Archív 2022/2023

Dňa 27.6.2023 sa uskutočnil školský futbalový a hádzanársky turnaj žiakov 5. – 9. ročníkov zmiešaných družstiev. Dievčatá hrali hádzanú a chlapci futbal. Po dramatických vzájomných zápasoch sú výsledky nasledovné:

Viac...

20. júna 2023 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Ich prvou zastávkou bol Rodný dom Rázusovcov, kde je expozícia rozdelená do dvoch častí.  V pôvodných priestoroch „Rázusovie domu“  je umiestnená expozícia venovaná evanjelickému farárovi, spisovateľovi a politikovi Martinovi Rázusovi, spisovateľke Márii Rázusovej-Martákovej a ich bratom Michalovi a Matejovi, významným mikulášskym kníhtlačiarom. 

Viac...

Dňa 23.6.2023 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej, ktorého sa zúčastnili žiačky 6.B a 7.A. Poďakovanie za snahu a výkon patrí žiačkam:

Viac...

Dňa 26.6.2023 sa naši škôlkari môžu pochváliť tým, že súťažili na olympiáde. Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, so ZMOS, so samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách aj tento rok vyhlásil Olympijský deň. Mottom tohto ročníku bolo „Hýb sa, uč sa, Objavuj a Spoločne za lepší svet“.
Olympijský deň začal slávnostným nástupom družstiev, olympijskou hymnou, zapálením ohňa a zložením sľubu o čestnom a férovom súperení v podaní pani riaditeľky.

Viac...

Tretia júnová nedeľa tradične patrí otcom, starým otcom. Žiaci našej školy na nich nezabudli. Starší žiaci pripravili reláciu ku tomuto sviatku do školského rozhlasu. Ostatní pripravovali pre nich rôzne darčeky, pozdravy, rozprávali sa o tom, ako sa otcovia o nich starajú, ako ich majú radi. Čítaním a písaním slohov poukázali na to, že tvoria  neodmysliteľnú každej súčasť rodiny. Vedia, že otec má v ich živote nezastupiteľné miesto.

Viac...

V mesiaci jún sa žiaci 1. -3. ročníka zúčastnili školskej exkurzie v Zuberci. Navštívili Múzeum oravskej dediny, kde mali možnosť vidieť ako žili naši predkovia. Spoznávali život ľudí oravskej dediny, ako  žili v skromných podmienkach, ako sa matky starali o deti, ako ich obliekali, čo jedli, ako si stavali  príbytky a vyrábali si všetko, čo potrebovali pre ku každodennému životu. Žiaci si mohli  vyskúšať remeselnícku činnosť z minulosti. Okrem zážitkov si mali možnosť  kúpiť výrobky týchto remeselníkov, ale aj to, čo si vyrobili samé pod ich vedením. Domov sa vrátili plní dojmov a  s poznaním, že si majú vážiť všetko, čo v súčasnosti majú.  

Viac...

Vo štvrtok 8. júna  prišli do našej školy pozrieť  prváčikov predškoláci. Prváci im ukázali, čo všetko sa za rok naučili. Ako vedia písať  a čítať písmenká, počítať. Porozprávali, čo sa všetko ešte v škole učí. Predškoláci nám ukázali ako sú pripravení a vypracovali pracovné listy, ktoré im skontrolovali a oznámkovali naši prváci. Spolu si zaspievali a zarecitovali. Predškolákom sa v škole páčilo a povedali, že sa už tešia a  od septembra radi prídu do našej školy.

Viac...

Dňa 9.6.2023 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie do Sv. Antona a Banskej Štiavnice. 

Exkurziu sme začali prehliadkou kaštieľa vo Svätom Antone, ktorý je obklopený anglickým parkom so vzácnymi stromami. Okrem honosných salónov je súčasťou kaštieľa aj poľovnícka expozícia s poľovníckymi zbraňami a trofejami.

Viac...

Dňa 6. júna 2023 sa žiaci 9. ročníka aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia zúčastnili exkurzie do Jánošíkových dier.

Diery predstavujú sústavu kaňonov a tiesňav v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec v Krivánskej časti Malej Fatry. Na turistickej trase z Terchovej – Bieleho potoka cez Nové a Dolné diery naspäť k hotelu Diery nás sprevádzala p. Anička Žideková zo Správy NP Malá Fatra, ktorá si okrem odborného výkladu pri informačných tabuliach pripravila pre žiakov aj ďalšie aktivity (napr. poznávačku vtákov). 

Viac...

