Akcie

Šk. rok 2017/18

Mravčeky vystupujú na Fašiangoch

Február je spojený s oslavou Fašiangov. A aj deti z tried Mravčekov svojim vystúpením obohatili oslavu Fašiangov v našej obci. Pásmom pesničiek, básničiek a tančekov potešili našich občanov a tým opäť dokázali, akí sú šikovní. Týmto sa chceme poďakovať za pozvanie do programu a tešíme sa na ďalšiu akciu.

Viac...

Hry na snehu

Už padá sneeeeh... ozývalo sa v triedach, keď sa nám konečne škôlkársky dvor zabelel. Deti sa nemohli dočkať pobytu vonku. Všetci sme sa naobliekali a konečne vybehli von do tej bielej nádhery. Deti dostali lopáre a vysánkovali sa do sýtosti. Po ich hrách na dvore zostalo množstvo pootláčaných anjelov, zopár snehuliakov a veľa snehových gúľ rôznych veľkostí. Dopoludnie sme si užili a dúfame, že nám ten sneh ešte chvíľu vydrží, až si ho môžeme čo najviac užiť.

Viac...

Hurá, karneval!

A je tu február a s ním dlho očakávaný karneval. Nebolo to inak ani v tomto roku a jedno dopoludnie sa naše deti zmenili na rôzne zvieratká, rozprávkové bytosti, víly, princezničky a všakovaké iné definovateľné aj nedefinovateľné tvory. Pani učiteľky nezaostávali a samozrejme sa k deťom pridali. V triedach sa ozývala hudba, smiech, všetci spolu tancovali a zabávali sa. Toto pekné popoludnie sme zavŕšili maškrtením na dobrotách. Karneval nám dopadol výborne, deti mali z neho veľkú radosť a tešíme sa naň aj na ďalší rok.

Viac...

Staráme sa o zvieratká v zime

Že sa o zvieratká treba v zime starať, to vedia aj naši maličkí. Preto poctivo dosypávajú počas zimy zrniečka do kŕmidiel. Vtáčiky sú na túto dávku dobrôt v záhrade materskej školy už zvyknuté, preto sa sem každý rok v zime veľmi radi vracajú. My ich môžeme pozorovať a na jar sa nám vždy poďakujú svojim štebotavým spevom.

Viac...

Učíme sa ako sa rodí chlebík

Chlieb náš každodenný, daj nám dnes...tieto slová odriekame každý deň, ale akú cestu chlieb musí podstúpiť pred tým, ako sa dostane na náš stôl - to deti ešte nevedeli. A tak v rámci projektu regionálnej výchovy, do ktorého je zapojená naša MŠ sa deti naučili aj to. Prípravu chlebíka si deti s pomocou prezentácie, ktorú zaujímavo pripravila p. uč. Katka Schmidtová absolvovali, už upečený chlebík ochutnali a obohatení zas o ďalšiu vedomosť sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Staráme sa o labute a kačky v zime

Tak ako každý rok aj tento rok sa deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok, Žabiek  a Lienok jedno dopoludnie vybrali so svojimi pani učiteľkami k rieke Váh, aby nakŕmili kačky a labute, ktoré k nám každý rok o takomto čase zavítajú. Deti sa z tejto akcie veľmi tešili, labute nakŕmili a obohatení o ďalší pekný zážitok sa vrátili naspäť do svojich tried.

Viac...

Zdobíme si spoločný vianočný stromček

Každú triedu zdobili vianočné stromčeky. Ale jeden zvláštny vyrástol aj vo vestibule našej materskej školy.  A čím je tento špeciálnejší ako ostatné? Predsa vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Každú jednu ozdobu totižto vyrobili naše deti a potom si ju na stromček aj zavesili.  O to vzácnejší tento stromček pre nás a naše deti bol a vždy keď sme okolo neho prešli, vedeli sme, že je krajším vďaka každému jednému z nás.

Viac...

Vianočné tvorivé dielne u Mravčekov a Sovičiek

Aj v predškolských triedach sa predvianočná nálada umocnila spoločnými tvorivými dielňami. Jedno dopoludnie do tried zavítali rodičia a spolu so svojimi ratolesťami tvorili a tvorili.... A že aj vytvorili, presvedčte sa sami. Množstvo krásnych ozdôb zdobilo stoly, všade zneli koledy a každý sa tešil na blížiace sa čarokrásne Vianoce.

Viac...

Žabky zdobia medovníčky so svojimi najbližšími

Vo vianočnej pekárni.....Podobne to vyzeralo pred Vianocami u detí v triede Žabiek, kde sa v jedno popoludnie zišli rodičia a spolu so svojimi drobcami si vyzdobili medovníčky. Všade sa šírila ich vôňa, z rádia hrali koledy a každý z prítomných sa postaral o peknú predvianočnú náladu. Medovníčky boli krásne a chutné. Za účasť  všetkým ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.

Viac...

