Archív 2018/2019

V závere minulého školského roka vtedajší siedmaci pripravili pre svojich spolužiakov tematickú výstavu z biológie „Anatómia ľudského tela.“ Jednotlivé dvojice či trojice mali za úlohu vyrobiť orgány ľudského tela v čo najreálnejšej podobe. 

Viac...

V krásne piatkové predpoludnie dňa 28. 6. 2019 sa priestory našej školy zmenili na nepoznanie. Stali sa krajšími, slávnostnejšími, v ktorých sa naši absolventi dôstojne rozlúčili so školou. V tomto roku opúšťajú jej lavice dve  triedy deviatakov, aby vykročili na novú cestu poznávania do škôl, na ktoré boli prijatí. Naši absolventi sa prejavili ako ozajstní, takmer dospelí mladí ľudia, ktorí s dôstojnosťou a vznešenosťou hrdo kráčali pred očami svojich spolužiakov a učiteľov. Bolo ťažké nevyroniť slzičku, pretože všetci sme cítili dojatie, lásku a spomienky nad krásnymi školskými rokmi prežitými v našej škole.

Viac...

Meno a priezvisko

Rocnik

Pocet bodov

Percenta

Alica Bolčeková

1.

50

100 %

Tamara Chabadová

1.

50

100 %

Rudol Kubík

1.

50

100 %

Viac...

Dňa 26.06.2019 sa uskutočnil 3. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU, v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence, ktorú organizovala Spojená škola Belá. Z každej školy (Gbeľany, Varín, Belá a Terchová ) súťažili dve zmiešané osemčlenné družstvá (4 chlapci, 4 dievčatá) v dvoch kategóriách: I. kategória: ročníky 5. – 6. , II. kategória: ročníky 7. – 8. 

Viac...

 

 

 

 

kg

1.stupeň:

 

TRIEDA

1.A

279

 

 

TRIEDA

3.B

297,5

 

 

TRIEDA

2.B

244

Viac...

28. jún 2019


„Začali ste maličkí,
teraz ste už veľkí.
Najviac ste však podrástli
v očiach pani učiteľky...“
Milí naši štvrtáci,

Viac...

Začiatkom júna od 03. 06. do 07. 06. 2019 absolvovali naši štvrtáci ozdravný pobyt školy v prírode na krásnom mieste neďaleko geografického stredu Európy, na Skalke aréne pri Kremnici. Tohto netradičného výletu sa zúčastnilo 48 žiakov a 4 pedagógovia Mgr. Natália Martošová, Mgr. Katarína Dominiaková, Mgr. Lenka Martošová a Mgr. Michaela Machynová. Cieľom ozdravného pobytu bolo prírodovedné poznávanie a ochrana životného prostredia, spoznávanie rastlín, živočíchov a turistických chodníkov.

Viac...

21. júna 2019 sa uskutočnil koncoročný výlet žiakov štvrtého ročníka. Slnečné počasie nás sprevádzalo počas cesty do mesta Martin. Navštívili sme Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, v ktorom sme videli expozíciu Príroda Turca. Lektor žiakom prezentoval časti expozície Neživej a Živej prírody. Žiakov zaujala fauna a flóra z Turca, aktívne reagovali na otázky lektora. Vo vitrínach sme pozorovali špecifické druhy rastlín a živočíchov rôznych biotopov napríklad bukových lesov, borovicových lesov, smrekových lesov.

Viac...

Dňa 26. júna 2019 sa uskutočnila exkurzia žiakov štvrtého ročníka. Žiaci navštívili pekáreň vo Varíne. Pán Ľuboslav Moravčík nás sprevádzal pekárňou a popísal nám výrobu pekárenských výrobkov. Deti videli ako sa pripravuje cesto. Všetkých nás zaujala príprava pečiva a postup pri pečení sme si mohli vyskúšať. Zaujímavé boli veľkokapacitné pece. Po prehliadke pekárne sme sa spoločne poďakovali pánovi Ľuboslavovi Moravčíkovi. Z exkurzie sme si priniesli veľa zážitkov a sladkú mafinku.

Viac...

V dňoch 27. - 31. mája 2019 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili Environmentálneho kurzu Škola hrou v prírode v Ždiari. Na 5 dní sa stal ich domovom penzión Šafrán, odkiaľ si  41 detí, 4 vyučujúci a pani zdravotníčka vychutnávali prírodu Belianskych Tatier. V pondelok sme absolvovali turistickú vychádzku okolo Štrbského plesa a ubytovali sa v moderne zariadenom penzióne.

Viac...

Na základe výzvy školskej knižnice v septembri 2018 mali tí žiaci, ktorí radi čítajú a radi trávia voľný čas s knihou v ruke, príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorú sme nazvali Prečítaný školský rok 2018/2019.

Určujúcou skutočnosťou pre realizáciu tohto celoročného projektu bola potreba ponúknuť žiakom alternatívu k moderným IKT technológiám a dať príležitosť vyniknúť tým, pre ktorých je čítanie zmysluplným trávením voľného času. Súčasne prezentovať takýchto žiakov ako rovnocenných partnerov úspešných riešiteľov olympiád, účastníkov rôznych vedomostných, športových súťaží alebo tých, ktorí sa zapájajú do školských a mimoškolských akcií. Čítanie patrí k tým aktivitám, ktoré rozvíjajú ľudský mozog a myslenie človeka a utvára  postoj človeka nielen k svetu, ale i sebe samému.

Viac...

Dňa 12. 06. 2019 sa 48 žiakov 7. A a 7. B zúčastnilo školského výletu. Ich cieľom bola známa atrakcia Chodník korunami stromov Bachledka. Počasie bolo prekrásne, a preto polhodinová túra ku Chodníku korún dostala prednosť pred kabínovou lanovkou. Samotná prechádzka v stromoch nám okrem úchvatného výhľadu na Tatranský národný park ponúkla aj niekoľko adrenalínových zákutí, kde sme si vyskúšali udržanie rovnováhy v miestach, ktoré pod sebou odhaľovali zdanlivo nebezpečné priepasti. Pristavili sme sa aj pri edukačných zastávkach, ktoré nás atraktívnym spôsobom oboznámili s miestnou faunou a flórou.

Viac...

Dňa 17. 06. 2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili školskej exkurzie Obrovo, ktoré sa nachádza v Čutkovskej doline. Uprostred hôr a obrovského rezortu dreveníc sú postavené ihriská a vymyslené animačné programy. Pre žiakov bol najskôr pripravený pútavý a variabilný animačný program, v ktorom si žiaci otestovali pozornosť, pohybové zručnosti a schopnosti, odmerali si svoje sily, šikovnosť, pamäť, vytrvalosť. Našli tam aj trampolínu, preliezačky, priestor vyhradený na lukostreľbu a iné. Po úspešnom zvládnutí všetkých aktivít sme poobedie zakončili prechádzkou do okolia, kde sme sa potešili pohľadom na ovečky, na malé jazierko, v ktorom sme pozorovali pstruhy.

Viac...

Trinásteho júna boli naši šiestaci na koncoročnom výlete v Bratislave. Našou prvou zastávkou bola televízia JOJ. Po štúdiách televízie nás ochotne sprevádzala vedúca marketingu, ktorá nám poukazovala zákutia televízie a porozprávala nám veľa zaujímavých kuloárnych informácií. Boli sme v štúdiu spravodajstva, počasia či v štúdiách, kde sa natáčajú väčšie televízne formáty. Za všetky spomeniem štúdium Inkognita, ktoré sa žiakom veľmi páčilo.

Viac...