Dňa 8.6.2023 sa na futbalovom štadióne MŠK Žilina uskutočnilo veľké finále „1:0 PRE NEMČINU“, ktoré usporiadal Goethe – Institut pod záštitou veľvyslanectva Nemecka. Na tomto turnaji sa zúčastnilo aj naše chlapčenské mužstvo. Jednotlivé tímy súťažili nielen vo futbale, ale aj po vedomostnej stránke z nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na šport, a to formou pexesa a kvízu. O 10:30 prebehol úvodný ceremoniál, v ktorom organizátori súťaže objasnili pravidlá celého dňa (v nemeckom aj v českom jazyku). Najskôr prebehol krátky kvíz z nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na futbal a jednotlivé tímy Nemecka.

Viac...

Dňa 9.6.2023 sa v priestoroch školského ihriska, telocvične a priestorov školy konal Olympijsky deň detí na 1. stupni. V úvode olympijského dňa prebehol oficiálny ceremoniál – zapálenie olympijskej fakle, olympijská hymna a zahájenie celého podujatia. Jednotlivých disciplín sa zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa ZŠ. Všetky disciplíny boli zábavné. V každej disciplíne asistovali naši deviataci, ktorí merali a zapisovali výsledky každej triedy. Následne sa v každej disciplíne vybrali prví traja najlepší športovci, ktorí boli ocenení medailou, odznakom, kartou športovca a olympijským pexesom.

Viac...

23. mája 2023 navštívili žiaci 4. ročníka dopravné ihrisko v Krasňanoch. V areáli základnej školy si žiaci overili získané vedomosti z dopravných značiek prakticky na bicykloch a kolobežkách, ktoré nám poskytla základná škola. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. Kým jedna skupina žiakov jazdila na bicykloch a kolobežkách, druhá a tretia skupina trávila čas na veľkom ihrisku v areáli základnej školy. Chlapci hrali futbal a dievčatá využili preliezky. Skupiny sa vystriedali. Na dopravné ihrisko a späť sme bezpečne prešli pešo po cyklotrase. Tento deň bol plný zážitkov a športu. Ďakujeme pani riaditeľke základnej školy Mgr. J. Kmeťovej za krásne strávené dopoludnie v areáli základnej školy.

Viac...

43 žiakov 4.A a 4.B triedy sa zúčastnilo od 29. mája do 2. júna 2023 školy v prírode v Čičmanoch. Ubytovaní sme boli v Penzióne Bystrík. Všetci sme boli veľmi spokojní s ubytovaním a so stravou. Animátorky so svojím animačným programom Akadémia Superhrdinov spríjemnili deťom pobyt v škole v prírode. Deti si animátorky obľúbili a výborne s nimi spolupracovali. Superhrdinovia, ktorých deti spoznali počas týždňa, sa volali: Komunikácia, Kreativita, Kritické myslenie a Spolupráca. Postupne sme sa oboznámili s celým areálom a pravidlami v ňom. V prvý večer boli deti obdarované od animátoriek tričkom, šiltovkou Wachumba. 

Viac...

Prostredníctvom prezentácií, videí, učebnej pomôcky s témou prvej pomoci pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ Kamil a psík zdravotník sa žiaci učili a opakovali si základy prvej pomoci, ktorými sú dýchanie z úst do úst, masáž srdca, pomoc pri bezvedomí, zastavenie krvácania, ošetrenie popálenín, zlomenín, privolanie odbornej pomoci.

Viac...

Svetový deň učenia vonku sa mal konať 18. mája.  Z dôvodu nepriaznivého počasia sa na našej škole síce nerealizoval v tomto termíne, no priaznivci učenia vonku si našli vhodný termín počas pekného počasia a nepremeškali príležitosť učiť inak a najmä inde ako v triede, a to vonku. 

Viac...

Staň sa vedcov a vynálezcom je aktivita, ktorú v rámci dejepisu plníme so žiakmi každý rok. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti. Tento rok sa na  vynálezcov „premenili“  žiaci 5. - 9. ročníka, venovali sa tvorbe projektov a makiet, prostredníctvom ktorých nám predstavili historické obdobia.  Zo žiackych výrobkov sme pripravili výstavu vo vestibule školy, ktorá aj ostatným žiakom približuje podobu rôznych historických období.

Viac...

Oblasť Kysúc je rodiskom mnohých historických osobností , je známa množstvom kultúrnych pamiatok a geografických zaujímavostí, s ktorými sa rozhodli oboznámiť žiaci 9.ročníka v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry v posledný májový deň tohto roka.

V rámci „putovania“ po tejto oblasti sa dostali z Varína až do Veľkého Rovného, kraja drotárov, ktoré preslávil Andrej Ferko a Vladimír Ferko románom Ako divé husi. 

Viac...

