Archív 2015/2016

thumb_sokoliari_034V pondelok, 27.6.2016, sa na našej škole konalo netradičné podujatie. Navštívili nás Sokoliari Kráľa Svätopluka z Banskej Bystrice. Prišli oblečení v dobových stredovekých kostýmoch, čím chceli priblížiť dobu, v ktorej sa sokoliarstvo najviac rozvíjalo. Priniesli so sebou niekoľko vzácnych dravcov (sokolov, krkavcov, orla, sovu) a spoločne s nimi si pripravili atraktívne vystúpenie. Žiaci mali možnosť zblízka vidieť nádherné operence, ktoré väčšinou poznajú len z televíznych obrazoviek. Zároveň sa mohli aktívne zapojiť do programu. Vyskúšali si, aký je to pocit, keď im tesne nad hlavami preletí dravé zviera, alebo im dokonca pristane na ruke. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o spôsobe ich života a ochrane. Vystúpenie si pozreli žiaci prvého až šiesteho ročníka. Deti boli veľmi spokojné a nadšené. Vystúpenie ich zaujalo a sami ho zhodnotili slovami: super, úžasné, perfektné, krásne, geniálne, parádne.

Viac...

Dňa 27.06.2016 sa v Terchovej uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Naša obec – Naša miestna akčná skupina“, ktorú vyhlásilo Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ pre žiakov základných škôl. Z celého regiónu bolo zaslaných viac ako 160 prác. Výtvarnej súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy.
V kategórii A 1. – 3. ročník sa na 3. mieste umiestnila Vanesska Mestická
V kategórii B 4. – 6. ročník sa na 2.mieste umiestnila Nikolka Trnková
Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších výtvarných súťažiach.

Viac...

   Dňa 21.6.2016 sa  prváci žúčastnili Hradnej školy na hrade Strečno.

Prehliadka sa začala hrou na archeológov. Najskôr pani archeologička vysvetlila deťom význam slova archeológia, ako toto slovo súvisí s hradom. Deti hľadali pomocou nástrojov časti historických predmetov a pomenovávali nájdené predmety.

Hradom nás sprevádzala pani sprievodkyňa. Žiaci zaujímavými aktivitami spoznávali históriu hradu, remeslá ako kováčstvo, hrnčiarstvo. Súčasťou hradu bola expozícia v Severnom paláci, ktorá ponúkla možnosť vidieť až 22 druhov cicavcov. Autorom  výstavy je RNDr. Ladislav Hlôška, PhD., zoológ , ktorý deťom priblížil život živočíchov, ktoré prváci poznali. Deti videli a počuli zvuky napríklad líšky, lasice, sysľa, hranostaja, jazveca, medveďa v prostredí, v ktorom žijú. Na záver prehliadky prostredníctvom prezentácie deti  spoznali erby majiteľov hradu Strečno. Prváci sa dozvedeli zaujímavé fakty o najznámejšej historickej osobnosti, ktorá na Strečne žila, Žofii Bosniakovej, manželke Františka Vešeléniho. V kaplnke hradu sa nachádza hlinená kópia Žofiinej múmie.

Viac...

Dňa 13. júna 2016 prváci s pani učiteľkami privítali v našej škole predškolákov s pani učiteľkami z materskej školy. Počas návštevy si predškoláci spoločne s prvákmi zaspievali, zarecitovali. Predškoláci počuli prvákov čítať, videli pekné písanky a práce prvákov. Na pamiatku si dievčatá a chlapci z materskej školy odniesli pracovný list, v ktorom si precvičili písanie číslic, písmen, maľovanie obrázkov. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom z materskej školy za spoločne strávený čas. Budúcim prvákom prajeme pekné prázdniny a tešíme sa, keď sa stretneme v školskom roku 2016/2017.

 

Viac...

