Archív 2019/2020

Dňa 26.6.2020 sme my, žiaci 4.A triedy ukončili naše štyri roky na 1. stupni ZŠ spoločným výletom. V ATC Varín sme si spestrili športové dopoludnie "opekačkou". Zahrali sme sa spoločenské a loptové hry. Po skončení sme sa občerstvili zmrzlinou. Všetkým sa náš rozlúčkový výlet páčil.

Viac...

Dňa 29. júna 2020 sme spoločne s prvákmi z triedy 1.A, 1.B, 1.C absolvovali spoločný koncoročný výlet do Lesníckej škôlky Lipovec pod Jedľovinou. Vďaka pani Anny Staňovej, ktorá nás pozvala do lesníckej škôlky, si deti overili svoje vedomosti z prvouky ohľadom poznávania ihličnatých a listnatých stromov, liečivých rastlín. Trasa do lesníckej škôlky bola pre prvákov náročná a zaujímavá, no deti sa veľmi tešili a ako správni turisti zvládli cestu výborne.

Viac...

Žiaci štvrtého ročníka navštívili Rozprávkový les v Nezbudskej Lúčke. Z jednej strany mali výhľad na Hrad Strečno a z druhej mali možnosť sledovať postavičky v Rozprávkovom lese. Z Rozprávkového lesa vyšli von rovno na priestranstvo, kde boli rozložené kolotoče a stánky so suvenírmi a občerstvením. Deťom sa veľmi páčil aj retiazkový kolotoč, z ktorého mali výhľad na okolie. Okrem kolotočov sa v okolí reštaurácie nachádzali trampolíny a chodúle, ktoré im urobili veľkú radosť. Deti si odnášali z výletu nielen dobrý pocit z pohybu, ale hlavne množstvo príjemných zážitkov z čarovného lesa. 

Viac...

Školská knižnica vyhlásila začiatkom nového kalendárneho roka 2020 súťaž pre žiakov, ktorí radi kreslia, pod názvom Najkrajšia obálka knihy –Bola raz jedna škola, v tej škole bola trieda .

Všetky potrebné informácie boli zverejnené na plagátoch v priestoroch našej školy. Na výzvu nezareagovalo veľmi veľa žiakov. O to viac si ceníme práce tých, ktorí sa zapojili a dali priestor svojej fantázii.

Viac...

Na základe výzvy školskej knižnice v septembri 2019 mali tí žiaci, ktorí radi čítajú a radi trávia voľný čas s knihou v ruke, príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorú sme nazvali Vráťme život starým knihám v knižnici. Počas celého školského roka zapojení žiaci spolu prečítali neuveriteľných 190 literárnych diel. Čítanie prerušilo nečakané zatvorenie škôl počas pandémie. Pre tých, ktorí knihy milujú, to však nebol problém a čítaniu ostali verní. Víťazka tohtoročného školského roka dokonca prekonala rekord víťazky z minulého školského roka o 12 kníh.

Viac...

Od začiatku mája do konca júna mali žiaci 1. stupňa možnosť zapojiť sa do dobrovoľnej aktivity -Zberu liečivých bylín z predmetu Prvouka a Prírodoveda.

Počas dištančného vzdelávania bolo našou víziou zamestnať žiakov tak, aby vzdelanie a zdravý životný štýl bol v rovnováhe. Prostredníctvom tejto aktivity žiaci dokázali spojiť príjemné s užitočným. Pohyb na čerstvom vzduchu a vzdelávanie o rastlinách a ich sile v jednom. Výsledkom boli krásne herbáre a fotografie nasušených liečivých bylín do novosezónnej domácej čajovne.

Viac...

Aj počas „korona krízy“ sme sa veľa naučili aj vedomostne, aj o nás samých.  Piataci sa učili učiť sa, postarať sa o seba aj o druhých, naučili sa byť samostatnejší. Keďže boli  ukrátení o praktické aktivity z biológie v škole, skúsili si urobiť jednu domácu a mohli pritom zapojiť aj ďalších členov rodiny. Fantázii sa medze nekládli . Cieľom aktivity bolo vypestovať rastlinku (najlepšie hospodársky významnú, ktorá priniesla  nejakú úrodu).  

Viac...

Aj tento školský rok bola súčasťou Envitalentu projektová časť Envitalent výskumník, ktorej som sa vďaka pánovi učiteľovi PaedDr. Tomášovi Bublíkovi zúčastnil aj ja. V súťaži som sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste. Názov môjho výskumu je: Skúmanie správania sa myši domovej v rôznych priestoroch.

Viac...

Rozšírenie pandémie koronavírusu ovplyvnilo priebeh a realizáciu mnohých predmetových súťaží v školskom roku 2019/2020. Ako čiastočná náhrada za zrušené krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády v kategóriách E a F bola žiakom  ponúknutá možnosť zapojiť sa do Celoštátneho kola GQIQ.

Viac...

To že dejepis bol a stále je obľúbený predmet v škole dokazujú aj žiaci svojimi peknými prácami, ktoré vytvorili na záver školského roka.  V projekte spracovali tému, ktorá sa im ich počas školského roka najviac páčila a najviac ich zaujala. V piatom ročníku sa skutočne v dejepise dozvedia veľa. 

