Akcie 2016/2017

Tablo predškolákov

Aj tento rok sa s nami lúčia naši najstarší - predškoláci. Deti z tried sovičiek a mravčekov sa jedno dopoludnie vybrali k obchodu pána Bolčeka, aby do výkladu – tak ako veľkí maturanti, umiestnili tablo so svojimi fotografiami.  Tablo predškolákov sa už stalo v našej materskej škole tradíciou. Každý z občanov sa určite pri výklade zastaví a pozrie, kto z radov škôlkarov už pôjde do školy. A my všetci sa z ich postupu veľmi tešíme.

Viac...

Váľanie mája

 Tak, ako je tradíciou v našej materskej škole stavanie mája, patrí k nej aj váľanie mája. O to sa opäť postarali zamestnanci OÚ ktorí nám náš máj prišli zhodiť. Deti zo všetkých tried sa  zišli pred MŠ a z bezpečnej vzdialenosti sledovali celú túto parádu. Bol to pre nich opäť jeden z pekných zážitkov.

Viac...

Zvieratká – záchranári

Aj tento rok opäť do našej MŠ zavítali psovodi záchranári. Pre deti je táto každoročná akcia veľmi obľúbená a veľmi sa na ňu tešia. Nebolo to inak ani teraz. Deti od rána netrpezlivo očakávali zvieratká. Dočkali sa nielen psíkov ale aj jedného prekvapenia – „vyhľadávacieho“ prasiatka. To zožalo najväčší úspech. Bolo to totiž niečo netradičné a čudujte sa, či nie, to prasiatko naozaj tetu záchranárku poslúchalo a reagovalo aj na pokyny. Psíci boli naozaj poslušní, pri aktivite vyhľadávania našich dobrovoľníkov ich bez problémov našli, tety záchranárky na slovo poslúchali a ukázali nám, čo všetko sa dokážu naučiť. Na záver deti mohli psíkov pohladkať a spokojné a plné dojmov sa vrátili do svojich tried. Psovodom záchranárom chceme za spoluprácu veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na nich zase o rok.

Viac...

Predškoláci a ich posledný deň v škôlke

Posledný Júnový deň sa triedami škôlky ozýval spev detí. To sa s ostatnými škôlkarmi lúčili naši predškoláci z tried Mravčekov a Sovičiek. Brány materskej školy sa im zatvoria a otvoria sa brány základnej školy. Zase o rok starší, pripravení na nové zážitky, ale aj na nové povinnosti. My im prajeme, aby ich v tomto ďalšom životnom kroku sprevádzalo množstvo úspechov. A všetky vedomosti, ktoré sme im počas rokov strávených v materskej škole odovzdali, nech využijú v ich ďalšom živote.

Viac...

Predškoláci po Jedľovinou

Deti z tried sovičiek a mravčekov majú Jún každoročne obohatený o jeden veľký turistický výlet. Nebolo to inak aj tento rok a jedno dopoludnie sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na malú/veľkú túru pod Jedľovinou na chatu Rozbehov. Počasie im vyšlo a po príchode ich čakal pestrý program, ktorý si pre nich pripravili ich pani učiteľky. Deti si zasúťažili, zatancovali si, vybláznili sa  a po obede sa vrátili do MŠ. Deti boli nadšené, že zvládli aj turistickú vychádzku a zažili opäť niečo nové.

Viac...

Predškoláci na Oravskej priehrade

Tak, ako posledné roky aj tento zavŕšili predškoláci svoju návštevu MŠ koncoročným výletom. Tento rok to bol výlet na Oravu a plavba loďou na Slanický ostrov. Deti z tried sovičiek a mravčekov sa ráno stretli pred MŠ a spoločne sa autobusom vybrali na Oravu. Samotná jazda autobusom bola pre mnohých z nich už veľkým zážitkom. Panovala tam veselá atmosféra a očakávanie. Po príchode na Oravu nás už čakala loď s milým personálom. Na lodi sa deťom páčilo, pozorovali okolie, veľkú vodu, popapali čo si nabalili a po príchode na ostrov sme si pozreli jeho pamiatky a vypočuli si výklad paní sprievodkýň. Po príchode do MŠ sme sa skoro už ako školáci naobedovali v školskej jedálni. Deťom sa výlet veľmi páčil, priniesli si z neho množstvo zážitkov a tešíme sa na ďalší zaujímavý výlet.

Viac...

Športový deň detí

Jún patrí deťom. Nielenže majú koniec roka, ale oslavujú aj svoj sviatok. Aj tento rok sme MDD krásne oslávili. V spolupráci so ZŠ bol pomocou deviatakov – najstarších žiakov pripravený krásny program pre našich najmenších. Deviataci si pripravili pre deti rôzne zaujímavé súťaže a každé dieťa dostalo odmenu. Deťom sa oslava tohto dňa veľmi páčila a tešíme sa na ďalšiu takúto spoluprácu aj o rok.

Viac...