Dňa 30. mája 2016 prváci spoločne s pani učiteľkami navštívili Skanzen Vychylovka. Cestou do skanzenu sme sa zastavili v obci Radôstka, kde sme videli Kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika. Pokračovali sme smerom Nová Bystrica. V Skanzene Vychylovka nás sprevádzala pani sprievodkyňa. Porozprávala nám o spôsobe života ľudí. Súčasťou prehliadky bol kostol, v ktorom sa modlievali ľudia. Po prehliadke sme sa viezli historickou úvraťovou železnicou. Medzi prehliadkou skanzenu a jazdou po železnici sme si oddýchli, najedli sme sa a zabavili sme sa na hojdačkách a preliezkach, ktoré boli súčasťou skanzenu. Počas cesty domov sme v Starej Bystrici obdivovali Slovenský orloj. Zažili sme deň plný nových zážitkov, domov sme si priniesli krásne suveníry.

Viac...

11. a 12. mája 2016 sa konalo v Trenčianskych Tepliciach celoslovenské stretnutie Envitalentov, ktoré organizovala organizácia Stromu života. Stretnutia sa zúčastnili deti, ktoré sa zapojili do súťaže Envitalent – výskumník a deti, ktoré boli počas školského roka úspešné vo vedomostnej časti súťaže Envitalent. Deti sprevádzali ich pedagógovia.

Zoznámili sme sa s predsedom Rady Stromu života Ing. Jozefom Kahanom PhD., s koordinátormi enviromentálnej výchovy Mgr. Monikou Pjechovou a Mgr. Vladimírom Dobiašom a odborným pracovníkom Mgr. Richardom Weberom.

 

Viac...

24. mája 2016 sa na Základnej škole V. Javorku v Žiline uskutočnila súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Našu školu reprezentovali za druhý stupeň Mária Gáborová, Simona Hrušková, Andrej Akantis, Samuel Akantis, Šimon Akantis - žiaci deviateho ročníka. Súťaže sa zúčastnilo trinásť základných škôl. Žiaci si preverili testom svoje vedomosti z histórie Červeného kríža a poskytovania prvej pomoci. V praktickej časti ukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri resuscitácii zraneného, pri otvorenej zlomenine, pri poranení elektrickým prúdom, pri epileptickom záchvate, pri poranení hlavy a ruky. Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie. Naše družstvo získalo 3. miesto. Radosť z víťazstva, dobrý pocit zo svojho výkonu sprevádzali žiakov cestou domov. Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Anne Bielkovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže. Ďakujeme organizátorom súťaže za nové vedomosti a praktické zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci zranenému.

Viac...

Veľké duchovné bohatstvo nášho ľudu sa zachovalo v ľudových piesňach a preto sa 17.5.2016 na našej škole uskutočnila súťaž o titul Slávik školy. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov 1. stupňa ZŠ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Spievali a hrali na hudobných nástrojoch prekrásne známe i menej známe ľudové piesne. Všetci prítomní zažili nádherný zážitok. Boli veľmi milo prekvapení spevom, hrou, ale i krojovaným oblečením našich detí. Súťažiaci sa veľmi dobre zhostili úlohy spevákov a muzikantov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestení súťažiacich a preto udelila viac ocenení.

Viac...

 Dňa 29.4. 2016 sa žiaci druhého ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín zúčastnili na veľmi peknom podujatí Děti před oponou 2016, ktoré im bolo sprostredkované prostredníctvom ZMOS – Belá - Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina. Z terchovskej doliny vystúpili i žiaci z obce Dolná Tižina.

 Akcia bola realizovaná v programe cezhraničnej spolupráce škôl Slovenskej a Českej republiky.

 14. ročník kultúrnej akcie prebiehal pod záštitou Základnej školy a Mateřskej školy Třanovice a Obecného úradu Třanovice.  Bola to prehliadka detských dramatických krúžkov, divadelných súborov a hudobno-speváckej skupiny z okolia obce Třanovice a Slovenska. Videli sme zaujímavé výkony detí z Česka . Každé vystúpenie bolo osobité a všetky predstavenia si zaslúžili veľký potlesk. Videli sme rozprávky, scénické čítanie ale aj folklórne hudobno-spevácke pásmo.