Viac...

Prvý jún – MDD sme tento rok strávili v našej škole netradične. Naši žiaci sa po „nútených prázdninách“ na príchod do školy veľmi tešili.

Deti počas ich sviatočného dňa nesúťažili v rôznych disciplínach na školskom dvore, nehrali futbalový, ani volejbalový turnaj. Mali však radosť, že stretli svojich spolužiakov, pani učiteľky, hrali v triede rôzne hry a vyrábali rôzne veci.

Viac...

Technika je predmet založený najmä na praktickej činnosti, pri ktorom žiaci získavajú základné pracovné zručnosti a rozvíjajú tvorivé technické myslenie. 

Viac...

Aj napriek tomu, že vyučovanie prebieha dištančnou formou, žiaci sa snažia svoju kreativitu a vedomosti získané z internetu, dostupnej literatúry, či učebnice využiť pri tvorbe naozaj zaujímavých projektov. Témy žiakov boli rôznorodé, naši piataci mali možnosť vytvoriť projekty z GEOGRAFIE na tému – BIÓMY...

Viac...

Najlepším chemikom v Žilinskom kraji vo svojej kategórii sa stal náš deviatak Ondrej Blaško.   V tvrdej konkurencii prekonal v dištančnom krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii D ťažkých súperov a získal bez dvoch bodov plný počet!  Súpermi mu boli nie len najúspešnejší riešitelia okresného kola v rámci základných škôl, ale i gymnázií. Ondrej tak zvíťazil vo svojej kategórii aj nad gymnazistami zo Žiliny, Martina, Ružomberka a Liptovského Mikuláša.

Viac...

Počas prerušenia vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie žiaci 5. ročníka preberali tematický celok Povesti. Prečítali si niekoľko ľudových i autorských povestí, v ktorých základom je reálna historická osobnosť, miesto alebo historická udalosť. Mnohých žiakov téma zaujala a sami si prečítali niekoľko povestí, ktoré sa týkajú nášho regiónu.

Viac...

Žiaci 3.A a 3.B si na hodinách angličtiny preberali tému jedlo a popri tom sa naučili vyjadriť v cudzom jazyku čo majú radi a čo radi nemajú. V projektoch potraviny rozdelili jedlo na zdravé a nezdravé a vo vetách sa aj priznali čo majú radi.

Viac...

22. mája žiaci druhých ročníkov pokračovali v dištančnom vzdelávaní zameranom na ochranu prírody.

Zvolili sme túto tému pretože 23. máj je vyhlásený za Svetový deň korytnačiek organizáciou American Tortoise Rescue /  od roku 2000,  ktorá sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek / a je aj deťom veľmi blízka.

Viac...

24. máj bol vyhlásený organizáciou EUROPARC za Európsky deň národných parkov, preto sme sa rozhodli v druhom ročníku  vo štvrtok  21 . 5.  2020 počas dištančného vyučovania zamerať  sa na túto tému.   

Aktivity, ktoré sme podnikli či už na čítaní,  alebo  v iných častiach vyučovania v tento deň,  sa niesli v téme  Ako sa treba správať k zvieratám,  rastlinám, k prírode.

Žiaci sa oboznámili so základnými informáciami o národných parkoch:

Viac...

Do ruky ti kvietok vkladám,
moja milá mamička.
Skloň sa ku mne, dám ti ešte
horúci bozk na líčka.

Elena Čepčeková

Viac...

Aj počas prerušenia vyučovania sa snažíme zmysluplne vypĺňať čas našich žiakov. Na čítaní sme čítali príbeh Ako si mačky kúpili televízor,  deti si k textu vyrobili bábky a kulisy - obrázky  na dramatizáciu / bolo to dobrovoľné - kto chce/ a potom hrali doma rodičom a súrodencom divadielko.

Viac...

Pokračujeme s výzvami

Žiakov aktivita zrejme zaujala, keďže sa do nej neustále zapájajú, čo ma teší a zároveň motivuje naďalej efektívne a kreatívne pracovať....

Aké ďalšie výzvy už siedmaci splnili?

Viac...

Na našej škole máme už niekoľkoročnú účasť na chemickej olympiáde. Zakaždým sa  veľmi tešíme, keď sa nám podarí získať výborné umiestnenie. Tento rok bola chemická olympiáda niečím výnimočná. Nekonala sa v chemickom laboratóriu. Corona vírus ovplyvnil aj priebeh a realizáciu  predmetových  olympiád. Napriek tomu sa zrealizovala dištančná forma olympiády. Ondrejovi Blaškovi z 9.A triedy sa podarilo získať vynikajúce 2. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády, v kategórii D. Tešíme sa, gratulujeme a samozrejme držíme prsty v krajskom kole. Veľa úspechov!

Viac...

Zapoj sa do Expedície

Fenomény sveta Peniaze

s Bačom!
SLEDUJ VIDEÁ, ZDOLAJ VEDOMOSTNÉ KVÍZY, ZBIERAJ BODY A ZÍSKAJ ZAUJÍMAVÉ CENY,  POMÔŽ SVOJEJ ŠKOLE ZÍSKAŤ 10 000 EUR.

Ako na to? klik na obrázok
 

Viac...

 (1. až 4. roč., 1. stupeň ZŠ)

Zoznám sa bližšie s prírodou a vychutnaj si jej čaro, vône a silu. Je tu čas, kedy sa svojím školským povinnostiam môžeme venovať z pohodlia domovov či záhrad. Čas, kedy sme sa viac začali zameriavať na oddych či šport v prírode a obmedzili ulice miest, spoločenských  centier či výchovno- umeleckých aktivít. Jar je tu a príroda s ňou ruka v ruke rozbehnutá naplno. Aj stromy, kvety a bylinky sú v plnej sile. Mali by ste to využiť, spoznať ich liečivé účinky a doplniť svoje domáce zásoby. 

Viac...

Predmet Občianska náuka prispieva k orientácii žiakov v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Žiaci sú už z vyučovacích hodín naučení pracovať na projektoch,  preto som sa rozhodla zadať im „prácu na doma“ – projekt z Občianskej náuky. Cieľom tohto projektového vyučovania bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu aj v tejto mimoriadnej situácii.

Viac...

Pesnička na diaľku vznikla v období, keď sme ešte nikto z nás netušili, čo všetko sa bude odohrávať v našich životoch nasledujúce mesiace. Je to obdobie, ktoré nám veľa zobralo, ale aj veľa dalo. Čas sa zastavil a každý z nás mal možnosť popremýšľať nad svojim životom. Okrem toho sa mohol a môže venovať veciam, na ktoré doteraz nebolo veľa času. Aj MY – Vaše pani učiteľky sme sa zapojili do celoslovenského projektu Pesnička na diaľku, ktorú Ste už možno počuli v rádiu alebo televízii. Pieseň zožala veľký úspech, z čoho sa nesmierne tešíme a ďakujeme speváčke Dominike Titkovej, že ju pre nás všetkých zložila, aby nám spríjemňovala tieto chvíle. Do projektu sa už zapojilo viac ako 50 umelcov a vyšlo už niekoľko verzií. Túto pieseň si môžete vypočuť po kliknutí na jednotlivé linky. 

Viac...

Môžeš sa zdokonaliť v tanci, dobre sa zabaviť, pohybom spevniť telo a načerpať lepšiu náladu v pohodlí domova. Pohyb a zábava v jedenom. Tanec pre jednotlivca, páry či skupiny. Nájdete to na www.youtube.com a je to tanečná výuka moderných choreografií s názvom Just Dance. Je tu spracovaných mnoho skladieb z pop music. Sú spracované a častokrát aj zatancované pôvodnými interprétmi či už podľa klipu alebo interaktívne pre zábavu a nápadu tanečníkov.

Viac...

Keďže nám okolnosti zabránili, aby sme si tento rok pripomenuli tradíciu sadenia májov, tak sme sa rozhodli v rámci hudobnej výchovy v 5.C vyhlásiť súťaž o najkrajšiu kresbu mája s hudobným motívom a tu sú obrázky troch víťazov:

  1. miesto – Adam Štadáni
  2. miesto –  Nela Laurenčíková                
  3. miesto – Eliška Chytilová 

Viac...

Tento ročník programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM a celý priebeh školského roka ovplyvnila pandémia COVID-19. Napriek tomu sa v UNICEF rozhodli dočasne zmeniť podmienky programu pre školský rok 2019/2020, aby mohli oceniť našu prácu pre deti a získať titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

Kritéria na splnenie programu na školský rok 2019/2020:

Viac...

V dôsledku mimoriadnej situácie, v ktorej sme sa náhle ocitli my učitelia a rovnako aj žiaci, museli sme sa všetci veľmi rýchlo prispôsobiť zmeneným podmienkam aj nárokom. Nie sme spolu v priamom kontakte, nemôžeme sa spolu  priamo rozprávať, učivo si treba veľa krát doštudovať individuálne. A práve toto býva často krát problém, lebo žiaci ZŠ ešte nie sú schopní učivo naštudovať samy, hoci k nemu majú všetky podklady.

Na našej škole sme začali s realizáciou ONLINE hodín prostredníctvom office TEAMS, čím sa snažíme žiakom zabezpečiť výučbu s priamou komunikáciou s učiteľom. Zapojeným žiakom sa uskutočnené hodiny veľmi páčia, snažia sa komunikovať, odpovedať, majú možnosť sa priamo spýtať na učivo.

Viac...

Naši žiaci z prvého stupňa sa snažia využívať čas strávený doma nielen na plnenie si učebných povinností, ale aj na realizáciu projektov, pri ktorých využívajú svoju tvorivosť. Dovoľte nám podeliť sa s Vami s ukážkami niektorých prác súvisiacimi s rôznymi aktivitami našich žiakov.

Viac...

p>Školská knižnica v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlasuje celoročnú súťaž v čítaní beletrie alebo literatúry faktu pod názvom Vráťme život starým knihám v knižnici.