Žiaci 8.a 9.ročníka sa dňa 26.5. zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu “Príbeh Slovenska”. Cieľom programu bolo pútavou formou spoznať dejiny vlastného národa a kultúry, ozrejmenie faktov histórie. Program sa dotýkal aj tém totality, socializmu, ŠTB, emigrácie, ZSSR, demokracie, A. Dubčeka atď. Hovorené slovo striedali piesne hrané a spievané naživo, priamo korešpondujúce s predstavovanou témou. Program bol veľmi poučný, veku primeraný, podporený video-projekciou. Žiaci boli vťahovaní do diania prostredníctvom aktivít, za ktoré boli odmenení. 

Viac...

Dňa 12.5.2023 sa dvanásti žiaci z 2.stupňa zúčastnili behu po schodoch, ktorých bolo 151. Ide o prekrásne podujatie, ktoré sa koná pod historickým hradom Strečno.

Víťazmi vo svojej kategórii boli:

1. miesto Eliza Milová 7.B
1.miesto Lukáš Gjer 7.A

Viac...

Týždeň od 15. mája do 19. mája bol týždňom modrého gombíka. Zbierka je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Tento rok je výnos z tejto akcie venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. Žiacka školská rada, ktorá túto aktivitu zastrešuje, úprimne ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli. Srdečná vďaka patrí i Lucke Novosadovej, Vanesske Mestickej z 9.A a Ninke Rolkovej, Anetke  Berešíkovej z 9. B, ktoré ochotne a zodpovedne navštívili všetkých darcov. Spolu sme pomohli a podarilo sa nám vyzbierať 286,98 eur.

Viac...

Týždeň od 15. mája do 19. mája bol týždňom modrého gombíka. Zbierka je venovaná deťom, ktoré žijú v krajinách, kde zúria vojny alebo ich pustošia prírodné katastrofy. Na svete sú milióny detí, ktoré sa trápia a aj my môžeme byť ich nádejou. Tento rok je výnos z tejto akcie venovaný na programy duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. Žiacka školská rada, ktorá túto aktivitu zastrešuje, úprimne ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli. Srdečná vďaka patrí i Lucke Novosadovej, Vanesske Mestickej z 9.A a Ninke Rolkovej, Anetke  Berešíkovej z 9. B, ktoré ochotne a zodpovedne navštívili všetkých darcov. Spolu sme pomohli a podarilo sa nám vyzbierať 286,98 eur.

 

 Dňa 10.5.2023 sa v priestoroch školskej telocvične uskutočnilo testovanie všeobecných pohybových zručností žiakov 5. – 9. ročníka. Testovanie sa uskutočnilo v ranných hodinách počas 2. VH.  Žiaci boli o testovaní vopred informovaní.

Viac...

17. 5.2023 sa konalo okresné kolo 31.ročníka Slávika Slovenska 2023. Súťaž prebiehala v priestoroch Základnej umeleckej školy FERKA ŠPÁNIHO v Žiline.

Vybraná bola žiačka 4.A triedy AGÁTA HLINÍKOVÁ, ktorá vyhrala  titul Absolútneho slávika v školskom kole 2023. Súťažila s dvomi ľudovými piesňami, jedna podľa vlastného výberu a druhá podľa požiadaviek organizátora Spevníček 2023. 

Viac...

Každoročne druhá májová nedeľ patrí našim mamičkám, preto sme na triednických hodinách, prírodovedy, pracovného vyučovania, v ŠKD  zaradili hru  na malé mamy. Žiaci získavali predstavu o tom, ako sa treba správať o malé bábätka– kŕmenie, prebaľovanie, ..... Aktivita sa páčila aj chlapcom. Zistili, že to nie je také jednoduché a  čo všetko treba obetovať, koľko trpezlivosti a lásky treba vynaložiť pri opatrovaní malého bábätka. 

Viac...

V mesiaci máj sme sa rozhodli potešiť svoje mamičky.

Pri príležitosti Dňa matiek sa v obci konalo vystúpenie, na ktorom sa predstavili aj žiaci našej školy. Zaspievali, zarecitovali mamičkám, babičkám, zahrali scénku...

Svojim vystúpením žiaci potešili svojich blízkych a tak  aj takouto formou poďakovali za ich lásku, starostlivosť, trpezlivosť, nehu, opateru, obetavosť a neustálu ochranu.

Viac...

Na našej škole ponúkame žiakom okrem anglického jazyka aj možnosť výberu druhého cudzieho – nemeckého alebo ruského jazyka, s výučbou od 7. ročníka. Žiaci tak majú príležitosť osvojiť si druhý cudzí jazyk na komunikačnej úrovni A1, pričom na naučia rozumieť známym každodenným výrazom a základným slovným spojeniam. Pomocou moderných vzdelávacích metód, interaktívnych učebníc, pracovných zošitov a interaktívnych tabúľ motivujeme žiakov k záujmu o učenie sa aj druhého cudzieho jazyka, čím ich pripravujeme nielen na prekonávanie jazykových bariér, ale aj na celoživotné vzdelávanie a lepšie uplatnenie na trhu práve.

