Adaptačný program novoprijatých detí

Vstup dieťaťa do materskej školy  je prvým krokom vstupu do spoločnosti. Táto udalosť prináša zmeny nielen v živote dieťaťa, ale aj rodičov. To, akým spôsobom sa dieťa prispôsobí novému prostrediu, závisí od mnohých faktorov. Dôležitú rolu zohráva vek, povaha dieťaťa, jeho osobnosť, ale aj samotní rodičia. Veľmi dôležitá je kooperácia dieťaťa, rodiča a učiteľa, aby túto fázu zvládli všetci na výbornú.

Z dôvodu ľahšej adaptácie na podmienky MŠ možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu. V čase trvania adaptačného pobytu môže zákonný zástupca privádzať dieťa do MŠ na kratší čas. Dĺžku pobytu a počet dní určí zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu v spolupráci s učiteľkami na triede v závislosti od psychickej pohody dieťaťa, podmienok materskej školy, podmienok rodičov dieťaťa a zdravotného stavu dieťaťa.

Rady pre rodičov:

Ranné lúčenie s množstvom kriku a plaču je pre všetkých veľmi náročné.
Toto obdobie proste musíte vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.

  • Po príchode do MŠ sa snažte s dieťaťom veľmi rýchlo rozlúčiť. Nedávajte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s vami.
  • Pokiaľ dieťa chytí záchvat, musíte ho uistiť, že napriek tomu budete musieť odísť  a ono aj tak musí zostať v škôlke. Je jasné, že ste v šoku a možno ste u svojho dieťaťa obdobný záchvat ešte nevideli, ale musíte pozbierať sily a ísť. Hovorte s ním však o tejto situácii aj pred tým, ako nastane, keď je dieťa pokojné.
  • Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca, dochádzku nesmiete prerušiť, lebo by ste sa ocitli na úplnom začiatku.
  • Darujte mu nejakú drobnosť, napríklad srdiečko alebo macíka, ktorý bude symbolizovať, že ho veľmi ľúbite a vždy sa pre neho vrátite.

Adaptačný proces novoprijatého dieťaťa v MŠ:

04.09.2023-PONDELOK
Pobyt dieťaťa v zariadení od 08:00 hod do 10:00 hod s podaním desiaty.

05.09.2023-UTOROK
Poldenný pobyt dieťaťa v zariadení od 08:00 hod do 12:00 hod s podaním desiaty a obeda. 

06.09.2023-STREDA
Poldenný pobyt dieťaťa v zariadení od 08:00 hod do 12:00 hod s podaním desiaty a obeda.  

Od 07.09.2023 dieťa absolvuje celodenný pobyt.  (t.z. aj so spánkom a olovrantom). Rodič si svoje dieťa vyzdvihne v čase od 14.30 hod do 15.25 hod. Po 15.25 hod. sú deti umiestené v zbernej triede VČIELOK do 16.30 hod.