Viac...

Prečo výzvy?

Na začiatku bola myšlienka vymyslieť niečo, čoho výsledkom bude zabaviť sa a pri tom sa aj niečo naučiť. Výzvy sa týkajú aktuálnych tém v súvislosti s prírodnými vedami. Žiaci nevedia, kedy im bude zadaná challenge. Dokonca nevedia ani to, čoho sa výzva týka. Jednoducho im príde, a oni musia zaujať stanovisko. Buď výzvu príjmu a splnia danú úlohu za stanovený čas, za čo dostanú + (doteraz dostávali 1) za aktivitu z daného predmetu (BIO, CHE), alebo na výzvu nebudú reagovať. 

Viac...

Kto sú ľudskoprávni hrdinovia pre deti, v čom sú pre nich inšpiráciou a čo dokázali? K týmto otázkam sa cez svoje výtvarné práce mohli vyjadriť žiaci 8. a 9. ročníka v rámci hodín Občianskej náuky a zapojiť sa s nimi do 8. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú vyhlasuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Tento ročník súťaže má tému Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii. Cieľom súťaže je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv, záujem o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie.

Viac...

V dňoch 17.2.2020 – 21.2.2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik (LV) žiakov siedmeho ročníka, v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina  pri Martine. LV sa zúčastnilo 40 žiakov - 19 žiakov zo 7. A a 21 žiakov zo 7.B triedy. O plynulý a bezproblémový priebeh lyžiarskeho výcviku sa postarali: vedúca lyžiarskeho výcviku a pedagogický dozor – Mgr. Branislava Babišová, 2 učiteľky – lyžiarske inštruktorky (Mgr. Monika Staňová, Mgr. Natália Martošová) lyžiarsky inštruktor Adam Mahút a zdravotník Andrej Šipka (CK Andromeda). 

Viac...

XXXV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
Počas januára a februára 2020 na našej škole prebiehala výtvarná súťaž - Vesmír očami detí, v ktorej naši žiaci nakreslili ako si predstavujú nekonečný vesmír. Práce sme najprv zaradili do školského kola, z ktorých sme vybrali postupujúce práce do okresného kola.  Deti sa posnažili a vznikli veľmi pekné diela. Všetkým blahoželáme a držíme palce, aby ich práce postúpili do celoslovenského kola.

Viac...

V mesiaci február sme si na našej škole pripomenuli  „Medzinárodný týždeň priateľstva”. Počas celého týždňa naši žiaci uvedený sviatok oslávili diskusiami a tematickými výtvarnými prácami, ktoré boli zamerané na rozvíjanie priateľských vzťahov a hodnôt dôležitých pre priateľstvo. Ukončením „Medzinárodného týždňa priateľstva” na našej škole boli darčeky, Valentínky pre deti, ktoré im vyrobili kamaráti, aby ich potešili.

Zo školského kola Biologickej olympiády v kategórii C v šk. roku 2019/2020 postúpila s najvyšším počtom bodov do okresného kola žiačka 8.B triedy – Anna Chmeliarová, ktorá sa v okresnom kole umiestnila na peknom 9. mieste a bola úspešnou riešiteľkou. Gratulujeme!

Človek nikdy nevie, kedy bude musieť uplatniť svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci v praxi.

Nehodovosť na cestách stúpa, počet ľudí trpiacimi civilizačnými ochoreniami rastie, náhla nevoľnosť či srdcová, alebo mozgová príhoda postihuje už aj mladších ľudí. Ale stačia teoretické vedomosti? Myslíme si, že nie. Samozrejme, prax ide ruka v ruke s teoretickým poznaním. Mnohí si myslia, že keď vedia čo robiť, tak nemajú žiaden problém ani v realite, no často opak je pravdou.

Viac...

Dňa 6.2.2020 sa v zasadačke Mestského úradu v Žiline uskutočnil 48. ročník okresného kola geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 210 žiakov rozdelených do 3 kategórií. Prvá časť olympiády pozostávala z poznatkov z monotematického celku a miestnej krajiny, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov.

Viac...

Pani učiteľky  zakomponovali  do  vyučovacích  predmetov  úlohy s fašiangovou  tematikou tak, aby  sa  žiaci  hravou  formou zoznámili  s obdobím, ktoré  patrí medzi obľúbené ľudové tradície a zároveň prebrali  predpísané  učivo.  Žiakom  sa  bezpochyby  páčil tento  spôsob vzdelávania, pretože vypočítali  oveľa  viac  úloh  a urobili  množstvo  cvičení na hodine  SJL, ako  obvykle. Veselá  nálada motivovala  žiakov k tvorivosti  a kreativite  na  hodinách  Výtvarnej  výchovy a Pracovného  vyučovania, na  ktorých 

Viac...

