Akcie

Šk. rok 2018/19

2% MŠ

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

dovoľte nám požiadať Vás o venovanie 2% z Vašich daní
Rodičovskému združeniu pri Materskej škole O. Štefku vo Varíne
(SRRZ-MŠ pri Materskej škole O. Štefku)

Venované 2 % dane slúžia ako finančná podpora pri zabezpečovaní rôznych aktivít pre deti organizovaných materskou školou.

Viac...

Deň Materských škôl

Už sa stala v našej MŠ tradícia osláviť Deň materských škôl spolu s rodičmi a inak to nebolo ani v tomto roku. Jedno popoludnie navštívili naše triedy rodičia a spolu so svojimi ratolesťami sa vrátili do svojich vlastných škôlkarských čias. Spolu sa hrali, kreslili, skladali, skrátka strávili veľmi pekné plnohodnotné popoludnie so svojimi detičkami. Týmto zúčastneným rodičom ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie podobne strávené chvíle s nimi.

Viac...

Žabky čistia dvor

V rámci jesenného upratovania sa zapojili do čistenia dvora aj deti z triedy Žabiek. Jedno dopoludnie vzali do rúk hrabličky a poctivo odpratávali napadané lístie. Takáto aktivita sa deťom veľmi páčila a odchádzali do tried s dobrým pocitom z dobre vykonanej práce.

Viac...

Tvorivý deň u Žabiek

Nie nadarmo sa spieva, že: „ Jeseň - pani bohatá...“. Aj tohto roku sa urodilo množstvo krásnych prírodnín, ktoré deti z triedy Žabiek využili vo svojich krásnych ikebanách. Veď posúďte sami...nie je to nádhera?

Viac...

Vychádzka detí k rieke Varínka

V rámci projektu NAPPO ( Národný akčný plán prevencie obezity )  sa deti spolu s pani učiteľkami vybrali jedno dopoludnie na turistickú vychádzku k rieke Varínka. Oboznámili sa počas nej s blízkym okolím našej obce, nadýchali sa čerstvého vzduchu a spokojní a oddýchnutí sa vrátili do svojich tried.

Viac...

Učíme sa o včielkach

Rovnako ako po minulé roky, aj v tomto roku sme si zopakovali projekt o včielke. Pani učiteľka Dominika Poliaková si pripravila zaujímavú a poučnú prednášku o tomto zvieratku. Deti napäto počúvali a prostredníctvom jej slov nahliadli do tajomstiev úľa a životného cyklu roja včielok. Mali možnosť ochutnať med a pozrieť si rôzne výrobky zo včelieho vosku. Vyskúšali si včelársky klobúk, pozreli si skutočný úľ a dokonca videli aj skutočnú včielku. Prednáška sa deťom veľmi páčila a odniesli si z nej množstvo nových poznatkov.

Viac...

Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v základnej škole

Tento rok sme v spolupráci so základnou školou opäť navštívili nimi zorganizovanú výstavu ovocia a zeleniny. Stôl sa prehýbal rôznymi krásnymi plodmi jesene a naaranžovanými košíkmi z týchto plodov. Za pozvanie žiakom ZŠ veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Viac...

Divadlo Danka a Janka

Opäť nás navštívilo v našej materskej škole divadlo. Tentokrát to bol príbeh o sestrách Danke a Janke Bodkových. Divadielko zožalo veľký úspech. Bolo zaujímavé, veľmi vtipné a hravé. Deti sa do príbehu krásne zapájali a odniesli si z neho veľa pekných zážitkov. Za predstavenie veľmi pekne ďakujeme.

Viac...

Vystúpenie Mravčekov pri príležitosti Dňa úcty k starším

Aj tento rok v spolupráci s obcou vystúpili naši predškoláci na programe pripravenom pri príležitosti Dňa úcty k starším. Deti z triedy Mravčekov pre našich starkých uvili kyticu veršov a tančekov plnú lásky a vďaky.  Aj touto formou sme sa im chceli poďakovať za ich obetavosť a lásku, ktorú nám dávajú. Program bol veľmi pekný a veríme že nejedno oko neostalo suché.

Viac...

Jesenné tvorivé dielne u Sovičiek a Mravčekov

Tak ako po iné roky aj v tomto roku sa v našej materskej škole tvorili jesenné dekorácie. Tentokrát to bolo u detí v triedach Sovičiek a Mravčekov, u ktorých sa jedno popoludnie zišli rodičia a spolu s našimi škôlkarmi tvorili krásne výrobky. A tak sa nám na oknách v triedach ocitli panáčikovia z gaštančekov, rôzne krásne farebné ikebany a iné dekorácie z prírodnín. Za účasť sa rodičom chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie kreatívne popoludnia.

Viac...