Hlavná stránka

Ročníky 1. až 4.

Pred nástupom žiaka do školy je potrebné vypísať:

Čestné vyhlásenie prosíme vypísať elektronicky prostredníctvo eŽK, resp. je možné tlačivo priniesť vypísané do školy.

Podmienka nástupu žiaka do školy:  negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, resp. jeho výnimka.

Ročníky 8. a 9. – nástup do školy 19.04.2021

Viac...

Vážení rodičia,

mimoriadna situácia súvisiaca s ochorením Covid – 19 zasiahla do života každého z nás. Prísne obmedzenia i zákazy sa prejavili nielen v našich súkromných životoch, ale aj tých pracovných. Tento fakt má dopad aj na blížiaci sa zápis detí do 1. ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční vyplnením online – prihlášky v termíne od 12.04.2021 do 16.04.2021 bez osobnej prítomnosti rodičov a detí.

V prípade, že pre Vás on-line prihlásenie dieťaťa nie je technicky možné, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 0911 221 994 za účelom prihlásenia dieťaťa papierovou formou. 

Viac...

 

Viac...