Viac...

 IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z prírodovedných predmetov, konkrétne z fyziky, chémie a biológie. Súťaž je určená žiakom do 16 rokov. Najúspešnejší žiaci budú mať možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v decembri. Na 1. sústredenie postupujú žiaci, ktorí najlepšie zvládli zrealizovať domáci experiment a dosiahli najlepšie skóre v online kvalifikačnom teste.

Viac...

Dňa 27.4.2023 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D. Konalo sa na Gymnáziu M.M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentoval  Lukáš Cvacho z 9.A triedy. V konkurencii vynikajúcich chemikov z celého kraja bol náš žiak veľmi úspešný. Lukáš mal spolu s víťazom rovnaký počet bodov, na základe dosiahnutého vyššieho počtu bodov v teoretickej časti, sa Lukáš umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. 

Viac...

 Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. So žiakmi našej školy sme pri tejto príležitosti realizovali viacero aktivít. V spolupráci s NPMF Varín sme oslavy Dňa Zeme začali spoločným čistením prírody v našom okolí. Z našej školy sa ho ochotne zúčastnili naši deviataci. Čistili sa potoky, biokoridor, verejné priestranstvá. Ďalšie aktivity sa realizovali na vybraných predmetoch v rámci vyučovania. Naši prváčikovia maľovali veselú a smutnú Zem a zamýšľali sa pri tom, prečo a kedy je Zem smutná, a kedy je naopak veselá.

Viac...

Srdečne ďakujeme všetkým žiakom , rodičom a zamestnancom ZŠ s MŠ O. Štefku Varín, ktorí sa  zapojili do verejnej zbierky Deň narcisov. Na podporu onkologických pacientov a ich rodín sme spolu vyzbierali peknú sumu : 320,54 eur. Ďakujeme.

Viac...

20. 04. 2023 sa v Kinosále Varín uskutočnil pre žiakov 5.-9. roč. výchovný koncert pod názvom Slovensko spieva. Pod taktovkou občianskeho združenia Škola života sa predstavili spevák zo skupiny Arzén Jaro Gažo a gitarista skupiny HT Juraj Jaroščiak.

Viac...

Dňa 24. apríla sa  žiaci našej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Shakespeare Day. Do akcie sa zapojilo spolu dvadsať žiakov z ročníkov 3.-9.

Súťažilo sa v troch kategóriach : 1. kategória: 3.-4. ročník, 2. kategória : 5.-7. ročník, 3.kategória: 8.-9. ročník.

Viac...

Dňa 21. apríla sa vybratí žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice v Žiline, kde mali možnosť obzrieť si Britské centrum a oboznámiť sa s rôznymi anglickými knihami, učebnicami, nahrávkami atď.   Žiaci sa zúčastnili veľmi  náučnej a pútavej prezentácie na tému Londýn. Mali si možnosť  pozrieť  známe i menej známe miesta Londýna,  miestne metro, ktoré je tým najstarším na svete a ďalšie zaujímavosti.

Viac...

Dňa 21. apríla sa vybratí žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice v Žiline, kde mali možnosť obzrieť si Britské centrum a oboznámiť sa s rôznymi anglickými knihami, učebnicami, nahrávkami atď.   Žiaci sa zúčastnili veľmi  náučnej a pútavej prezentácie na tému Londýn. Mali si možnosť  pozrieť  známe i menej známe miesta Londýna,  miestne metro, ktoré je tým najstarším na svete a ďalšie zaujímavosti.

Viac...

V dňoch 03.04. a 04.04. 2023 sa konalo školské kolo v spellingovej súťaži. Súťažilo sa v troch kategóriach: 1. kat.: 3.-4. ročník, 2.kat.: 5.-7. ročník, 3.kat.: 8.-9. ročník.  Žiaci súťažili ako 3-členné skupiny a ako jednotlivci.

Viac...

Dňa 17. 4. 2023 sme sa učili netradične. Absolvovali sme totiž exkurziu do Nitry - najstaršieho mesta na Slovensku. Po približne 2,5 hodinovej ceste autobusom sme vystupovali do krásneho slnečného dňa na nitrianskom Župnom námestí. Tam  sme sa stretli s našou  sprievodkyňou, ktorá nás vzala na pútavú cestu za poznaním našich najstarších dejín. Prvou zastávkou bol Kostol sv. Petra a Pavla. Dozvedeli sme sa, že pri prácach na tomto kostole sa našli dva veľmi vzácne reliéfy.

Viac...

2. apríla - v nedeľu bol Svetový deň povedomia o  autizme - Deň ľudí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Prostredníctvom rozhlasovej relácie sme žiakom ozrejmili, v čom spočíva autizmus a vyzvali ich, aby prišli v piatok 31.3. 2023 oblečení v modrom (farba komunikácie) a tak vyjadrili svoje sympatie k týmto ľuďom. Každý za seba vyrobil  modré srdiečko, ktoré mohol pripevniť vo vstupnej vestibule. Žiaci  dali  najavo, že  autistov  prijímajú medzi seba. 

