Akcie

Šk. rok 2017/18

Navštívili sme varínskych hasičov

 Aj tento školský rok sa nám v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vo Varíne podarilo zorganizovať návštevu požiarnej zbrojnice aj pre našich najmenších.  Jedno dopoludnie sa preto deti z tried „Sovičiek, Mravčekov a Včielok“ spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu do hasičskej zbrojnice, kde na nich už čakali naši odvážni hasiči. Pre deti mali pripravenú zaujímavú prednášku, do ktorej sa deti spontánne zapájali a za ich aktivitu boli odmenené prekvapením. V ďalšej časti programu mali deti možnosť  vidieť hasiča oblečeného v plnej hasičskej výstroji, pripraveného na zásah v teréne. 

Viac...

Učíme sa o včielkach

Aj tento rok sme si v rámci environmentálnej výchovy pripomenuli včelárske remeslo. Jedno dopoludnie sa deti z tried „Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Mravčekov a Sovičiek“ zišli v jednej triede, aby sa oboznámili s krásou a tajomstvom tohto pekného remesla. Deti so zatajeným dychom počúvali množstvo zaujímavých informácii. Ochutnávali med a dokonca mali možnosť vyskúšať si včelársky oblek.  Toto dopoludnie sa deťom veľmi páčilo a nadšené a obohatené o nové informácie sa vrátili do svojich tried. Pani učiteľke Dominike Poliakovej, ktorá túto akciu pripravila ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu.  

Viac...

4. november - Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl na Slovensku si každoročne pripomíname 4. novembra. Jeho cieľom je podporiť význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapája do osláv tohto celoslovenského sviatku. Tento školský rok sme ho začali spoločne s deťmi prezentovať rôznymi dopoludňajšími aktivitami, ktoré nám sviatočný deň urobili zaujímavým. Niektoré deti maľovali našu materskú školu tak, ako ju vidia svojimi detskými očami, iné sa pokúšali vytvoriť ju z rôznych druhov stavebníc. 

Viac...

Beseda s tetou policajtkou

Pred policajtami majú rešpekt nielen naši dospelí ale aj naše deti. Ako to vieme? Tak to ste mali vidieť to ticho, keď zavítala teta policajtka do našej materskej školy. Na besede s našou strážkyňou zákona sa zúčastnili naši predškoláci – deti z tried „Sovičiek a Mravčekov“. Teta  policajtka bola milá, veľmi ústretová, deťom všeličo porozprávala a trpezlivo odpovedala na ich otázky. Deťom sa beseda veľmi páčila a plné dojmov a nových informácií, ale hlavne potichu a slušne sa vrátili do svojich tried. Za túto besedu sa chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Viac...

Týždeň zdravej výživy

Zdravá výživa, ovocie a zelenina sú pre nás veľmi dôležité zložky. Vedieme k tomu aj našich najmenších. Preto sa aj naša materská škola, tak ako aj po iné roky, opäť zapojila do projektu týždeň zdravej výživy.  Cieľom tohto projektu je zahrnúť do detského jedálnička čo najviac čerstvého ovocia a zeleniny. Deti celý týždeň nosili z domu množstvo ovocia a zeleniny, kde si ho s pomocou pani učiteľky čistili. Túto akciu majú deti veľmi radi. Jednak preto, že môžu niečo do škôlky priniesť a tým prispieť do niečoho spoločného a jednak preto, že sú mlsné a veľmi radi pochrumkávajú pomimo hlavného chodu. A nič lepšie na mlsný jazýček neexistuje, ako čerstvé ovocie. Týmto sa chceme poďakovať aj rodičom, ktorí svojim deťom pobalili naozaj veľké množstvo týchto čerstvých dobrôt.

Viac...

Zasadili sme strom

Keďže naša materská škola je zapojená v environmentálnom projekte Zasaď strom, jeden nový pribudol aj pod oknami našej materskej školy. Strom – Ľaliovník Tulipánokvetý nám poskytol pán Ľubomír Sečkár, ktorý ho prišiel do našej materskej školy zasadiť.  Deťom sa táto akcia páčila a spoločne nový strom budeme určite pozorovať, ako sa mu u nás darí.  Za akciu a ochotu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stromy, ktoré časom v našom areáli určite pribudnú.

Viac...

Tvorivé dielne so starkými u žabiek

Že tvoria s našimi maličkými v škôlke rodičia, to všetci vieme....Ale keď už príde október, čo tak pozvať do našej materskej školy aj starých rodičov. Takáto akcia sa podarila deťom z triedy Žabiek. Tam si jedno popoludnie zorganizovali tvorivé dielne s ich starými rodičmi. A že to bola vydarená akcia!  Deti aj starí rodičia tvorili a bolo pekné vidieť takúto spoluprácu. Týmto sa chceme poďakovať za ich účasť a tešíme sa na ďalší rok.

Viac...

Starká, starký, máme Vás radi!

Pod strechou tichej chalúpky, tam ukryté sú tvoje majetky. Striebro to otca šediny, zlato to srdce matky...október sa nesie v duchu úcty k starším a vedené sú k tomu aj naši škôlkári. Preto sa aj deti z triedy „ Mravčekov “ zúčastnili na posedení pre našich seniorov, na ktorom prispeli svojim programom k poďakovaniu všetkým starým rodičom za ich lásku a dobrotu. Ďakujeme Vám, že Vás máme!

Viac...

Navštívili sme výstavu v škole

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...a že bola bohatá aj tá tohoročná sme sa presvedčili na návšteve výstavy ovocia a zeleniny vo vestibule našej Základnej školy. Jedno dopoludnie sa deti z tried Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Sovičiek a Mravčekov vybrali na návštevu do školy, aby si túto výstavu pozreli. Pod množstvom ovocia a zeleniny sa ohýbal stôl a nejednému škôlkárovi sa na túto krásu zbiehali slinky. Výstava sa nám páčila a ďakujeme základnej škole za umožnenie jej návštevy.

Viac...

Farebný týždeň u žabiek

Aj týždeň môže byť farebný. Neveríte? Presvedčili nás o tom deti z triedy Žabiek, ktoré si takýto týždeň spravili so svojimi pani učiteľkami. Doma deti horlivo a nedočkavo kombinovali oblečenie, aby mohli každý deň navštíviť svoju materskú školu v inej farbe. Takáto akcia sa im veľmi páčila a určite sa už teraz tešia na jej zopakovanie.

Viac...

O neporiadnej Alici

Mesiac október nám začal návštevou ďalšieho divadla v našej materskej škole. A nie hocijakého...navštívila nás neporiadna Alica.  Predstavenie o Alici bolo veľmi poučné a našim maličkým sa veľmi páčilo. Herci krásne spolupracovali s deťmi a tie sa im za to odvďačili smiechom a potleskom. Za úžasné predstavenie sa chceme veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na ich  ďalšiu návštevu v našej materskej škole.

Viac...

O Jankovi a Marienke

Aj tento školský rok sme začali krásnym divadelným predstavením. Jedno dopoludnie k nám zavítalo Žilinské Divadlo zo šuflíka,  s novým predstavením známej rozprávky o Jankovi a Marienke. Deti z tried Lienok, Zajačikov, Žabiek, Včielok, Sovičiek a Mravčekov sa spolu v jedno dopoludnie stretli v jednej triede, aby si túto rozprávku pripomenuli aj takouto dramatickou formou. Divadielko bolo pekne prepracované, postavičky boli zaujímavé a príbeh pre deti známy.

Viac...

Šk. rok 2016/17

Tablo predškolákov

Aj tento rok sa s nami lúčia naši najstarší - predškoláci. Deti z tried sovičiek a mravčekov sa jedno dopoludnie vybrali k obchodu pána Bolčeka, aby do výkladu – tak ako veľkí maturanti, umiestnili tablo so svojimi fotografiami.  Tablo predškolákov sa už stalo v našej materskej škole tradíciou. Každý z občanov sa určite pri výklade zastaví a pozrie, kto z radov škôlkarov už pôjde do školy. A my všetci sa z ich postupu veľmi tešíme.

Viac...

Váľanie mája

 Tak, ako je tradíciou v našej materskej škole stavanie mája, patrí k nej aj váľanie mája. O to sa opäť postarali zamestnanci OÚ ktorí nám náš máj prišli zhodiť. Deti zo všetkých tried sa  zišli pred MŠ a z bezpečnej vzdialenosti sledovali celú túto parádu. Bol to pre nich opäť jeden z pekných zážitkov.

Viac...

Zvieratká – záchranári

Aj tento rok opäť do našej MŠ zavítali psovodi záchranári. Pre deti je táto každoročná akcia veľmi obľúbená a veľmi sa na ňu tešia. Nebolo to inak ani teraz. Deti od rána netrpezlivo očakávali zvieratká. Dočkali sa nielen psíkov ale aj jedného prekvapenia – „vyhľadávacieho“ prasiatka. To zožalo najväčší úspech. Bolo to totiž niečo netradičné a čudujte sa, či nie, to prasiatko naozaj tetu záchranárku poslúchalo a reagovalo aj na pokyny. Psíci boli naozaj poslušní, pri aktivite vyhľadávania našich dobrovoľníkov ich bez problémov našli, tety záchranárky na slovo poslúchali a ukázali nám, čo všetko sa dokážu naučiť. Na záver deti mohli psíkov pohladkať a spokojné a plné dojmov sa vrátili do svojich tried. Psovodom záchranárom chceme za spoluprácu veľmi pekne poďakovať a tešíme sa na nich zase o rok.

Viac...

Predškoláci a ich posledný deň v škôlke

Posledný Júnový deň sa triedami škôlky ozýval spev detí. To sa s ostatnými škôlkarmi lúčili naši predškoláci z tried Mravčekov a Sovičiek. Brány materskej školy sa im zatvoria a otvoria sa brány základnej školy. Zase o rok starší, pripravení na nové zážitky, ale aj na nové povinnosti. My im prajeme, aby ich v tomto ďalšom životnom kroku sprevádzalo množstvo úspechov. A všetky vedomosti, ktoré sme im počas rokov strávených v materskej škole odovzdali, nech využijú v ich ďalšom živote.

