Konzultačné hodiny

Riaditeľka školy

  • každý pondelok od 7.30 h - 15.00 h (termín dohodnúť telefonicky, po dohode je možný i iný termín)

Výchovná poradkyňa

  • PONDELOK od 9.35 h do 10.20 h
  • PONDELOK od 12.45 h do 13.45 h
  • ŠTVRTOK od 14.15 h do 15.00 h
  • alebo kedykoľvek na základe osobnej dohody, telefonicky či mailom

Špeciálna pedagogička:

  • pondelok – piatok 7.00 – 7.30 hod.
  • pondelok 13.00 – 15.00 hod.
  • konzultačné hodiny  aj  podľa potreby, ktoré sa môžu vopred dohodnúť telefonicky, e-mailom