Pečieme oblátky

V rámci plnenia cieľov z projektu regionálnej výchovy, do ktorého je zapojená aj naša materská škola, bola aj tento rok zorganizovaná prednáška o pečení vianočných oblátok. Jedno dopoludnie sa všetky deti zišli, aby na vlastné oči videli, ako prebiehalo pečenie vianočných oblátok v domácnostiach. Pod vedením pani učiteľky Bc. Kataríny Šušoliakovej, ktorá im tento krásny zvyk ukázala, mali deti možnosť oboznámiť sa s touto tradíciou a taktiež čerstvo upečené oblátky ochutnať. Deti mali z takto príjemne stráveného dopoludnia veľmi pekný zážitok. Pani učiteľke sa chceme zároveň poďakovať, že si takúto peknú aktivitu pre nás pripravila a tešíme sa na ďalšiu.

Viac...

Vianočný trh

Aj tento rok v spolupráci s rodičmi, bol v období vianočných besiedok spustený vianočný trh. Tohtoročný bol taktiež veľmi úspešný, čím sa chceme poďakovať všetkým, ktorí na trh  prispeli svojimi výrobkami. Veľmi si to vážime a ďakujeme aj tým, ktorí vianočný trh podporili symbolickou kúpou ponúkaných výrobkov.

Viac...

Vianočné besiedky

Čože by to boli za Vianoce, keby aj naši maličkí neobdarovali svojich rodičov. A čím? No predsa svojim krásnym vystúpením darovaným zo srdiečka. A tak sa jeden predvianočný týždeň niesol v duchu vinšov, krásnych piesní a divadielok. Každá jedna besiedka bola nádherná ako pre aktérov, tak aj pre rodičov. Tí mali možnosť vidieť, ako ich maličkí svojou húževnatosťou, odvahou a snahou vo vzájomnej spolupráci dokážu vytvoriť niečo hodnotné a krásne. Besiedky dopadli podľa očakávaní pani učiteliek, detí a dúfame, že aj rodičov. Opäť boli Vianoce o niečo krajšie...

Viac...

Navštívili nás Lucie

Vďaka spolupráci so základnou školou ani tento rok neboli naši maličkí ochudobnení o krásny zvyk návštevy Lucií. A tak jedno dopoludnie naši deviataci pripravili pre našich maličkých pásmo ľudových zvykov obohatené o krásne pesničky a vinše. Za toto vystúpenie žiakom základnej školy ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu. Samozrejme veľká vďaka patrí Mgr. Margite Vojtekovej, ktorá každoročne túto peknú akciu zorganizuje.    

Viac...

Vitaj opäť náš Mikuláš!

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku....  Aj tento rok, tak ako po iné roky predtým, ani našu materskú školu neobišiel Mikuláš. Naše deti ho očakávali s nadšením a preto opäť nesklamal a prišiel. Niektorí nezbedníci však mali aj obavy z toho, čo im Mikuláš s čertom na ich vystrájanie povie a či aj napriek svojej nezbednosti niečo dostanú. Ale  Mikuláš s anjelikom potešil všetkých. Každý z našich maličkých bol obdarený jeho štedrosťou a nakoniec aj tí naši najväčší čertíci odchádzali od neho s úsmevom a sladkosťou. Ďakujeme!

Viac...

Navštívili sme varínskych hasičov

 Aj tento školský rok sa nám v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vo Varíne podarilo zorganizovať návštevu požiarnej zbrojnice aj pre našich najmenších.  Jedno dopoludnie sa preto deti z tried „Sovičiek, Mravčekov a Včielok“ spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu do hasičskej zbrojnice, kde na nich už čakali naši odvážni hasiči. Pre deti mali pripravenú zaujímavú prednášku, do ktorej sa deti spontánne zapájali a za ich aktivitu boli odmenené prekvapením. V ďalšej časti programu mali deti možnosť  vidieť hasiča oblečeného v plnej hasičskej výstroji, pripraveného na zásah v teréne. 

Viac...

Učíme sa o včielkach

Aj tento rok sme si v rámci environmentálnej výchovy pripomenuli včelárske remeslo. Jedno dopoludnie sa deti z tried „Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Mravčekov a Sovičiek“ zišli v jednej triede, aby sa oboznámili s krásou a tajomstvom tohto pekného remesla. Deti so zatajeným dychom počúvali množstvo zaujímavých informácii. Ochutnávali med a dokonca mali možnosť vyskúšať si včelársky oblek.  Toto dopoludnie sa deťom veľmi páčilo a nadšené a obohatené o nové informácie sa vrátili do svojich tried. Pani učiteľke Dominike Poliakovej, ktorá túto akciu pripravila ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu.  

Viac...

4. november - Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl na Slovensku si každoročne pripomíname 4. novembra. Jeho cieľom je podporiť význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapája do osláv tohto celoslovenského sviatku. Tento školský rok sme ho začali spoločne s deťmi prezentovať rôznymi dopoludňajšími aktivitami, ktoré nám sviatočný deň urobili zaujímavým. Niektoré deti maľovali našu materskú školu tak, ako ju vidia svojimi detskými očami, iné sa pokúšali vytvoriť ju z rôznych druhov stavebníc. 

