Akcie

Šk. rok 2018/19

Sovičky vystupujú na Fašiangoch

Fašiang je už tu a s ním spojené aj množstvo tradícií a zvykov. Jedným z nich je aj každoročné organizovanie Fašiangového programu pod záštitou našej obce. Aj naši maličkí chceli prispieť svojou šikovnosťou a preto sa na tomto vystúpení zúčastnili s pestrým programom aj deti z triedy Sovičiek. Pre prítomných pozvaných si pripravili ľudové pásmo tancov, piesní a básní, ktoré malo u divákov veľký ohlas.  Ďakujeme obci za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Hurá, je tu karneval!

Po Vianociach snáď nie je ani jedna materská škola, v ktorej by sa nekonal rozprávkový karneval.  Pretože aj v našej škôlke sa jedno dopoludnie deti zmenili na množstvo roztomilých zvieratiek, rozprávkových postáv a akčných hrdinov. Zábava bola naozaj veselá.  Deti sa z karnevalu veľmi tešili a spoločne so svojimi pani učiteľkami aj poriadne zabávali. Už teraz sa tešíme na budúcoročné repete.

Viac...

Vesmír očami Agátky Hliníkovej

Každoročne sa naša materská škola zapája do súťaže „ Vesmír očami detí“, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Žiline. Aj tento rok bolo v našej škôlke deťmi namaľovaných množstvo krásnych vesmírnych prác. Pár z nich bolo do súťaže zaslaných a jedna z nich sa aj umiestnila. Bola to práca Agátky Hliníkovej z triedy Sovičiek, ktorá z krajského kola postúpila do celoslovenského kola. Týmto chceme výherkyni zablahoželať a popriať jej ďalšie takéto podobné úspechy. Blahoželáme!

Viac...

Staráme sa o zvieratká v zime

Tak, ako každý rok, aj túto zimu sa deti z materskej školy postarali o zvieratká v našom okolí. Jedno dopoludnie sa vybrali k Váhu, aby nakŕmili labute a kačky, ktoré každý rok prezimúvajú v týchto vodách. Taktiež sa postarali aj o kŕmidlá v areáli škôlky, aby aj vtáčatká mali do čoho zobnúť.

Viac...

Ako sa chlebík dostane na náš stôl

Že je chlieb pre nás dôležitý, vie už každé dieťa. A aj v tomto mesiaci sme sa o jeho ceste na náš stôl porozprávali. Jedno dopoludnie sa deti zo všetkých tried spoločne stretli a vypočuli si od pani učiteľky Katky, ako to s tým chlebíkom vlastne je. A že to bolo naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie, potvrdí každé z nich. Prednáška spojená s ochutnávkou sa deťom veľmi páčila a obohatené o nové, zaujímavé poznatky sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Posledný dinosaurus

Opäť k nám zavítala rozprávka. V tejto sme sa oboznámili  s posledným Dinosaurom. Bol to naozaj krásny a milý príbeh. Takéto dopoludnia majú naši škôlkari najradšej. Hercom za tento príbeh ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Vianočné trhy

Ako každý rok aj v tomto roku sme v priestoroch materskej školy v období besiedok  v spolupráci s rodičmi a deťmi zorganizovali vianočné trhy. Aj tentokrát boli stoly plné krásnych vianočných výrobkov a dopĺňali vianočnú atmosféru. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou kreativitou a šikovnosťou prispeli krásnymi výrobkami a všetkým, ktorí našu MŠ podporili a výrobky im tak dotvárali vianočnú atmosféru v ich domovoch počas čarokrásnych Vianoc.

Viac...

Zdobíme vianočné stromčeky

Deti Vianoce milujú a tiež sa na ne aj poriadne pripravujú. Preto so svojimi pani učiteľkami horlivo vyrábali vianočné ozdoby, ktorými každoročne vyzdobujú všetky vianočné stromčeky, ktoré zdobia priestory našej MŠ. Aj tohtoročné stromčeky sa krásne zaligotali a za ich sviatočné šaty ďakujú našim maličkým.

Viac...

Vitaj opäť Mikuláš!

Na Mikuláša sa teší snáď každé dieťa. Ani tento rok našu MŠ Mikuláš nemohol obísť. V jedno dopoludnie sa deti zhromaždili v triede a napäto očakávali jeho príchod. A on veru prišiel s množstvom balíčkov a aj so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom. Bolo že to v triede radosti. Deti recitovali, spievali a ďakovali. Každé z nich odchádzalo z MŠ v tento deň odmenené a spokojné.

Viac...

Pečenie vianočných oblátok

A opäť je tu vianočný čas popretkávaný rôznymi tradíciami. Aby naši najmenší nezabudli na tie najstaršie z nich spojené práve s vianočným obdobím, opäť im ho naša pani učiteľka Katka priblížila. Aj tento rok v predvianočnom období sa našou MŠ šírila vôňa čerstvo upečených vianočných oblátok. Deti všetko počúvali, zvedavo pozerali a s chuťou ochutnávali. Pani učiteľke za tento prínosný výklad s prezentáciou ďakujeme  a tešíme sa aj nabudúce.

Viac...

Tvorivé dielne u Zajačikov

Predvianočné čakanie si krátili tvorením aj rodičia s ich detičkami z triedy Zajačikov. Cez ich tvorivé dielne im spod rúk vychádzali krásne výrobky, z ktorých mali radosť nielen samotní rodičia ale najmä ich ratolesti, ktoré mohli takto stráviť príjemné popoludnie so svojimi najbližšími. Za účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie takéto tvorivé stretnutia.

