší sa a dúfa, že v tejto super činnosti budú pokračovať aj ďalej.
Tento rok aspoň 80 stromov.

Viac...

Základná škola Ondreja Štefku vo Varíne musela 21. 9. 2017 evakuovať všetkých žiakov. Stalo sa tak pri požiarnom poplachu, ktorý sme si nacvičovali spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Varín. V priebehu prvej vyučovacej hodiny vypukol na hornej chodbe simulovaný požiar, ktorý zadymil celé poschodie. K nebezpečnému živlu okamžite po nahlásení dorazili dve plne vybavené posádky hasičov. V rámci protipožiarnej prevencie boli žiaci aj učiteľský zbor nútení opustiť budovu školy v čo najkratšom čase.

Viac...

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomíname jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva BEAKTIVE, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Viac...

Vážení učitelia,  dovoľte, aby sme Vám do nového  školského  roka 2017/2018  popriali veľa  zdravia, optimizmu a neutíchajúceho  entuziazmu pri plnení  náročných  úloh.

Viac...