Hlavná stránka

Na základe konzultácie s RÚVZ Žilina oznamujeme zákonným zástupcom detí v 6. triede Mravčekov, že je potrebné obmedziť sociálny kontakt detí v termíne do 27.11.2020. Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina bude prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka prerušené v termíne od 24.11.2020 do 30.11.2020. Žiakom a triednym učiteľom 1.A, 3.B a 4.A triedy je zároveň nariadené karanténne opatrenie z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 - prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

V čase od 24.11.2020 do 30.11.2020 bude výučba prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa.

 Vo Varíne, dňa 22.11.2020

PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa a po konzultácii s RÚVZ Žilina, bude prevádzka materskej školy v 6.triede Mravčekov v dňoch od 23.11.2020 do 27.11.2020 PRERUŠENÁ z dôvodu výskytu ochorenia na COVID-19.