Archív 2013/2014

Súťaž grafiti 2013/2014

V mesiaci jún sa na škole uskutočnila výtvarná súťaž v kreslení grafitov. Zapojiť sa mohli všetci žiaci školy. Vymyslený grafit mal obsahovať ich meno. Kreslili na formát A4. Na prvom mieste na prvom stupni sa umiestnila Lucka Ženteková z 3.A triedy. Na prvom mieste druhého stupňa sa umiestnil Erik Dančo zo 7.A triedy. O víťazovi rozhodol školský parlament. Víťazom blahoželáme.  

Viac...

Bobrík strachu

  V jeden júnový podvečer pred víkendom sme sa tí najodvážnejší vybrali do školy nocovať. Išli sme  plniť Bobríka strachu. Boli sme vyzbrojení karimatkami, jedlom, sladkosťami a rôznymi strašidelnými rekvizitami. Mali sme si overiť, či sme smelí a ničoho sa nebojíme. Behali sme okolo školy, výskali, lebo z kríkov na nás vyskakovali „rôzne strašidlá“.

Viac...

Vyhodnotenie súťaží

 Dňa 13.6. sa v kinosále OC Mirage v Žiline uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl vedomostných olympiád. Najúspešnejší žiaci našej školy

  • Nikolaj Pažický - 3.A (1. miesto - Šaliansky Maťko)
  • Dušan Kokosík - 6.B (3. miesto - geografická olympiáda).... 

Viac...

Koncoročný výlet tretiakov

  Žiaci tretích ročníkov v rámci koncoročného výletu navštívili Múzeum  kysuckej dediny vo Vychylovke. Zaujali ich obydlia, v ktorých kedysi žili naši predkovia, ich interiér s figurínami v dobových odevoch. Obdivovali prekrásnu okolitú kysuckú prírodu s lúkami plných pestrofarebných kvetov. Najväčším zážitkom bola jazda vláčikom po jedinečnej úvraťovej železnici, ktorou sa v minulosti prevážalo drevo z Kysúc na Oravu. Cestou domov sa zastavili vo vynovenej Starej Bystrici s unikátnym orlojom. Z výletu sa vracali s novými poznatkami a zaujímavými zážitkami.

Viac...

Čitateľský maratón

Naši tretiaci navštívili Obecnú knižnicu vo Varíne s cieľom spoločne si prečítať niektoré rozprávky. Privítala ich pani Ing.Sauerová, ktorá  ich oboznámila so zámerom tejto akcie - čítať rozprávky po častiach. Čítať začala pani Rolková, postupne si overovali svoje čitateľské schopnosti viacerí tretiaci. Takto spolu prečítali 3 rozprávky a na domácu úlohu mali   nakresliť ilustráciu z tej, ktorá sa im najviac páčila. Žiaci v knižnici dostali občerstvenie a ako pozornosť záložky do knihy.

Viac...

Beh na Strečno

  Dňa 29.5 sa konal beh po schodoch na hrad Strečno. Behu sa zúčastnilo 28 detí. Pretek organizovala Žilinská univerzita. Za mladšie dievčatá bola na prvom mieste Karolína Cvachová a na treťom mieste Eva Ďuranová. Zo starších dievčat sa na treťom mieste umiestnila Lucia Matejčíková. Chlapcom sa nepodarilo umiestniť.

Viac...

Bezpečne na bicykli

Dňa22.5.2014 sa na školskom ihrisku ZŠ s MŠ ONDREJA ŠTEFKU VARÍN si žiaci vyskúšali ako ovládajú svoj bicykel. Absolvovali jazdu zručnosti. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov z 4.-5.roč.

Kategória dievčat:
  1. miesto: Ďuranová Eva 4.A
  2. miesto: Cvachová Karolína 4.A
  3. miesto: Škulcová Dorotka 4.B
Kategória chlapci: 

Viac...

DETI PRED OPONOU

Posledný aprílový deň bol pre žiakov našej školy výnimočný. Reprezentovali totiž našu školu v zahraničí, na veľmi peknej medzištátnej akcii – DETI PRED OPONOU.  Išlo o prehliadku  detských divadelných súborov v Třanovicích v ČR.

Naši žiaci vystúpili s divadelným predstavením v anglickom jazyku - Alica v krajine zázrakov. Okrem veľmi podnetných divadelných výkonoch detí z Česka, Poľska a Slovenska si žiaci mali možnosť pozrieť ako sa učia žiaci v ZŠ Třanovice. Bol to skutočne veľmi zaujímavý a nezabudnuteľný zážitok.

Viac...

Veselé zdravé zúbky

 Dňa 15.5.2014 bola v 1.A a v 1.B triede sestrička Janka Huličiarová, ktorá predviedla žiakom, ako sa správne starať o zúbky.Žiaci si priniesli zubné kefky a prakticky si vyskúšali ako sa čistia zúbky.