Viac...

Predškoláci po Jedľovinou

Deti z tried sovičiek a mravčekov majú Jún každoročne obohatený o jeden veľký turistický výlet. Nebolo to inak aj tento rok a jedno dopoludnie sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na malú/veľkú túru pod Jedľovinou na chatu Rozbehov. Počasie im vyšlo a po príchode ich čakal pestrý program, ktorý si pre nich pripravili ich pani učiteľky. Deti si zasúťažili, zatancovali si, vybláznili sa  a po obede sa vrátili do MŠ. Deti boli nadšené, že zvládli aj turistickú vychádzku a zažili opäť niečo nové.

Viac...

Predškoláci na Oravskej priehrade

Tak, ako posledné roky aj tento zavŕšili predškoláci svoju návštevu MŠ koncoročným výletom. Tento rok to bol výlet na Oravu a plavba loďou na Slanický ostrov. Deti z tried sovičiek a mravčekov sa ráno stretli pred MŠ a spoločne sa autobusom vybrali na Oravu. Samotná jazda autobusom bola pre mnohých z nich už veľkým zážitkom. Panovala tam veselá atmosféra a očakávanie. Po príchode na Oravu nás už čakala loď s milým personálom. Na lodi sa deťom páčilo, pozorovali okolie, veľkú vodu, popapali čo si nabalili a po príchode na ostrov sme si pozreli jeho pamiatky a vypočuli si výklad paní sprievodkýň. Po príchode do MŠ sme sa skoro už ako školáci naobedovali v školskej jedálni. Deťom sa výlet veľmi páčil, priniesli si z neho množstvo zážitkov a tešíme sa na ďalší zaujímavý výlet.

Viac...

Športový deň detí

Jún patrí deťom. Nielenže majú koniec roka, ale oslavujú aj svoj sviatok. Aj tento rok sme MDD krásne oslávili. V spolupráci so ZŠ bol pomocou deviatakov – najstarších žiakov pripravený krásny program pre našich najmenších. Deviataci si pripravili pre deti rôzne zaujímavé súťaže a každé dieťa dostalo odmenu. Deťom sa oslava tohto dňa veľmi páčila a tešíme sa na ďalšiu takúto spoluprácu aj o rok.

Viac...

Žabky u ochranárov

A opäť sme spolupracovali s našimi Varínskymi ochranármi. Pre našich maličkých si pripravili pekný program. Deti sa dozvedeli o tajomstvách lesa, krásnymi aktivitami sa oboznámili s jeho živočíchmi ale aj s tým, ako naše lesy chrániť a neznečisťovať ich. Aktivita bola zaujímavá, deťom sa páčila a tak sa spokojné a plné s nových informácií  vrátili do svojich tried.

Viac...

Domček na stračej nôžke

Aj divadlá hrané v našej materskej škole sú veľmi obľúbenou akciou a nebolo to inak ani tentokrát. Divadlo „ Domček na stračej nôžke“ bolo vtipné, nápadité a veľmi poučné. Deti sa do príbehu vžili, miestami nedýchali a krásne sa do deja zapájali. Hercom sa chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

Viac...

Mravčekovia na dni matiek v obci

Deň matiek sa oslavuje aj v našej obci. Do venca programu spolu s inými prispeli aj naši najmenší z triedy Mravčekov. Pásmo básní, piesní a tančekov zožalo veľký úspech a sme radi, že aj naši malí škôlkári môžu takým významným spôsobom prispieť do kultúrneho programu našej obce.

Viac...

Deň matiek

Deň matiek je jeden zo sviatkov, ktorý v našej materskej škole  špeciálne oslavujeme. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. Deti si so svojimi pani učiteľkami poctivo nacvičili program plný básní, piesní, tančekov... a netrpezlivo čakali na ten veľký deň D, kedy tento láskyplný dar odovzdajú svojim mamičkám. Besiedka každej triedy bola veľmi pekná, mamičky boli hrdé a detičky spokojné. A pani učiteľky boli pyšné na to, že to ich maličkí škôlkari zase zvládli na jednotku.

Viac...

Zdobíme máj

Tak a máme tu mesiac Máj, ktorého začiatok je spojený s rôznymi tradíciami. Jednou z nich je aj stavanie mája a aj u nás v materskej škole nám jeden krásny pestrofarebný máj postavili ujovia z našej obce. Keďže tento rok nám počasie neprialo, všetky triedy sme sa postupne schádzali vo vestibule, kde sme máj za sprievodu rôznych básničiek a pesničiek vyzdobili. Aj napriek nepriaznivému počasiu si deti toto dopoludnie užili a spokojné sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Deti deťom

Žiaci tretieho ročníka Základnej školy  vo Varíne pripravili pre deti z Materskej školy vo Varíne milé prekvapenie. Pozvali ich do kultúrneho strediska 26. mája  a zahrali im divadelné predstavenie - rozprávku Koza odratá a jež. Netypickou dramatizáciou tejto rozprávky ich zapojili do divadelného diania. Deti z materskej školy  spolu v interakcii  s hercami stvárňovali rozprávkový les - stromy, ktoré rozprávali o udalosti, ktorá sa tam odohrala. Pomáhali lesným  zvieratkám volať na medveďa, ktorý mal nešťastnej líštičke pomôcť. Súcitili s nešťastím a chceli pomáhať. Deťom sa vystúpenie páčilo a páčilo sa to aj malým hercom, tretiakom, ktorí mali možnosť vyskúšať si nový spôsob dramatizácie so zapojením publika. Každá rozprávka je nenahraditeľnou súčasťou motivačného prostredia pre mladšie deti, ponúka im možnosť prezentovať sa,  inšpiruje všetkých, ktorí sa s ňou stretávajú ku konaniu dobra, a vytvárania si vlastného hodnotového  postoja.

Viac...

Tvorivé dielne u Včielok

Veľká noc je za dverami a aj niektoré deti sa chceli pridať k jej prípravám. Preto si deti z tried Včielok spolu s ich p. učiteľkami a rodičmi zorganizovali veľkonočné tvorivé dielne. Účasť rodičov bola bohatá a s výsledkami boli všetci veľmi spokojní. V triede pribudli krásne veľkonočné ozdoby a aj takýmto spôsobom sa naši maličkí podieľali na prípravách týchto krásnych sviatkov jari.

Viac...

Na návšteve v škole

Aj tento rok sa deti z tried Sovičiek a Mravčekov rozhodli ešte pred zápisom navštíviť deti v prvých ročníkoch ZŠ . Jedno dopoludnie sa vybrali do školy pozrieť sa, ako také vyučovanie prebieha a čo ich v škole čaká. Pani učiteľky v škole predškolákom ukázali, ako to počas vyučovania v triede vyzerá. Deti sa zapájali do programu, ktorý mali pre nich pani učiteľky pripravený.  Prvý školský deň mali za sebou a spokojní a plní nadšenia sa vrátili do materskej školy. Dúfame, že ich toto nadšenie bude sprevádzať aj naďalej.

Viac...

Mravčeky a Sovičky sa starajú o prírodu

Aj naši škôlkari vedia, že sa o prírodu musíme starať. Preto sa aj predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov vybrali so svojimi pani učiteľkami jedno dopoludnie k okoliu rieky Varínka. Vybavení rukavicami a vreciami prechádzali jej okolím a zbierali odpadky, ktoré do prírody určite nepatria. A že toho nebolo málo. Aj takouto akciou sa zapojili do projektu „Dňa Zeme“ a postarali sa o zveľadenie nášho okolia.

Viac...

Mravčeky a Sovičky vo Varínskej tlačiarni

Marec je mesiac knihy a keďže tento rok sme sa museli pre rekonštrukciu knižnice zriecť jej návštevy, povedali sme si, že by bolo fajn oboznámiť sa s tým, ako taká knižka vzniká. Nie každý môže tlačiareň navštíviť a keďže my vo Varíne takú príležitosť  máme, poprosili sme pani Buchtovú o možnosť jej návštevy. Bola veľmi ústretová a umožnila nám zistiť, ako to s tými knižkami vlastne je. A tak sa deti z predškolských tried Sovičiek a Mravčekov v jedno dopoludnie do takejto tlačiarne vybrali. 

Viac...

Deň Zeme

Jar je už tu a treba sa postarať aj o okolie našej materskej školy.  Do upratovania areálu sa zapojili aj naši maličkí. Jedno dopoludnie dostali do rúk hrabličky, vrecia a hrabali napadané lístie. O túto aktivitu bol mimoriadne veľký záujem a očividne hrabličiek nemáme stále dosť. Deti sa pri práci striedali, každý z nich si to mohol vyskúšať a spokojní z dobre vykonanej práce sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Od semienka k rastlinke

Po oboznámení sa s významom vody sa deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Zajačikov, Včielok, Lienok a Žabiek oboznamovali s významom rastlinstva v našom živote. A ako najlepšie dokážu pochopiť maličkí rast rastliniek ak nie priamym pozorovaním? Aj u nás v škôlke sa preto v každej triede jedno dopoludnie veselo sadilo. Deti si sadenie semienok vychutnávali a dennodenne pozorujú ich rast v triede. A či niečo vypestujú? Necháme sa prekvapiť...

Viac...

Deň vody

Voda, voda, vodička.....voda je pre nás veľmi dôležitá. Pre nás ľudí, zvieratá, pre našu planétu. Nie nadarmo sa vode hovorí, že je tekuté zlato. A vedia to aj naši najmenší. S vodou a jej významom v prírode sa oboznamovali v školskom projekte počas celého týždňa. Dozvedeli sa, aký je jej kolobeh v prírode, vytvárali rôzne zaujímavé aktivity a učili sa, ako vodu šetriť a neplytvať ňou. Téma to bola veľmi zaujímavá a získali pri nej množstvo poznatkov, ktoré môžu dennodenne - aj keď sú ešte maličkí, uplatňovať v praxi.

