Konzultačné hodiny

Riaditeľka školy

 • každý pondelok od 7.30 h - 15.00 h (termín dohodnúť telefonicky, po dohode je možný i iný termín)

Výchovná poradkyňa

 • PONDELOK od 9.35 h do 10.20 h
 • PONDELOK od 12.45 h do 13.45 h
 • ŠTVRTOK od 14.15 h do 15.00 h
 • alebo kedykoľvek na základe osobnej dohody, telefonicky či mailom

Učitelia:

 • 11.10.
 • 15.11. (aj RZ)
 • 22.11.
 • 17.01. (aj RZ)
 • 24.1.
 • 21.2.
 • 23.4. (aj RZ)
 • 25.4.
 • 16.5.
 • 20.6. - iný termín je možné dohodnúť telefonicky

Špeciálna pedagogička:

 • utorokod od 13.00 - 14.30
 • štvrtok od 13.00 - 14.30