Kontakty

Adresa školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
  M. R. Štefánika 432
013 03 Varín

 

PaedDr. Katarína Šutáková Riaditeľka školy
  mobil:    0911 22 19 94
e-mail:    riaditel@skola-varin.sk
Bc. Mária Melišová Zástupkyňa RŠ pre predprimárne vzdelávanie (MŠ)
 
mobil:    0911 521 261
e-mail:    ms@skola-varin.sk
PaedDr. Monika Mihaliaková Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň ZŠ a ŠKD
 
mobil:     0911 186 577
e-mail:    zrs.1@skola-varin.sk
Mgr. Mária Rafajdusová Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň ZŠ a koordinátor testovania piatakov a deviatakov
 
mobil:     0911 186 577
e-mail:    zrs.2@skola-varin.sk
Ing. Ľubica Komperdová Výchovná a kariérová poradkyňa
  telefón:    041/5692 376
e-mail:    vp@skola-varin.sk
Mariana Bobáňová Vedúca školskej jedálne
  telefón:    0911 199 422
Mgr. Oľga Peciková Školský špeciálny pedagóg
  telefón:    0901 704 791
e-mail:    spec.pedagog@skola-varin.sk
Mgr. Alžbeta Lacúchová Školská psychologička
  telefón:  0910 704 775
e-mail:    skolsky.psycholog@skola-varin.sk
Anna Šlesárová
školská ekonómka
  telefón: 041/5692 376
e-mail:    ekonom@skola-varin.sk
Emília Boková mzdy a personalistika
  telefón: 041/5692 376
e-mail:    mzdy@skola-varin.sk
zborovňa mobil:  0910 186 081
materská škola mobil: 0948 195 709