Viac...

V dňoch od 18.04. – 22.04.2015 sa uskutočnil zdokonaľovací výcvik žiakov 5. ročníka v Mestskej plavárni v Žiline . Výcvik bol organizovaný pod vedením kvalifikovaných inštruktorov Plaveckej školy NEREUS. Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do 4 skupín. Každú skupinu si podľa plánu viedol pridelený inštruktor, ktorý so žiakmi vykonával rôzne činnosti (ponory, skoky, lovenie predmetov z dna bazéna, detské hry, prípravné cvičenia, plávanie na výdrž...) a snažil sa žiakov čo najviac motivovať k ďalším výkonom. Žiaci boli veľmi disciplinovaní. Tréneri s nimi boli veľmi spokojní, povedali nám, že žiaci boli veľmi dobrí, disciplinovaní, vychovaní ale aj veľmi šikovní.
Žiaci mali z kurzu veľmi dobrý pocit a veľa pekných zážitkov.Na konci kurzu žiaci získali svoje ohodnotenie v podobe „MOKRÉHO VYSVEDČENIA“. Zároveň sme dostali CD s fotkami z výcviku.

Viac...

V polovici apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil  už 3. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare´s Day. Do školského kola sa zapojili žiaci druhého až deviateho ročníka. Väčšina žiakov si ako súťažnú ukážku zvolila báseň.  Súťažilo sa v troch kategóriách:

 

 

  1. žiaci 2.,3.,4. ročníka
  2. žiaci 5., 6., 7. ročníka
  3. žiaci 8., 9. ročníka

Viac...

Drogová situácia na Slovensku sa dramaticky zhoršuje. Na ZŠ má každý piaty žiak skúsenosť s ilegálnou drogou. Pred tromi rokmi to bol "len" každý šiesty. To je nárast o 36%. Pre budúcnosť to znamená zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď si deti vytvárajú životné postoje.

Viac...

V našej obci sa konala milá slávnosť. Pán Jožko Bielik oslavoval 100 rokov. Aj žiaci našej školy sa pripojili k gratulantom.  Básňou, piesňou, gratuláciou pozdravili a malou kytičkou potešili uja Jožka. Do ďalších rokov mu  kolektív ZŠ s MŠ praje veľa zdravia  a nech ho v jeho živote postretne len to najlepšie  a najkrajšie.

Viac...

 

Marec mesiac knihy je,
každý prvák to už vie.

Do knižnice zavítajú deti radi,
lebo sú s ňou veľkí kamaráti.

Trpaslíci a Snehulienka sú čitateľovi známi,
koho nepozná, s ním sa ešte zoznámi.

Čitateľský preukaz si so sebou nes,
vysnívanú knižku požičaj si dnes.

Viac...

BLAHOŽELANIE

Žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojili do celoslovenskej súťaže , ktorú vyhlásil Wolksvagen  pre žiakov  5.-9. ročníka ZŠ.  Súťaž prebiehala od októbra 2015 do januára 2016.  Do súťaže  bolo zapojených 240 škôl z celého Slovenska. Celkové výsledky nás potešili, pretože podľa počtu zapojených žiakov sme sa umiestnili na 3. mieste. Z našej školy sa zapojilo 91 žiakov. Taktiež podľa počtu odohratých hier získala ZŠ Varín 3. miesto. Náš žiak Šimon Akantis obsadil  9. miesto za 89 401 bodov, čo je veľmi pekný úspech. Aj Samuel Akantis potešil 38 miestom za 85 264 bodov. Obidvom blahoželáme k úspechu.

Koordinátor Dopravnej výchovy

Viac...