Súčasťou bola aj beseda o zdravej strave a pesnička na CD - Zdravá strava. Žiaci vypracovali pracovné listy, kde si overili svoje vedomosti. Odmenení boli peknými zúbkami, ktoré si hrdo pripli na trička. Dostali aj čistiaci kalendár, ktorý ich bude motivovať k tomu, aby nezabúdali na svoje zúbky každý deň. 

tr. uč. J.Smolková , M. Solárová

Viac...

Bojník

 Dňa 13. 5. 2014  sa  na našej škole, v telocvični uskutočnilo vystúpenie historickej skupiny Bojník z Bojníc, v rámci otvorenej hodiny dejepisu. Vystúpenie a sprievodné slovo zaviedlo žiakov do obdobia križiackych výprav. Účinkujúci žiakom ukázali zbrane, akými sa v tom období bojovalo. Vysvetlili im rozdiely medzi mečmi rímskymi a slovanskými, ukázali im turecké šable a nechýbali ani ukážky rytierskeho výstroja a dobového oblečenia.

Viac...

Výsledky zberu papiera

                                                                                                                                                                                            

Viac...

Návšteva Britského centra

V apríli, žiaci 7.A triedy a vybraní žiaci šiesteho ročníka, navštívili Britské centrum v Krajskej knižnici v Žiline. Pracovníčka knižnice im porozprávala o histórii Britskej rady, podujatiach, ktoré organizujú a predstavila jednotlivé časti oddelenia. Žiaci si popozerali anglické učebnice, odbornú literatúru a časopisy.  

Viac...

Shakespeare´s Day

Dňa 15.4. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespeare´s Day.

Žiaci súťažili v recitovaní anglickej poézie a prózy. V kategórii 5., 6. a 7. ročník zvíťazila Lenka Pekarová. V kategórii 8. a 9. ročník sa na prvom mieste umiestnila Katarína Cáderová. Obe postúpili do mestského kola v Žiline. 

Viac...

Dejepisný projekt a výstava SLOVENSKÍ VEDCI A VYNÁLEZCOVIA

  V mesiaci apríl sa žiaci 5.-9. ročníka zapojili v rámci dejepisu do projektu  SLOVENSKÍ VEDCI A VYNÁLEZCOVIA. Cieľom tejto akcie bolo prehĺbenie poznatkov našich žiakov v oblasti vedy,  a spoznať nielen svetových vynálezcov, ale aj významné slovenské osobnosti  ktoré sa prácou preslávili po celom svete a reprezentovali našu krajinu doma i v zahraničí . Pri svojej práci žiaci zistili nielen mnoho zaujímavých poznatkov, nadobudli mnoho vedomostí , ale presvedčili sa o tom,  že i Slováci majú veľa osobností  v oblasti vedy a výskumu na ktoré môžu byť  hrdí.

Viac...

PÍŠEME PRIATEĽOVI

  Žiaci  našej školy  vypracovali v mesiaci apríl projekt – Píšeme priateľovi. Na hodinách anglického jazyka žiaci písali list nášmu adoptovanému africkému chlapcovi Benardovi  do Kenye, ktorému svojím  každoročným príspevkom umožňujú študovať.  Takýmto spôsobom ho chceli lepšie spoznať, tiež sa mu predstaviť, porozprávať mu o svojich záľubách, či rodine. Tiež si veľmi dobre  takto precvičili a otestovali svoje vedomosti  a zručnosti z anglického jazyka.

Viac...

Jazykový kvet 2013/14

  Aj tento školský rok reprezentovali našu školu žiaci v tejto zaujímavej a inšpiratívnej akcii, zameranej na podporu učenia sa cudzích jazykov a prezentáciu jazykových zručností.

Šiestačky –Maťka Androvičová, Maťka Halúsková, Natálka Halečková, Aďka  Zichová a dvaja siedmaci – Dianka Vráblová a Andrej Akantis si pripravili divadelné predstavenie v anglickom Jazyku : Alica v krajine zázrakov – Alice in Wonderland.

Viac...

Zdravotnícka príprava žiakov 3.A

Koncom apríla zavítala do 3.A triedy zdravotná sestra - pani Mária Nováková, aby žiakom ukázala základy obväzovej techniky. Najprv ich oboznámila s rôznymi úrazmi a ako pri nich deti môžu pomôcť. Vybrala si jedného žiaka, na ktorom ukázala správnu manipuláciu s obväzom a zároveň postup pri obväzovaní ruky. Deti ju pozorne sledovali a vzápätí si navzájom ruky tiež obväzovali. Pani Nováková im pomáhala, usmerňovala pri ich činnosti. Podobným spôsobom obväzovali aj nohy a najväčším zážitkom pre nich bolo obväzovanie hlavy. Priebeh celej inštruktáže sa im veľmi páčil. Pani Nováková ich pochválila za šikovnosť, s akou zvládli všetky úlohy.  

Viac...