Viac...

Dňa 4.4. 2023 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Spev a Hra na hudobný nástroj. Súťaže sa zúčastnili tí najlepší, ktorí mali odvahu zahrať, zaspievať a ukázať svoj talent. Spomedzi všetkých účinkujúcich vybrala porota víťazov:

 

Viac...

Pôstne obdobie je časom prípravy na veľkonočné sviatky. Aj my sme sa so žiakmi na hodinách náboženstva pripravovali na duchovnú stránku týchto výnimočných sviatkov. S prváčikmi sme nechali „rozkvitnúť“ drevený kríž. S druhákmi,  štvrtákmi a piatakmi sme si hovorili o krížovej ceste, o symboloch pôstneho a veľkonočného obdobia , o symbolike liturgických farieb o častiach veľkonočného trojdnia. Spoločne sa sme sa pomodlili pobožnosť krížovej cesty.

Viac...

21.03. a 29.03. 2023 navštívili žiaci 5. ročníka Krajskú knižnicu v Žiline, kde si pre nich pracovníci knižnice pripravili zaujímavý program. V úvodnej časti programu si vypočuli prednášku o histórii Krajskej knižnice v Žiline  a potom sa venovali témam Načo je dobré chodiť do knižnice? Aké knihy nájdete na jednotlivých poschodiach? A ako sa dajú vyhľadať knihy v našom katalógu? Témy boli sprevádzané praktickými ukážkami a komplexnou prehliadkou celej knižnice. Okrem oddelenia Literatúry pre deti a mládež žiakov najviac zaujalo Britské centrum, kde im pracovníci  knižnice ukázali, kde hľadať akú knihu a tiež im poradili, ako si najlepšie vybrať knižku pre seba. 

Viac...

V mesiaci marec sa tradične pripomína žiakom ako mesiac knihy a čítania. Každá trieda na 1. stupni ZŠ venovala v týždni od 13.3. do 17.3. 2023 jeden deň čítaniu. Pri návšteve školskej knižnice si vybrali knihu, z ktorej si čítali.  

Aby sme ešte viac pritiahli deti k  aktivitám súvisiacich s knihou a čítaním sme sa rozhodli, že navštívime obecnú knižnicu. Po dohode s pracovníkom knižnice sme ju jednotlivo po triedach navštevovali v týždni od 20. 3. do 27.3. 2023

Viac...

Počas februára a marca sme sa s deťmi na hodinách NBV zamerali na čítanie Sv. písma – konkrétne na príbehy kráľovnej Ester. 

Viac...

Žiaci našej školy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, ktorým si pripomíname dôležitosť ľudského života a význam ochrany tých, ktorí sa brániť ešte nedokážu. S heslom pripni bielu stužku a zviditeľni neviditeľného človeka sme odštartovali na začiatku minulého týždňa Kampaň Biela stužka, ktorá každoročne vrcholí 25.marca. Aktivity boli realizované počas hodín náboženskej výchovy.

Viac...

17.03. a 20.03. 2023 sa uskutočnilo okresné a regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. (5.-6. ročník) a III. (7.-9. ročník) kategóriu. Na radnici v Žiline vystúpilo viac ako 80 recitátorov, ktorých recitátorské výstupy hodnotili trojčlenné poroty zostavené z pedagógov, recitátorov, hercov a divadelníkov.

Viac...

21.marec  je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Za účelom zvýšenia povedomia verejnosti o Downovom syndróme vyzvali členovia školskej rady žiakov našej školy, aby vyjadrili  svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým  syndrómom obutím ponožiek a oblečením teplákov rôznych farieb. Tí, ktorí výzvu priali, dali tým  najavo, že si uvedomujú odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Vyjadrili tak spolupatričnosť, demonštrovali, že ich nesmie nikto diskriminovať a segregovať.

Viac...

Vážení rodičia,

do školy sme dostali informáciu o projekte, ktorý si Vám dovoľujem dať do pozornosti:

PROJEKT DIGITÁLNI RODIČIA

Viac...

V piatok 17. februára sa uskutočnila na našej škole Valentínska diskotéka. O hudbu sa postaral šikovný „DJ “ a svoju úlohu si splnil naozaj zodpovedne. Zábava bola úžasná, všetci sa výborne bavili. Okrem hudby a tanca žiakov čakala aj bohatá tombola, súťažné hry a aktivity, ktoré si pripravili naši deviataci. Žiakom sa veľmi páčil nápad s maľovaním na tvár a fotostena, kde si urobili veľa vtipných záberov.

