Pre rodičov - tlačivá

Tlačivá na stiahnutie:

Prihláška na stravovanie DOCX ODT

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školy DOCX ODT

Žiadosť o povolenie vzdelávania v zahraničí DOCX ODT

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ DOCX ODT

Súhlas so spracovaním osobných údajov DOCX ODT

Dotazník - zápisný lístok do 1. triedy ZŠ DOCX ODT

Žiadosť o prijatie do základnej školy  DOCX ODT

Informovaný súhlas - pokračovanie v plnení PPV

Žiadosť o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania na 1-2 dni (pre triedneho učiteľa) DOCX ODT

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania na 3 a viac dní (pre riaditeľku školy) DOCX ODT

Žiadosť o oslobodenie žiaka z TSV DOCX ODT

Žiadosť o integráciu, začlenenie žiaka DOCX ODT

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD DOCX ODT

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD DOCX ODT