Dňa 10.6.2019 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník regionálnej súťaže s environmentálnou tematikou ENVIROEXPERT. Súťaž bola zameraná na  vedomosti a zručnosti z oblasti geografie, biológie, chémie a fyziky a zúčastnilo sa jej 8 pozvaných škôl: Belá, Gbeľany, Teplička n/Váhom, Dolná Tižina, Strečno, Lutiše, Terchová, Varín.

Žiaci súťažili v 3-členných družstvách, pričom našu školu reprezentovali žiaci: Sára Zimenová (5.A), Branislav Dominiak (6.B) a Šimon Hliník (9.B). Všetky družstvá  postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami a plnili zadané úlohy.

Viac...

Mestské divadlo Žilina

Vo štvrtok 30. mája 2019 o 10.00 h sa v Mestskom divadle v Žiline konal už 10. jubilejný ročník prehliadky umeleckej tvorivosti žiakov základných škôl „Naše talenty“. Cieľom tejto prehliadky je podnecovanie umeleckej prezentácie, ktorá vychádza zo spracovania prác slovenských literárnych a hudobných autorov, kultúrnych a historických dejinných udalostí, ľudovej kultúry, slovesnosti a tradícií. 

Viac...

Dňa 10. 06. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v rámci dopravnej výchovy dopravného ihriska v Základnej škole v Krasňanoch. Počas celého dňa si hravou formou opakovali a taktiež priučili pravidlám cestnej dopravy. Na horských bicykloch bolo potrebné prejsť podľa pokynov daný úsek. Keďže bicyklov bolo viac, bolo potrebné sa vzájomne rešpektovať a brať ohľad aj na ostatných členov cestnej dopravy.

Viac...

Milí čitatelia!
Do pozornosti sa Vám dostáva tretie vydanie tohtoročného školského časopisu Zrkadlo - (pred)prázdninové číslo. Pomalým, ale veľmi horúcim krokom sa k nám blíži obľúbené leto a s ním vytúžené dvojmesačné prázdniny spojené s oddychom. Každý jeden z Vás, ktorému sa toto číslo dostane do očí, si tu nájde tú svoju zaujímavú rubriku na čítanie a dúfame, že zostane naším verným čitateľom. V mene všetkých redaktorov Vám prajem slnečné letné prázdniny.

V piatok 31. mája boli naši šiestaci na Biologickej exkurzii. Navštívili sme niekoľko významných miest, a to nie len z biologického, ale i historického a európskeho významu.

Viac...

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu zameraného na rozvoj čítania a podporu vzťahu žiakov ku knihe pod názvom Čítajme si... Cieľom projektu je súčasne zatraktívniť knihu pre deti.

Organizátorom podujatia je LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. (LDI) v spolupráci s partnermi a tento rok sa uskutočnil už 12.ročník detského čitateľského maratónu. Krstnou mamou podujatia je už od samého začiatku spisovateľkaOľga Feldeková. Tento rok sa do podujatia zapojilo 32 425 detí z celého Slovenska.

Viac...

Dňa 14.mája 2019 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola postúpili tí, ktorí boli najlepší v triednom kole.

Viac...

Dňa 21.05.2019 sa na ZŠ Martinská v Žiline uskutočnila vedomostná súťaž  Medzníky 2. svetovej vojny a SNP. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 75. výročie SNP a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu. 

Viac...

V dňoch 27.05. a 28.05. 2019 medzi nás zavítali lektorky z občianskeho združenia Post Bellum SK s workshopom pod názvom Deň, kedy sa mlčalo. Zaujímavým spôsobom predstavili žiakom 9. ročníka premenu slovenskej dediny počas kolektivizácie, ktorá zásadne zmenila štruktúru slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Workshop bol zložený na skutočných príbehoch pamätníkov z archívu Memory of Nations (Pamäť národa). Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku. Žiaci sa dostali do oravskej dediny - Mútne. Zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodovať, či pomáhať ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať.

Viac...

23. a 24. mája 2019 sa konalo v krásnej rekreačnej oblasti Hrabovo pri Ružomberku v Apartmánovom dome Fatrapark celoslovenské stretnutie Envitalentov, ktoré organizovala organizácia Stromu života. Stretnutia sa zúčastnili deti základných škôl, ktoré sa zapojili do biologickej súťaže Envitalent – výskumník – praktickej časti a deti, ktoré boli počas školského roka úspešné vo vedomostnej časti Envitalent.

Viac...

Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Aj na našej škole prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK, kde ste mohli pomôcť aj Vy. Svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníčkam, ktoré ste mohli stretnúť na chodbách našej školy od 21. 5. 2019 do 23. 5. 2019. Výnos tohtoročnej zbierky činí 120 eur, za čo Vám srdečne ďakujeme. Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.

Viac...

V piatok dňa 24.05.2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili tematickej exkurzie v Múzeu oravskej dediny. Aj napriek nepriaznivému počasiu zažili neobyčajný deň.

Viac...

Dňa 23.5.2019 sa žiaci 1.A a 1.B triedy zúčastnili nádhernej exkurzie v Zuberci prostredníctvom, ktorej odhaľovali tajomstvá minulosti a pracovitosti našich predkov. V ukážkach videli, ako ťažko museli ľudia v minulosti pracovať, aby mohli prežiť a napriek tomu sa dokázali radovať zo všetkého.

Viac...

21. mája 2019 sme pre žiakov 7. ročníka zorganizovali literárnu exkurziu za poznávaním oravského regiónu a po stopách významných predstaviteľov slovenskej literatúry – Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína.

Viac...

Dňa 17.5.2019 v piatok sa uskutočnila na našej škole diskotéka - Májové kúzlo. Táto úspešná akcia pre žiakov našej školy sa opäť vydarila. Ako aj predošlé roky, zábava bola úžasná, všetci sa výborne bavili. Okrem tancovania,  čakali na deti hry a súťaže, pri ktorých získavali odmeny. Diskotéku obohatila aj hodnotná tombola, ktorú pripravili naši deviataci s triednymi učiteľkami. Touto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí prispeli do tomboly.  

Viac...

Dňa 20. mája sa žiaci, ktorí vyhrali 1. miesto v online – hlasovaní v Programe Bocian, zúčastnili exkurzie za odmenu. Pracovníci Správy NP Malá Fatra pre nich vybrali zaujímavé miesto – Záchrannú stanicu pre zranené živočíchy v Zázrivej. Stanica je určená na záchranu poranených, chorých alebo inak poškodených voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberá sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúšťanie a vlastným návratom vyliečených jedincov do prírody. Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy funguje v Zázrivej už od roku 2001, má teda bohaté skúsenosti s rehabilitáciami rôznych druhov. 

Viac...

Dňa 17.5. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže: „ Beh do strečnianskych hradných schodov“. Hlavnými organizátormi tohto bežeckého podujatia sú Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita a Olympijský klub Žilina. Pripravených bolo spolu 12 kategórií (mládež základných a stredných škôl, vysokoškoláci a dospelí). Úlohou bolo vybehnúť 151 hradných schodov. Naši bežci boli veľmi úspešní, poniektorí získali aj umiestnenie na stupienkoch víťazov .

Viac...

Dňa 10.5.2019 sa uskutočnila súťaž Mladý záchranár 2019 – súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Za prvý stupeň súťažilo 6 družstiev, za druhý stupeň súťažilo 13 družstiev základných škôl z okresov Žilina a Bytča. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo druhého stupňa, žiaci šiesteho ročníka: Branislav Dominiak, Nina Kožiaková, Adriana Lopušanová, Bianka Pekarová, Ema Zavoďančíková.