Návšteva Emy a Ivana

Žiaci 3.A a 3.B napísali v rámci projektu „List priateľovi“ list Eme z USA a Ivanovi z Kolumbie. Nakoľko obidvaja v súčasnosti chodia do školy v Žiline, prišli nás pozrieť. Návšteva to bola neformálna, všetci prítomní sa dobre bavili. Ema žiakom ukázala krátku prezentáciu o krajine, odkiaľ pochádza a podobne aj Ivan. Tretiaci si v praxi vyskúšali svoje znalosti z angličtiny a boli naozaj celkom dobrí.

Viac...

SLÁVIK ŠKOLY 2014

  Dňa 10. 04. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik školy 2014. Do tohto kola postúpili najlepší speváci z ročníkov 1 – 4, ktorých bolo 32. Boli rozdelení do 2 kategórií: I. – 1. a 2. ročníky, II. - 3. a 4. ročníky. Okrem nich ešte vystúpili aj žiaci, ktorí nám zahrali na rôznych hudobných nástrojoch: Branko Dominiak a Ondrík Blaško– flauta, Miško Paško, Matúško Bobáň, Félix Grenčík  a Samko Paško– akordeón, Livinka Kabatierová, Timejka Jedličáková, Martinka Lopušanová, Miška Lovásová – klavír, Ivonka Prekopová a Lacko Kysela – gitara. Ich hra všetkých zaujala a veľmi sa im páčila. Speváci sa tiež nedali zahanbiť a ich sólové vystúpenia boli tiež veľmi pekné. Porota mala ťažkú práca vybrať tých najlepších, ale po dlhšej porade urobila nasledovne:

Viac...

Mažoretky

Dňa 5.4.2014 sa mažoretky Varín zúčastnili súťaže amatérskych skupín v českom meste Litovel. Medzi českými súbormi sa nestratili,  vynikli eleganciou a tanečnými choreografiami a ako jediný zahraničný súbor si v silnej konkurencii vybojovali tieto ocenenia:

Deti Baton: 1. miesto
Junior Baton 2. miesto
Senior baton 2. miesto

Viac...

Výsledky „TEPLÁKOVÉHO DŇA“

 V tabuľke si môžete pozrieť percentuálne výsledky toho, ako ste sa ako trieda zapojili do nášho Teplákového dňa.

Dvom triedam, ktoré sa ako kolektív spojili a prišli v plnom počte vrátane triednych učiteliek, srdečne gratulujeme a ako odmenu získali pizzu pre celú triedu.

Viac...

LYŽIARSKY ZJAZDOVÝ VÝCVIK

V dňoch 10.02. - 14.02.2014 sa uskutočnil lyžiarsky zjazdový výcvik (LZV) žiakov 7. ročníka, v lyžiarskom stredisku Snowland – Valčianska dolina. LZV sa zúčastnilo 28 žiakov ( 9 žiakov zo 7.A a 18  žiakov zo 7. B triedy a 1 žiak z 8.A), 3 učitelia – lyžiarski inštruktori ( Mgr. Barbora Miková, Mgr. Monika Staňová a Mgr. Miroslav Pravdík). Zdravotník (MUDr. Janka Kapitulčinová Milová), spolu 32 osôb. 

Viac...

Plavecký výcvik

V čase od 24. 03. – 28. 03. 2014 naši tretiaci absolvovali týždenný plavecký kurz pod vedením profesionálnych trénerov v Mestskej plavárni v Žiline . Hneď prvý deň si ich otestovali a podľa výsledkov ich rozdelili do 5 skupín. Ku každému žiakovi pristupovali podľa jeho schopností. Motivovali ich neustálym striedaním činností, zaujímavými pomôckami, nešetrili pochvalou.  

Viac...

Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 12.2. 2014 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci 1. – 9. ročníka súťažili medzi sebou, kto najkrajšie zarecituje poéziu a prózu. Mali sme tak možnosť počuť diela slovenských autorov, ale hlavne prednes, do ktorého dali žiaci celú svoju dušu.   Porota mala preto veľmi ťažkú úlohu v určovaní prvenstva.  Všetci zúčastnení si zo súťaže odniesli pamätný list, sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Víťazi každej kategórie majú  možnosť reprezentovať našu školu v obvodnom kole tejto súťaže. Držíme im palce, aby obstáli čo najlepšie!

Z ročníkov I. – III. sa do tejto súťaže zapojilo 14 žiakov.

Viac...

Cirkus JACKO

Našu školu opakovane navštívil ukrajinský cirkus Jacko. Tak ako minule, predviedli sa skvelými trikmi a kúskami. Najväčší úspech malo žonglovanie, ale nezaostávali ani fakírske čísla, ako ležanie na klincovom lôžku či chôdza po rozbitom skle. 

Zábavní boli aj klaun a kúzelníčka, ktorí si vybrali pomocníkov z našich žiakov. Celé vystúpenie okrášľovali tance krásnych tanečníc, ktoré pripomínali veľké farebné motýle. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo.   

Viac...

Stránka 1 z 2  > >>