Viac...

Vianočné besiedky

A je tu predvianočný čas. Pre našu materskú školu je charakteristický nielen výzdobou ale hlavne nacvičovaním vianočných besiedok. To je darček od našich najmenších pre ich rodičov a aj tento rok boli tieto ich dary venované zo srdca previazané stuhami básničiek a pesničiek. Detičky sa veľmi snažili a výsledok  poctivej práce bolo na samotných besiedkach vidieť. Rodičia boli nadšení a o nič menej neboli nadšení samotní účinkujúci, ktorí si svoje predstavenia mimoriadne užívali.

Viac...

Prišli k nám Lucie

V rámci spolupráce so Základnou školou nás aj tento rok navštívili Lucie. Pásmo, ktoré mali žiaci ZŠ pripravené bolo veľmi pútavé a zaujalo aj našich maličkých. Takto sme si mohli opäť pripomenúť ďalší zvyk z mnohých, ktoré sa už stáročia udržiavajú v našej spoločnosti. Za tento program žiakom ZŠ a pani učiteľke Mgr. Margite Vojtekovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

2% MŠ

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní
Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne
(SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných materskou školou.

Viac...

Deň Materských škôl

Už sa stala v našej MŠ tradícia osláviť Deň materských škôl spolu s rodičmi a inak to nebolo ani v tomto roku. Jedno popoludnie navštívili naše triedy rodičia a spolu so svojimi ratolesťami sa vrátili do svojich vlastných škôlkarských čias. Spolu sa hrali, kreslili, skladali, skrátka strávili veľmi pekné plnohodnotné popoludnie so svojimi detičkami. Týmto zúčastneným rodičom ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie podobne strávené chvíle s nimi.

Viac...

Žabky čistia dvor

V rámci jesenného upratovania sa zapojili do čistenia dvora aj deti z triedy Žabiek. Jedno dopoludnie vzali do rúk hrabličky a poctivo odpratávali napadané lístie. Takáto aktivita sa deťom veľmi páčila a odchádzali do tried s dobrým pocitom z dobre vykonanej práce.

Viac...

Tvorivý deň u Žabiek

Nie nadarmo sa spieva, že: „ Jeseň - pani bohatá...“. Aj tohto roku sa urodilo množstvo krásnych prírodnín, ktoré deti z triedy Žabiek využili vo svojich krásnych ikebanách. Veď posúďte sami...nie je to nádhera?

Viac...

Vychádzka detí k rieke Varínka

V rámci projektu NAPPO ( Národný akčný plán prevencie obezity )  sa deti spolu s pani učiteľkami vybrali jedno dopoludnie na turistickú vychádzku k rieke Varínka. Oboznámili sa počas nej s blízkym okolím našej obce, nadýchali sa čerstvého vzduchu a spokojní a oddýchnutí sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Učíme sa o včielkach

Rovnako ako po minulé roky, aj v tomto roku sme si zopakovali projekt o včielke. Pani učiteľka Dominika Poliaková si pripravila zaujímavú a poučnú prednášku o tomto zvieratku. Deti napäto počúvali a prostredníctvom jej slov nahliadli do tajomstiev úľa a životného cyklu roja včielok. Mali možnosť ochutnať med a pozrieť si rôzne výrobky zo včelieho vosku. Vyskúšali si včelársky klobúk, pozreli si skutočný úľ a dokonca videli aj skutočnú včielku. Prednáška sa deťom veľmi páčila a odniesli si z nej množstvo nových poznatkov.

Viac...

Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v základnej škole

Tento rok sme v spolupráci so základnou školou opäť navštívili nimi zorganizovanú výstavu ovocia a zeleniny. Stôl sa prehýbal rôznymi krásnymi plodmi jesene a naaranžovanými košíkmi z týchto plodov. Za pozvanie žiakom ZŠ veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Viac...

Divadlo Danka a Janka

Opäť nás navštívilo v našej materskej škole divadlo. Tentokrát to bol príbeh o sestrách Danke a Janke Bodkových. Divadielko zožalo veľký úspech. Bolo zaujímavé, veľmi vtipné a hravé. Deti sa do príbehu krásne zapájali a odniesli si z neho veľa pekných zážitkov. Za predstavenie veľmi pekne ďakujeme.

Viac...

Vystúpenie Mravčekov pri príležitosti Dňa úcty k starším

Aj tento rok v spolupráci s obcou vystúpili naši predškoláci na programe pripravenom pri príležitosti Dňa úcty k starším. Deti z triedy Mravčekov pre našich starkých uvili kyticu veršov a tančekov plnú lásky a vďaky.  Aj touto formou sme sa im chceli poďakovať za ich obetavosť a lásku, ktorú nám dávajú. Program bol veľmi pekný a veríme že nejedno oko neostalo suché.

Viac...

Jesenné tvorivé dielne u Sovičiek a Mravčekov

Tak ako po iné roky aj v tomto roku sa v našej materskej škole tvorili jesenné dekorácie. Tentokrát to bolo u detí v triedach Sovičiek a Mravčekov, u ktorých sa jedno popoludnie zišli rodičia a spolu s našimi škôlkarmi tvorili krásne výrobky. A tak sa nám na oknách v triedach ocitli panáčikovia z gaštančekov, rôzne krásne farebné ikebany a iné dekorácie z prírodnín. Za účasť sa rodičom chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie kreatívne popoludnia.

Viac...