Prosba pre rodičov

Prosíme 
Vás, ak budete mať doma staršie hračky, hry, s ktorými sa Vaše dieťa vie rozlúčiť, môžete nám ich podarovať do ŠKD.

Uvítame aj:

  • použité  pastelky, voskovky
  • papier na kreslenie (môže byť aj z jednej strany potlačený)