Viac...

Dňa 9.2. 2023 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórii D. Do školského kola postúpilo 5 žiakov z domáceho kola. V školskom kole boli 4 žiaci úspešnými riešiteľmi. Dvaja žiaci, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov postupujú do okresného kola. Sú to Lukáš Cvacho z 9.A triedy a Peter Murajda z 8.A triedy. Prajeme veľa úspechov v okresnom kole! 

Viac...

V dňoch od 6.2. 2021 do 10.2. 2021 sa na našej základnej škole uskutočnil Týždeň priateľstva. Žiaci z druhého stupňa pripravili rozhlasovú reláciu do školského rozhlasu  o priateľoch a priateľstve. Vyzvali žiakov k aktivitám podporujúcich priateľstvo, ktoré prináša do nášho života pokoj a dobrú náladu. V tomto týždni boli počas pobytu v škole  začlenené  rôzne aktivity – do vyučovania: SJL - čítanie, sloh, rozprávanie, spoločenské hry  na  OBV, VYV, triednických hodinách,  počas prestávok sa mohli hrať rôzne spoločenské hry.... rozvíjali predstavy o priateľstve,  vzájomnej  dôvere, o vernosti,  úcte k iným, úprimnosti, ,...

Viac...

V pondelok 13. februára 2023 sa uskutočnilo pre žiakov II. stupňa školské kolo tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie a prózy súťažilo 16 žiakov v dvoch kategóriách – II. kategória bola určená pre žiakov 5.-6. ročníka, III. kategória pre žiakov 7.-9. roč. Recitátori svojimi vyrovnanými výkonmi vytvorili krásnu atmosféru a porota v zložení Mgr. Košútová, Mgr. Mikolajová a Mgr. Ticháková nemala ľahké rozhodovanie. Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme na recitačnej súťaži.

Viac...

Žiaci 8. a 9.ročníka sa dňa 18.01.2023 zapojili do školského kola Olympiády z RUJ.  Museli zvládnuť:

  1. test zo všeobecného prehľadu z ruských reálií, základnej lexiky, základných gramatických javov, s ktorými sa doteraz stretli,
  2. prácu s textom z časopisu,
  3. krátke rozprávanie o sebe - 9.ročník, napísať pozdrav – 8.ročník.

Poradie žiakov podľa ročníkov bolo nasledujúce:

Viac...

22. decembra 2022 sa žiaci ZŠ zúčastnili vianočného koncertu Veselé Vianoce. Koncert predviedli dvaja hudobníci Alexander Malo a Ing. Oliver Šipkovský. Hudobno-vzdelávací program priblížil žiakom pravú podstatu Vianoc, históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta, dôležitosť priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov.

Viac...

Študentky odboru záchranár na ŽU Simona Hrušková, Eva Hanuláková a Simona Juščáková dňa 27.01.2023 oboznámili žiakov 9.ročníka našej školy so základnými poznatkami o prvej pomoci, snažili sa zvýšiť ich záujem o túto tému a v neposlednom rade šíriť osvetu o práci záchranárov, ktorých práca je hlavne o spolupráci,  rozhodnosti a zodpovednosti za životy iných.

Viac...

Je to športový projekt, ktorý je  realizovaný na ZŠ a zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Žiaci sa mohli presvedčiť, na kej úrovni je ich fyzická zdatnosť a okrem toho si zmerať sily aj so svojimi spolužiakmi.

Výsledky našej školy:

Viac...

,,Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."

Svojim vystúpením a krátkym programom nám "Lucie" z našej školy spestrili  predvianočný čas. Spojením hry na heligónke, spevom kolied, recitáciou vinšov a samotným ,,vymetaním“ jednotlivých tried nám priblížili túto predvianočnú ľudovú tradíciu.

Viac...

V novembri sme nezabudli na našich starkých, babky a dedkov, obyvateľov Domovov pre seniorov Auxilínium a Alžbetínium. 

Žiaci našej školy im pripravili sladké prekvapenie Mikulášsky balíček. 

Viac...

Medzi aktivity Výchova k manželstvu a rodičovstvu patria tradične aj prípravy na vianočné obdobie. Žiaci prvého stupňa si vyskúšali zdobenie medovníčkov. Práca ich bavila a tešili sa z nej. Veľmi sa snažili, aby ich medovníček bol čo najkrajší. Medovníky, ktoré vyzdobili si zobrali domov na výzdobu vianočného stromčeka.

Viac...

V mesiaci november prebiehala na druhom stupni základnej školy súťaž Piškvorky v troch kolách. Najskôr prebehli v každej triede piateho až deviateho ročníka triedne kolá z ktorých najlepšie 2 tímy postúpili do nasledujúceho kola, kde hrali proti sebe tímy z rovnakého ročníka. Následne sa v kolách, ktoré boli zorganizované individuálne pre každý ročník, vybral 1 najlepší tím z každého ročníka, ktorý sa zúčastnil školského kola. 