Dňa 17. 2. 2016 sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V recitovaní poézie a prózy súťažilo 26 žiakov. V kategórii prednes poézie 3. miesto získala Annamária Kapasná z 2. B, 2. miesto Richard Rybár z 3. B a 1. miesto Katarína Vojteková z 3. B. V kategórii prednes prózy 3. miesto získal Dawid Bohačiak zo 4. B, 2. miesto Júlia Chytilová zo 4. B a 1. miesto Terézia Chrapčíková z 3. B. Víťazi obidvoch kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodovom kole v Žiline.

 

Viac...

Dňa 15.12.nám prišli fitness tréneri porozprávať o zdravom životnom štýle.Žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka mali možnosť dozvedieť sa viac o vitalite tela a duše. Rozprávali  o vyváženej strave, o pitnom režime, o tom, aký je pravidelný pohyb pre človeka dôležitý. Upozornili žiakov na nezdravé potraviny a škodliviny. Beseda prebiehala formou dialógu, žiaci odpovedali na otázky, rozprávali o svojom dennom režime,stravovaní a pohybe.

Na záver si mohli všetci zasúťažiť. Odmenení boli ovocím a musli tyčinkami.Spätnou väzbou boli postery od štvrtákov, ktorí sa im týmto spôsobom za príjemné a užitočné dopoludnie odmenili.

Viac...

Dňa 2.12.2015 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili bábkové divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie Klára a 12 mesiačikov sa deťom veľmi páčilo. Deti spoločne s hlavnou hrdinkou Klárou snívali sen, v ktorom v zasneženej krajine stretli Marušku, 12 mesiačikov, komixových hrdinov Supermana a Batmana. Záujímavé a veselé predstavenie deti ocenili potleskom.

Viac...

Žiaci ôsmeho ročníka sa 26. novembra zúčastnili exkurzie do Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke. Exkurzia bola spojená s besedou so špeciálnou pedagogičkou, ktorá pracuje v centre už viac než 10 rokov a naši ôsmaci sa jej mohli opýtať na množstvo informácií o dievčatách, ktoré sú v centre umiestnené, o samotnom fungovaní centra i právnom poriadku pre mladistvých. Dievčatá i chlapci boli veľmi komunikatívni a všetky otázky im boli zodpovedané. Exkurzie tohto zamerania sú od žiakov prijímané veľmi pozitívne, pretože majú možnosť voľne diskutovať a zároveň si pozrieť aj priestory centra a zreálniť tak svoje predstavy o ňom.

Viac...

20.10. 2015  bola nainštalovaná výstava ovocia a zeleniny v miestnom kultúrnom  stredisku vo Varíne. Žiaci našej školy na ňu priniesli najkrajšie ovocie a zeleninu, pripravili jesenné  košíčky  s naaranžovanými darmi prírody, ktoré sa urodili v ich záhradkách. Pozreli si ju seniori z Varína,  žiaci prvého stupňa ZŠ, ale aj  návštevníci knižnice. Na  jej realizácii sa podieľali pani učiteľky Romančíková, Smolková, Synáková, Bieliková.

Viac...

26.10. žiaci ZŠ navštívili knižnicu, v ktorej sa porozprávali s vedúcou knižnice pani Rolkovou na tému Rozprávka – dedičstvo starých rodičov. Dozvedeli sa, ako rozprávka vznikala, ako sa podávala z generáciu na generáciu ústnym podaním, s jej charakteristickými znakmi, o šťastnom konci v každej rozprávke.                                              

Čítali si a vymýšľali nové rozprávky. Dohodli sa, že doma vymyslia rozprávku o Červenej Čiapočke trochu inak. Po týždni odovzdajú tieto rozprávky s ilustráciami triednym  pani učiteľkám a teta v knižnici urobí z nich výstavu. Pani učiteľky  ich práce vyhodnotili, odmenili  a odniesli do knižnice.

Viac...

