Akcie 2015/2016

Rozlúčka s predškolákmi - vydávanie osvedčení, diplomov…

“Zazvoň zvonéčku, zazvoň ešte raz, ideme do škôlky posledný raz…” táto pieseň sa niesla triedami MŠ keď sa s ostatnými škôlkarmi lúčili predškoláci z tried sovičiek a mravčekov. Pekne zaspievali ostatným škôlkarom, potešili ich sladkou odmenou a odišli do svojich tried, kde od svojich pani učiteliek dostali diplomy a osvedčenia o absolvovaní materskej školy. A školský rok sa môže začať…

Viac...

Predškoláci na návšteve u prvákov

Aby predškoláci vedeli čo ich čaká, aj tento rok deti z tried sovičiek a mravčekov v rámci spolupráce so základnou školou  navštívili otvorené hodiny u prvákov. Pani učiteľky zo ZŠ    si pripravili pre svojich budúcich žiakov pekné aktivity. Našim deťom sa v škole veľmi páčilo a už sa tešia, keď sa aj pre ne otvorí školská brána.

Viac...

Predškoláci na hrade Strečno

Že už sú predškoláci skoro školákmi si deti z tried sovičiek a mravčekov odskúšali na koncoročnom výlete. Tento rok sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na neďaleký hrad Strečno. Pozreli si stredovekú dedinu v podhradí a na hrade sa oboznámili s jeho históriou. Deti odchádzali obohatené o množstvo nových informácií a zážitkov.

Viac...

Predškoláci na chate Rozbehov - výlet pod Jedľovinou

V zdravom tele zdravý duch. To vedia aj naši predškoláci z tried sovičiek a mravčekov. Jedno ráno sa všetci zišli pred materskou školou a vybrali sa na výlet na chatu Rozbehov pod Jedľovinou. Počasie im prialo, cesta bola veselá a na chate ich čakala veľká zábava. Zahrali sa množstvo hier, súťažili, maľovali na tvár,  naobedovali a plní zážitkov sa vrátili do svojej škôlky.

Viac...

Psovodi záchranári

Tak ako každý rok, aj tento zavítali do našej materskej školy psovodi záchranári so svojimi najväčšími pomocníkmi - vycvičenými psíkmi. Deti z tried sovičiek, mravčekov, zajačikov, lienok, včielok a žabiek sa stretli na dvore našej škôlky, aby si týchto psíkov mohli pozrieť a pohladkať. Majitelia týchto milých zvieratiek nám o svojej práci porozprávali a predviedli nám, čo ich záchranárske psíky dokážu. Deti toto stretnutie veľmi potešilo a s novými informáciami a zážitkami sa vrátili späť do svojich tried.

Viac...

MDD - športový deň

Aj tento rok sme spolu oslávili sviatok našich škôlkarov. Deti z tried mravčekov, sovičiek, žabiek, lienok a včielok sa jedno dopoludnie vybrali na ihrisko, aby tento deň oslávili všetci spolu so svojimi pani učiteľkami. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu súťaží, zábavy a smiechu. Pre našich najmenších škôlkarov z triedy zajačikov by bol tento výlet ešte náročný, preto toto dopoludnie strávili so svojimi pani učiteľkami v areáli našej MŠ. Ani oni však o zábavu neboli ukrátení. Pani učiteľky si pripravili pre deti pekný program aj sladkú odmenu. Všetci sa potom spokojní a aj trochu unavení vrátili do svojich tried.

Viac...

Mravčeky vystupujú na oslave matiek

Deti z triedy mravčekov sa zúčastnili oslave na námestí ku Dňu matiek, ktorý organizovala naša obec. V mene škôlky tak prispeli aj oni svojim vystúpením k spestreniu popoludnia a takto našim mamám poďakovali. Deti mali veľký úspech a vyslúžili si za vystúpenie obrovský potlesk.

Viac...

Oslava DŇA MATIEK v materskej škole

„ Mami, mami, mamička, aj ja som tvoj ” …. aj tieto známe slová sa ozývali v priebehu týždňa besiedok v našej materskej škole. Deti si k sviatku Dňa matiek spolu s pani učiteľkami pripravovali program, aby mohli každé touto formou svojej mamičke poďakovať za to, že ju má. Počas besiedok sa deti z tried sovičiek, mravčekov, žabiek, včielok, zajačikov a lienok naozaj veľmi snažili a ukázali, čo v nich je. S besiedkami boli spokojné nielen pani učiteľky ale aj samotné mamičky, ktoré sa veľmi tešili z tohto darčeka od svojich ratolestí.

Viac...

Deň ZEME

Aj tento rok sa naša materská škola zapojila do projektu Dňa Zeme. O tom, aké dôležité je starať sa o naše okolie sa učia aj naše deti. A tak tento deň deti z tried mravčekov, sovičiek, včielok, žabiek, zajačikov a lienok vyšli na škôlkarsky dvor a do najbližšieho okolia a spolu s pani učiteľkami sa zúčastnili na jeho čistení a skrášlení. Aj toto malé územie je predsa súčasťou tej našej veľkej Zeme.