V období Fašiangov, času veselosti, roztopašnosti, zábavy a radosti si aj žiaci našej školy spomenuli na starčekovcov z DOS Alžbetínum a pripravili si pre nich fašiangové vystúpenie. 12. februára ich navštívili a predviedli im program, ktorý im pripomenul obdobie ich mladších rokov. Zahrali  im fašiangové divadlo s prekáračkami a zaspievali, zahrali na heligónkach piesne typické pre toto obdobie. Priniesli im obrázkové pozdravy, ktoré vytvorili pre nich pri príležitosti sviatku svätého Valentína. Vystúpenie sa starkým páčilo a deti boli odmenené potleskom a sladkosťou.

Viac...

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecký rast jednotlivcov.

Naši žiaci súťažili v troch kategóriách.

 

V prvej kategórii súťažili žiaci 2. - 4. ročníka.

V umeleckom prednese prózy sa umiestnili títo žiaci:

Viac...

Vo štvrtok 06.02.2020 sa uskutočnilo Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9. ročníkov a zástupcov z 15 stredných škôl. Rodičia aj žiaci mali možnosť vypočuť si priamo z prvej ruky informácie týkajúce sa škôl, kde chcú ísť študovať. Zastúpené boli odborné školy s maturitou, bez maturity, obchodné akadémie, hotelová akadémia aj gymnázium. Dozvedeli sa o možnostiach duálneho vzdelávania, jeho výhodách, možnostiach.

Mali možnosť zobrať si informačné materiály, pozrieť prezentácie ako aj osobne sa porozprávať so zástupcami jednotlivých škôl.

Viac...

Dňa 14.11.2019 prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B. Záujem žiakov bol veľký – v kategórii 1A súťažilo 33 žiakov a v kategórii 1B 22 žiakov, ktorí v písomnej časti museli zvládnuť gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Najlepší postúpili na ústnu časť, ktorá určila nasledovné poradie:

Viac...

O živote na slovenských hradoch a zámkoch sa dozvedáme z kníh, o vzniku a zakladaní miest a obcí rozprávajú legendy, v tajuplných príbehoch ožívajú pozoruhodné a magické miesta na Slovensku, z pokolenia na pokolenie kolujú medzi ľudom povesti o čarodejných bytostiach s nadprirodzenými vlastnosťami.

Viac...

Žiaci 2. B a 4. B triedy si pripravili pre seniorov vo Varíne fašiangové vystúpenie pre seniorov. Pestrým programom potešili a pohladili nejedno srdce. Svojimi piesňami, básňami a krátkym divadelným programom pripomenuli starým rodičom fašiangové zvyky a tradície, ktoré sa zachovali dodnes. 

Viac...

1. decembrový týždeň sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách (G, F, E). Súťažiaci si mohli zmerať sily v teoretickej časti a svoje zručnosti predviedli v praktickej časti pri práci s atlasom. Samozrejme nechýbali otázky aj z miestnej krajiny, kde sme si overili aké majú vedomosti o Žilinskom kraji. Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme sa mohli pochváliť bohatou účasťou naozaj šikovných žiakov. Veľmi nás teší záujem žiakov o tento predmet. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce na okresnom kole. 

Viac...

Ruština sa stáva obľúbenou. Hodiny sú spríjemnené učením sa rôznych pesničiek, básničiek, interaktívnymi úlohami, spoznávaním reálií krajiny, zvykoslovných tradícií, kultúry, literatúry, prírodných zvláštností , prácou s časopisom a exkurziou.

Mnohí z dnešných našich žiakov považujú ruštinu za užitočnú pre svoju budúcnosť. Je to druhý obchodný jazyk Európskej únie, to znamená dopyt po rusky hovoriacich zamestnancoch. Vedieť po rusky je na trhu práce v súčasnosti veľkou výhodou.

Viac...

Súťaž o najkrajšiu vianočno-zimnú výzdobu tried. Naši žiaci sa priam pretekali v nápaditosti, ako si vyzdobiť triedu, a tým spríjemniť očakávanie Vianoc. V stredu 18. decembra sa porota v zložení: p. zástupkyňa Andelová, p. učiteľka Chobotová a žiaci zo žiackej školskej rady počas vyučovania vybrali do tried, aby výzdobu zhodnotili. 

Viac...

Milí žiaci, učitelia a rodičia,

znovu máte možnosť prečítať si ďalšie číslo nášho školského časopisu ZRKADLO.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

A znovu sa priblížili Vianoce, žiaci si v tomto adventnom čase pripravili vianočné vystúpenie pre rodičov, starých rodičov, všetkých obyvateľov obce Varín.

V kinosále vo Varíne 11. decembra pre nich zahrali príbeh o anjelovi Striebrovláskovi, ktorý svojimi dobrými skutkami vykonanými medzi ľuďmi na Zemi znovu získal miesto v Nebi, ktoré stratil pre svoju neposlušnosť.

Viac...

Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti „Šaliansky Maťko“, ktorej školské kolo sa konalo 17. decembra 2019. Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce život v minulosti. Aj  o tom je totiž Šaliansky Maťko...

Viac...

Mikulášsku atmosféru na našej škole spestril koncert, ktorý sa konal v kinosále kultúrneho domu. Na koncerte vystúpila hudobná skupina zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, ktorá zahrala a zaspievala známe slovenské i zahraničné populárne piesne. Deti si toto hudobné dopoludnie užili a za záver si aj s chuťou zatancovali.

