Záujmové útvary

v školskom roku 2018/2019

1. stupeň

 

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

Termín konania

1.

Šikovníček

Mgr. Michaela Machynová

utorok 13:15 – 15:15

2.

Hudobno – pohybový krúžok

Mgr. Natália Martošová

utorok 13:30 – 15: 00

3.

Turistický krúžok

Mgr. Monika Staňová

sobota, nedeľa

4.

Tvorivé dielne I.

Mgr. Monika Solárová

utorok 13:15 – 15:15

5.

Tvorivé dielne II.(pre 2. a 3. ročník)

Mgr. Monika Solárová

streda 13:15 - 15: 15

6.

Učíme sa kresliť

Mgr. Anna Synáková

pondelok 13:15 – 15:15

7.

Pohybové hry

Mgr. Katarína Dominiaková

pondelok 13:15 – 15:15

8.

Angličtina pre 4. - 5. ročník

Mgr. Mária Halečková

utorok 13:15 – 15:15

9.

Športový krúžok I. (pre 1.–2.ročník)

Mgr. Lenka Martošová

utorok 13:30 – 15:30

10.

Športový krúžok II. (pre 3.–4. ročník)

Mgr. Lenka Martošová

Streda 13:30 – 15:30

2. stupeň

 

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

 

1.

Matematika pre deviatakov (9.A)

Mgr. Eva Andelová

streda 13:15 – 15:15

2.

Príprava na Testovanie 9 zo SJL (9.A)

Mgr. Jana Mikolajová

utorok 13:15 – 15:15

3.

Príprava na Testovanie 9 zo SJL (9.B)

Mgr. Jana Mikolajová

pondelok 13:15 -15:15

4.

Redaktorský krúžok

Mgr. Kristína Chobotová

utorok 13:30 – 15:30

5.

Prírodovedný krúžok

Mgr.Tomáš Bublík

pondelok 13:15 – 15:15

6.

Nemčina hrou

Mgr. Andrea Košútová

utorok 13:30 – 15:30

7.

Matematika pre deviatakov (9.B)

Mgr. Eva Andelová

utorok 13:15 – 15:15

8.

Florbalový krúžok (dievčatá)

Mgr. Ján Holúbek

utorok 14:15 – 15:45

9.

Futsalový krúžok I. (chlapci)

Mgr. Ján Holúbek

štvrtok 14:15 -15:45

10.

Futsalový krúžok II. (chlapci)

Mgr. Ján Holúbek

streda 14:15 – 15:45

11.

Biologický krúžok

Mgr. Zuzana Synáková

štvrtok 13:15 – 15:15

12.

Zemepisno – turistický I.

Mgr. Eva Andelová

sobota, nedeľa, akcie podľa ponuky

13.

Zemepisno – turistický II.

RNDr. Igor Andel

sobota, nedeľa, akcie podľa ponuky

14.

Hravá biológia a geografia

Mgr. Branislava Babišová

streda 13:15 – 15:15

15.

Cvičme v rytme

Mgr. Branislava Babišová

štvrtok 13:15 – 15:15

16.

Konverzácia v anglickom jazyku

Mgr. Mária Horváthová

štvrtok 13:15 – 14:45