Viac...

Pre všetkých čo majú radi anglický jazyk sa aj tento rok konala medzinárodná anglická súťaž English Star. Aj  žiaci našej školy sa už po tretí krát zapojili. Je to súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh v anglickom jazyku. Žiaci si takto môžu aj porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť uznanie. O súťaž prejavilo záujem pomerne veľa žiakov, hlavne nižšie ročníky. Každý súťažil v rámci svojej kategórie. Všetkým prajeme čo najlepšie výsledky, ktoré zverejníme po vyhodnotení súťaže.

Viac...

Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne v apríli prebieha u nás  akcia nazvaná Týždeň hlasného čítania. Ani tento rok tomu nebolo inak a žiaci 1. až 4. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali zaujímavé knihy. Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo zvyšovať záľubu detí o knihy, literatúru a čítanie. Nemenej dôležitým cieľom bolo pomôcť deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Trénovali sme hlasné, plynulé a výrazné čítanie. 

Viac...

5. mája 2019 sa v našej obci uskutočnila oslava Dňa matiek,  pri  ktorom sa prezentovala naša škola kultúrnym programom.

Na začiatku sa  mene všetkých  gratulantov   oslávenkyniam  prihovorili Branislav Dominiak a Annamária Kapasná  .

Viac...

V uplynulých dňoch sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov pre školský rok 2019/2020. Je to veľká udalosť pre budúcich malých žiakov, ale aj ich rodičov. Všetky deti sú plné očakávania, niektoré smelšie, iné ešte trochu bojazlivé, ale všetky sú veľmi zvedavé. Sú zvedavé na svoju pani učiteľku, svojich nových priateľov a priateľky, ktorých budú volať spolužiaci a spolužiačky. Naše pani učiteľky sa na zápis prvákov vždy svedomite pripravujú, zdobia triedy, pripravujú drobné darčeky, tak aby sa naši malí budúci prváci cítili v škole ako doma. 

Viac...

V utorok 30.apríla sme sa zúčastnili na jedinečnej vedeckej konferencii určenej pre žiakov základných škôl ŽIVEKO 2019, ktorú organizuje Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou agentúrou životného prostredia, občianskym združením VAU a s občianskym združením Poznaj a chráň.

Viac...

Dňa 23.3.2019  sa v škole Gbeľanoch uskutočnil turnaj v SUDOKU, ktorého sa zúčastnilo 6 škôl.  Žiaci zo Základných škôl: Gbeľany,  Strečno, Varín, Belá, Dolná Tižina, a Teplička nad Váhom si mohli navzájom zmerať sily v riešení  logických úloh – sudoku.  Súťažili v dvoch kategóriách. Po hodinovom súboji si úspešní súťažiaci -víťazi  odniesli do svojich škôl diplomy a vecné ceny. Žiaci našej školy získali vynikajúce miesta:

Viac...

22. apríl patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme!

Ako vznikol Deň Zeme?

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 -ešte ako Deň Zeme- americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa pripomína od roku 2010. (online:noizz.sk/enviro/den-zeme/dpx0rdz).

Viac...

Dňa 03. apríla 2019 sa uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline DEŇ VLKA- v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne a v spolupráci s neziskovou organizáciou – Zmysel života. Týmto dňom bol zavŕšený projekt s názvom: „AKO VLK NEZOŽRAL ČERVENÚ ČIAPOČKU“, ktorý je súčasťou trojročného cyklu „PRÍBEHY TROCH ŠELIEM“. 

Viac...

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

náš redaktorský krúžok si pre nás pripravil nové číslo školského časopisu Zrkadlo. Poďte si ho s nami prelistovať

Dúfame, že sa Vám zapáči, prajeme Vám príjemné čítanie.

redakčná rada

V dňoch 9. – 15.4.2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku v Žiline pod vedením  inštruktorov plaveckej školy Nereus. Celkovo absolvovali 10 vyučovacích hodín.

Viac...

V piatok 5.4. sme sa už po druhýkrát zúčastnili na podujatí Vtáčie vítanie jari, ktoré zorganizovala Správa NP Malá Fatra so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko. Po Lesoparku Chrasť v Žiline nás už tradične sprevádzal ornitológ Tomáš Flajs s pani Kalašovou. Pred podujatím sa deti stihli vyšantiť na atrakciách, ktoré sú v lesoparku prístupné. 

Viac...

23.ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, sa na našej škole, ako i v našej obci, uskutočnil vo štvrtok– 11. apríla 2019.

Tento rok sa nám podarilo na našej škole vyzbierať 186 eur. Každému, ktorý prispel akoukoľvek sumou, a vyjadril tak podporu onkologickým pacientom a ich rodinám, patrí úprimné Ďakujem!

Viac...

Už 15 rokov sa v škole venujeme tvorivému písaniu. Tento rok si žiaci mohli „zmerať“ svoje sily a kvalitu svojich autorských „bŕk“ v literárnej súťaži, ktorá sa niesla v duchu témy Takto si vymýšľam a píšem ja.

Bohužiaľ, autorov z roka na rok ubúda. Napriek tomu sa tešíme z každej literárnej práce, ktorá bola zaslaná do školského kola našej literárnej súťaže. Do záverečného hodnotenia nepostúpili práce, ktoré boli reprodukciou prečítaného literárneho textu, či dokonca jeho prepisom. Zabojovať o palmu víťazstva mohli len tí, ktorých dielka boli skutočne dielom autora uvedeného v závere práce, mali primeraný rozsah, autori pracovali s umeleckými jazykovými prostriedkami ,  priamou rečou , fabulovali príbehy , príbehy alebo básne mali zaujímavú pointu. Neodmysliteľnou súčasťou hodnotenia bola i jazyková a pravopisná stránka prejavu.

Viac...

Školská knižnica sa i napriek obmedzeným možnostiam , hlavne kapacitným, snaží motivovať žiakov k čítaniu. Jednou z ciest je i výtvarná súťaž, ktorá bola tento rok tematický venovaná Pavlovi Dobšinskému. Obsah rozprávok tohto štúrovského autora a zberateľa, tzv. povestí,  je žánrovo pestrý a bohatý. Zastúpené sú predovšetkým rozprávky fantastické. Okrem nich aj rozprávky zvieracie, legendárne, realistické aj humoristické. Vyberať  pri stvárnení ich obsahu bolo naozaj z čoho. Určite poznáte napr. aj tieto rozprávky: 

Viac...

Dňa 9. apríla 2019 navštívila našu školu pani policajtka s hodnosťou Nadporučíka. Oboznámila žiakov ôsmeho ročníka s trestným právom a ich trestnoprávnou zodpovednosťou. Pani policajtka rozprávala o rôznych situáciách, ktoré zažila a o situáciách, ktorým sa máme v našom živote vyhnúť. Hovorila o trestných činoch, ktorých sa často dopúšťajú mladiství a poradila žiakom, že sa ich majú vyvarovať, lebo v trestnom registri zostanú zaznamenané navždy. Ozrejmila žiakom, že sú trestnoprávne zodpovední od 14 rokov a zodpovednosť za priestupky majú od 15 rokov. Napr. poškodzovanie verejného majetku, aj majetku školy, je trestný čin.

Viac...

Naša škola ako aj Slovensko sa pripája k celosvetovej kampani „Vysvieťme  to na modro !“ Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmus zahŕňa iné myslenie a spracovávanie podnetov, ktoré osobe s touto novodobou formou inakosti spôsobuje v našej majoritnej spoločnosti nesmierne existenčné problémy vo všetkých oblastiach života. Dá sa diagnostikovať už v rannom detstve, jeho ekonomické a sociálne dopady sa naplno prejavia až u dospelých ľudí.