Viac...

Odborná beseda

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnila beseda pre siedmy ročník s MUDr. Katarínou Murajdovou.  Túto besedu organizujeme každoročne v rámci kampane Červené stužky. Pani doktorka primeraným spôsobom priblížila žiakom problematiku HIV a AIDS. Počas besedy sa žiaci aktívne zapájali, kládli p. doktorke zaujímavé otázky. 

Viac...

V stredu  27.11. sa  základné školy Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského  kraja zúčastnili  Športového dňa Nadácie Slovenskej sporiteľne v Športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Zapojila sa aj naša škola s atlétmi 2.- 5.ročníka. Okrem športovej súťaže čakal na účastníkov bohatý program. Pripravené boli skákacie hrady, maľovanie na tvár aj občerstvenie.

Viac...

Blíži sa čas Vianoc, čas kedy sa všetci tešíme na chvíle strávené v kruhu rodiny a priateľov.
Nie každý má však možnosť sadnúť si za štedrovečerný stôl so svojourodinou a mnohí dôchodcovia v domovoch dôchodcov pociťujú osamelosť práve počas vianočných sviatkov. Preto sme sa rozhodli spríjemniť tieto Vianoce niekomu, kto nečaká od nikoho darček a zapojiť sa do celoslovenského projektu :

Viac...

V mesiaci októbri a novembri sa piataci na hodinách dejepisu učili o práci historika, neskôr sa zahrali na historikov - pátračov. Hľadali, skúmali, robili rozhovor s rodičmi, starými rodičmi a výsledkom ich práce bola vizualizácia rodostromu ich rodiny i niekoľko generácií dozadu. Cieľom ich projektu bolo spoznať nielen svojich predkov, ale i pochopiť aká je práca historika náročná.

Viac...

V tomto školskom roku sme sa po druhýkrát zapojili do skvelého športového projektu „Dajme spolu gól“, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz. Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách. Vďaka projektu sme získali materiálne vybavenie: futbalové lopty, sieťku na lopty, rozlišovacie tričká, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačné rebríky a tričká pre malých hráčov.

Viac...

Partnerská organizácia spoločnosti NATUR-PACK- Deti čistej Zeme n.o. pripravila projekt s názvom:

„Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme“,

ktorého cieľom je zvýšiť environmentálne cítenie detí, zvýšiť mieru triedenia odpadu a vytvoriť čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie, v ktorom žijeme.

Viac...

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom  je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie. Dňa 8.11. ho navštívili aj naši žiaci 4. A a 4.B triedy.

Viac...

Dňa 28.10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja žiakov 5.-9. ročníka. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí preukázali svoju šikovnosť a bystrosť mysle. 

Viac...

Dňa 12. novembra sa uskutočnila prednáška pre dievčatá siedmeho ročníka s názvom: „Dospievam alebo život plný zmien“. Dievčatá boli pútavou a veľmi citlivou formou oboznámené s jednotlivými témami, ktoré sa spájajú s obdobím dospievania a puberty.

Viac...

11. novembra 2019 sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili prednášky pod názvom Si Online II. Lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, ktorá realizuje výchovno-vzdelávacie programy na školách, predstavila našim žiakom plusy a mínusy online sveta. Priblížila im vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy, hroziace zdravotné riziká „online života“ i prevenciu vzniku online závislostí. Upozornila ich na novodobé formy šikanovania na sociálnych sieťach, najmä na kyberšikanu, kyberstalking,

Viac...

Podarilo sa nám získať grant na podporu projektu Technika hrou od základných škôl, ktorý poskytla Nadácia Volkswagen.

Viac...

 Po prvých dvoch školských  mesiacoch, kedy  sa  naši  najmenší žiaci  adaptovali na  nové  prostredie  a hlavne  na  množstvo  povinností,  ktoré musia  denne  zvládnuť, po  absolvovaní  slávnostnej  imatrikulácie, kde  boli  pani  riaditeľkou  pasovaní  do „Cechu  školského,“ čakala na  nich  ďalšia skúška  odvahy  a vytrvalosti – Testovanie  pohybových  predpokladov žiakov  ZŠ. Pani triedne  učiteľky  vysvetlili a pripravili  deti na testovanie  tak, aby sa všetci  tešili  na športové disciplíny.

Viac...

Dňa 4. novembra 2019 sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na Správe NP Malá Fatra pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. 

Viac...

7. novembra 2019 sme sa zapojili do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je, aby sa čo najviac detí vzdelávalo vo vonkajšom prostredí. Dobre sme sa obliekli a vyšli sme z triedy von na čerstvý vzduch. Pobyt v prírode či na školskom dvore nemusí byť spojený iba s hrou, môže byť spojený aj s edukáciou. Takýto spôsob vykonávania výchovno - vzdelávacích aktivít rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu a kritické myslenie. Žiaci si počas outdoorovej edukácie budujú vzťah s živou i neživou prírodou, rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a v neposlednom rade robia niečo aj pre svoje zdravie – posilňujú svoj imunitný systém. Tento školský rok sa vzdelávali vonku žiaci na predmetoch:

Viac...

