Akcie

Šk. rok 2019/20

Vydávanie rozhodnutí MŠ

Vedenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku oznamuje, že rozhodnutia o prijatí prípadne neprijatí dieťaťa do materskej školy k 1. septembru 2020, si rodičia môžu vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne RŠ pre MŠ ( nad školskou jedálňou ) v nasledujúcich dňoch:

  • 9.7.2020 – ŠTVRTOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod
  • 10.7.2020 – PIATOK v čase od 8:00 hod do 11:00 hod

Prípadne po telefonickom dohovore so zástupkyňou RŠ pre MŠ Bc. Máriou Melišovou na čísle 0911 521 261.

Záujem o nástup dieťaťa MŠ do materskej školy od 01.06.2020

Vážení rodičia, v súlade s prípravou na otvorenie materskej školy od 01.06.2020 si Vás dovoľujeme požiadať o nahlásenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do materskej školy od 01.06.2020. Váš záujem prosíme nahlásiť prostredníctvom webového formulára v termíne od 20.05. do 22.05.2020.

Viac...

Aktivity pre predškolákov

„Milí rodičia, vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli, nemôžeme s Vašimi deťmi vykonávať aktivity, ktoré sme mali naplánované v rámci našich osnov Školského vzdelávacieho programu a prípravy na zápis detí do prvého ročníka. Preto sme pre Vás pripravili prierez vhodných činností a aktivít. Všetky aktivity sú dobrovoľné a slúžia na spríjemnenie voľného spoločného času doma. Aktivity sú ponúknuté v rámci vzdelávacích oblastí a výkonových štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a budú priebežne aktualizované a dopĺňanie.

Pani učiteľky MŠ“

Pečenie vianočných oblátok

Vianoce sa blížia, zima na nás dýcha....sa recituje v jednej básničke. A s týmto sviatkom sú spojené určité zvyky a tradície dodržiavané aj dodnes v našom regióne. S jednou takou tradíciou sa zoznámili aj naši škôlkari. Jedno dopoludnie sa stretli v jednej triede, kde na nich čakala už pani učiteľka  Katka s cestom a strojom na pečenie oblátok. Bolo že to radosti ! Celou materskou školou  sa šírila vôňa čerstvo upečených vianočných oblátok. Túto tradíciu máme všetci veľmi radi nielen preto, že sa oboznámime s niečím novým a oblátky aj ochutnáme, ale aj preto, že nám to pripomína, že sme k Vianociam zase o krok bližšie. Pani učiteľke Katke Šušoliakovej preto ďakujeme za pekne pripravenú aktivitu a tešíme sa aj na budúci rok.

Viac...

Návšteva Matice slovenskej

Aby sa deti vzdelávali aj v oblasti našej slovenskej histórie, navštívili sme s našimi škôlkarmi dom matice Slovenskej vo Varíne. Pán Ľubomír Sečkár si pre našich maličkých pripravil veľmi peknú prednášku o histórii Varína spojenú s prezentáciou historických predmetov. Deti napäto počúvali a tento čas bol pre nich veľkým obohatením. Pánovi Sečkárovi sa chceme za tento čas poďakovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac...

Zdravá výživa – ochutnávka v školskej jedálni

Deň zdravej výživy sme v tomto roku oslávili inak - netradične a to v školskej jedálni. Jedno dopoludnie sme sa všetky triedy vybrali do jedálne a ani sme nečakali, že nás tam bude čakať niečo tak úžasné. Stôl sa prehýbal pod ťarchou všakovakých dobrôt vykúzlených rukami našich šikovných pani kuchárok. Za takéto prekvapenie im chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať, pretože nám nejedli iba ústa ale aj oči. Nemôžme sa dočkať ďalšej takejto akcie. Ešte raz ďakujeme!

Viac...