Viac...

Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva mali deti prírodovedných krúžkov možnosť zažiť zaujímavé popoludnie. Na pozvanie Správy NP Malá Fatra spisovali a sčítavali vtáky, ktoré obývajú Varínsky park. Pod odborným dohľadom ornitológa a strážcu Malej Fatry Tomáša Flajsa sme ich napočítali až 15. Najvzácnejší operenec, ktorý tu zahniezdil, je ďateľ hnedkavý. Má čierno-bielo-červené sfarbenie podobne ako iné druhy ďatľov. Od ďatľa veľkého sa líši najmä nespojenou čiernou škvrnou na líci a zadnej časti hlavy a krku. Spozorovali sme niekoľko brhlíkov, pinky, stehlíky. Vďaka ďalekohľadom sme videli každý detail. Približne o mesiac by sme chceli našu aktivitu zopakovať, keďže by bolo zaujímavé pozorovať vtáky v období hniezdenia a prikrmovania mláďat.

Viac...

V školskom roku 2018/19 sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik 2019. Z triednych kôl postúpilo do školského kola 45 súťažiacich. Zaspievali a zahrali nám veľa krásnych ľudových piesní. Dokázali nám, že aj v dnešnej modernej dobe je ľudová pieseň veľmi obľúbená.

Viac...

V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. S knihami sa stretávame od útleho detstva a aj dnes, v dobe informačných technológií mnohí z nás uprednostnia trávenie voľných chvíľ práve pri knihe. Aj žiaci 2. – 4. ročníka sa zapojili do spoločného čítania kníh a následne si overili svoje literárne vedomosti Kvízom o knihe. Zapojili sa všetci žiaci a najúspešnejší boli:

Viac...

Predposledný marcový víkend patril neprečítaným knihám. Žiaci siahli po knižkách, ktoré ešte len čakali na svoju príležitosť, aby mohli osloviť svojho čitateľa. Bez neho je kniha len neživým predmetom, ale on jej vdýchne život vždy, keď ju otvorí a začíta sa do jej príbehu.  Odmenou za to je preňho svet nekonečnej fantázie, zaujímavých postáv a neuveriteľných zážitkov, ktoré bežný život neponúka.

Viac...

V dňoch 11.3. – 15.3. 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v horskom stredisku Skalka arena pri Kremnici. Lyžiarske stredisko sa nachádza v malebnom prostredí Kremnických vrchov neďaleko stredovekého kráľovského banského mesta Kremnica. Nadmorská výška 1 252 m n. m. nám zaručila nielen krásnu zimnú scenériu s čerstvo napadaným snehom a zasneženými kopcami, ale aj kvalitnú lyžovačku na upravených svahoch.  Po príchode do strediska a ubytovaní sme nestrácali čas a hor sa na svah, ktorý bol len kúsok od horskej chaty Limba, kde sme boli ubytovaní.

Viac...

25. marec je Dňom počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme si uctili nenarodené deti nosením bielej stužky. Ustanovenie dňa nenarodených vychádzalo z podnetu pápeža Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť.

Viac...

Peknú námornícku imatrikuláciu pre svojich najmenších kamarátov pripravili naši deviataci spolu s pani učiteľkou Brennerovou, pani učiteľkou Chobotovou a triednymi pani učiteľkami pani Synákovou, Líškovou a Solárovou. Z prváčikov 1.A, 1.B a 1.C sa stali na jedno popoludnie 25.03.2019 malí plavčíci, ktorí boli pasovaní za námorníkov školy pani riaditeľkou M. Filovou. Pani učiteľky si so svojimi prváčikmi pre prítomných pripravili program, kde nám zaspievali, zarecitovali, sľúbili, že budú dodržiavať pravidlá správania a doplavia sa až do deviateho ročníka. Po tomto už nič nebránilo pani riaditeľke pasovať malých plavčíkov za námorníkov našej školy. Malí námorníci dostali darčeky od nášho Rodičovského združenia a všetkých čakali krásne námornícke mufiny, ktoré upiekli rodičia našich malých prváčikov.

Viac...

Dňa 20. marca sme opäť hostili dekanátne kolo Biblickej olympiády. Stretli sme sa s družstvami z Belej, Terchovej, Brodna, Tepličky nad Váhom a Dolnej Tižiny. Tohtoročným víťazom sa stala už po druhýkrát Dolná Tižina. Všetky deti však preukázali široké vedomosti. Mali za úlohu si podrobne naštudovať knihu Rút, Prvú Knihu kráľov a Evanjelia podľa Matúša. Olympiáda bola pre nás príjemným stretnutím aj s pani učiteľkami, ktoré doprevádzali svojich žiakov. Našu školu reprezentovali Marianka Halúsková, Júlia Martyneková a Sebastian Blaško. Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

Viac...

21.marec je výnimočný deň. Je to Svetový deň Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum bol odvodený z čísel 3 a 21, ktoré znamenajú tretí prebytočný chromozóm v 21. chromozómovom páre. Každý rok sa narodí približne 4000 detí s týmto syndrómom. Tento deň si pripomíname inakosť farebnými ponožkami. K zvýšeniu povedomia žiakov o Downovom syndróme sme prispeli rozhlasovou reláciou a propagáciou Svetového dňa Downovho syndrómu. Mnohí žiaci prišli v tento deň do školy s ponožkami rôznych farieb a vyjadrili tak svoju solidaritu. Myšlienkou dňa bolo motto: "Byť odlišný je normálne".

Viac...

27. február sa niesol v športovom duchu. Na našej škole sa odohral 1. ročník florbalového turnaja  mladších žiačok. S plným nasadením hrali nielen naše piatačky a šiestačky, ale aj žiačky zo Spojenej školy Belá a zo ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára z Terchovej. Turnaj slávnostne otvorila aj ukončila pani riaditeľka PaedDr. Monika Filová. Celý turnaj sa niesol v priateľskom duchu, čo hráčky potvrdili vzájomným podaním rúk so súperiacim družstvom.

Viac...

Prečo sa pred prázdninami nerozlúčiť vo veselej nálade ? - povedali sme si. A tak  si žiaci  ročníkov  1. – 4.  urobili parádny karnevalovo - fašiangový deň s maskami  a tancom. Starší žiaci zas fašiangový sprievod.

Do každej triedy  na 5. -9. zavítala hudba našich heligonkárov  - a bolo ich tam naozaj veľa, od menších až po starších - a o  spev  a tanec sa postarali  naši štvrtáci a tretiaci,  staršie  dievčatá a masky.

Viac...

V stredu 27. februára sme sa stali súčasťou interaktívnej hry „Putovanie zvierat bez hraníc“ v Správe NP Malá Fatra. Po krátkom úvode sme sa ocitli priamo v deji príbehu živočíchov putujúcich krajinou medzi Alpami a Karpatmi.  Pomocou interaktívneho 3-D modelu sme pozorovali zmeny krajiny počas dejín ľudstva. Žiaci si uvedomili ako značne človek zmenil krajinu, ako sa to snaží napraviť a čo môže urobiť každý z nás. Hra bola sprevádzaná hovoreným slovom a pútavými ukážkami. Do príbehu sme boli zapojení všetci – každý „bojoval“ o svoju časť zeme, lesa či vodnej plochy. Pozorovali sme reálne zábery z fotopascí na tzv. zelených mostoch, či prechod „kačacej rodinky“ po frekventovanej diaľnici. Za inšpiratívne popoludnie ďakujeme pracovníčkam Správy NP Malá Fatra vo Varíne.