Viac...

Predplavecká príprava predškolákov

Aj tento rok si boli predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov zaplávať. Po úspešnom minuloročnom 1. ročníku plaveckého kurzu sa naša škôlka rozhodla aj tento rok poskytnúť našim deťom plavecký kurz v spolupráci s plaveckou školou Nereus v Žiline. Záujem bol veľký a z plaveckého výcviku mali deti veľkú radosť.

Viac...

Karneval

S obdobím Fašiangu sa koná aj maškarný ples. Čo by sme to boli za materskú školu, keby sme taký nezorganizovali aj my? Deti boli z karnevalu nadšené a nevedeli sa ho dočkať. Spoločne sme sa rozprávali o maskách, odpočítavali dni, až konečne ten vysnívaný deň D nastal.

Viac...

O domčeku, ktorý kašľal.

Mali sme v škôlke ďalšie divadlo. Deti majú z týchto zmien veľkú radosť. Nebolo tomu ináč ani tento krát. V tomto predstavení sme sa zoznámili so zázračným domčekom z krajiny škriatkov, ktorý sa kúzlom dostal do krajiny ľudí. Predstavenie bolo krásne sprevádzané hudbou a svetelnými efektmi. Deti pozerali a počúvali so zatajeným dychom a plné dojmov a dobrej nálady sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Projekt – chlebík

Chlieb náš každodenný daj nám dnes....

Dôležitosť chleba v našich domácnostiach si uvedomujeme a učíme o tom aj naše deti. V rámci projektu „ Regionálnej výchovy “ sme sa dostali aj k téme  „ chleba “ a na triedach sme o ceste chlebíka na náš stôl s deťmi hovorili. Téma deti veľmi zaujala. Prešli cestu zrniečka, jeho spracovanie v dnešnej dobe aj v minulosti až k samotnému chlebu, ktorý aj ochutnávali. Dopoludnie s chlebom bolo veľmi zaujímavé a deti si z neho odniesli nové poznatky a pohľady na to, čo každodenne držia v rukách a koľko práce sa skrýva za každým jedným sústom.

Viac...

Fašiangové vystúpenie Mravčekov

 Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde.....aj tak sa spieva v jednej známej pesničke. Ani sme sa nenazdali a fašiangy máme už tu. Veľká noc je za dverami a všetci sa na ňu pripravujeme. Nie je to ináč ani v našej MŠ a k príprave fašiangového posedenia pre našich najstarších občanov sa pridali aj naši škôlkari z triedy Mravčekov. Pripravili si pásmo pesničiek a tančekov a takto potešili našich najstarších občanov Varína.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

Šk. rok 2015/16

Rozlúčka s predškolákmi - vydávanie osvedčení, diplomov…

“Zazvoň zvonéčku, zazvoň ešte raz, ideme do škôlky posledný raz…” táto pieseň sa niesla triedami MŠ keď sa s ostatnými škôlkarmi lúčili predškoláci z tried sovičiek a mravčekov. Pekne zaspievali ostatným škôlkarom, potešili ich sladkou odmenou a odišli do svojich tried, kde od svojich pani učiteliek dostali diplomy a osvedčenia o absolvovaní materskej školy. A školský rok sa môže začať…

Viac...

Predškoláci na návšteve u prvákov

Aby predškoláci vedeli čo ich čaká, aj tento rok deti z tried sovičiek a mravčekov v rámci spolupráce so základnou školou  navštívili otvorené hodiny u prvákov. Pani učiteľky zo ZŠ    si pripravili pre svojich budúcich žiakov pekné aktivity. Našim deťom sa v škole veľmi páčilo a už sa tešia, keď sa aj pre ne otvorí školská brána.

Viac...

Predškoláci na hrade Strečno

Že už sú predškoláci skoro školákmi si deti z tried sovičiek a mravčekov odskúšali na koncoročnom výlete. Tento rok sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na neďaleký hrad Strečno. Pozreli si stredovekú dedinu v podhradí a na hrade sa oboznámili s jeho históriou. Deti odchádzali obohatené o množstvo nových informácií a zážitkov.

Viac...

Predškoláci na chate Rozbehov - výlet pod Jedľovinou

V zdravom tele zdravý duch. To vedia aj naši predškoláci z tried sovičiek a mravčekov. Jedno ráno sa všetci zišli pred materskou školou a vybrali sa na výlet na chatu Rozbehov pod Jedľovinou. Počasie im prialo, cesta bola veselá a na chate ich čakala veľká zábava. Zahrali sa množstvo hier, súťažili, maľovali na tvár,  naobedovali a plní zážitkov sa vrátili do svojej škôlky.

Viac...

Psovodi záchranári

Tak ako každý rok, aj tento zavítali do našej materskej školy psovodi záchranári so svojimi najväčšími pomocníkmi - vycvičenými psíkmi. Deti z tried sovičiek, mravčekov, zajačikov, lienok, včielok a žabiek sa stretli na dvore našej škôlky, aby si týchto psíkov mohli pozrieť a pohladkať. Majitelia týchto milých zvieratiek nám o svojej práci porozprávali a predviedli nám, čo ich záchranárske psíky dokážu. Deti toto stretnutie veľmi potešilo a s novými informáciami a zážitkami sa vrátili späť do svojich tried.

Viac...

MDD - športový deň

Aj tento rok sme spolu oslávili sviatok našich škôlkarov. Deti z tried mravčekov, sovičiek, žabiek, lienok a včielok sa jedno dopoludnie vybrali na ihrisko, aby tento deň oslávili všetci spolu so svojimi pani učiteľkami. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu súťaží, zábavy a smiechu. Pre našich najmenších škôlkarov z triedy zajačikov by bol tento výlet ešte náročný, preto toto dopoludnie strávili so svojimi pani učiteľkami v areáli našej MŠ. Ani oni však o zábavu neboli ukrátení. Pani učiteľky si pripravili pre deti pekný program aj sladkú odmenu. Všetci sa potom spokojní a aj trochu unavení vrátili do svojich tried.

Viac...

Mravčeky vystupujú na oslave matiek

Deti z triedy mravčekov sa zúčastnili oslave na námestí ku Dňu matiek, ktorý organizovala naša obec. V mene škôlky tak prispeli aj oni svojim vystúpením k spestreniu popoludnia a takto našim mamám poďakovali. Deti mali veľký úspech a vyslúžili si za vystúpenie obrovský potlesk.

Viac...

Oslava DŇA MATIEK v materskej škole

„ Mami, mami, mamička, aj ja som tvoj ” …. aj tieto známe slová sa ozývali v priebehu týždňa besiedok v našej materskej škole. Deti si k sviatku Dňa matiek spolu s pani učiteľkami pripravovali program, aby mohli každé touto formou svojej mamičke poďakovať za to, že ju má. Počas besiedok sa deti z tried sovičiek, mravčekov, žabiek, včielok, zajačikov a lienok naozaj veľmi snažili a ukázali, čo v nich je. S besiedkami boli spokojné nielen pani učiteľky ale aj samotné mamičky, ktoré sa veľmi tešili z tohto darčeka od svojich ratolestí.

Viac...

Deň ZEME

Aj tento rok sa naša materská škola zapojila do projektu Dňa Zeme. O tom, aké dôležité je starať sa o naše okolie sa učia aj naše deti. A tak tento deň deti z tried mravčekov, sovičiek, včielok, žabiek, zajačikov a lienok vyšli na škôlkarsky dvor a do najbližšieho okolia a spolu s pani učiteľkami sa zúčastnili na jeho čistení a skrášlení. Aj toto malé územie je predsa súčasťou tej našej veľkej Zeme.

Viac...

HASIČI OSLAVUJÚ

„ HORÍ, HORÍ, IDÚ HASIČI “….tak sa spieva v jednej známej pesničke ktorú ovládajú aj deti z našej materskej školy. Naši varínsky hasiči oslavovali veľmi pekné výročie a pri tejto slávnosti nemohli chýbať ani naši predškoláci z triedy mravčekov. Do ďakovnej kytice k tomuto výročiu prispeli aj oni krátkym vystúpením, ktorým chceli vyjadriť našim hasičom vďaku za to, čo pre nás v rámci dobrovoľnosti vykonávajú. ĎAKUJEME!

Viac...

ZVEDAVÝ SLONÍK

Aj tento rok naši najväčší škôlkari navštívili bábkové divadlo v Žiline. Už len cesta autobusom bola pre deti z tried sovičiek a mravčekov veľkým zážitkom. Predstavenie o zvedavom sloníkovi bolo veľmi poučné a pútavé a deti miestami ani nedýchali. To, že sa im predstavenie veľmi páčilo vyjadrili na konci búrlivým potleskom. Za toto predstavenie bábkovému divadlu veľmi ďakujeme, pretože jeho návšteva bola pre deti aj naše pani učiteľky naozaj veľkým zážitkom.

Viac...

KLAUNIÁDA

A zase k nám zavítalo divadlo. Bolo to zázračné divadlo - Zo šuflíka! A prinieslo opäť do našej škôlky jeden zo svojich veselých príbehov. Bol o dvoch klaunoch a deťom z našej materskej školy sa veľmi páčil. Celé predstavenie sprevádzalo množstvo smiechu a nadšenia a vyslúžilo si veľký potlesk. Deti z tried mravčekov, sovičiek, zajačikov, včielok, žabiek a lienok si toto predstavenie vychutnali a nadšené a plné zážitkov sa vrátili do svojich tried.

Viac...

