Unicef

V tomto školskom roku 2017/018 sa naša škola zapojila do projektu Škola priateľská k deťom. Projekt ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor.

Cieľom programu je vytvoriť v našej škole také prostredie, v ktorom sa každý z nás bude cítiť bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého budeme chodiť s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Podmienkou pre účasť na projekte v školskom roku 2017/2018 a získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM je splnenie nasledujúcich kritérií:

  • informovanie o programe Škola priateľská k deťom
  • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
  • práva detí v školskom vzdelávacom programe
  • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF
  • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada

Sekciu Škola priateľská k deťom, ako i jednotlivé kritériá si môžete pozrieť priamo na oficiálnej stránke UNICEF pre Slovensko.

Linka detskej istoty
116 111

Môže na ňu zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť.
Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí. Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje non-stop, počas celého školského roka, víkendov aj prázdnin.

Unicef

 Pomáhať iným ľudom
Je najlepším skutkom.
Pomôcť im s vodou
Potravou a strechou nad hlavou.

Biela a modrá
Farba záchranná.
Treba im pomôcť
Deň aj noc.

 Jakub Staňo 6.B

Vianočná zbierka UNICEF 2017

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2017 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom, kde vyzbierala vďaka dobrým ľudom krásnych 172 €. Táto čiastka poputuje do krajín, kde deti čelia chudobe, hladu a chorobám, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Viac...