Viac...

Dňa 4.2.2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili výstavy zvierat pod názvom „Kamufláž“ vo Varíne v budove Správy Národného parku Malá Fatra. Žiaci mali pripravený špeciálny program, v ktorom si preskúšali nielen svoje pozorovacie schopnosti, ale dozvedeli sa aj o tom, prečo je sfarbenie a tvar tela živočíchov veľmi dôležitý ochranný mechanizmus pred nepriateľom. Hlavným cieľom výstavy bolo vzbudiť záujem o jednotlivé živočíšne druhy žijúce v ich bezprostrednom okolí a zmeniť uhol pohľadu na prírodu a jej ochranu.

Viac...

Mesiace Január a Február sa viažu v duchu fašiangových zábav a tancov. Pri tejto príležitosti organizoval Obecný úrad dňa 30. januára 2019 príjemné posedenie pre jubilantov z obce. Žiaci z našej školy a deti z MŠ pod vedením p. učiteliek pre nich pripravili veselý program.

Viac...

Dňa 06. februára boli žiaci 3. B, 4. B a 5. A  triedy potešiť a priblížiť fašiangový čas aj v DOS Alžbetinum vo Varíne. Svojimi piesňami, folklórnym, ale aj moderným tancom vyčarili na tvárach úsmev a dobrú náladu babičkám aj dedkom, ktorí si spoločne s nami zaspievali na ľudovú nôtu.

Viac...

Prvý decembrový týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Podobne ako v minulom roku žiaci prejavili veľký záujem a svoje vedomosti preukázali v teoretickej časti a zručnosti v praktickej časti. Všetkým úspešným riešiteľom školského kola ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme a tešíme sa, že budú reprezentovať našu školu v ďalších kolách.

Viac...

7. 2. 2019 sme sa opäť stretli v školskom kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova pod kritickým drobnohľadom poroty súťažili v troch kategóriách: 1. kategória – 2. – 4. ročník, 2. kategória – 5. – 6. ročník, 3. kategória – 7. – 9. ročník. Ocenenie získali nasledovní recitátori:

Viac...

Cez polročné prázdniny sme sa rozhodli uskutočniť výlet do Vysokých Tatier. Za cieľ cesty sme si zvolili Tatranský ľadový dóm Hrebienok a Tricklandiu – Dom ilúzií v Starom Smokovci. Deti museli veľmi skoro vstávať, aby sme sa už pred obedom dostali na Hrebienok. Niektoré boli v Tatrách po prvýkrát vôbec. Veľhory nás privítali prekrásnym výhľadom a slnečným počasím. Na samotný Hrebienok ku Ľadovému dómu nás vyviezla Pozemná lanovka zo Starého Smokovca. Tento rok umelci vytesali z 225 ton ľadu podobizeň Baziliky sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou.

Viac...

Dňa 23.januára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka pre žiakov 9.ročníka. Súťaž nemá postupový charakter. Jej zmyslom je, aby si žiaci otestovali svoje vedomosti z ruského jazyka a z ruských reálií. Test má tri časti - test vedomostí, slovná zásoba a práca s textom. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 40.

Viac...

Mínusové teploty a snehová prikrývka sťažuje vtáctvu vyhľadávanie potravy. Najmä dlhotrvajúce nepriaznivé obdobie môže pre spevavce znamenať výrazné straty v populácii. Naši žiaci sa preto rozhodli im pomôcť. Vyrobili jednoduché „kŕmidlá“ z pet fliaš, ktoré rozmiestnili v okolí školy a pridali aj tukové guľôčky naplnené rôznymi druhmi semienok. Na nitky navliekli arašidy a do kŕmidiel  nasypali slnečnicu, ktorá bude pre ne výživnou pochúťkou. Vtáčiky na seba nenechali dlho čakať a už počas pondelkového sneženia sme ich na jednom strome pri „našej“ potrave napočítali až pätnásť. Najčastejšími návštevníkmi sú sýkorky, vrabce, pinky, stehlíky a strnádky. Deti vyrobili aj informačný baner o prikrmovaní vtáctva v zimnom období, ktorý umiestnili do vestibulu školy. Veríme, že vtáčiky sa nám na jar odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia nás zbavia škodcov.

Viac...

Úlohou antropo-modelárov– žiakov 7.A triedy, je vymodelovať čo najvernejšiu kópiu vybraného ľudského orgánu. Postupne žiaci modelujú orgány k aktuálne preberanej téme. Touto činnosťou sa hlbšie ponoria do tajov antropológie. Skôr ako sa pustia do práce, musia prebádať zákutia organológie. Doteraz spravili žiaci už pár krásnych modelov, o ktoré sa chcem aspoň trošku podeliť. Žiaci modelujú aj naďalej, ďalšie modely budem postupne pridávať do fotogalérie.

Viac...

Žiaci ôsmeho ročníka sa aktuálne venujú na hodinách chémie Periodickej sústave prvkov. Pri spoločnej diskusii sme dospeli k tomu, že by bolo zaujímavé zistiť, ako vznikla Periodická sústava prvkov. Kto ju vymyslel? Podľa čoho boli usporiadané prvky? To vymyslel jeden človek? Kedy vznikla chémia? Ako vyzerali tabuľky prvkov v priebehu histórie... Mali sme teda veľa otázok a málo odpovedí. To nás viedlo k tomu, že sme si zadali dlhodobý projekt venujúci sa tejto problematike. Ako vyzerali projekty žiakov? Musím skonštatovať,  že sa témy ujali zodpovedne. Dozvedeli sa množstvo nových informácií,  a to inak ako memorovaním. Mne osobne sa projekty páčili, niektoré z nich som dokonca umiestnil do Odbornej učebne chémie a biológie. Už teraz sa teším na ich ďalšie práce.

Viac...

Dňa 25. septembra bola vyhlásená súťaž pre žiakov 3. až 9. ročníka The Animal Album, v ktorej za istých podmienok pre danú kategóriu /súťažilo sa v 3 kategóriách / mohli žiaci opísať v anglickom, ruskom alebo nemeckom jazyku zvieratá žijúce na Slovensku, odovzdať obrázkový album zvierat, a tak sa zúčastniť súťaže.

Viac...

Je tu už čas novoročných predsavzatí, ale ešte stále v nás doznieva čaro Vianoc a jedinečných zázračných okamihov, ktoré so sebou tento magický čas prináša.

Takou milou spomienkou je i vianočný program žiakov našej školy zo dňa 19.decembra 2018, ktorý v sebe niesol myšlienku radosti, veselosti, ale i pokoja, mieru, pokory a úcty k novorodeniatku, ktoré sa stalo spásou pre náš svet.

Viac...

V sobotu 12.01.2019 sme boli pozvaní na výukový program realizovaný v Správe NP Malá Fatra vo Varíne v spolupráci s lektorkou múzea v Banskej Bystrici. 23 detí si preskúšalo svoje hlavičky aj pozorovaciu schopnosť cez interaktívnu hru.  Ako dobre poznajú naše lúky a lesy? Budú vedieť správne ukryť zvieratá do prostredí, v ktorých žijú? Pani lektorka ich sprevádzala dvomi biotopmi – jedným boli mokrade a druhým listnaté lesy. Deti postupne objavovali, hádali, triedili, určovali a spoznávali rastlinné a živočíšne druhy cez úlohy, ktoré ich celkom pohltili. Každá zo štyroch skupiniek bojovala o body. Vyhral tím, ktorý o prírode najviac vie, ktorý vie, akými zásahmi neničiť, ale naozaj pomáhať.