Viac...

HASIČI OSLAVUJÚ

„ HORÍ, HORÍ, IDÚ HASIČI “….tak sa spieva v jednej známej pesničke ktorú ovládajú aj deti z našej materskej školy. Naši varínsky hasiči oslavovali veľmi pekné výročie a pri tejto slávnosti nemohli chýbať ani naši predškoláci z triedy mravčekov. Do ďakovnej kytice k tomuto výročiu prispeli aj oni krátkym vystúpením, ktorým chceli vyjadriť našim hasičom vďaku za to, čo pre nás v rámci dobrovoľnosti vykonávajú. ĎAKUJEME!

Viac...

ZVEDAVÝ SLONÍK

Aj tento rok naši najväčší škôlkari navštívili bábkové divadlo v Žiline. Už len cesta autobusom bola pre deti z tried sovičiek a mravčekov veľkým zážitkom. Predstavenie o zvedavom sloníkovi bolo veľmi poučné a pútavé a deti miestami ani nedýchali. To, že sa im predstavenie veľmi páčilo vyjadrili na konci búrlivým potleskom. Za toto predstavenie bábkovému divadlu veľmi ďakujeme, pretože jeho návšteva bola pre deti aj naše pani učiteľky naozaj veľkým zážitkom.

Viac...

KLAUNIÁDA

A zase k nám zavítalo divadlo. Bolo to zázračné divadlo - Zo šuflíka! A prinieslo opäť do našej škôlky jeden zo svojich veselých príbehov. Bol o dvoch klaunoch a deťom z našej materskej školy sa veľmi páčil. Celé predstavenie sprevádzalo množstvo smiechu a nadšenia a vyslúžilo si veľký potlesk. Deti z tried mravčekov, sovičiek, zajačikov, včielok, žabiek a lienok si toto predstavenie vychutnali a nadšené a plné zážitkov sa vrátili do svojich tried.

Viac...

STAVANIE MÁJA

Máj, máj, máj, zelený….a už tu máme opäť mesiac máj a s ním aj naše tradície. V týchto tradíciách nezaostávajú ani naši najmenší. Aj v materskej škole sme opäť zdobili máj, ktorého stavanie obohatili deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Lienok, Včielok, Žabiek a Zajačikov o kultúrny program. Deti pri máji spievali pesničky, tancovali tančeky, recitovali básničky a všetky dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami. Deťom sa táto akcia veľmi páčila. Slávnosť mája sa nám aj tento rok vydarila!

Viac...

AKO DEDKO S BABKOU SPOLU PREŽÍVALI

Znova k nám zavítalo divadlo. Deti sa opäť stretli všetky v jednej triede, aby sa kultúrne obohatili o nové zážitky. Herci sa predstavili deťom s veselým divadielkom - Ako dedko s babkou prežívali. Deti boli vtiahnuté do deja, spontánne sa zapájali do príbehu a o úsmevné epizódy nebola núdza. Deťom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo a veselé a spokojné odchádzali naspäť do svojich tried.

Viac...

SADÍME RASTLINKY

Ako to v prírode chodí, vedia aj naši škôlkari. Tak ako každý rok sa aj tento rok zapojili do školského projektu „ Od semienka k rastlinke” v rámci plnenia cieľov z environmentálnej výchovy. Počas edukačnej činnosti spolu s pani učiteľkami zasadili rôzne semienka, starali sa o ne a pozorovali ich rast. Každé z detí malo z rastu svojej rastlinky nesmiernu radosť. Niektoré si odniesli rastlinku so sebou a doma sa o ňu príkladne starali.

 

Viac...

NÁVŠTEVA U OCHRANÁROV – VODNÝ KOLOTOČ

thumb_Mravceky_sovicky_ochranari_008Bez vody nie je život. Túto, ale aj mnoho iných zaujímavých informácií sa dozvedeli predškoláci z tried sovičiek a mravčekov počas návštevy správy národného parku Malá Fatra vo Varíne. Deti sa zúčastnili výukového programu s názvom Vodný kolotoč, v ktorom bol formou divadielka prezentovaný kolobeh vody v prírode pomocou trojice vodných kvapiek. Deti sa oboznámili s využitím vody a s jej šetrením. Program sa deťom veľmi páčil a natešené a obohatené novými poznatkami sa vrátili späť do materskej školy.

Viac...

DOPOLUDNIE V KNIŽNICI

Marec je mesiac knihy. A vedia to aj naši škôlkari. Aj tento rok mali možnosť navštíviť našu obecnú knižnicu. Nahliadli do regálov plných zaujímavých knižiek, oboznámili sa s nimi a podiskutovali si s tetou knihovníčkou. Takéto obohatené dopoludnie sa všetkým deťom páčilo a už teraz sa tešia na ďalšiu takúto zaujímavú  návštevu.

Viac...

Plavecký kurz pre predškolákov

1. ročník kurzu plávania  pre predškolákov z tried „ Sovičiek a Mravčekov “ organizovala  naša materská škola v dňoch 8.3.2016 - 14.3.2016. Plávanie sa uskutočnilo v spolupráci s plaveckou školou Nereus v krytej plavárni Žilina.

