Oddelenia ŠKD

ŠKD

Oddelenie

p. vychovávateľka

triedy

umiestnenie

prevádzka

poznámka

1

Mgr. Eva Babišová

1.B + 3.B

I.B

(prízemie)

Do 16:25

Zberňa

2

Rozália Sobolová

2.A + 2.B

I.A

(prízemie)

Do 16:35

Zberňa

3

Zuzana Zichová

3.A + 3.B

III.A

(1.poschodie)

Do 15:00

Po 15:00

do oddelenia 1

4

Mgr. Iveta Mahútová

4.A + 4.B

III.B

(1. poschodie)

Do 15:00

5

Bc. Mariana Kubíková

1.A

ŠKD

(2. poschodie)

Do 15:00

Po 15:00

do oddelenia 2