STAVANIE MÁJA

Máj, máj, máj, zelený….a už tu máme opäť mesiac máj a s ním aj naše tradície. V týchto tradíciách nezaostávajú ani naši najmenší. Aj v materskej škole sme opäť zdobili máj, ktorého stavanie obohatili deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Lienok, Včielok, Žabiek a Zajačikov o kultúrny program. Deti pri máji spievali pesničky, tancovali tančeky, recitovali básničky a všetky dievčatá máj ozdobili farebnými stužkami. Deťom sa táto akcia veľmi páčila. Slávnosť mája sa nám aj tento rok vydarila!

Viac...

AKO DEDKO S BABKOU SPOLU PREŽÍVALI

Znova k nám zavítalo divadlo. Deti sa opäť stretli všetky v jednej triede, aby sa kultúrne obohatili o nové zážitky. Herci sa predstavili deťom s veselým divadielkom - Ako dedko s babkou prežívali. Deti boli vtiahnuté do deja, spontánne sa zapájali do príbehu a o úsmevné epizódy nebola núdza. Deťom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo a veselé a spokojné odchádzali naspäť do svojich tried.

Viac...

SADÍME RASTLINKY

Ako to v prírode chodí, vedia aj naši škôlkari. Tak ako každý rok sa aj tento rok zapojili do školského projektu „ Od semienka k rastlinke” v rámci plnenia cieľov z environmentálnej výchovy. Počas edukačnej činnosti spolu s pani učiteľkami zasadili rôzne semienka, starali sa o ne a pozorovali ich rast. Každé z detí malo z rastu svojej rastlinky nesmiernu radosť. Niektoré si odniesli rastlinku so sebou a doma sa o ňu príkladne starali.

 

Viac...

NÁVŠTEVA U OCHRANÁROV – VODNÝ KOLOTOČ

thumb_Mravceky_sovicky_ochranari_008Bez vody nie je život. Túto, ale aj mnoho iných zaujímavých informácií sa dozvedeli predškoláci z tried sovičiek a mravčekov počas návštevy správy národného parku Malá Fatra vo Varíne. Deti sa zúčastnili výukového programu s názvom Vodný kolotoč, v ktorom bol formou divadielka prezentovaný kolobeh vody v prírode pomocou trojice vodných kvapiek. Deti sa oboznámili s využitím vody a s jej šetrením. Program sa deťom veľmi páčil a natešené a obohatené novými poznatkami sa vrátili späť do materskej školy.

Viac...

DOPOLUDNIE V KNIŽNICI

Marec je mesiac knihy. A vedia to aj naši škôlkari. Aj tento rok mali možnosť navštíviť našu obecnú knižnicu. Nahliadli do regálov plných zaujímavých knižiek, oboznámili sa s nimi a podiskutovali si s tetou knihovníčkou. Takéto obohatené dopoludnie sa všetkým deťom páčilo a už teraz sa tešia na ďalšiu takúto zaujímavú  návštevu.

Viac...

Plavecký kurz pre predškolákov

1. ročník kurzu plávania  pre predškolákov z tried „ Sovičiek a Mravčekov “ organizovala  naša materská škola v dňoch 8.3.2016 - 14.3.2016. Plávanie sa uskutočnilo v spolupráci s plaveckou školou Nereus v krytej plavárni Žilina.

Cieľom kurzu bolo, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k vodnému prostrediu a oboznámili sa s vlastnosťami vody. Vyškolení inštruktori im hravým spôsobom umožnili zvládnuť prirodzený a radostný pohyb vo vode.  Naučili ich skákať do vody nohami napred, vznášať sa na hladine. Osvojili si základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín.

Čo je ale najdôležitejšie, naučili sa nebáť vody a prežili veľa radostných zážitkov.

Odmenou za ich snahu bolo „ mokré “ vysvedčenie, ktoré získalo každé dieťa. A čo bolo našou odmenou? Šťastné tváre detí a spokojnosť rodičov.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo úspešne zahájiť prvý ročník kurzu plávania a už teraz sa tešíme na ďalší, ktorý  absolvujú  naši budúci predškoláci zase o rok.

Viac...

Karnevalová zábava

S fašiangovým obdobím k nám prichádza aj obdobie plesov a karnevalov. Taký skvelý karneval sme mali aj v našej materskej škole. Jedno dopoludnie sa naše triedy premenili na rozprávkové sály plné tanca hudby a rôznych víl, zvieratiek, princezien, princov a komiksových hrdinov. Deti si so svojimi pani učiteľkami užili množstvo zábavy. Každá maska bola odmenená sladkou odmenou.

 

Viac...

Zlatá rybka – divadelné predstavenie

Kde bolo tam bolo, žil jeden chudobný rybár, ktorý ulovil zlatú rybku….áno, túto rozprávku pozná určite každý z nás. A jedno krásne dopoludnie k nám do MŠ opäť zavítalo divadlo, ktoré túto rozprávku priblížilo našim najmenším. Deti z tried Zajačikov, Lienok, Včielok, Žabiek, Sovičiek a Mravčekov sa zišli v jednej triede, aby si deň obohatili touto peknou rozprávkou. Z predstavenia boli veľmi nadšené a plné zážitkov a dojmov sa vrátili späť do svojich tried.

Viac...

Fašiangy, Turíce

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…..tak tento nápev nám pripomína, že sa po Vianociach k nám blíži ďalšie obdobie v roku. Vedia to aj deti z triedy Mravčekov, ktoré si pripravili pásmo básničiek a pesničiek a tým obohatili Fašiangový program v kultúrnom stredisku. Jedno dopoludnie sa so svojimi pani učiteľkami vybrali takto potešiť občanov Varína. Vyslúžili si veľký potlesk a do MŠ si odniesli nové zážitky a sladkú odmenu.

Viac...

Mišo a jeho svet – divadelné predstavenie

Nedaj sa zlákať zlým vzorom… V takom duchu sa nieslo divadelné predstavenie Mišo a jeho svet, na ktorom sa zúčastnili v jedno dopoludnie deti z našej MŠ. Divadelné predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Zapájali sa do rozhovoru a s hlavným hrdinom príbehu - Mišom zažívali humorné situácie. Pomáhali mu tiež pri rôznych vážnych rozhodnutiach. A keď všetko dobre dopadlo - tak ako to v rozprávkach býva, spokojné deti sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Vesmír očami detí

Aj tento rok bola naša materská škola úspešná v súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2016. Konkrétne naša žiačka Emka Mihová z triedy “SOVIČIEK” patrila medzi najlepších v regionálnom kole a postúpila do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2016. Emka spolu so svojimi pani učiteľkami Olinkou Ondrušovou a Helenkou Matejkovou  boli pozvané na slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy výtvarných prác. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v pondelok 22. 02. 2016  vo výstavnej miestnosti Makovického v dome Žilina. Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým deťom – najmä predškolákom,  za snahu a tiež učiteľkám za odborné rady a trpezlivosť. Sme radi, že sa zapájame do súťaže “ Vesmír očami detí ” a určite v tejto  súťaži zostaneme verní aj do budúcnosti.

Viac...

Vianočné besiedky u Mravčekov, Sovičiek a Žabiek

A je tu čas vianočných besiedok!
Deti a pani učiteľky poctivo nacvičovali vianočný program, aby mohli tieto najkrajšie sviatky v roku svojim najbližším ešte viac spríjemniť. Odovzdali tak svojim rodičom najkrajší darček vo forme vinšov, básničiek, pesničiek a scénok. A rodičia svojich najmenších odmenili veľkým potleskom a bozkom.

Viac...

Opäť sú tu očakávané vianočné trhy

Aj tento rok sa vo vestibule materskej školy počas priebehu besiedok konal vianočný trh. Boli v ňom ponúkané rôzne pestré a zaujímavé výrobky, ktoré vyrábali rodičia, deti a pani učiteľky doma alebo na vianočných tvorivých dielňach. Všetkým, ktorí do vianočnej burzy prispeli krásnymi pestrými vianočnými výrobkami veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Prajeme Vám všetkým Šťastné a veselé Vianoce!

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

Šk. rok 2014/15 

Veľký deň predškolákov

 A už je to tu. Koncoročný zvonec zazvonil, posledný deň je tu a predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov sa zišli, aby spolu tento veľký deň oslávili. Boli im odovzdané osvedčenia, diplomy a knižky ako pamiatka na materskú školu. Na záver ich čakalo malé občerstvenie a diskotéka, pri ktorej si spolu so svojimi deťmi zatancovali aj ich pani učiteľky.

Viac...

Rozlúčka s predškolákmi

 Predškoláci sa nelúčia len so svojimi pani učiteľkami  a triedami, ale aj s ostatnými škôlkarmi, pani kuchárkami a pani upratovačkami. A tak to bolo aj tento rok. Posledný deň sa vybrali navštíviť po triedach ostatných škôlkarov, pani upratovačky a do kuchyne aj pani kuchárky. Každému zaspievali spoločne rozlúčkovú pieseň a odovzdali darček na pamiatku a sladkú odmenu. Popriali veľa zdaru. A čo im poprajeme my?  „Prajeme vám šťastie, lásku, zdravie, milé detičky. A ešte niečo - nech máte v škole samé jedničky!” 

Viac...

Turistická vychádzka pod Jedľovinou

 V zdravom tele, zdravý duch…tak sa to hovorí a týmto pravidlom sa riadia aj  predškoláci z tried sovičiek, mravčekov a včielok. Využili jeden prekrásny deň a vybrali sa so svojimi pani učiteľkami na výlet ku chate Rozbehov. Cesta bola veselá, plná smiechu a zábavy. Po príchode na chatu ich čakalo malé občerstvenie a množstvo hier. Ako bonus dňa bolo maľovanie na tvár od pani učiteliek. O chvíľu namiesto škôlkarov po okolí chaty pobehovali víly, farebné motýle a pavúčí muži. Najedení, vyhratí, nadýchaní čerstvého vzduchu a príjemne unavení sa vrátili späť do MŠ. 