Viac...

Klasická papierová pohľadnica s ručne napísaným textom, autentickým podpisom odosielateľa a poštovou známkou je dnes už takmer len akousi pripomienkou  starých zašlých čias. Za zlatý vek pohľadnicovej tvorby môžeme považovať obdobie 1895-1905. V roku 1896 svetom prešlo približne 2,5 miliardy pohľadníc, ktorých výzdoba nemala hraníc.

Dnešné vianočné pohľadnice tiež v ničom nezaostávajú za svojimi „predkami“. Odrážajú atmosféru najkrajších sviatkov roka a vnášajú do domácností kúsok nostalgie, romantiky a spomienky.

Viac...

Žiaci z III. oddelenia v ŠKD sa zapojili do súťaže o tvorivé hračky - ,,potvorky“ pre školu. Ich úlohou bolo dotvoriť potvorky rôznymi technikami – vymaľovať, prišiť, nalepiť, nakresliť, ozdobiť... Každý žiak sa do práce pustil s veľkou chuťou a nasadením. Žiaci museli využiť svoju kreativitu a pracovať s jemnou motorikou.

Dňa 05.01.2019 sme boli vyžrebovaní ako výhercovia v tejto súťaži. Našou cenou sú ďalšie potvorky pre školu v počte 30 ks.

Viac...

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského časopisu ZRKADLO.

Dúfame, že sa Vám zapáči, prajeme Vám príjemné čítanie.

redakčná rada

V prvom kole zberu papiera v školskom roku 2018/2019 sa nám podarilo vyzbierať 1636,7 kg papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že v druhom kole zberu (máj 2019) sa podarí vyzbierať ešte väčšie množstvo vytriedeného papiera a plastových vrchnáčikov. Žiaci, ktorí nazbierali najviac papiera a plastových vrchnáčikov budú odmenení zaujímavými cenami. Trieda, ktorá nazbierala najviac papiera získa poukaz na pizzu pre celú triedu.

Viac...

Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy. Spomedzi všetkých tried najviac zabodovala 7.A trieda a právom sa stala jej víťazom, na 2. mieste skončila 1.A trieda a 3. miesto patrí 2.A triede.

Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľali na výzdobe svojich tried ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

Viac...

Predvianočnú atmosféru na našej škole spestril vianočný koncert, ktorý sa konal dňa 18.12.2018 v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte pod názvom Od Mikuláša do Vianoc vystúpila skupina 4EWER so známymi i menej známymi vianočnými piesňami. Na záver zaznela Tichá noc, ktorú si tí najodvážnejší žiaci i učitelia mohli zaspievať so spevákmi priamo na pódiu. Deti si toto hudobné dopoludnie užili a po vynútenom prídavku odchádzali spokojní a vianočne naladení.

Viac...

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 žiačky 8. ročníka (Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská) zbierkovali v rámci školy. Tento rok sa vyzbieralo 122,89 eur, za čo ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli v predvianočný čas prispieť a pomôcť. Tohtoročná zbierka  putuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Niektoré aktivita sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž má svojím rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie. 30 žiaci 2.-7. roč. súťažili ako zvyčajne v troch kategóriách. Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. V silnej konkurencii si nakoniec postup do okresného kola vybojovali Laura Dávidíková, Lukáš Bugáň a Branislav Dominiak. Všetci si zo súťaže okrem diplomov a vecných cien odniesli aj pekné zážitky, nové recitátorské skúsenosti a poznatky.

Viac...

Dňa 16. 11. 2018 sa v školských dielňach Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline uskutočnil šiesty ročník workshopu „Zručnosti pre úspech“. Tento ročník bol po prvýkrát pripravený v spolupráci s Občianskym združením Prekonať bariéru – škola pre Európu, s KR PZ Žilina a s Nadáciou Kia Motors Slovakia, ktorá samotný workshop finančne podporila.

V úvode všetkých účastníkov workshopu privítala riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, PhD. Pozvanie na workshop prijalo 20 trojčlenných družstiev zo základných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Prišli si „zmerať“ svoje zručnosti, vedomosti a znalosti v oblasti dopravy zameranej na automobilový priemysel.

Viac...

Opäť po roku dňa 6. 12. 2018 nás v škole potešila vzácna návšteva – Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelikmi a čertami. Priniesol deťom sladkosti a mandarínky, za ktoré mu poďakovali básničkami a pesničkami. Všetci sme sa tešili a pochutnávali si na dobrotách z mikulášskej nádielky.

Viac...

V piatok 30. novembra sa zišli vo veľkej telocvični všetci tí, ktorí radi tancujú a zabávajú sa. Naši deviataci sa postarali o organizáciu diskotéky pod názvom Black and White.  O hudbu sa postaral šikovný „DJ “ a svoju úlohu si splnil naozaj zodpovedne. Zábavu spríjemnili svojím   programom deviataci a deviatačky, ktorí sa venovali prítomným žiakom. Okrem hudby a tanca žiakov čakala aj bohatá tombola a súťažné aktivity. Žiakom sa veľmi páčil nápad s fotostenou, kde si urobili veľa vtipných záberov.

Viac...

Žiaci z Biologického krúžku sa zapojili do Ekovýchového programu Bocian, ktorý organizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach a Štátna ochrana prírody SR. Od 6. novembra do 30. novembra 2018 prebehlo celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt, ktorý obsahoval koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet), súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či ochranársky čin pre bociana. 

Viac...

Tento školský rok sa naša škola zapojí do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu budúceho týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 budete môcť prispieť a pomôcť deťom trpiacim podvýživou. Výnos z tohtoročnej zbierky poputuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Viac...

Aj tento školský rok sme sa opäť zapojili do kampane Červené stužky, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 4. septembra 2018 a vyvrcholí 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS. Spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi ochorením AIDS sme sa snažili vyjadriť nosením červených stužiek a taktiež vytvorením „živej“ červenej stužky. 

Viac...

Deň, 27. november, bol  v našej škole venovaný oslave jazykov. Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe pri príležitosti European Day of Languages.

Viac...

Október je mesiacom úcty k starším. Dňa 21. 11. 2018 si žiaci 1.B a 5.A triedy pripravili krátke popoludňajšie vystúpenie pre seniorov, ktorí oslávili svoje životné jubileum, aby im zaželali veľa krásnych rokov zdravia, šťastia a lásky.

Viac...

Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila beseda s MUDr. Katarínou Murajdovou, ktorej sa zúčastnili žiaci siedmeho ročníka. Táto beseda sa realizuje každoročne v rámci kampane Červené stužky, do ktorej sme sa zapojili aj tento školský rok. MUDr. Murajdová  pútavým spôsobom priblížila žiakom problematiku HIV a AIDS. 

Viac...

V novembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1B - žiaci 8. - 9. ročníka. Žiaci si vyskúšali svoje znalosti v oblasti slovnej zásoby, počúvania s porozumením, čítania ako aj gramatiky.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu zúčastniť sa.

Do okresného kola nás pôjde reprezentovať Erik Vandžura z 9.A triedy. Držíme palce.

Dňa 19.11.2018 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A. Záujem žiakov 5.–7. ročníka bol veľký – súťažilo až 36 žiakov, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie:

Viac...