V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy hladný človek siaha často po nie najzdravších  potravinárskych produktoch, je potrebné poukazovať na zdravú výživu. 

Viac...

Jeseň je čas zberu plodov z našich záhrad a polí. Ako sa už stalo tradíciou v tomto období, zrealizovali sme opäť výstavu ovocia a zeleniny v dňoch 23. – 28. októbra. Žiaci priniesli naozaj pekné kreatívne výtvory z ovocia a zeleniny, krásne veľké i malilinké jabĺčka. Tie najkrajšie príspevky sme sa rozhodli odmeniť. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii výstavy patrí poďakovanie.

Viac...

- bútľavá vŕba, ktorej sa môžeš zdôveriť s čímkoľvek.

Na čo slúži?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole vadí a čo by si chcel zmeniť, ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo chceš len upozorniť na nejaký problém. 

Kde nájdeš schránku dôvery?

Na stene vedľa hlavnej nástenky vo vestibule.

Viac...

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila už do 15.ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré organizačne zabezpečila naša školská knižnica. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola téma „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Viac...

24.10.2019

„Sláva nám, sláva nám, sme prváci dobrí žiaci...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A, I.B a 1.C triedy na slávnostnej imatrikulácii vo štvrtok, 24. októbra 2019. Úlohy prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť zodpovedne zhostili žiaci 9. ročníka, ktorí pozvali prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných do školskej telocvične.

Viac...

V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 10.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v duchu témy List za listom - baví ma čítať.

Viac...

 

1.stupeň

trieda

1.miesto

Kršková A.

3.B

2.miesto

Mihalčatinová L.

3.A

3.miesto

Androvičová A.

2.A

Viac...

Žiaci z Redaktorského krúž­ku na Základnej škole On­dreja Štefku vo Varíne spolu s pani učitelkou Kristínou Chobotovou navštívili re­dakciu MY Žilinských novín. Budúci novinári sa zozná­mili s prácou redaktorov a bežným chodom týžden­níka.

Viac...

Október je mesiac spojený s dôležitým posolstvom úcty k starším, ktorému aj tento rok venovali svoju veľkú pozornosť žiaci našej školy. Deti prvého a druhého ročníka navštívili dňa 23. 10. 2019 domov opatrovateľskej služby Alžbetínum vo Varíne. Svoje veľké ďakujem vyjadrili babkám a dedkom prostredníctvom ľudových piesní, básní, riekaniek, dramatizácie a hrou na heligónkach.

Viac...

Dňa 18.10.2019 sa žiaci 4.A triedy zúčastnili v Žiline bezplatného náučného zážitkového programu Zberný dvor, ktorý financoval OZV NATUR – PACK. Zážitkový program nadväzoval na posolstvo novej eko-knižky Zberný dvor, ktorú v tomto roku vydal spevák a spisovateľ Branislav Jobus. Súčasťou programu bolo vystúpenie hudobnej skupiny, hrajúcej na recyklované nástroje a aktivity motivujúce a učiace zážitkovou formou deti triediť odpadky. Za odmenu dostala trieda knihu Zberný dvor, ktorá sa využije pri eko-výučbe.

Viac...

Dňa 17.októbra 2019 žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si ako svoj voliteľný predmet vybrali ruský jazyk, navštívili Aponniho knižnicu v Oponiciach a Slovanské múzeum A.S. Puškina v Brodzanoch.

V obci Oponice stojí renesančný kaštieľ zo 16.-17. storočia , ktorého súčasťou je Aponiovská knižnica. V knižnici sa nachádzajú vzácne diela od roku 1515 do roku 1940. V jej zbierkach je vyše 400 prvotlačí v 12 jazykoch, medzi inými i z ruského jazyka. Expozícia je cestou do minulosti a žiaci získali veľa informácií nielen o živote grófa Aponiho, ale i spôsobe práce s knihami, ktorých historická hodnota je nevyčísliteľná. Interiér knižnice bol nanovo postavený podľa výkresovej dokumentácie, pohľadníc a fotiek stolármi zo Zvolena a patrí medzi najkrajšie historické interiéry Slovenska. Naši žiaci sa ocitli v týchto priestoroch po prvýkrát a v pravom zmysle slova ich očaril.

Viac...

Pretože naši žiaci nimi sú! 

V októbri 2019 sa žiaci navštevujúci triedy 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B a 7. B zúčastnili súťaže ,,Ako sa má správať zodpovedný finančný spotrebiteľ?" organizovanej Národnou bankou Slovenska v rámci Dní finančného spotrebiteľa 2019. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť originálny slogan a plagát na tému zhodnú s názvom súťaže. Šikovní žiaci spojili sily, zorganizovali pracovné skupinky a vytvorili krásne a originálne diela. 

Viac...

Náš školský klub detí prišli navštíviť zachranárske psy, ktoré pod odborným vedením ukázali našim deťom ich prácu, šikovnosť a vytrvalosť.

Viac...