Viac...

Výlet v Oškerde a lesoparku

 Školský rok sa končí a aj predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov vedia, čo to  znamená. Posledné dni strávené so svojimi kamarátmi predtým, ako vstúpia do školských brán. Spolu s pani učiteľkami sa rozhodli spríjemniť si posledné dni netradičnými zážitkami a preto sa vybrali na výlet do neďalekej mini ZOO v Oškerde. V areáli ZOO ich ako prvé vo výbehu privítali naše domáce zvieratká - koníky, poníky, kravička s malým teliatkom, ovečky, kozičky a samozrejme veľa kačiek, husí a sliepok. Videli, ako páv dvoril svojej pávici a v neďalekej malej ohrade pozorovali veľa malých krásnych zajačikov. Najviac pozornosti si však vyslúžili dva tigre, opica a krásne majestátne levy. Potom si zažili množstvo zábavy na atrakciách v areáli zoo - trampolína, hojdačky a kolotoče. Posilnení desiatou sa vybrali autobusom do Žilinského lesoparku, kde absolvovali krátku prechádzku po jeho chodníkoch a nekonečnú zábavu na veľkej preliezke so šmýkačkami. Dobre vyhratí a príjemne unavení sa vrátili do materskej školy. Po prvý krát obedovali ako veľkí školáci v školskej jedálni. Pani učiteľky im ukázali, ako stravovanie v jedálni prebieha. Dobre napapaní sa vrátili do svojich tried a unavení sa uložili na popoludňajší spánok. Koncoročný výlet predškolákov sa vydaril. Už môžu prísť prázdniny.

Viac...

Odovzdávanie tabla

p style="text-align: justify;"> Ani naši predškoláci nezaostávajú za maturantmi. Však aj oni sa lúčia so škôlkou. Preto im pani učiteľky zhotovili tablo. To predškoláci z tried Sovičiek a Mravčekov zaniesli slávnostne do výkladu predajne u pána Bolčeka. S tablom sa pofotili a všetci okoloidúci si môžu počas prázdnin pozrieť, ktoré deti to v septembri nastupujú do prváckych lavíc. 

 

 

Viac...

Krúžok angličtiny

 Naši škôlkari sú veľmi šikovní a mohli sme to vidieť aj na záverečnej otvorenej hodine angličtiny pani Sauerovej. Tam škôlkari predviedli, čo všetko za z angličtiny za rok dokázali naučiť. Hodina bola zaujímavá, veselá a deti aj rodičia sa tešili z nových vedomostí. Každý šikovní žiak si na záver hodiny odniesol prekvapenie. 

Viac...

Športový deň pri príležitosti MDD

 V našej materskej škole sú šikovné a rýchle deti, ktoré svoje pohybové a športové schopnosti dokázali v súťažiach. Tie im pripravili pani učiteľky v športový deň, ktorým súčasne oslávili aj ich veľký sviatok - MDD. Pohybové aktivity zdolávali v prírode, na miestnom ihrisku. Deti dokázali, že vedia súťažiť so zdravým zápolením, ale dokázali sa zmieriť aj s prehrou. Prekonávali rôzne prekážky, rozvíjali trpezlivosť, vytrvalosť, pohotovosť, rýchlosť, obratnosť a svoju odvahu dokázali v strachovom vreci, v ktorom bola tma „ako vo vreci“. Na tieto krásne zážitky, z ktorých si doniesli veľa spomienok, budú určite rady spomínať. 

Viac...

Ukážka výcviku psov

 Pes je vraj najlepší priateľ človeka. A čo potom taký, ktorý dokáže pomôcť pri záchrane ľudského života. Takto vycvičené  psíky - psovodov záchranárov Žilina nás jedného krásneho slnečného dňa prišli pozrieť do našej materskej školy. Deti z tried Sovičiek, Včielok, Žabiek, Lienok, Zajačikov a Mravčekov sa zišli na škôlkarskom dvore, aby si výcvik takýchto vzácnych psíkov mohli pozrieť. Tety cvičiteľky so svojimi psíkmi deťom ukázali, ako psíky poslúchajú, čo všetko musia zvládnuť   a čo dokážu. Na záver ukázali, že sa dá vycvičiť nielen psík, ale aj prasiatko. To bolo síce troška pomalšie ako psík, ale zožalo veľký úspech. Deti si zažili množstvo zábavy.  So psíkmi sa poprechádzali a mohli ich pohladiť. Prajeme  im veľa  zachránených prípadov a ďakujeme za krásne dopoludnie v ich spoločnosti.

Viac...

Navštívili sme bábkové divadlo

 Predškoláci z tried Mravčekov a Sovičiek sa jedného dňa vybrali za kultúrou do bábkového divadla v Žiline. A čo tam zažili a videli?

Počúvajte: Kedysi dávno, keď bola zem ešte nová, zrodila sa Arika. Žili v nej rôzne zvieratá, škriekajúce opice, antilopy, žirafy, stará korytnačka, krvilačný leopard, dlhonohý pštros, dlhý had menom Kajta a zvedavý sloník Bimbo. Vtedy slony ešte nemali chobot ale miesto neho iba taký rypáčik. Chcete vedieť odkedy slony majú choboty? Naše deti z tried Sovičiek a Mravčekov to vedieť chceli. A už vedia, pretože toto prekrásne predstavenie videli a odniesli si z neho veľa zážitkov.

Viac...

Sovičky navštívili zvieratká

 Deti z triedy Sovičiek navštívili v jedno dopoludnie „gazdovský dvor” u Bohačiakov. Prostredníctvom zážitkového učenia si utvrdili svoje poznatky o domácich zvieratkách. Naučili sa tiež, ako sa starať o holuby. Deti  holuby mohli hladiť, vyhadzovať ich do vzduchu, oboznamovali sa s prostredím v ktorom žijú, čím sa živia a čo všetko dokážu. S novými informáciami a zážitkami sa vrátili do škôlky.

Viac...

Zajačiky a Včielky navštívili zvieratká

 Jedno slnečné dopoludnie sa deti z tried Zajačikov a Včielok vybrali na malé potulky za exotickým vtáctvom. Navštívili chovateľa exotického vtáctva pána Cvachu. Už od vstupnej brány ich vtáčiky vítali spevom. Teta deti s týmto druhom vtáctva oboznámila. Ukázala im, ako sa o takéto vtáčiky treba v našich podmienkach starať, čím sa živia a čo je potrebné na to, aby boli zdravé a silné ako keď sú vo svojom vlastnom prostredí. Deťom sa ukážka páčila a spokojné s novými poznatkami sa vrátili do škôlky.

Viac...

Tvorivé dielne Lienok

 V triede Lienok sa predposledný júnový týždeň zdvihla „tvorivá vlna”.  Jedno stredové popoludnie sa stretli v triede mamičky, súrodenci a babičky, kde so svojimi Lienkami vyrábali hračky, ozdôbky, stojany na perá a všelijaké drobnosti. Všetko bolo zaplavené farebnými papiermi a dobrou náladou. Z pracovného stretnutia si každý odniesol krásny výrobok, na ktorý bol patrične hrdý!

Viac...

Sovičky vítajú bábätká

 Tak ako každý rok, aj tento rok boli deti zo škôlky privítať našich nových občanov do svojich „detských” radov. Deti sa z triedy Sovičiek jedno popoludnie so svojou pani učiteľkou vybrali do kultúrneho strediska, kde ich prišli privítať. Vystúpili s pekným programom plným pesničiek a básničiek, ktorý venovali nielen novým bábätkám, ale aj ich rodičom. Bábätká pohojdali v kolíske a so sladkou odmenou sa vrátili domov.

Viac...

Pváci na návšteve u predškolákov

 Ako veľa sa naučili prváci v Základnej škole, sme sa presvedčili na ukážkovej hodine, pri ktorej nám predviedli svoje vedomosti. Ale ani naši šikovní predškoláci nezaháľali a ukázali prvákom, akí sú šikovní. Prváci, plní nadšenia a radosti z toho, že opäť vidia známe priestory ich bývalých predškolských tried Sovičiek a Mravčekov, zasadli v materskej škole na malé stoličky a pozreli si krátke predstavenie našich predškolákov. Celé stretnutie nakoniec oslávili spoločnými hrami, ktoré ich tak bavili, že sa im nechcelo ani rozlúčiť.

Viac...

Hopsasa - hop

 A opäť k nám do škôlky zavítalo divadlo. Deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok, Žabiek, Zajačikov a Lienok sa opäť stretli, aby si vychutnali ďalší kultúrny zážitok. Divadlo Hopsasa - hop s ujom a jeho dvomi kamarátmi  nesklamalo a deťom ponúklo chvíle radosti, spevu a tanca. Deti si zopakovali pravidlá rannej hygieny, ako sa správať ku kamarátom a ako si požičiavať hračky. Krásne spolupracovali, spievali, tancovali a v dobrej nálade sa po skončení vrátili do svojich tried.

Viac...

Deň mlieka

 Naša materská škola sa opäť aj tento rok zapojila do medzinárodného projektu: „Deň mlieka“, kedy si deti s pani učiteľkami urobili besedu, v ktorej sa porozprávali o dôležitých a nenahraditeľných účinkoch mlieka a mliečnych výrobkov na naše zdravie. Beseda sa samozrejme nezaobišla bez zdravej pochúťky, ktorú deťom pani kuchárky dožičili v podobe výborných smotanových jogurtov. Deti s radosťou a nadšením privítali toto malé občerstvenie, na ktorom si veľmi pochutnali.  

Viac...