Žiaci prvého stupňa mali možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže „Moje obľúbené zvieratko.“ Tento rok sme dostali až 63 prác. Prvá kategória patrila ročníkom 1.a 2. a druhá kategória žiakom 3. a 4. ročníka.  Deti nakreslili zvieratká z celého sveta – medveďa, rysa, pandu, surikatu, slona, ježka, žirafu či obľúbeného psíka. Niektoré pridali i zaujímavý popis a fotografie. Všetky práce si zaslúžia pochvalu a poďakovanie za zapojenie sa do súťaže! Ocenení v prvej kategórii sú nasledovní žiaci:

Viac...

Podobne ako vlani – aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže v spellingu mladších žiakov. Zo školského kola vzišli dve 4-členné družstvá tretiakov a štvrtákov v zložení: Veronika Ovečková (3.A), Dominika Kapasná (3.B), Lujza Zimenová (3.A), Kristián Groma (3.A), Martinka Halečková (4.A), Stefanie Liptáková (4.A), Michal Samec (4.B) a Eliška Chytilová (4.B). Títo žiaci nás reprezentovali na súťaži v Dolnej Tižine, kde si zmerali sily s rovesníkmi z Gbelian a usporiadateľskej školy.

Viac...

Dňa 22. 11. 2018 sa na našej škole konali Majstrovstvá okresu vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Naši štvrtáci si zmerali sily so žiakmi ZŠ Gbeľany a ZŠ Dolný Hričov. Turnaj slávnostne otvorila aj ukončila pani riaditeľka, PaedDr. Monika Filová, ktorá odovzdala diplomy a poháre kapitánom jednotlivých družstiev. Veľké ďakujem patrí žiakom 4. A (Bukovinská E., Halečková M., Liptáková S., Melová R., Samcová M., Svoboda A., Franek P., Daniš M.) a 4. B (Chytilová E., Kubalová Z., Staníková L., Žiak J.) za ich obrovskú vytrvalosť a úžasný výkon, ktorí podali počas turnaja proti silným súperom. Víťazom držíme palce v regionálnom kole.

Viac...

Náboj Junior – je  medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh zameraných nielen na znalosti z matematiky a fyziky, ale aj na schopnosť  pristupovať k úlohám inovatívne a s dôvtipom.

Viac...

Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci našej školy, zúčastnili študentskej matematickej súťaže GVOBOJ, ktorú každoročne pripravujú študenti Gymnázia Veľká Okružná v Žiline pod záštitou pani profesorky Sadloňovej. V tomto školskom roku súťažilo 35 družstiev z celého žilinského okresu. Naši žiaci súťažili s plným nasadením a umiestnili sa na 10. mieste. Súťažiaci: Tomáš Malik - IX.B, Nina Emília Fáblová - IX.A, Šimon Hliník -IX.B a Ondrej Blažko z VII.A Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme!

Viac...

Počas jesennej výstavy ovocia a zeleniny prebiehala súťaž. Bolo náročné vybrať tie najkrajšie a najzaujímavejšie výtvory – všetky boli krásne a nápadité. Všetkým, ktorí prispeli do výstavy svojím dielom patrí poďakovanie – žiaci dostali pochvalu vo forme nálepky do žiackej knižky. Víťazmi súťaže sa stali:

Viac...

Žiaci 7. a 9. ročníka sa zúčastnili 52. ročníka Behu 17. novembra, ktorého termín pripadol na štvrtok 8. novembra 2018. Za nádherného jesenného počasia si naši žiaci zmerali sily v cezpoľnom behu na trati s dĺžkou 800 m. Z celkových 11. kategórií naši žiaci súťažili v prvých štyroch kategóriách:

 

Viac...

Aj v tomto školskom roku talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie C. Svoje vedomosti z materinského jazyka a literatúry si porovnali štyria žiaci 8. ročníka a jedenásti žiaci 9. ročníka. Takmer všetci súťažiaci preukázali výborné vedomosti pri teste z gramatiky, pravopisu a literatúry, preto sa rozhodujúcimi činiteľmi pre víťazstvo stali  zručnosti práce pri transformácii textu.

Viac...

Dňa 13.10. 2018 sa žiaci našej školy v rámci zemepisno – turistického a športového krúžku zúčastnili štvrtého ročníka Terchovského polmaratónu. Žiaci bežali ulicami Terchovej v dĺžke 770 m. Po odovzdaní cien a malom občerstvení absolvovali aj výstup náučným chodníkom k vyhliadkovej veži, z ktorej mohli obdivovať najmä samotnú Terchovú a jej okolie. Žiaci si okrem dobrého pocitu z odbehnutej trate odnášali aj neopakovateľný zážitok.

Viac...

Dňa 05.11.2018 realizovala Správa NP Malá Fatra „Deň otvorených dverí“, pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. Počas tohto dňa sa uskutočnilo viacero prednášok, ktorých sa zúčastnilo viacero škôl s takmer 200 žiakmi. Nechýbala ani naša škola. Spolu s našimi žiakmi 5. ročníka sme boli na prednáške o lesoch v Malej Fatre, ktorú si pripravil Peter Cáder, ktorý žiakom priblížil vegetačné stupne na území Malej Fatry. V priebehu prednášky poukázal najmä na zmeny vegetácie v našich lesoch, kde prevládajúcou drevinou je v súčasnosti smrek.

Viac...

Už po deviatykrát sme sa ako škola zapojili do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája školy. Tento rok na tému  Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

Viac...

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkol, aby urobili šťastnejšími nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. Október je „Mesiacom úcty k starším“ a naši žiaci 1. B, 4. B a 5. A na to ani tento rok nezabudli. Svojim starkým prejavujú lásku denne, ale aj napriek tomu sa rozhodli spríjemniť im popoludňajšie chvíle krátkym programom pri oslavách tohto sviatku. Najprv 24. 10.2018 vystúpením v Kultúrnom dome vo Varíne pre jubilujúcich oslávencov a 25. 10. 2018  v Zariadení pre seniorov  Alžbetínum.. „Dedkovi a babičke z lásky“ uvili kytice piesní, básní a svojou dobrou náladou im spríjemnili popoludňajšie chvíle. Slzičky aj smiech sa miešali s hrdými pohľadmi a priam hereckými výkonmi detí. Ešte darček na rozlúčku, sladká pusa od starkých a v mysliach sa opakujúca melódia piesne s vinšovaním: „…nech je dedko, zdravý, nech je babka zdravá, spievame Vám všetci spolu, sláva, sláva, sláva…“

Viac...

V stredu 24.10.2018 sme sa zúčastnili Regionálneho vyhodnotenia celoslovenského ekovýchovného programu Bocian. Podujatie sa konalo za účasti verejnosti v Krajskej knižnici v Žiline. Svoju účasť prisľúbil aj samotný autor programu, pán RNDr. Miroslav Fulín, CSc. - významný ornitológ, ktorý pricestoval z ďalekých Košíc. Privítali nás pracovníci knižnice a po krátkom úvode pani Kalašovej zo Správy NP Malá Fatra sa dostal k slovu pán Fulín, ktorý nás previedol bocianím svetom. Vďaka celoživotnému výskumu bocianov nám prezradil, čo všetko sa našlo v bociaňom hniezde, či kde všade sú bociany schopné zahniezdiť. Podelil sa aj o skúsenosti s ochranou bocianov a naučil nás ako zo zeme rozoznáme, či je hniezdo obsadené.

Viac...