V utorok 15.10.2019 sa žiaci ročníkov 3. – 9. zúčastnili anglicko – slovenského divadelného predstavenia 1001 Stories v rámci Európskeho dňa jazykov. Dostali sa do rozprávky z exotických čias, keď ľudia ešte lietali na kobercoch, nosili sa na chrbte veľryby a dokázali sa rozprávať s vtákmi. Počúvali príbehy plné zázrakov a ľudskej múdrosti. 

Viac...

Dňa 14.10.2019 sa vybraní žiaci 5.- 9. ročníka zúčastnili ,,Behu nádeje“, ktorý sa konal v rámci XXV. ročníka celoslovenského festivalu zameraného na patologické javy v spoločnosti ,, DNI NÁDEJE“. Štafetový  beh sa konal v peknom prostredí Parku Ľudovíta Štúra za krásneho slnečného dňa. 4-členné družstvá súťažili až v šiestich kategóriách (5-6. ročník dievčatá/chlapci; 7-8. ročník dievčatá/chlapci; 9. ročník dievčatá/chlapci).

Viac...

Múzeum holokaustu v Seredi sa nachádza v  priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Múzeum predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny a zároveň je aj  pamätníkom zavraždeným Židom zo Slovenska. Dôležitosť toho, aby bolo mladým ľuďom  umožnené spoznať aj túto kapitolu dejín slovenského národa,  si stále viac a viac uvedomujeme, a aj preto sme sa aj tento rok rozhodli zorganizovať výchovnovzdelávaciu exkurziu pre deviatakov našej školy do Múzea holokaustu.

Viac...

Tak ako každý školský rok aj tento rok sa už v jeho úvode vybrali žiaci 7. ročníka po stopách významných predstaviteľov slovenskej literatúry – Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína.

Prvou zastávkou bol Dolný Kubín, kde sme navštívili  Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. V jednotlivých miestnostiach múzea si žiaci počas odborného výkladu prezreli obrazový a textový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Popritom žiaci riešili úlohy, hlavolamy a hádanky zamerané na život a dielo P. O. Hviezdoslava.

Viac...

Naši štvrtáci mali možnosť vyskúšať si učenie hrou pomocou učebnej pomôcky - Funtronic. Funtronic - interaktívna podlaha poskytuje veľké možnosti vo vyučovaní, pri pohybe žiakov, pri zábave. Rozvíja tímové schopnosti, pohybovú koordináciu, logické myslenie, postreh a vnímanie žiakov. Štvrtáci si preverili svoje vedomosti z anglického jazyka, vlastivedy, prírodovedy, zahrali si futbal a spoločne vedomostnú hru  bojové lode. Hodina bola pre nich príjemným spestrením vyučovania.

Viac...

Motto: “Život ako ho (ne)poznáme”

V piatok 27. septembra sa uskutočnila Európska noc výskumníkov 2019 v OC Mirage Žilina. Spolu s našimi ôsmakmi a deviatakmi sme sa boli pozrieť na nové technológie a pokroky vedy. Mali možnosť vidieť niekoľko zaujímavých exponátov, dokonca si niektoré mohli sami vyskúšať. Riadili simulátor dronu, vyskúšali si virtuálne okuliare, opilecké okuliare, videli ako pracuje 3D tlačiareň, dozvedeli sa ako pracuje optická pinzeta a aké je jej využitie napríklad v medicíne. Taktiež sme mali možnosť vidieť exponáty týkajúce sa robotiky, trvalej udržateľnosti a biotechnológií. Prakticky si zopakovali poskytovanie prvej pomoci na figurínach. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, aby sme mohli s údivom sledovať pokrok vedy a techniky za ďalší rok.

Viac...

Dňa 23.9.2019 prebiehal na škole Európsky deň športu pre žiakov  1. – 4. ročníka.

Počasie nám neprialo v realizovaní na školskom ihrisku, a tak sme športovali v interiéri školy.

Pre malých športovcov sme pripravili množstvo zábavných aktivít, pri ktorých si zasúťažili, zmerali svoju fyzickú zdatnosť a vytrvalosť. Chlapci si zahrali futbal, mnohé dievčatá sa predviedli v cvičení s gymnastickými kruhmi. Absolvovali množstvo súťaží v behu, v skákaní, v lezení, v  posilňovaní celého tela. Na záver nechýbal strečing a vyhodnotenie úspechov všetkých zúčastnených.

Viac...

V závere minulého školského roka vtedajší siedmaci pripravili pre svojich spolužiakov tematickú výstavu z biológie „Anatómia ľudského tela.“ Jednotlivé dvojice či trojice mali za úlohu vyrobiť orgány ľudského tela v čo najreálnejšej podobe. 

Viac...

Dňa 2. septembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka v priestoroch telocvične. Po hymne zaznel slávnostný prejav riaditeľky školy PaedDr. Moniky Filovej a nasledoval kultúrny program žiakov školy. V úvode privítala pani riaditeľka našich prváčikov, ktorých na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy. Popriala im veľa radostných školských dní, nových kamarátov a úspechov na našej škole. S pomocou láskavých a obetavých pani učiteliek sa čoskoro naučia čítať, písať, počítať ...

Viac...