Učíme sa o zvieratkách

 Keď konečne prišla jar, najmenšie deti z triedy Žabiek sa učili a spoznávali domáce zvieratá a ich mláďatá. Pani učiteľka im hravou formou priblížila, ako žijú a aký úžitok z nich máme. Rozoznávali ich zvuky a následne napodobňovali, z čoho mali najväčšiu zábavu. Trieda Žabiek sa tak na chvíľu zmenila na gazdovský dvor, na ktorom žijú tie najmilšie mláďatká.

Viac...

Jarné tvorivé dielne mravčekov

 Konečne k nám zavítala jar. Všetko sa rozzelenalo, zakvitlo. To podnietilo pani učiteľky z triedy Mravčekov zapojiť do výzdoby šatne a triedy aj rodičov detí. Jedno popoludnie zorganizovali jarné tvorivé dielne. Mamičky, babičky a sestričky spolu s deťmi z triedy Mravčekov maľovali, lepili a tvorili. Vznikli veľmi pekné jarné variácie, ktoré potom umiestnili ako výzdobu do šatne Mravčekov. Deti si užili pestré tvorivé popoludnie so svojimi príbuznými a natešené sa vracali domov.

Viac...

Včielky pečú veľkonočné ozdoby a vyrábajú ježka

 Už sa blížia sviatky jari, už sa tešia veľkí, malí….
Aj trieda Včielok sa poctivo pripravovala na sviatky Veľkej noci. Okrem toho, že dievčatá doma pomáhali vypekať veľkonočné koláče a chlapci pripravovali korbáče, vyzdobili svoju triedu krásnymi veľkonočnými ozdobami zo slaného cesta. Vymodelovali vajíčka a kuriatka, ktoré pani učiteľky dali upiecť. Potom ich deti maľovali, zdobili servítkovou technikou, priliepali na špajdle alebo vešali na šnúročky. Korunou celej výzdoby bol krásny ježko, ktorý mal pichliače z vyklíčeného jačmeňa. Deti mali z ježka veľkú radosť, pretože vďaka ich starostlivosti mu pichliače do sviatkov krásne vyrástli.

Viac...

Sovičky čistia dvor

 V rámci projektu Dňa zeme, do ktorého sa zapojila aj naša materská škola, sa deti z triedy Sovičiek spolu s pani učiteľkami rozhodli skrášliť a očistiť  škôlkarsky dvor. Deti boli rozdelené do skupín. Šikovné deti dostali rukavice a každá jedna skupina veľké vrece, do ktorého zbierali papieriky, šišky, rôzne popadané konáriky… Deti si užili kopec zábavy a odchádzali s dobrým pocitom, že vykonali niečo pekné pre svoju škôlku a tým aj pre seba.

 

Viac...

Predškoláci navštívili prvákov

 Materská škola v spolupráci so základnou školou a tiež  s pani učiteľkami predškolských tried a prvých ročníkov zorganizovali krátky „výmenný pobyt” predškolákov na hodine v prvom ročníku. Triedy Sovičiek a Mravčekov sa jedno dopoludnie vybrali pozrieť do tried 1.A a 1.B, ako to na hodine v základnej škole vyzerá. Pani učiteľky prvákov mali pre predškolákov pripravené zaujímavé aktivity. Ukázali deťom, ako sa prváci učia, čo všetko  už vedia a potom im dovolili prvýkrát neoficiálne zasadnúť do prváckych lavíc. Zadali im rôzne úlohy, ktoré predškoláci s pomocou prváčikov bez problémov zvládli. Predškolákom  sa hodina veľmi páčila  a odchádzali späť do škôlky s dobrými dojmami plní očakávania a radosti z nástupu do prvého ročníka.

Viac...

Stavanie mája

Máj, máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený…

Je tu máj a s ním rôzne kultúrne podujatia a tradície. Jednu z nich, ako každý rok, dodržali aj deti     v materskej škole. Deti z tried Sovičiek, Mravčekov, Včielok, Žabiek, Zajačikov a Lienok sa dopoludnia zišli pred materskou školou so stužkami v rukách, aby si aj oni ozdobili svoj škôlkarsky máj, ktorý skrášľuje areál materskej školy celý mesiac. Každá trieda predviedla okolo mája krátke pásmo tančekov, básničiek a pesničiek. Deti sa zahrali rôzne hry, zatancovali si a plní radosti sa vrátili do škôlky.

Viac...

Divadelné predstavenie Emulienka

 Do našej materskej škôlky zavítalo Teatro pimpalo s divadelným predstavením Emulienka.
S Emulienkou a motýľom Emom si deti na chvíľočku odleteli do sveta, kde býva mama Žaba a jej neposlušné deti, lúčny koník Pedro, Pán Krt a Pani Myš. Malé neposedné dievčatko Emulienka, ktoré sa vie tešiť, smiať sa a báť a tiež o všeličom si vymýšľať. Toto milé divadelné predstavenie potešilo deti zo všetkých tried. Do predstavenia sa nadšene zapájali, smiali sa a veselo sa zabávali.

Viac...

Deň matiek

 Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy….
Dôležitosť mamy si uvedomuje každé jedno dieťa. Preto sa im deti chceli za ich lásku a starostlivosť poďakovať. So svojimi pani učiteľkami nacvičili besiedky plné básní, piesní, tancov, scénok  a pripravili pre svoje mamičky krásne darčeky. Potom už len netrpezlivo čakali na ten veľký deň, kedy svojej mamičke povedia ďakujem. Nejedna mamička vyronila slzu šťastia, keď videla svojho syna alebo dcérku ako hrdo pred ňou stojí s darčekom v rúčke a hovorí, že ju ľúbi.

Viac...

Sadíme rastlinky

 Tak ako minulý rok, aj tento rok sa deti z tried Lienok, Zajačikov, Včielok, Žabiek, Sovičiek a Mravčekov zúčastnili projektu „Od semienka k rastlinke”. Projekt bol realizovaný v rámci plnenia cieľov z environmentálnej výchovy. Deti si z domu priniesli rôzne semienka a s pani učiteľkami ich v triede zasadili. Ich kroky každé ráno viedli  k oknu, kde svoje rastlinky  kontrolovali, polievali, starali sa o ne a tešili sa z ich rastu.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

 

 Šk. rok 2013/14 

PES – NAJLEPŠÍ A NAJVERNEJŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA

 V mesiaci jún čakala na deti zaujímavá akcia s milými zvieratami  – psíkmi. Deti ich na našom školskom dvore  srdečne privítali a každý výkon štvornohých kamarátov ocenili poriadnym potleskom. Ukážka výcviku psov mala úspech a vyčarila deťom aj p. učiteľkám  na tvárach úprimný úsmev a radosť. Všetkým havkáčov posielame veľkú pochvalu za ich poslušnosť a záchranárom zo Žiliny pochvalu za trpezlivosť pri práci so psíkmi!   

Viac...

SKÚŠKA ZDATNOSTI

  Na tento deň sa tešili snáď všetky deti z predškolských tried, pretože bol v skutku neobyčajný. Už vo vzduchu bolo cítiť dobrodružstvo. Skoro ráno sa naši predškoláci spolu s pani učiteľkami vydali na náročnú cestu na chatu pod Jedľovinou. Po príchode na deti čakalo nielen občerstvenie, ale najmä zábavné úlohy a súťaže, ktoré deti s nadšením zvládli. Všetci súťažiaci si za odmenu vyslúžili aj sladkú odmenu. V krásnom prostredí pod kopcami Malej Fatry mohli deti obdivovať a objavovať krásy a zaujímavosti tohto prírodného prostredia. Výlet v každom z nás určite zanechal množstvo zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. 

Viac...

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

 Obecný úrad bol zrazu plný plaču. Postarali sa oň naši najmladší občania Varína. Všetci prišli, aby sa nielen zoznámili, ale aby sme ich slávnostne privítali do veľkej Varínskej rodiny. Všetko stíchlo, keď začal kultúrny program, kde vystúpili aj naši predškoláci s ich pestrým kultúrnym programom, v ktorom zatancovali a zaspievali pre malých i veľkých hostí a na záver si vyslúžili veľký potlesk.

Viac...

MOO GOO

  Jeden júnový deň nás v našej materskej škole prekvapil závan sladkej a zdravej pochúťky. Nastala ochutnávka mlieka so sirupmi Moo Goo. Deti ochutnali mlieko ochutené čokoládovým, karamelovým, či vanilkovým sirupom. To bola pre deti pochúťka ! Bolo pre nás príjemným prekvapením, že deti majú takéto pochúťky naozaj radi a rozšírený mýtus, že „deti mlieko neľúbia", nie je pravdivý. Takže, milé maminy, už nemusíte dlho rozmýšľať nad tým, čo dať deťom na raňajky.

Viac...

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Posledný deň školského roku 2013/2014 už tradične patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s materskou školou. Predškoláci sa rozlúčili so svojimi kamarátmi a p. učiteľkami  v ostatných triedach, pre ktorých si pripravili pesničku, s ktorou sa s nimi rozlúčili. Každý predškolák dostal diplom, ktorý potvrdzoval, že od septembra z nich už budú veľkí prváci. Všetci už môžeme našim prvákom len zaželať, aby sa im v škole darilo a mali samé jednotky.  

Viac...

RYBA ROHATÁ ALEBO TOTO NIEJE RYBA

  Ja som ryba rohatá, nepotrebná, odratá,
tresky, plesky plutvami, prekolem ťa rohami,
udusím ťa sáčkami, zasypem ťa smeťami…

Viac...

NEZABUDNUTEĽNÁ JAZDA NA VLÁČIKU

  Školský rok sa už pomaly blížil ku svojmu koncu, keď sa predškoláci spolu s ich pani učiteľkami vydali na výlet za Historickou železnicou vo Vychylovke. Keďže nám počasie prialo, mohli sme sa odviezť na historickej železnici, z ktorej sme mohli obdivovať krásnu a rozmanitú okolitú prírodu. Už samotná jazda na historickom vláčiku bola pre deti zážitkom vďaka neopakovateľnej atmosfére všade naokolo. 