Cieľom kurzu bolo, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k vodnému prostrediu a oboznámili sa s vlastnosťami vody. Vyškolení inštruktori im hravým spôsobom umožnili zvládnuť prirodzený a radostný pohyb vo vode.  Naučili ich skákať do vody nohami napred, vznášať sa na hladine. Osvojili si základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín.

Čo je ale najdôležitejšie, naučili sa nebáť vody a prežili veľa radostných zážitkov.

Odmenou za ich snahu bolo „ mokré “ vysvedčenie, ktoré získalo každé dieťa. A čo bolo našou odmenou? Šťastné tváre detí a spokojnosť rodičov.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo úspešne zahájiť prvý ročník kurzu plávania a už teraz sa tešíme na ďalší, ktorý  absolvujú  naši budúci predškoláci zase o rok.

Viac...

Karnevalová zábava

S fašiangovým obdobím k nám prichádza aj obdobie plesov a karnevalov. Taký skvelý karneval sme mali aj v našej materskej škole. Jedno dopoludnie sa naše triedy premenili na rozprávkové sály plné tanca hudby a rôznych víl, zvieratiek, princezien, princov a komiksových hrdinov. Deti si so svojimi pani učiteľkami užili množstvo zábavy. Každá maska bola odmenená sladkou odmenou.

 

Viac...

Zlatá rybka – divadelné predstavenie

Kde bolo tam bolo, žil jeden chudobný rybár, ktorý ulovil zlatú rybku….áno, túto rozprávku pozná určite každý z nás. A jedno krásne dopoludnie k nám do MŠ opäť zavítalo divadlo, ktoré túto rozprávku priblížilo našim najmenším. Deti z tried Zajačikov, Lienok, Včielok, Žabiek, Sovičiek a Mravčekov sa zišli v jednej triede, aby si deň obohatili touto peknou rozprávkou. Z predstavenia boli veľmi nadšené a plné zážitkov a dojmov sa vrátili späť do svojich tried.

Viac...

Fašiangy, Turíce

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…..tak tento nápev nám pripomína, že sa po Vianociach k nám blíži ďalšie obdobie v roku. Vedia to aj deti z triedy Mravčekov, ktoré si pripravili pásmo básničiek a pesničiek a tým obohatili Fašiangový program v kultúrnom stredisku. Jedno dopoludnie sa so svojimi pani učiteľkami vybrali takto potešiť občanov Varína. Vyslúžili si veľký potlesk a do MŠ si odniesli nové zážitky a sladkú odmenu.

Viac...

Mišo a jeho svet – divadelné predstavenie

Nedaj sa zlákať zlým vzorom… V takom duchu sa nieslo divadelné predstavenie Mišo a jeho svet, na ktorom sa zúčastnili v jedno dopoludnie deti z našej MŠ. Divadelné predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Zapájali sa do rozhovoru a s hlavným hrdinom príbehu - Mišom zažívali humorné situácie. Pomáhali mu tiež pri rôznych vážnych rozhodnutiach. A keď všetko dobre dopadlo - tak ako to v rozprávkach býva, spokojné deti sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Vesmír očami detí

Aj tento rok bola naša materská škola úspešná v súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2016. Konkrétne naša žiačka Emka Mihová z triedy “SOVIČIEK” patrila medzi najlepších v regionálnom kole a postúpila do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2016. Emka spolu so svojimi pani učiteľkami Olinkou Ondrušovou a Helenkou Matejkovou  boli pozvané na slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy výtvarných prác. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v pondelok 22. 02. 2016  vo výstavnej miestnosti Makovického v dome Žilina. Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým deťom – najmä predškolákom,  za snahu a tiež učiteľkám za odborné rady a trpezlivosť. Sme radi, že sa zapájame do súťaže “ Vesmír očami detí ” a určite v tejto  súťaži zostaneme verní aj do budúcnosti.

Viac...

Vianočné besiedky u Mravčekov, Sovičiek a Žabiek

A je tu čas vianočných besiedok!
Deti a pani učiteľky poctivo nacvičovali vianočný program, aby mohli tieto najkrajšie sviatky v roku svojim najbližším ešte viac spríjemniť. Odovzdali tak svojim rodičom najkrajší darček vo forme vinšov, básničiek, pesničiek a scénok. A rodičia svojich najmenších odmenili veľkým potleskom a bozkom.

Viac...

Opäť sú tu očakávané vianočné trhy

Aj tento rok sa vo vestibule materskej školy počas priebehu besiedok konal vianočný trh. Boli v ňom ponúkané rôzne pestré a zaujímavé výrobky, ktoré vyrábali rodičia, deti a pani učiteľky doma alebo na vianočných tvorivých dielňach. Všetkým, ktorí do vianočnej burzy prispeli krásnymi pestrými vianočnými výrobkami veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Prajeme Vám všetkým Šťastné a veselé Vianoce!

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>