Odporúčané web stránky

http://www.stredneskoly.eu
Katalóg stredných škôl,  je určený  žiakom základných škôl a ich rodičom. Stredné školy sa do tohto katalógu registrujú samy, vďaka čomu katalóg zaručuje pravidelnú aktualizáciu databázy , a tak návštevníkom katalógu prináša stále aktuálny prehľad o stredných školách.
Katalóg je veľmi prehľadne rozdelený podľa typov stredných škôl, podľa novej vyhlášky Ministerstva školstva SR. Základné kategórie sú: stredné odborné školy, gymnáziá, konzervatóriá a špeciálne školy.

 

www.zoznamskol.eu
Najväčšia databáza škôl, informácie o dňoch otvorených dverí, základné kontaktné údaje, webové stránky škôl, typ školy, stručný popis školy, mapa

 

www.svs.edu.sk
(všetky informácie pre podávanie prihlášok, zoznamy stredných škôl v SR s ich presnými adresami, kontaktnými číslami a webovými stránkami; štatistiky s počtami prihlásených žiakov a možnosťami počtu žiakov pre ich prijatie na danú SŠ s dĺžkou štúdia)

www.povolania.eu 

(všetky informácie o možnostiach výberu povolania, charakteristiky jednotlivých typov povolaní, uplatnenenie sa; dotazníky, testy záujmov, testy zručností...)

www.statpedu.sk
(Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka, ukážky testov zo slovenského jazyka a matematiky z minulých rokov);

www.modernaskola.sk
www.strednaskola.sk
www.kamdoskoly.sk
www.skolaplus.sk

Štúdium v zahraničí

cez agentúry,
 platí sa v priemere od 350€ – 7000€ ( v závislosti od dĺžky pobytu),
vybavujú rodičia žiaka individuálne,
web stránky:

www.ptkecho.sk
www.sapa.sk
www.ano.sk
www.chi-ee.sk
www.highschool.sk
www.lotty.sk
www.studentagency.sk
www.bakalari.sk