Deň materských škôl 

Aj v tomto roku sme oslávili Deň materských škôl na Slovensku. Deti sa jedno popoludnie nemohli dočkať svojich rodičov, ktorí boli pozvaní do našej škôlky. A tí, ktorí pozvanie prijali, sa mali načo tešiť. Deti sa s nimi radi o svoje hračky podelili a všetko im vo  svojich triedach poukazovali. A tak  vyhratí a spokojní z pekne stráveného popoludnia sa na konci akcie pobrali spokojní domov. Rodičom ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšie takto spoločne strávené chvíle.

Viac...

Sovičky vystupujú pre starých rodičov

Keďže máme v našej škôlke mimoriadne šikovné deti, rozhodli sme sa aj my svojou troškou prispieť k obecnému programu, ktorý bol pripravený pri príležitosti úcty k starším v kinosále pre našich najstarších občanov. Deti z triedy sovičiek poctivo trénovali pásmo básničiek a pesničiek a tým uvili našim starým mamám aj starým otcom krásnu bohatú a netradičnú kyticu veršov. Deťom ďakujeme za ich snahu a obci za príležitosť sa aj takouto formou prezentovať na verejnosti.

Viac...

O Guľkovi Bombuľkovi

Do materskej školy k nám opäť zavítalo divadlo. Tentokrát to bol príbeh O Guľkovi Bombuľkovi – o klbku, ktoré sa  vybralo do sveta a stretlo množstvo zaujímavých príhod. Príbeh bol živý a veselý. Deti sa náramne bavili a po vyzvaní hercov sa aj krásne do deja zapájali. Divadielku a samozrejme divadelným hercom ďakujeme za krásny zážitok a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Viac...

Mravčeky zbierajú gaštany

Jeseň pani bohatá....spieva sa v jednej piesni. Toto bohatstvo vo forme gaštanov, ktoré deti mimoriadne obľubujú sa rozhodli nazbierať deti z triedy mravčekov. S pani učiteľkami sa jedno dopoludnie vybrali na vychádzku do parku, kde sa poctivo prehŕňali v lístí a hľadali gaštany. A veru našli. Spokojní s úlovkom sa vrátili do svojej triedy. A z gaštanov tak môžu začať vyrábať rôzne zaujímavosti. 

Viac...

Jesenné tvorivé dielne 

Keďže je jeseň veľmi bohaté ročné obdobie čo sa prírodnín týka, rozhodli sa deti z tried sovičiek, mravčekov a lienok využiť tieto dary zeme na výrobu krásnych výrobkov a dekorácii. Jedno popoludnie sa spolu so svojimi rodičmi stretli vo svojich triedach a tvorili a tvorili a spod ich rúk vychádzali krásne jesenné ikebany, zvieratká z listov a šišiek, dokonca nám triedy vyzdobili aj vyrezávané tekvice a svetlonosi. Za účasť rodičom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

Viac...

Ako sa zrodí chlebík

Aj v tomto roku, tak ako po iné roky sa všetky deti zúčastnili prezentácie o pečení chlebíka v rámci plnenia cieľov z projektu regionálnej výchovy. Jedno dopoludnie sa preto deti zo všetkých tried spoločne stretli a oboznámili sa s procesom pečenia chleba. Prednáška od pani učiteľky Katky Schmidtovej deti veľmi zaujala, krásne sa do nej zapájali a na záver si chlebík samozrejme aj ochutnali. Za zaujímavú prednášku ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu!

Viac...

Separujeme odpad

Keďže všetci chceme chrániť našu prírodu a vedieme k tomu deti už od útleho veku, aj naši najmenší sa v rámci ochrany životného prostredia zúčastnili na eko-výchovnom  programe pre predškolákov - triedenie odpadkov, rozprávka - výlet slimáčika máčika. Bola to rozprávka o slimáčikovi, ktorý žije na čistej lúke a jedno ráno sa vyberie na výlet. Na výlete objaví novú lúku znečistenú odpadkami. Deti sa do príbehu úplne zahĺbili, zahrali sa so slimáčikom hru na triedenie odpadkov a so systémom triedenia sa oboznámili v materskej škole hravou formou. Za návštevu združeniu Deti čistej zeme n.o. srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi. 

Viac...