Unicef

Program Škola priateľská k deťom 2022/2023 - UNICEF

Celoročný program  Škola priateľská k deťom sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa. Program  vzdeláva, vychováva a nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa – deti, pedagógov, rodičov a iných partnerov škôl. Cieľom programu je, aby činnosť školy bola vykonávaná s pochopením pre deti, v ich záujme  a za ich spoluúčasti. 

 

 

Program Škola priateľská k deťom 2023/2024 - UNICEF

Celoročný program  Škola priateľská k deťom sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa. Program  vzdeláva, vychováva a nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa – deti, pedagógov, rodičov a iných partnerov škôl. Cieľom programu je, aby činnosť školy bola vykonávaná s pochopením pre deti, v ich záujme  a za ich spoluúčasti. 

 

Plán práce na získanie titulu Škola priateľská k deťom na školský rok 2023/2024

  1. Vzdelávacie aktivity: Urobiť niektorú zo vzdelávacích aktivít podľa vlastného výberu pre ľubovoľný počet žiakov z publikácií na  webstránke https://www.unicef.sk. Podať správu o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
  2. Zapojiť sa aspoň do jednej fundraisingovej kampane Slovenskej nadácie pre UNICEF, alebo pripraviť vlastnú. Na výber je viac možnosti.
    • Podporiť zbierku MODRÝ GOMBÍK 2024, ktorá bude venovaná téme duševného zdravia na pomoc deťom na Slovensku a v zahraničí.
    • - Zakúpiť pre deti v núdzi niektorý z DARČEKOV PRE ŽIVOT
    • - Uskutočniť ľubovoľnú finančnú zbierku na našej škole.
  3.  Vyplniť evaluačný formulár po absolvovaní vyššie spomenutých aktivít.

 

Vypracovala vedúca pre spoluprácu s UNICEF:  Mgr. Kristína Chobotová                       

Linka detskej istoty
116 111

Môže na ňu zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť.
Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí. Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje non-stop, počas celého školského roka, víkendov aj prázdnin.

Unicef

 Pomáhať iným ľudom
Je najlepším skutkom.
Pomôcť im s vodou
Potravou a strechou nad hlavou.

Biela a modrá
Farba záchranná.
Treba im pomôcť
Deň aj noc.

 Jakub Staňo

Unicef
Škola priateľská k deťom 2020/2021

Zbierka UNICEF

Aj tento rok máte môžnosť sa zapojiť do celoslovenskej zbierky a pomôcť deťom, ktoré to najviac potrebujú!

Tradičné zbierky - MODRÝ GOMBÍK a VIANOČNÁ ZBIERKA, tak ako ich poznáte (zbierkovanie do pokladničiek na uliciach a v školách) sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnia. Ochrana detí je však pre nás prvoradá, preto sme sa rozhodli, že zbieranie finančných prostriedkov pre deti v núdzi, bude prebiehať pod názvom Darujme vzdelanie každému dieťaťu prostredníctvom celoslovenskej Výzvy Anny Karolíny Schmiedlovej (online). Získané finančné príspevky budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza.

Darovať príspevky môžete prostredníctvom nasledujúceho linku:

https://unicefslovensko.darujme.sk/slovenska-nadacia-pre-unicef-28962/

Viac info o zbierke:

https://www.unicef.sk/clanky/462-vyzva-uspesnej-tenistky-anny-karoliny-schmiedlovej/

ĎAKUJEME!

 

Škola priateľská k deťom 2019/2020
Škola priateľská k deťom 2019/2020 – zmena

Tento ročník programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM a celý priebeh školského roka ovplyvnila pandémia COVID-19. Napriek tomu sa v UNICEF rozhodli dočasne zmeniť podmienky programu pre školský rok 2019/2020, aby mohli oceniť našu prácu pre deti a získať titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

Kritéria na splnenie programu na školský rok 2019/2020:

Viac...

Škola priateľská k deťom 2018/2019
ZBIERKA MODRÝ GOMBÍK

Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Aj na našej škole prebiehala zbierka MODRÝ GOMBÍK, kde ste mohli pomôcť aj Vy. Svojim príspevkom do pokladničiek našim dobrovoľníčkam, ktoré ste mohli stretnúť na chodbách našej školy od 21. 5. 2019 do 23. 5. 2019. Výnos tohtoročnej zbierky činí 120 eur, za čo Vám srdečne ďakujeme. Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.

Viac...

Zbierka modrý gombík
Unicef
Vyhodnotenie: Vianočná zbierka UNICEF

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 žiačky 8. ročníka (Timea Jedličáková, Lucia Ženteková, Alexandra Komačková, Vanessa Porubčanská) zbierkovali v rámci školy. Tento rok sa vyzbieralo 122,89 eur, za čo ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli v predvianočný čas prispieť a pomôcť. Tohtoročná zbierka  putuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Vianočná zbierka UNICEF 2018

Tento školský rok sa naša škola zapojí do Vianočnej zbierky Unicef 2018 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom. V priebehu budúceho týždňa od 10.12. do 14.12. 2018 budete môcť prispieť a pomôcť deťom trpiacim podvýživou. Výnos z tohtoročnej zbierky poputuje do Južného Sudánu, Nigérie, Somálska a Jemenu, kde 1,4 milióna detí trpí hladom. Výnos bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy (špeciálna terapeutická výživa na arašidovej báze, ktorú Unicef dodáva do postihnutých oblastí) pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Viac...

Týždeň modrého gombíka
„Deti deťom“

Pred obdobím zbierky Týždňa modrého gombíka 2018 (14.05.-18.05.2018) sme sa rozhodli na našej škole zorganizovať aktivitu zameranú na posilnenie vzdelávacieho rozmeru Týždeň modrého gombíka. Našou snahou bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti všetkým deťom sveta, ktoré svoje detstvo prežívajú v nepriaznivých podmienkach. Naša aktivita – pečenie a predaj waflí v priestoroch školy bola zameraná tak, aby sme vďaka nej dokázali získať finančné prostriedky, ktorými podporíme tohtoročnú zbierku Týždňa modrého gombíka 2018. (výnos sa prirátava k ostatným vyzbieraným financiám). Za pomoc a realizáciu tejto aktivity ďakujeme našim ochotným žiačkam, ktoré celé dopoludnie piekli a predávali sladké wafle.

Viac...

Olympiáda ľudských práv

Aj tento školský rok sa na našej škole konala Olympiáda ľudských práv. Aj keď táto súťaž je vyhlasovaná Ministerstvom školstva ako súťaž stredoškolskej mládeže, objavuje sa snaha zapájať ľudské práva už aj medzi žiakov na základných školách, ktorí sa s touto tematikou stretávajú na hodinách Občianskej náuky. Je dobré, ak si už táto mladá generácia začne uvedomovať, že ľudské práva sú založené na princípe rešpektovania jednotlivca. V tohtoročnej olympiáde žiaci pracovali s vedomostným testom týkajúcim sa histórie, vymedzenia ľudského práva, ale aj jeho uplatňovania  v bežnom živote.

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci Karolína Cvachová z 8.A, Lívia Brezániová z 8.B a Matúš Ďurana z 9.A. Ostatným zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti.

Viac...

Vianočná zbierka UNICEF 2017

Tento školský rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky Unicef 2017 v rámci celoročného projektu Škola priateľská k deťom, kde vyzbierala vďaka dobrým ľudom krásnych 172 €. Táto čiastka poputuje do krajín, kde deti čelia chudobe, hladu a chorobám, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme krásne sviatky.

Viac...