Akcie

Návšteva Matice slovenskej


Aby sa deti vzdelávali aj v oblasti našej slovenskej histórie, navštívili sme s našimi škôlkarmi dom matice Slovenskej vo Varíne. Pán Ľubomír Sečkár si pre našich maličkých pripravil veľmi peknú prednášku o histórii Varína spojenú s prezentáciou historických predmetov. Deti napäto počúvali a tento čas bol pre nich veľkým obohatením. Pánovi Sečkárovi sa chceme za tento čas poďakovať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.