Viac...

Deň detí

Od rána v našej materskej škole vládla nedočkavosť a napätie. Konečne nastal vytúžený sviatok našich malých škôlkarov - Deň detí. Napriek tomu, že nám počasie neprialo a vonku pršalo, slniečko spoza obláčikov sledovalo, ako deti v triedach usilovne športujú a súťažia.    V triedach Sovičiek a Mravčekov na deti čakalo veľké prekvapenie. Žiačky základnej školy mali pre deti pripravené zaujímavé súťaže, ktoré sa deťom veľmi páčili. A za svoju usilovnosť dostali aj malú sladkú odmenu.  

Viac...

Besiedky – Deň matiek

 „Mamky milé, mamky zlaté, vy dnes veľký sviatok máte ... “ aj takto začínala jedna z básničiek, ktoré si pripravili deti z MŠ s pani učiteľkami pre mamičky ku ich sviatku – Dňu matiek. Počas druhého a tretieho májového týždňa si deti zo všetkých tried pripravili pestrý program uvitý z básničiek, pesničiek a tanca v podaní detí venovaný mamám. Navyše všetky mamičky dostali od svojich detičiek vlastnoručne vyrobený darček, ktorý im vyrobili s veľkou vďakou za ich lásku a starostlivosť.  

Viac...

Lomidrevo

"Bábkové divadlo predlžuje deťom detstvo ..... 
..... a dospelým ho navracia!"
 

Herci z bábkového divadla priniesli deťom jednu z najklasickejších slovenských rozprávok v divadelnom stvárnení, ktorou je Lomidrevo. Na príklade tejto nevšednej rozprávkovej postavy, ktorá je charakteristická svojou chytrosťou a pracovitosťou sa deti veľa naučili. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, a preto by sme im v budúcnosti chceli prinášať podobné aktivity ešte častejšie. 

Viac...

Prváci navštívili predškolákov

   Prváci zo Základnej školy sa zo školských lavíc vrátili naspäť do materskej školy aj keď len na krátko, aby sa mohli opäť stretnúť so svojimi mladšími kamarátmi. Navštívili našich predškolákov, ktorí ich veľmi milo privítali. Prváci sa s predškolákmi podelili o zážitky a nové skúsenosti, nadobudnuté počas ich prvého roka v škole, a tak sa naši predškoláci už teraz nemôžu dočkať septembra, kedy si po prvý raz sadnú do školských lavíc. 

Viac...

Máj

  Dňa 30. apríla sa na pôde materskej školy konalo podujatie „Stavanie mája“ zamerané na odovzdávanie kultúrneho dedičstva najmladšej generácii. Na školskom dvore museli dievčatá najskôr vyzdobiť pripravený strom farebnými stuhami symbolizujúcimi pestrosť jarnej prírody, a tak sa mohlo prejsť ku jeho stavaniu . Počas stavania mája deťom žiarili oči veľkou radosťou a privítali ho nielen veľkým potleskom, ale aj pestrým programom. Každá trieda predviedla pásmo básní, piesní i detských ľudových tančekov a následne okolo mája všetci spolu za spevu detských ľudových piesní tancovali.

Viac...

V krajine Zúbkovo

  Deti sa prostredníctvom organizovanej besedy s názvom „V krajine Zúbkovo“ zoznámili s príkladnou starostlivosťou o ich zúbky. Okrem rozprávania o správnom umývaní zubov sa dozvedeli aj o tom, aké je dôležité ich pravidelné čistenie, či o tom, aké hrozby pri neumývaní zúbkov na nich striehnu. Keďže všetky deti si z domu priniesli svoje zubné kefky, mohli si to následne aj vyskúšať.

Viac...

Navštívili sme výtvarnú výstavu

  S triedou Lienok sme navštívili Obecnú knižnicu vo Varíne a jej výstavu výtvarných prác,   kde sa oboznámili s krásnymi dielami žiakov základnej aj materskej školy. Výstava bola plná krásnych prác o škaredom káčatku a mnohých ďalších zaujímavých diel. Deťom sa práce veľmi páčili a už teraz sa tešia, kedy tam opäť zavítajú.

Viac...

Lienky na gazdovskom dvore

Slniečko sa od rána usmievalo na našu Materskú školu. Určite vedelo, že trieda Lienok pôjde na exkurziu na „Gazdovský dvor“ ku pani učiteľke Gáborovej. Na dvore nás už čakali malé žlté kuriatka, ktoré len tak zahrabávali perím, aby sa nám privítali.. Veru, bolo sa na čo pozerať. Kuriatka boli hravé a veselé a deti sa z nich veľmi tešili. Môžeme povedať, že opäť sa raz potvrdilo to, prečo je zážitkové učenie pre deti najpútavejšie. Pretože ...  

Viac...

Spolupráca s rodičmi

Keďže na jar prebieha v každej záhrade „veľké upratovanie“, aj areál našej materskej školy nebol výnimkou. Čistili sa pieskoviská a vyhrabávali sa nečistoty z trávy. Vďaka rodičom, ktorí sa takto dobrovoľne podujali na úpravu školského dvora sa prostredie materskej školy premenilo na pekne upravené a bezpečné miesto pre hry našich detí. Tešíme sa z hojnej účasti rodičov a všetkým, ktorí sa zúčastnili, pekne ďakujeme.  

Viac...

Veľkonočné tvorivé dielne

  Tak ako každý rok, už tradične pani učiteľky z triedy sovičiek pripravili  popoludňajšie stretnutie pre rodičov a deti s témou „Veľkonočné tvorivé dielne“. Pani učiteľky ponúkli množstvo aktivít, pri ktorých deti s pomocou rodičov vyrábali veľkonočné ozdoby. Mnohé     z činností boli zaujímavé nielen pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce. Do kroniky školy sa tak zapísal ďalší skvelý deň.

Viac...

Navštívli sme ochranárov Malej Fatry

Predškoláci z tried sovičiek a mravčekov sa zúčastnili výukového programu s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR o vtákoch, žijúcich v Národnom parku Malá Fatra. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o rôznych druhoch vtákov žijúcich v tejto oblasti, ale aj o tom, že je nutné ich ochraňovať a starať sa o nich.

Viac...

Sadíme rastlinky

  Projektu, ktorý nesie názov „Od semienka k rastlinke“ sa zúčastnili deti z tried lienok, žabiek, včielok, mravčekov a sovičiek. Projekt bol realizovaný v rámci plnenia cieľov z environmentálnej výchovy v priebehu marca tohto školského roka. Deti mali zo sadenia a novej skúsenosti veľkú radosť a navyše sa prostredníctvom zážitku o rastlinách aj veľa naučili. O tieto rastlinky sa spoločne starajú,  polievajú a z ich rastu majú veľkú radosť.

Viac...

Predškoláci navštívili prvákov

  Predškoláci spolu so svojimi  pani učiteľkami navštívili prvákov v našej škole. So záujmom pozorovali prácu svojich kamarátov – prvákov a spolu s nimi sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré pripravili pani učiteľky. Vyskúšali si ako sa sedí v lavici, počíta, píše a kreslí na tabuľu. Ďakujeme prvákom a pani učiteľkám, že sme mohli spoznať prvú triedu na ktorú sa naši predškoláci tešia.  

Viac...

Piesne uja Viktora

  V januári navštívil MŠ ujo Viktor s bohatým repertoárom piesní pre deti. Potešil nás krásnymi pesničkami, kde deti poznávali prostredníctvom hudobných nahrávok farby, hudobné nástroje, dopravné značky, zvieratká...Pri piesni Šašo sme si aj zatancovali a zaspievali. Vystúpenie sa nám všetkým páčilo a na príjemné dopoludnie budeme určite všetci dlho spomínať.  

Viac...

Karnevalová zábava

,,Hurá a už je to tu, radujme sa deti, opäť k nám prišiel karneval“. Tak to bolo aj u nás v jedno dopoludnie, kde sa deti premenili na prekrásne víly, princezné, motýliky, lienky, pirátov, spidermanov, batmanov a rôzne zvieratká. Deti sa v maskách zabávali, tancovali a všetkým bolo dobre a veselo. Nechýbalo ani malé občerstvenie a veľa dobrej zábavy!  

Viac...

Ako dedko ťahal repu

Aj tento rok  navštívilo našu  školu obľúbené divadlo „ Príbeh “ s ďalšou krásnou rozprávkou. Tentoraz bola o tom, ako dedko ťahal repku... Známej rozprávke sa deti nielen prizerali, ale aj aktívne zúčastnili. Babka a dedko prišli, ale zvieratká im chýbali. Nato, aby vytiahli repku zo zeme, im pomohli naši kamaráti, ktorí sa na ten čas premenili na zvieratká – pomocníkov. Ostatní aktívne pomáhali svojimi radami, spevom a tlieskaním. Ale najväčší potlesk prišiel nakoniec, pretože predstavenie sa deťom veľmi páčilo.    

Viac...

Dopoludnie s knižkou

  Kniha - priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľného spoločníka každého človeka, ale hlavne malého dieťaťa. Deti v knihách spoznávajú rozprávky a rozprávkové bytosti. V rámci plnenia cieľov z projektu predčitateľskej gramotnosti sa deti z tried sovičiek, mravčekov, lienok a včielok, zúčastnili na návšteve v miestnej ľudovej knižnici. V  knižnici deti čakala pani knihovníčka, ktorá ich oboznámila s knižnicou, vysvetlila, kde sú knižky pre deti a ako s nimi treba správne zaobchádzať. Nakoniec deťom pripravila ešte jedno prekvapenie. Porozprávala im o najväčšom rozprávkarovi   H.Ch. Andersenovi  a prečítala jednu jeho rozprávku: Škaredé káčatko. Deti na oplátku nakreslili pani knihovníčke výkresy o „škaredom káčatku“ , ktoré poputujú na súťaž.  

