2%

Milí rodičia a priatelia,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne(SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných školou, skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu a edukačného i interiérového vybavenia.

Údaje potrebné uviesť v tlačivách a v daňovom priznaní:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Materskej škole O. Štefku

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bernolákova 473, 013 03 Varín

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170590

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

 1. Zamestnanec:

(uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane)

Tlačivá:VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane...

POTVRDENIE o zaplatení dane ....

 1. Daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie:
 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

 Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ-RZ pri Materskej škole O. Štefku

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bernolákova 473, 013 03 Varín

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

173196170590

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 1. Postup pre právnické osoby
 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme krásne za Vašu podporu.

Vedenie RZ

Varín, február 2024