Hlavná stránka

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenej distribúcie elektriny pre naše odberné miesta a MŠ od 02.03.2021 7:30 do 02.03.2021 do 13:30 bude prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ prerušená. Na deň 02.03.2021 (utorok) udeľuje riaditeľka školy žiakom 1. až 4. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

OZNAM

Vážení rodičia, prosíme o pravidelnú kontrolu oznamov na stránke školy www.skola-varin.sk a  v elektronickej žiackej knižke, kde sú uverejňované aktuálne informácie. V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje do elektronickej žiackej knižky, je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa. Ak máte záujem, aby Vám informácia o novom ozname v e-ŽK prišla na e-mail, je potrebné ho nastaviť a aktivovať.

Viac...

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že z dôvodu epidemickej situácie, zavedeného lockdown-u, informácií MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a so súhlasom zriaďovateľa bude organizácia vyučovania v čase od 18.01.2021 nasledovná:

  1. výučba na celej škole bude prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa,
  2. prevádzka ŠKD bude prerušená,
  3. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 1 - 4,
  4. Rozvrh hodín 2020/2021 dištančné vzdelávanie, ročníky 5 - 9,
  5. Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu – dištančné vzdelávanie aktualizácia od 11.01.2021,
  6. Hodnotenie žiakov 1. polrok 2020/2021.

Prosím rodičov o pravidelnú kontrolu oznamov v internetovej žiackej knižke a na stránke školy, kde budú uverejňované aktuálne oznamy!

Infografika otváranie škôl

 Vo Varíne, dňa 14.01.2021                          PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy