Jedálny lístok

Názov zariadenia: ŠJ pri ZŠ s MŠ O.Štefku,  VARÍN

Prihlásiť, respektívne odhlásiť stravu je možné deň vopred najneskôr do 14tej hod., na tel. čísle: 0911 199 422 alebo na stránke strava.cz.

Jedálny lístok: strava.cz

Vážení rodičia, v súvislosti s termínom podávania žiadostí na

  • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)
  • dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“)

na rozpočtový rok 2023 Vás žiadame, aby ste v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr do štvrtku 22.12.2022, informovali školu telefonicky (0911 221 994) alebo emailom (skola@skola-varin.sk) o tom, že:

Viac...

* “Mlieko a mliečne výrobky „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.

Platby za stravné uhraďte na IBAN: SK52 5600 0000 0003 8858 9009

Cena stravného lístka

POPLATKY MŠ, ŠJ, ŠKD od marca 2023