Profil verejného obstarávateľa

 V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola O. Štefku, M.R. Štefánika 432 vo Varíne na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.  

 

Výzvy na predkladanie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky je 2.12.2022 do 14.00 hod.

Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia - príloha

Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov - príloha

Dodávka cestovín, korenín, strukovín a ostatných potravín - príloha

Dodávka sirupov a mrazenej drene - príloha

Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov - príloha

Dodávka sterilizovanej zeleniny a kompótov - príloha

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov - príloha

Dodávka mrazenej zeleniny, mäsa a rýb - príloha

Dodávka mrazených polotovarov - príloha

Dodávka múky, cukru, oleja a ostatných potravín - príloha

Dodávka nápojov - príloha

Dodávka čerstvých vajec - príloha

Dodávka zemiakov - príloha