Žabky u ochranárov

A opäť sme spolupracovali s našimi Varínskymi ochranármi. Pre našich maličkých si pripravili pekný program. Deti sa dozvedeli o tajomstvách lesa, krásnymi aktivitami sa oboznámili s jeho živočíchmi ale aj s tým, ako naše lesy chrániť a neznečisťovať ich. Aktivita bola zaujímavá, deťom sa páčila a tak sa spokojné a plné s nových informácií  vrátili do svojich tried.

Viac...

Domček na stračej nôžke

Aj divadlá hrané v našej materskej škole sú veľmi obľúbenou akciou a nebolo to inak ani tentokrát. Divadlo „ Domček na stračej nôžke“ bolo vtipné, nápadité a veľmi poučné. Deti sa do príbehu vžili, miestami nedýchali a krásne sa do deja zapájali. Hercom sa chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

Viac...

Mravčekovia na dni matiek v obci

Deň matiek sa oslavuje aj v našej obci. Do venca programu spolu s inými prispeli aj naši najmenší z triedy Mravčekov. Pásmo básní, piesní a tančekov zožalo veľký úspech a sme radi, že aj naši malí škôlkári môžu takým významným spôsobom prispieť do kultúrneho programu našej obce.

Viac...

Deň matiek

Deň matiek je jeden zo sviatkov, ktorý v našej materskej škole  špeciálne oslavujeme. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. Deti si so svojimi pani učiteľkami poctivo nacvičili program plný básní, piesní, tančekov... a netrpezlivo čakali na ten veľký deň D, kedy tento láskyplný dar odovzdajú svojim mamičkám. Besiedka každej triedy bola veľmi pekná, mamičky boli hrdé a detičky spokojné. A pani učiteľky boli pyšné na to, že to ich maličkí škôlkari zase zvládli na jednotku.

Viac...

Zdobíme máj

Tak a máme tu mesiac Máj, ktorého začiatok je spojený s rôznymi tradíciami. Jednou z nich je aj stavanie mája a aj u nás v materskej škole nám jeden krásny pestrofarebný máj postavili ujovia z našej obce. Keďže tento rok nám počasie neprialo, všetky triedy sme sa postupne schádzali vo vestibule, kde sme máj za sprievodu rôznych básničiek a pesničiek vyzdobili. Aj napriek nepriaznivému počasiu si deti toto dopoludnie užili a spokojné sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Deti deťom

Žiaci tretieho ročníka Základnej školy  vo Varíne pripravili pre deti z Materskej školy vo Varíne milé prekvapenie. Pozvali ich do kultúrneho strediska 26. mája  a zahrali im divadelné predstavenie - rozprávku Koza odratá a jež. Netypickou dramatizáciou tejto rozprávky ich zapojili do divadelného diania. Deti z materskej školy  spolu v interakcii  s hercami stvárňovali rozprávkový les - stromy, ktoré rozprávali o udalosti, ktorá sa tam odohrala. Pomáhali lesným  zvieratkám volať na medveďa, ktorý mal nešťastnej líštičke pomôcť. Súcitili s nešťastím a chceli pomáhať. Deťom sa vystúpenie páčilo a páčilo sa to aj malým hercom, tretiakom, ktorí mali možnosť vyskúšať si nový spôsob dramatizácie so zapojením publika. Každá rozprávka je nenahraditeľnou súčasťou motivačného prostredia pre mladšie deti, ponúka im možnosť prezentovať sa,  inšpiruje všetkých, ktorí sa s ňou stretávajú ku konaniu dobra, a vytvárania si vlastného hodnotového  postoja.

Viac...

Tvorivé dielne u Včielok

Veľká noc je za dverami a aj niektoré deti sa chceli pridať k jej prípravám. Preto si deti z tried Včielok spolu s ich p. učiteľkami a rodičmi zorganizovali veľkonočné tvorivé dielne. Účasť rodičov bola bohatá a s výsledkami boli všetci veľmi spokojní. V triede pribudli krásne veľkonočné ozdoby a aj takýmto spôsobom sa naši maličkí podieľali na prípravách týchto krásnych sviatkov jari.

Viac...

Na návšteve v škole

Aj tento rok sa deti z tried Sovičiek a Mravčekov rozhodli ešte pred zápisom navštíviť deti v prvých ročníkoch ZŠ . Jedno dopoludnie sa vybrali do školy pozrieť sa, ako také vyučovanie prebieha a čo ich v škole čaká. Pani učiteľky v škole predškolákom ukázali, ako to počas vyučovania v triede vyzerá. Deti sa zapájali do programu, ktorý mali pre nich pani učiteľky pripravený.  Prvý školský deň mali za sebou a spokojní a plní nadšenia sa vrátili do materskej školy. Dúfame, že ich toto nadšenie bude sprevádzať aj naďalej.

Viac...

Mravčeky a Sovičky sa starajú o prírodu

Aj naši škôlkari vedia, že sa o prírodu musíme starať. Preto sa aj predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov vybrali so svojimi pani učiteľkami jedno dopoludnie k okoliu rieky Varínka. Vybavení rukavicami a vreciami prechádzali jej okolím a zbierali odpadky, ktoré do prírody určite nepatria. A že toho nebolo málo. Aj takouto akciou sa zapojili do projektu „Dňa Zeme“ a postarali sa o zveľadenie nášho okolia.