Viac...

Kŕmenie labutí a kačiek

 V zimnom období deti z našej materskej školy chodievajú v rámci plnenia cieľov z projektu environmentálnej výchovy kŕmiť labute a kačky k sútoku riek Varínky a Váhu. Bolo tomu tak aj tohto roku, keď deti z triedy sovičiek, mravčekov a lienok na ne pamätali. S vymrznutými noštekmi a rukami, ale zato s rozžiarenými tvárami od radosti, kŕmili vďačné labute a kačky. Tie budú na deti isto dlho spomínať.

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>

 

Šk. rok 2012/13

Slávnostné odovzdávanie osvedčení - rozlúčka so škôlkou

„ Predškoláci naši milí, je čas, aby sme sa rozlúčili.
Prajeme vám šťastie, lebo je krásne,
prajeme vám zdravie, lebo je vzácne,
prajeme vám lásku, lebo je jej málo,
prajeme vám, aby sa vám z týchto darov čo najviac dostalo.
A ešte niečo milé detičky. Prajeme vám v škole samé jedničky! “

Viac...

Skúška zdatnosti - výlet pod Jedľovinu

 Na tento júnový deň sa tešili snáď všetky deti z predškolských tried, pretože to nebol len taký obyčajný deň. Bol nielenže horúci, ale hlavne dobrodružný.  Zavčas rána si deti s batôškami veselo vykračovali k určenému cieľu – na chatu pod Jedľovinou. Po príchode sa občerstvili a načerpali sily na dobrodružnú skúšku zdatnosti. P. učiteľky si pre deti pripravili zábavné a súťaživé medzitriedne hry. Po absolvovaní si všetci za športové výkony a súťaživého ducha vyslúžili sladkú odmenu. Po krátkom oddychu a dobrom obede sme sa plní zážitkov vybrali naspäť do škôlky. Výlet sa nám vydaril  na jednotku. Určite naň budeme dlho spomínať.

Viac...

Výchovný koncert „V zdravom tele žiť je skvelé“

V zdravom tele žiť je skvelé je názov detského programu pre deti , ktorý je veku primeranou a veselou exkurziou svetom zdravého životného štýlu. V programe odzneli veselé detské pesničky, ktorých texty vtipne dopĺňali danú tému, v podaní známeho speváka Roba Šimka. Texty piesní poučne rozvíjali témy zdravia a zdravého životného štýlu.  

Viac...

Prváci v škôlke

V tento deň mali predškoláci vzácnu návštevu. Prišli ich do škôlky pozrieť kamaráti - ,,veľkí prváci“. Škôlkari svojich kamarátov privítali veselými piesňami   a básňami. Potom sa usadili k stolíkom, pri ktorých spoločne vypracovávali rôzne pracovné listy. Navzájom si pomáhali a riešili zadané úlohy, ktoré zvládli spoločnými silami na jednotku. Na záver tohto milého stretnutia predškoláci darovali svojim kamarátom malý darček z ich vlastnej tvorby.

 

Viac...

Výlet na Vychylovku

Horúci júnový deň sme sa s našimi predškolákmi vybrali na výlet. Počasie nám konečne prialo, a tak sme sa v dobrej nálade a plní očakávania presunuli do cieľa výletu –Vychylovky. Azda najväčší zážitok mali deti z jazdy vláčikom po historickej lesnej úvraťovej železnici. Povozili sme sa areálom skanzenu v malom vagóniku a prezreli si Múzeum kysuckej dediny. Záver nášho výletu patril prehliadke Slovenského orloja v Starej Bystrici. Nadšení výletom a s množstvom zážitkov, sme sa šťastlivo vrátili do našej škôlky.

Viac...

Deň detí

,,Nech deň detí dnes aj do budúcna krásne svieti, aby bol navždy detský svet ako farebný, veľký kvet."

Tento deň bol pre deti dlho očakávaný. Vedeli, že budú oslavovať svoj deň – sviatok všetkých detí. V škôlke od rána prevládala radosť ale i očakávanie. Keďže nám počasie tento rok neprialo, p. učiteľky si pripravili pre deti v triedach dobrodružno - zábavné hry a rôzne zaujímavé aktivity . Deti boli za ich výkony odmenené sladkou odmenou. Celý deň sa niesol v dobrej nálade a príjemnej atmosfére.

Viac...

DIVADLO PAMPÚŠIK

Našu MŠ navštívilo Divadlo PRÍBEH zo Žiliny. Herci deťom predstavili známu rozprávku o Pampušikovi v trochu netradičnom, ale v zaujímavom prevedení. V divadelnom predstavení nechýbali veselé pesničky a samozrejme šťastný koniec rozprávky. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo.

Viac...

MRAVČEKY A SOVIČKY NA VÝUKOVOM PROGRAME

 Deti z tried sovičiek a mravčekov navštívili miestnu Školu ochrany prírody, ktorá im ponúkla zúčastniť sa na výukovom programe pod názvom ,,Keď je krajina znečistená“. Dej náučného príbehu sa odohrával v dedinke, z ktorej sa musí strýko Ignác odsťahovať. Víla mu však pošepla radu, aby pohľadal šikovné deti, ktoré mu pomôžu dedinku ozdraviť a roztriediť odpad v okolí jeho domčeka. Naše deti Ignácovi s radosťou pomohli roztriediť odpad, aby sa mohol opäť nasťahovať do dedinky.

Viac...

NAŠI BUDÚCI PRVÁCI NA NÁVŠTEVE V ŠKOLE


 Na tento deň sa predškoláci veľmi tešili. Konečne sa stretli s kamarátmi, ktorí ešte pred rokom navštevovali našu materskú škôlku. Chceli sa na vlastné oči presvedčiť, ako to v tej škole vyzerá. Pani učiteľka si pre deti pripravila zaujímavú hodiny z matematiky a slovenčiny, ktorej súčasťou boli pracovné listy. S pomocou detí z prvej triedy si predškoláci vyplnili pracovné listy. Ich správnosť deťom overili kamaráti prváci.

Viac...

OD SEMIENKA K RASTLINKE

V našej materskej škole sme aj tento mesiac realizovali úlohu z nášho projektu    z enviromentálnej výchovy pod názvom ,,Staráme sa o prírodu“. V projekte sa zameriavame hlavne na učenie prostredníctvom zážitku. Deti sa stávajú priamymi účastníkmi činnosti a ovplyvňujú jej následný dej. Tohto projektu, sa zúčastňuje každá z tried našej materskej školy.

Viac...

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PETER PAN

Deti z predškolských tried sa zúčastnili divadelného predstavenie Peter Pan, ktoré sa konalo v Mestskom divadle Žilina. Hlavnou postavou divadelného predstavenia bola rozprávková postavička Petra Pana. Peter Pan prežíva so svojimi kamarátmi bezstarostné, ale i dramatické chvíľe. Ale ako to už v rozprávkach býva, dobro vždy zvíťazí nad zlom. Deťom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo, z divadla si opäť odniesli ďalší nezabudnuteľný okamih.  

Viac...

DIVADLO MECHÚRIK KOŠŤÚRIK

 Mechúrik Košťúrik je názov divadelného predstavenia , ktoré navštívilo našu materskú školu v marci. Dej známej rozprávky deťom pútavo zahrala bábkoherečka. Deti zaujali pohyblivé kulisy a zvieracie bábky, ktoré boli hlavnými postavami tohto veselého príbehu. Do samotného deja príbehu sa zapojili aj deti a to spevom a hrou na orffove nástroje, ktorými napodobňovali zvuky zvierat. 

Viac...

DEŇ V KNIŽNICI

MAREC – mesiac knihy. Týmto heslom sme sa inšpirovali aj v našej materskej škole. V rámci plnenia úloh z projektu predčitateľskej gramotnosti, sa deti z tried sovičiek, mravčekov, zajačikov a lienok zúčastnili na návšteve v miestnej knižnici. Pani knihovníčka previedla všetky deti priestormi knižnice a predstavila im najobľúbenejšie detské knihy. Deti mali možnosť položiť p. knihovníčke otázky ohľadne knižnice a kníh, ktoré ich najviac zaujímali. Spoločne sme odchádzali z knižnice obohatení o nové zážitky a skúsenosti.  

Viac...

DIVADLO „STRAŠIAK TOMÁŠ“

Vo februári navštívili našu škôlku bábkoherci s divadelným predstavením pod názvom ,,Strašiak Tomáš“. Dvojica bábkohercov oslovila deti nielen s pútavým dejom príbehu, ale aj krásnymi bábkami. Veselý príbeh o Strašiakovi Tomášovi a jeho kamarátoch deti zaujal a na záver nezabudli oceniť bábkohercov a ich bábky veľkým potleskom.  

Viac...

HURÁ, JE TU KARNEVAL!

Vo februári sme v našej škôlke, tak ako každoročne, ukončili fašiangové obdobie karnevalom. Všetky deti sa na tento deň pripravovali a veľmi tešili. Karneval sme v triedach zahájili predstavovaním masiek. Deti sa predviedli v krásnych pestrofarebných maskách a v kostýmoch ,,od výmyslu sveta“. Po predstavení masiek a malom občerstvení nastala najobľúbenejšia časť karnevalu – detská diskotéka. Deti si do sýtosti zatancovali a zabavili sa so svojimi kamarátmi. Aj z tohtoročného karnevalu si odniesli mnoho krásnych zážitkov a veselých momentov.  

Viac...

STARÁME SA O ZVIERATKÁ

  V rámci plnenia úloh z projektu environmentálnej výchovy - ,,Staráme sa o prírodu“, sa deti z predškolských tried zúčastnili vychádzky k rieke Varínka, ktorá sa konala v mesiaci január. Cieľom vychádzky bolo kŕmenie labutí a kačiek, ktoré každoročne zimujú na rieke Varínka.

Viac...