Viac...

Beseda s tetou policajtkou

Pred policajtami majú rešpekt nielen naši dospelí ale aj naše deti. Ako to vieme? Tak to ste mali vidieť to ticho, keď zavítala teta policajtka do našej materskej školy. Na besede s našou strážkyňou zákona sa zúčastnili naši predškoláci – deti z tried „Sovičiek a Mravčekov“. Teta  policajtka bola milá, veľmi ústretová, deťom všeličo porozprávala a trpezlivo odpovedala na ich otázky. Deťom sa beseda veľmi páčila a plné dojmov a nových informácií, ale hlavne potichu a slušne sa vrátili do svojich tried. Za túto besedu sa chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Zdravá výživa, ovocie a zelenina sú pre nás veľmi dôležité zložky. Vedieme k tomu aj našich najmenších. Preto sa aj naša materská škola, tak ako aj po iné roky, opäť zapojila do projektu týždeň zdravej výživy.  Cieľom tohto projektu je zahrnúť do detského jedálnička čo najviac čerstvého ovocia a zeleniny. Deti celý týždeň nosili z domu množstvo ovocia a zeleniny, kde si ho s pomocou pani učiteľky čistili. Túto akciu majú deti veľmi radi. Jednak preto, že môžu niečo do škôlky priniesť a tým prispieť do niečoho spoločného a jednak preto, že sú mlsné a veľmi radi pochrumkávajú pomimo hlavného chodu. A nič lepšie na mlsný jazýček neexistuje, ako čerstvé ovocie. Týmto sa chceme poďakovať aj rodičom, ktorí svojim deťom pobalili naozaj veľké množstvo týchto čerstvých dobrôt.

Viac...

Zasadili sme strom

Keďže naša materská škola je zapojená v environmentálnom projekte Zasaď strom, jeden nový pribudol aj pod oknami našej materskej školy. Strom – Ľaliovník Tulipánokvetý nám poskytol pán Ľubomír Sečkár, ktorý ho prišiel do našej materskej školy zasadiť.  Deťom sa táto akcia páčila a spoločne nový strom budeme určite pozorovať, ako sa mu u nás darí.  Za akciu a ochotu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stromy, ktoré časom v našom areáli určite pribudnú.

Viac...

Tvorivé dielne so starkými u žabiek

Že tvoria s našimi maličkými v škôlke rodičia, to všetci vieme....Ale keď už príde október, čo tak pozvať do našej materskej školy aj starých rodičov. Takáto akcia sa podarila deťom z triedy Žabiek. Tam si jedno popoludnie zorganizovali tvorivé dielne s ich starými rodičmi. A že to bola vydarená akcia!  Deti aj starí rodičia tvorili a bolo pekné vidieť takúto spoluprácu. Týmto sa chceme poďakovať za ich účasť a tešíme sa na ďalší rok.

Viac...

Starká, starký, máme Vás radi!

Pod strechou tichej chalúpky, tam ukryté sú tvoje majetky. Striebro to otca šediny, zlato to srdce matky...október sa nesie v duchu úcty k starším a vedené sú k tomu aj naši škôlkári. Preto sa aj deti z triedy „ Mravčekov “ zúčastnili na posedení pre našich seniorov, na ktorom prispeli svojim programom k poďakovaniu všetkým starým rodičom za ich lásku a dobrotu. Ďakujeme Vám, že Vás máme!

Viac...

Navštívili sme výstavu v škole

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...a že bola bohatá aj tá tohoročná sme sa presvedčili na návšteve výstavy ovocia a zeleniny vo vestibule našej Základnej školy. Jedno dopoludnie sa deti z tried Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Sovičiek a Mravčekov vybrali na návštevu do školy, aby si túto výstavu pozreli. Pod množstvom ovocia a zeleniny sa ohýbal stôl a nejednému škôlkárovi sa na túto krásu zbiehali slinky. Výstava sa nám páčila a ďakujeme základnej škole za umožnenie jej návštevy.

Viac...

Farebný týždeň u žabiek

Aj týždeň môže byť farebný. Neveríte? Presvedčili nás o tom deti z triedy Žabiek, ktoré si takýto týždeň spravili so svojimi pani učiteľkami. Doma deti horlivo a nedočkavo kombinovali oblečenie, aby mohli každý deň navštíviť svoju materskú školu v inej farbe. Takáto akcia sa im veľmi páčila a určite sa už teraz tešia na jej zopakovanie.

Viac...

O neporiadnej Alici

Mesiac október nám začal návštevou ďalšieho divadla v našej materskej škole. A nie hocijakého...navštívila nás neporiadna Alica.  Predstavenie o Alici bolo veľmi poučné a našim maličkým sa veľmi páčilo. Herci krásne spolupracovali s deťmi a tie sa im za to odvďačili smiechom a potleskom. Za úžasné predstavenie sa chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ich  ďalšiu návštevu v našej materskej škole.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>