Viac...

Mravčeky a Sovičky vo Varínskej tlačiarni

Marec je mesiac knihy a keďže tento rok sme sa museli pre rekonštrukciu knižnice zriecť jej návštevy, povedali sme si, že by bolo fajn oboznámiť sa s tým, ako taká knižka vzniká. Nie každý môže tlačiareň navštíviť a keďže my vo Varíne takú príležitosť  máme, poprosili sme pani Buchtovú o možnosť jej návštevy. Bola veľmi ústretová a umožnila nám zistiť, ako to s tými knižkami vlastne je. A tak sa deti z predškolských tried Sovičiek a Mravčekov v jedno dopoludnie do takejto tlačiarne vybrali. 

Viac...

Deň Zeme

Jar je už tu a treba sa postarať aj o okolie našej materskej školy.  Do upratovania areálu sa zapojili aj naši maličkí. Jedno dopoludnie dostali do rúk hrabličky, vrecia a hrabali napadané lístie. O túto aktivitu bol mimoriadne veľký záujem a očividne hrabličiek nemáme stále dosť. Deti sa pri práci striedali, každý z nich si to mohol vyskúšať a spokojní z dobre vykonanej práce sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Od semienka k rastlinke

Po oboznámení sa s významom vody sa deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Zajačikov, Včielok, Lienok a Žabiek oboznamovali s významom rastlinstva v našom živote. A ako najlepšie dokážu pochopiť maličkí rast rastliniek ak nie priamym pozorovaním? Aj u nás v škôlke sa preto v každej triede jedno dopoludnie veselo sadilo. Deti si sadenie semienok vychutnávali a dennodenne pozorujú ich rast v triede. A či niečo vypestujú? Necháme sa prekvapiť...

Viac...

Deň vody

Voda, voda, vodička.....voda je pre nás veľmi dôležitá. Pre nás ľudí, zvieratá, pre našu planétu. Nie nadarmo sa vode hovorí, že je tekuté zlato. A vedia to aj naši najmenší. S vodou a jej významom v prírode sa oboznamovali v školskom projekte počas celého týždňa. Dozvedeli sa, aký je jej kolobeh v prírode, vytvárali rôzne zaujímavé aktivity a učili sa, ako vodu šetriť a neplytvať ňou. Téma to bola veľmi zaujímavá a získali pri nej množstvo poznatkov, ktoré môžu dennodenne - aj keď sú ešte maličkí, uplatňovať v praxi.

Viac...

Predplavecká príprava predškolákov

Aj tento rok si boli predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov zaplávať. Po úspešnom minuloročnom 1. ročníku plaveckého kurzu sa naša škôlka rozhodla aj tento rok poskytnúť našim deťom plavecký kurz v spolupráci s plaveckou školou Nereus v Žiline. Záujem bol veľký a z plaveckého výcviku mali deti veľkú radosť.

Viac...

Karneval

S obdobím Fašiangu sa koná aj maškarný ples. Čo by sme to boli za materskú školu, keby sme taký nezorganizovali aj my? Deti boli z karnevalu nadšené a nevedeli sa ho dočkať. Spoločne sme sa rozprávali o maskách, odpočítavali dni, až konečne ten vysnívaný deň D nastal.

Viac...

O domčeku, ktorý kašľal.

Mali sme v škôlke ďalšie divadlo. Deti majú z týchto zmien veľkú radosť. Nebolo tomu ináč ani tento krát. V tomto predstavení sme sa zoznámili so zázračným domčekom z krajiny škriatkov, ktorý sa kúzlom dostal do krajiny ľudí. Predstavenie bolo krásne sprevádzané hudbou a svetelnými efektmi. Deti pozerali a počúvali so zatajeným dychom a plné dojmov a dobrej nálady sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Projekt – chlebík

Chlieb náš každodenný daj nám dnes....

Dôležitosť chleba v našich domácnostiach si uvedomujeme a učíme o tom aj naše deti. V rámci projektu „ Regionálnej výchovy “ sme sa dostali aj k téme  „ chleba “ a na triedach sme o ceste chlebíka na náš stôl s deťmi hovorili. Téma deti veľmi zaujala. Prešli cestu zrniečka, jeho spracovanie v dnešnej dobe aj v minulosti až k samotnému chlebu, ktorý aj ochutnávali. Dopoludnie s chlebom bolo veľmi zaujímavé a deti si z neho odniesli nové poznatky a pohľady na to, čo každodenne držia v rukách a koľko práce sa skrýva za každým jedným sústom.

Viac...

Fašiangové vystúpenie Mravčekov

 Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde.....aj tak sa spieva v jednej známej pesničke. Ani sme sa nenazdali a fašiangy máme už tu. Veľká noc je za dverami a všetci sa na ňu pripravujeme. Nie je to ináč ani v našej MŠ a k príprave fašiangového posedenia pre našich najstarších občanov sa pridali aj naši škôlkari z triedy Mravčekov. Pripravili si pásmo pesničiek a tančekov a takto potešili našich najstarších občanov Varína.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>