Dňa 22. októbra 2018 sa žiaci 4.A a 29. októbra 2018 žiaci 4.B zúčastnili exkurzie na Hasičskej stanici – Krajské riaditeľstvo HaZZ na Námestí požiarnikov v Žiline. Po privítaní sme sa presunuli do miestnosti, v ktorej mohli deti vidieť ukážky techniky a vybavenie hasičov. Spoločne s pánom hasičom z kolektívu tretej zmeny pod vedením veliteľa Ľuboša Bucka sme si povedali, kedy privolať hasičov, ako privolať hasičov číslom 112 alebo 150, ako postupovať pri hlásení požiaru a hasení požiaru. Žiaci si vyskúšali záchranu a presun spolužiaka na bezpečné miesto pomocou vybavenia hasičov. Deti zaujali ukážky techniky – hasičské autá a ich vybavenie.

Viac...

Aj tento rok  sme sa pridali k stovkám iných škôl na Slovensku, aby sme prostredníctvom tvorivých aktivít zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Téma tohtoročného podujatia znela  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Viac...

Ako každý rok, opäť sme sa zapojili do súťaže: „Hovorme o jedle“.  Počas jedného týždňa boli vyhlásené denné témy zamerané na potraviny a výživu. Ide o kreatívne a inovatívne zachytenie problematiky stanovenej dennej témy, s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod potravín. Keďže ide o širokú problematiku, spomeniem aspoň niektoré aktivity, ktorým sme sa venovali. Naše deti sa spolu s pedagógmi pozreli na niektoré základné potraviny, na ich zloženie, vlastnosti či výrobu. Skúmali mlieko, zisťovali o ňom zaujímavé informácie, naučili sa z neho vyrábať chutný syr, skvelé korbáčiky či zúžitkovali smotanu a vyrobili si tak čerstvé maslo. Taktiež skúmali chlieb, snažili sa ho roztriediť podľa určitých kategórií.

Viac...

Zdravý životný štýl a zdravá výživa patria čoraz viac medzi priority dnešného človeka. V dňoch 15. - 19.10.2018 sa v našej škole opäť realizovala kampaň Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa sme sa snažili poukázať na dôležitosť správneho stravovania sa, nutnosť pestrej životosprávy či potrebu aktívneho pohybu. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili Ochutnávku zdravých jedál - nátierok, šalátov, ovocia a zeleniny, ochuteného mlieka či ďalších zdravých dobrôt. Žiaci navštívili Ochutnávku, v priestoroch školskej jedálne, počas vyhradeného času podľa harmonogramu. Pri príprave nám ochotne pomohli žiaci 9.A a 9.B triedy, pracovníčky školskej jedálne a oslovení pedagógovia, za čo im patrí veľká vďaka.

Viac...

Dňa 18. októbra 2018 sa uskutočnila v rámci týždňa zdravej výživy aktivita týkajúca sa zdravého životného štýlu Pešibus. Stretli sme sa pred mostom pri rieke Varínka, na Námestí sv. Floriána, na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dubenec. Po ulici Antona Bernoláka sme spoločne išli do školy peši. Pešibusu sa zúčastnilo okolo 100 žiakov s pani učiteľkami a pani Kalašovou. Pešibus bol zdravý a zaujímavý, pretože počas rannej cesty do školy sme sa porozprávali so svojimi kamarátmi a bezpečne sme sa pohybovali v cestnej premávke. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Pešibusu a tešíme sa, že budúci Pešibus zažijeme spoločne všetci.

Viac...

Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venujeme.  Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy je ochrana zdravia a života detí. Štatistiky nehôd a zranení cyklistov a najmä chodcov – predovšetkým školopovinných detí – potvrdzujú, že v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy, z čoho plynie pre našu základnú školu povinnosť skvalitniť výučbu dopravnej výchovy, aby základné návyky získali deti už v rannom veku. Od začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky.

Viac...

Tohtoročné obdobie hniezdenia bociana na Slovensku skončilo a my sme opäť analyzovali, čo sme za ten čas prežili s bocianom. Vypletanie hniezdnej podložky, osadenie na stĺp v Mojši, krúžkovanie mláďat a veľa iných zážitkov z Ekovýchovného projektu Bocian sme aj tento rok spracovali do tematickej koláže. Pani inžinierka Kalašová zo Správy NP Malá Fatra si prišla plagát prevziať osobne a nešetrila slovami chvály za našu prácu. Plagát bude aj tento rok zaradený do ...

Viac...

Svetový deň duševného zdravia si 10. októbra pripomína skoro celý svet a inak tomu nebolo ani na našej základnej škole. Každá trieda mala možnosť sa obliecť do jednej pozitívnej a výraznej farby. Samozrejme išlo o to, aby sme aj my nejakým spôsobom prispeli k tomuto dňu.

Viac...

Slúchadlá na ušiach a plná sústredenosť na výklad. Ticho, sklonené hlavy, u niektorých  sa zrkadlil v tvári odpor a zhrozenie, u ďalších  ľútosť, dokonca aj slzy, keď kráčali po jednom z najväčších cintorínov na svete po Osvienčime v Poľsku.

Aj takto by sme mohli charakterizovať exkurziu, ktorú absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka 02.10.2018.  Žiaci mohli naplno prežiť tábor smrti  so všetkými hrôzami, chvalabohu, len vo výklade. 

Viac...

V piatok 21. septembra sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie do Terchovej. Navštívili sme Múzeum Juraja Jánošíka, kde sme si pozreli krátky dokument o živote  Juraja Jánošíka a pozreli sme si expozíciu, ktorá nám priblížila život na dedine v dobe nášho terchovského hrdinu.

Viac...

Motto tohtoročného festivalu:  „Výskumníci v nás“. 

Snahou organizátorov bolo pripomenúť si, že každý z nás niekedy zažil, aké je to byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku.

V piatok 28. septembra 2018 sa konal 12. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku a to v  Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 000 návštevníkov.

Viac...

Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý je na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2018. Aj na našej škole sa dňa 27. 9. 2018 areál školského dvora zmenil na veľké športové mravenisko. Zber zemiakov, plnenie vedra loptičkami, nafukovanie balónov, let bosoriek. To je len časť netradičných disciplín, ktoré museli žiaci I. stupňa zvládnuť. Na úvod športového dňa sa starostlivo rozcvičili a pod vedením svojich pani učiteliek sa rozišli k jednotlivým súťažným stanovištiam.

Viac...

Dňa 21.9.2018 sa žiaci 9. ročníka pod vedením p. zástupkyne Andelovej a p. učiteľky Ječmenovej zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Diery predstavujú sústavu kaňonov a tiesňav v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec v Krivánskej časti Malej Fatry. Na turistickej trase zo Štefanovej cez Nové a Dolné diery do Bieleho Potoka nás sprevádzala p. Badurová zo Správy NP Malá Fatra, ktorá si okrem odborného výkladu pri informačných tabuliach pripravila pre žiakov aj ďalšie aktivity (napr. poznávačku listov a stromov).

Viac...

Dňa 11.09.2018 sa na našej škole odohral priateľský florbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy medzi žiačkami Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432 Varín, Spojenou školou, Oslobodenia 165, Belá a Základnou školou s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová. Tento projekt sa začal už minulý školský rok, počas ktorého sa žiačky pripravovali a trénovali v školských kolách medzi triedami. Vyvrcholením bol ,, Priateľský zápas“ medzi školami. Zúčastnilo sa 5 družstiev dievčat. 

Viac...

V pondelok sa otvorili školské brány pre všetkých žiakov a študentov. Po zaslúženom dvojmesačnom oddychu aj naša škola privítala  vyše 450 žiakov. Školský rok 2018/2019 sa začal sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Po skončení sv. omše sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia presunuli na školský dvor, kde ich čakal slávnostný príhovor pani riaditeľky, pána starostu a pána dekana. Otvorenie školského roka bolo spríjemnené kultúrnym programom...

Viac...