Dňa 4. 11. 2015 si 28 žiakov prvého a druhého ročníka s pani učiteľkami Dominiakovou a Synákovou navštívilo obyvateľov z  Domu opatrovateľskej služby vo Varíne. Sú to najstarší obyvatelia, ktorých prišli pozdraviť a potešiť programom, ktorí si pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Básňami, piesňami, divadielkom o Červenej Čiapočke,  ale aj želaniami všetkého dobrého v ďalšom živote  ich oživili a rozveselili. Na konci  vystúpenia si spolu zaspievali známe ľudové piesne. Starkí ich vystúpenie  ocenili potleskom. Po vystúpení sa niektoré deti s nimi porozprávali. Deti odchádzali domov s dobrým pocitom a sladkou odmenou od pani riaditeľky Chovancovej. 

Viac...

Dňa 13.11.2015 sa uskutočnili imatrikulácie našich prvákov. Deviataci symbolicky odovzdali štafetu začiatočníkom, malým prvákom. 

Našich najmenších žiakov prišli podporiť rodičia aj starí rodičia. Riaditeľka školy 53 krát symbolicky položila svoje žezlo na prvácke plecia, čím ich pasovala do stavu žiackeho. Každý si odniesol pasovací dekrét a malý darček, ktorí im pripravili tiež spolužiaci z vyšších ročníkov.

Viac...

Dňa 20. októbra 2015 sa žiaci 5.A, 6.A,B zúčastnili výstavy v Krajskej knižnici v Žiline s názvom Biblia na cestách. Išli sme tam popoludní len so žiakmi, ktorí mali záujem.

V knižnici nás čakal pán, ktorý mal pre nás prichystanú prezentáciu o biblii – knihe kníh. Zaujímavo sa s deťmi rozprával, ukazoval im obrázky, rôzne zaujímavosti. Žiaci sa ukázali ako ľudia, ktorí majú dostatočné vedomosti o Biblii, vedeli reagovať, dokonca pána aj milo prekvapili tým, aké poznatky majú.

Potom sme sa presunuli priamo k výstave biblií, kde si mohli pozrieť rôzne biblie od roku 1722, bol tam výtlačok biblie, ktorej sú len 3 kusy na celom svete, biblia, ktorá sa zmestila na dlaň, biblia, ktorú možno používať pod vodou, biblia, ktorú ilustroval Salvador Dálii, vojenská biblia a množstvo iných.

Viac...

Dňa 6.10.2015 sa  na miestnom ihrisku TJ Fatran Varín konalo regionálne kolo Coca cola cupu vo futbale na veľkom ihrisku. Stretli sa v ňom domáci - žiaci ZŠ s MŠ  O. Štefku s gymnazistami z Varšavskej ulice  v Žiline.  Po tuhom boji vyhrali domáci 3:2 (1:1).  Nastúpili v zostave : Trnka Pavol, Dančo Erik, Kolibáč Michal, Prieložný Ondrej, Chovanec Rafael, Vrábel Benjamín, Matejčík Michal, Filip Richard, Holec Tomáš, Novák Samuel, Ripel Michal, Ťažký Šimon, Dubovec  Petr, Sušienka Lukáš, a Jakubčík Martin.  Skóre otvoril  Dančo v 12 min. Súper vsietil v 1. polčase gól do šatne Šibíkom. V 3. min 2. polčasu sa domáci ujali vedenia gólom Dubovca, v 5. min. zvyšoval na 3:1 Sušienka. Hostia skorigovali Sanigovým gólom na 3:2, ale domáci si už výsledok postrážili. Žiakov trénuje v škole ich učiteľ PaedDr. Peter Húšťava, PhD.

Touto cestou ďakujeme starostovi obce Ing. Michalovi Cvachovi ,funkcionárom oddielu,  p. Hodoňovi  a rozhodcom za pomoc pri zorganizovaní  1. kola Coca cola cupu vo Varíne.

Autor : PaedDr. Peter Húšťava, PhD.

Viac...

Zobraziť všetky zrealizované akcie...