Viac...

Žiaci v jesennom zbere papiera celkovo odovzdali 3432,4 kg vytriedeného papiera. Najviac papiera na 1. a 2. stupni doniesli:

Viac...

Blížia sa Vianoce - čas zázrakov. A zázračnú  moc majú aj Ilustrácie pre život, ktoré namaľovali slovenskí umelci. Ak sa ich rozhodnete venovať ich či už sebe alebo ako originálny darček, pomáhate zároveň deťom v núdzi, ktoré žijú v humanitárnych krízach. UNICEF Slovensko v spolupráci s Festivalom BAB spúšťajú vianočnú kampaň s názvom Ilustrácie pre život.

Viac...

10. novembra 2022 sa žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ zúčastnili výchovného koncertu ŠKOLA  ŽIVOTA – Prvá pomoc. Spievali Jarko Gažo a Radko Pažej. Hovorené slovo a hudobné skladby hrané naživo boli doplnené obrazovou videoprojekciou. Deti spievali, zabávali sa a aktívne sa zapájali pri poskytovaní prvej pomoci.

Viac...

V mesiaci november sme aktivity v škole zamerali  aj na rodinu, vzťahy v nej, rovnocennosť jej členov, vzájomnú úctu a lásku. Aktivity sme realizovali na  hodinách slovenského jazyka, prvouky, občianskej, výtvarnej, pracovnej výchovy a triednických hodinách.

Viac...

Mesiac november je pamiatkou na všetkých našich zosnulých blízkych. Mysleli sme  na nich v našich modlitbách a pri návšteve cintorína. 

Aj so žiakmi sme sa zapojili modlitbami a návštevou cintorína počas hodín náboženskej výchovy.

Viac...

Na prelome mesiacov október a november  sme sa ako škola zapojili do aktivity Týždeň zdravej výživy. 

Žiaci nosili zdravú desiatu celý týždeň. S najvyšším počtom za týždeň prinesenej zdravej desiaty sa  na prvom mieste umiestnila 8.B, za ňou skončila 2.B a na treťom mieste 5.B. Aj tí, ktorí sa neumiestnili, samozrejme, urobili niečo pre svoje zdravie.

Viac...

Dňa 24. 10. 2022 sa konal na 1. stupni ZŠ futbalový turnaj.  Žiaci 1. a 2. ročníkov hrali od 7: 40 do 9: 10 hod. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili od 9: 35 do 11: 15 hod.

Súťažilo sa nasledovne: Slávnostné otvorenie - predstavenie jednotlivých štátov, vlajok a hráčov. Z každej triedy si vyučujúci vyberali spolu 7 hráčov, z ktorých bol 1 brankár. Ostatní žiaci z triedy povzbudzovali. Hralo sa  v telocvični. Každá trieda hrala 10 minút a víťazné družstvá hrali na záver o prvenstvo (spolu 3 zápasy). Po 5. minútach každého zápasu bol polčas, kedy sa žiaci striedali v hre (6 hráčov + 7. brankár, v poli hrali 4 hráči a 2 striedali. Hrací čas  bol 10 minút, striedanie hráčov počas 10 minút podľa pokynov a usmernenia vyučujúcej/ rozhodcu. 

Viac...

13. 10. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Po druhýkrát školské kolo pozostávalo z online testu, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou OSJL.

Do súťaže v kategórii C sa v našej škole zapojilo 13 žiakov 8. a 9. ročníka. Cieľom súťaže bola nielen propagácia a popularizácia slovenského jazyka a literatúry ako vyučovacieho predmetu, ale aj súťažnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťažné interaktívne testy totiž rozvíjali aktívne myslenie žiakov a podnecovali ich flexibilitu. Z 13 zapojených žiakov sa stali 11 žiaci úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupuje len víťaz.

Viac...

Vo štvrtok 27.10.2022 v popoludňajších hodinách sa uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov, teda prijatie do cechu žiackeho.

Deviataci sa opäť rozhodli prijať medzi seba najmenších žiakov. Pozvali prváčikov, ich rodičov a príbuzných na Slávnostnú imatrikuláciu do telocvične ZŠ. 

Všetkých pozvaných hostí privítal kráľ so svojimi troma dcérami. Program bol originálny niesol sa v znamení rozprávky Soľ nad zlato. Okrem postavičiek z rozprávky v ňom hlavné úlohy zohrali práve tí najmenší prváci. 

Viac...

Október je mesiac úcty k Panne Márii, keď sa častejšie ako obvykle modlíme ruženec. 18. október sa každý rok koná aktivita pod názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ - tento rok  s úmyslom za mier a pokoj vo svete.

