Profil verejného obstarávateľa

 V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola O. Štefku, M.R. Štefánika 432 vo Varíne na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.  

 

Výzvy na predkladanie ponúk:

Cestoviny, korenie - príloha

Čerstvá zelenina a ovocie - príloha

Čerstvé mäso a mäsové výrobky - príloha

Doplnkové jedlá a nápoje - príloha

Mlieko, mliečne výrobky - príloha

Mrazená ovocná dreň - príloha

Mrazená zelenina, mäso, ryby - príloha

Mrazené polotovary - príloha

Múka, cukor a ostatné potraviny - príloha

Pečivo a pekárenské výrobky - príloha

Sirupy a čaje - príloha

Sterilizovaná zelenina a kompóty - príloha

Vajcia - príloha

Zemiaky - príloha