Viac...

Nezisková organizácia Deti čistej Zeme zabezpečuje pre NATUR-PACK vzdelávacie aktivity. Zážitkovo vzdeláva žiakov základných škôl.

Projekt „Vytvorme čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie v ktorom žijeme“ finančne podporil Žilinský samosprávny kraj a zavítal 13. októbra 2022 do našej školy medzi štvrtákov. Žiaci si zopakovali, čo všetko patrí do separovaného zberu, spoločne si zahrali rozprávku Slimáčik Máčik.

Viac...

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si žiaci základnej školy uctili starších ľudí v našom okolí. Rozprávali sa a čítali o ich živote, s láskou a vďakou vyrobili krásne pozdravy, kreslili a maľovali obrázky a pripravili z nich výstavu žiackych prác vo vestibule kinosály obce. Deti prvého a štvrtého ročníka si pripravili pre našich starkých, babky a dedkov, milé potešenie v podobe vystúpenia, ktoré sa uskutočnilo 11. októbra 2022, počas posedenia seniorov obce. Zarecitovali básničky, zaspievali pesničky.

Viac...

Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa 10. októbra - kedy je Svetový deň duševného zdravia. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Pre každého z nás je predsa dôležité, aby sa cítil v pohode. Dňa 10. 10. 2022 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň duševného zdravia.

Viac...

Posledná septembrová nedeľa je každoročne venovaná srdcu a jeho dôležitosti v našom živote. Aj tento rok sme si pripomínali jeho dôležitosť počas nasledujúceho týždňa rôznymi aktivitami na prvom aj druhom stupni a prostredníctvom rozhlasovej relácie. Žiaci sa dozvedeli o stavbe, fungovaní srdca, aj o tom, aké ochorenia môžu srdce poškodzovať, prostredníctvom prezentácií. Formou rozhovorov zisťovali, ako ovplyvňujú činnosť srdca zdravé a nezdravé zložky potravy a šport.

Viac...

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj tento školský rok sme sa ako škola rozhodli opäť podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline. Zbierkovali naši žiaci 9.ročníka v priestoroch našej školy 21.9. 2022(stredu) do pokladničiek. Vyzbieraná suma činí 235,49 eur.

Viac...

Šach je duševný šport, ktorý rozvíja myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu.

4. októbra 2022 sa v Centre voľného času uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Žilina žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Z našej školy sa majstrovstiev zúčastnili žiaci: Hana Bukovinská 3.A, Martin Obšivan 3.B, Lívia Franeková 4.A, Martin Beniač 5.C a Samuel Hypš 5.C.

Viac...

Dňa 26.09.2022 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra.

Naším cieľom bolo upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov. Podporovať bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Vytvoriť si vzťah a podporovať  celoživotné jazykové vzdelávanie v školách i mimo škôl, či už na študijné a pracovné účely, alebo vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností.

Viac...

V piatok 30. septembra sa konal 16. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov. Naši žiaci sa tohto festivalu každoročne zúčastňujú. Majú tak možnosť stretnúť sa s významnými slovenskými inovátormi i vedcami, ktorí populárnou formou odprezentujú ako vyzerá veda v praxi. Mottom tohtoročného festivalu bolo

Viac...

Počas prvých dvoch týždňov sa žiaci 1. stupňa sa zapojili do aktivít v rámci svojich tried zameraných na dentálnu hygienu, hygienu ústnej dutiny  a prevencie proti zubným kazom. Rozprávali sa o tom, ako si správne  čistiť zúbky a o  škodlivosti konzumácie sladkého jedla.  

Viac...

V  dňoch 21. a 22. 9. 2022 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Európsky týždeň mobility v troch organizovaných školských aktivitách: Pešo do školy, Do školy na bicykli a v Cyklistických pretekoch pre 3. a 4. ročník. Množstvo žiakov prišlo ráno do školy pešo pod dozorom poverených pani učiteliek z troch stanovíšť. Napriek tomu, že nám počasie neprialo sa ich z 1. stupňa zúčastnilo vyše 50 žiakov.

Viac...

V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko, organizuje Správa Národného parku Malá Fatra

dňa 23.9.2022 čistenie brehov rieky Varínky v celom jej úseku

od obce Terchová až po obec Varín.

 

Tlačová správa: Čistili sme spoločne Varínku

Viac...

Slúchadlá na ušiach a plná sústredenosť na výklad. Ticho, sklonené hlavy, u niektorých  sa zrkadlil v tvári odpor a zhrozenie, u ďalších  ľútosť, dokonca aj slzy, keď kráčali po jednom z najväčších cintorínov na svete po Osvienčime v Poľsku.

Viac...

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uskutočnilo 7.9. a 8.9. 2022.  

Testovalo sa v nasledovných disciplínach:

Viac...